Paslaptingiausia visatos planeta – Plutonas

Plutonas yra paslaptingiausia visatos planeta. Plutonas valdo skorpiono ženklą, todėl, be abejo, tai yra paslaptingiausia planeta, kurios energija žmogui gali reikštis be galo įvairiai. Plutonas yra paskutinė Saulės sistemos planeta, atrasta tik 1930 metais.

 

Ne visi astrologai naudoja tolimąsias planetas: Uraną, Neptūną ir Plutoną; kai kurie neigia šių planetų poveikį žmogui. Vienų astrologų teigimu, šias planetas labiau jaučia „patyrusios sielos“, kurios jau atgimė žmogaus pavidale su aukštesniu sielos išsivystymo lygiu. Dar kiti astrologai šią planetą vadina „visuotiniu blogiu“ – neva Plutono valdomas žmogus yra atvėręs vartus į pragarą, todėl tik laiko klausimas, kada pats sudegs pragaro ugnyje arba joje sudegins kitus. Tiesa ta, kad kuo tolimesnė planeta, kuo labiau ji nutolusi nuo mūsų Žemės, tuo mažiau mes galime jausti šios planetos įtaką. Ne kiekvienas žmogus susidurs su nežemiškais pojūčiais, kuriuos suteikia šios planetos atspalvis horoskope. Itin svarbu, kokią poziciją ši planeta užima gimimo horoskope. Verta atkreipti dėmesį tada, kai Plutono planeta sudaro aspektus su asmeninėmis planetomis (Saule, Mėnuliu) gimimo žemėlapyje, taip pat tada, kai Plutonas yra I, VIII astrologiniuose būstuose.

 

Kodėl I būstas? Todėl, kad pirmasis astrologinis būstas rodo mūsų „aš“, mūsų asmenines savybes, mūsų savęs pateikimą kitiems.

 

Kodėl VIII būstas? Todėl, kad Plutono valdomas skorpiono ženklas yra aštuntas, pradedant nuo ascendento (pirmojo astrologinio būsto). Šis būstas susijęs su pasąmonės gelmėmis bei gebėjimu perprasti ezoterines paslaptis.

 

Plutono tranzitas I būste

 

Ne kiekvienas žmogus patirs Plutono tranzitą I būste. Labai svarbu atsižvelgti į tai, kuriame būste Plutonas buvo jūsų gimimo žemėlapyje bei kokius aspektus sudaro su kitomis planetomis. Be abejo, stipriausią Plutono tranzito poveikį pajus tie, kurie turi Plutoną VIII būste (ypač skorpiono ženkle) bei aspektacijose su asmeninėmis planetomis. Stipriausio veikimo Plutonas suteiks destruktyviausias šios planetos energijas ir iš to išeinančias pozityviausias energijas, nes Plutonas veda žmogų į gilias vidines transformacijas. Ši jo savybė gali būti sulyginama su mitologiniu personažu Feniksu: „Savo gyvenimo ciklo pabaigoje paukštis susineša lizdą iš cinamono šakelių, kuriame pats susidegina. Lizdas ir paukštis virsta pelenais, iš kurių iškyla naujas jaunas feniksas. Naujasis paukštis surenka senojo pelenus į kiaušinį iš miros ir nugabena į Egipte esantį Heliopolio miestą (graikiškai – Saulės miestas).” (Cituojama „Vikipedija“, – red. past.) Tiesa, Plutono valdomas žmogus gali susideginti viduje taip, jog niekas to nepastebės, ir tarsi Feniksas atgimti vėl ir vėl, ir vėl… Kaip ir Feniksas, taip ir Plutono energijos valdomas asmuo pajaučia, kad kažkam atėjo pabaiga ir kad ta pabaiga gali būti be galo skausminga.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Taigi Plutono tranzitas per I būstą veda žmogų į tai, jog jis turi atsisakyti visko, kas „mirė”. Mirtis čia suvokiama vėlgi ne paprasta žemiška primityvia prasme – tai mirtis dalykų, kurių vedinas žmogus nebetobulėja. Alchemijos simbolikoje Feniksas įkūnija besikeičiančios materia prima sunaikinimą ir jos atgimimą ieškant išminties akmens. Panašiai ir su Plutono energija – ši energija nesuteikia galimybių domėtis tuo, kas vaizduojama paviršiuje, ir visada ieško povandeninių srovių, gilesnės prasmės, paslapčių išaiškinimo, „juodžiausių padermių” atskleidimo. Kaip yra pasakęs ne vienas Plutono veikiamas žmogus – pirmiausia žmoguje ieškau visko, kas blogiausia, ką blogiausio jis man galėtų padaryti, o tada nusprendžiu, prisileisti jį ar ne…

