Krajonas apie Perėjimą (II)

Taip, netgi jei jūs dirbate tiktai sau, ruošiate save Pakilimui, automatiškai jūs dirbate ir planetai, kadangi jūs su ja vienas organizmas. Bet jūs juk tai puikiai žinote. O jei jūs dirbate tik planetai, tai tokiu atveju jūs ruošiate ir sau visą tai ko reikia, kad Pakilti. Ir tai puiku! Dirbkite bet kuria linkme, svarbu pasiekti tikslą. Žemė prašo jūsų: žmonės, būkite man gailestingi. Padėkite man ir aš padėsiu jums lengvai Pakilti ir pradėti naują gyvenimą. Todėl įsivaizduokite kokia atsakomybė guli ant žmonijos pečių. Taip, to reikia. Ir Mes per daugybę kanalų vis aiškiname žmonėms kas vyksta su planeta ir kas vyksta su jumis.

 

Kaip reikėtų elgtis ir kam ruoštis?

 

Mes daug kartų kalbėjome su jumis apie Pakilimą, nors galėjome neminėti konkrečiai šito termino. Daugelis iš jūsų, su mūsų pagalba, sukūrė savo Šviesos Kūnus, o tai yra Pakilimo dalis. Šiuo metu visa žmogaus šviesos konstrukcija gimsta iš naujo. Kažkada jūs išeidami į trečią išmatavimą, palikote Mums savo Šviesos Atributus saugojimui, ir Mes išsaugojome. Dabar grąžiname, bet grąžiname juos patobulintus, kadangi niekas praeitam kely nesikartoja. Jūs turite grįžti į 5 išmatavimą, kuriame jūs kažkada gyvenote, bet grįžti turite prašviesėję, su patobulėjusia visų kūnų konstrukcija ir prisitaikę prie visiškai naujos evoliucijos spiralės.

 

Dar šiandiena noriu pakalbėti su jumis apie tai, kokius svarbiausius bruožus Pakilimo procese jūs privalote žinoti. Taip pat labai noriu jums papasakoti koks scenarijus nusimato Perėjimo svarbiausiu momentu, kadangi mes jau priartėjome prie jo.

 

Bet aš papasakosiu tiktai galima scenarijų, kadangi jūs patys kas dieną tą scenarijų keičiate. O kadangi jūs jau seniai supratote, kad per savo sąmonę, savo pastangomis, galite keisti jus supančią realybę, tai aš tik noriu mūsų pokalbio pradžioje jums tai priminti.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Kaip jūs save paruošite, kaip padėsite Žemei, taip patys ir sukursite ta scenarijų per kurį jums reikės pereiti Pakilimo metu. Todėl dabar pradėsime nuo paruošiamojo laikotarpio. Ir dabar mes pakalbėsime apie jūsų baimes.

 

Daugelyje, netgi teoriškai pasiruošusių žmonių, sėdi labai stipri baimė. Daugelis galvoja, o už ką mums tai ? Kai kas prisimena buvusius karus, nelaimes kurios lydėdavo pasikeitimus planetoje ir norėtų, kad kaip nors, viso to nebūtų. Nejaugi negalima būtų taip: vakare užmigai, o ryte prabudus išgirsti iš Krajono ar kitų Šviesos Valdovų, kad Pakilimas įvyko ir mes prabudome 5 dimensijoje. Ir nieko baisaus nebuvo, man viskas gerai. Kad taip, visiškai idealiai viskas praeitų, vis tik neįmanoma – Žemė turi praeiti Kvantinį Šuolį.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Kartais Mes tai lyginame su drabužio išvertimu į kitą pusę. Ir tai iš fizinės pusės žiūrint, tikrai bus išsivertimas. Žemė turi atverti visom gyvybės formom, kurios joje vystosi, visas dimensijas. Nežiūrint į tai, kad mes sakome, kad jūs daugumoje pereisite gyventi į 5 dimensiją, Žemė turi atverti visus išmatavimus. Kadangi be jūsų, pasiruošusių pagrinde 5 dimensijai, planetoje yra dar ir kitos gyvybės formos.

 

Sakykim žmonės, kurie jau dabar gyvena 5 išmatavime, dar Lemūrijos ir Atlantidos laikais išėjo į Žemės vidų, kur visą laiką ir gyveno 5 išmatavime. Ir jie išeis iš to 5 išmatavimo, kad jums padėti.

 

Jie savo gyvenimu, per savo evoliucijos ciklą, užsidirbo galimybę gyventi aukštesniuose lygiuose. Reiškia planeta turi jiems suteikti tokią galimybę. Taip, kad planeta atliks išsivertimą į aukštesnes dimensijas. Bet ar gali jinai atlikti šitą išsivertimą visiškai be skausmo ir sau ir kitom joje esančiom gyvybės formom?

