Šeimos ir giminės karma: kodėl šeimoje pasitaiko niekšai?

ranka-siela-karmaDeja, tarp mūsų artimųjų pasitaiko paleistuvių, aferistų, netikėlių, niekšų ir kitų panašių asmenų. Kaip su jais elgtis? Bandyti taikytis bet kokia kaina? Rūpintis? Atleisti? Ar tiesiog pasiųsti velniop, nusisukti ir užmiršti?

 

Karminė teorija apie sielų perkėlimą padės atsakyti į visus klausimus ir gyventi santaikoje su gimine ir pačiu savimi, rašo būrėja Roma Vičienė (Mėnesiena: Būrimas kortomis įkūrėja).

 

Tarpe tarp įsikūnijimų sielos gyvena Danguje, ir tos, kurios atstovauja vienai šeimai, laikosi kartu.

 

Kai žemiškoje šeimoje įvyksta apvaisinimas, kiekviena siela “pasimatuoja” genetikos uždėtas ypatingas asmenybės funkcijas (Temperamentas, jautrumas ir t.t.) ir vaisiaus sveikatą. Tada sprendžia, ar tinka tas mažylis ir jo tėvai išspręsti jų karminėms užduotims ar ne. Ir, jeigu tarp jų nėra prieštaravimų, įsikūnija į jį tarp 90 ir 120 nėštumo dienų.

 

Siela veikia panašiai kaip muzikantas, kuris išsirenka patį tinkamiausią instrumentą savo muzikinės partijos atlikimui – šio įsikūnijimo karminei užduočiai.

 

Kas jie, mūsų giminaičiai?

 

Į juos įsikūnija sielos tų žmonių, su kuriais praeituose įsikūnijimuose mes buvome surišti pačiais tvirčiausiais giminės ar draugystės mazgais, mazgais meilės ar neapykantos, simpatijos ar priešiškumo. Iš kartos į kartą vienos ir tos pačios sielos susitinka viena su kita tai kaip senelė ir anūkas, ta – motina ir duktė, tai – dvi seserys.
Labai retai tarp mūsų giminaičių pasitaiko sielų tų žmonių, kurie nebuvo su mumis surišti kraujo arba bent suvestiniais (vyro ar žmonos) ryšiais.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Savo genetinio medžio sudaryme slypi didelė prasmė. Studijuodamas savo giminę, tu matai, kas kaip elgėsi, kokį charakterį turėjo – ir neretai atrandi tuos, kurie panašūs į tave. Atsimink, kad tai gali būti ir vyras, siela neturi lyties.

 

Kartais tu jauti jūsų dvasinę bendrystę, vien žvilgtelėjęs i nuotrauką ar portretą. pagal praeito gyvenimo poelgius gali daryti prielaidą, kaip susiklostys tavo dabartinis gyvenimas, suprasti, ko turi išvengti, kad nekartotum tų pačių klaidų, ir ko reikia siekti.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Karmos atidirbimas – ne taip baisu

 

Mums atrodo, kad karmos atidirbimas visada nemalonus ir kankinantis – kaip bausmė. Iš tikrųjų, tai mūsų džiaugsmui – panašu į įdomią pamoką mokykloje ar patraukliai ir naudingai parašytą knygą.

 

Pavyzdžiui. 25 metų sūnus su tėvu kartu užsiima bizniu. Jie skiriasi požiūriu, temperamentu, charakteriu, dažnai ginčijasi, bet vienas už kitą stoja kalnu. Tėvas sūnui – autoritetas. Ant jo jis šlifuoja savo nuomonę ir savo idėjas. tėvas sūnumi besąlygiškai pasitiki – ir žino, kad jis jį supranta iki kaulų smegenų, visur ir visada.
Kaip galima suprasti iš astrologinio horoskopo, karminė tėvo ir sūnaus užduotis – išmokti sėkmingai bendradarbiauti su žmogumi kitokio temperamento ir kito požiūrio.

