Genialus astrologas ir aiškiaregys – grafas Vronskis

Jis buvo asmeninis Rudolfo Heso astrologas. Gydė Adolfą Hitlerį. Tarnavo Josifui Stalinui. Pranašavo likimą Leonidui Brežnevui.

 

Liko gyvas per stebuklą

 

1933 metais, Hitleriui atėjus į valdžią, į Berlyną iš nepriklausomos Latvijos atvyksta mokytis kuklus aštuoniolikmetis Sergejus Vronskis. Jo kilmė atitiko griežčiausius tuometės Vakarų buržua kriterijus.

 

Sergejaus tėvas, grafas Aleksejus Vronskis, prieš 1917 metų revoliuciją buvo Rusijos kariuomenės generolas ir mokėjo net 42 kalbas. Jį vertino ne tik bendradarbiai, bet ir bolševikai, kuriems jis nemažai pasitarnavo. Atsidėkodamas Leninas pasirašė dokumentą, leidžiantį jam drauge su šeima išvykti į užsienį. Bet išvakarėse į namus įsiveržę raudonarmiečiai sušaudė visą šeimą. Vienintelis sūnus Sergejus per stebuklą liko gyvas, nes tuo metu žaidė lauke. O vietoj jo buvo nužudytas penkiametis prancūzės guvernantės sūnus, jo bendraamžis.

 

Guvernantė paslėpė berniuką pas kaimynus, o vėliau nusivežė į Paryžių, kur per Raudonąjį Kryžių jį susirado seneliai, tada gyvenę Rygoje.

 

Aiškiaregių ir žiniuonių palikuonis

 

Sergejaus močiutė, kunigaikštienė Negoš, buvo kilusi iš senos Juodkalnijos kunigaikščių giminės. Ši giminė garsėjo kaip aiškiaregiai ir žiniuoniai, galėję gydyti žmones. Močiutė, rimtai besidomėjusi astrologija, chiromantija, magija, žinias perdavė Seriožai, kuris būdamas septynerių jau sudarinėjo horoskopus mokslo draugams ir mokytojams. Labai anksti pasireiškė jo gabumai hipnotizuoti žmones, jį traukė psichoterapija, spiritizmas ir magija.

 

Sergejus mokėsi Rygoje, privačioje rusiškoje Milerio gimnazijoje. Mokėsi puikiai ir stulbino gebėjimu įspėti, koks bilietas jam atiteks per egzaminą. Jau jaunystėje Sergejus mokėjo 13 kalbų, puikiai žaidė tenisą, giedojo Domo soboro berniukų chore, grojo akordeonu ir fortepijonu. Septynis kartus pelnė prizus proginių šokių konkursuose, dalyvaudavo automobilių lenktynėse. Būdamas 17-os su pagyrimu baigė Insbruko aviacijos mokyklą Austrijoje.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Neeilinius gabumus pastebėjo naciai

 

1933-iaisiais atvykęs į Vokietiją Sergejus įstojo į Berlyno universiteto Medicinos fakultetą. Labai greitai pasireiškė išskirtiniai jo gabumai gydyti netradiciniais metodais. Sergejus Vronskis užrištomis akimis nustatydavo tikslias diagnozes, nusakydavo tolesnę ligos eigą, gydydavo rankomis.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Neklausdami jaunuolio sutikimo naciai pervedė jį į ką tik sukurtą slaptą Bioradiologijos institutą (dar vadinamą „Mokymo įstaiga Nr 25“). Iš 300 pretendentų buvo atrinkti tiktai 10. Kiekvienam jų buvo sudarytas tikslus horoskopas.

 

Labiausiai privilegijuotoje ir labiausiai įslaptintoje Reicho mokslo ir mokymo įstaigoje buvo rengiami specialistai, turintys išskirtinių gebėjimų ir galintys aptarnauti hitlerininkų elitą.

