Elitinės giminės narys atskleidžia pasaulio paslaptis (II)

2005.09.25 d.

 

Insaideris:

 

Kaip keista, kad dalis jūsų kalba apie meilę, šviesą ir pasaulį, o 2 sakiniais vėliau keikiasi, kalba apie žudynes, ir dar šaiposi iš to.

 

Jūs įsitikinę, kad esate „gerojoje“ pusėje? Ir kas tokia Nataša?

 

Tie, kurie protingesni už tokius, klauskite – aš atsakysiu tokiu būdu, kurį pasirinkau. Prieš klausdami, pasistenkite išsiveržti iš dėžės, kurią jums sukūrė likusieji….Klauskite tikrų klausimų, kurie ateina jums galvon. Tiksliai juos formuluokite.

 

Likusiems pasakysiu: jei jūs pajėgtumėte atsipalaiduoti nuo keiksmažodžių, neapykantos, fanatizmo ir prietarų (grindžiamų pritrenkiančia jūsų guru išmintimi), jūs pamatytumėte truputėlį daugiau, pakilę virš neišmanėlių lygmens.

 

Aš neatsakysiu į visus klausimus. Kartais todėl, kad atsakymai akivaizdūs, jei tik pagalvosite, kartais todėl, kad dalis atsakymo jau pateikta, kartais – paprasčiausiai todėl, kad neprivalau.

 

K.: O ką, Bilas Geitsas labiau elitiškas, nei jūs?

 

O kaip su karaliene Elžbieta?

 

Jūs arabas?

 

Ar negalite vietoj arabų kontroliuoti naftos jūs?

 

A.: Nors teoretikai moko kitaip, tie, kurių vardai jums žinomi, nepriklauso tikrosioms kraujo linijoms. Ne jie kuria simfoniją, ir ne jie diriguoja. Tie, kuriuos jūs įvardijote, ir likusios įžymios asmenybės, tik griežia smuiku ar violončele tuomet, kai jiems liepiama, ir taip, kaip liepiama.

 

Nesvarbu, kokios aš rasės. Tai niekam neturi jokio poveikio.

 

Nafta jau yra visiškai kontroliuojama, kaip ir likusieji gamtiniai ištekliai.

 

K.: kodėl veikia vizualizacija?

 

A.: ji neveikia pas kiekvieną. Reikia išsivystyti iki tam tikro lygio. Tai reiškia gyvenimą pagal griežtas taisykles, smulkmeniškai taikant jas visam tam, ką jūs darote gyvenime. Daugumai žmonių nepakanka nei disciplinos, nei santūrumo tokiam lygiui pasiekti. Kai kurie čia teigia, kad sugeba tai, tačiau aš, net nieko nenumanydamas apie juos, žinau, kad jie daug toliau nuo to, nei patys mano.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

„Vizualizacija“ veikia, nes tai esminis kūrybos metodas šioje materialioje visatoje.

 

Visata – gyva esybė, kuri naudoja savo Protą kūrybai ir iš to sutvertos būtybės gali turėti tokią pačią galią savuose rėmuose.

 

K.: Toks klausimas, kas naudojasi Icke? Ir kitas, geresnis.. Kodėl?

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

A.: Icke žino tiesos esmę, kurią mėgina perteikti. Tačiau jis nesupranta, kad iš tikrųjų tai veikia prieš jį. Informaciją apie ryšį su reptilijomis jam pakišo žmogus, dirbantis kraujo linijoms. 7-8 mėn. laikotarpiu jį taip atakavo transformacijas, satanistinius ritualus ir t.t. mačiusios „aukos“, kad jis negalėjo tuo nepatikėti. Kai kada „liudininkus“ jam pakišdavo kelis kartus per dieną, priklausomai nuo jo buvimo vietos. Ir kitus, kaip Icke (o tokių esama daugiau, nei manote), maitino panašiomis istorijomis.

 

Aš iš tiesų ne reptilija.

 

Į klausimą „kodėl“ atsakyti nereikia.