 

Praeituose įsikūnijimuose jie išsprendė tos užduoties pirmą etapą: užsiėmė prekyba, jūreivyste, domėjosi kabala ir išleisdavo visą savo nemažą uždarbį maginiams eksperimentams. Viename iš savo eksperimentų, jūroje, jie prišaukė audrą ir nesusitvarkė su ja. Vyresnysis brolis – dabar sūnus, galėjo išsigelbėti, bet grįžo valtimi jaunesniojo – dabar tėvas. Ir abu žuvo sūkuryje. Jie išmoko sugyventi kaip lygus su lygiu – kaip broliai.

 

Dabar jie perėjo į sekantį etapą: kiekvienas iš jų turi atidirbti draugiško kontakto techniką kaip skirtingų kartų atstovai. Ir galima daryti prielaidą, kad sekančiame gyvenime jie pasikeis vietomis: Sūnus taps atstovu vyresniosios kartos, tėvas – jaunesniosios. Visuose įsikūnijimuose karminis ryšys tarp jų jiems atneša daug džiaugsmo ir naudos, nežiūrint į dažnus konfliktus ir barnius.

 

Šeimos bausmė – bjaurioji avis

 

Anos tėvai – puikūs, protingi ir jautrūs žmonės. Mama – gydytoja dermatologė, tėvas – kardiologas. Teta – įžymi dailininkė. Vyresnysis brolis – mokslininkas – chemikas, apgynęs disertaciją Šveicarijoje, o dabar dirbantis Anglijoje. Jaunesnysis, Viktoras, melagis ir tinginys. Mokykloje mokėsi blogai, padirbinėjo pažymius. Universitetą metė.

 

Slapta nuiminėjo pinigus nuo tetos kortelės. Nei viename darbe ilgiau metų neišsilaikydavo. Nupirktą lizingu mašiną sudaužė į metalo laužą. Giminės už ją pinigus įmoka, jam naują darbą suranda. Jis visiems su ašaromis akyse dėkoja, o paskui su viršininkais barasi, nuo darbo išsisukinėja. Jį atleidžia. Arba pats išeina. “Ši profesija mane žemina”. Pusę metų gyveno pas brolį jo sąskaita. Išvažiavo: “Anglijoje uždarbiai maži, ir visi – snobai.”

 

Ana, kuri moka už Viktoro mokymąsi eilinės profesijos, pasakė: “Gerai, tarkime, kad mano brolis – mano karma ir mano bausmė už kažkokias tai nuodėmes iš praėjusio gyvenimo. Bet prie ko čia visi likusieji? Kodėl turi kentėti visa šeima, jeigu Dievas nusprendė kažką nubausti netikusiu giminaičiu?”

 

Į šį klausimą geriausia atsakyti senu anekdotu: “Kruizinis laineris pradėjo skęsti vandenyne. Jauna gražuolė verkdama prašo Dievo pasigailėti jos. Jai pasirodo Dievas ir sako: “Tu buvai neištikima tave mylinčiam sutuoktiniui, nuviliodavai vyrus nuo jiems atsidavusių žmonų, imdavai už seksą pinigus ir turi būti nubausta!”

 

Gražuolė rauda: “Dieve, nejaugi dėl manęs vienos tu paskandinsi tūkstantį nekaltų keleivių?” Dievas piktai atsako: “Taigi aš jus, paleistuves ir niekšus į šį laivą rinkau septynis metus!”

 

Taip ir su bausme visai šeimai – Dievas surenka į vieną šeimą keletą sielų, kurios turi atiduoti atiduoti atitinkamą karminę skolą ir jiems pasiunčia vieną kenksmingą giminaitį – kaip bendrą bausmę. Ir Anos šeima globoja netikusį jaunesnįjį brolį kad atlygintų savo neatidumą kažkam praėjusiame gyvenime.

