Elitinės giminės narys atskleidžia pasaulio paslaptis (III)

2005.09.26 d.

 

Insaideris:

 

Buvęs proksi-serveris, kuriuo aš naudojausi, išnyko. Todėl aš naudoju kitą, ir kitą adresą.

 

Man tampa sunku čia įeiti ir likti, bet aš pasistengsiu išsilaikyti kiek įmanoma ilgiau.

 

K.: Klausimas insaideriui (AC 13): Ar jums žinoma Juodoji Aristokratija (angl. -Black Nobility)?

 

Aš atsekiau ir suradau ryšius tarp visų tebeegzistuojančių karališkų šeimų Europoje ir Artimuosiuose Rytuose. Man žinomi jų vardai ir ryšiai su valdžia, turtai bei įtaka pasaulyje. Aš netgi galiu tiksliai identifikuoti asmenį, kuris yra potencialus Antikristas (jis turi visus reikalingus bruožus – nuostabus, geras, jaunas vyras, tik dar nesuvokiantis savojo – pasaulio lyderio – potencialo). Juodoji Aristokratija dievina šį jauną vyrą. Ir pabaigai, Insaideri, ar jūs esate nedidelė Juodosios Aristokratijos dalelė?

 

A.: Tamsioji Aristokratija (atsakyme pavartotas būdv. Dark – vert.past. ) yra savarankiškai veikianti frakcija. Jų kitokia kilmė, kuri aprašyta mano protėvių parašytuose tekstuose. Tai žymiai mažesnė grupė, nei atrodo daugumai, nes branduolys nesutampa su „išorinėmis sienomis“. Tai tie, kuriuos jūs painiojate su mumis ir ne ta kryptimi nukreipiate savo neapykantą (ką ne tokie išprusę pademonstravo ir šiame forume).

 

Apie Antikristą…. šią akimirką pasaulyje tiesiogine prasme yra milijonai Antikristų. Aš nesu vienas iš jų. Jūs sutiksite juos tarp krikščionių, musulmonų, judėjų, ateistų, satanistų, agnostikų, budistų , induistų ir t.t. Jiems nereikia lyderio, kad būti labiau Antikristu.

 

Aš privalau paaiškinti: Kristus neturi nieko bendro su Jėzumi iš Nazareto. Ši dalis buvo sufabrikuota vėliau.

 

K.: Gnostike numeris 13, ar jūs pasirašytumėte po nuomone, kad mūsų dualistinė realybė suteikia sieloms puikias galimybes ugdyti besąlygišką meilę taip, kad jos galėtų peržengti mūsų dialektinės visatos ribas, o ne iš jos išsigelbėti?

 

Ar jūs taip pat tikite balanso ir karmos dėsniu, leidžiančiu sielai būti karaliumi viename gyvenime ir elgeta – kitame? Jei taip, visai nesvarbu, kad jūs esate elito narys – tai tegali būti unikalia patirtimi sielai, lygiai taip pat kaip ir bet kuriame kitame visuomeniniame vaidmenyje tol, kol siela progresuoja.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Ar istorikas Laurence Gardner yra galingas elito narys, kaip tvirtina Icke, ar jis tik eilinis žmogus, prieinantis prie slaptos informacijos? Dėkui už jūsų bendravimą, Insaideri. (viliuosi, kad šis pokalbis nėra kokios nebrandžios asmenybės pokštas. Norėtųsi tikėti, kad jūs kalbate rimtai).

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

A.: Kiekvienos sielos uždavinys yra užbaigti tai, būnant šiame kūniškame pavidale. Yra tam tikra dalis, kurią galima būtų pavadinti išsigelbėjimu, po kurios eitų ribų peržengimas…. suklydus, reinkarnacija. Beje, žodis „meilė“ yra neteisingai suprantamas.. neturima omenyje meilė žmonių supratimu, kuri juos pavergia. Tai iškraipyta tikrosios meilės versija.

