Aryana Havah “Inuaki. Reptilija Manyje” (IX)

A.: Šiandiena mes galėtume pakalbėti apie tam tikrus gydymo ir terapijos būdus.
D.: Taip.
A.: Ar galėtum ką nors pasakyti apie vėžio gydymą ?
D.: Liga atsiranda tada, kai žmogaus veiksmai pradeda prieštarauti Matricai. Jeigu jisai atsisako savo misijos arba neša savyje karminį atspaudą, tada pasireiškia liga. Kartais liga būna įgimta, siela ateina su šia problema, bet vis tik visada yra galimybė išsigydyti. Reikia suprasti, kad tai ne bausmė, o, atvirkščiai, didžiulė pagalba. Tie, kas turi galimybę apsivalyti per ligą, labai brangūs Kūrėjui.
A.: Bet tai juk kvaila.
D.: Kodėl ? Ar tu nenorėtum perspėti savo vaiko, prieš jam padarant nepataisomą klaidą, dėl kurios jisai amžiais kentės ? Tą patį daro ir Matrica. Siunčia perspėjimą. Jei žmogus paklausytų, jis grįžtų į teisingą kelią, apvalytų savo mintis, formą ir energijas, ir pasveiktų. Deja, to niekas nežino.
A.: Gerai, duok man pavyzdį ką reikia daryti ?
D.: Duok man konkretų asmenį, apie ką norėtum žinoti.
A.: Turiu pacientę, pas ją auglys kepenyse. Ką jai daryti ?
D.: Pirmiausia, ji turi žinoti, kad auglys – tai gyva būtybė, kuri turi savo apsireiškimo programą. Ji atsirado dėka programos, kuri buvo tavo pacientės kūne. Pirmas dalykas, kurį jai reikėtų padaryti, tai pradėti su ja bendrauti. Su ja reikia kalbėtis, be pykčio, su meile. Padėkoti jai, kad ji atėjo į organizmą, pasakyti,  kad ji suprato perspėjimą. Paskui jai reikia keisti gyvenimo būdą ir mąstyseną. Jai reikia vengti bendravimo su negatyviais, pesimistiškais žmonėmis, atsisakyti klausytis jų liūdnų pasakojimų, nustoti žiūrėti filmus ir žinias su neigiamu emociniu krūviu, sąmoningai maitintis.
A.: Ką reiškia „sąmoningai maitintis“?
D.: Reikia prisilaikyti režimo. Atsisakyti gyvulinės kilmės riebalų ir cheminių medžiagų, kad viskas būtų kuo natūraliau. Naudoti tik natūralų muilą ir nieko daugiau. Vengti chloro ir fluoro.
A.: Kiek laiko jai tai daryti ?
D.: Kol išnyks auglys.
A.: Ir viskas ?
D.: Ne. Kaip jau sakiau, auglys – gyva būtybė. Po to kai padėkos jai, kad jinai atėjo, reikia paprašyti, kad ji išeitų, pasakius, kad žinia priimta ir kad ji pasikeis, ir tikrai reikia pasikeisti, nes kitaip nieko nebus. Kai jinai kalbės su augliu, tegul laiko ranką toje vietoje kur jis yra. Tegul įsivaizduoja kaip iš delno išeina meilė, taika ir ramybė. Tuo pačiu reikėtų paprašyti atleidimo Matricos, paprašyti, kad panaikintų pažeidimus, kuriuos jinai išprovokavo. Labai dažnai įvyksta taip, kad Matrica atsako, atsiųsdama mintis, žmones ar vaizdus susijusius su ta problema. Tai reiškia, kad problema yra būtent ten. Viskas ką reikia padaryti, tai pakeisti to įvykio ar veiksmo poliškumą.
A.: Ar galėtum aiškiau ?
D.: Jeigu kontakto su Matrica metu, man iškyla kaimyno, su kuriuo aš susipykęs, vaizdas, tai problema tikrai esti tame. Reikia pabandyti atstatyti harmoniją. Bet pirmiausiai aš prašau Matricos atleidimo ir prašau leidimo, ištrinti šį pažeidimą. Paskui aš bandau atstatyti santykius su žmogumi ir susitaikyti.
A.: Gerai, o jeigu to žmogaus jau nėra gyvo, arba jis išvažiavo kur nors gyventi ir aš nežinau kur.
D.: Tada reikia pasikalbėti su Matrica, kad ji perduotų visas mintis apie meilę ir harmoniją tam žmogui, kur jis bebūtų. Tai tas pats, jeigu tu prašytum atleisti nuodėmę, kuri, iš tiesų ir yra pažeidimas. Matrica žino, kas tai per nuodėmė ir reaguoja labai greitai ją panaikindama.