 

K. Labas, Insaideri!

 

Jūs Dieviškosios Brolijos narys? Jūs – Aš? Jūs tas, kuris manipuliuoja Matrica?

 

Smalsūs protai nori žinoti, nes aš smarkiai pasimetęs. Jūs sakote, kad mes niekiname jus, bet aš neįsivaizduoju, kaip galima niekinti Būtybę iš Dieviškojo Pasaulio! Vėliau Jūs elgiatės kaip “elitinės kraujo linijos” Žemėje narys, bet ką veikti kraujo linijai su Dvasiniu pasauliu? Ir vėl aš pasimetu. Gal galėtumėte paaiškinti? Tiesiog, kas YRA Elitas, kurį, kaip jūs sakote, mes niekiname, ir kuris, matyt, žino visas „paslaptis“?? Dūsaudamas, Sammie.

 

A.: Jūs pasimetęs, nes sutikote su kitomis „tiesos“ versijomis ir pamanėte, kad matote bendrą pasaulio vaizdą, bet tai, ką aš sakau, išsklaidė didžiąją jo dalį. Su kraujo linijų įsivaizdavimu kažkoks nesusipratimas… ir čia užduodami klausimai tai akivaizdžiai patvirtina. Bet tam yra priežastis ir tai tarnauja svarbiam tikslui.

 

Mes manipuliuojame šiuo pasauliu ne daugiau, nei mums leidžia Dievo Įstatymas. Mes duodame jums įrankius, o jūsų reikalas nuspręsti, kaip jais naudotis. Įrankiai gali būti panaudoti piktam, bet niekas neverčia jūsų taip daryti… pasirenkate jūs patys. Todėl niekinimas tų, kurie aprūpina jus įrankiu, kurį jūs laisvanoriškai vartojate „griešinimui“, tėra pastangos paslėpti savo pačių pėdsakus.

 

Jūs gaunate tai, ko nusipelnote. Taip veikia ši visata.

 

Mes atliekame savo pareigą, o jūs atlikite savo.

 

K.: Yra labai senas posakis… neužrašytas atviruose šaltiniuose: velnias nežino, kad jis velnias – jis mano, kad jis – Dievas“.

 

A.: Neteisingai. Iš tikrųjų jis reiškia, kad žmonės, garbinantys „blogį“, galvoja, kad garbina „gėrį“.

 

K.: „Jūs nesuprantate, koks iš tikrųjų yra pasaulis, kuriame mes gyvename“. Pasiruošęs detaliau paaiškinti šį teiginį? Dėkingas už tolimesnį paaiškinimą.

 

A.: Tik jei suformuluosite klausimą ir suprasite, kad į tam tikrus klausimus turi atsakyti ne kas nors kitas, o tik Jūs pats, kitaip jie netenka prasmės.

 

K.: Ei, 13 (vardas, kuriuo naudojasi Insaideris). Aš negrįšiu į jūsų planetą kitą kartą. Atsipalaiduokite.

 

A.: Kodėl jūs įsivaizduojate, kad atėjus tam laikui, jūs galėsite taip pasakyti?

 

K.: Dėl kokios priežasties jūsų žmonės atvyko į šią planetą?

 

A.: Beveik dėl tos pačios priežasties, kaip ir jūs.

 

K.: Gerai, o kokią „elitinę“ šeimą kas nors pažįsta pakankamai gerai, kad galėtų „niekinti“? Dubya, ar tai tu?

 

A.: kad dar kartą ir visiems laikams tai paaiškinti…Bušai nepriklauso kraujo linijai– iš tikro, jie jūsų genties žmonės, kurie nori būti garbinami kitų jūsų genties žmonių.

 

Aš dar sykį trumpai apibendrinsiu: tie, kurių vardai ir veidai žinomi – vienareikšmiškai nepriklauso kraujo linijoms. Jie ne kompozitoriai ir ne dirigentai. Jie paprasčiausiai griežia fleita taip, kaip jiems liepiama.

 

Bušai, Klintonai, Šaronai, Arafatai, Hitleriai, Dalai-Lamos, Mandelos, Bleirai, Gorai, Čavezai, Gandžiai, Kenedžiai, Lenonai, Dylanai, Einšteinai, Mikelandželai, Popiežiai, Cezariai, Aristoteliai, Herodotai, Achenatonai.

