Krajonas apie Perėjimą (IV)

Jūs aišku domina klausimas, kas bus su likusiais žmonėmis ? Žmonės jau ir dabar labai susisluoksniavę ir pagal sąmoningumo lygį ir pagal savo veiksmus ir pagal supratimą apie tai kas vyksta, pagal norą dalyvauti tame procese arba jį ignoruoti. O juk visi norėjo tai pereiti.

 

Kaip jau sakiau, dalis žmonių žinoma žus, t.y. jie išeis iš savo fizinių kūnų. Tie žmonės bus apsaugoti Subtiliajame Pasaulyje ir bus padaryta viskas kas įmanoma, kad jie atsigautų nuo šoko būsenos, pamirštų apie tai ir nuspręstų: ar jie lieka toliau gyventi ir vystytis šioje planetoje arba jiems bus suteikta galimybė pereiti tolesniam tobulėjimui į kitus pasaulius. O štai kur jie atsidurs, priklausys nuo to jų sąmonės išsivystymo lygio, kurį jie pasiekė arba nepasiekė iki Perėjimo momento. Jeigu jie pasirengę gyventi 5-me išmatavime, tada jie paprasčiausiai gims, t.y. įsikūnys į 5 dimensiją. Bet tai nebus Pakylėti Žmonės. Kiti žmonės, kuriuos Mes priglausime, išgelbėsime, bus grąžinti į 3 dimensiją. Beje, atsiprašau, Aš pamiršau jūs pasveikinti, kad jūs visi jau gyvenate 4-je dimensijoje. Ir tai įvyko Liepos 25 dieną. Žemė pilnai įtvirtino savyje 4 išmatavimus. Ir todėl, mano brangūs Angelai, Aš kviečiu jūs, tai išnaudoti.

 

Dabar jumyse gali labai aktyviai pasireikšti gabumai, kurie charakterizuoja būtent gyvenimą 4-tame išmatavime. Todėl žmonės grįš į 4, o ne 3 išmatavimą. Bet tai vis tiek bus atsinaujinusi Žemė. Taip, daug kas bus sugriauta, sutrikdytos komunikacijos. Beje, kai vyks visi tie įvykiai, jūs negalėsite naudotis jokiomis susisiekimo priemonėmis. Ir žmonės, pavyzdžiui esantys Latvijoje, negalės nieko žinoti apie tai, kas vyksta kitoje pasaulio pusėje ir net kitose artimiausiose šalyse. Taip bus, kitaip neįmanoma. Prie viso to, nustos veikti visos jūsų elektrą gaminančios stotys. Nustos veikti visi prietaisai, kuriem reikalinga elektra, kadangi po Pakilimo Žemę užplūs tankus magnetinės energijos srautas. Ir jums teks pertvarkyti visą savo gyvenimą pagal tą naują energiją, kuri bus pagrindinė priemonė padedanti jūsų gyvenime. Tai lies ir 5 ir 4 išmatavimus. Ir Mes jums labai aktyviai tame padėsime. Todėl prisitaikymo prie naujos energijos procesas, nuo jos gavimo, naujų prietaisų išradimo iki pilno jos panaudojimo buityje, bus labai trumpas. Be to, tiems kurie ieško ir nori tokių žinių jau dabar, Mes duosime atitinkamus nurodymus. Mums labai norėtųsi, kad didžioji dauguma nusimanančių specialistų, kurie jau tuo užsiima, peržengtų tą pilnos parengties ribą kurti naują gyvenimą, jau dabar. O tokių bus, be abejonės. Todėl, kad jų jau yra ir jie jau dirba. Ir tai sakau ne tam, kad pakelti tų žmonių reitingą, bet kad jūs mažiau bijotumėt to kas jūsų laukia naujame gyvenime.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Be to atsinaujinusi Žemė, prisipildžiusi Meilės Energijos, o būtent Magnetinės Meilės, bus visiškai kitokia. Jūs pradėsite kurti naujus santykius vieni su kitais, naujus santykius tarp valstybių. Jums daugiau visai nesinorės kariauti. Ir labai greitai iškils klausimas, kurį užduosite patys sau: o kam mums sienos? O kam mums valstybės ? Jus aišku domina ar išliks jūsų vyriausybės ir visa valstybinė struktūra ? Manau, kad daugumoj šalių neišliks. O savo lyderius jūs arba laikinai priimsite arba visiškai atstumsite. Jums norėsis patvirtinti į valdžią, valstybių valdymą, visiškai naujus žmones, kad daugiau tarp valstybių ir žmonių neliktų jokios įtampos, jokios neapykantos, pykčio, kad galėtumėt gyventi meilėje ir taikoje. O tokių bus, Mes ne kartą jums minėjome apie Naujų Vaikų kartą, kuriuos Mes jau seniai nusiuntėme į Žemę. Ir pirmoji Indigo vaikų banga, kurių tikslas – teisingas valstybių valdymas, teisingi ekonominiai pagrindai ir valstybinės struktūros, jau pasiekė 40 metų amžių ir net daugiau. O toliau ėjo kitų vaikų bangos, tame tarpe ir su kristalinėm vibracijos. Jie ateina su jau paruoštom instrukcijom, kaip statyti tolimesnį gyvenimą. Todėl jau daug kartų sakiau ir dar pakartosiu: jiems tik nereikia trukdyti, o duoti galimybę veikti. Bet kokiu atveju, senos formacijos žmonės, kurie dar tik perstatinės savo energijas iš seno gyvenimo į naują, kažin ar imsis valstybių valdymo, nebent laikinai. Bet ir tie lyderiai iš karto pradės ieškoti būdų taikiam gyvenimui. Ir todėl gyvenimas pradės iš tiesų tapti visiškai kitoks.

