Krajonas apie Perėjimą (III)

Kaip Mes dar informuosime žemiečius apie artėjančią pagrindinę Pakilimo fazę ? Manau, kad apie tai dar bus išleista nemažai naujų knygų. Manau jeigu prireiks, Mes net prasimušime į jūsų masines informavimo priemones ir Mums tai nesudarys jokio vargo. Ir tada Mes tiesiog aiškinsime žmonėms, kaip jie turi elgtis svarbiausiu metu.

 

Be to, maždaug 3 – 4 savaitės iki svarbiausių įvykių, o tu dienų taip pat bus 3 – 4, kai vyks pats Pakilimas, o gal Gaja tai pereis per parą, Mes jau pradėsime gelbėti žmones. Reikalas tas, kad sustabdyti kataklizmų Žemėje neįmanoma.

 

Aš jums jau minėjau, jie vis tiek bus, kitas reikalas, ką aš galiu pasakyti tiksliai tai, kad kai kurios Žemės vietos tą laikotarpį praeis visiškai ramiai. Ten nebus nei žemės drebėjimų, nei ugnikalnių išsiveržimų, nei kokių kitokių visą griaunančių stichijų. Bet taip pat bus ir tokios vietos, kur, be jokios abejonės, išsiverš ugnikalniai, bus žemės drebėjimai, cunamiai, uraganai ir tornadai, labai stiprūs uraganiniai vėjai, vanduo kils daugelyje šalių. Siaus nesibaigiančios liūtys ir prasidės, tiksliau manau jau prasidėjo tokios audros ir liūtys, turinčios tokią griaunamąją jėgą, kokios žmonija dar nėra regėjusi.

 

Per audras, uraganus, žus žmonės, degs medžiai ir pastatai. Uraganiniai vėjai šluos viską savo kelyje. Ir tuos visus kataklizmus su jų griaunamaja jėga, Mes norime, kad jūs pergyventumėt, Mes norime jums suteikti galimybę tiesiogiai juose nedalyvauti. Jums būtina pereiti į 5 dimensiją. Būtent tam Mes norime jūs paruošti ir prašome jūsų pagalbos, tam paruošti ir kitus žmones. Svarbiausia kritiniu momentu nepasimesti ir žinoti, ką jūs turite daryti. Nepamirškite, kad jums reikės padėti ir kitiems žmonėms. Negalima atmesti galimybės, kad net gerai informuoti žmonės pasimes ir išsigąs. Mes šiuo metu ruošiame visą būrį Šviesos Darbuotojų, kurie savo Šviesos Kūnuose pastoviai kursuos tarp mūsų ir žmonių žemiškajame plane ir padės tokiu būdu apie kurį aš papasakosiu šiek tiek vėliau.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Mes jau dabar pradėjome demonstruoti Žemės atmosferoje įvairius šviesos objektus. Galite vadinti juos NSO ar kokiais kitokiais pavadinimais. Galite numanyti arba ne, apie jų kilmę. Bet svarbiausia Mes norime pripratinti žmones prie to, kad aplink juos, Žemės atmosferoje gali būti ir yra įvairių šviesos objektų. Jie turi priprasti, kad aplink kažkas yra ir, kad tai ne haliucinacijos arba optiniai efektai. Kol kas Mes jus tik pratiname. Taip, iš dalies tai NSO, bet tame taip pat dalyvauja ir milžiniškos Dvasinės Kosmoso Būtybės.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Šiuo metu aplink Žemę surinktos milžiniškos Kosminės Jėgos. Tos Jėgos pašauktos čia ne tik tam, kad stebėtų kaip Žemėje įvyks Pakilimas ir kas vyks su visa gamtos karalyste šioje planetoje, bet taip pat Jie atėjo tam, kad kritiniu metu jums padėtų.

 

Mes jau ne kartą sakėme apie tai, kad jūsų tarpe jau seniai, fiziniuose kūnuose, egzistuoja nežemiškų civilizacijų atstovai. Mes sakėme, kad tarp jūsų yra Arkturiečių, Plejadiečių, Sirijiečių, o šiuo metu tų atstovų dar gerokai daugiau. Jie atėjo ir užsidėjo tokius fizinius kūnus kaip ir jūsų, nors iš principo jie visai kitokios būtybės. O padarė jie tai tam, kad kritiniu momentu jūs nuramintų, padėtų jums išsigelbėti, išgelbėti savo fizinius kūnus. Tie, kurie žus, paliks žemiškąjį planą, pateks į Subtilųjį Pasaulį, kur gaus mūsų pagalbą ir bus apsaugoti. Bet jie praras galimybę pereiti Pakilimo fazę, tai ko jie labiausiai norėjo. Todėl Mes jūs saugosime, duosime savo buvimo vizualius ženklus, kad jūs prie jų priprastumėt. Manau, kad tie kas jau apie tai gerai informuoti, pamatę tuos ženklus planetos atmosferoje, paskleis informaciją tarp kitų žmonių ir atkreips jų dėmesį. Ir jau galiu pasakyti, kad tie Šviesos ženklai padarys jūsų išsigelbėjimą, įmanomu.