 

Dievo Įstatymas valdo tai, kas vadinasi „karma“, bet jis žymiai platesnis ir „griežtesnis“, nei žmonėms norisi manyti.

 

Pavyzdys: tas, kuris lėtai ir skausmingai miršta nuo vėžio, to nusipelnė, taip šis žmogus yra taisomas, tai jo paties labui. Skamba „griežtai“? Taip veikia dėsnis. Jei šioje karalystėje tai atrodo neigiamai, pažiūrėjus plačiau, matosi visai kitoks vaizdas.

 

Tam, apie ką kalbate jūs (reinkarnacija į jūsų buvusio gyvenimo priešingybę), nėra universalaus dėsnio, tvirtinančio, kad taip iš tikrųjų įvyks. Reinkarnacija egzistuoja, bet jei jūs įvykdėte savo uždavinį, tai reinkarnacijos nebus, nėra jokio reikalo pereiti visus gyvenimo Žemėje lygius, nes tai, visumoje, beprasmiška.

 

Gardner priklauso tokiems žmonėms, kurie trokšta šlovės ir kitų žmonių pripažinimo, jis tai ir gauna, mainais už kai kurias paslaugas (platindamas dezinformaciją, vietomis prikaišiotą faktų, kurie veikia kaip masalas žmonėms). Jis buvo priimtas į tam tikrus lygius, bet ne taip giliai, kaip kai kam gali atrodyti (įskaitant ir jį patį), nors jis yra sumanus. Jis priklauso mažiausiai 6 „draugijoms“ (nors 3 iš jų yra glaudžiai susijusios ir gali būti laikomos kaip 1, vis tiek, mažiausiai 4), bet jos teturi tik tiek galios/valdžios, kiek jūs, žmonės, joms suteikiate.

 

Žmonės kaip Icke, nesąmoningai suteikia joms dar daugiau galios.

 

Aš esu tikras.

 

K.: ar ne todėl taip vyksta, kad krikščionys moko, jog žmogus turi būti Dievo valioje, kuris yra šventas? Kitaip sakant, jis tas, kuris teisia, kas gerai ir kas blogai?

 

A.: Visu pirma, krikščionybė sudievina žmogų, vadinamą Jėzumi iš Nazareto, o tai yra pasibjaurėtina. Krikščionys moko to, ko jiems liepė mokyti tie, su kuriais jie kovoja.

 

Aš galėčiau pasakyti jums, kas buvo 4 asmenys, kurie parašė Hebrajų senąjį testamentą ir tikslią parašymo datą, jei man tai tiktų. Taip pat ir apie jūsų naująjį testamentą, kurį sudarė 6 žmonės iš 2 skirtingų regionų.

 

K.: Ir kodėl jūs klaidingai rašote tokius paprastus žodžius, kaip „piktas“ (ang. – malicious)? Man tai atrodo labai įdomu.

 

A.: Anglų – nėra mano gimtoji k., net ne antroji ar trečioji, gal būt ketvirtoji, o spausdinu aš greitai ir netikrindamas, kad per trumpą ir ribotą laiką atsakyčiau į tiek daug klausimų. Be to, aš ką tik supratau, kad turiu spausdinti dar greičiau, nes mano naudojami proksi-serveriai nyksta.

 

K.: Kodėl jūs nusprendėte prabilti dabar?

 

A.: Kai kurie iš mūsų turi užduotį, kurią tam tikruose rėmuose reikia atlikti. Kaip jūs manote, kodėl praeityje staiga atsirasdavo tam tikros žinios? Sėkmė, atsitiktinumas, sutapimas?

 

K.: Klausimai:

 

0 – kas yra Dievo Įstatymas, apie kurį jūs kalbate?

 

1 – Kodėl jūs MANIPULIUOJATE šiuo pasauliu?

 

2 – Kodėl JŪS manipuliuojate šiuo pasauliu?