 

Jie visi atlieka/atliko savo vaidmenį taip, kaip jiems yra ar buvo liepta.

 

Tie žmonės, kurie trokšta jūsų giminės žmonių pripažinimo ir garbinimo negali atsidurti viename kambaryje su žmonėmis, kuriems priklausau aš.

 

K.: nuo Trinity forumo savininko:

 

Insaideri, užuot davęs jiems kardą (arba dantų krapštuką), aš duodu jiems drobę ir teptuką. Žodžiai, kaip jūs sakote, vibruoja ir įtakoja. Ir nors taip, čia prirašyta daug to, kas prieštarauja VIENAM, kai kas skamba teisingai. Ir tai yra tas nedaug, kas labiausiai svarbu.

 

Mano draugas neseniai paklausė manęs: „Ką tu darytum, jeigu vadovautum žaidimui?“ Tai klausimas, kurį galima užduoti ir jūsų padėties žmogui. Mano atsakymas: „Išgelbėčiau kiek galima daugiau“.

 

Įdomu, o kaip atsakytumėte Jūs?

 

A.: jeigu kas nors daro poveikį tuoj pat, tai ne drobė ir teptukas, o kardas… įsivaizduojamas, bet vis tiek kardas. Ir jis veikia visai ne taip, kaip jūs manote.

 

Jūs pasakėte, didžioji dalis prieštarauja VIENAM, tai tiesa. Iš tikrųjų, beveik viskas prieštarauja. Bet jūs teigiate, kad dėl to mažai, kuris skamba „teisingai“, visa tai to verta. Negali vienu ir tuo pačiu laiku/ vietoje būti 2 priešingybės, net jei jos ir yra bendros prigimties. Tai reiškia, kad kažkurios iš 2 čia nėra… ar man reikia pasakyti, kurios?

 

Dėl vadovavimo žaidimui.

 

Iš kur kas nors gali žinoti, kad jis jam vadovauja? Ar kas kitas jam pasakė? Žiūrėkite, jei „vadovas“ iš tikrųjų ne vadovas, bet veikia taip, tarsi juo būtų, jis darys klaidų. Jam kils klaidingos mintys ir jis atitinkami veiks. Žmonės pradės klausyti jo ir vadovautis žalingomis nuomonėmis bei gyvenimo būdu… taigi jis, akivaizdžiai, pridarys daugiau bėdos, negu 1 „kraujo linijos“ atstovas iš principo gali asmeniškai padaryti.

 

Štai kodėl jums sukuriami „lyderiai“, kurie „valdo savo žaidimą“.

 

Geras pavyzdys yra Jėzus iš Nazareto.

 

Jis buvo sukurtas, šis žmogus turi daugybę garbintojų, kurie žudė, prisidengę jo vardu, ir vis dar tebežudo (Bušas).

 

Jėzus iš Nazareto nebuvo žaidimo šeimininkas, jis buvo žaidime naudojama marionetė ir jis tebetarnauja plano tikslams jūsų tarpe.

 

Jūs galite manyti, jog, kaip ir jis, jūs gelbėjate daugelį, bet ar taip yra iš tiesų?

 

Kaip aš atsakyčiau į klausimą “ką daryčiau, jei būčiau žaidimo šeimininkas“?

 

Skelbčiau šachą ir matą.

 

K.: Ar Žemė yra kalėjimu?

 

A.: Taip, ir dar blogiau. Tie, kurie tiki priešingai, niekuomet neišsigelbės.

 

K.: Kodėl, o kodėl tariamas „elitinės šeimos“ narys švaisto savo laiko minutes ar rodo pasitikėjimą visokiais atmatomis (kurie dalyvauja godlikeproductions.com)?

 

A.: Kraujo linijos – ne robotai, kurie elgiasi vienodai. Jūs painiojate mus su tais, apie kuriuos jūs manote, esą jie jus kontroliuoja.

