Miegas, sapnai ir siela (II dalis)

sapnaisielaIštraukos iš L. Seklitovos knygos “Siela ir jos sudarymo paslaptys”

 

Pirmąją dalį skaitykite čia.

 

Ką žmogaus miegas duoda Kosmosui?

 

Jis duoda daug, tai yra duoda įvairias energijos formas, kurias įdirba materialus kūnas. Tos energijos skirtos ne žmogui, o Nurodančiajam, Aukščiausioms valdančioms struktūroms ir egregorams. Dalyvaujant sapnuose Siela irgi dirba su subtiliomis energijomis, įdirba energijas, kurios eina į Nurodančiojo ir Aukščiau esančių kaupykles.

 

Kaip taisyklė, žmogaus įdirbamos energijos dienos metu ir miego metu yra vienatipės.

 

Ką duoda sapnai pačiam žmogui?

 

Sapnai – tai pirmiausia informacija. Kūnas miego metu gauna energetinę įkrovą, o siela, per informaciją, dirba su įvairiomis energijos rūšimis.

 

Kiekvienas žmogus išnaudoja gautą informaciją skirtingai, priklausomai nuo to kaip iššifruoja. Vienas gali visiškai nekreipti dėmesio į savo sapno informaciją ir tokiu atveju siela praranda sapno auklėjamuosius momentus, naudojamus sapnuose. Kitas, bando išanalizuoti tai, ką matė, su kuo tai palyginti, priešpastatyti, padaryti kokias tai išvadas. Jūsų Mendelėjavas sapne atvėrė cheminių elementų lentelę tik todėl, kad galėjo pasinaudoti informacija, perduota sapne ir surišti ją su realiu gyvenimu. Tai svarbus momentas – mokėti surišti realybę ir taip sakant ne realybę. Bet dabar jums jau suprantama, kad tą informaciją jam atsiuntė jo Nurodantysis, bet aišku, irgi su leidimu iš aukščiau. Ne visas žinias galima atverti žmonėms.

 

Kaip vyksta informacijos apdirbimas sapne? Pagal kokias kokybes ar požymius ji skirstoma į reikalingą ir nereikalingą?

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Žmogaus mastymo aparate yra blokas-rūšiuotojas, kuris atmeta nereikalingą informaciją, o reikalinga persiformuoja į energiją. Informacijos rūšiavime dalyvauja ir impulsinis žiedas, arba centro-smegenys, esantys virš žmogaus galvos. Dieną jis sukasi veina kryptimi, o naktį – priešinga. Jo darbo režimas keičiasi. Pas kai kuriuos žmones nemiga paaiškinama tuo, kad impulsinis žiedas negali sustoti ir toliau sukasi ta pačia kryptimi, į kurią sukosi dieną. Kad žmogus užsnūstų, yra būtina jį priversti suktis į priešingą pusę, arba paprasčiausiai sustabdyti.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Reikalinga informacija įrašo į smegenų atminties bloką. Bet tai laikina atmintis – vienam gyvenimui. Egzistuoja dar atmintis ir likusių gyvenimų. Ji yra subtiliose konstrukcijose.

 

Nereikalinga informacija atmetama?

 

Nereikalinga informacija perdirbama pačio žmogaus, kaip kažkoks praeitas etapas, kaip energijos, kurios yra jo praeities rezerve ir tapusiomis nereikalingomis. Programa orientuoja asmenybę kitų energijos rūšių įdirbiui.

 

Kaip formuojami sapnai, skirstant informaciją į reikalingą ir nereikalingą?

 

Tai atlieka besisukdamas į kitą pusę impulsinis žiedas, tuos kadrus, kurie įvyko per dieną ir nereikalingi atmetami. Nuo to painiojasi paveiksliukai ir gaunasi neįtikėtini ir nesuprantami sapnai. Bet dažniausiai žmogus jų neatsimena. Tačiau rūšiavimas vyksta ne visą naktį, o tik kažkokią jos dalį.

