Žmonės telepatiškai kontaktuoja su ateiviais?

Nemažai žalos NSO tyrinėtojams daro kai kurių asmenų, kurie teigia, kad jie palaiko telepatinį ryšį su kitų planetų gyventojais ir gauna iš jų informacijos įvairiais klausimais, kalbos.
 
Štai, pavyzdžiui, vienos anglų NSO šalininkų ir “garbintojų” grupės vadovas, kažkoks Džordžas Kingas teigė, kad jis nuo 1954 metų susijęs su Veneros gyventoju Eterijumi, kuris yra 3500 metų amžiaus, ir kad šis Eterijus reguliariai perduoda Kingui “Saulės hierarchijos” narių informaciją ir nurodymus. Eterijus pranešė Kingui, kad žmonija atsirado dešimtojoje Saulės planetos sistemoje – Fajetone, o prieš 18000 metų persikėlė į žemę.
 
NSO esą lankosi Žemėje, kad apsaugotų jos gyventojus nuo išorinių ir vidinių pavojų ir, konkrečiai, išmeta radioaktyvias atliekas už atmosferos ribų.
 
Garsus ufologas Žakas Vale savo knygoje patalpino ištisą eilę panašaus pobūdžio “kontaktuotojų” atradimų, išdėstydamas juos be abejonės jų tikrumu.
 
Viena amerikietė teigė, kad gavusi iš kosminių brolių žinių apie tai, kad 1965 m. Kanados, Didžiųjų ežerų, Misisipės ir JAV centrinėje dalyje nugrius kalnai, dėl to didelė dalis teritorijos bus užlieta. Bet NSO tos katastrofos metu nusileis iš dangaus, kad išgelbėtų žmones nuo tvano. O nuskendusieji bus atkurti kitose planetose pagal jų dvasinės raidos lygį.
 
Dž. Vale rašoapie kažkokį Fernandą Sesmą iš Madrido, kuris nemaža metų, pradedant 1965 m., reguliariai gaudavo iš nežinomų šaltinių telefonu ir laiškais informaciją apie Umos planetą, kuri neva esanti prie Volfo 424 žvaigždės, už 368502 šviesmečių nuo Saulės sistemos.
 
Šioje informacijoje buvo nurodoma, kad kaip tik Umos planetos gyventojai atsakingi už NSO veiklą Žemėje, kad jie panašūs į mus, bet bendrauja tarpusavy tik telepatiškai ir pan.
 
Prancūzų aerokosminių fenomenų tyrinėjimo vadovas Klodas Poeras dar 1971 m. kruopščiai patikrino šios, neva gautos informacijos turinį ir padarė išvadą kad ji buvo klastotė.
 
Fantastiški prasimanymai, susiję su NSO ir nežemiškomis civilizacijomis, tebepasirodo ir mūsų dienomis.
 
Viename iš pranešimų tarptautinėje konferencijoje “Dialogas su visata”, įvykusioje Frankfurte prie Maino 1989 metų spalį buvo teigiama, kad žmonijai išgelbėti nuo bado, aplinkos užteršimo ir branduolinio karo nežemiškos civilizacijos rengia dideles žemės žmonių evakuacijas 1990, 1996 ir 1999 m. į kitas planetas, bet ims tik tuos, kurie tiki nežemiškųjų civilizacijų egzistavimu. Tuomet vienas iš pranešėjų, amerikietis Virdžilas Armstrongas, visiškai rimtai pareiškė, kad visiems kosminiams laivams, pasirodo, komanduojąs Jėzus Kristus, o tiems laivams, kurie gelbės žemės gyventojus, – kažkoks Aštaras Šaranas. Kongresų rūmų kuluaruose, kuriame vyko konferencija, buvo pardavinėjamos spalvotos ne tik Aštaro ir kitų planetų, bet ir archistratigo Michailo (!) fotografijos ir buvo platinamas Aštaro kreipimasis į Žemės gyventojus, kuriame sakoma: “Gelbėjimo baziniai laivai yra planetoidų orbitoje tarp Marso ir Jupiterio maždaug 350 mln. Kilometrų nuotoliu nuo žemės.
 
O Aštaro Šarano kosminis laivas yra maždaug 300000 km nuotoliu nuo mūsų planetos. Jis yra cilindro formos, ilgis 670 m (koks tikslumas!) ir skersmuo 60 m, kurio abu galai smailėja. Jis pajėgus priimti 100 “skraidančiųjų lėkščių”. Šis laivas skrieja minties jėga ir per keletą sekundžių gali dematerializuotis, tai yra, atsidurti už mūsų erdvės bei laiko ribų ir t.t.
 
