Neįtikėtini Nikolos Teslos Bandymai

Tesla laikėsi koncepcijos apie eterį, kaip pagrindinę kosminę terpę, kai įsivaizduojamas Kosmoso „centras“ yra visur, o tą terpę galima pozicionuoti analogiškai kaip taškus geometrinėje sferoje. Tiesa, nėra tiesioginių įrodymų, kad jo teorija buvo būtent tokia, tačiau jis paliko kelias sistemas, veikiančias pagal principus, nežinomus šiuolaikiniai fizikai. Tai eterio generatorius, t.y. elektromagnetinis rutulys, išlaikantis nuolatinį elektrinį potencialą, nepaisant energijos nuotėkių, o taip pat variklis, varomas gravitacinių planetų jėgų (jis pats įsijungia tam tikru metu ir išsijungia, kai baigiasi tam tikro planetų išsidėstymo rezonanso poveikis). Be to, Tesla sukūrė metalinį diską, kuris gali kaboti ore tam tikrame aukštyje, turėdamas antigravitacinių savybių, kurios nepriklauso nuo konkrečios vietos gravitacinės jėgos.

 

Eterio dalys gali būti arba nebūti rezonanso būsenoje. Pirmuoju atveju įvyksta sub-atominių dalelių (elektronų, protonų, neutronų, … ) koncentracija. Jos susidaro dėl rezonansinės fotonų sintezės ir pagal tuos pačius principus kaip fotonai susidaro kaip specialios eterio dalelės. [ Čia yra svarbus aspektas, leidžiantis kalbėti apie lygiagrečius pasaulius. Kiekvienas iš Pasaulių yra el. dalelių visuma, susidariusių rezonansinių procesų dėka. Skirtingi dažniai reiškia skirtingus materijos tipus. Tos pačios materijos elementai gali egzistuoti toje pačioje erdvėje su osciliacijos procesų „laiko poslinkiu“.]

 

Tesla protonus, neutronus ir elektronus išgaudavo tiesiai iš eterio ir galėjo juos atgaminti bet kokiu atstumu. Vietoje to, kad priverstų juos judėti š kitą vietą, Tesla sukurdavo sąlygas, leidžiančias jiems akimirksniu atsirasti norimoje vietoje. El. dalelių kiekis buvo neribotas ir valdomas laiko poslinkiu.

 

Kokius tikslus galėjo turėti Tesla įrengdamas Wardenclyffe bokštą?

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

1. Sukelti vibracijas jonosferoje. Įtampos skirtumas tarp žemės paviršiaus ir jonosferos yra apie 2 mlrd. voltų. Bokštas nuolat skleidė vibracijas aukštesniosiomis ir žemesniosiomis harmonikomis ir galėjo sukelti rezonansą bei iškrovą, tokią stiprią, kad kiltų grėsmė Niujorkui (kelių šimtų km pločio plazmos stulpas galėjo nusileisti iš jonosferos ir viskas toje srityje būtų pažeista). Teslai bokšto reikėjo energijos gavimui; vibracijos jis naudojo ultravioletines lempas, įtaisytas ant bokšto viršaus.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

2. Gauti energiją iš eterio. Yra įmanoma suketi laiko poslinkį ir sukelti energijos srautą iš Praeities į Ateitį nepažeidžiant elektromagnetinės aplinkos pusiausvyros. [Paprastai energijos perdavimas reiškia jos perkėlimą erdvėje; šiuo atveju kalbama apie perkėlimą laike].

 

3. Atverti laikinas „orlaides“ į lygiagrečius pasaulius. Nustačius tam tikrus mūsų ir kitų pasaulių dažnių sąryšius, galima būtų gauti vaizdus iš kitų vienalaikių lygiagrečiųjų pasaulių (ir priešingai, perduoti vaizdus į juos).

 

4. Paspartinti žmonijos evoliuciją. Sukūrus nuolatinį aukšto dažnio lauką, suderintą su kolektyviniu žmonių EM lauku, galima palaipsniui pakelti žmonių suvokimo jautrumą ir paspartinti minčių eigą. Tačiau tų dažnių transmisija gali būti pavojinga, nes bet koks lauko trikdis gali sukelti dalinį žmogaus astralinės ir fizikinės substancijų atsiskyrimą. Ir sukelti žmogaus negalavimus (savijautos pokyčius, ligas, protinius sutrikimus). Visiškas atsiskyrimas gali sukelti netgi mirtį. Be to, visi šie procesai veikia lėtai. Deja, žmonės teršia savo elektromagnetinę aplinką (radio ir mikro bangomis, ir kt.).

