Projektas „Aldebaran“: pasaulio elito paslaptys (1 dalis)

aldebaras-projektasPratarmė ir vertėjo pozicija

 

Viskas kas išdėstyta šiame straipsnyje nebūtinai atspindi mano asmeninius įsitikinimus. Istorija bus pasakojama pirmuoju asmeniu, tačiau aš asmeniškai su tuo visiškai nesusijęs arba susijęs tiek kiek bet kuris jūsų, skaitantis. Įvykiai ir faktai išdėstyti pasakojime pateikti neperšant nuomonės ir gali būti traktuojami kitaip. Žemiau yra pateiktas pasakojimas vieno iš raketų konstruktorių ir mokslininkų Dereko Willio, kuris savo gyvenimo kelyje susidūrė su įvykių, kuris visiškai pakeitė jo suvokimą apie mūsų pasaulį, o informacija, kurią jis dalinasi savo “Aldebaran Project” projekte, buvo labai ilgai įslaptinta pasaulio elito.

 

Nuo 2000 metu aš buvau sužavėtas viena paslaptimi. Su ja susidūriau visiškai atsitiktinai kai buvau paklaustas parašyti knygą apie ankstyvą kosminių laivų istoriją. Temos tyrinėjimo darbo metu aš susipažinau su gandais apie vieną iš raketų kūrėjų pradininką mokslininką, vokiečių akademiką Dr. (mokslu daktaras) Willy Ley kurio gyvenimas buvo didžiulė paslaptis.

 

Pati paslaptis sukosi apie tai, kad kosminis palydovas iš Aldebarano žvaigždės sukosi apie žemę milijonus metų. Be to Dr. Ley žinojo, kad tiek Naciai tiek NASA bandė “įsigyti”palydovą. Noriu paržymėti, kad aš priklausau skeptikų grupei (nors kai buvau mokykloj buvau įtrauktas į tikėtojų apie senoves ateivius ratą). Per gyvenimo metus aš buvau tiek tikėtojas, tiek ne tikėtojas.

 

Maniau, kad teorija daugiau garsi nei paremta faktais, tačiau neneigiau, kad galimybė tam egzistuoja. Gilindamasis į neseniai atrastus faktus ir atsitikimus aš rasdavau paaiškinimus kurie atsispindėjo istorijoje. Tie įvykiai vis mažiau atrodė kaip atsitiktinumai. Palaipsniui mano skepticizmas pradėjo virsti kitkuo, kas vertė mane būti atviram bet kokiai teorijai. Mano žingeidumas tiesai pavirto manija.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Prieš pabėgant nuo Naciu 1935 metu pradžioje, Dr. Ley buvo susijęs su kultu vadinamu Draugija Dėl Tiesos, kuri paskutiniu metu labiau žinoma kaip Vril Draugija. Vril yra paslaptinga energijos jėga, kuri pirmą kartą paminėta 1873 metų novelėje – Vril: Ateinančios kartos jėga, parašyta Edward Bulwer-Lytton. Vėliau, 1918 metais, Vril Draugijos lyderiu buvo nuostabaus grožio jauna mergina iš Vienos – psichologė.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Jos vardas buvo Marija Orsic. Sakoma, kad ji gavo informacijos transliaciją iš Šumių – rasės gyvenusios planetoje kuri sukosi aplink Aldebarano žvaigždę. Marija teigė, kad 6000 metų atgal Šumių rasė susirišo su civilizacija, kuri gyveno Žemėje, Mesopotamijos srityje. Ta žemė dabar Irakas. Kontaktuota civilizacija kuri vėliau buvo žinoma kaip Šumerų, tuo metu patyrė didžiulį technologinį, mokslinį ir kultūrinį šuolį. Tačiau po kiek laiko kažkoks faktorius paveikė kultūros ir mokslo vystymąsi. Visas pakilimas staiga užgeso.

 

Neginčijamai Mesopotamijoj įvyko staigus mokslinis kultūrinis pakilimas tuo metu apie kuri kalbėjo Marija Orsic. Minėtasis periodas matė tokius atradimus kaip melioracija, molinių indų gamyba, ratas, metalurgija, plūginis arimas, audimas, būrinė laivininkystė ir labiausiai svarbus atradimas – raštas. Taip pat tiesa, kad po trijų šimtmečių visas pakilimas sustojo. Tačiau mitai apie Babiloniečius, Šumerų palikuonis, turėjo užuominas kurios davė teorinį pagrindą Vril Draugijai. Vienas iš mitų sakė apie keistą dangaus kūną, vadinamą Nibiru. Tai dangaus kūnas judantis danguje ne taip kaip kitos planetos (šiaurinio poliaus trajektorija). Buvo pramanyta daug teorijų paaiškinti kas yra Nibiru, tačiau visos jos neišlaikė ir nesugebėjo atremti argumentų.

 

Mesopotamijos mitai pasakoja apie kiaušinį, kuris nukrito iš dangaus ir elgėsi, kaip stebuklingas paukštis prieš įkrisdamas i Eufrato upę. Upėje jis pavirto į dangaus laivą atnešusį Enki – Išminties Dievą į Mesopotamija. Stebuklingo paukščio, kiaušinio vaizdai yra piešiami ir Egipto mitologijoje kaip Fynixas ir Babeno akmuo. Abu jie pristato išmintį. Visi tie mitai, atrodytų, aprašo kosminės kapsulės nusileidimą.

