Aryana Havah “Inuaki. Reptilija Manyje” (VIII)

A.: Mes apsistojom ties planetos numarinimu. Ką tuo norėjai pasakyti ?
D.: Įsivaizduok, kad mikrobai ant mūsų kūno pradės siurbti mūsų kraują ir naudoti jį kaip kurą automobiliams. Po truputį, mažom dalelėm išiminės mūsų kaulus ir dėsis juos sau ant kaklo, rankų, kad pasigirtų prieš kitus. Arba nupjaus mūsų plaukus ir sudegins juos arba nuneš kam nors dovanų eidami į svečius tik tam, kad vėliau tai būtų išmesta. Panašiai mes elgiamės su Žeme. Mes ją kankinam, varginam, luošinam ir visa tai mokslo, pažangos ir klestėjimo vardan. Tai mes perėmėm iš Annunakų. Viską paversti dykynėmis, išnaudoti visus resursus. Mes tai išmokome geriausiai.
A.: Bet ką mes darytume, jei nenaudotume resursų ? Kuom važinėtume, iš kur gautume šilumą, ką valgytume ?
D.: Mes visą tai galime gauti minties jėga, tik panorėję.
A.: Aišku, tiktai to niekas nemokina. Kodėl tai nėra dėstoma mokyklose ?
D.: Todėl, kad mokyklos taip pat kontroliuojamos. Vienas iš pagrindinių okultinių organizacijų tikslų buvo destabilizuoti švietimo sistemą – tai jiems pavyko tiesiog nepriekaištingai. Visas mokslas remiasi logika ir protu. Informacijos struktūra veikia taip, kad sunaikintų bet kokį intuicijos ir ryšio su Matrica prasiveržimą. Naikindami laisvę išreikšti save, mokytojai ir auklėtojai paverčia vaikus robotais. Tame dalyvauja ir tėvai. Kiek kartų girdėjai suaugusius kalbant: „Reikia mokytis…reikia klausyti mokytojų…jeigu knygoje taip parašyta, vadinasi taip ir yra…ir aš ėjau į mokyklą ir nenumiriau…aš viską pasiekiau mokslo dėka…“ Va kuom jūs, suaugę, mus spaudžiate. Kaip manai, kodėl vaikams daugiau neįdomu, kodėl man nuobodu iki koktumo vaikų darželyje ir aš dažniausiai nenoriu ten eiti ? Kodėl aš turėčiau mokytis tai, ko nori jie, kad aš mokyčiaus ? Aš juk žinau, kad tai netiesa.
A.: Bet mes juk negalim visi sėdėti namie, taip visi būtų beraščiai!
D.: Nereikia sėdėti namie. Reikia, kad jūs, suaugę, pakeistumėt sistemą. Jūs privalote norėti, kad tai įvyktų ir tada, tai tikrai bus įmanoma.
A.: Bet juk tu negali tvirtinti, kad viskas ką dėsto mokyklose neduoda naudos.
D.: Tai būtų naudinga, jeigu dėstoma informacija būtų tikra. O ką dėsto mokyklose ? JŲ tiesą. Ką jūs darote dabar ? Dirbate JIEMS. Ką mes darysime, jeigu niekas nepasikeis ? Mes ir toliau jiems dirbsime. Tai uždaras ratas, iš kurio mes, vaikai, negalime išeiti dėka jūsų, nors žinom ir jaučiam, kad tai neteisinga. Jūs juos priimate, tikite jų paistalais iš tingėjimo, patogumo, nevilties ar paprasčiausiai esate patenkinti savo gyvenimu. Jeigu tu jau viską turi, kam daryti dar kažką ?
A.: Tai nevisai taip. Mes paveldėjom sistemą ir ją tęsiame.
D.: Jūs paveldėjot sistemą, kuri niekada nebuvo adekvati. Ir ją tęsiate. Jūs kalti !
A.: O ką mes galim padaryti ?
D.: Panorėkit permainų. Dalyvaukite jų įgyvendinime. Demaskuokite juos, parodykit visam pasauliui.
A.: Ką ?
D.: Annunakus !
A.: Kaip jeigu mes jų net nematom ?
D.: Panorėkit pamatyti ir pamatysite. Iš tikrųjų egzistuoja žmonės, kurie juos mato kaip ir aš. Jie tarpe mūsų, jie mūsų gyvenimo dalis. Aš per mažas, kad manęs klausytų. O suaugę, kurie juos mato, tyli iš baimės, kad jais nepatikės.
A.: Gerai, o ką daryti ?
D.: Tie, kas mato, turi apie tai pasakyti. Parodyti į juos pirštu. Matyti juos – Dievo dovana, ją reikia išnaudoti.
A.: Kodėl kai kurie juos mato o kiti ne ?
D.: Tie, kas mato, turi išplėstą priėjimą prie Matricos. Tai vyksta suvokiant kūno ryšį su Aukščiausiuoju Aš. Kai informacija laisvai cirkuliuoja tarp šių dviejų struktūrų ir jos tekėjimas sąmoningai suvokiamas, tada pradedama matyti energetiniame lygmenyje, nuo kurio nieko nepaslėpsi.
A.: O tie, kas neturi šito sugebėjimo ?
D.: Pradėkite šį dialogą ir tai bus jums duota, jūs tai suvoksite.
A.: Bet kaip ?