 

O ar ilgai dar jūs gyvensite 4-ame išmatavime?

 

4-as išmatavimas, pats savaime yra tik pereinamas periodas ir gana nestabilus. Todėl ilgai gyventi jame jūs negalėsite. Tas pereinamasis procesas, adaptacija, naujo pasaulio persitvarkymas, gali trukti 200 – 300 metų. Pagal Kosmoso skaičiavimus tai kaip 1 sekundė. Taip viskas ir bus. Ir aš manau, kad tarpe tų žmonių, kurie liks 4-me išmatavime, bus daug tokių, kurie pagreitintu tempu pasiruoš Pakilimui ir pereis į 5 išmatavimą. O sąlygos tam bus sudarytos pačios palankiausios, lyginant su tuo, ką jūs turite dabar. Nors ir dabar jūsų galimybės didžiulės.

 

Ir vėl aš iš jūsų mintimis gaunu žinutes. Beveik pas visus virpa mintis: o kada visa tai bus?

 

Aš dar kartą jums pakartosiu – Mes negalime nusakyti to tiksliai. Šiuo metu, tai visiškai neįmanoma. Ir Mes, pagal tai, kaip vyks įvykių korekcija, numatoma korekcija, jūs informuosime. O bus visa tai taip, kaip aš jums nupasakojau, galimai su nedideliais pokyčiais. Todėl jūs tiesiog sekite mūsų perdavimus, o mes juos duosime daug dažniau nei lyg šiol tai darėme.

 

Ką dar norėčiau jums pasakyti?

 

Suprantu, kad jūs domina kada. Bet aš jau truputi prasitariau, kad 2011 metais tai įvykti neturėtų. Bet aš norėčiau jums priminti tai, mano brangūs Angelai, ką jūs gerai žinote. Kaip seniai mes jau apie tai kalbame, kad laikas greiteja. Laikas spaudžiasi kaip susukta spyruoklė ir jūs tą laiko greitėjimą jaučiate kiekvieną dieną vis labiau ir labiau. Ir mes jau sakėme, kad Pakilimo metu laikas išnyks. Tada Krajonas turi jums klausimą: apie kokį 3 savaičių pasiruošimą Finalinei Stadijai mes kalbame? Apie kokias 3 Finalinės Stadijos dienas? Gal tai jums įvyks akimirksniu? Ir jūs net nespėsit išsigąsti? Pagalvokit apie tai – tai įdomus ideologinis klausimas.
Galbūt šita mano pastaba nuteiks jūs džiaugsmo bangai ir jūs pajusite, kad visą tai galima pergyventi su džiaugsmu?

 

Dar kartą norėčiau apsistoti ties tuo, kaip žmonės turėtų elgtis, kad išsigelbėtų. Tai labai svarbu.
Ir taip, kai prasidės Svarbiausias Etapas, tie Šviesos Dariniai, apie kuriuos sakiau ir kuriuos jūs jau matysite erdvėje, aplink save, bus pasiruošę jūs priimti. Tie, pas ką jau išvystytas Šviesos Kūnas, pereis gana lengvai, tiesiog išreikšdami ketinimą. Ruoškitės. Aš jums duosiu pasiruošimo metodiką tam Svarbiausiam Etapui, o ketinimą išsakyti galima bet kokiu būdu.