 

Plutonas rodo ir poreikį kontroliuoti įvairias situacijas, savo gyvenimą. Iš to kyla visi Plutono standartai tikrame gyvenime, tačiau iš tiesų tai – tik etiketės, kurios klijuojamos tam, kad žmonės lengviau suvoktų jo prasmę. Tai tokios etiketės: „kriminalai“, „nusikaltimai“, „blogis“, „seksas“, „manipuliacija“, „mirtis“, „magija“, „galia“,. „karma“, „destrukcija“. Ką bendro turi visi šie žodžiai? Argi visi jie nėra laikomi kažkuo blogu? Argi ne gražiau skamba žodžiai „valia“, „transformacija“, „įtaiga“, „gilu“, „prasminga“? Ar gali iš viso būti taikomos kokios nors etiketės tam, kas bloga, o kas gera? Blogis dažnai pinasi su teisingumo sąvoka, o gėris – su kvailumu. Vis dėlto esminė Plutono energija yra tokia, jog tam, kas vaizduojama paviršiuje, čia nebėra vietos. Plutono tranzitas per I būstą nuima žmogui „rožinius akinius”. Tiesa, lieka klausimas, kokio dydžio tie akiniai buvo iki Plutono įėjimo į pirmąjį būstą. Galbūt tai buvo barbės akiniai, o galbūt ant jų buvo tik rožiniai apvadai akių srityje, o gal – tik taškelis, netyčia nukritęs ant jų kažkuriuo gyvenimo momentu… Labiausiai Plutono įtaka jausis tada, kai jis tranzuos palei ascendentą. Vėliau prie jo energijos priprantama.

 

Tradicinis žodis „mirtis” kalbant apie Plutoną gali reikšti tai, jog žmogus „numarina” tai, kas nebeskatina jo žengti tolesniu gyvenimo keliu pagal jo tikrąją paskirtį šiame gyvenime. Dažnai žmogus gali intuityviai tai jausti, tačiau jis bijos skausmo, kurį sukelia Plutonas transformaciniu periodu. Štai bendrąja moksline prasme teigiama, jog mirtis tai – „objektyvus biologinis procesas, pasireiškiantis negrįžtamu organizmo gyvybinės veiklos nutrūkimu ir būdingas bet kuriai atskirai biologinei sistemai.“ „Biblijoje“ teigiama: „Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare.” Sokratas teigė, jog: „Nė vienas nežino, ar mirtis negalėtų tapti viena iš didžiausių palaimų, ir žmonės vis dar bijo, lyg tikrai žinotų, kad tai didžiausias blogis.“ Filosofo teigimu, žmogus susideda iš kūno ir savarankiškos sielos, kuri mąsto. Siela geriausiai galinti mąstyti tada, kai jai netrukdo kūnas, kai ji mažiausiai su juo bendrauja ir santykiauja. Tokią būklę, būtent pilną išsivadavimą iš kūno nelaisvės, siela pasiekia tik mirties metu. Kadangi svarbiausias filosofo tikslas yra mylėti tiesą ir jos ieškoti, tai toks sielos atsiskyrimas nuo kūno yra didžiai pageidautinas. Vadinasi, mirtis yra gėris, kuris sudaro sielai palankiausias galimybes pasiekti tiesą (pagal Sokratą). Žvelgiant per filosofijos prizmę būtų galima teigti, jog žmogus, kuris yra pasiekęs aukštesnį filosofinį ir pasaulio suvokimo lygį, Plutono tranzito metu suvoks, jog jis netarnauja kūnui. Suvoks, jog jo kūnas yra tik fiziologinis apvalkalas, kuriame esti kur kas gilesnė siela ir pilnas neatrastų dalykų vidinis pasaulis. Toks suvokimas rodo tai, jog žmogus nebetarnauja žemiškiems instinktams, jam nebesvarbus tampa maistas, pinigai, seksualinis gyvenimas ir visi kiti dalykai. Žmogus gali pereiti į kitą barikadų pusę – jis ima gilintis į savo sielą. Jis susilaiko nuo žemiškų dalykų, jis juos užtikrina tik tiek, kiek reikia jo fizinio kūno palaikymui, bet ne tarnystei jam. Taip pat sakoma, jog Plutonas, keliaudamas I būstu, sudaro opoziciją su VII būsto ašimi, todėl toks tranzitas gali lygiai taip pat transformuoti santykius su visu išoriniu pasauliu arba su jums artimiausiais žmonėmis, tarkime, gyvenimo partneriu ar sutuoktiniu. Gali pasikeisti jūsų požiūris į jūsų ilgalaikius ir naujus santykių arba apskritai gali pasikeisti jūsų požiūris į žmones. Taigi pasikeisite ir jūs pats. Ir, kaip jau minėjo Sokratas: „Nė vienas nežino, ar mirtis negalėtų tapti viena iš didžiausių palaimų, ir žmonės vis dar bijo, lyg tikrai žinotų, kad tai didžiausias blogis.“ Taigi viskas, ką jūs sugebėsite „numarinti“ Plutono tranzito per I būstą metu, vėliau jus atves į kitokią, visiškai nepatirtą, palaimą.