Rusijoje taip pat esama kai kurių “kontaktuotojų”, kurie visiškai be įrodymų teigia, kad gauna iš kažkur, “iš aukščiau”, nepaprastų žinių ne tik apie NSO, bet ir apie įvykius, kurie turi atsitikti tam tikrose žemės vietose, ir Visatoje.
 
Pavyzdžiui, ekstrasensas D., kuris buvo atvažiavęs į Leningradą iš Maskvos, teigė, kad gavo iš savo “mokytojo”, žuvusio “skraidančioje lėkštėje” kinams bandant atominę bombą, informaciją apie tai, kad 1980 m. balandį Leningradas iki Suomijos stoties panirs po vandeniu, ir išpranašavo tikslią vieną mūsų valstybės veikėjo mirties datą.
 
O kai nė viena jo pranašystė neišsipildė, D. nė nemirktelėjęs pareiškė: “Bet gi mes padarėme atitinkamą poveikį, kad taip neatsitiktų”.
 
Spiritizmas ir NSO
 
Yra ir “didesnio masto” kontaktuotojų, kurie “užsiiminėja” ne atskirais miestais, o visa Visata. Pavyzdžiui, kažkokia P. iš Riazanės, pareiškusi, kad nuolatos kontaktuojanti su nežemiškąją civilizacija, parašė 1981 m. “veikalą”, pavadintą “Jėzus Kristus, spiritizmas ir NSO”.
 
Šiame veikale ji teigė, kad kažkokia galinga priešiška civilizacija primetė žmonijai religiją, kad stabdytų jos raidą. Ši civilizacija pastatė kosmose specialius “gravitacinius spąstus”, kad sugaudytų mirusiųjų sielas, kitaip tariant, bioenergiją, išsiskiriančią žmonėms mirštant.
 
Kai dėl NSO, rašė P., pasakytina, kad jie, atvirkščiai, yra artimiausių draugiškų civilizacijų, saugančių Žemę nuo priešiško įsikišimo, atstovai. NSO norėtų sunaikinti šiuos gravitacinius spąstus, bet tam reikia nustatyti jų vietą Kosmose, o to jie padaryti negali. Todėl ufonautai jau seniai ieško Žemėje žmogaus su fotografine atmintimi, kuris galėtų per spiritizmo seansą gauti žvaigždėto dangaus spąstų rajone žemėlapį ir tuo padėti nustatyti jų vietą. O priešiškoji civilizacija bijo ir todėl kovoja su spiritizmu, pasitelkdama religiją, ir t.t.
 
Yra žinomas taip pat kažkoks veikalas, pavadintas “Aukščiausiasis protas praneša”, kuriame yra aukščiausiojo proto pranešimo fragmentai, esą gauti iš Oriono žvaigždyno kontaktuotojų Vidurinėje Azijoje ir Pamaskvyje. Štai kai kurios ištraukos iš šio “veikalo”.
 
Madaro civilizacija (NSO ekipažų) pažengė toli į priekį, tačiau pagal laiką ji jaunesnė už mūsų Žemės civilizacija.
 
Pagal Žemės kalendorių madarai 25 dienas būdrauja, o paskui 5 dienas miega.Dabar kosminiai hierarchai ir madarai rengia Armagedoną arba pasaulio pabaigą, kad sustabdytų žemės sukimąsi ir pasuktų planetą į priešingą pusę, pagal laikrodžio rodyklę. Tada madarai pakeis viduriniąją hierarchų grandį ir suteiks žmonėms naują techniką ir naują sąveikavimo su gamta būdą.
 
Po Armagedono Saturnas išnyks, o jo turinys įeis į Marso ir Žemės sudėtį. Trigubai padidės žemės apimtis, ir jos judėjimas aplink saulę tai greitės, tai sulėtės.
 
Kai žmonija pereis į energejinį būties lygmenį, žmonių vietą biosferoje užims delfinai. Jie išeis į sausumą ir įgis žmogaus pavidalą. Bet paskui delfinai pereis į energejinį lygmenį ir išeis į Kosmosą, o Saulė užges taps planeta ir t. t.
 
