Garsaus šveicaru psichiatro mintys apie NSO

ateiviai-nso-leksteKarlas Gustavas Jungas (1875- 1961) – šveicaru psichiatras, analitinės psichologijos pradininkas. Jis gimė šventiko šeimoje, baigė Bazelio ir Ciuricho universitetus, 1900 metais pradėjo dirbti silpnapročiu klinikoje. Nuo 1907 metu pradėjo dirbti su Zigmundu Froidu, rašo žurnalas “Mįslės ir faktai“.
 
1912 metais Jungas išleido knygą „Apie pasąmonės psichologiją“, kurioje paneigė daugumą Froido idėjų. 1933 metais Jungas tapo psichologijos profesoriumi Ciuricho politechnikos institute. 1943 metais persikėlė į Bazelį, kurio universitete dirbo medicinos psichologijos profesoriumi.

 

„Visus savo darbus parašiau, tarsi vykdydamas kažkieno užduotį. Jie buvo parašyti, paliepus kažkam iš aukščiau. Mane valdė kažkokia dvasia, kuri kalbėjo už mane“.

 

Aukščiausio proto paieškos

 

Kai kalbame apie evoliucijos teoriją, pirmiausia prisimename Čarlzą Darviną. Kai reikia paminėti garsiausius kompozitorius, tariame Mocarto, Betchoveno, Čaikovskio, Šopeno pavardes. Filosofai – Aristotelis ir Šopenhaueris. Kosmonautai – Gagarinas, Armstrongas. Patys garsiausi psichologai, be abejo, yra Zigmundas Froidas ir Karlas Jungas. Jie gyveno vienu metu, dirbo kartu, tačiau skelbė skirtingus požiūrius: Froido „aš“ ir Jungo kolektyvizmas.

 

Nelabai seniai Bazelio (Šveicarija) bibliotekoje buvo aptikta sensacinga medžiaga – asmeninis Karlo Jungo susirašinėjimas su giminaite. Sprendžiant iš šių laiškų turinio, garsusis mokslininkas paskutiniais savo gyvenimo metais iš skeptiko tapo įsitikinusiu teorijos apie nežemiškąsias civilizacijas šalininku.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Savo kūryboje nežemiškojo proto problemoms Jungas buvo paskyręs tik vieną kūrinį – „Šiuolaikinis mitas apie dangaus ženklus“ („Ein moderner Mythus Von Dingen, die am Himmel gesehen Werden“), kuriame stratosferoje skraidančias lėkštes pavadino tik gandais ir haliucinacijomis. Autorius į šį reiškinį žiūrėjo iš filosofinės pusės ir ieškojo visuotinės haliucinacijos priežasčių kolektyvinėje sąmonėje.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Žvelgiant į praeitį, į XX amžiaus vidurį, kai visame pasaulyje tapo labai populiari NSO tema, galima pasakyti, kad Jungas savo knygą pavadino labai tiksliai ir toliaregiškai. Nors ir pabrėžė savo neigiamą nuostatą į dangaus ženklus, tačiau knygos pratarmėje rašė: „Tiksliai įvertinti dabartiniu metu vykstančių reiškinių reikšmę yra labai sunku, juo labiau, kad mūsų apmąstymai apie šiuos reiškinius gali būti labai subjektyvūs. Puikiai suprantu pavojų, kurį keliu pats sau, pranešdamas savo nuomonę apie kai kuriuos pastaruoju laiku paaiškėjusius faktus – gana svarbius ir svarius“.

 

nso222

 

Kaip savo knygos pratarmėje rašė Jungas, jis žymiai rimčiau žiūrėjo į NSO kilmės problemas, nei galėjo pasirodyti jo amžininkams. Tik jis negalėjo atvirai rašyti apie NSO kaip apie realybę, nes tokiu atveju jo, kaip mokslininko, reputacija būtų sugadinta.

 

Štai ką rašė garsusis mokslininkas: „Nepaprastai sunku, netgi galima pasakyti, kad neįmanoma susidaryti aiškią nuomonę apie šiuos objektus, nes jie elgiasi ne kaip materialūs kūnai, o kaip besvorės mintys. Iki šiol niekam nepavyko gauti nepaneigiamų skraidančių lėkščių egzistavimo faktų, jeigu atmesti atvejus, kai radarais pavyko užfiksuoti jų pėdsakus“. Atrastasis susirašinėjimas su giminaite įrodo, kad pats mokslininkas neužmiršo temos, susijusios su skraidančiais objektais ir labai domėjosi tyrimais šioje srityje.