 

Nagrinėdamas Mesopotamijos ir senovės Egipto mitus, lygindamas juos Vril Draugijos, Willy Ley kontekste aš palaipsniui suformavau savo hipoteze. Mano hipoteze yra ta, kad kosminis palydovas kurį aš vadinu Senoves Pasiuntiniu, buvo atsiųstas į Žemės orbita. Palydovas atsiųstas išsivysčiusios civilizacijos, kuri kažkada gyveno planetoje prie Aldebarano žvaigždės. Jų motyvas buvo kontaktuoti kitas pažangias civilizacijas prieš tai, kaip jų planetą pasiglemžė Raudonuoju Nykštuku pavirtusi Aldebarano žvaigždė. Turėdamas aukšto išsivystymo lygio civilizacijos žinių, palydovas sukosi orbitoje aplink Žemę. Stebėjo planetą.

 

Kažkuriuo metu palydovas matyt pamatė civilizacijos požymių Žemėje. Tada, 6000 metų atgal, kai Mesopotamijoje praėjo atsirasti pirmosios civilizacijos užuomazgos, Senoves Pasiuntinys išsiuntė į Žemę zondą, aš vadinu jį Pranešėju (Messenger) – maža kapsulė – kurios tikslas buvo kontaktuoti žmones. Zondas turėjo įrašytą pasisveikinimo žinutę, kurioje buvo paaiškinta, kodėl atsiųstas Senoves Pasiuntinys ir kas jį atsiuntė. Kita dalis pristatyto archyvo žinių buvo geros valios išmintis, mokslas, technologija, menas, logistika, ir gero valdymo metodai turintys padėti žmonijai vystytis. Tai natūralios žinios, kurias siųstų bet kokia civilizacija panašiose zonduose. Tai yra būtent tai, ką mes padarėme siusdami zondus Pionierių ir Voyager už Saules sistemos ribų.

 

Jei mano hipoteze butu įrodyta, atsiskleistų daugelis paslapčių, kurios tęsiasi nuo žmonijos atsiradimo pradžios. Archeologiniai radiniai liudija, kad prieš Šumerinę civilizaciją, žmonės gyveno primityviose sąlygose su išrinktaisiais lyderiais kurie sprendė dvasines individualias problemas maldininkų pagalba. Kai atvyko Pasiuntinys ir jo archyvų turinys buvo panaudotas, buvo pradėtos spręsti visuomenes problemos bendrai gerovei pagerinti. Tačiau kai kurie maldininkai į kurių rankas papuolė Pranešėjas, išmoko kažkokias galias skaitydami Pranešėjo informaciją. Jie panaudojo galias sustiprinti maldininkų pozicijoms.

 

Tie pasivadino maldininkais – karaliais, sukūrė brutalią teokratiją ir pasivadino Šumerais. Maldininkai-karaliai daugiau nenaudojo Pasiuntinio žinių žmonijos gerovei, jie naudojo žinias valdyti ir pavergti kitus žmones. Tų Šumerų – karalių kultūros paveldėtojai gyvi iki šiolei. Jiems buvo duoti įvairūs vardai kaip Babiloniečiu Draugija, tačiau aš vadinčiau juos paprasčiausiai – Elitu. Elitas yra pasaulinis šeimų tinklas, organizacijos, kurios tikslas išlaikyti galią prieš laikiusią civilizaciją. Tūkstantmečiais Elitas žinojo apie Senoves Pasiuntinį ir Pranešėją, tačiau slepia tą informaciją nuo žmonių. Kodėl? Dėl to, kad žinios yra jėga ir paskutinis dalykas ko Elitas nori tai Jėga žmonių rankose.

 

Tačiau ne visa Šumerijos pažangi visuomenė buvo panaši i Maldininkus – Karalius. Maža grupė mąstančių žmonių, kuriuos pavadinčiau Tiesos Saugotojais – sugebėjo sukurti slaptą žinių kaupikli „Uždraustąsias Žinias” kur buvo parašyta tiesa apie Senoves Pasiuntinį. Uždraustosios Žinios buvo perduodamos iš lūpų į lūpas, pašnibždomis tūkstantmečiais, padėtos į pačias ištakas Hermetiko, Astrologijos, Gnosticizme, Alchemijoj, Rosicrucianisme ir Okultizme. Uždraustose Žiniose užkoduota informacija ir žinutė nuo ateivių rasės, kuri pasiekė mus iš kitos visatos kampelio laiko ir nuotolio.

 

Informacija užkoduota istoriniuose pastatuose kaip Didžiosios Gizos piramidės. Jose įrašyti orbitiniai palydovo parametrai (jie vadinami ten kaip Juodoji Saule). Mituose yra vaizdžiai papasakota Pasiuntinio kapsules – Pranešėjo atvykimas. Įdėtos i legendas užuominos apie tikrąjį Dievų anunakių iš Mesopotamijos atsiradimą. Ten pat užsimenama apie paslaptingas būtybes vadinamas Stebėtojais.