 

Ir taip, apie 3 – 4 savaites iki kritinio momento, jūs būsite perspėti ir danguje pradės atsirasti Šviesos Dariniai. Tai bus kitų, nežemiškų civilizacijų erdvėlaiviai. Taip pat, būtinai, kaip aš jau sakiau, erdvėje aplink jus atsiras Aukštų Dvasinių Būtybių Šviesos Kūnai. Kai kurių iš jų jūs netgi žinote vardus. Tame tarpe pasirodys ir Krajono Šviesos Kūnas, kuris bus vario spalvos. Kiti bus arba balti arba spalvoti ir aš jau kažkada esu kalbėjęs kokios ir pas ką bus spalvos. Žinokite, kad jūs pagal savo Kosminę struktūrą atitinkate vieno iš Šviesos Hierarchų vibracijas, kurie skleis savo Šviesą Žemės atmosferoje. O kadangi jūs ėjote į įsikūnijimą per jų Spindulį tai jums reikės su juo ir susiderinti.

 

Kaip jūs juos pamatysite, kokiam pavidale ?

 

Jau esu sakęs per Nama Ba Hal, kad jūs greičiausiai pamatysite tai kaip baltą arba spalvotą Tetraedrą. Bet juk pas visus skirtingas matymas, ypač fiziniam plane. Juo labiau kalbant apie Subtiliosios Materijos matymą. Todėl aš jums dabar pateikiu tokį visiems suprantamą žodį – „Šviesos Darinys“. Galbūt kažkas pamatys tai kaip Tetraedrą. Kiti gal matys tiesiog šviesią dėmę. Dar kažkam tai gali pasirodyti kaip kokia figūra. Tai dabar net nesvarbu. Nesikoncentruokite, kad jūs turėtumėt pamatyti būtent Tetraedrą, juo labiau, ar visi žmonės Žemėje žino ką šis žodis reiškia.

 

Tetraedras – trijų kampų piramidė (Vert. Past.) O štai „Šviesos Darinys“ – visiems suprantama.
Ir taip, Aukštos Dvasinės Būtybės dar iki lemiamo momento pradės tokiu būdu apreikšti savo egzistavimą Žemės atmosferoje. Jūs turite prie to priprasti ir turite žinoti kokias vibracijas kiekvienas atitinkate. Mes būtinai kokiais nors ženklais ar simboliais parodysime žmogui jo priklausomybę tam tikrai spalvai. Gal būt prieš save žmogus matys ką nors panašaus į kalvelę ar, taip pat, nediduką atitinkamos spalvos Tetraedrą.
Jeigu žmonės, tie kurie nesupranta, kreipsis į jus paaiškinimo – pasakykite, kad tas mažasis Tetraedras yra to didžiojo Tetraedro, esančio Žemės atmosferoje dalis, atsiųsta padėti būtent tam žmogui.

 

Manęs vis klausia, o kaip bus jeigu aš nepamatysiu savo spalvos? Ar galima pasislėpti kitame, kitokios spalvos Tetraedrę ? Taip, tai galima. Bet dabar aš jums pasakysiu svarbiausią. Jūs nelabai įsivaizduojate kokio dydžio Šviesos Kūnai pas Būtybes, kurios ruošiasi ateiti pas jus į pagalbą.

 

Jų Šviesos Kūnai daug didesni už planetą. Todėl tikrai nebus taip, kad iš vienos Žemės pusės Krajono Tetraedras bus matomas o iš kitos ne, o žmonės pasimes: kurgi mano vario spalva… Tai bus visur. Iš bet kokios Žemės rutulio vietos kiekvienas pamatys tai, kas jam būtina. Juo labiau, Šviesa bus pulsuojanti. Tokie patys ir jūsų Šviesos Kūnai. Mes kviečiame dirbti su savo Šviesos Kūnais ir Jungiančiąja Čakra. Ir ne tik ją suformuoti, bet ir išmokti su ja pulsuoti. Tai taip pat evoliucinis žingsnis pirmyn. Būtent dėka tos pulsacijos, Aukščiausios Dvasinės Būtybės galės įtraukti žmones į savo Šviesos Konstrukciją. Būtent tai bus jūsų priedanga, kada Žemėje siaus žudančios audros, žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai. Įtraukti į ten su savo fiziniais kūnais, jūs būsite visiškai saugūs.

 

Taip, to Žemėje dar niekada nebuvo ir tai galbūt atrodo kaip visiška fantastika, todėl Mes jau dabar pradedame apie tai pasakoti. Taip iš tiesų bus. Todėl prašome, ne tik jūs patys tam pasiruoškite, bet paruoškite ir kitus žmones, nes bus ir baimės ir klausimų: ką daryti?