 

Be eiliškumo, netvarkingi paveiksliukai sapnuose liudija, kad vyksta informacijos rūšiavimas į reikalingą ir nereikalingą. Tačiau egzistuoja dar ir kitos sapnų rūšys, pavyzdžiui, auklėjamojo charakterio sapnai, ar patikrinimo sapnai, kelionių sapnai, pranašiški ir kitokie. Pats valdyti sapnais žmogus negali. Bet jo sapnus valdo Nurodantysis. Ir jis, pagal savo globotinio norą, bet vėlgi, tik dėl kokio tai tikslo, auklėjamojo ar kitokio charakterio, o ne tuščiai, gali parodyti jam sapną pageidaujama tema.

 

Bet yra žmonės, kurie tvirtina, jog sugeba valdyti savo sapnus?

 

Tie žmonės paprasčiausiai yra gerame kontakte su savo Nurodančiuoju ir ne jie sudaro savo sapnus, o Jis pasiunčia jiems tai, ko jie nori. Kitaip ir būti negali. Bet visa tai duodama tam, kad žmogus susimastytų, kodėl jam taip gaunasi ir kokiu būdu. Viskas kas vyksta turi ugdyti mastymą reikiama linkme.

 

Sapnų kontrolei yra naudojamas Nurodančiojo subtilaus lygio kompiuteris. Sapnai – tai irgi programa. Visi jie eina pagal žmogaus bendrą programą. Nėra nė vieno nereikalingo ar tuščio sapno.

 

Vadinasi visa tai, ką žmogus mato sapne, yra duodama jam pagal programą?

 

Taip. Egzistuoja pagrindinė programa, pagal kurią žmogus realiai gyvena. O sapnų programos sudaromos pagal tą pagrindinę programą, tai yra, ima iš jos pagrindinę kryptį, kurioje turi būti auklėjama konkreti siela. Jei pavyzdžiui, pagrindinės programos tikslas – išugdyti kovotojo savybes, tai ir sapne jis pastoviai kovos. Jeigu sakysime, programa sudaryta išvystyti žmoguje kūrybines savybes, tai ir sapne jis pastoviai ką nors kurs, tuos pačius eilėraščius ir taip toliau, bet kovoti savo sapnuose toks žmogus niekada daugiau nekovos. Paprastai, žmogus sapnuose eina pagal griežtą programą. Tuo sapnų programos ir skiriasi nuo realaus gyvenimo programų, tai yra, sapne žmogus eina per griežtai nustatytas situacijas ir neturi teisės rinktis, o paprastai, realiose situacijose, jam yra duodama tokia teisė.

 

Kodėl sapne neduodama teisės rinktis?

 

Dėl griežtų energijų rinkinio, tai yra, sapne – griežti reikalavimai, griežta programa. tau reikia – ir tu turi surinkti tas energijas, kurių tau trūksta, sapne.

 

Sapne žmogus patenka kaip ir į neigiamą pasaulį?

 

Taip, “kaip į” …bet ne ten, kadangi vykdo tikrąją programą, kuri jam skirta duotuoju momentu. Tai yra jis visą laiką eina pagal savo programą: sapne griežtai, o tikrovėje jam duodamas laisvumas. Tai reikalinga jam dėl kažkokių tai sielos energijų trūkumų įdirbio.

 

O kaip vykdomas sapnų formavimas, kurie susiję su jausmais ar kokiomis tai fiziologinėmis reikmėmis?

 

Kai kūnui šalta ir atsiranda pavojus peršalti, kas gali sukelti organizmo susirgimą, arba kada labai karšta, kas gali sukelti perkaitimą, tai žmogui gali sapnuotis sniegas arba ugnis. Nurodantysis formuoja atitinkamą sapną. Žmogaus kūno kontrolė vykdoma pastoviai per kompiuterį ir esant būtinumui jį žadina.

 

Pas Nurodantį, miego metu,matomas visas žmogaus kūnas, bet ne materialioje formoje, o skaitmeninėse išraiškose. Kiekvienai organų normaliai būsenai atitinka savo skaitmeninė išraiška, kiekvienam nukrypimui – kitokia išraiška. Nurodantysis skaitmeninėse išraiškose mato, kas vyksta su globotinio kūnu, kas jam būtina duotuoju momentu. Kiekvienai būsenai atitinka savo skaitmeninis rodiklis.