 

Vadinasi, galima teigti, jog kiekvienas žmogus Plutono energiją pajus pagal savo išsivystymo lygį. Žemiausių instinktų valdomas žmogus šią energiją gali jausti per pakankamai žemiškus dalykus, pavyzdžiui, per lytinius santykius, paremtus tik gyvuliškais instinktais, arba per bendravimą, bendradarbiavimą su kriminaliniu pasauliu, manipuliacinius žaidimus, narkotikus ir t. t. Visa tai yra pakankamai žemiški dalykai, apie kuriuos nelabai norėčiau kalbėti šiame straipsnyje, nes dažniausiai tie, kurie domisi astrologija, jau yra pažengę kur kas aukščiau šių dalykų. Todėl ir sakoma, jog Plutonas atskleidžia pasaulį per pragaro vartų prizmę; ir tai gali reikštis tiek fiziniame (anksčiau minėti dalykai), tiek dvasiniame lygmenyje. Dvasiniame lygmenyje žmogus pradeda matyti pasaulį nebe tokį gražų, koks jam jis atrodė iki tol. Dažnai tam, jog suvoktų aplinką, tenka patirti ir skaudžių išgyvenimų, susidūrimų su plutoniško tipo asmenimis ar situacijomis, kurios priverčia pasikeisti amžiams. Žodis „amžiams“ skleidžia pakankamai destruktyvią ir bauginančią energiją, tačiau viskas susilieja į tą patį – kažkas jumyse miršta tik tam, kad atsinaujintų.

 

Tradicinis Plutoną apibūdinantis žodis „seksas“ čia gali transformuotis į visiškai kitą lygmenį. Pats tinkamiausias pavyzdys būtų „tantrinis“ seksas. Tantrinis seksas – tai lytinių santykių praktikos, siejamos su ezoterine tantrizmo tradicija Indijoje, kurių metu lytinė energija transformuojama į dvasinę. Taigi turėti Plutono planetą gimimo žemėlapyje yra visai kas kita negu transformuoti save šios planetos tranzito metu. Turint šią planetą gimimo žemėlapyje, be abejo, ir taip gyvenime gali tekti susidurti su situacijomis, dėl kurių tenka keistis. Be to, planeta gimimo žemėlapyje visada jausis labiau. Ir visai kas kita yra Plutono tranzitas per I būstą – tokiu metu gali tekti ir staigiai pasikeisti ar susidurti su skaudžiomis situacijomis, nes Plutono tranzitas rodo ne ką kita, o galimą žmogaus pasikeitimą į visiškai kitą pusę – į tokią, kokios jis galbūt ir pats niekada iš savęs nesitikėjo.

