Gyvenimas yra NE mokykla, o kūrimo procesas

Labai dažnai gyvenimą įvardiname mokykla, suteikiančia daugybę sunkių pamokų bei išbandymų. Šia idėja vadovaujasi daugelis saviugdos lektorių ir paprastų žmonių. Tačiau, knygoje “Pokalbiai su Dievu” (Neale Donald Walsch) teigiama priešingai ir pagrindžiama kodėl.

 

“Gyvenimas yra kūrimas, o ne atradinėjimas.

 

Kiekvieną dieną jūs gyvenate ne tam, kad sužinotumėte, ką gyvenimas jums parengė, o tam, kad jį kurtumėte. Jūs kuriate savo gyvenimą kas akimirką to galbūt net nesuvokdami.

 

Paaiškinsiu, kodėl taip yra ir kaip tai vyksta.

 

1. Aš sukūriau jus pagal Savo paveikslą ir panašumą.

 

2. Dievas yra kūrėjas.

 

3. Jūs esate trys būtybės viename. Galite išsikviesti šias tris dalis kada tik norite – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią; protą, kū­ną ir dvasią; aukščiausiąją sąmonę, sąmonę ir pasąmonę.

 

4. Kūrimas yra procesas, kuris kyla iš tų trijų jūsų kūnų da­lių. Galima sakyti, kuriate trijuose lygiuose. Kūrimo įrankiai to­kie: mintis, žodis ir veiksmas.

 

5. Visas kūrimas prasideda mintimi („Kyla iš Tėvo”). Tada kūrimas nukreipiamas į žodį („Prašykite ir gausite. Ieškokite ir rasite. Belskite ir jums bus atidaryta”. Mt 7, 7). Kiekvienas kūri­mas išsipildo veikiant („Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mū­sų”. Jn 1,14).

 

6. Kai kas nors sugalvojama, bet neištariama, kuriama viena­me lygyje. Kai sugalvojama ir tai pasakoma, kuriama kitame ly­gyje. Kai sugalvojama, pasakoma ir padaroma, tai įgyvendinama jūsų tikrovėje.

 

7. Galvoti, kalbėti ir daryti tai, kuo jūs iš tikrųjų netikite, neįmanoma. Todėl kūrimo procese privalo dalyvauti tikėjimas arba žinojimas. Tai yra absoliutus tikėjimas. Jis yra aukščiau už vylimąsi. Tai garantuotas žinojimas („Tavo tikėjimas tave išgy­dė”. Mt 9, 22) Taigi baigiamoji kūrimo pakopa visados apima žinojimą. Tai yra vidinis aiškumas, visuotinis įsitikinimas, visiš­kas ko nors pripažinimas.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

8. Šis žinojimas persipina su nepaprastu, galingu dėkingu­mu. Tai išankstinis dėkingumas. Ir tai, ko gero, yra svarbiausia kūrimo prielaida: už kūrimą būti dėkingam iš anksto. Toks pasi­kliovimas ne tik atleistinas, bet ir skatintinas. Tai tikrasis meist­riškumo ženklas. Visi Mokytojai žino iš anksto, kad tai, kas suma­nyta, bus padaryta.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

9. Šlovinkite ir džiaukitės viskuo, ką kuriate ir sukūrėte. Atsi­sakyti dalies savo kūrinių, vadinasi, atsisakyti dalies savęs. Kokia bebūtų ši jūsų pačių sukurta dalis, pripažinkite ją, paskelbkite sa­va, laiminkite ir būkite už ją dėkingi. Stenkitės jos nesmerkti („te­būnie ji prakeikta”), nes pasmerkti ją, vadinasi, pasmerkti save.

 

10. Jei kai kurie kūriniai jūsų nedžiugina, palaiminkite juos ir paprasčiausiai keiskite. Kurkite iš naujo. Siekite tikrovės iš nau­jo . Galvokite iš naujo. Kalbėkite iš naujo. Darykite naujus dar­bus. Būkite didingi ir visas pasaulis paseks jūsų pavyzdžiu. Kvieskite ir raginkite žmones tokiems pat didingiems darbams. Saky­kite: „Aš esu Gyvenimas ir Kelias, eikite paskui mane”.

 

Štai kaip Dievo valia pasireiškia „kaip Danguje, taip Žemėje”.

 

Bet žmonės sako, jog gyvenimas yra mokykla, kad mes esa­me čia tam, kad išmoktume ypatingas pamokas, ir tik tada, kai „baigsime mokslus”, galėsime siekti didesnių tikslų ne­varžomi kūno. Ar taip yra iš tikrųjų?

 

Tai tik dar viena jūsų religinės sampratos išmonė, besiremianti žmogiškąja patirtimi.

 

Negi gyvenimas – ne mokykla?

 

Ne .”

 

Parengta pagal knygą “Pokalbiai su Dievu” I dalis, Neale Donald Walsch.

Rekomenduojami video:


2500

Taip pat skaitykite