A.: Tai reiškia, kad aš galiu paprašyti Matricos atleisti man už nužudymą ir ji atleis ?
D.: Taip.
A.: O paskui aš vėl galiu daryti tą patį ?
D.: Mes kalbam apie atgailą iš visos širdies. Pakartoti klaidą ir prašyti atleidimo, tai paprasčiausiai veidmainystė. Manai Matrica to nesupras ? Čia tas pats, kas bandyti apgauti patį save.
A.: Bet nusikaltimas vistiek yra tyčinis. Ar Matrica vistiek atleis ?
D.: Kartais atimti gyvybę, yra ne tai, kaip atrodo. Tai gali būti egzistuojančio pažeidimo pašalinimas. Tokiu būdu žmogus sumoka žemėje prarasdamas laisvę. Bet Matricoje tai bus užskaityta tik kaip tam tikrų veiksmų subalansavimas.
A.: O jei aš, sakykim, padariau nusikaltimą, kuris nėra susijęs su karma.
D.: Jeigu prašymas eina iš širdies ir tu tikrai atgailauji, Matrica tai užskaitys. Ir vis tik pažeidimas turi būti likviduotas tokiu būdu, kad tai ką padarei sugrįžtu tau. Tokiu būdu žmogus kurį tu nužudei, kitame gyvenime taps tavo žudiku. Kai ateis tas momentas, kai turėsi žūti, dėka to, kad Matrica užskaitė tavo atgailą, tai gali būti pakeista į ką nors kitą. Gal tave tik sužeis, bet tu liksi gyva.
A.: Žodžiu jei aš prarasiu ranką ar koją reikia manyti, kad aš to nusipelniau.
D.: Visai teisingai.
A.: O kaip su tais kuriems persodinami organai ?
D.: Jų gyvybes gelbsti tie, kas jiems skolingi iš praeitų gyvenimų. Kai kurios iš jų, kilnios sielos kurios žino, kad joms brangus žmogus įsikūnijo žemėje tam, kad kentėtų ir kankintųsi už kažką, tuomet jie taip pat prašo leidimo  įsikūnyti tam, kad mirdami išgelbėtų jo gyvybę. Nors tai pasitaiko retai. Dažniausiai kalba eina apie sąskaitų suvedimą. Žmogus miršta, bet kiti dėka to gauna galimybę gyventi. Gaunasi tai, kad tas kuris mirė įvykdė savo misiją ir tai jam bus užskaityta per būsimus gyvenimus.
A.: Kai kurie žmonės, kuriems persodino organus, sako, kad savyje atrado įpročių, kurių anksčiau neturėjo. Jie jaučia donoro buvimą. Kaip gali tai paaiškinti ?
D.: Bet koks daiktas, šiuo atveju kūno dalis išlaiko buvusio savininko informaciją. Čia kalbame apie tuos, kuriems anksčiau priklausė tas organas. O žinai, organai juk gyvi ir savarankiški. Jie gali atsiminti įvairius veiksmus ir įpročius žmogaus, kuriam kažkada priklausė. Naujame kūne jie daro tai, ką įpratę daryti. Be to donoras kažkokiu būdu išlaiko ryšį su tuo, kam atidavė organą. Tas ryšys nelieka visam gyvenimui. Tik iki momento, kada bus nuspręsta, kad organas pilnai prigijo ir yra priimtas žmogaus kuris jį gavo. Tai tam tikras palaikymas.
A.: O kodėl kai kas jaučia palaikymą, o kai kas ne ?
D.: Visi turi tai jausti, skirtumas tik sugebėjime tai priimti ir suvokti. Yra žmonių, kurie ieško, nori žinoti tiesą, kiti atsisako net galvoti apie tai, taip sukurdami blokus, kurie neleidžia nė mažiausio ryšio ar perdavimo. Viskas priklauso nuo proto ir norėjimo žinoti Tiesą.
A.: Būna žmonių, kurių kūnas atmeta persodintą organą.
D.: Taip. Arba jiems persodino organą, kurio jie neturėjo gauti arba jiems nepavyko užmegzti su juo ryšio ir susiderinti vibracijų energetiniame lygmenyje. Tokiu atveju kūnas jį suvokia kaip svetimkūnį.
A.: Ką reiktų padaryti, kad kūnas jį priimtų ?