 

5. Perkelti Žemę į „paralelias realybes“.. Jei Tesla būtų užbaigęs 5-ių transmiterių sistemą, būtų galėjęs visą planetą privesti vibruoti reikiamu rezonansu ir ją perkelti į kitą lygiagrečią realybę. Tačiau tai gali būti labai pavojinga, nes Žemei ten užsibuvus ilgai gali įvykti panašios katastrofos, kaip nutiko Atlantidai.

 

Tačiau mokslo pasaulis atmetė Tesla idėjas apie eterį, erdvę ir materiją jungiančią terpę. Iš dalies ir dėl jo kritiško požiūrio į kvantinę mechaniką, apie kurią sakė, kad ji nebus amžinai ir neturi rimtos mokslinės ateities. Tačiau Teslos labai vertinamos ir nagrinėjamos „naujosios fizikos“ gretose. Tampa aišku, kad technologiškai įmanoma imituoti mąstymo išorines EM apraiškas. Tai irgi Tesla kibernetinis požiūris: „Žmogus yra kosminių jėgų ‚automatinė mašina‘“, pabrėždavo Tesla. Eksperimentatoriai gali pasakyti, kad žymiai lengviau išreiškiamos masinės žmonių emocijos panaudojant atitinkamus virpesius jonosferoje, apimančius visos žmonijos kolektyvinės pasąmonės harmonikas. Jonosfera yra pagrindinis elementas, kuriuo būtų valdomos masiniai pojūčiai bei mintys.

 

1665 m. olandų mokslininkas Ch. Hiugensas pastebėjo, kad dviejų greta pakabintų sieninių laikrodžių švytuoklės netrukus pradeda judėti vienodu ritmu. Tokia savi-koordinacija yra visuotinė (nors tai mes retai pastebime). Galima sakyti, kad visos gyvos būtybės yra oscilografai, kurie pulsuoja ir keičia savo ritmus. Visi judesiai sub-atominiame, atominiame, sub-ląsteliniame, ląstelės lygmenyse yra koordinuojami. Žmogaus vidiniai ritmai yra glaudžiai persipynę ir koordinuojami su išoriniu pasauliu. Žmogaus fiziniai procesai ir jos astralinio plano būsenos kinta vienu ritmu su Žemės judėjimu aplink Saulę, dienos ir nakties kaita ir daugeliu kitų kosminių ritmų. Jei toji koordinacija pažeidžiama, žmogus jaučia diskomfortą ir gali netgi susirgti.

 

Yra spėjimas, kad vadinamosios „Šumano bangos“ veikia telepatiškai perduodant vaizdus ir mintis. Tos bangos yra 7,8 Hz dažnio ir sukelia stovinčių bangų lauką tarp jonosferos ir žemės paviršiaus. Gali būti, kad žmogaus smegenys patenka į rezonanso būseną su jomis. Kadangi šių bangų ilgis labai didelis (38 tūkst. km), transmisija įvyksta akimirksniu.

 

Tesla, kaip kosmologas, turėjo savą filosofinį ir religinį požiūrį. Aristotelis teigė, kad egzistuoja nepriklausoma aukštesnioji dvasia kosmose, entkleheia, kuri materijai suteikia judesį ir jos pagrindinė savybė yra mąstymas. Panašiai ir Tesla tikėjo, kad Kosmosas yra vientisas materialiąja ir dvasine prasmėmis. Kosmose yra kažkoks branduolys (šerdis ar centras), iš kurio mes gauname jėgą ir įkvėpimą ir kuris mus nuolat traukia. Jis nežinojo jo paslapčių, tačiau jautė, kad jis yra – ir, norėdamas jį apibūdinti, vadino Šviesa, o norėdamas suprasti jo dvasinį principą, vadino Grožiu ir Simpatija. Tai suvokdamas žmogus jaučiasi esąs Visatos dalis.