 

Be tradicinių medicinos disciplinų, studentams buvo skaitomi psichoterapijos, hipnozės, šamanizmo kursai. Juos mokė Tibeto lamos, Indijos jogai, gydymo adatomis specialistai iš Kinijos. Praktikuodavosi jie Afrikoje, Indijoje, Ispanijoje ir Amerikoje. Instituto vadovybė skatino ir netipines studentų iniciatyvas. Pavyzdžiui, Sergejus per vasaros atostogas uždarbiaudavo pilotuodamas lėktuvus. Jis dalyvavo Bolivijos ir Paragvajaus, Italijos ir Abisinijos karuose.

 

Kartą atlikdamas praktiką gabus jaunuolis gavo neįprastą užduotį. Iš nuteistųjų buvo atrinkta 20 vokiečių komunistų ir jų šeimų narių, sirgusių įvairiomis onkologinėmis ligomis. Buvo pažadėta išleisti į laisvę visus, kuriuos jis išgydys. Tąsyk Vronskiui pavyko išgelbėti šešiolikos žmonių gyvybes, tarp jų buvo keturi vaikai.

 

Astrologija – imperijos mokslas

 

1935 metais Hitleris paskelbė astrologiją „imperijos mokslu“. Jis labai rimtai vertino įvairias pranašystes ir horoskopus – mat čigonė jam buvo išbūrusi didžią ateitį, o pažįstamas astrologas Sobotendorfas perspėjo apie galimą 1923 metais lapkričio mėnesį Hitlerio organizuoto pučo krachą, po kurio šis išties atsidūrė kalėjime.

 

Atėjęs į valdžią Hitleris savo pašonėje priglaudė Tibeto vienuolį, pramintą „žmogumi su žaliomis pirštinėmis“. Nė vienos karinės ar valstybinės akcijos nebuvo imamasi su juo nepasitarus. Todėl visiems buvo aišku, kad Bioradiologijos instituto auklėtinių fašistinėje Vokietijoje laukė puiki karjera.

 

Vronskis sėkmingai baigė kursą ir susitiko su vermachto įgaliotiniais: „Jūs stebinate savo gabumais, todėl tikime, kad žinias paaukosite didžiosios Vokietijos gerovei.“ Nacistai, „užverbavę“ Vronskį, net neįtarė, kad šis, nepaisydamas šeimos sunaikinimo, dar 1933 metų rugsėjį pradėjo tarnauti sovietinei žvalgybai.

 

Astrologija pailgino gyvenimą 50 metų

 

Vronskis susipažino su vienu iš nacių vadovų Rudolfu Hesu. Išsipildžius daugeliui Vronskio pranašysčių, Hesas ėmė beatodairiškai tikėti naujuoju pažįstamu. „Mus suvienijo astrologija, – pasakojo Sergejus. – Bendraudamas su Hesu taikiau hipnozės ir įtikinėjimo įgūdžius.

 

Mano intuicija ir įgūdžiai padėjo įžvelgti tikruosius Heso artimųjų ir draugų kėslus, per juos sužinodavau apie sąjungas ir grupuotes. Daviau Hesui patarimų, kaip su kuriuo žmogumi derėtų elgtis, kurio vengti. Jis manęs klausė, nes paprastai aš neapsirikdavau.“

 

Žinodamas „Barbadoso“ planą ir tikslų įsiveržimo laiką Vronskis sudarė horoskopą, kuris rodė visišką nacistinės Vokietijos krachą. Hesas kreipėsi į fiurerį prašydamas pakeisti datą, bet Hitleris jį išjuokė. Todėl Hesas nusprendė pergudrauti laiką ir pabėgo iš Vokietijos. Jis atskrido iš Miuncheno į Angliją ir iššoko su parašiutu. Jis netgi buvo sugalvojęs sprukti į Rusiją, tačiau ten žvaigždės rodė jo žūtį. O angliškasis variantas pranašavo išlikimą. Taip ir atsitiko. Hesas 50-čia metų pergyveno savo partijos draugus.

 

Pranašystės Evai Braun

 

Per vieną vakarėlį Hesas supažindino Sergejų su Eva Braun ir ši paprašė išpranašauti likimą. Per kitą susitikimą Vronskis pranešė simpatingai merginai, kad jos laukianti „neeilinė ateitis“, ir pridūrė: „Ir šis jūsų pakilimas įvyks dėl neeilinio meilės ryšio.“ Eva tik nusijuokė.

