Karma ir reinkarnacija

Jūs esate energija, kuri naudojasi fizinio kūno apvalkalu, kad galėtų pažinti ir augti. Reinkarnacijos procese jūsų tikroji dvasinė esybė, augdama ir vystydamasi, paklūsta trims pagrindiniams principams. Pirma – tai evoliucijos principas. Jūsų esybė gimsta tokiomis sąlygomis, kurios užtikrina galimybę ugdyti tas savybes ir charakteristikas, kurių jums reikia labiausiai. Šios sąlygos suformuoja galimybes progresyvioms permainoms.

 

Pagrindinis šių permainų ir augimo modelis persiduoda paveldėjimo keliu, o gimimo laikas ir sąlygos (astrologinės ir žemiškos), o taip pat aplinkos faktoriai gali daryti jums poveikį ir padeda jums pasiekti reikalingą augimą. Į šių aplinkos faktorių skaičių įeina tokios sąvokos, kaip rasinis ir religinis priklausomumas, seksualiniai santykiai, šeima, draugai, pažįstami ir kiti įmanomi ryšiai, kuriuos sutinkame savo kelyje.

 

Antra – tai laisvos valios principas. Visi mes laisvi pasirinkti, atlikti poelgius, priimti sprendimus arba viso to nedaryti. Mes neprivalome atlikti to, ko iš mūsų nereikalaujama. Tačiau kadangi mes apsigaubiame fizine forma, kai kurių dalykų mes negalime pakeisti. Mes negalime pakeisti savo rasės, paveldėtų bruožų, kai kurių įgimtų problemų. Dėl tos priežasties, kalbant apie laisvos valios principą, dažnai pateikiama sena patarlė: “Ko negalima pakeisti, tą reikia iškęsti”. Yra keli aspektai, į kuriuos negalima neatkreipti dėmesio, kai galvojame apie laisvą valią.

 

Iš kitos pusės, mes turime platų diapazoną pasirinkimo ir veiksmų, kurių galime imtis, neišeidami už savo gyvenimiškos aplinkos ribų. Trečiasis principas yra svarbiausias, juolab, kad šis reinkarnacijos aspektas dažnai traktuojamas neteisingai. Tai karmos principas. Šio principo viduje veikia tai, ką dažnai vadina kompensacijos arba pusiausvyros dėsniu. Priklausomai nuo to, kaip jūs praeityje panaudojote duotą jums laisvą valią, šiame gyvenime taip jūs galėsite tvarkyti savo dabartį su didžiausia nauda jūsų vystymuisi ir augimui. Jūs galite lemti savo likimo aspektus poelgiais, mintimis, jausmais, žodžiais ar darbais. Karmos principas pasireiškia įvairiai. Krikščioniškoje tradicijoje tariama: “Ką pasėsi, tą ir pjausi”. Fizikoje šis dėsnis formuluojamas kaip: “Kiekvienas veiksmas lygus atoveiksmiui”.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Ir išties – kaip šauksi, taip atsišauks: kiekviena priežastis turi pasekmę, o kiekviena pasekmė – savo priežastį. Išvertus iš sanskrito, “karma” reiškia “daryti” arba “kurti”. Šiame veiksme veikia energija. Viskame, ką darome, slypi galimybės augti. Todėl mes nenagrinėjame karmos tiesiog kaip atpildo už padarytus darbus proceso. Mes nuolat, daugybę kartų pasirenkame sau tokį įsikūnijimą, kuris bus vis sunkesnis ir sunkesnis, privers mus ištverti vis didesnius išbandymus, kad mūsų siela gautų iš to sau atitinkamas pamokas.

 

Kai padarome teisingus sprendimus, prieš mus atsiveria didelės galimybės. Jas nebūtinai atneš mums ant sidabrinės lėkštutės, tiesiog prieš mus atsiveria durys. O jei padarome neteisingą sprendimą ar poelgį, tai irgi turi savas pasekmes. Mes turime jausti atsakomybę. Tai reiškia, kad turime sąmoningai daryti pasirinkimą, žinodami, kokios bus pasekmės. Galim tikėtis geresnio, bet jei iš tikro jaučiame atsakomybę, tai priimsime bet kokias pasekmes – teigiamas, neigiamas, nesvarbias – pasistengsim gauti iš jų visų naudos.