 

3 – Kaip jūs sužinote, kas jums leidžia?

 

4 – Ar jūsų darbas jums duotas ar jūs pats jį apsiėmėte?

 

5 – Ar jūs žmogus?

 

JŪS ANKSČIAU:
„Dievo Įstatyme yra tikslas jums, ir jis ne šioje planetoje. Įrodykite, kad vėl esate verti būti išlaisvinti“

 

VĖL AŠ:
Aš žinau ir jaučiu tai. Mano gyvenimas turi tikslą. Bet aš net nežinau kas esu aš, nekalbant apie tai, koks yra mano tikslas.

 

6 – Kaip įgyjamos šios žinios? Sunkiai dirbant ar paprasčiausiai kam nors „nukrenta“ nei iš šio, nei iš to?

 

7 – Ar jūs žinote savo gyvenimo tikslą? Jei taip, kaip jūs apie tai sužinojote?

 

Apie planetą, kurioje mes gyvename:

 

8 – Kokioje planetoje mes gyvename? Kas yra Žemės planeta galų gale?

 

9 – Ką jūs galite papasakoti mums apie Mahometą (teesie pašlovintas jo vardas)?

 

A.: 0. Dievo Įstatymas yra Aukščiausiojo Vieno Valios apraiška, kuris ne tik sutveria viską, kas egzistuoja šioje karalystėje, bet ir palaiko jos pusiausvyrą, ją aprūpina, puoselėja, suteikia energijos ir atnaujina. Taip pat jis veikia ir kitose karalystėse, tame tarpe ir toje, kuriai jūs pirmapradiškai priklausote.

 

1+2. Aš jau daug kartų esu atsakęs, tai mūsų pareiga.

 

3.+4. Ritualai turi prasmę. Jei jūs darote kažką, kas nėra leistina, ar vykdote užduotį, kuri nėra jums skirta, jūs kentėsite tų ritualų metu. Jūs tai pastebėsite ir savo kasdieniniame gyvenime. Emanacijos [ Šiame tekste emanãcija (lot. emanatio — ištekėjimas, pasklidimas): – įvairių būties formų išsiliejimas iš absoliuto. Vert. past.] turi daug formų ir tas, kuris tai išmano, nesunkiai atpažins, su kuo jis turi reikalą ir kokia žinia siunčiama.

 

5. Aš, kaip ir jūs, egzistuoju žmogaus pavidalu.

 

6. Į tai aš jau atsakiau anksčiau, trumpai kalbant, tai jūsų pareiga „jas įgyti“. Nuosaikumas jus atves į teisingą vietą, iš kur viskas prasideda. Prieš tai jūs privalote pažinti save ir kas yra ši vieta (čia dauguma žmonių suklysta), priešingu atveju, jūsų mintys bus klaidingos ir nukreips neteisingais keliais.

 

7. Taip.

 

Šitie dalykai negali būti jums kieno nors detaliai perteikti, nes taip iš tikrųjų būtų pasiektas priešingas norimam rezultatas (tuo paaiškinamas mano atsakinėjimo būdas, supraskite tai). Jus galima palydėti iki tam tikro taško, po to viskas priklausys nuo jūsų.

 

9. Sprendžiant iš to, kaip jūs rašote jo vardą, aš darau prielaidą, kad jūs musulmonas. Garbinimas/idealizavimas/sudievinimas žmonių, kurie bet kokiu pavidalu buvo šios planetos dalimi – „nuodėmė“. Jūs ką tik tai padarėte, skliaustuose pridėjęs žodžius, kurie iškelia jo vardą iki aukštesnių esybių. Žmogus sugadintas, kol yra šioje planetoje… bet kuris ir kiekvienas žmogus. „Mirtis“ nepakeičia turėtos ir čia paliktos individualybės, nesitikėkite to. Garbinimas ir maldos gali būti skirtos tik tobuloms esybėms.