 

Bet kai Eva krito į širdį pačiam Hitleriui, grafas Vronskis galutinai užkariavo Heso ir kitų įtakingų nacių pasitikėjimą. Jis gydė aukštus valdininkus ir Hitlerį, kentėjusį virškinimo sistemos ir psichikos negalavimus.

 

Atsidūręs Hitlerio aplinkoje Vronskis užmezgė artimą pažintį su fiurerio astrologu Karlu Ernstu Kraftu ir drauge sudarinėjo fiureriui astrologines prognozes.

 

Labai greitai Berlyne Vronskis tapo populiarus – garsėjo kaip ekstrasensas-medikas ir, žinoma, astrologas.

 

Be Maskvos sankcijos

 

Vronskio informacija apie vokiečių planus, strategijas buvo labai vertinga sovietams. Tiesa, kartais jis pasielgdavo labai keistai. Tarkim, dalyvavo pasikėsinant į Hitlerį. Fiureris turėjo būti susprogdintas 1939 metų lapkričio 8-ąją vienoje Miuncheno aludėje, tačiau jis iš jos išėjo anksčiau ir galingos bombos sprogimas tikslo nepasiekė. Paskui įvykusios represijos tik per stebuklą aplenkė Vronskį.

 

Be to, itin draugiški aiškiaregio santykiai su fašistų vadeivomis negalėjo nekelti įtarimo sovietinės žvalgybos vadovybei: kam iš tikrųjų šis žmogus tarnauja? Neatsitiktinai jam buvo pasiūlyta 1942 metais atvykti į SSSR – tariamai atsiimti apdovanojimo už ištikimą tarnybą.

 

Vėliau Vronskis pasakojo, kad pažvelgęs į horoskopą išvydo nepalankias aplinkybes, bet pasilikti Vokietijoje taip pat nebuvo galima, nes žvaigždės ir čia pranašavo jam greitą demaskavimą ir neišvengiamą žūtį. Juolab kad Hesui pabėgus vokiečių astrologams atėjo sunkūs laikai – daugelis jų atsidūrė kalėjime.

 

Už kitos fronto linijos

 

Vronskis su diplomatiniu pasu kišenėje išsiruošia į gimtąjį Pabaltįjį. Kad užvaldytų reikiamą lėktuvą, jis užhipnotizuoja visą vokiečių karinio oro uosto aptarnaujantį personalą.

 

…Iš liepsnojančio numušto lėktuvo kabinos jį ištraukė rusai ir nuvedė į Ypatingąjį fronto padalinį, iš kurio Vronskį išsiuntė į Rokosovskio štabą. Bet pakeliui lydėjęs karininkas neva atsitiktinai šovė jam į galvą ir išsiuntė į artimiausią karo ligoninę mirti. Laimei, joje tuo metu operavo didysis chirurgas Burdenka, pažinojęs vyresnįjį grafą Vronskį. Gydytojas nedelsdamas operavo beviltišką sužeistąjį ir įvyko stebuklas – ligonis išgyveno. Tiesa, iš naujo teko mokytis kalbėti ir vaikščioti. 1943 metais tapęs invalidu Sergejus buvo ištremtas į Rusijos gilumą.

 

Apsimesti, kad sergi vėžiu

 

1944 metais Vilis Lacis, būsimasis sovietinės Latvijos premjeras, atsitiktinai sutiko vargstantį vaikystės draugą Ufoje. Pasirūpino juo ir patikėjo vadovauti vienai vidurinei mokyklai Jūrmaloje. Tačiau 1946 metais dėl skundo buvo areštuotas, nuteistas 25-eriems metams katorgos darbų Mordovijoje.

 

„Lagerio vadovybei aš pasirodžiau kaip pusdievis, – pasakojo Vronskis. – Ji man pakluso, o aš ją gydžiau hipnoze ir psichoterapija. Vėliau pasinaudojau palankia situacija ir pritaikęs įgytas Vokietijoje žinias sėkmingai apsimečiau sergąs vėžiu. Kalėjimo gydytojas tarpininkavo, kad atsėdėjusį tik penktadalį laiko mane išleistų į laisvę numirti.“

 

Pagal specialybę – į Žvaigždžių miestelį

 

Vronskis įsikūrė Jūrmaloje, tačiau darbo negavo. Išgyventi jam padėjo mokslo draugas, dirbęs tardytoju. Paranormalius Sergejaus gebėjimus jis panaudodavo ieškodamas dingusių žmonių ir daiktų.