 

Atpirkimo ožys

 

Neretai kieno nors siela pasiima sau svetimas nuodėmes ir dabartiniame gyvenime kenčia, kad visa likusi šeima galėtų ramiai gyventi. Neretai toks žmogus serga kokia nors sunkia liga – ar neišsiblaivydamas geria. Jis visiškai bejėgis, netikęs, absurdiškas, nelaimingas, pritraukia nelaimes – bet visada nekenksmingas ir dėkingas už pagalbą.

 

Jame, skirtingai nuo “bausmės visiems”, nėra nekenksmingumo, pykčio, apgaulės ir nesiskaitymo su kitais. Kol šeima rodo jam savo geriausias savybes – kantrybę, supratimą, gerumą ir rūpestį, ji klesti. Bet kai tik atsisako jam padėti iš godumo, dėl pastovaus susierzinimo juo, dėl laiko trūkumo – šeimos gerovė baigiasi: kažkas suserga, kažkam pradeda nesisekti, biznis žlunga, seserys ir broliai pradeda tarp savęs pyktis, šeima išsiskiria.

 

Apdovanojimas už nuopelnus

 

Kartais mums tenka išskirtinis giminaitis: pavyzdžiui tetulė, kuri rūpinasi visais senukais giminėje ir visais giminaičiais, niekada ant nieko nepakelia balso, visus išklauso, supranta ir palaiko. Arba tėtis – didžiadvasis ir dosnus.

 

Jis skaito vakarais vaikams knygutes, padeda ruošti matematiką, perka dviračius ir kompiuterius ir visada jais tiki. Panašių giminaičių sielos mūsų šeimoje įsikūnija, kad galėtų kažkam vienam ar visai šeimai atiduoti meilės ir dėkingumo skolą. Gal būt, kažkada praėjusiame gyvenime, mūsų protėviai paėmė į namus našlaitį ar pamaitino alkaną. Ir dabar jo siela mums dėkinga.

 

Mes, kaip taisyklė, “dovana” tokio žmogaus nelaikome, net nebandome suprasti, kodėl mums teko tokia brangenybė. Gal tai ir gerai – nepradėti gero analizuoti, o priimti jį su džiaugsmu. Tokie, greičiausiai, ir turi būti santykiai šeimoje – pilni dėkingumo ir palaikymo.

 

Gėrio ir gailestingumo pažadinimui

 

Dažnai žmonės piktai klausinėja: kodėl Dievas leidžia kūdikiui kentėti, kodėl vaikai serga onkologinėmis ligomis ir anksti miršta arba gimsta su trūkumais?

 

Karminė filosofija tokius reiškinius aiškina labai paprastai: teisiojo siela, užbaigianti savo žemiškų įsikūnijimų ciklą ir artima Tvėrėjui, neretai laisva valia imasi sunkios užduoties – išmokyti žmones gailestingumo, užuojautos ir meilės.

 

Kur kas labiau mes užjaučiame vaiką – mumyse yra instinktas, kuris skatina pratęsti žmonių giminę, saugoti ir gelbėti vaikus. Todėl pasaulin ateina sergantys vaikai.

 

Tėvai sergančiam vaikui aukoja savo interesus, persisunkia gailesčiu kitiems gedintiems ir sergantiems, gerumu visiems vienišiems ir nelaimingiems. Mes visi pajaučiame jam gailestį.

 

Ir vaiko siela, įvykdžiusi savo užduotį, džiugi ir švytinti grįžta į Dangų. vėliau ji turi pasirinkimą – eiti pas Kūrėją į pilį ar vėl leistis į žemišką pasaulį ir toliau plėtoti mumyse gėrį ir užuojautą.

 

Kokie karminiai ryšiai patys svarbiausi

 

Kai tik tu ištekėjai, pirmoje vietoje tau vyras ir vaikai, o paskui – visi likę giminaičiai. Savo tėvus mes išsirenkam savo siela, vyrą – siela, protu ir kūnu. Jis mums brangesnis už tėvus, ryšys su juo stipresnis. Ir jeigu mūsų dukters skola eina į priešpriešą su šeimyniniu gyvenimu, prioritetas šeimyniniam gyvenimui.