 

Mahometas, kaip ir Jėzus, Mozė, Abraomas, Buda, buvo žmogus, paruoštas taip, kad pats patikėtų, jog jis yra žinantis ar aukščiau minėtas „žaidimo šeimininkas“. Žmones labai lengva įtikinti, kad jie yra apšviesti ir žino tiesą… o po to galvoti, kad jų užduotis – pažadinti likusius. Juo buvo pasinaudota, o jo palikimas iki šiol naudojamas žmonių skaldymui, panašiai, kaip ir kitos religijos/ideologijos/“filosofijos“. 2 iš jo artimiausių padėjėjų buvo kraujo linijų tarnais, taip pat, kaip ir 1 iš jo žmonų [kraujo linijų tarnai taip pat buvo tarp Jėzaus, Budos, Mozės (vardinkite visus) padėjėjų]. Po jo mirties tie 3 padarė viską, kad jo pasekėjai susiskaldytų, nors tai buvo svarbiausia, prieš ką kovojo Mahometas. Todėl musulmonai, kurie tikėjimui renkasi skirtingas islamo kryptis, faktiškai maištauja prieš savo pačių „pranašą“… Ir taip elgiasi beveik visi musulmonai. Korane yra tiesos grūdas, bet toji tiesa skęsta iškraipymų jūroje, tą patį galima pasakyti ir apie kitas „šventąsias“ knygas. Jį parašė 4 skirtingi autoriai iš 3 „šalių“- 1 vakaruose ir 2 artimuosiuose rytuose.

 

K.: Insaideri 13 ar tu Antikristas?

 

A.: Jėzus iš Nazareto nėra Kristus, nors niekas iš to, ką sakiau, nėra Antikristiška. Jais yra tie, kurie tvirtina priešingą.

 

K.: Ar šeima, kurios vaikai turi įgimtą „vizualizacijos“ savybę priklauso „kraujo linijai“?

 

A.: Ne.

 

Iš tikrųjų ir tas, kuris neturi visiškai jokio ryšio su tomis šeimomis, taip pat gali turėti šią savybę. Šį sugebėjimą gali gauti kiekvienas… jums tereikia paskambinti. Dieviškasis Įstatymas suteikia ją kiekvienam, kuris jos ieško.

 

Aš mėginau tai paaiškinti anksčiau… kraujas, genai ir t.t. nėra tokie svarbūs, kaip atrodo. Fizinis pasaulis silpnas ir negali įtakoti Dievybės. Kas nors, neturintis jokio ryšio su šeimomis, gali patirti tokį Dievišką poveikį, kad jis pralenks viską, ką net bendromis pastangomis kraujo linijos galėtų kada nors pasiekti. Atskiri kraujo linijų atstovai turi įgimtą savybę valdyti žmones tam tikromis aplinkybėmis, apskritai tai ir yra, ko gero, pagrindinė kraujo linijos savybė.

 

K.: Man „elitas“ – tai tie, kurie pinigus vertina labiau, nei žmones ar aplamai bet kokias realias vertybes… ir tie, kurie užima postus todėl, kad gali juos nusipirkti arba paveldėti, nepriklausomai nuo turimos kvalifikacijos.

 

A.: Jūs tiksliai aprašėte savo tipo elitą, bet ne mano.

 

K.: Jūs Rotšildas? Mano klausimas paprastas, palyginus su daugeliu kitų, čia pateiktų, kodėl tarp Forbes skelbiamų 500 turtingiausių žmonių nėra nei vieno Rotšildo?

 

A.: Jei skaitytumėte atidžiai, jums nekiltų šis klausimas. Įžymūs asmenys nevaldo, Rotšildai yra tame pačiame lygyje, kuriame buvo dabartinių Tamplierių protėviai… beje, jums nederėtų didžiuotis, kad esate tos kilmės.