 

Juk sapnai eina pagal programą?

 

Nurodantysis dieną, kai globotinis gyvena savo dienos gyvenimą, programuoja jam sapnus net iki pat vakaro, kol jis neatsigula miegoti. Ir kai žmogus gulasi į lovą, vyksta suprogramuotų sapnų paleidimas.

 

Ar galima pagal sapnus spręsti apie žmogaus gyvenimo programą?

 

Taip. Jei žmogus moka juos teisingai traktuoti.

 

Vadinasi sapnai vyksta ne žmogaus smegenyse?

 

Ne. Smegenys reaguoja į paveikslėlius, siunčiamus joms iš kompiuterio, ir atsako į regėjimo dirgiklius įvairiausiais impulsais, biosrovėmis, kurias su prietaisais fiksuoja jūsų mokslininkai.

 

Sapnai – tai sudėtinga jūsų suvokimui būsena, kurią sunku jums suprasti, nors jūs ir gyvenate tame: siela dalyvauja sapnuose ir gyvena kitame pasaulyje. Tai panašu į virtualią realybę, nors ir ne visiškai tai. Žmogaus siela patenka į dirbtiną pasaulį, sukurtą Nurodančiojo ir natūralu, ji mato tuos dirbtinai sukurtus paveiksliukus, kurie siunčiami jai per kompiuterį ir kuriuose ji gyvena. Tie paveiksliukai ne plokšti, kaip jūsų filmuose, o erdviniai ir greičiausiai juos galima pavadinti holografiniais, leidžiančiai sielai gyventi ir veikti iliuziniame pasaulyje, kaip realiame. Ir akivaizdu, kad žmogaus smegenys sapne nesugeba atskirti tikro nuo netikro, reaguoja į viską matomą, kaip į tikrą.

 

Sapno kokybė pas visus žmones viena ir ta pati, bet turinys – skirtingas.

 

Kiek sapnų per naktį gali pamatyti žmogus?

 

Tai priklauso nuo Nurodančiojo darbo. Bet nakties eigoje jis gali parodyti savo globotiniui kelis skirtingus sapnus, paprastai – nedaugiau penkių, nors ir tai būna retai. Paprastas žmogus peržiūri du, tris sapnus.

 

Kaip suprasti tas alegorijas, kurias perduoda Nurodantysis sapnuose? Kartais jos būna tokios buitinės, jog atrodo kad tai išvis nesusiję su kuo tai Aukštesniu?

 

Susiję. Tai jums tik atrodo kad nesusiję. Jūs nepripratę iššifruoti alegorijų. Pavyzdžiui, jums sapnuojasi vienas ir tas pats – jūs vėluojate į mokyklą. Kokia sapno esmė? Tai Nurodantysis, pasinaudodamas kokiais tai jums nemaloniais įspūdžiais, alegorinėje formoje parodo, kad pas jus vyksta žynių nutekėjimas. Visas tas žinias, kurias jūs gaunate, nespėjate įtvirtinti atmintyje, atidėti savo bagaže. Pavyzdžiui, paimti indą, kurį jūs turite užpildyti grūdais. Laikas eina, o jūs vėluojate užpildyti atitinkamas apimtis. Tas pats ir su žiniomis, jei sapnuojasi mokykla, atitinkamai ir sapne jūs irgi nespėjate surinkti tam tikras kokybes ir jums tai sufleruojama. Iš esmės, visi sapnai susiję su žmogaus vystymusi ir duoda atitinkamą informaciją, todėl reikia stengtis atsiminti sapną ir išanalizuoti jį.

 

Ar gali žmogaus siela miego metu palikti fizinį kūną?

 

Taip, tai būna pas kai kuriuos žmones. Ne visos sielos turi tokius sugebėjimus, o tik kai kurios.

 

Ką reiškia jei žmogus sapne skraido? Sakoma kad tai reiškia, jog žmogus auga.

