Projektas „Aldebaran“: pasaulio elito paslaptys (10 dalis)

aldebaras-projektasAnkstesnes projekto „Aldebaran“ dalis galite rasti paspaudus čia.
 
Tikroji Babiloniečiu brolija
 
Mano teorija turi akivaizdu trukumą – Annunaki turėjo išminties dovaną prieš daugiau kaip 6000 metų, tai kodėl žmonės nestatė branduolinių reaktorių ar ne skrido į Mėnulį prieš 5000 metų? Kažkas matomai įvyko, kas sustabdė klestėjimą, technologiją ir kultūrą kurią Mesendzeris atnešė į Žemę.
 
Iš pat Annunaki tyrimo pradžios pasakojimai apie šiuos „dangaus dievus“ prieštaravimai buvo akivaizdūs. Enuma Elish pasakojo apie Annunaki, kad jie sukūrė žmones būti vergais. Tai visiškai prieštaravo Enki, kurie su Me „Išmintimi“ padėjo Eridu žmonėms. Kodėl vergų savininkai norėtų mokyti jų tarnus? Man taip atrodo, pasakojimas jog Annunaki sukūrė žmogų tikslu padaryti jį savo vergu yra paimtas iš ankstesnės dievų „draugystės“ su žmonėmis.
 
Iš tikrųjų šios situacijos keblumą galime pamatyti konflikte tarp Enlil, kuris norėjo sunaikinti žmoniją ir Enki, kuris pastoviai duodavo žmonijai būdus išgyventi. „Tikrasis“ pasakojimas apie Enki buvo taip įspaustas į Mesopotamijos žmonių sąmonę, kad jis negalėjo būti pamirštas, o tik modifikuotas. Supratimas kas tą įspaudą padarė ir kodėl, būtų raktas mano prieštaravimas hipotezėje panaikinti. Tas paaiškintų daugiau apie Annunaki vaidmenį. Žinoma tam yra tik hipotetiniai įrodymai. Aš pasiūlau scenarijų, kuris pasakoja apie transformavimąsi nuo taiką mylinčiųjų dievų iki piktavalių vergvaldžių.
 
Iš orbitos Senovės Pasiuntinys turėjo pastebėti Žemėje besivystančias egalitarines rūšis. Medžiotojus, nomanus, vėliau žemdirbius kurie augino kultūras. Žmonių pasiskirstymas pagal turtus ir teisingumą buvo vienodas. Eridu buvo sukurtas kooperacijos rezultate, dalinantis vandens ir kitais resursais. Per 1000 metų periodą Eridu ir jo apylinkės išsivystė į klestintį miestą. Ten gyveno apie 5000 žmonių. Stebint šias apylinkes, Senovės Pasiuntinys nusprendė, kad tai geras laikas išsiųsti kapsulę – Mesendžerį.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Po šoko ir baimes, stebint kaip ta kapsulė atvyko, Mesendžeris turėjo būti paimtas į En – Eridu lyderio globą. Jis, ko gero patikėjo visą informaciją gautą iš Mesendžerio miesto šventikams. Žmonės to metu kaupe žinias ir bandė suprasti pasaulį todėl Mesendžerio atvykimas, kuris įvyko 4300 BC – buvo kaip dovana iš Motinos Žemės – Gamtos instrukcijų knyga. Jei mano hipotezė teisinga, po Mesendžerio atvykimo, Eridu kunigų kartos „konsultavo“ Enki ir kitus Anunnaki jų vadu ir žmonių vardu. Kaip tas buvo daroma bus paaiškinta vėliau, bet dabar pakanka pasakyti, kad kunigai mokėsi iš archyvo ir iš ten gavo atsakymus i savo klausimus.

 

Ubadianiečiai pradėjo taikyti kai kurias technikas kurias jie išmoko melioracijai, statybai, indų gamybai, metalurgijai ir panašiai, kas atsispindėjo sparčiame jų kultūros vystymesi. Jie taip pat panaudojo administravimo ir valdymo metodus semdamiesi žinių ir išminties iš Mesendžerio archyvo. Kartu su kitais dalykais kunigai išmoko kitų gudrybių kaip ritualus, pasakų pasakojimas, šokiai, muzika bei spektaklių statymas kurie galėtu padėti, įkvėpti, pakelti žmonių moralę. Tai psichologijos pritaikymas kas dabar laikoma mokslu, lygiai kaip ir kiti mokslai, kadangi protinės veiklos supratimas ypatingai svarbus. Kaip sakykim psichologijos pradininko Zigmund Freud darbas ir nauda žmonijai yra prilyginami Einšteino darbams. Be abejo Aldebarano būtybės taip pat akcentavo psichologijos svarba kaip mes tai darom dabar. Nelaimei psichologija kaip ir kiti mokslai gali būti naudojami kaip gėriui taip ir blogiui.