D.: Kalbėtis su juo. Pasveikint jį būnant naujame kūne, padėkoti už pagalbą, paprašyti, kad jis dirbtų su kūnu visiškoje harmonijoje, padėkoti donorui už šią auką, paprašyti Matricos panaikinti išprovokuotą pažeidimą, dėl kurio mes kenčiam. Daugmaž tai reikėtų padaryti. Bet žinai, ko aš nesuprantu ? Kam privesti save iki to, kad tau reikėtų persodinti organą ? Žmogus gali išgydyti save iki to momento, kai jam gali prireikti persodinimo.
A.: Bet juk sakei, kad kai kurios problemos būna karminės.
D.: Būtent, todėl jas ir galima išspręsti kitu būdu, be kančios, per darbus, panaikinančius energijas, privedančias prie tokios karmos.
A.: Kaip tai ?
D.: Tai yra, jeigu tu žinai, kad padarei kam nors kažką negero praeitame gyvenime ir dėl to tau reikės atkentėti, kodėl tau nepadarius kažką gero šitame gyvenime, kad panaikintum negatyvų įrašą.
A.: Būtu nuostabu. Tik, kad mes nežinome, ką, kam ir kada padarėme.
D.: Bet mes galime žinoti. Svarbiausia – panorėti. Tada tau gyvenimas pateiks situacijų, kuriose tu galėsi ištaisyti praeityje padarytus pažeidimus. Ypač dabar, šiuo momentu, žmogus turi galimybę viską ištaisyti. Bet kuris pažeidimas gali būti ištaisytas jeigu tu tikrai to panorėsi. Bet dar svarbiau, gyventi sąmoningai, nustoti skleisti minties energijas, kurios prieštarauja gyvenimui ir dvasiniam tobulėjimui. Jeigu mes nustosime neteisingai elgtis, daryti blogus darbus, jei suprasime, kad visi esame susiję ir, kad  esame dalis visko, kas mus supa, kad reikia padėti, jeigu mes aktyviai dalyvausime pusiausvyros išsaugojime, viskas bus puiku.
A.: O kaip tie, kas vykdo blogus darbus nesąmoningai ?
D.: Taip nebūna. Kaip galima elgtis blogai nesąmoningai, kai jūs turite sugebėjimą skirti gėrį nuo blogio…mąstyti. Tu gali ką nors daryti arba atsisakyti tai daryti. Turi galimybę rinktis, remiantis sveiku protu. Kiekvienas darbas, veiksmas arba mintis kenkianti žmogui, augalui, gyvūnui arba Žemei, vadinama veiksmu, kuris prieštarauja Matricai. Tai generuoja negatyvias energijas, kurios sukuria destruktyvius laukus ir grįžta atgal dar didesniu mastu.
A.: Ar jos nelieka Matricoje ?
D.: Anksčiau likdavo, bet jinai tai grąžindavo per vieną ar kelis gyvenimus, priklausomai nuo energijos kiekio. Šiuo metu Žemė ir ją atitinkantis Matricos segmentas turi būti kuo švaresni, todėl visos sukurtos energijos tuoj pat išspinduliuojamos atgal. Tai reiškia, kad per vieną gyvenimą žmogus susidurs su visa energija, kurią sukūrė. Matrica atsisakė ją toliau saugoti. Būtent todėl, šiame gyvenime, mums siunčiamos ligos ir nelaimės. Tai mūsų atpirkimas. Mes gauname tai, ką atidavėme, ko nusipelnome.
A.: Ir tai gerai ?
D.: Žinoma. Tai reiškia, kad mums duota dar viena galimybė judėti pirmyn. Kitaip mums prisieitų pragyventi dar vieną gyvenimą harmonijos atstatymui, o šiuo metu tai jau neįmanoma.
A.: Ar tai reiškia, kad dabar mūsų paskutinė inkarnacija ?
D.: Ne, tai – paskutinė mūsų inkarnacija, kai mes galim išsivalyti karmą. Po pakilimo, į Žemę taip pat ateis sielos, tik tai bus tos kurios nepadarė didelių pažeidimų Matricoje. Ar tu nesupranti, kad Žemė pereina į naują erą…geresnę…dvasingesnę ?
A.: Aš suprantu, tik man sunku įsivaizduoti, kas bus.
D.: Bus tas pats, kaip planetoje Inua. Taika, meilė ir harmonija. Žmonės turi suprasti, kad praėjo karų, konfliktų ir negatyvių energijų laikai. Žemė suvokė visą tai ir dabar juda pirmyn… ir mes su ja.
A.: Kiek laiko prireiks, kad viskas būtu kaip planetoje Inua ?