D.: Kaip aš tau ir sakiau, kiekviena mintis, noras, idėja turi savo vibraciją. Kai apie ką nors galvoji, tas impulsas virsta į minties formos energiją, kuri įeina į tam tikrą Matricos segmentą, kuris leis šiam norui išsipildyti. Lyg tu pasodintum sėklą ir lauktum kol ji išaugs, kad surinktum vaisius. Šiuo metu žmogaus sugebėjimas kurti tapo daug galingesnis nei buvo anksčiau.
A.: O konkrečiai, kaip mums pažadinti šį  aukščiausiojo matymo sugebėjimą ? Man rodos tu kalbi apie trečią akį.
D.: Galim vadinti tai ir akim, tik ne trečia, o pirma, kadangi mums reikia remtis informacija gauta jos pagalba. Tai ką mes matome fiziniu regėjimu – tai tiesos projekcija, įgyvendinta ir kontroliuojama jų – Annunakų.
A.: O konkrečiai, egzistuoja kokia nors technika, procedūra, reikia atlikti kokius tai veiksmus ?
D.: Pirmiausia turime užmegzti ryšį su savo Aukščiausiuoju Aš.
A.: Ką tu vadini Aukščiausiuoju Aš ?
D.: Tai – Tiesa. Tai tikras, teisingas žinojimas, paslėptas giliai mūsų viduje. Tai – tiesioginis priėjimas prie Matricos, kurį turi kiekvienas. Tik jis užblokuotas egzistuojančiais trukdžiais.
A.: Kokiais trukdžiais?
D.: Annunakai nenori, kad žmogus sužinotų Tiesą. Todėl, be dezinformacijos, jie dar nuodija mus chemikalais, kurie skirti tam, kad išlaikytų mus tam tikroje letargijoje. Šios medžiagos slopina kankorėžinės liaukos veiklą. Žmogui liaukos labai svarbios. Pavyzdžiui, užkrūčio liauka, jeigu ją sąmoningai aktyvuoti, prailgina gyvenimą. Kiekviena žmogaus liauka kam nors skirta ir visas jas galima sąmoningai valdyti, jeigu žmogus gaus informaciją tiesiai iš Matricos, o ne žemutinio Žemės lauko.
A.: Kas yra žemutiniame Žemės lauke ?
D.: Dėka dirbtinai sukurtų blokavimų, mes gauname informaciją tik iš ten. Apatiniame Žemės lauke yra visos žemo dažnio minties formos energijos. Ten Annunakai sudėjo viską, kas susiję su blogiu, baime, pykčiu, panika, mirtimi ir dar daug kitko. Mes tuo maitinamės, nes turime priėjimą tik ten.
A.: Bet mes juk turime ir gerų minčių.
D.: Taip, bet jos ateina iš Matricos lauko.
A.: O kur yra tas žemesnysis laukas ?
D.: Aplink Žemę. Žemė apsupta juo ir visą informacija, kurią mes gauname, ateina iš jo. Labai maža dalis informacijos patenka iš Matricos.
A.: O kaip mums gauti priėjimą prie Matricos ?
D.: Užmezgus ryšį tarp proto ir savo Aukščiausiojo Aš.
A.: Kaip ?
D.: Žiūrėk, aš pateiksiu pavyzdį. Kai aš noriu sužinoti atsakymą į kokį nors klausimą, o Agchtonas man nesako, tai aš stovėdamas užmerkiu akis ir galvoju, koncentruojuos į Matricą tam, kad sužinočiau Tiesą. Tai darydamas, aš sakau sau, kad jeigu atsakymas „taip“, tai mano kūnas pasvirs į priekį, o jeigu „ne“ – atgal. Tai taip paprasta.
A.: Ir atsakymas būna teisingas ?
D.: Visada. Pabandyk pati. Gali pradėti nuo klausimų, į kuriuos atsakymus tu žinai. Tik atsargiai, kad neduotum atsakymų sau sąmoningai. Užduok klausimą taip lyg tu nieko nežinotum.
A.: Sakykim, kad šitą etapą mes jau praėjom, ką daryti toliau ?
D.: Agchtonas manęs prašo tau perduoti, vieną procedūrą. Atsisėsk ten, kur tavęs niekas netrukdytų, galima tiesiog lovoje prieš miegą. Pirmiausiai paprašyk savo kūno, kad padėtų tau išsivaduoti nuo visų toksinių medžiagų ir medžiagų, kurios neatitinką Matricos Tiesos – nuo visko, kas blogo susikaupė jame, pašalinant visą tai natūraliu būdu, nesukeliant tau skausmo. Apskritai, tai reikėtų daryti kas dieną. Tai labai naudinga. Vėliau paprašyk Aukščiausiojo Aš užmegzti su tavimi kontaktą.
A.: O kaip tas kontaktas pasireikš ?
D.: Kai kalbuosi su Aukščiausiuoju Aš, mintimis persikeliu į ypatingą vietą. Aš įsivaizduoju, kad esu Inua planetoje. Ten aš turėjau mėgstamą vietą šalia medžio. Nuo ten matėsi jūra. Tu gali pasirinkti vietą, kuri patinka tau.
A.: Sakykim man patinka šalia krioklio.