 

Vienas labiausiai svarbių psichologijos aspektų yra simboliai ir archetipai. Simbolis yra paprastas sudėtingo dalyko apibūdinimas, pavyzdžiui dvi banguotos linijos gali būti panaudotos parodyti dvi upes – Tigrą ir Eufratą, o tarp jų esantis plotas gali būti Mesopotamija. Archetaipas, tai dalinimosi patirtimi, pristatymas žmonių, vietovių kartu atveriant nepamatuojamas žmonių sąjungos galybes. Sakykim jei Eridu būtų užpulti, dalijimasis maistu vienytų žmones jų protėvių vardu. Tada žygiuodami po Mesopotamijos vėliava žmonės gintų savo miestą iki mirties. Tačiau tai galima paversti tarnauti lygiai taip pat blogiui kaip ir gėriui. Sakykim, vieno miesto gyventojai, motyvuoti blogiui gali eiti žudyti kito miesto gyventojus tik dėl to, kad tie nesidalija vienodais simboliais ir archetipais.

 

Viena iš Mesendžerio archyvo dalių ko gero pasakojo apie įkvėpimo psichologiją, kaip aktyvuoti simbolius ir architaipus. Greičiausiai keletas kunigų intuityviai suprato, kad tai gali jiems duoti galia todėl jie pradėjo matyti tame savo ateitį. Tūkstantmečiais žmonės žinojo apie ritualus, tačiau iš tikro neturėjo tikro jų supratimo. Žinoma, tas supratimas atėjo iš Freudo ir jo pagalbininko Karl Jung darbų. Ko gero tuo laiku vienas ar du kunigai suprato kad turėdami šias žinias, jie gali lengvai nugalėti lyderius. Jei kunigai butu panaudoję Mesendžerio zuinias sukurti fizikiniams ginklams, kas butu neįmanoma padaryti kitiems nematant, – jų tikslai būtų pasidarę žinomi. Bet fokusuodamiesi į žmogaus psichologiją, kunigai kūrė ne-fizikini ginklą. Ta psichologinė ataka vystėsi kaip hidra – į visas puses ir, palyginus per trumpą laiką, jiems pavyko užvaldyti beveik kiekvieną Eridu lyderį. Pagal Enki ir Inanna pasakojimo datas tai įvyko prieš Uruk įkūrimą – 4100 BC.

 

Usiu Šumerų atsiradimas yra viena iš didžiausių istorijos paslapčių. Pagal ortodoksu teigimą, Šumerų civilizacija atsirado būk tai jau susiformavus, apie 3500 BC. Yra visokių paaiškinimų. Kai kurie logiški, kai kurie ne visai. Pagal pačius Šumerus, jie atsirado iš „Dilmun“, „Vario salos“. Yra teorija, kad Dilmun – sala dabar žinoma Bahrain pavadinimu. Kita teorija sako, kad tai buvo Kipras (Cyprus – reiškia varis). Varis aišku bronzos amžiuje buvo labai svarbi medžiaga todėl ne nuostabu, jei Šumerai asocijuotų save su tuo metalu. Nėra jokių paaiškinimų, kodėl jie buvo siejami su nežemišku atsiradimo būdu. Tačiau aišku, kad Šumerai iškilo iš pančios Ubaid kultūros. Ir tai labiausiai tikėtina. Tai buvo kultūra kuri prieš 4500 BC iškilo iš Ubaid kultūros ir užvaldė Eridu. 3500 BC ta kultūra pasivadino Šumerais.

 

Pirmas Šumerų kunigų tikslas buvo užkirsti išminties skleidimą iš Mesendžerio, kadangi žinios yra jėga. Sekantis jų tikslas buvo pavergti Mesopotamijos žmones naudojant naujai įsisavintą žmonių sąmonės kontrolę. Iš pradžių buvo galvota, kad Enki išminties nutraukimas buvo taktika ir kad Lugal norėjo sukurti dviejų sektų visuomenę kur jie ir jų pasekėjai naudotųsi ta išmintimi, o pavergtieji – ne. Tačiau kaip, buvo atrasta ir bus paaiškinta vėliau, priežastis buvo daug komplikuotesnė.

 

Kai kunigai-karaliai atsidūrė valdžioje, jie įsitvirtino savo pozicijose paprasta tačiau efektyvia serija psichologinių metodų, kuriems tik nedaug žmonių galėjo atsispirti. Šie metodai buvo suformuluoti „Taisyklių knygoje“, panašioje kaip „The Prince“ – gidas į politinius principus, parašytas Niccolo Machiavelli ankstyvaisiais 1500 metais. Mes visi matėme kaip scenoje naudodamas hipnozės psichologinius triukus, artistas linksmina publiką. „Taisyklių knyga“ pateikė kunigams-karaliams eilę metodinių gudrybių, kurios kai plačiai taikomos, sukuria masinę hipnozę. Ta “hipnozė“ vertė visus Šumerų žmones elgtis kaip avių banda. Šie metodai buvo naudojami kelių „Kontrolės metodų“ pagalba.

