Pasaulinių užkulisių klanai – kas turi didžiausią valdžia planetoje?

kas-valdo-pasauliNaujausi tyrimai kurie buvo atlikti Rusijoje rodo, kad beveik pusė jos gyventojų tiki užkulisine pasaulio vyriausybe. Tiksliau, 45%. Panašus skaičiai vyrauja ir vakaruose. Žmonės įsitikine, kad pasaulio scenarijų rašo tie, kurie sėdi pačioje piramidės viršūnėje, skelbia alternatyvių naujienų portalas versijos.lt.

 

– Šie 45% apklaustųjų iš esmės yra teisūs, tačiau klysta, įsivaizduodami formą. Tokios formos kaip „slapta pasaulinė vyriausybė“ nėra,– sako istorikas A. Fursovas kuris ilgus metus užsiima pasaulio elitų tyrimais.

 

„O štai uždaros pasaulinio susitarimo ir valdymo struktūros – realybė. Šios struktūros neretai diktuoja savo valią vyriausybėms, parlamentams, atskiriems asmenims. Tačiau jos jokiais būdais nesudaro kokio nors vieningo pasaulinio elito organizmo.“

 

Kas yra pasaulinis elitas?

 

Pasaulio viršūnė – tai monarchų šeimų (ne visų, suprantama), senosios Europos aristokratijos, bankininkų ir pramonininkų suma. Jie susiję vieni su kitais verslo, giminystės ir okultiniais ryšiais, susiorganizavę į ložes, klubus, komitetus ir t.t. Tai toks savotiškas šeimyninis-dalykinis voratinklis, kuris egzistuoja dabartiniu pavidalu 150-200 metų.

 

Britanijos karalienė priklauso šiam tinklui?

 

Savaime aišku. Kaip ir Olandijos karališkoji šeima, visa eilė Italijos, Vokietijos, Austrijos kunigaikščių ir grafų šeimų. Tai anaiptol ne dekoratyvinės figūros ir ne viduramžių reliktai, kokiais tuos žmones neretai vaizduoja. Tai vienas ir segmentų to dalyko, kurį britų premjeras B. Dizraelis vadino „istorijos šeimininkais“.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

O kaip su Obama?

 

Susimildami! Jau Klintonas sakė, kad Obama tinkamas tik kavai atnešti jam ir jo žmonai į lovą. Pasaulinio gi elito akimis, Obama tinka nebent naktipuodžiui iš kambario išnešti. Kas yra prezidentai ir premjerai Vakaruose? Tai aukšto rango klerkai, kuriuos elitas pasamdė savo interesams aptarnauti ir dėl to susodino į aukštus postus. Be to, kaip taisyklė, šituos klerkus prižiūri specialūs pasaulinio elito atstovai. Kaip, pavyzdžiui, pulkininkas Hausas prižiūrėjo JAV prezidentą Vilsoną ar lordas Lotianas, britų premjero Loid Džordžo „padėjėjas“. Realybėje pats prezidentas ir premjeras buvo savo „padėjėjų“ pavaduotojais.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Reta išimtis – Bušas vyresnysis ir nesubrendėlis jo sūnelis. Bušai priklauso pasaulio elitui, jie yra tolimi Anglijos karalienės giminaičiai, vadovauja slaptai draugijai „Kaukolė ir kaulai“ (iliuminatų atšaka) Jeilyje. Tačiau pasikartosiu – tai išimtis. Kaip taisyklė, prezidentai ir premjerai – tai išeiviai iš vidurinės klasės, į kurią elitas žvelgia iš aukšto, ypač anglosaksų šalyse.

 

Prisiminkime istoriją, kai Tečer paviešino penktojo Kembridžo penketuko (aukšto rango britai – tarybiniai agentai) nario Blanto pavardę. Iš visko sprendžiant, Blantas buvo nesantuokinis karaliaus Jurgio V sūnus, dabartinės karalienės dėdė. Vindzorai šito premjerei Tečer neatleido. „Miestelėnei“ (kaip ją apibūdino tuo metu Maskvoje gyvenęs dar vienas „džentelmenų kastos“ atstovas) teko galiausiai atsistatydinti – tame tarpe ir dėl to, kad užsipuolė šeimininkus.

 

O Bilas Geitsas, Forbes milijardierių reitingo lyderis – jis priklauso pasaulio elitui?

 

Žinoma, ne, kaip ir visi kiti „jaunų pinigų“ atstovai.

 

Kodėl taip atkakliai plinta mitas apie pasaulinę vyriausybę?