D.: Įsivaizduok save ten, apsidairyk kas tave supa. Pabandyk pajusti vietovės kvapą, paliesti vandenį, pajusk jį. Pavadink tą vietą savo Tiesos vieta. Taip daugiau niekas ten negalės patekti. Ji bus šventa. Tada pabandyk suvokti Aukščiausiąjį Aš. Pirmiausiai pajusi didžiulią meilę. Tokią didelę, kad jos neįmanoma sutalpinti į kūną. Paskui tu pajusi atsipalaidavimo ir ramybės būseną. Kai tik pasieksi šias būsenas, gali pradėti kalbėtis su Matrica. Pasakyk jai, ko tu nori. Bet turi žinoti, kad išsipildys tik su tavimi susiję norai. Tu negali prašyti Aukščiausiojo Aš, kad jis išgydytų tavo močiutę. Galima tik paklausti kuom ji serga. Čia tu gali planuoti ir įgyvendinti tik tai, kas liečia tave. Daugiau nieko.
A.: Sakykim aš noriu matyti Tiesą. Ką man reikia sakyti ?
D.: Aš noriu matyti Tiesą. Tik tiek. Aukščiausias Aš žinos, ką reikia daryti. Tik jis tau perdavinės informaciją dalimis, ne visą iš karto. Žmogaus smegenys negali atlaikyti tokio kiekio informacijos.
A.: O jei aš noriu išsigydyti, pasveikti ?
D.: Sakyk – aš noriu pasveikti. Kas liečia sveikatą, Aukščiausias Aš tau pirmiausiai parodys kodėl tu sergi. Tu galėsi pasveikti tik tada, kai pašalinsi savo ligos priežastį.
A.: O parodys kaip ?
D.: Arba iš karto, kaip filmą galvoje, arba tau ateis mintis į galvą, arba tu tai susapnuosi. Tik turi žinoti, kad jeigu nekreipsi į tai dėmesio, liga nepraeis.
A.: O jeigu liga karminė ?
D.: Tada tau tai parodys taip, kad tu galėtum suprasti. Dabar mes gyvenam tokiu laiku, kai galima pašalinti problemas atėjusias ir iš praeities. Reikia tiktai užsimanyti tai padaryti.
A.: O jei aš noriu matyti Annunakus ?
D.: Pasakyk: „Aš noriu matyti Annunakus“. Bet tokiu atveju tau pirmiausiai reikės išsivalyti nuo chemikalų, kurie blokuoja kankorėžinę liauką.
A.: Kas tai per chemikalai ?
D.: Jų yra labai daugelyje produktų. Esu juos matęs sultyse, gazuotame vandenyje, maiste…bet pats toksiškiausias iš jų – dantų pastoje. Ir sugalvota viskas tiesiog idealiai. Juk jūs verčiate mus plautis dantis kiekvieną vakarą, taip jis ir lieka kūne visą naktį mus veikdamas.
A.: Apie ką tu kalbi ?
D.: Apie fluorą.
A.: Bet jis juk labai naudingas dantims!
D.: Dantims jis nedaro jokio poveikio. Jis specialiai naudojamas, kaip kankorėžinės liaukos blokatorius.
Tai aš tikrai žinau. Bet mane verčia valytis dantis.
A.: Ir tu manai, kad jis toksiškas.
D.: Esu garantuotas šimtu procentų.
A.: O koks tikslas tokiam masiniam nuodijimui ?
D.: Jis, pirmiausiai, nukreiptas prieš žmones gimusius po 1960 metų. Nuo tada Žemės karma pradėjo valytis ir labiau pažengę sielos gavo galimybę įsikūnyti. Jų buvo ir anksčiau, bet pats pikas atėjo 1990 ir po 1996 metų. Naujai įsikūniję turėjo galimybę savyje išvystyti paranormalius sugebėjimus. Beje, aš nesuprantu, kodėl jūs juos vadinate paranormaliais, jie juk patys normaliausi. Annunakams jie kėlė didžiulę grėsmę. Jiems juk nepavyktų išsaugoti savo maskiruotės. Jie atliko tyrimus ir padarė išvadą, kad geriausias būdas sunaikinti šią tendenciją, būtų masinis tam tikrų tablečių rijimas. Bet kadangi jie negalėjo priversti visus gerti tabletes, tai pradėjo nuodyti mūsų maistą. Tai juk taip paprasta. Ar tu nepastebėjai, kad kiekvienais metais tų medžiagų kiekis maiste ir gėrimuose vis didėja?
A.: Ne.
D.: Nes tu tiesiog pripratai prie to, ir tavęs tai ypatingai nejaudina. Jų nesėkmei, ir žinoma mūsų taip pat yra tai, kad netrukus tos medžiagos nustos dariusios mums bet kokį poveikį. Tada jie išrado naują būdą, naujus prietaisus, kurie sukuria trikdžius mūsų ryšiui su Matrica.
A.: Kas tai per prietaisai ?
D.: Mobilūs telefonai ir elektromagnetinis gama spinduliavimas.
A.: Ir vis tik man nesitiki. Jeigu mes visi mirsim, tai ką jie darys ?
D.: Visi mes nemirsim. Dauguma taip, bet nevisi. O tie, kurie liks bus jų vergai. Būtent šito jie ir nori. Tik jie gerai žino, kad tam nelemta išsipildyti.
A.: O kas bus ?
D.: Viskas bus gerai. Dabar net Matrica dirba su Žeme. Žinoma bus problemų su žemės drebėjimais, klimatu ir ekonominių.
A.: Žinau, tu man jau minėjai. Reiktų nusipirkti mechaninių įrankių, sėklų, ir namelį kaime…
D.: Būtų neblogai.
A.: Bet juk galima ir susitaupyti pinigų, pasidėti į banką ir gyventi po truputį nusiimant.
D.: Labai greitai finansinė sistema žlugs. Visur. Pinigai praras bet kokią vertę.