 

Juk baimė būna ne tik prieš tai kas nežinoma. Aš daug kartų pasakojau per savo perdavimus, kad pas daugelį iš jūsų, ląstelių lygmenyje įrašyta baimė iš jūsų ankstesnių žūčių katastrofose. Daugelis iš jūsų pergyveno žūtį Lemūrijoje, kiti – Atlantidoje. Bet juk buvo ir tokių kurie žuvo per ugnikalnių išsiveržimus, potvynius ir audras, skendo įvairiom aplinkybėm. Ir kad ir kaip sėkmingai jūs gyventumėt dabartinį savo gyvenimą, tą baimė yra įsirašiusi į jūsų ląsteles.

 

Norėčiau dabar pakviesti visus jus, kad su savo baimėmis labai stipriai padirbėtumėt. Būtent tada jūs galėsite pasiekti pagrindinę fazę ramūs ir galėsite padėti ne tik sau, bet ir kitiems. Žemėje prasidės kataklizmai ir Mes labai norėtume, kad kuo mažiau žmonių žūtų ir paliktų savo fizinius kūnus. Todėl Mes ir siūlome jums tokią, visiškai neįprastą pagalbą. Ir norime, kad jūs tam pasiruoštumėt ir priimtumėt ją visiškai suprasdami ir su meile. O svarbiausia nepamirškite, kad tie, kas nori patys ramiai pereiti visą šį procesą, turi eiti su džiaugsmu, pilni meilės tam, kas pagaliau vyksta ir dėl ko jūs iš tikrųjų atėjote į šį gyvenimą. Nes juk taip iš tiesų ir yra. Argi jūs, šiame gyvenime, nepatiriate įvairiausių problemų ir sunkumų, kuriuos pastoviai nugalite ? Bet visą tai tik maža dalis palyginus su tuom, ką jūs dabar galite nugalėti. O juo labiau įveikti tai su džiaugsmu ir paskleisti tą džiaugsmą visai žmonijai ir planetai. Padarykite prašau tai.

 

Planetoje siautės gamtos jėgos. Bet, kaip jau sakiau, ne visuose regionuose. Mažai tikėtina, kad zonose, kurios niekada nebuvo seismiškai aktyvios, vyks žemės drebėjimai. Žemės drebėjimai vyks tik Žemės plutos lūžio vietose. Bet net ir tose vietose, kurios gerai žinomos mokslininkams, to gali nebūti. Nes, kaip bebūtų, Žemėje jau sukurta 80 procentų Naujo Kristalinio Planetos Tinklo, kuris šiame procese dirbs kaip balansas, neleisdamas kai kuriem lūžiam ir kai kuriems numatomiems ugnikalniams, kurie ilgai miegojo, prabusti.
Be to, jūs savo darbu, ir Mes apie tai jau skelbėme, padarėte taip, kad Mums pavyko optimaliai sumažinti numatytą ugnikalnių aktyvumą. O tie ugnikalniai, kurie aktyvūs jau du metus iš eilės ir yra įžanga į karštąją fazę. Išsiveržimai jau prasidėjo ir žemės drebėjimai taip pat. Mes kaip galėdami stengiamės prailginti tą procesą, kad jis neįvyktų staiga, vienu metu, nes tada tikrai būtų sunku ir jums ir planetai. Mes stengiamės padaryti viską, kad optimizuoti Pakilimo procesą. Ir jei jūs aktyviai prie to proceso prisijungsite, padarysite labai didelį darbą. O dabar turiu pridurti dar tai, kad planetoje bus labai užteršta visa atmosfera. Ugnikalniai vis tiek veršis, tornadai kels dulkes, purvą, žemes ir akmenis. Ir žmonėms, kurie nebus pasislėpę tuose Šviesos Dariniuose, bus sunku kvėpuoti. Net tose vietose, kur nebus tokių griaunančių stichijų, oras vis tiek bus užterštas. Prisiminkit Islandijos ugnikalnio išsiveržimą, kaip daugelyje šalių nustojo skraidyti lėktuvai dėl oro taršos. O šiuo atveju, viskas, žinoma, bus gerokai blogiau.Būtent todėl Mes ir suteikiame jums galimybę pergyventi kritines dienas, o jų bus nedaugiau kaip 3 – 4, tuose Šviesos Kosminių Hierarchų Kūnuose, apie kuriuos aš jums ką tik pasakojau.

 

Tada Žemė apsivalys. Po to, kai ji pereis Pakilimą, dar kurį laiką pliaups lietūs, pus stiprūs vėjai – bet tai jau tik dalis galingo apsivalymo proceso. Ir tada, tie žmonės, kurie pilnai pasiruošę Pakilimui, gaus tokią galimybę.

 

IV dalis

 

Vertė: Saulius Krulickas
Soleadas9@gmail.com

Rekomenduojami video:


2500
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
cortesas

tikrų tikriausias makaronų kabinimas tamsuoliams arba kitaip globalistų skleidžiami pramanai paruošti žmones jų ruošiamam pasauliniui spektakliui

Alvydas

menkai apie tai nusimanau, tačiau vargu ar dabar mano kūnas sugebėtų būti virtualia būtybe, bet, kad taip įmanoma net ginčytis neverta

Taip pat skaitykite