 

Tai reiškia, kad žmogaus siela turi sugebėjimą skraidyti sapne, paliekant savo mentalinį apvalkalą. Ji yra subtiliame Žemės pasaulyje, bet gali nuskristi ir į kitas planetas ir į paralelinius pasaulius.

 

O kodėl vienos sielos turi tokius sugebėjimus, o kitos ne? Tai jos kitaip sudarytos?

 

Taip. Pas tuos žmones konstrukcija kažkiek tai skiriasi nuo kitų. Ir dar vienas skirtumas tai, kad jie pavaldūs Aukštesnėms Jėgoms, kurių lygis aukštesnis nei Nurodančiųjų.

 

Ar, sielos išėjimo iš kūno metu, gali kas nors ją pagauti į nelaisvę?

 

Ne. Nurodantysis seka išskridusią sielą, žino į kokį pasaulį ji papuolė ir kas ten jai gresia. Paprastai, tai vienas ir tas pats pasaulis visoms žemiškoms sieloms. Žemiečiams tai paralelinis pasaulis, nors nežemiškas sielų tipas gali nuskristi ir toliau – į tuos pasaulius, kurie iš vis jums nepriskiriami. Nežemiškos sielos, arba Kosminės, papuolusios į Žemę, kokios tai programos praėjimui, gali nuskristi labai toli, dėka labai aukštos nuosavos energijos. Todėl sapne, jie nuskrenda į tokias nutolusias vietas, į kurias žemiečiai niekada nepateks, dėl savo žemos energijos.

 

Kuo tada skiriasi paprasto žemiško žmogaus sapnas ir to, kurio siela išskrido į kitą pasaulį? Kaip jis tai atskirs?

 

Intuicija visada jam sufleruos, kad jis randasi Žemėje. Jis atsimins Žemei nebūdingą aplinką, kitokį gyvenimą ir daugelį kitų ypatumų, nebūdingų jūsų planetai. Paprastai, kai siela siunčia į paralelinį pasaulį, tai ji palieka materialų apvalkalą ir mato tai, kas yra svetimame pasaulyje. Jei žmogus visada yra Žemėje, tai jis dalyvauja hografiniuose sapnuose, kuriuos jam kompiuteryje suformuoja Nurodantysis. Tame ir yra skirtumas. Kai siela išskrenda, įvyksta savotiškas asmenybės susidvejinimas: materialus kūnas, be sielos, lieka gyvas ir būna miego būsenoje, poilsio būsenoje, o tuo metu siela yra kitame pasaulyje ir žmogus sapnuoja, kad jis dalyvauja nežemiškuose įvykiuose.

 

Kai siela išskrenda, ar Nurodantysis valdo tokius sapnus, juk siela veikia kitame pasaulyje?

 

Taip, žinoma. Kai siela yra paraleliniame pasaulyje, Nurodantysis būtinai valdo jos sapnus. Bet duotuoju atveju gaunasi jau ne sapnas, o nežemiška realybė, kurią žmogus blogai suvokia. Nurodantysis yra tarsi gidas, paraleliniame pasaulyje ir nematomai nukreipia žmogų ten, kur reikia eiti, kad gauti konkrečius įspūdžius ir kad tuo metu sieloje eitu reikalingas vystymosi procesas. Būtent todėl tokiuose sapnuose žmogus girdi, tarsi už kadro, savo mokytojo balsą, duodantį patarimus.

 

O jai žmogus atsibudęs viska greitai pamiršta, kokia tada nauda iš tos kelionės?

 

Taip, tai būna dažnai. Bet tai, ką žmogus užmiršta fiziniame apvalkale, atsimena siela. Ji kaupia jai reikalingą patirtį, įtvirtina kokias tai asmenines kokybes, tobulėja. Kūnas naktį ilsisi. O siela toliau dirba ir dieną ir naktį. Tame jos tobulėjimo ypatumas.

 

III dalis

Rekomenduojami video:


2500
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Gintaras

Ne visiems viska lemta suprasti

666

pritariu jog kliedesiai.

Saulius

VISISKA NESAMONE.VEJAI.

Taip pat skaitykite