A.: Kaip reikėtų suprasti žodį – greitai ?
D.: Maždaug apie 2010 metus.
A.: Taip greitai ?
D.: Kuo greičiau, tuo geriau. Reikia, kad Žemė išsivalytų nuo jų vibracijų, nuo visko, kas eina po sąvoka „finansinės manipuliacijos“. Per daug ilgai Annunakai mus valdė.
A.: Ką mes valgysim ?
D.: Tai, kas bus arba tai, ką užsiauginsim. Mums reikės nedidelių maisto produktų atsargų. Tai svarbu žinoti.
A.: Skamba nelabai kaip.
D.: Tai tiesiog nuostabu. Aš su nekantrumu laukiu kada praeis 2012 metai. Iš tiesų, po 2013 metų vasario mėnesio viskas stabilizuosis ir mes pradėsime naują erą. Žemės ir jos gyventojų erą. Gėrio ir taikos erą. Žinai, žemiečiai – labai geri. Visi, kurie buvo sukurti iš Inuakų DNR – ypatingi. Beveik visi jie pakils.
A.: O kiek jų ?
D.: Labai daug. Aš nežinau tikslaus skaičiaus, bet aš juos matau gatvėse. Aš atpažįstu juose brolius. Iš tikro, Rumunija – labai švari šalis tuo atžvilgiu. Čia ne tiek daug Annunakų kraujo. Yra, bet mažiau.
A.: O kaip tu juos atpažįsti ?
D.: Savo brolius aš atpažįstu pagal vibracijas. Žiūriu į juos ir matau. Ir tu taip gali.
A.: Ir blogus, taip pat ?
D.: Nori, aš tau pasiūlysiu žaidimą. Pažiūrėk į akis žmogui, su kuriuo kalbi. Tik į akis. Nežiūrėk į šypseną ar laikyseną. Pažiūrėk ir paklausk, Inuaki tai ar Annunaki ? Aukščiausiasis Aš tau atsakys.
A.: O jei aš suprasiu, kad jis Annunaki, ką tokiu atveju daryti ?
D.: Paprašyk savo Aukščiausiojo Aš, kad tau parodytu tikrąją jo esmę. Tada tu suprasi. Viskas, ko tau reikia – tai jų vengti. Ir neklausyti jų patarimų ir kvailinimų.
A.: Ar jie žino, kad jie Annunakai ?
D.: Kai kurie – taip, bet dauguma – ne. Žino tiktai tie, kurie pačiame viršuje. Jie labai daug, sąmoningai dirbo, kad pavergtų planetą.
A.: O tie, kurie nežino…jiems galima padėti ?
D.: Ne, jie turi polinkį į blogį. Tai kyla iš jų vidaus. Kodėl, manai, egzistuoja finansiniai kultai, kodėl tik kai kurie žmonės stoją į tam tikras organizacijas, kodėl tik kai kurie kraunasi turtus, skurdindami daugumą.
A.: Kas bus su žmonėmis, kurie turi šitą geną ?
D.: Jie eis savo keliu. Mes negalime maišytis Matricos lygyje.
A.: O jeigu yra žmonių kurie norėtų keistis, jiems vis tiek neleis ?
D.: Ne, jie niekaip negali pritapti prie naujų energijų. Jų kitokia struktūra ir kitas kelias.
A.: Ir vis tik man sunku patikėti, kad visi žmonės turintys Anunnakų kraujo priklauso tik vienai grupei. Juk turėtų būti tokių, kurie nepriklauso nei vienai, nei kitai.
D.: Patikėk manimi, tokie neegzistuoja. Tai labai sudėtinga paaiškinti. Jie atpažįsta vienas kitą pagal vibracijas ir buriasi į organizacijas, galimai, net nesuvokdami, kodėl tai daro.
A.: Ir visi tose organizacijose žmonės su Anunnakų DNR ?
D.: Ne, į jas stoja ir žmonės neturintys to kodo. Jie turės šansą pasikeisti.
A.: O kodėl, kaip manai, jie prisišliejo prie tų grupių, jeigu jie neturi tam polinkio ?
D.: Iš smalsumo, iš baimės, iš noro pakilti karjeros laiptais, o gal tiesiog jiems atrodė, kad dabar taip yra geriau. O gal juos tiesiog apgavo, privertė patikėti melaginga realybe. Egzistuoja daug priežasčių.
A.: O ką jiems reikėtų padaryti, kad prisiderintų prie naujų vibracijų ?
D.: Nieko. Tai nuspręs Matrica. Jeigu jų pažeidimai nedideli, tada jiems gali būti leista palikti tą Matricos segmentą, kuris priklauso Annunakams. Jei pažeidimai dideli, tada jau nieko nepadarysi. Tai buvo jų pačių sprendimas…Gaila!
A.: Bet aš manau, gal jiems vistik duos šansą. Jie juk nežinojo!
D.: Mes negalime jiems padėti. Tik jie patys gali tai padaryti. Jie gali paprašyti Matricos pasitarę su savo Aukštesniuoju Aš. Tik taip galima rasti atsakymus į tuos klausimus. Jeigu jie neturi priėjimo prie šitų atsakymų – tai labai blogai. Tada aš nežinau, ką galima būtų padaryti.
A.: Sakyk, o tie, kurie dalyvauja tų organizacijų veikloje, jų daug ?
D.: Taip, gerokai daugiau nei turėtų būti.
A.: Ir mūsų šalyje ?
D.: Taip, labai daug. Gaila, nes čia vyks kai kas ypatingo.
A.: Taip, tu sakei.
D.: Šiandien norėčiau baigti.