 

1963 metais Vronskis persikėlė į Maskvą ir nelegaliai namuose skaitydavo miesto bohemai astrologijos paskaitas.

 

Pažįstamas ekstrasensas suvedė jį su filosofu Aleksejumi Losevu, pas kurį jis gyveno maždaug metus, kol N. Chruščiovo įsaku buvo išsiųstas į Žvaigždžių miestelį – dirbti ,,pagal specialybę“. Tik gaila, kad į Sergejaus patarimus Žvaigždžių miestelio vadovybė ne visada įsiklausydavo. Pavyzdžiui, Vronskis įspėjo, kad būtų pakeista Sergejaus Koroliovo operacijos data (legendinis konstruktorius mirė ant operacinio stalo).

 

Kartu su Jurijumi Gagarinu Vronskis pabuvo JAV, susitiko su broliais Kennedy ir išpranašavo tragišką Marilyn Monroe žūtį.

 

Tikslios prognozės ir vargana pensija

 

Vronskiu susidomėjo aukščiausia sovietų valdžia ir vis dažniau pasikliaudavo jo prognozėmis. Dažniausiai aukštosios vadovybės apsaugą domino sėkmingos ir nesėkmingos vizitų svetimose šalyse dienos. L. Brežnevas, baimindamasis „kinų grėsmės“, labai norėjo sužinoti tikslią Mao mirties datą tikėdamasis, kad po šio įvykio SSSR ir Kinijos santykiai pagerės…

 

Tikslios prognozės Vronskiui nedavė nei šlovės, nei pinigų. Tik atėjus į valdžią Andropovui jam buvo oficialiai leista užsiimti kosmobiologija (astrologija). Beje, kalbėta, kad Andropovas seniai, dar nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, žinojo apie žmogų, kuris dirbo sovietų naudai Vokietijoje. Kad ir kaip būtų, devintojo dešimtmečio pradžioje Vronskis parengė naujajai šalies vadovybei horoskopą ir greitai pradėjo skaityti paskaitas partinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

 

Vronskis Maskvoje išleido keletą knygų, pradėjo rašyti klasikinės astrologijos enciklopediją. Atrodė, jo gyvenimas ims ir įeis į normalias vėžes. Bet kur tau! Jo darbai buvo vagiami, juos leido piratiški leidiniai nė kapeikos nemokėdami autoriui, gyvenusiam iš menkos pensijos.

 

Pabaiga

 

Mirė Sergejus Vronskis 1998 metų sausio 10-ąją, beveik užbaigęs 12 tomų veikalą „Klasikinė astrologija“. Fundamentalumu šis darbas neturi analogų pasaulyje.

 

Kodėl likimas, taip dosniai apdovanojęs savo herojų gabumais, galiausiai taip neteisingai su juo pasielgė? Ar jis kada nors skundėsi tokia neteisybe?

 

Štai ką sakė apie tai pats Vronskis: „Mes negalime pasirinkti savo gyvenimo laiko. Jis dovanotas mums ir mes privalome jį branginti.“

 

Inf. šaltinis: „Nuo… iki“

Rekomenduojami video:


2500
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
valdis

“Tiesa, kartais jis pasielgdavo labai keistai” – iš tikro, draugauti ir padėti žmonėms, kurie išžudė visą šeimą – tam tikrai reikia neeilinės valios. O kita vertus, ar daugelis supranta Jėzaus prisakymą mylėti savo priešus?
Sergejus tikrai nebuvo kvailas – turėjo suvokti, kokie pavojai jo laukia Rusijoje, ir panorėjęs galėjo išvengti nemalonumų, pabėgdamas į Angliją, kaip Hesas. Dabar susidaro įspūdis, kad jis sąmoningai pasirinko kančių kelią.

Taip pat skaitykite