 

Santykių nutraukimas

 

Panelė Luiza Cinstag (Louisa Zinsstag), Karlo Jungo giminaitė, 1953 metais pradėjo aktyviai tyrinėti NSO fenomeną, nors tuo metu iš šio reiškinio buvo viešai juokiamasi. Ji bendravo su ekspertais ir liudininkais, rinko medžiagą, nuotraukas. Jos straipsnis apie susirašinėjimą su dėde buvo išspausdintas Anglijoje leidžiamame žurnale „Flying Saucer Review“ 1963 metų vasarą. Tuo metu žurnalistai ir Karlo Jungo pasekėjai šiai informacijai neskyrė didelio dėmesio, nors joje buvo pateikti ir gilūs apmastymai, ir asmeniniai pergyvenimai, kuriais profesorius dalijosi su savo dukterėčia.

 

Savo memuaruose Luiza Cinstag rašo, kad iš vaikystės gerai atsimena, kaip jų šeimoje buvo aptarinėjami profesoriaus Jungo darbai ir jo spiritistiniai eksperimentai. Luizos sesuo Helena buvo mediume eksperimentuose, kuriuos Jungas atliko dar tais laikais, kai buvo studentas. Beje, šį faktą profesorius paminėjo savo kūriniuose, tik nepaminėjo Helenos vardo. Seserų motina Matilda buvo įsitikinusi, kad būtent šie eksperimentai buvo ankstyvos Helenos mirties priežastimi. Nors kiti šeimos nariai ir nepalaikė moters įsitikinimo, vis tik santykiai su garsiuoju giminaičiu buvo nutraukti.

 

Šilkinis NSO

 

Praėjus daugeliui metų, kai 1954 metais Jungas viename Šveicarijoje leidžiamame laikraštyje išspausdino straipsnį, skirtą NSO, Luiza Cinstag labai susidomėjo giminaičio samprotavimais šia tema. Likimas giminaičius vėl suvedė vieno profesoriaus mokinio, kuris palaikė Cinstag požiūrį, dėka. Prasidėjo susirašinėjimas. Ir tik 1958 metais Jungas dukterėčią pakvietė arbatos į savo rezidenciją. Tai įvyko, likus nedaug laiko iki profesoriaus knygos apie skraidančius dangaus objektus išleidimo.

 

Luiza atsimena, kad tai buvo viena iš labiausiai įsimintinų jos gyvenimo dienų. Iš pradžių Jungas paklausinėjo apie giminaičius, po to buvo pradėtos diskusijos apie naujas žinias, susijusias su NSO. Mokslininkas pasiūlė kalbėti anglų kalba, argumentuodamas tuo, kad šioje srityje pagrindiniai tyrimai atliekami šalyse, kuriose kalbama anglų kalba, kur atsirado nauji terminai, kurie dar neturėjo tikslaus vertimo į vokiečių kalbą.

 

Iš pradžių Jungas linksmai klausinėjo giminaitės apie jos požiūrius ir įsitikinimus. Jis prisipažino, kad dar neseniai pats buvo įsitikinęs, jog nežinomi dangaus objektai pagaminti iš minkštos pūkuotos medžiagos, panašios į šilką, o ne iš metalo. Mokslininko nuomonė pasikeitė po to, kai susitiko su vienu žmogumi, kurio tapatybės Jungas neatskleidė, nes tai buvo aukštą postą JAV kariuomenėje užimantis žmogus. Kariškis papasakojo apie savo patirtį stebint NSO ir įtikino mokslininką, kad dangaus kūnai pagaminti vis tik iš metalo.

 

nsoroswell

 

Luiza prisiminė, kad jai nepaprastai imponavo dėdės sugebėjimas priimti neginčijamus įrodymus ir pripažinti klydus. Ji parodė šūsnį nuotraukų, kuriose buvo užfiksuoti įvairūs neatpažinti skraidantys objektai. Šioje vietoje linksmas pokalbis baigėsi, Jungo viduje atsibudo mokslininkas – jis paėmė į rankas lupą ir labai atidžiai ėmė tyrinėti nuotraukas. Jis paprašė, kad Luiza jį supažindintų su naujais tyrimais šioje srityje.

 

Praėjus nedaug laiko ji nuvežė parodyti dėdei naujas spalvotas skraidančių objektų nuotraukas. Šio susitikimo metu Jungas papasakojo apie savo knygą, kurioje nagrinėjo XX amžiaus mitus, ir pasakė, kas jam nepatiko giminaitės samprotavimuose. Taip pat paaiškino apie psichologinio dangaus kūnų suvokimo niuansus. Jungas ne kartą pabrėžė, kad negali diskutuoti apie NSO fizinę kilmę, nes jis nėra fizikas ar astronomas, todėl apie šią problemą gali kalbėti tik psichologiniu aspektu. Tai buvo nepaprastai garbingas prisipažinimas! O kaip paprastas žmogus jis labai domėjosi dangaus objektų kilme, tačiau apie tai, suprantama, negalėjo rašyti moksliniame darbe, susijusiame su psichologija.