Paralelinė visata
 
Nemažiau fantastiškų prasimanymų, esą gautų iš nežemiškosios civilizacijos, yra rankraštiniame kažkokio Orionskio (slapyvardis) veikale, pavadintame “NSO klasifikacija”.
 
Šiame veikale autorius be menkiausios abejonės šešėlio teigia, kad NSO – tai besilankantys Žemėje transgalaktiniai, metagalaktiniai ir galaktiniai kosmolėktuvai ir kosminiai laivai, vadinamieji Unibroigai. O Unibroiga, pasak Orionskio, – tai paralelinė mums visata, esanti kitame matmenyje ir susijusi su mūsų Visata per Oriono žvaigždyną. Tačiau atėję iš Unibroigos Orioniečiai yra vienintelė kosminė civilizacija, specialiai užsiimanti pagalbos teikimu žemei. Orionskis teigia, kad egzistuoja 21 tipo NSO ir išvardija kiekvieno tipo pavadinimą bei trumpai apibūdina kiekvieną tipą. Pagal jo klasifikaciją egzistuoja:
 
infralėkiai – skirti pereiti įvairius materijos lygmenis;
sakralėkiai – galintys dematerializuotis;
tacholėkiai – tachioniniai laivai, skirti ryšiui su antipasauliais;
unilėkiai – neutrininiai laivai, turintys bazes Žemėje;
chronolėkiai – naudojantys laiko tėkmę skrydžiams į ateitį;
anolėkiai – veikiantys anihiliacijos pagrindu;
gravilėkiai – naudojantys gravitacijos sintezę, ir t.t.
 
Virš Petrozavodzko 1977 m., Orionskio nuomone, esą buvo pakibęs neurolėkys – vienas iš ateivių laivų, beesąs ne kas kita, kaip medūziškos formos kvaziorganizmas.
 
“Šviežesni” tokio pobūdžio atradimai, skleidžiami 12 metų mergaitės Lelos, be jokių išlygų buvo išspausdinti laikraštyje “Komsomolskaja pravda”.
 
Toji Lela teigė, kad mirusiųjų sielos iš pradžiū apsigyvena nematomoje “planetoje Nr.7”, kuri cirkuliuoja tarp Žemės ir Mėnulio, o po 20 metų pereina į kitus pasaulius. Beje amerikiečių kosminis laivas “Čelendžeris”, Lelos nuomone žuvo todėl, kad, “įskriejo” į “planetą Nr.7”, kuri kaip tik virš jo starto vietos.
 
Pasak Lelos pasakojimų, kitoje galaktikoje esą egzistuojanti “planeta Nr.800”, keturis kart mažesnė už Mėnulį; joje gyvena trimetriniai, panašūs į žmones gigantai ir žali nykštukai. Jie kalba rusų kalba, bet prie visų daiktavardžių prideda galūnę “ov”.
 
“Planetos Nr.800” gyventojai labai dažnai skraido savo “lėkštėmis” į Žemę, be to, tie milžinai valdo “lėkštes”, o nykštukai atlieka parankinių vaidmenį. Marse – jų tarpinė bazė; Žemėje vagia iš žmonių įvairius daiktus ir t.t.
 
Ištisą fantastinės informacijos srautą papylė ant Latvijos laikraščio “Sovietskaja molodiož” žurnalistas P.Muchortovas. Anot jo, 1989 m. vasarą vienos iš Permės AR komisijos ekspedicijos darbo metu nuošaliame Permės srities rajone buvo pastebimi patys neįprasčiausi reiškiniai: nežinomų lėkštės, bananų, hantelių ir trikampių formos objektų skraidymai ir nusileidimai, o taip pat keistų, panašių į žmones, būtybių, kurios buvo iki keturių metrų ūgio, aptemptais juodais drabužiais, tarp kurių buvo ir pusiau permatomų žmonių robotų, ir būtybių be galvų, pasirodymai ir pranykimai.
 
Dar fantastiškesnė atrodo P.Muchortovo “kosminė informacija”, kurios dalį jis neva gavo per telepatinius kontaktus su kažkokiu protu, o visa kitą tiesiog girdėjo iš įvairių žmonių. Štai trumpos šios “informacijos” ištraukos:
 
“Visatoje 69 milijonai protingų civilizacijų. Visata gali būti 36 matmenų, o pati intelektualiausia, galingiausia civilizacija gyvena septyniuose matmenyse. Mes, žmonės, – civilizacijos iš trono planetos, esančios Didžiojo Šuns žvaigždyne eksperimento rezultatas.
 