 

K.: Dabar apie gyventojų skaičiaus mažinimą….mes turime keletą priemonių, kaip AIDS…tačiau jaučiu, kad bio „išleidimas“ – bus laike suderintas veiksmas, užmaskuotas kitokių įvykių sukelto chaoso. Ką jūs pasakysite apie tai?

 

A.: nėra jokio gyventojų skaičiaus sumažinimo plano, viskas žmonių rankose. Nors kai kurie reiškiniai rodo, tarsi būtų siekiama šio tikslo, iš tikro jie tarnauja kitkam… Nesusipratimas. Jei kas nors atsitiktinai ir atrodo kaip gyventojų skaičiaus mažinimas, dar nereiškia, kad būtent taip ir yra.

 

Iš tikrųjų, jei tikslas būtų sumažinti populiaciją, tai būtų atlikta gerokai seniau ir per kelias savaites. Daugumoje šios planetos sričių kaip tik vyksta priešingai.

 

Ką jūs sakėte, galėtų įvykti, bet tai atliktų tie, kurie valdo žemesnes sritis. Tie iš aukštesnio lygio daro tai per kasdien jūsų vartojamus dalykus.

 

K.: Ar Jahvė buvo negatyvi nežemiška būtybė? O gal jis buvo išgalvotas judėjų fantazijos fabrike tais laikais, kai graikai valdė Palestiną?

 

A.: Jei būtybės vardas viešas, reiškia jis sufabrikuotas. Jahvė atstovavo laikus, kuomet masinė kontrolė pradėjo įgauti formas.

 

K.: Aha, tai Mormonai – vieninteliai, kurie loja ant tinkamo medžio. Valdžios ir pan.

 

A.: Ne

 

K.:1) Ar jūsų nevimdo dėl to, kad nėra tikros kokybės Muzikoje ir Kine? Su jūsų galia/pinigais/įtaka, kodėl jūs neužpildote jų tikromis vertybėmis?

 

2) Kokie trys procesai, galintys sugriauti jūsų planus, kelia jums daugiausiai rūpesčių ? [Viešosios valdžios tiesiogiai nekontroliuojami įvykiai, kuriems jūs iš visų jėgų stengiatės pasiruošti]

 

3) Kas užsako ir stato spektaklį Žemės planetoje? Prašau, išvardinkite pagrindines žaidėjų grupes, kurios atsako už atitinkamus lygius, iš viršaus į apačią. Pakaks aprašymų, jei Jūs nenorite atskleisti vardų. Tai piramidė ar keletas atskirų frakcijų, kurios kaunasi dėl valdžios?

 

4) Kokia reali pilkųjų istorija, ir ar jie iki šiol išlieka svarbiausiais žaidėjais?

 

5) Ko jūs labiausiai bijote?

 

6) Kokios teisingos istorijos jūs mums dar nepapasakojote dėl to, kad mes dar nepaklausėme?

 

A.: 1. Atkaklus ieškotojas ras perlų Muzikoje, iš tikrųjų jie guli matomiausiose vietose. Ne mūsų užduotis apšviesti jus, o jūsų. Mes pateikiame įrankius, kuriuos galite naudoti, kaip pasirinkę: „gėriui ar blogiui“.

 

2. Tai liečia tik marionetes, o ne mus.

 

3. Taip, forma Piramidės, bet žmonės pamiršo požeminę kamerą. Piramidės Viršus nėra viršus.

 

5. Baimė atsiranda dėl fizinių impulsų, bet fizinis nėra svarbu.

 

K.: Mano grynakraujė itališka genealoginė linija pagal motiną siekia karalių Karolį I (Karolį Didįjį), bet vadinasi pagal grafą Dotto Dotti, kuris buvo lankininkų kapitonas pas Princą Pilypą (karalių Karolį IV) ir priklausė Merovingijų ir Tamplierių „paslapties“ saugotojų grupei. Aš neaptarinėsiu paslapties, kuria visiškai neabejoju, tačiau aš nesuprantu, kodėl Jūs veikiate būtent tokiu būdu, kokiu veikiate, o aš veikiu tokiu, kokiu veikiu. Tai nereiškia, jog aš priklausau kokiai tai ypatingai giminei, priklausančiai toms pirminėms, apie kurias Jūs kalbate, tačiau mano gyvenimas gerokai sėkmingesnis profesine ir moksline prasme, nei bet kurio iš mano pažįstamų, nepaisant ekonominės (kuri netrukus pasikeis). Ir aš matau „miražą“ aplink save. Paaiškinkite tai, prašau.