 

Šis mitas atsirado ne tuščioje vietoje. Apie būtinybę sukurti pasaulinę vyriausybę dar XVIII amžiaus pabaigoje kalbėjo šveicarų ir žydų bankininkai, iliuminatai. XX amžiuje apie tai kaip apie konkretų uždavinį yra pareiškę tokie pasaulio elito atstovai kaip Varburgas, N. Rokfeleris, mondializmo ideologas Ž, Atali ir daugelis kitų. Ir nors pasaulinė vyriausybė nesukurta, elitas juda šia linkme.

 

O kaip su „auksiniu milijardu“?

 

Prieš 30-40 metų buvo manoma, kad Šiaurės (JAV ir Vakarų Europa) gyventojai, kurių bus maždaug milijardas, užsidarys tvirtovėje „Šiaurė“ ir iš ten vadovaus pasauliui. Tačiau 1980-2000 metų neoloberali revoliucija su jos beatodairišku maksimalaus pelno vaikymusi, palaidojo auksinio milijardo projektą tuo pavidalu, kokiu jis buvo sumanytas.

 

Doleris sudrumstė smegenis, ir į Šiaurę kaip pigią darbo jėgą ėmė importuoti išeivių iš Pietų mases: lotynus Amerikoje, afrikiečius, arabus, turkus Europoje. Šiandien Pietūs patikimai įsitvirtino Šiaurėje, kur susidarė aštrus, sprogimu gresiantis prieštaravimas. Iš vienos pusės – senstantys, nevargingi, dekrikščionizuoti vietiniai, kurių didžioji dalis nugrimzdo į ydas ir iškrypimus (narkomanija, homoseksualizmas).

 

Iš kitos pusės – jauni, vargingi, socialiai įniršę, orientuoti į šeimos vertybes musulmonai (Amerikoje – katalikai lotynai). Anksčiau ar vėliau šiems blokams iškils klausimas „kuris-kurį“, prasidės didžioji medžioklė. Ir tada vietoje „auksinio milijardo“ liks „auksiniai milijonai“, kurie pamėgins apsigyventi arba neprieinamuose plaukiojančiuose miestuose, arba kalnų tvirtovėse, ar dar kažkur. „Auksinis milijardas“ kaip Vakarų elito strategija – tai jau praeitis.

 

Kai kurie konspirologai visus pasaulio įvykius suveda į Rokfelerių ir Rotšildų priešpriešą. Kuris iš jų nugalės, tas ir valdys pasaulį.

 

ATSAKYMAS. Iš tiesų pastaruoju metu aktyviai demonstruojama šį priešpriešos linija – Rokfeleriai prieš Rotšildus. Tokia priešprieša išties egzistuoja. Ji suvaidino didžiulį vaidmenį XX amžiuje, eidama raudonu punktyru per svarbiausius šimtmečio įvykius, įskaitant pasaulinius karus, kur pergalė buvo Rokfelerių pusėje. Įdomu, kad prasidėjo šita kova nuo Rusijos imperijos – Baku naftos verslovėse. Ten Rokfeleriai finansavo darbininkų streikus zonoje, kuri priklausė Rotšildams.

 

O streikus organizavo Fioletovo grupės bolševikai, kur labai aktyvų vaidmenį vaidino Koba – Stalinas. Rusijos imperija su savo Baku nafta, o tiksliau, vakariečiai Rusijos juodojo aukso savininkai buvo pagrindiniais Rokfelerio Standart Oil konkurentais XX amžiaus pradžioje. 1917 metų revoliucijos rezultate Standart Oil (tiksliau klasteris kompanijų, į kurias ją formaliai suskaidė Amerikoje) tapo absoliučiais lyderiais. Rotšildai tiesiogiai įžengė į TSRS tik po Stalino mirties, nors su susijusiomis su jais kompanijomis (pavyzdžiui Openheimerių De Beers) TSRS nuolat kontaktavo.

 

Su Rokfeleriais, ypač pirmoje ketvirto dešimtmečio pusėje, Stalino Rusija bendravo gana aktyviai, tačiau po Dž. Rokfelerio mirties 1937 metais intensyvumas sumažėjo. Antrasis rimtas Rokfelerių (o su jais ir Varburgų) atėjimas į TSRS prasidėjo 1973 metais, beveik sutapęs su J. Andropovo išrinkimu Politinio Biuro nariu.

 

Ar yra kažkas, dar turtingesnis už juos?

 

Tasai ar tie nebūtinai turtingesni. Pinigai – viso labo valdžios funkcija, kurios pagrindą sudaro vienokia ar kitokia idėjų sistema – pasaulietiška, o dažniau okultinė. Informacija ir energija svarbesnės už medžiagą, o metafizika stovi aukščiau už fiziką. Sapienti sat.