 

Visos tos garsios šeimos/klanai/draugijos viso labo šoka pagal svetimą dūdelę. Atsakant į jūsų klausimą – ne, aš ne Rotšildas.

 

Iš kokios aš šeimos? Dauguma čia kalba apie valdančias kraujo linijas, nors ir nežino kas jos. Jie klaidingai mano, kad tai Bušai/ Klintonai/ Rotšildai ir t.t., nes kai kurie „teoretikai“ tai nustatė, o kai kurie „insaideriai“ jiems papasakojo ir pateikė įrodymų. Aš esu iš valdančios giminės, kurios vardas istorijoje minėtas retai, niekas nesužinos, kas mes esame. Ir antra, tai, kad jūs laikote Forbes patikimu tokio pobūdžio sąrašų šaltiniu, rodo, jog jumis lengva manipuliuoti ir jūs net nenutuokiate, kas vyksta.

 

K.: Ar jūs tikitės, kad tie iš mūsų, kurie žino apie pasaulio poliškumą ir deda visas pastangas, kad nežaistų to poliškumo žaidimo, patikės, kad mums reikia būti vertiems? Kieno akyse? Tai gali būti tik nuosavos akys.

 

Kas ištiko idėją, kad „Visata yra mūsų viduje“? Gėja ir visos kitos erdvės „realybės“ yra Iliuzijos, ar ne? Taigi kalėjimas tėra iliuzija, tiesa?

 

P.S. Baby ir BTW, mes NETURIME LAISVOS VALIOS ŠIOJE PLANETOJE… ko gero zuikio ausys kyšo?

 

A.: Ar jūs žinote, kas pagamino šį naujojo amžiaus (angl. – new age) nonsensą, kurį jūs čia ką tik reklamavote? Jei šis kalėjimas yra „tikra iliuzija“, meldžiu, palikite jį tuoj pat. Tai kitaip, nei filmuose.

 

Jūs atliekate aukos vaidmenį. Jūs net nepripažįstate, jog turite laisvą valią, todėl būsite visada valdomas, niekada nenugalėsite ir nusipelnote viso to, ką gausite pagal visuotinius dėsnius.

 

Aš gal būt grįšiu rytoj.

 

IV dalis.

Rekomenduojami video:


2500
6 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
amon-ra

Buvau skaitęs tą interviu su insaideriu prieš kokius 3 metus. Įspūdžio nepaliko. Visada buvo abejojama šio teksto autentiškumu. Aš irgi jį vertinu tik kaip grožinę literatūrą. Ne daugiau :)

jordanbn2

Jega, na tai jau taip, valdymas is tikro paveldimas tur but. Ne visi gali ramiai del valdzios zudyti kitus zmones ir dar artimuosius. Cia turi itakos ne tik auklejimas bet ir paveldimumas. Tur but niekam nenaujiena kad seniau daznai del noro paveldeti turta kiti paveldetojai- broliai tevai, kartais vaikai budavo paprasciausiai iszudomi (manau ir dabar tai vyksta, tik slapciau ir gudriau). Va taip formuojasi elitas. Jei visi vaikai paveldetu po lygiai elito greitai neliktu. Vienintele iseitis zudyti kitus kol taves nenuzude. Aisku dalis sprendimo buvo -kryziu karai. Ten visi jaunesnieji paveldetojai dazniausiai zudavo.

lex

o kur 8 atsakymas.. reiskia jis nelabai ir zino kas yra planeta zeme ?

Villy

Taigi jis anksciau parase, kad ne i visus klausimus atsakines.

MrVycka

ka jus cia gaideliai triochinates? katik viena sena drauga, kuris atejo su pagalbos prasymu islydejau, o cia tik laikinai prisedau, kol manoji masina is serviso parvaryt, nes esu pernelyg uzsiemes, kad issilaikyciau teises ;) ;) ;) ;) ;) ;)

INSIDER

Taip as melagis nu ir ka ?

as

melagis tas insaideris

Taip pat skaitykite