Bet nevykęs eksperimentas, kadangi mūsų sielos išėjo pernelyg agresyvios. “Jie būgštauja, kad išsilaisvinę technokratiškai, mes imsime grėsti Visatai. Todėl “jie” mūsų bijo ir nori sunaikinti, kadangi mus ištaisyti jie nepajėgia. Ir padaryti tai nori mūsų pačių rankomis. Pas “juos” gyvuoja priešiška civilizacijų grupuotė, kuri yra mūsų pusėje, bet taip pat mūsų baiminasi.
 
Visos mūsų žinios mums primestos įvairiais būdais: be to viena civilizacijų grupuotė stabdo mūsų pažangą, o kita, atvirkščiai, jį greitina”.
 
Ir paskutinis “perlas”:
 
“1990 m. gegužį – birželį Jėzus Kristus, kuris yra Trono planetos atstovas, apsilankys Žemėje, o tiksliau Šambaloje (labai patogi pranašystė, kadangi neįmanoma jos patikrinti).
 
Tarptautiniame seminare 198 m. Petrozavodske Permės AR tyrinėjimo grupės atstovai vieningai paneigė P.Muchortovo prasimanymus, pareiškę, kad komisija nenustatė nė vieno fakto, kuriuo būtų galima nors iš dalies patvirtinti jo pareiškimus apie kontaktus su kitų planetų gyventojais. Vis dėlto jie pripažino, kad šioje vietoje buvo fiksuojami juostoje nežinomi balti ir juodi rutuliai, nematomi vizualiai, ir atsirasdavo nepaaiškinami kino ir foto aparatūros sutrikimai.
 
Gorkio miesto AR tyrinėjimo sekcijos pirmininkas, technikos mokslų kandidatas E. Jemilovas, dukart lankęsis ekspedicijoje tame Permės srities rajone, taip pat pareiškė, kad medžiaga, patalpinta tame laikraštyje, – tai P.Muchortovo prasimanymai.
 
Analogiškas išvadas “stebuklų” Permės “zonos” atžvilgiu padarė ir Sverdlovsko ekspedicijos nariai, lankęsi ten po P.Muchortovo.
 
Jokių “skraidančių lėkščių” jie nematė ir su nežemiškomis civilizacijomis nebendravo. Ir dar, Sverdlovsko ekspedicijos nariai priėjo prie išvados, kad vykstantys šiame rajone anomalūs reiškiniai visiškai nesusiję nei su NSO, nei su kitų planetų gyventojais ir gali būti paaiškinti fizikos dėsniais.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

Rekomenduojami video:


2500
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Diva

Sveiki, na zinote ka prisigalvoja, kalbate apie visokius kontaktus su nezemiskom civilizacijomis,….
nejuokinkit ….
Kažkodėl tai normaliai tyrimai parodė, kad tai klastotes, simtz kartu klastotes.
Ilgai dar mums teks palaukti kol su savo technologijomis galėsime patyrinėti daugiau…

abc

“nežemiškos civilizacijos rengia dideles žemės žmonių evakuacijas 1990, 1996 ir 1999 m. į kitas planetas, bet ims tik tuos, kurie tiki nežemiškųjų civilizacijų egzistavimu. ” Maždaug 1998-1999 metais, kai buvau lauke, prie manes priėjo kaip mano amžiaus (8-9 metų) mergaitė. Nepamenu ar išvis jis pasisveikino, bet uždavė man klausimą: Ar tiki ateiviais? Aš žinojau apie juos, tačiau atsakiau: Ne. Ji nuėjo ir daugiau jos išvis nebemačiau. Apie ateivius sužinojau, tais metais žiūrėdamas vieną televizijos laidą. Ji labai mane įbaugino. Po kažkiek laiko (gal vienos ar kelių dienų, savaičių), iš kažkur atėjo prie manęs mergaitė ir uždavė man klausimą, tačiau atsakiau,… Skaityti daugiau »

ieskovas

o kur tu juos matei ?

jazer

sizofrenija

atsakovas

tikriausia nematei kaubojų,kurie už 2km gali ,su kulka, peršauti skardinę,ar ore ,labai aukštai, pamušti smulkų daigtą, tai manyčiau čia kažkas panašiai būtų.

Villy

Nors uzmuskit netikiu tuo remote viewingu… Tiesiog neitikina niekas ir tiek.

Taip pat skaitykite