D.: Tiksliai negaliu pasakyti. Viskas priklauso nuo žmonių sąmoningumo lygio. Žemei perėjus kvantinį šuolį, viskas nusistovės jau po 2013 metų, bet, va, kada atsiras visiška harmonija…to nežinau. Apskritai, tai po 2013 metų vasario mėnesio viskas turėtų būti gerai ir iki galo metų situacija nusistovės visiškai.
A.: Kaip supratau po 2012 metų, maždaug metus vyks Žemės ir žmonijos stabilizacijos procesas.
D.: Maždaug…bet tai priklauso…
A.: Nuo ko ?
D.: Žemė įvykdys šuolį 2012 metais. Tie kas pasiliks turės transformuotis minčių lygyje. Jeigu jiems nepavyks ir jie nesugebės, tada Matricos laukas duos dar vieną impulsą „valymui“. Tai reiškia, kad atsitiks dar kažkas gyventojų atrūšiavimui. Tik po to viskas nurims. Bet jeigu žmonija suvoks, tada Matrica nurims ir viskas praeis sklandžiai.
A.: Kaip surūšiuoti gyventojus ?
D.: Per kataklizmus arba ligas. Gali atsirasti nauji konfliktai –  egzistuoja daug būdų. Bet kokiu atveju, tai nesvarbu. Būtų labai gaila, jeigu to prireiktų.
A.: Tai yra, nepriklausomai nuo to, kaip žmonės mąstys ar ką darys, po 2012 metų viskas pradės rimti ?
D.: Kiek aš matau… taip.
A.: O mes dar pasimatysim ?
D.: Aš gavau užduotį susitikti su tavimi šiais metai dešimt kartų. Tai – viskas, kas kol kas suplanuota. Bet mes tikrai dar pasimatysime po 2012 metų, tai aš žinau tiksliai.
A.: Ar galėtum pasakyti, kodėl tu nusprendei ateiti pas mane ?
D.: Aš nenusprendžiau, aš buvau pasiųstas. Tai buvo suplanuota mūsų misijoje – susitikti. Todėl aplinkybės ir susiklostė taip, kad mes gautume galimybę.
A.: O kodėl aš ?
D.: Todėl, kad tu turi švarų Inuakų DNR. Tu turi priėjimą ir prie Inua Matricos segmento, ir prie Žemės segmento. Tu – tokia pati kaip aš.
A.: Gali būti, tik aš to dar nesuvokiau.
D.: Ir nereikėjo. Dabartiniai įvykiai buvo suplanuoti ir viskas taip ir atsitiko. Taip turėjo būti. Nuo šios dienos tu pradėsi pažinti savo sugebėjimus, naują informaciją. Naudokis ja.
A.: Būtinai.
D.: Tu pamatysi, tau reikės tuo naudotis. Rumunija – ypatinga šalis, jai skirta misija.
A.: Jau sakei. Kokia misija ?
D.: Iš čia kils naujas supratimas. Iš čia pajudės žmogus, kuris paaiškins ir padės žmonėms suvokti savo misiją. Apie jo atvykimą bus pranešta.
A.: Kas praneš ?
D.: Vienas vyras.
A.: Jis jau gyvena ?
D.: Taip, jis jau senas žmogus. Bet jis sužinojo savo misiją tik prieš kelis metus. Jis jau dabar kalba apie tą, kuris ateis.
A.: Kaip Jonas Krikštytojas ?
D.: Tai siela, kurį išsaugojo daug Jono savybių, beje, jo toks pats vardas.
A.: O jį žino pasaulis. Apie jį girdėjo ?
D.: Tik keli. Dar neatėjo laikas, kad jį išgirstų. Bet liko visai nedaug.
A.: Jis apskelbs naujojo Mesijaus atvykimą ?
D.: Taip.
A.: Ar tai bus Kristus ?
D.: Tas, kuris ateis kaip Švietėjas, turės daugelį aspektų to, kuris buvo Jėzumi. Be to, jis turės dar ir kitų aspektų, kitų būtybių, kurios čia gyveno.
A.: Tu kalbi apie tuos, kurie per amžius skelbė tiesą ?
D.: Taip, apie tuos, kurie atvėrė Tiesą. Tas, kuris ateis, bus apdovanotas visų jų savybėmis.
A.: O jis dar ne čia ? Jis dar negimė ?
D.: Jis negims. Kūnas, į kurį jis įeis, jau čia. Bet jis dar neįėjęs.
A.: Tai reiškia, kad jis įeis į kūną, kuris jau egzistuoja čia, Žemėje ?
D.: Taip.
A.: Tas kūnas Rumunijoje ?
D.: Taip.
A.: Gali pasakyti kur ?