 

Daugelis priprato versti kaltę už viską, kas su mumis blogai atsitinka, blogai karmai. Paprastai tokie žmonės painioja blogą karmą su blogu elgesiu šiame pasaulyje. Ne visi nemalonumai yra praeities poelgių pasekmės. Taip, gali atsitikti, kad kažkokios jūsų gyvenimo sritys ar tam tikros aplinkybės yra ankstesnių poelgių pasekmės, tačiau šių aplinkybių ribose mes ugdome naujas galimybes ir kūrybinius sugebėjimus. Tradiciškai priimta skaityti, kad yra trys pagrindiniai karmos pasireiškimo žmogaus gyvenime variantai (ir begalė variacijų): 1) Bumerango reiškinys. Jei įskaudinsime kitą žmogų, mus irgi gali įskaudinti; 2) Fiziologinis pasireiškimas. Jeigu kažką įskaudinsite fiziškai, pavyzdžiui, apakinsite, tai kitame gyvenime galite gimti aklas. Jeigu kažkam padėsite išsigydyti aklumą, galite gimti su geresniu negu anksčiau regėjimu; 3) Simbolinis karmos apsireiškimas. Jeigu nuolat apsimetate prieš žmones kurčias, kitame gyvenime galite gimti su klausos problemomis. Jeigu ieškote gėrio kituose, gimsite su paaštrėjusia intuicija ir suvokimu.

 

Karma – tai apmokymas, ir kad ir ką jūs bedarytumėte, jūs užsidirbate sau karmą, nesvarbu, ar tie poelgiai buvo praeityje, ar vyksta dabar. Karmoje veikia kompensacijos, bet ne keršto dėsnis. Jei praeitame gyvenime padarėte kažką negero, tai nereiškia, kad būtent tas pats būtinai nutiks jums ir šiame gyvenime.

 

Ryškus to pavyzdys – žmogžudystė. Jei praeityje kažką užmušėte, tai nereiškia, kad sugrįžote į šį gyvenimą tam, kad ir jus būtinai užmuštų. Karma neveikia pagal principą akis už akį. Kai dėl pateikto pavyzdžio, tai žmogus, padaręs žmogžudystę, gali kitame gyvenime atsidurti situacijoje, kurioje privalės kitokiu būdu valdyti savo emocijas – pyktį ir smurtą. Gali atsitikti ir taip, kad buvęs žudikas paklius į gyvenimišką situaciją, kurioje sustiprėję negatyvūs pykčio ir smurto aspektai. O gali būti, kad jis bus tarsi sugrąžintas į ankstesnę situaciją ir gaus galimybę šįkart padaryti teisingą pasirinkimą. Visi mes gauname skirtingą naudą iš savo pamokų, kadangi kiekvienas mūsų esame ant savo individualių vystymosi pakopų. Vadinasi, ir pasekmės skirtingiems žmonėms gali varijuoti. Kiekviena pamoka gali turėti daugybę variantų ir dauguma gyvenimiškų situacijų gali būti panaudotos, kad būtų sukurtos pačios palankiausios sąlygos patirčiai įsisavinti.

 

Jei asmenybė neteisingai pasinaudojo duota jai laisva valia, aplinkybės susidės tokiu būdu, kad siela galės išmokti teisingai tą valią naudoti. Siela neturi kentėti vardan progreso. Kančia tik tada naudinga sielai, kai moko mus, ką daryti, kad nekentėtume vėl.

 

Laisvos valios pasireiškimas kartu su karma neturi būti skausmingas. Progresas vyksta tik tada, kai gyvenate harmonijoje su natūraliais Visatos dėsniais. Jei harmonijos būsena buvo pažeista ir jūs stengiatės ją atstatyti, permainos gali sukelti stresą, betvarkę ir sugriovimus – bet grius tik seni, neharmoningi egzistavimo modeliai. Kai jie bus pašalinti, triumfuos nauja harmonija ir padidės galimybė pasiekti sėkmę ir gauti atpildą. Karma – tai kūrybiškas apmokymas ir jos tikslas yra vadovavimas žmogumi. Karma siekia adekvačiu būdu padėti jam prisitaikyti prie jį supančių sąlygų. Karma mus moko, kad mes neturime atskirti savęs nuo kitų. Egzistuoja ryšiai už laiko ir erdvės ribų. Tarkim, pagal Amerikos indėnų tradiciją, jų visuomenėje sprendimas nebūdavo priimamas iki tol, kol nebūdavo ištiriamos to sprendimo pasekmės net iki septintos palikuonių kartos.