 

A.: Aš tai jau šiek tiek aiškinau. Jūsų kilmės linija nėra tai, apie ką jūs galvojate. Karolis (kaip ir kiti „karaliai“) kukliai griežė fleita, kaip ir jo dabartiniai palikuonys, ypač politikoje.

 

Tačiau, jei jumyse iš tiesų esama kilmės pėdsakų (o tai, kaip jūs žinote, yra žymiai giliau, nei tik kraujas ar genai), tuomet, akivaizdu, jūs suvoksite aplinką geriau, nei likusieji. Esama žmonių, susijusių tiesiogiai, ir jie veiks kitaip.

 

K.: Ar Jūs, Insaideri, manote, kad dabartinė kova vyksta dviem etapais? Šiuo metu eteriniame lygyje. Ir tūkstantį metų atgal – astraliniame, kuomet visi dvasingi žmonės paliko savo fizinius kūnus ir PAKILO IKI AUKŠTESNIŲ GYVYBĖS FORMŲ, TOLIAU BŪDAMI ASTRALE. Taigi, Veiksmas prasideda iš naujo, su skirtingais žaidėjais.

 

A.: Jūs painiojate keletą dalykų. Viso tėra 1 kova, ir ji vyksta dabar, šioje planetoje, asmeniniame lygmenyje….t.y. tik jūsų viduje. Nėra jokio kito priešo, išskyrus jus patį. Kovodamas su kažkuo kitu, jūs tik švaistote vertingą energiją ir jūs pralaimėsite.

 

O jei jums pasiseks, daugiau nebebus jokių kovų.

 

K.: Gerbiamas Insaideri, Jūs teigiate, kad mes turime įrankius darbui. Gal galite papasakoti kiek apie juos, ką galima būtų padaryti, kad galėtume išsilaisvinti?

 

Jūs sutinkate, kad esame planetoje-kalėjime. Aš maniau, labiau zoologijos sode, kur esame stebimi ir tiriami. Bet jei mes esame planetoje – kalėjime, tuomet aš privalau pripažinti, kad neturime jokios laisvos valios. Teisingai? Ačiū.

 

A.: Įrankiai yra jūsų rankose, aplink jus, visur…jie net išgauti iš jūsų. Tai jūsų pareiga atskleisti juos sau ir po to naudotis jais kaip tik norisi… tik visuomet susilauksite pasekmių.

 

Ir kaliniai gali nuspręsti, ką veikti su jiems suteiktais įrankiais, jie gali pasirinkti kaip vaikščioti kieme, kaip kalbėti, galvoti…Jūs turite laisvą valią, todėl jūs kenčiate ir suvokiate savo kančią.

 

K.: Gerbiamas Insaideri, dėkui už atsakymus į mano pirmuosius du klausimus ir sugaištą laiką. Man derėjo pateikti šį klausimą su pirmaisiais dviem, bet.. klausiu dabar. Kam duoti man įrankius išsigelbėjimui iš kalėjimo? Tai neatrodo prasminga, žinant kam kalėjimas skirtas.

 

Aš žinau, kad viešoji valdžia yra marionetės, valdomos nematomų rankų, kurių niekad ir nepamatysime, bet kam versti juos atrodyti ir elgtis (regimai) kvailai ar bent jau nelogiškai? Ar jūs norite revoliucijos?

 

Jūs teigiate, kad kova vyksta viduje – ne išorėje – nors atrodo, kad viešoji valdžia nori, jog mes manytume atvirkščiai – kam mus gluminti? Ko jie nenori leisti mums pasiekti? Laisvės? Ir dar, man kasdien primenama mano kančia. Ačiū.