Deividui išėjus, sėdu prie kompiuterio ir surenku „fluoras“, „kankorėžinė liauka“. Nustembu surasdama labai daug informacijos. Pačius svarbiausius pranešimus galima rasti adresu www.fluoridealert.org. Šioje svetainėje aš sužinau, kad iki 1990 metų nebuvo atlikta nė vieno bandymo apie fluoro poveikį kankorėžinei liaukai. Kankorėžinė liauka, tai nedidelė liaukutė įsikūrusi tarp abiejų smegenų pusrutulių. Ji reguliuoja melatonino išsiskyrimą, kuris padeda reguliuoti lytinį brendimą ir visą laiką saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų daromo poveikio smegenims. Viena iš šių tyrimų iniciatorė, buvo gydytoja Jennifer Luke iš Surrey Universiteto, Anglijoje. Ji įrodė, kad kankorėžinė liauka yra labiausiai atakuojama fluoro. Taip pat, pasak tyrimo, šio elemento perteklius per kankorėžinę liauką priveda prie rimtų negalavimu, ypač susijusių su brendimu ir mažina organizmo gebėjimą kovoti su laisvaisiais radikalais.
Taip pat rašoma, kad fluoras gali sukelti genetinius pokyčius vaisiui, nėštumo metu, padidindamas riziką susirgti vėžiu. Eilė tyrimų įrodė, kad fluoras gali sukelti kaulų vėžį. Žinoma, šie tyrimai tik prasidėjo ir yra laboratorinių tyrimų stadijoje. Blogiausia tai, kad į juos niekas nekreipia dėmesio, kaip ir į viską, kas „nenaudinga“.
Įsivaizduokite, kas atsitiktų su pramone, jei būtų paskelbta, kad fluoras toksiškas. Bet kokiu atveju, siūlau jums peržiūrėti internete pateiktą informaciją. Ten daug vertingos informacijos. Ten pat aš dar sužinojau, kad energetiniame lygmenyje kankorėžinė liauka atsako už kūno prisiderinimą prie naujų Žemės vibracijų. Visa ši informacija mums yra prieinama. Bet kas ją gali rasti, perskaityti ir suprasti. Nepaisant to, būtina, kad kažkas mums apie ją pasakytų, atkreiptų mūsų dėmesį…Įdomu, kodėl ?