 

Kaip tai padaryti? Ir ką jums daryti? Mes, manau vis dar tikslinsime. Kol kas sakau tiek, kad turite NEišsigąsti, susikoncentruoti, įeiti į Šventą savo širdies kertelę, pajausti aplink save savo Jungiančią Čakrą, priversti ją pulsuoti. Tokiu būdu jūs automatiškai susijungiate su savo Šviesos Kūnu. Išeikite tokioj būsenoj į lauką ir išsakykit ketinimą būti priimtam į tą Šviesos Darinį, kuriam priklausote pagal vibracijas. Bet, jei jūs pasimestumėt, arba iki to laiko nesužinotumėt savo vibracijų, savo Šviesos spalvos, išsakykit ketinimą įeiti į bet kurį. Nepergyvenkite, mes jus iš rankų į rankas perduosime ten, kur jums reikia būti. Jūs neturėtumėt jaudintis nei trupučiuko, kad pakliūsite ne pagal savo vibracijas ar ne pas savo Šviesos Valdovą. Viskas bus gerai. Jų Šviesos Kūnai vibruos ir pasiims visus žmones, kurie išsakys ketinimą.

 

Čia noriu paaiškinti, kodėl Mes prašome paruošti ir kitus žmones. JEIGU ŽMONĖS TOKIO KETINIMO NEIŠSAKYS, MES NEGALĖSIME VEIKTI PER PRIEVARTĄ. Mes negalėsime paimti žmogaus ir jį pridengti, jei jis to nepanorės. Bet Mes labai tikimės, kad šis būdas suveiks. Žmonės pamatys, kad tie šalia jų, kažkur pradingsta į Šviesos pusę o ne žūsta. Jie pradingsta Šviesoje. Ir tada, tokiems žmonėms, kurie anksčiau abejojo, bus galima pasakyti: tu taip pat tai gali, tokiu būdu padedant jam prisidengti.

 

Manau daugelis iš jūsų norėtų būti pagalbininkais šiame procese. O Mes duosime tam tikrą mokymą ir tam tikras instrukcijas, kaip elgtis. Žinoma, jūs galite tiesiog paimti ir pasislėpti ir praleisti tą nenustatyto ilgumo Kritinį Momentą, kaip supratote, o vėliau padaryti tai, kas jums priklauso: arba Pakilti į 5 dimensiją arba grįžti į 4-tą. Taip pat jūs galite pirmą kartą atėję pas savo Valdovą apsaugai, po to išeiti iš ten ir padėti kitiems žmonėms, įtraukdami juos į savo Šviesos Kūną.

 

Aplamai, tai veiks sekančiai: Jūs po išėjimo neprarasite savo Šviesos Kūno ryšio su jus atitinkančio Hierarcho Šviesos Kūnu. Tarp jo ir jūsų nusitęs lyg siūlas, kuris po to padės jums su gelbėjamu žmogumi įsitraukti atgal. Todėl tame nebus nieko baisaus. Mes tikimės, kad Žemėje bus labai daug tokių žmonių kurie norės padėti kitiems. Taip, tai tiesiog nuostabu, Mano Brangieji…padėti ne tik planetai, bet ir sau ir kitiems. Juk tai taip gerai. Jūs išgelbėsite kiek įmanoma daugiau žmonių ir suteiksite jiems galimybę pasilikti 4-iuose išmatavimuose, o ne išeiti į Subtilųjį Pasaulį, kad paskui darytų pasirinkimą.

 

Pabaiga.

 

Vertė: Saulius Krulickas
Soleadas9@gmail.com

Rekomenduojami video:


2500
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Jonelis

Nezinau nezinau,qal ir qali kazkas paqelbeti,pakeisti mintanti tamsa skleidzianti tamsa ,kodel Kristus paliko zydus tamsoje,manyciau Heqelis teisus konkreciai sakydams SIELOS TOBULEJIMUI PRIEZASTYS IS SALIES ITAKOS NETURI,ta pati byloja SvRastai,nair manau qelbetis ner nuo ko ,pasibaiqus siai kelionei sielos laukia kas pramatyta KUREJO,na valstietis rudeni rinkdamas derliu paqedusiu darzoviu nenesa i rusi,buve dulke dulke pavirs…

cloudia

Straipsnis buvo įtraukiantis ir įdomus.

Taip pat skaitykite