 

A.: Mes esame neutralūs ir atliekame savo pareigas, kas dažnai sukelia neigiamą įspūdį. Jei žvelgsite atidžiai, pamatysite, kad mes tik platiname įrankius, kuriuos galite panaudoti išsilaisvinimui ar įkalinimui, renkatės jūs.

 

Dievo Įstatyme yra tikslas jums, ir šis tikslas ne šioje planetoje. Įrodykite, kad jūs vėl esate verti išlaisvinimo.

 

Gluminimas yra to dalis. Tam, kad sužinoti, kas vertas ir kas ne.

 

Tie, kurie palaiko bent vieną iš tų įžymių asmenybių, klysta.

 

K.: Atrodo, tarsi Jūs mėginate įspėti Trinity dėl visiškos žodžio laisvės suteikimo. Ar iš tiesų taip yra?

 

A.: Jis gali elgtis kaip nori ir susilaukti pasekmių platesniu mastu.

 

K.: kaip Jūs interpretuojate Dievo Įstatymą ir kaip man pasiekti taiką su pačiu savimi?

 

A.: Savęs pažinimas ir žinojimas, kur jūs iš tikrųjų esate, yra 2 svarbiausi dalykai, kuriuos turite aprėpti. Tai suprasti – jūsų uždavinys.

 

Iš tiesų, jei kas nors jums pateiktų teisingus atsakymus, tai neturėtų jokios įtakos jums, kadangi tai su jumis nesisietų taip, kaip atsitiktų tuomet, jei atsakymus atrastumėte pats. Jei jūs rasite atsakymus į tuos klausimus, jūs įvykdysite didžiulę dalį savo pareigų sau. Po to iki pat išvykimo jums tektų užduotis gyventi pagal Dievo Įstatymą, kuris po šio etapo jums atsiskleistų.

 

Gal būt aš grįšiu rytoj, o gal antradienį.

 

III dalis.

Rekomenduojami video:


2500
8 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
df

Ne nu jus tautieciai tikrai praplautom smegenimis sedite, jaigu manote, kad cia tiesa :) gal suklydo duodami prieeigas prie interneto zmonems sedintiems kalejimuose ir panasiai, paskui is neturejimo ka veikti pisa prota visiem, o durneliu armija uz tiesa viska ima..zodziu

Leja

Na manau puslapiui is kazko isilaikyti reikia ,tai ir kaip mes darbe praledziame dienas dirbdami, tai jie ir cia praleidzia dienas kurdami, jog pritrauktu daugiau zmoniu ir is reklamo uzsidyrbtu pinigu. Viskas labai cia paprasta, tik labai jau dauguma cia besilankanciu jau ant tiek isplautomis smegenimis, kad viska uz tiesa ima..

The B

Net jei tai ir netiesa, tai mums atskleidžia pačius paprasčiausiu tikėjimo principus…

as

jie pamišę dėl kontrolės…

ATEIVIS

briedas kazkoks

to lol

Kaip gali sakyt fake,jei nesi tikras 100%.Kas cia zino kokia ta tiesa.Kaip sakant tiesa slypi kaskur anapus.Pagyvensim pamatysim.

Kitas

Tiesa tai ar ne, taciau svarbiausia, kad jis kalba be jokios pagiezos, pasikelimo – jeigu jis is tiesu tas kas dedasi, tai tikrai idomu

Villy

idomiai ciuvelis kalba, pirmojoje dalyje nieko tokio nepasake, taciau cia jau idomiau ;) laukiam atomazgos

lol

fake

;)

jai tiesos nesupratai, tai tada tu ir esi FAKE

Malo Numas

– yra įdomių teiginių, bet visuma kelia nesusipratimą, sakykim:
– “nustokite keiktis”.

tuomet kas yra keiksmas? gi bet koks raidžių rinkinys nėra nei geras nei blogas! tam rinkiniui kažką baisaus mes sukuriam savyje patys!

Išvada: nepakanka nustoti, būtina suvaldyti, paneigti ir išmesti.

Taip pat skaitykite