 

Pirmas kontrolės metodas buvo laikyti žmones nežinioje, kaip patiklius vaikus. Sekantis metodas – sukelti žmonėse smurto ir įkalinimo baimę, kurie kai naudojami plačiose žmonių masėse, turi didesnį efektą nei pats smurtas ir įkalinimas. Tačiau buvo ir kitų, paprastesnių būdų, žmonių valdymui tai religija, politika, teisiniai kodai (įstatymai), vergovė, skolos vergovė, mada, įžymybių kultas, vartotojiškumas ir pasilinksminimai. Ko gero daugelis jų skamba pažįstamai. Taip ir yra. Jie naudojami kontroliuoti pasaulio žmones. Iš tikrųjų Šumerų kunigai-karaliai ypatingai tie, kurie pavergė Eridu miestą (kur buvo Mesendžerio kapsulė) buvo pirmasis Elitas. Tie kurie kontroliavo pasaulį tūkstantmečiais.

 

Nuo šiolei aš naudosiu terminą naudotą kitų rašytojų elitui kuris kontroliuoja pasaulį apibūdinti – „Babiloniečių brolija“ – tai paaiškina šių žmonių kilmę. Reikia pažymėti, jog kai kurie archeologai tiki, kad Babelio Bokstas buvo pastatytas Eridu – pirmąjame Mesopotamijos mieste. Eridu buvo laikomas labai aukšto lygio miestas ir Amorites, kurie antrame tūkstantmetyje BC užvaldė Šumerus, pastatė Babiloną kopijuodami Eridu. Kai aš kalbu apie tikrą Babiloniečių broliją tai susiję su įvykiais, kurie atsitiko Eridu o ne vėliau Babilone.

 

Kiti rašytojai apibūdina kontroliavimo įrankius naudotus Babiloniečių brolijos – Elito: apsimestinis politinis pasirinkimas, falsifikuoto apšaukimo operacija, internacionalinė bankininkystė ir finansų dominavimas, žiniasklaidos kontrolė, pasaulinės prekybos monopolizavimas, nacionaliniu saugumo agentūrų infiltravimas, religines nesantaikos kurstymas ir salių, kuriose norima įgyvendinti savo valdymą destabilizavimas. Aš paryškinsiu penkis pagrindinius valdymo metodus: religija, vergovė, skolos vergovė, žiniasklaida ir baimės apie „pasaulio galą“ skleidimas.

 

Religija yra galingas kontrolės instrumentas, kadangi ji „sutvarko“ iracionalias emocijas. Iš pradžių religija buvo animizmas – tikėjimas, kad natūralūs objektai ir fenomenai kaip upės, kalnai, medžiai, ir žaibai turi sielas. Nešdami aukas šioms sieloms animistai tikėjosi, kad pelnys jų malonę. Pavyzdžiui – elnių bandos grįš ar audra nustos. Po agrokultūros atsiradimo žmonės pradėjo pastovesnį gyvenimą ir animizmas pamažu virto plyteizmu, kur „dievai“ buvo atsakingu už objektus ir fenomenus, kurie anksčiau turėjo sielas. Taip kaip būtų kalnų dievas, medžių dievas perkūno dievas. Žmonės tada ėjo prie aukurų nešdami aukas. Žinoma aukojimas gyvūnų negalėjo daryti įtakos pasaulio keitimuisi, tačiau žmonės tikėjo, kad gali. Religijos jėga davė žmonėms tikėjimą ateitimi, kas iš dalies yra gerai tačiau tada kai ji tarnauja geriems tikslams ir tuo nepiktnaudžiaujama.

 

Kai Mesendžeris atvyko į Eridu įvyko „apšvietimas“ panašus į Europos 18 tame amžiuje. Tai ką mes šiandien vadiname mokslu, žymiai pagerino gyvenimo sąlygas ir parodė animizmo prietarų ir aukojimų beprasmiškumą. Per amžius Ubadis klestėjo konsultuojami Annunaki. Atrodė, kad visi buvo patenkinti – En (bendroves lyderis) prižiūrėjo tvarką ir to pasekoje buvo gerbiamas, maldininkai (arba „sages“) galėjo sekti jų intelektualių potraukių ir jų siekimu tarnauti žmonėms, ir žmonės patys buvo gerai pamaitinti ir jautėsi saugiai. Iš esmės po Mesndžerio atvykimo Ubadianai pakeitė jų prietaringą religiją į išmintį.