 

Tu žadėjai ateiti pas tėvus pietums, o vyras tikėjosi nueiti su tavimi į kiną. Tenka rinktis vyrą ir kiną. Prie to moteriai sunku priprasti. Dažnai tenka girdėti: “Vyrų bus daug, o mama – viena.”. Karma negailestinga: tokia moteris tikrai vyrų turės daug, nes nei su vienu tvirtos meilės ji neturės.

 

Ką daryti, jeigu santykiai su artimaisiais nesiklosto? Nekentėk ir nueik šalin. Nepalaikyti jokių santykių – reiškia atsisakyti karminių užduočių sprendimo. Sekančiame gyvenime šį aspektą atidirbsi, užtai šiame savo karmos nesugadinsi. Kai ją galima sugadinti?

 

1. Daug kartų grįžti pas nemylimą vyrą tik todėl, kad jis grasina nusižudyti, įsiūbuoti savo atėjimais emocinę švytuoklę ir tuo pačiu paskatinti vyrą įvykdyti savo ketinimus. Išėjai – ir tu daugiau už jį neatsakai.

 

2. Patriukšmauti su seserimi todėl, kad tėvas jai užrašė giminės vilą ir visiems visada kalbėti apie ją visokia šlykštynes. Ir provokuoti ją barniams. Negali į ją žiūrėti, su ja kalbėti: skriauda dusina, pavydas graužia? Nežiūrėk, nekalbėk, nelankyk. Neaugink savyje apmaudo ir neapykantos, neprovokuok sesers atsakomam pykčiui. Pasveikink ją elektroniniu paštu per šventes. Ir viskas.

 

3. Mama tave pastoviai kritikuoja, prisikabina prie kiekvieno tavo žodžio ir su ja niekaip nesiseka susikalbėti geruoju? Neužeik pas ją. Atsiųsk jai paštu apmokėtas sąskaitas už butą ir telefoną. Net skambinti tu neprivalai – telefonas veikia į abi puses. Norės tave pamatyti, dėl sveikatos pasiskųsti, surinks numerį savo ranka. Kiekvienas atsako už save pats, jeigu tik jis suvokiantis ir pakaltinamas. Ir niekada neatsisakyk žengti atsakomojo žingsnio suartėjimui – Gal tikrai tavo giminaitis pasikeitė? Stebuklai atsitinka?

 

Parengė: Būrėja Roma Vičienė, Mėnesiena: Būrimas kortomis

Rekomenduojami video:


2500
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Grėtė

Suprantu karmos dėsnį. Daug skausmo teko pačiai patirti. O kuo daugiau gilinuosi, žinau, kad kvaila mintis šmėkštelna: geriausia gimt tuo paleistuviu, aferistu, netikėliu, niekšu ir kitų panašiu, juk misija tokia kilni, įskaudint savo artimuosius (per net “septynis metus vienon valtin surinktus”), o gyvenu kaip nori. Tai ir atsakomybę prieš dievą to netikėlio gal aukštesnės jėgos prisiima, gal jis turi neliečiamybės dėl nuodėmės statusą, kai su tokia misija ateina. Mano atveju pasitaikė žmonės, kurie natūraliai “nesuvokė”, tiesiog kaip gyvenimo pirmokai elgėsi. Ir nebežinai kokiu “gėriu” juos paveikti, ar užsimerkus toleruot kvailybes…

ingute

Tikra tiesa jug kartais net susimastai kad kaip kurie atvejai net matyti o zodziai pasakyti jau girdeti taip sakant dežavu

Fugu

Tiesa cia ar ne, gyvename kiekvienas taip, kaip sugebam ir gyvendami nezinom kodel.

Taip pat skaitykite