 

Toliau žodis „karma“. „Vikipedija“ šią savoką aiškina taip: „Karma – mitologijoje ir etninėse indų religijose reiškia veiksmus, įskaitant ir religinius, kurie sukelia po jų einantį atlygį.“ Dažniausias karmos aiškinimas yra toks: tai visuma gerų ir blogų darbų, atliktų asmens ankstesniuose gyvenimuose, lemianti jo likimą būsimuose gyvenimuose. Taigi, be abejo, Plutonas I būste suteiks žmogui galimybę perprasti šiuos gyvenimiškus dėsnius. Ir vėlgi šis pasireiškimas kiekvienam gali būti individualus. Vienas žmogus tikės praeitų gyvenimų dėsniais, o kitas stengsis rasti paaiškinimus šiame gyvenime. Pabrėžtina, jog žmogaus protas linkęs priimti jam palankius atsakymus, todėl jei neras paaiškinimų šiame gyvenime – ieškos praeituose. Tai priklauso ir nuo to, koks yra žmogaus gimimo horoskopas, kadangi žemiškesnio tipo žmogus rinksis pirmąjį variantą, o daugiau vandens ženklų įtakos turintis horoskopas sieks dar gilesnių paaiškinimų. Svarbu ir tai, jog dažnas žmogus suvokia tik tai, ką paaiškina mokslas, ypač jei žmogus iš prigimties yra „moksliukas”. Tokiems be galo žemiškiems žmonėms Plutono energija gali būti ir dar destruktyvesnė, nes tipiški plutoniečiai dažnai yra be galo kategoriški, ir visatos principai tikrai ne kartą norės įrodyti jiems jų susikurto ego žlugimą. Taigi paprasta prasme „karma“ čia gali reikštis tokiais lengvai suvokiamais dėsniais, kaip: „aš tikrai niekada netarnaučiau kam nors kitam“; „kaip galima taip gyventi, išlaikomai vyro?“; „koks silpnas žmogus, jei nesugeba gyventi vienas“; „aš tai tikrai negimdysiu vaikų“; „dirbti vien dėl pinigų yra beprasmiška“ ir t. t. Visi tokie pareiškimai gali grįžti tarsi bumerangas ir jūs kaip niekada gerai suvoksite posakius „neteisk ir nebūsi teisiamas“ arba: „niekada nesakyk niekada“, „nekask duobės kitam, nes pats įkrisi“ ir t. t. Liaudies išmintis neatsirado iš niekur! Visata pateikia savo dėsnius ir toks periodas neabejotinai duos galimybę suvokti, jog jūs nesate absoliutus savo gyvenimo valdovas.

 

Kitas žodis – „magija“. Oi ne, negalima naudoti magijos, ypač „juodosios“… Taip, su šiuo žodžiu taip pat siejama labai daug mitų. Negalima pažeisti kito žmogaus valios. Viskas. Jei taip įvyko, Plutonas suteiks galimybę pajusti to pasekmes. Visi kiti įmanomi procesai šioje sąvokoje gali reikštis ir tuo, jog jūs vizualizuosite savo norus, naudositės neurolingvistinio programavimo technikomis, prašysite visatos pagalbos (nesvarbu, ar tai visata, ar Dievas – esmė ta pati). Ir per visa tai galbūt pajusite savo „galią“. Taip, jūs tikrai gausite tai, ko norite, bet neįvertinsite to, ką teks už tai atiduoti. Pavyzdžiui, norėsite „pinigų maišo“ ir gausite jį, tačiau už tai gali tekti keletą metų slaugyti mirštantį senelį. Arba, sakykime, norėsite „tobulo“ vyro ir gausite jį, tačiau teks vėliau susidurti su įvairiomis situacijomis, kai imsite klausti – ar tikrai to norėjau? O gal norėsite žibėti scenoje ir gausite tai, tik paskui teks paklausti savęs – ar jūs pajėgus pakelti visuomenės pašaipas? Jokia kita planeta neduoda žmogui savivertės jausmo, kai jis save mato aukščiau kitų; tai tipiška šios planetos apraiška. Plutoniečio tikslas dažnai netgi yra begalinis troškulys tapti galingu ir neįveikiamu, todėl visiškai tradicinė Plutono I būste apraiška būtų poreikis manipuliuoti kitais – bet tik tais, kuriuos žmogus vertina kaip už jį silpnesnius. Stipresnių dažnai bijoma, nenorima prisileisti, tačiau slapta nagrinėjamos jų taktikos ir technikos. Taigi žodis „magija“ čia pakankamai miglotas, nes iš tiesų tai toks išbandymų periodas, kai žmogui gali teks suvokti, jog, deja, kiekvienas iš mūsų esame tik menkas sraigtelis civizacijos mechanizme. Yra situacijų, kurias galime pakeisti, tačiau yra situacijų, kai galime pakeisti tik savo požiūrį. Tai suvokimas, jog jūs – tik marionetė kažkieno rankose. Tai suvokimas, jog jūs esate tik kompiuterinės sistemos sukurtas robotas, vykdantis kažkieno nurodymus. Tai suvokimas, jog jūs – tiesiog „žemės kirminas“, kurie visi ir vėl sulįs atgal į žemę taip, kaip ir išniro iš jos.