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

IX dalis…

Rekomenduojami video:


2500
9 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Arnoldas

Na, pats asmeniškai dantų nesivalau jau ilgą laiką ( +/- 3 metus). Dantys sveiki, bei gražus kaip sakė stomatologai. Be to, jie nei pagelto nei ką, tad mano manymų dantų valymas yra be prasmės. Na o blogam kvapui pašalinti yra ir kitos priemonės pvz : (burnos gaivikliai , guma).

Meska

Dantis galima valyti be to fluoro,as seniai valau su valgoma soda.I silta vandeni idedu sodos ir valau ir skalauju.ir aplamai yra kitu budu valyti be fluoro.

dėl pastos

Justinai, Agne, yra dantų pastos be fluoro. ekologiška, sertifikuota. pvz., firmos urtekram. (yra tik Vilniaus “Panoramos” Rimi)

Justinas

as baigiu isprotet sita istorija skaitydamas. norisi ja tiketi, bet dantis nustoti valytis butu stipru…:/ :)

Anomalija, gal galit pasakyt kiek daliu is viso zadat ikelt? kiek ju is viso yra?
Siandien jau liepos 26 diena. Tauta praso duonos ir reginiu (9 dalies!) c’mon!

Anomalija.lt:
Šiandien vakare publikuosime priešpaskutinę dalį ;)

Agne

o tai kaip su dantu valymu? :) nebenaudosim dantu pastos?

Marius

Gie as jau meginau :D Nelabai isejo, pas mane tikrai perdaug trigdziu :D

Gie

nors ir nelabai tikiu sita istorija, bet visdeto pabandysiu susisiekt su Matrica siandien pries miega, kaip ten ir raso :)

Agne

Kažkas panašaus į knygą Anastasija…

Marius

Katik persiskaičiau :) Tikrai įdomu buvo skaityti :) Laukiam kitos dalies ir 2012-2013 metu :D

Benamis

Ooo maniau nesulauksiu siandien ;D Dekui, pradedu skaityti :)

Taip pat skaitykite