 

Bet tada En buvo užvaldyti ir kunigai-karaliai paėmė viską į savo rankas. Jų pirmas aktas, po to kai atėmė Mesendžerį, vertimas pripažinti Annunaki dievais. Iš pradžių tie dievai buvo palankūs nes senoji karta dar prisiminė Mesendžerį, tačiau po kiek laiko ir propagandos pagalba Annunaki užėmė prietaringų senų dievų vietą. Žmonėms buvo pasakyta, kad jie dabar turi garbinti Annunaki ir nešti jiems aukas, o jei jie to nedarys tai juos užpuls nelaimės. Galų gale žmonėms buvo pasakyta, kad Annunaki sukūrė žmones vergovei. Tuo kunigai – karaliai naudodami Mesendžerio psichologijos galią sukūrė pirmą totalitarinę visuomenę.

 

Pagrindinė kontroles forma yra vergija. Nors žmonija egzistuoja 200000 metų, vergijos nebuvo iki 4 tūkstantmečio BC. Archeologiniai radiniai liudija kad Nepolitiniai medžiotojai ir normadijos gentys buvo iš esmės lygiavinės bendruomenės. Kai visi bendruomenės nariai iškaitant vadus dalijosi gerybėmis po lygiai. Toks gyvenimo būdas tesėsi ir tada kai atsirado žemdirbystė ir net vėliau, kai tokie miestai, kaip Jericho buvo pastatyti. Žmonės gyveno tarpusavy lygybėje. Tarp jų gal ir buvo kažkokie ryšiai, tačiau juos galėjai laikyti greičiau tarnavimu nei vergavimu. Kai vieni buvo kito žmogaus asmenine nuosavybė.

 

Ir tiktai po Šumerų kunigu-karalių atsiradimo, prieš 6000 metų atsirado masinė vergovė. Kaip buvo anksčiau pasakyta, buvo perrašyta Annunaki istorija ir žmonėms buvo pasakyta, kad dievai sukūrė žmones būti vergais. Taigi Šumerų miestuose buvo įsišaknijus vergija. Pagal teoriją, kiekvienas buvo vergas išskyrus Lugal, kurie skelbėsi esą kilę iš Annunaki ir todėl buvo dieviškos būtybės. Taip pat Amelu ir Mushkinu buvo laisvi, kadangi jie buvo artimi ir reikalingi Lugal. Tačiau amatininkai, žemės darbininkai – 80% populiacijos buvo vergai. Vergovė kaip kontrolės priemonė vystyti ekonomiką išsiplėtė nuo Šumerų po visą pasaulį. Vergija Elito akimis buvo labai pažangi santvarka.

 

Bankininkystė ir finansai prasidėjo Šumerų šventyklose ir buvo pagrįsti „tikrų“ pinigų nereikalingumo apgaule. Šventykla paskolintų prekybininkams kredito žetonų, kuriuos galima naudoti prekių pirkimui. Prekybininkai gražindavo žetonus kartu su mokesčiu – auksu. Taigi šventyklos krovėsi auksą lygiai kaip šiandienos bankai. Kitas pokštas buvo sukurti pinigus „iš oro“. Šventyklos pirkdavo derlių prieš tai, kai jis būdavo pasodintas, kas duodavo ateities derliui kainą. Tada prekybininkai naudodavo auksą nupirkti iš Šventyklų derlių, kuris dar neegzistavo. Modernusis šios technikos variantas yra kompanijų akcijos.

 

Naudodamas banko kreditą brokeris perka mažą dalį kompanijos akcijų. Tai duoda likusioms akcijoms „tikrąja“ vertę – net jei kompanija dar ir neveikia, ir produkcija neparduodama – tačiau šios akcijos gali būti perkamos tik už tikrus pinigus. Dažniausiai už pensijinius fondus. “Iš oro“ originalios akcijos dabar turi „tikrąją“ vertę, kurią gali gauti parduodamos už tikrus pinigus. Turtų kaupimo praktika egzistuoja ir meno pasaulyje. Meno kolekcionierius tyliai nuperka keletą vidutinio nežinomo dailininko darbų. Vėliau tas pats kolekcionierius labai viešai nuperka viena paveikslą už nerealiai didelius pinigus. Tada staiga visi to dailininko darbai pasidaro ekstremaliai brangūs.

 

Projektas „Aldebaran“: pasaulio elito paslaptys (11 dalis)

 

Vertė: Šaulys

Rekomenduojami video:


2500
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
GMO

>> Nors žmonija egzistuoja 200000 metų, vergijos nebuvo iki 4 tūkstantmečio BC.

.. panašu, kad vergus “sukūrė” Egipto žyniai, tikėtina genų modifikacija. Nors jie (vergai?) ir pabėgo, bet suluošinti genai liko..

Anonymous

This world full off shit and lie…

Zubas

Labai idomu. Aciu

Taip pat skaitykite