 

Rašydama panaudojau gana ryškias metaforas, kurios gali bauginti. Taip, Plutonas baugina. Tai baimės, pasislėpusios stiprybių apvalkale… Tai nepažįstamos baimės, todėl Plutono veikimo periodu jas gali tekti pažinti. Žmogaus dažnai gauna tai, ko nenori, bijo, nesupranta, kas jam nepažinta, tik tam, jog tobulėtų toliau. Plutonas veda į sąlyginai didelį beprasmybės jausmą, nes tada žmogų menkai domina, kokią spintą nusipirko kaimynas arba ką mano komentatoriai apie pasaulio čempioną. Tai stipresnių pojūčių, gilesnių transformacijų ir perėjimo į kitą lygmenį etapas, kuriuo žmogus žengia tarsi basomis pėdomis per stiklo šukes, kuriuo žmogus tarsi pats save degina ant laužo, kaip senovėje degindavo visus, ieškančius gilesnės prasmės, kuriuo žmogus pats sau išgalanda peilį ir duria jį tiesiai į sielą… Plutono išbandymai nėra skirti visiems – jie skirti tiems, kurie tam tikra prasme turi galimybę per skausmą iš karto bėgti po du laiptus (o ne po vieną) į viršų…

 

Apie autorę:
Kartu su astrologija keliauju jau aštuonerius metus. Daugelį metų tyrinėjau astrologiją ir konsultavau žmones pagal vakarietišką sistemą, tačiau šiuo metu sudarydama asmeninius horoskopus integruoju ir Rytų (Jyoutish) astrologiją. Astrologiją tyrinėju plačiai, giliai ir nuodugniai, pripažindama kiekvieno žmogaus unikalumą bei individualumą. Analizuodama asmeninius horoskopus integruoju bendras ezoterines, psichologijos ir psichiatrijos žinias. Šiuo metu studijuoju Geštalto psichoterapiją Vilniaus Geštalto Psichoterapijos Institute.

 

Daug metų kovojau su neramiu protu ir mintimis, kol išorinės aplinkybės privertė atsigręžti į save, į savo tikruosius poreikius. Naujas mano gyvenimo etapas remiasi gyvenimu širdimi, kai mėgaujuosi kiekviena diena, o asmeninių horoskopų ir ateities prognozių rašymas man yra galimybė atskleisti žmogaus sielos poreikius, jo kelią ir pamokas, kurias kiekvienas turi išmokti šiame gyvenime.

 

Astrologines konsultacijas teikiu raštu, sudarau asmeninius horoskopus ir metines prognozes. Įvertinusi dabartinę žmogaus gyvenimo situaciją padedu jam suprasti save, atrasti vidinius pasąmoninius blokus ir juos išlaisvinus kurti šviesesnę ateitį.

 

Autorės kontaktai:
Simona Banė, Astrologijos guru

 

Redagavo Lina Staponaitė

 

Paveikslėlis iš Wikipedia

 

Šaltinis: http://balarama.lt/

Rekomenduojami video:


2500
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Didesnio

,, briedo,, dar skaityti neteko.

Taip pat skaitykite