 

Kuo toliau aš gilinausi su savo tyrinėjimais, tuo daugiau informacijos aš sužinojau apie tai kad Uždraustosios Žinios paaiškina tikras šaknis tokių slaptųjų draugijų kaip Riterių Sąjunga, Freemaisonai, Naujo Pasaulio Įstatymas ir Iliuminatai.

 

Kai aš pradėjau savo tyrinėjimą aš neturėjau jokio supratimo kur mane nuves Dr. Willy Ley paslaptingumas. Bet aš pasirinkau gilintis toliau. Nesvarbu kur žinios mane nenuvestu. Istoriniai įvykiai sukuria bangas laiko jūroje. Kartais tos bangos nuplauna mus dabartyje o jų kryptis yra link ateities. Kaip pamatysite toliau šitame rašinyje, aš atradau, kad įvykiai įvykę 6000 metų Mesopotamijoje susiję ne tik su mūsų praeitimi ir dabartimi, bet ir su ateitimi. Labai netolima ateitimi.

 

Jei mano hipoteze yra teisinga, Elitas tik keletas dešimtmečių nuotolyje nuo savo tikslo – pavergimas didžiosios žmonijos dalies. Tas procesas jau prasidėjo. Jei mano hipoteze yra teisinga tai Elitas kaupia jėgas naudodamas blogu tikslu Zondo -Pranašo žinias. Ir jei mano hipotezė yra teisinga – žinios apie Elito sustabdymą yra padėtos Senoves Pasiuntinyje – palydove, aukštai danguje.

 

Vienintelis man žinomas kelias – yra paleisti mažą palydovą aplink Žemę Senoves Pasiuntinio paieškoms. Iki visai neseniai tai buvo neįmanoma, kadangi kiekvienas paleidimas į kosmosą buvo kontroliuojamas. Tačiau dabar Amerikiečių kompanija Interorbital Systems Inc. Pradėjo pardavinėti mažos kainos kubinius palydovus. Šie kubesatai gali būti surenkami nebūtinai turint raketų gamybos žinias.

 

Naudojantis kelių tokių palydovų pagalba būtų galima pradėti paieškas. Ką aš ir planuoju padaryti. Žinau, kad tai sunkiai įvykdoma užduotis bet įmanoma. Senoves Pasiuntinio atradimas atsakytu į klausimus: ar mes visatoje vieni, kad su mumis bandyta susirišti išsivysčiusios visatos civilizacijos praeityje ir kad mūsų dabartis ir ateitis priklauso nuo to.

 

Projektas „Aldebaran“: pasaulio elito paslaptys (2 dalis)

 

Vertė: Šaulys

Rekomenduojami video:


2500
8 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Tip

Įdomūs pamąstymai, tačiau keistai atrodo idėja dėl mažo palydovo paleidimo, tikslu rasti Senovės Pasiuntinį. Tarsi paskaičiavo kada jis praskrenda virš piramidžių, kokia trajektorija… Pridėkime dar tą pasakojimą, kad jis labai svarbus Elitui, tai čia ir kyla klausimas: negi NASA, turėdama daugybę palydovų, jau dabar skraidančių, negali jo rasti ar nerado, kad žmogus ruošiasi mažu vienu palydoviuku tą darbą nudirbti? Čia panašiai kaip institutai dirba, begalės mokslininkų suka galvas, o kažkoks žmogelis garažiuke ima ir padaro :) Na, kažkaip nelogiška. Jei Elitui taip rūpi rasti ir jie turi savo rankose technologijas tą padaryti, tai greičiausiai jie ir surado, ir niekam nesako.… Skaityti daugiau »

Alvydas

Jei nesigilinti į detales – man patiko. Tik….vienas nelogiškumas. Jei palydovas įvestas į Žemės orbitą, jo ieškoti net nereikia – jis puikiai matomas – Mėnulis. O ar tai tikrai jis – amerikiečiams ir rusams uždrausta jį tyrinėti.

Saulys

Idomus pastebejimas. Turint omenyje kad menulis pradetas mineti mitologijoj palyginus neseniai. As taip pat laikausi teorijos, kad Menulis nera atsitiktinis zemes palydovas. Mes matom tik viena jo puse. Koks “atsitiktinumas” :-)!

Saulys

Uzsibrezes tiksla pateikti nauja dali kas savaite.

Autoriui

Užsibrėžkite tikslą vertimus atlikti kokybiškai, nes šito vertimo klaidos ir stilius yra tragiški. Turbūt per Google translate verčiate. Baisu. :)

zizzi

lauksiu tesinio .patiko teorija ,sutinku

puskablys

susiskaite visai idomiai. lauksiu tesinio. dekui

Doleris

na taip, versija idomi, bet gal autoriui tiesiog reikia slamanciu. irgi realu :D

Vilma

Pilnai sutinu su tuo kas parašyta. Tie kurie valdo pasaulį, turėjo iš kažkur gauti reikiamas žinias

Anonimas

Kada tesinys? Idomi teorija

Taip pat skaitykite