Pirmą kartą Lietuvoje magas sutiko pateikti pilną prakeikimo ritualą: kaip jis atrodo?

prakeikimas-ritualasInformacija gali daryti neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų.
 
Įspėjame, kad ritualas pateiktas tik informaciniais ir edukaciniais tikslais. Portalo anomalija.lt redakcija neatsako už jūsų veiksmus ir galima atoveiksmį.
 
Šio prakeiksmo pasekmės – asmenybės žlugimas. Asmuo tampa vienišas, nuo jo visi nusisuka. Taip pat puola ligos, finansinės problemos.

 

Faktiškai tai ypatingai stiprus gyvenimo kelio uždarymas, kuris veikia ne tik žmogui, bet ir visoms ateities kartoms. Nors abejotina, kad po tokio prakeiksmo asmuo sulauks palikuonių. Apeiga išversta iš bulgarų kalbos, ji veikia ir lietuviškame variante. Bandytas ir veiksnus dalykas, tikina magas Aleksejus Šiškariovas.

 

Apeigai reikės trylikos baltų arba raudonų rožių, aukos nuotraukos, trylikos monetų.

 

Reikia tiksliai sužinoti, kada kapinėse bus laidojamas žmogus, kurio lytis yra tokia pati, kaip aukos. Ateiti į kapines laidotuvių metu. Stovint atokiau trylika kartų perskaityti 109 (stačiatikių psalmyne – 108 ) psalme:

 

O Dieve, kurį šlovinu, netylėk!2 Mane užpuolė nedorėliai, –meluodami jie mane persekioja.3 Neapykantos žodžiais mane apniko ir be priežasties mane puola.4 Nors juos myliu, jie mane kaltina net kai už juos meldžiuosi.Taip jie piktu už gera man atlygina,neapykanta – už mano meilę.6 Parink nedorą teisėją jam teisti, testoja kaltintojas jo dešinėje.7 Tebūna teisme jis pasmerktas; net jo malda tebūna laikoma nuodėme 8 Trumpas tebūna jo gyvenimas, kitas teužima jo vietą.9 Jo vaikai telieka našlaičiai, o jo žmona tenašlauja.10 Tegul jo vaikai klajoja ir elgetauja;iš pašiūrių, kur gyvena, tebūna išvaryti.11 Tepasiglemžia skolintojas jo nuosavybę,
jo triūso vaisius teišgrobsto svetimieji.12 Teneparodo nė vienas jam gerumonei užuojautos jo našlaičiams.13 Težūva visi jo palikuonys, –msu antra karta teišnyksta jo vardas.14 Teatsimena VIEŠPATS jo protėvių kaltę,jo motinos nuodėmė telieka nepanaikinta.15 Temato tai VIEŠPATS nuolatos,kol jo atminimas užges žemėje.16 Juk tas žmogus niekad nenori daryti gera,tik kamuoja vargšą ir beturtį –
net užmušt kėsinasi prislėgtą bejėgį žmogų.17 Prakeikti jis mėgo – tebūna jis pats prakeiktas!
Palaimos linkėti nemėgo – niekas jo tenelaimina!18 Prakeikimu apsivilko kaip apsiaustu, –
prakeikimas į jo kūną lyg vanduo, į jo kaulus tartum aliejus.19 Tebūna kaip drabužis, kuriuo jis apsidengia,
lyg kasdien jo nešiojama juosta!20 Taip teatmoka VIEŠPATS mano kaltintojams –
tiems, kurie pikta man linki.21 Bet tu, DIEVE, mano Viešpatie, padėk man, kaip esi pažadėjęs,
išgelbėk mane dėl savo gerumo.22 Juk vargšas esu ir beturtis,
raitausi iš širdgėlos.23 Nykstu lyg šešėlis vakare;
esu lyg vėjo nešamas skėris.24 Keliai man linksta nuo pasninko;
mano kūnas nusikamavęs.25 Esu tapęs savo kaltintojams pasityčiojimu, –
mane pamatę, jie kraipo galvas.26 Padėk man, VIEŠPATIE, mano Dieve!Dėl savo ištikimos meilės, gelbėk mane!27 Tegu jie sužino, kad tai tavo ranka,
kad tu, VIEŠPATIE, tai[i4] padarei.28 Tegu jie sau keikia,[i5] bet tu laimink.
Tegul dega iš gėdos mano užpuolėjai,
bet tesidžiaugia tavo tarnas.29 Teapsivelka gėda mano kaltintojai,
teapsidengia sarmata lyg skraiste!30 Visu balsu labai dėkosiu VIEŠPAČIUI,
šlovinsiu jį giesme žmonių spūstyje,31 nes jis stovi beturčio dešinėje,
kad išgelbėtų nuo trokštančių pasmerkti jį mirčiai.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Kai išsiskirstys visi laidojantys žmonės, prieiti prie kapo ir palikti gėles. Ryte grįžti, ir paėmus gėles, padėti tryliką monetų ir užkasti šviežiame kape aukos nuotrauką. Gėles pristatyti tam, kuris turi būti prakeiktas. Šiais laikais tinka kurjerių tarnybos tokiam dalykui. Beje, būtinai nupirkite kelias papildomas gėles, kad asmuo, kurį prakeikiate, nesuprastu kodėl ir už ką. Kelių mėnesių laikotarpyje jūsų auka praras viską.

 

Asmeninis mago Aleksejaus Šiškariovo puslapis: aleksejus.webnode.com

 


Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami skelbiamą turinį portale kuris priklauso Anomalija.lt grupei, Jūs turite įdėti nuorodą į šaltinį (t.y. Anomalija.lt). Daugiau informacijos apie naudojimo taisykles rasite čia.

Rekomenduojami video:


Taip pat skaitykite