 

Aš jums ir vėl pateiksiu pavyzdį iš jūsų gyvenimo, nors gal ir nelabai vykusį. Įsivaizduokite, kad jūs užsidėjote kažkokį drabužį. Ir dabar jūs norite išversti tą drabužį į kitą pusę, jo nenusiėmę. Bet juk tai neįmanoma. Žinoma tarpe žmonių visada atsiras fokusininkų, kurie tai padarys, bet kiti bandydami tai atlikti kažkurioje vietoje tą drabužį įplėš. Taip ir Žemė nepajėgi atlikti išsivertimo, nepažeisdama tam tikrų savo fizinės formos vietų. Be to, kad ta inversija įvyktų, turi būti aktyvuotos tam tikros planetoje egzistuojančios jėgos. Todėl Mes ir sakome, kad reikia rimtai ruoštis. Galima žinoma pereiti šitą fazę visom stichijom dirbant labai harmoningai, bet šiuo atveju jūs turite žinoti: Žemėje vyks tai, ką jūs vadinate kataklizmais.

 

O dabar dar šiek tiek apie pasiruošimą Pakilimui ir jo atributus.

 

Jums žinoma, kad Pakilimui reikia iki tam tikro lygio patobulinti ir planetos Šviesos Kūną ir jūsų Šviesos Kūnus. Jūs tam vis dar turite laiko tarpą, nors ir visai nedidelį. Kadangi pereidami į 5 išmatavimą jūs turite būti Šviesos Nešėjais. Jūs negalite ten patekti tame stovyje, kuriame šiuo metu yra didžioji žmonijos dauguma. Jūs turite susikurti Šviesos Kūnus. Tuo pačiu keičiasi ir jūsų čakrų sistema, aprūpindama visą organizmą Šviesa. Mes jums jau davę daug informacijos kaip visą tai keičiasi ir persitvarko. Ir jūs žinote, kad čakros keičia savo paskirtį. Tos 7 čakros, kurios laikė jus 3 išmatavime, paprasčiausiai išeina. Į jų vietą ateina sistema iš daugiau čakrų ir pradžioje jų bus 12. Čakros keičia savo darbo dažnį. Jos daugiau nedirbs atskirai viena nuo kitos. Jei anksčiau čakra turėjo tam tikrą membraną aplink save, tai dabar tos membranos išnyko ir čakros pradeda bendradarbiauti viena su kita, kas prives ir kai kurie jau tai pasiekė, prie to, kad susikurs viena spindinti čakra. Ji, kaip Šviesos kamuolys, sups žmogų. Ir tai neužgoš kiekvienos naujos čakros darbo. Tai bus nuostabi naujo žmogaus konstrukcija. Jūs turite tai ištobulinti dar iki Pakilimo momento ir jūs suprasite kam to reikia, kai aš papasakosiu apie pagrindinę perėjimo fazę ir jūsų gelbėjimą.

 

Ir pagaliau aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Pakilimas vyksta todėl, kad planeta pereina į naują sąmoningumo lygį, į lygį Vieningo Sąmoningumo arba Kristaus Sąmoningumo lygį. Taip pat tai ir jūsų užduotis, praplėsti savo sąmonę tiek, kad jūs visiškai išeitumėt iš to kas laikė jūs 3-me lygmenyje.

 

Anksčiau jūs viską darėte pagal atskyrimo principą. Visur ir gyvenime ir moksle ir santykiuose. O dabar jūs galite pradėti suvokti aiškiai ir tada įveskite į savo gyvenimą besąlygišką meilę, nes tai – svarbus Kristaus Sąmonės lygio atributas. Matote, net jei dirbant tik šita linkme, jūs turite pakankamai daug darbo.

 

Brangūs mano žmonės, Mes juk neatsitiktinai vadiname jus Angelais. Kažkada Angelai iš Centrinės Dvasinės Saulės nusprendė, kad nenori tęsti angeliško gyvenimo, nors ir turėjo tokią galimybę. Jie nusprendė pereiti gana sudėtingą patirtį, išbandymą, šios planetos sąlygomis. Žinoma buvo ir tokių, kurie išėjo į kitas sistemas ir kitas planetas. Bet dabar mes kalbame apie Žemę. Ir dėl to aš sakau, kad kiekvienas esantis žemiškajame pavidale norėjo pereiti Portalą ir sukurti kelią į žvaigždes.

 

O ką tai reiškia pereiti Pakilimą kartu su planeta?

 

Tai toks ženklas, kurį jūs gaunate amžiams, kurį pažins bet kuri mąstanti būtybė Visatoje. Tai Magistro klasė, ir to jūs norėjote pasiekti, kai ėjote į šitą įsikūnijimą. Ar pavyks tai visai žmonijai ? Manau, kad ne.