 

Ugnies kamuoliai

 

Tesla mokėjo sukurti sudėtingas energetines struktūras, kurias vadino „ugnies kamuoliais“. Rusų akademikas P. L. Kapiza irgi jas tyrinėjo, tačiau neįstengė jų valdyti. Šių dienų fizikai (broliai Corum) iš dalies tam tikru lygiu atkartojo kai kuriuos Tesla eksperimentus. Jie sugebėdavo sukurti ugnies kamuolius tik Tesla and Aether Energy kelioms sekundėms ir tik 3 mm skersmens. Tuo tarpu Tesla sukurdavo futbolo kamuolio dydžio kamuolius, laikydavo juos rankose, įdėdavo į dėžę, uždengdavo ir vėl išimdavo. Tai buvo gana stabilios struktūros, gyvuojančios kelias minutes. Neabejotinai, Tesla apie tuos reiškinius žinojo gerokai daugiau už šiuolaikinius mokslininkus ir žinojo vėsios plazmos paslaptį.

 

Tesla pabrėždavo, kad jo elektromagnetinės bangos kitokios nei Herco, t.y. bangos ilgis yra lygus atstumui, kuriuo banga perduodama. Jis rašė, kad tai „garso bangos eteryje“ ir jos elgiasi analogiškai garso bangoms ore, tik sklinda šviesos greičiu. 1906 m. indų filosofas Vivekananda, vykdydamas Ramakrišna misiją, nuvyko į Vakarus, kad pabandytų suvienyti visas religijas ir Niujorke aplankė Tesla laboratoriją. Ir skubiai išsiuntė laišką savo kolegai Alasingh‘ui: „Tas žmogus skiriasi nuo visų vakariečių. .. Jo požiūris į elektrą yra kaip į gyvą būtybę. Jis kalbasi su ja ir jai įsakinėja. Kalbu apie aukščiausio lygio dvasinį asmenį. …. Jo spalvingose šviesose regėjau visus mūsų dievus: Višnu, Šyva… ir jaučiau paties Brahma buvimą“.

 

Paslaptingas piligrimas

 

Garsus rašytojas Samuelis Klemensas, pasirašinėjęs Marko Tveno pseudonimu, dažnai lankėsi Teslos laboratorijoje. Su Tesla jie buvo artimi draugai ir šis dar kelis metus po Tveno mirties kalbėjo apie jį, tarsi tas tebebūtų gyvas. M. Tvenas mirė 1910 m., o po 6 m. buvo išleistas jo mįslingas kūrinys “Paslaptingas piligrimas”.

 

Jame pasakojama apie Angelą, palikusį dangų ir nusileidusį į mažą austrų kaimelį. Čia sutiko erniukų būrelį ir išaiškino jiems Visatos paslaptis. Mums reikia įsivaizduoti, kad tas kaimelis yra Smiliany ir pakeisti Angelą į Teslą ir turėsime labai keistą teoriją apie žmogaus ir kosmologijos likimą.

 

Ši teorija šiame apsakyme labai skiriasi nuo kitų rašytojų pasakojimų. Angelas aiškina apie visų žmonių problemų ir sunkumų šaltinį – ir jisai yra atsitiktinių labai nežymių įvykių nesupratimas. Kiekvienas šių įvykių įtakoja būsimus įvykius. Žmogaus laisva valia tėra iliuzija, nes viskas nustatyta iš anksto ir veda prie iš principo nuspėjamos baigties. Būtent todėl atskiro individo psichosomatinė struktūra teturi ribotą galimų lemčių kiekį ir žmogus gali rinkti pagal aukštesniųjų būtybių nustatytą tvarką. Tai visiškai atitinka Teslos žmogaus, kaip “kosminių jėgų automato” sampratą.

 

Galiausiai Angelas, prieš palikdamas draugus, atskleidžia paskutinė bauginančią paslaptį, t.y. Neegzistavimo paslaptį. Jis sako, kad viskas tėra mintys. Realiai niekas neegzistuoja… Tesu mintis, vieniša mintis, skriejanti per tuščią Visatos erdvę.

Rekomenduojami video:


2500
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Laura

o jezau kaip ziauru,pora klaideliu mat rado..

Ateivis

Jo straipsnis idomus kaip ir pats Tesla. Skaciau kazkada rusu spaudoje, kad kai kurie Tunguskos incidenta sieja su paciu Tesla, nes zmogus buvo tikrai ne eilinis mirtingasis.

mancius

Gal buk malonus pacituok tas klaidas, kad autoriui būtu lengviau jas ištaisyti. O šiaip straipsnis pakankamai idomus, tik sunkokai skaitosi kažkodėl, paskutinė pastraipa idomiausia ir verčia susimastyti…

aaaaa

Klaidas ištaisyk, žiauru

Taip pat skaitykite