 

Visi žmonės ir visos situacijos turi labai glaudžius ir labai supainiotus tarpusavio ryšius. Karma pasirenka tokį laiką kompensacijai, kai žmogus gali gauti daugiausia naudos iš jam pateiktų pamokų. Vieta kompensacijai parenkama irgi pati palankiausia. Kompensacijos priemonės gali varijuoti priklausomai nuo to, su kuo iš gyvų būtybių turime reikalą. Karma mums parenka optimaliausias sąlygas, bet tai nereiškia, kad galime sėdėti sudėję rankas.

 

Priešingai – mes turime padaryti savo apsirinkimą ir atlikti vienokius ar kitokius veiksmus, o paskui priimti visas įmanomas pasekmes, kad prieš mus stotų jau nauja pasirinkimo situacija ir nauji poelgių variantai. Karma visai nebūtinai reiškia atpildą. Jos tikslas – mokyti ir ugdyti. Ji netgi gali būti panaikinta fiziniame lygmenyje, jeigu paskui įvyks išties emocionali, protinė ir dvasinė kompensacija. Bet kokią karminę problemą galima įveikti padedant savikontrolei, nuoširdžiam darbui, meilei, išminčiai ir gailestingumui. Kai išmoksime matyti kūrybines galimybes, padovanotas mums šio gyvenimo ribose, mums atsivers teigiami karminio vystymosi aspektai. Labai paprasta pamiršti apie dalykus, kurie gali išjudinti mūsų karmą, kaip ir lengva nekreipti dėmesio į karmos poveikį. Pavyzdžiui, mes anksčiau užsitarnavome puikią sveikatą ir taip jos nevertiname, kad suvokiame tai kaip kažką savaime suprantama, griauname tai, ką jau sukūrėme per ankstesnius nelengvus gyvenimus. Mes pamirštame, kad kurti turime nuolat. Mūsų karminė atsakomybė, mūsų žinios didėja mums darantis vis atsakingesniems už savo vystymąsį ir kasdieninius išbandymus.

 

Yra daug karmos rūšių: šeimos, rasės, religijos, nacionalinė, pasaulinė ir, žinoma, mūsų nuosava, asmeninė karma – visos jos vaidina savo vaidmenis mūsų vystymosi procese. Tačiau labiausiai mūsų karmą veikia šeimyniniai ir dalykiniai santykiai. Jie sukuria pačias geriausias galimybes augti. Priklausomai nuo mūsų rasinės, religinės ir tautinės priklausomybės, gauname ir kitokias pamokas. Dėl to mes įsikūnijame kaip kitos lyties, kitos rasės, tautybės žmonės ir pan., kad padarytume savo patirtį kiek galima turtingesnę. Pavyzdžiui, visi, gyvenantys JAV, turi išmokti teisingai naudotis laisve. O aps mus dažnai būna arba per daug laisvės, arba per daug apribojimų.

 

Teisingas naudojimasis laisve reikalauja disciplinos ir visi pas mus tam tikrame lygmenyje dirba, kad ją susikurtų. Tai mūsų nacionalinės karmos dalis. Mes turime priprasti, kad viskas mūsų gyvenime turi kur kas didesnę reikšmę, nei mes kada nors manėme. Praeito gyvenimo patirtis padeda mums tai suprasti. Mes pradedame matyti anapus fizinio pasaulio – dvasinį, mūsų gyvenime atsiveria nauji horizontai.

Rekomenduojami video:


2500
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
paprika [aitrioji]

teko girdet, kad didziausia nuodeme yra nuzudyt meile.. tik ar skaitosi meiles nuzudymas, kai as nemyliu to zmogaus, o jis isimylejes labai.. ar ce tik tada, kai abu viens kita myli, tik del kokiu nors kvailu uzgaidu atstumi zmogu?

Gygy

Spėju mano buvęs (praito gyvenimo) reinkarnavosi į merginos kūną :D matyt galvojo jog aš norėsiu būt vaikinas…deja…susitiko po tiek metų metelių…o čia…mergina…baisus tas gyvenimas…tiesiog neteisingas…

NEXO1

Jo aš irgi tikiu nes pvz. kiek prieš mus mirė žmonių ir pateko į pomirtinį pasaulį tai puse iš jų reinkarnavosi tik to nepamename, bet galime jausti keista jausmą kuris kankina tikrai ilgai

Rita

Aš tikiu reinkarnacija

Taip pat skaitykite