D.: Ne, nes aš to nežinau. Kol kas tai žino tik Matrica. Ir, žinoma, Kūrėjas. Aš žinau tik tai, kas įvyks. Rumunija buvo išrinkta tai misijai. Būtent todėl mūsų šalis bus dalinai saugoma nuo to, kas turi įvykti. Rumunija bus svarbi maisto produktų tiekėja. Be to, ji dar turi ir kitą misiją ateities pasaulyje. Tik aš tau kol kas apie ją sakyti negaliu. Be to, mes gyvenam ant derlingos žemės. Net mūsų augalai tai žino – pažiūrėk, kiek gydomųjų žolelių pas mus auga, kokios jos įvairios. Jos nepakankamai įvertintos. Žmonės galėtų save subalansuoti paprasčiausiai atsigręžę į gamtą…tik jie dar to nesuprato. Tas faktas, kad mes gyvename čia, dabar, šiais laikais, turi priversti mus susimąstyti. Mes turime suprasti, kad tai mūsų šansas evoliucionuoti. Ir dar privalau pasakyti, kad tada, kai jis ateis, jis įeis ir į kūną kuriame jam skirta būti ir į kiekvieną iš mūsų.
A.: Ar galėtum man paaiškinti ?
D.: Kai tik jis įsikūnys fiziškai Žemėje, jo energija prisipildysime kiekvienas iš mūsų, tapdami lygūs jam. Lyg mums kas duotų informacijos, energijos ir šviesos iškrovą ir mes galėsime prisitaikyti prie naujos planetos struktūros. Jo Dvasia įeis į mus ir mes tapsime geresni, tobulesni, išmintingesni. Mes suprasime, kad esame visi broliais. Tai viskas. Šiandien norėčiau baigti.
A.: Prieš užbaigiant pokalbį dar norėčiau tavęs kai ko paklausti.
D.: Prašau.
A.: Ar mes sužinosime, kad mes pasikeitėm. Mes tai suvoksime ?
D.: Taip. Matrica jau pradėjo dirbti su mumis. Jau kurį laiką mes gauname  minties energiją iš aukštesnių vibracijų dažnio. Tas energijos perdavimas vykdomas su tam tikru tikslu – pakelti mūsų vibracijas ir energetinį dažnį, kad mes galėtume priimti tą dieviškąją sielą. Kai kurie tai jaučia ir jau pradėjo darbą su savimi. Kiti dar nesuprato, kad pasikeitė. Bet visi mes, be išimties, esame bombarduojami aukščiausiaja energija. Taip pat ją gauna ir Annunakai, tik jiems tai – didžiulis pavojus. Būtent todėl, iš nevilties, jie bando imtis kokių nors veiksmų. Visi šie pokyčiai turi tik vieną tikslą – paruošti mus priimti aukščiausios energijos užtaisą. Visa aukščiausia energija bus duota mums visa per vieną kartą, todėl mūsų kūnas turi būti paruoštas ir apsipratęs, kad ją galėtų priimti. Kai jinai į mus įeis, mes suvoksim tai, apie ką dabar kalbame ir kokią stebuklingą dovaną mes gavom. Lyg kas nors uždegtų šviesą mūsų prote. Mes pradėsime priimti pasaulį kitaip ir galutinai suprasime Tiesą.
A.: Ir mes visi gausime tos energijos vienodai ?
D.: Taip, bet paveiks ji visus mus skirtingai. Kai kurie jos iš viso neįsisavina.
A.: Kodėl ?
D.: Tai tie, kurie pereis į kitus egzistavimo lygius. Matrica tai žino, todėl jiems buvo užblokuotas energijos gavimas. Jiems ši įkrova būtų kenksminga. Jie esti ant kito evoliucijos laiptelio, jų kitas kelias. Tai reiškia, kad jie neatitiks naujojo Matricos segmento ir juos iš čia pašalins. Jiems nebus leista inkarnuotis iki to momento, kol jų Matricos segmentas pilnai juos atitiks.
A.: Ar tai blogai ?
D.: Taip, juk jie praleidžia galimybę greitai evoliucionuoti. Jiems prisieis likti vienoje vietoje nenustatytą laiko tarpą. Jeigu jie susivienytų ir pasistengtų, galėtų peržengti savo programą, ir savo laisvos valios dėka, atliktų kai kuriuos veiksmus ir pasikeltų savo vibracijų lygį.
A.: Ačiū. Gal jau šiandien baikime.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

