Londono bokšto dvasios

1605 metais grafas Henris Persis buvo įmestas į požemį Londono Martino bokšte už dalyvavimą sąmoksle, kurio tikslas buvo nuversti karalių Jokūbą I ir paleisti parlamentą. Tik po 16 metų grafas galėjo atsipirkti, užmokėjęs 30 000 svarų. Bet nors jį ir paleido ir nenubaudė mirtimi, bokšte po jo mirties klaidžioja jo dvasia, ir galima pamatyti kaip jis vaikštinėja po brustverą, kur, kalėdamas, mėgdavo išeiti pasivaikščioti.

 

Ledi Džeinė Grei – dar viena žymi to paties bokšto belaisvė. Ją nuteisė už dalyvavimą intrigoje, dėl kurios ji turėjotapti karaliene. 1554 metų gruodžio 12 dieną jai nukirto galvą aikštėje priešais bokštą ir nuo to laiko jos dvasia irgi vaikštinėja tarp šių sienų. Jau mūsų laikais, 1957 metais, jos mirties dieną sargybinis matė, kaip kažkokia balta masė pavirto ledi Džeine, kareivis tučtuojau pašaukė kitą sargybinį, tas irgi tapo liudininku.

 

Su Martino bokštu susijusios ir kitos legendos apie vaiduoklius, bet ne visos jos apie buvusius kalinius. Originaliausias iš tokio pobūdžio atvejų iki šiol nesiduoda paaiškinamas. 1817 metų spalio mėnesį Edmundas Lenglis Sviftas, karališkųjų brangenybių saugotojas, pietavo su savo šeima Martino bokšte, kur buvo saugomas iždas. Netikėtai pietaujantys pamatė virš stalo atsiradusį cilindrą iš stiklo su kažkokiu melsvai baltu burbuliuojančiu skysčiu. Cilindras nuplaukė už Svifto žmonos nugaros, toji ėmė šaukti iš siaubo. Kai Sviftas sviedė į vaiduoklišką indą kėdę, tasai pranyko ir daugiau nebepasirodė.

 

Nuo karaliaus Henriko I laikų (XI-XII šimtmečiai) bokšte buvo laikomas didelis kiekis gyvūnų karaliaus pramogoms – tai buvo liūtai, tigrai, lokiai, zebrai, hienos ir net drambliai. Tik 1835 metais zoologijos sodas bokšte liovėsi egzistavęs, po to kai vienas iš liūtų sudraskė kareivį, stovėjusį poste. Bet dar prieš tai, 1815 metais, kitas sargybinis pasakojo, kaip lygiai vidurnaktį priešais jį pasirodė milžiniškas lokys ant užpakalinių kojų. Persigandęs kareivis dūrė lokiui durtuvu, tačiau tasai perskrodė tuštumą ir įsmigo į ąžuolines duris, šalia kurių tas lokys ir pasirodė. Ryte sargybinis raportavo apie įvykį, o kitą dieną, kaip buvo pranešama, mirė nuo šoko.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Autorius: Qndelis
Anomalija.lt už šio straipsnio turinį neatsako. Straipsnis buvo atsiustas vieno iš mūsų lankytoju per “Susisiek su mumis” forma. Jeigu šis straipsnis yra Jūsų autorystes ir nenorite, kad jis būtų publikuojamas mūsų portale, prašome apie tai pranešti. Taip pat jeigu autoriaus informacija (autoriaus svetaine ir pnš.) nurodyta klaidingai taip pat prašome mus informuoti.

Rekomenduojami video:


2500

Taip pat skaitykite