 

Daug kas mano, kad pasaulį valdo masonai. Tai tie, kurie nužudė imperatorių Petrą III, įvykdė Spalio revoliuciją ir sugriovė Tarybų Sąjungą. Tai jie valdo pasaulį.

 

Masonybė išties suvaidino didelį vaidmenį, upač XVIII-XIX amžiuose. „Laisvieji mūrininkai“ išugdė tą žmogišką medžiagą, kuri suvaidino vadovaujantį vaidmenį 1789-1848 metų revoliucijų epochoje Vakaruose ir atėjo į valdžią. Tačiau masonų suvalstybėjimas sukūrė visą eilę problemų.

 

XIX amžiaus pabaigoje prireikė naujų uždarų viršnacionalinių struktūrų formų, labiau adekvačių naujai kovos už valdžią, informaciją ir resursus epochai. Kalba eina apie „Grupę“ (arba draugiją „Mes“), kurią sukūrė S. Rodsas ir išplėtė A. Milneris, kitas struktūras. Masonų niekas nepanaikino, jie ir toliau vaidina tam tikrą, neretai žymų vaidmenį, tačiau jie nebe vieninteliai ir nebe dominuojantys.

 

Po II Pasaulinio karo atsirado poreikis naujai uždarų struktūrų kartai ir jos susiformavo: Bormano IV-asis Reichas, Bilderbergo klubas, Romos klubas, Trišalė komisija… Daugelis jų narių liko masonais, iliuminatais, bnaibritais ir t.t., tačiau struktūros juk buvo iš principo visiškai naujos ir pritaikytos spręsti naujus uždavinius.

 

Na o kaip su pasauliniu žydų sąmokslu, kuriuo tiki ne taip jau ir mažai žmonių?

 

Legendos apie pasaulinį žydų sąmokslą (didelį indėlį į jos plėtotę įnešė škotiškos pakraipos masonai) pagrindą sudaro tas faktas, kad nuo XIX amžiaus vidurio žydai ėmė pakankamai aktyviai reikštis finansuose, žiniasklaidoje, moksle, užėmė tose sferose vadovaujančią padėtį. Dar daugiau – būtent žydiškas kapitalas susiejo XIX ir XX šimtmečių sandūroje Angliją su Amerika, kurios iki tol 100 metų gyveno priešpriešoje. Pasaulinė žydų diaspora – išties rimta jėga, tačiau toli gražu ne vienintelė.

 

Visos stambios jėgos turi savus toli siekiančius planus. Kažkas vadina tai sąmokslu, o man labiau patinka terminas „projektas“. Pasaulio istorija – tai Projektų mūšis.

 

O ką pasakysite apie reptiloidus? Šita tema dabar labai populiari Amerikoje, o ir pas mus. Du rimti mokslų daktarai įtikinėjo mane, nutaisę rimčiausius veidus, kad valdžią planetoje užgrobė ateiviai iš Drako ar tai Nibiru planetos, kurie įgijo žmogišką pavidalą. Visi Vakarų politikai – reptiloidai. Tačiau juos galima atpažinti pagal būdingus požymius. Internete pilna video apie šiuos reptiloidus Baltuosiuse rūmuose ir t.t.

 

Man patinka mokslinė fantastika, fentezi. Tačiau versijos, kurią paleido į pasaulį amerikietis Aikas nekomentuosiu. Manau, panašios versijos sąmoningai platinamos, kad būtų nukreiptas dėmesys nuo realių slaptų valdymo struktūrų. Ir kad būtų sukompromituotos pačios slaptų istorinio proceso mechanizmų, įskaitant seniausią istoriją ir žmogaus kilmę, paieškos.

 

Tada pakalbėkime apie visiškai realias struktūras, pavyzdžiui, apie Bilderbergo klubą. Daug kas būtent jį laiko slapta pasaulio vyriausybe. Kartą į metus aukšto rango klubo nariai renkasi Rokfelerių arba Rotšildų viešbučiuose, priima ten savo sprendimus.

 

Reali valdžia – tai slapta valdžia. O Bilderbergas – visų akyse, jie net savo tinklapį turi. Bilderbergas – pasaulio viršūnių fasadas. Klubas buvo įkurtas 1954 metais, jo tikslas buvo sutaikyti Europos elitus, tiek tą, kuris palaikė Hitlerį (gibelinų linija), tiek tą, kuris kovojo prieš jį (gvelfų linija) iš vienos pusės, su anglosaksais – iš kitos. Ir integruoti europiečius į jų projektus apskritai ir į „eurosąjunginį“ atskirai. Šiandien bilderbergeriai svarsto tuos klausimus, kurie iškelti realiai uždarame, neretai neformaliame režime.