 

2008 metais Berlyne Džėjus Seris apsigynė daktarinę disertaciją, kurios tema buvo „Karlas Gustavas Jungas – avangardiškas konservatorius“. Šiame darbe buvo pateiktas faktas: 1959 metais pas Jungą pasisvečiuoti atvyko Čarlzas Lindbergas su žmona. Lindbergas buvo garsus JAV pilotas, kuris 1927 metais pirmasis vienas pats perskrido Atlanto vandenyną, pakildamas Niujorke ir nusileisdamas Paryžiuje.

 

Šiame susitikime netrūko karštų diskusijų. Lindbergas vėliau pasakojo, kad Jungas piktinosi amerikiečių majoru Donaldu Kichou, kuris nutylėjo ar nuslėpė nepaprastai svarbius faktus, susijusius su NSO pasirodymu. Garsusis pilotas papasakojo, kad ir jis pats ne kartą panašiais klausimais kreipėsi į JAV KOP generolą Karlą Spatcą. Profesorius nusijuokė ir pasakė, kad, jo manymu, pasaulyje yra daugybė dalykų, apie kuriuos nežinoma nei Spatcui, nei kitiems generolams.

 

Jeigu dar nepatikėjote tuo, kad gyvenimo pabaigoje Karlas Gustavas Jungas tapo NSO egzistavimo teorijos šalininku, siūlome dar vieną citatą iš susirašinėjimo su Luiza Cinstag. 1959 lapkričio 27 dieną mokslininkas rašė: „Labai susidomėjęs stebiu įvykius Amerikoje, kur kariuomenė bando blokuoti informaciją apie NSO egzistavimą. Man sunku paaiškinti, kodėl taip elgiamasi. Būsiu labai dėkingas, jei pranešite man visą naują informaciją“.

 

Inf. šaltinis: žurnalas “Mįslės ir faktai”

 

misles-faktai

Rekomenduojami video:


2500
3 Comment threads
11 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
To kronos

Papasakok plačiau jei žinoma gali, žiauriai įdomu

kronos

esu savom akim mates ir nso ir ateivius ir 4 metus kentejas nuo kito pasaulio sutverimu ,taip ,kad tu pseudomokslininku “irodymai” remiantis vien tik sviesos spektru yra juokingi

Pyktis.

;DDD stumi. Ir kaip atrode tie ateiviai? ir ka gi jie tau dare? :D

kronos

panasus i zmones ,tik aukstesni ir baltesni,nieko nedare ,maciau kaip lipo is erdvelaivio

Pyktis.

Juk rasiai,kad 4 metus kentejas nuo kito pasaulio sutverimu…tai reiktu apsispresti arba aiskiau rasyti. As kadangi netikiu i nasa tai jei is tikro cia su tavim taip buvo tai sakyciau kokie velnio besai prie taves lindo.

Vyriausybė

Pykits , prisiregistruokit forume https://anomalija.lt/forum/ . Padiskutuosim

Pyktis.

Hm…man ir cia gerai ;) dekui uz pakvietima.

kronos

o jei idomu apie ateivius tai as juos maciau netoli dubingiu ,vaziuojant nuo vilniaus ,reik uzvaziuot ant tilto ir pavaziuot apie 10 km link dubingiu ten tada po kaire ir po desine miskas ,as maciau erdvelaivi ju po desine gal kokie 50 -100 metru nu kelio kai leidosi.

kronos

ne nuo ateiviu ,o nuo to ,kad buvo dvasiu ,as pats jas ir prisissaukiau… dariau tuos sensus spiritizmo ,po to kai kvieciau niekas neatejo ir subadziau ta “velniuka”su adata,nu ir tada prasidejo… kita diena avarija i stulpa ,atsisake stabdziai ir dar 4 metus niekas nesiseke

juozas

Gal ką nors vartoji?Kaip čia gali ketverius metus kentėti,kad niekas nepastebi ir nesuteikia pagalbos?Ar nemėginote kreiptis jei ir ne į psichiatrą,tai nors į psichologą?Aš tai pirmiausia pasitikrinčiau sveikatą,nes žinau,jeigu kas nors vaidenasi,žmogų neįtikinsi,kad ne visada yra taip,kaip atrodo.Su pagarba,tikiuosi,kad neįžeidžiau.

kronos

vartoju alu :)man pagalbos nereik ,as suprantu visus skeptikus ir ju nuomone – ko nemaciau ,to nebuvo :D pas psihiatrus tai man nera prasmes eiti ,nes as zinau ka maciau.

Droniukas

Kas čia buna tokio nesupratau

juozas

Bez pol litra nie razbieriošsia

Pyktis.

;DDDDD

Taip pat skaitykite