X dalis…

Rekomenduojami video:


2500
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Saulys

Aryana Havah – ivedziau ir pasirinkai Davido Icke puslapi. Radau komentara komentuojanti visa ta istorija. – Vienas vaikas atejo pas psichologa ir papasakojo pasakojima, kuri paprase irasyti I knygas. Toliau komentare duota santrumpa “vaiko” pasaku. Komentatorius vis praso kad skaitytojas turetu kantrybes perskaityti iki galo, buk tai toliau bus kazkoks atskleidimas…. Bet jo nebuvo. Istorija absoliutus briedas. Paskaityti aisku kazkiek idomu, nes nori zinoti ir kas reikia ir kita slamsta. As pavyzdziui kai tik isgirstu nesamone apie 4 matavima laika – suprantu, kad zmogus nemasto visiskai, ir jo kalba tik “aklas citatu viduriavimas”. Reiskia ilgi matuojame metrais ploti, metrais, auksti… Skaityti daugiau »

ALIO

Tai dar viena religija,dar vienas zmoniu kvailinimas. Praejo ir tie 2013, atejo ir 2014 ir nieko to,ka cia sake – neissipilde.Toliau vyksta karai, zmoniu zudimas,gasdinimas,propaganda ir melas.Toliau sau reptilijos sukelia ir melzia is zmoniu neigiama energija.Is tiesu nera jokios karmos,jokios kaltes ar bausmiu.Tai viskas sugalvota reptiliju,kad mes jaustumemes kaltais,nusidejeliais , nekestumem saves ir kovotumeme ne tik pries broli ir artima,bet ir su savimi.Reptilijos nori mums ikalti i galva mela,nes kai tuo mes patikime-melas virsta “tiesa” ir programa.Taip zmones ir valdomi.

Tomas

marius komentaras y desimtuka pritariu tavo nuomonei;) galetu bent jau to vaiko nuotrauka but kuris cia ale pasakoje tiek dauk

Marius

Norėtusi tuo tiketi, bet įveskit Aryana Havah ir pasirodo, kad šios ištraukos iš knygos, tai reiškia kad šis pokalbis gana senas, ir manau jeigu Annuakki apie ja žinotu ir tikrai kaška darytu, manau tokius dalykus jie turetu žinot.

Marius

Katik perskaičiau, pradžia gana tikrai nuobodi buvo ir gana keista kai pagalvoji apie ja daugiau, gi pasaulije tikrai yra buve įvykiu kai žmogui tesiog pradinksta vežys, ir pradžia paaiškina kodėl kartais vaikams būna vežys (jei skaitet suprasit). Labai būtų idomu sužinoti ar šis pokalbis tikras.

Taip pat skaitykite