 

Ir paskutinis klausimas: kas mūsų laukia? Pasaulinės vyriausybės organizatorių pergalė?

 

Vargu. Egzistuoja klaniniai, etnocivilizaciniai ir – visa dar iki šiol – valstybiniai interesai., kuriuos sunku sutaikyti tarpusavyje. Kad kinai ar musulmonai atsigultų po pasauline vyriausybe? Ir rusai to nepadarys. Reali situacija, kai sumažės uždarų viršnacionalinių struktūrų skaičius, kiekviena iš jų kontroliuos nuosavą makroregioninį bloką. O tai – labai tolimas nuo pasaulinės vyriausybės dalykas. Be to, kai žlunga pasaulis – o kapitalizmo pasaulis žlunga – išsigelbėjama tegu ir ne pavieniui, bet ir ne visu būriu, išsigelbėjama grupėmis, „vilkų rujomis“. Mūsų laukia „rujų“ kova – pačių įvairiausių. Ir senų, ir visiškai senovinių, ir palyginti jaunų.

 

Uždaros struktūros, kartą atsiradusios, neišnyksta, jos transformuojasi, ar tai būtų senovės Artimųjų Rytų žynių organizacijos, Triados, templieriai, masonai, oliuminatai, anglosaksų klubai, Kominternas, IV Reichas ir daugelis kitų. Medžiaga (žmonės) ir energija (idėjos), susijungusios, įgauna viršžmogiškas, viršvisuomenines savybes ir pradeda egzistuoti pačios savaime ir pačios sau, akylai saugodamos save, savo ribas ir įtikinėdamos aplinkinį pasaulį tuo, kad jos, kaip organizacijos, neegzistuoja.

 

Kitas dalykas, kad laikui bėgant, jos transformuojasi, įgauna naujas formas (gyvate nusineria seną odą), stoja į keisčiausias sąjungas vienos su kitomis ir su akivaizdžiomis, fasadinėmis struktūromis. Tačiau ateina diena, kai krizės sąlygomis artėja lemiamas susirėmimas už Ateitį, ir uždaros struktūros išplaukia į paviršių ir (arba) leidžia suprasti, kad jos egzistuoja. Manau, būtent su tuo susijusi padidėjusi spausdintos produkcijos apie slaptas draugijas, apimtis. Ateitis jau ateina, ir joje nugalės tie, kurie susišluos kozirius.

 

versijos-logo

Rekomenduojami video:


2500
3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Tautietisss

Šitas pasaulis nepasikeis tol kol egzistuos panašaus žmogaus rūšys,mus veikia ir gamtos dėsniai,visatos,didesnis veikia mažesni ir pan.Žmogus sukurtas pagal visata jo ego – egoizmas kuris mus ir veda tokia linkme,noru valdyti bei viešpatauti.Nežinau kada tūrėtų ateiti ta diena,kada žmonija iš esmės pasikeistu juk karai,pasauliniai karai tai ir didelis biznis,po karų praeina laikas taikus ir vėl tas pats,prigimtis tokia mūsų iš gamtos dėsningumo,visatos.Bet keičiasi,tranformuojasi į vis tobūlesne struktūra viskas arba miršta,taip ir mes transformuosimės į vis tobulesnius žmones arba mirsime kaip rūšis.Kada galėtų tos viešpataujančios struktūros nusiginkluoti vardan tos žmonijos labo,kurioje jis gyventu be pykčio paminęs po savimi savo ego,bet tokio… Skaityti daugiau »

;D

gan senai apie tai zinau…esam pilka mase… kol esam mase esam kazko verti…bet jai isskirt mus po viena is mases esam visiskas nulis….pavienius individus sunku kontroliuoti,o mases lengva nes jos viena kita veikia tarsi sinergetiniu budu….ir manau,kad panasus procesas bus amzinas visada bus tie kurie kontroliuoja ir tie kuriuos kontroliuoja…ir demokratija vadinama laisve yra uzdanga po kurios slypi vergove,bet retas ja izvelgia nes ji yra gerai uzmaskuota. tad galima sakyti,kad esame “akli” ir kadangi masto tik pavieniai individai,o ne mase tai jie kaip ir nieko negali padaryti nes sistema juos tiesiog sunaikina,o pats paprasciausias budas nutildyti individa kelianti veja ji… Skaityti daugiau »

1588

Kas čia per pievos? :D

Anonimas

Bunke nusilauze naga… Cia tavo lygio naujienos, tad jas ir skaityk.

Taip pat skaitykite