 

O ar pavyks visiems pereiti į 5 dimensiją? Manau, kad daugumai turėtų pavykti. Bet tai dar nereiškia, kad visi kurie pereis į 5D taps Pakylėtais žmonėmis. O būti Pakylėtu, tai lyg ypatingas ženklas Kosmose, tai lyg aukščiausio lygio diplomas, prieš kurį bet kokia Kosmoso būtybė nulenks galvą. Tai milžiniška patirtis, kurią toli grąžu ne visos protingos būtybės Visatoje sugeba praeiti.

 

Supraskite, kad ne visos planetos ir ne visose sistemose gauna galimybę Pakilti. O tie, kurie gauna tokią galimybę, kiekvienas praeina skirtingu scenarijumi. Todėl dabar neįmanoma žemiškajam gyvenimui pritaikyti tą scenarijų per kurį perėjo neseniai pakilusios kitos planetos. Tai tiesiog neįmanoma. Jūs esate nenuspėjami. Šiandien vienas kiekis žmonių padeda planetai ir eina Pakilimo keliu, o rytoj jau visai kitas. Reiškia ir scenarijus keičiasi. Šiandien dauguma galvoja tik apie save, o rytoj visi supras, kad reikia, pirmiausiai padėti planetai. Tada Gaja apsidžiaugs ir eis per Pakilimą harmoningai ir šviesiai, net labiau nei galite įsivaizduoti.

 

Todėl aš kviečiu jus visus atidžiai studijuoti visą medžiagą susijusia su Pakilimu ir dirbti, dirbti ir dirbti padedant planetai ir žinoma sau. Kadangi jūs nuo jos ir visos žmonijos neatskiriami.

 

Dabar man labai norėtųsi pereiti prie pasakojimo apie tai, kas jūsų laukia per patį Pakilimo momentą, per pagrindinę fazę, kaip aš tai vadinu. Taip, jūs randatės tame laiko tarpe, kai kelias atgal jau neįmanomas. Viskas artėja prie kulminacijos ir kitaip būti negali. Ir tai kas įvyks dar 2011 metais yra pagalba planetos Pakilimui, ir žinoma jums. Aš norėčiau, kad jūs nepraleistumėt nei vieno, labai svarbaus atskaitos taško, kuris įvyks kiek vėliau, šiais metais. O ypač kai bus atidaromas Portalas 11.11.11. Tai ypatingai svarbu. Ir tie užtemimai, kurie įvyks metų gale ir žiemos saulėgrįža , sukurs paskutinį tašką paruošiant Žemę Pakilti.
Manau daugeliui dabar palengvėjo ant širdies ir jie pamanė: o, tai to nebus 2011 metais. Ką gi, jūs žinoma teisūs. Ir vis tik jūs turite dabar gyventi taip, lyg kiekvieną dieną Pakilimas galėtų prasidėti.

 

Noriu pabrėžti, kad Mes žinoma jus ruošime. Pagrindinė fazė neužgrius jūsų kaip bangą iš giedro dangaus, netikėtai ir nelauktai. Mes suinteresuoti, kad kuo daugiau žmonių galėtų Pakilti kartu su planeta, arba Pakilti vėliau, kai Gaja atvers savo aukščiausius išmatavimus. Taip pat Mes labai norime, kad savo fizinių kūnų neprarastų ir tie, kurie vis dar randasi miego būsenoje ir nesupranta kas vyksta planetoje ir kaip jiems reikėtų elgtis. Turiu paminėti, kad jau dabar Mes pradėjome duoti informaciją padidintu srautu. Tai bus daroma visais kanalais.

 

Per visus bendradarbius, ne tik dirbančius su Krajonu, bet taip pat ir iš kitų Šviesos Būtybių kontaktuojančių su žmonėmis, ateis vis daugiau ir daugiau informacijos. Ir tai yra būtina. Pagal tai, kaip keisis situacija ir vis labiau ryškės būsimų įvykių scenarijus, mes vis tikslinsime jums perduodamą informaciją. Todėl nelyginkite to kas buvo ir dar bus perduodama. Visą laiką vyks žinių atnaujinimai ir patikslinimai. Bet viena nesikeis – jūs turite padėti Gajai ir svarbiausia, prisiminkite pavyzdį su gimdančia moterimi. Reikia eiti link šio įvykio džiaugsmingai. Tik džiaugsmas ir ramybė padės Žemei ir jums sėkmingai pereiti pagrindinę fazę.

 

III dalis

 

Vertė: Saulius Krulickas
Soleadas9@gmail.com

Rekomenduojami video:


2500
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
neutral

Super, laikas arteja labai greitai ir energetines permanos jauciasi stipriai…

Taip pat skaitykite