Artimojo tipo kontaktų klasifikacija

Daug kas kas yra nors kiek domėjęsis ufologine tematika, yra susidūręs su terminu „artimi trečiojo tipo kontaktai“. Tai bene žinomiausias kontaktų su ateiviais tipas. Apie tai net yra sukurtas filmas tokiu pačiu pavadinimu, režisierius Stivenas Spilbergas.

 

Mažiau susipažinę su kontaktų teorija asmenys, paprastai apsiriboja tik šio tipo pažinojimu. Tačiau ufologai išskiria net septynis skirtingus kontakto su ateiviais tipus. Pirmieji trys tipai dažniausiai minimi ufologinėje literatūroje, tačiau asmeniui besidominčiam ufologija yra svarbu žinoti visus septynis.

 

Ufologijoje „artimaisiais kontaktais“ vadinami reiškiniai kada yra stebimas NSO arba kitaip sąveikaujama su ufonautais. Pirmąją, ir iki šiol nepranoktą, klasifikaciją įvedė astronomas ir NSO fenomeno tyrėjas Džozefas Alenas Hainekas. Jis įvedė pirmuosius tris kontakto tipus, kurie vėliau buvo papildyti kitų ufologų. Žinoma, kartais ufologai bando pasižymėti kaip tyrėjai, todėl dažnas įveda savo klasifikaciją. Čia aptarsime apibendrintą variantą. Vėliau papildyti kontaktų tipai, nėra aksima, kaip kad pirmieji trys, nes Dž. A. Hainekas siekė suteikti ufologijai moksliškumo, tad ir apibrėžė savo klasifikaciją kaip remdamasis mokslinio pažinimo kriterijais. Kitos klasifikacijos skalės, deja, dažnai neatitinka mokslo reikalaujamų kriterijų: stebėjimo ir tyrimo.

 

Artimais, kontaktai laikomi kai vyksta ne tolimesniu nei 160 metrų atstumu, nes laikoma jog toks atstumas yra maksimalus objekto realiam pažinimui. Toliau esantys objektai gali būti iškraipyti įvairių atmosferos ar kitokių aplinkybių, tad laikomi moksliškai nepatikimais.
Tai gi, Haineko skalei priklausantys trys kontakto tipai:

 

I tipo kontatai

 

Pirmajam artimo kontakto tipui priklauso tie kontaktai, kai stebėtojas mato vieną ar kelis neatpažintus skraidančius objektus (NSO). Tai gali būti įvairaus pobūdžio neidentifikuoti objektai: šviesos, keistai judantys objektai, vadinamosios „skraidančios lėkštės“. Objektų forma gali būti pati įvairiausia: ovalas, rutulys, cilindras, trikampis yra dažniausiai stebimi, tačiau būna ir kitokių formų objektų. Dažniausiai stebint objektą nėra įmanoma pasakyti kas tai konkrečiai yra, ypač jei objektas stebimas iš didesnio nei 160 metrų atstumo. Dažnai NSO yra palaikomi palydovai, lėktuvo šviesos, Veneros planeta, paukščiai, kiniški žibintai ir panašūs, pakankamai racionalūs objektai.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

II tipo kontaktai

 

Šiam tipui priskiriami reiškiniai, kada NSO kaip nors fiziškai veikia stebėtoją ar aplinką. Kartais liudininkai teigia, jog jautė šilumą ar vibracijas sklindančias nuo stebimo objekto. Šiam tipui taip pat priskiriami ir NSO palikti pėdsakai: vietovės pažeidimai (pvz. išdegintas dirvos plotas), ratilai laukuose, žmogaus paralyžius, išgąsdinti gyvūnai ir panašiai. Esant antrojo tipo kontaktams, dažnai nustoja veikti technika: laikrodžiai, automobiliai, kompiuteriai, dingsta mobiliųjų telefonų signalai ir vyksta kitokie panašaus pobūdžio trikdžiai. Taip pat šiam tipui priskiriamas ir „dingusio laiko“ efektas, kuris pasireiškia tuo, jog išvydus objektą, žmogus nebeatsimena ką veikė tam tikrą laiko tarpą.

 

III tipo kontaktai

 

Šiam tipui priklauso kontaktai, kuriuos Hainekas apibrėžė kaip „gyvų būtybių stebėjimas“. Hainekas specialiai pasirinko šitokią formuluotę idant nebūtų išankstinio nusistatymo dėl būtybių kilmės ar tikslų. Hainekas ragina neskubėti šių gyvų būtybių vadinti ufonautais ar ateiviai iš kosmoso.

 

Ryškiausias šio kontaktų tipo papildymas priklaso ufologui Tedui Bločeriui. Jis išskyrė šešis trečiojo tipo kontaktų pasireiškimo būdus:

 

Būtybė yra stebima tik NSO viduje;
Būtybė stebima ir NSO viduje ir išorėje;
Būtybė stebima tik NSO išorėje;
Stebima būtybė, tačiau nėra NSO, nors būta pranešimų apie tuo metu pasirodžiusius NSO tame rajone ir maždaug tuo pačiu metu kai vyksta stebėjimas;
Stebima būtybė, tačiau NSO nėra, taip pat nežinomi jokie duomenys apie NSO pasireiškimus tame rajone tuo pačiu metu;
Nėra nei būtybės, nei NSO, tačiau egzistuoja protinis kontaktas.

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Bločeris taip pat nenaudoja termino „ateivis“, jis apsiriboja terminu „būtybė“, kaip ir Hainekas, tuo nesuteikdamas išankstinio nusistatymo, jog regėtoji būtybė, būtinai yra ateivis iš kosmoso.

 

Tai gi, dėl šių trijų kontaktų tipų sutinka visi ufologai, kiti keturi varijuoja prikalsomai nuo šalies ar ufologo, vieno ar kito, akcentuojamo kontakto dalyko.

 

IV tipo kontaktas

 

Vyksta abdukcija, asmuo dalyvaujantis kontakte yra pagrobiamas NSO ar būtybių kurios atskrido jo pagalba. Žakas Valle, buvęs Haineko kolega, manė jog artimi trečiojo tipo kontaktai turėtų būti apibrėžti, kaip nutikimai, kai liudininkai jaučia jų realybės pojūčio perkeitimą. Valle norėjo pabrėžti tuos atvejus kada jie skamba pasakiškai ar netikrai, todėl manė jog stebimas objektas tiesiog, kažkokiu būdu, perkeičia patį realybės suvokimą. Pavyzdžiui stebimi objektai randasi labai toli, atrodo jog tai ateiviai besidarbuojantys prie NSO, o priėjus arčiau paaiškėja, jog tai tiesiog darbininkai besidarbuojantys prie traktoriaus. Tai tiesiog klaidingo realybės suvokimo pavyzdys.

 

Kiti ufologai, kaip ketvirto tipo kontaktus išskiria telepatinį ryšį su ateiviais kurie nėra regimi.

 

V tipo kontaktas

 

Šį kontakto tipą pasiūlė ufologas Stivenas Griromas. Penktasis artimo kontakto tipas apibrėžia reguliarius kontaktus su ateiviais ir kitos planetos. Ypač dažni buvo šeštajame XX a. dešimtmetyje. Paprastai toks konatktas vykdavo su draugiškai nusiteikusiomis būtybėmis. Dažniausiai kontaktas būna telepatinis, nors paprastai asmenys kontaktuojantys tokiu būdu, nelaiko savęs ekstrasensais. Jie laiko save kontaktuotojais su nežemišku protu. Todėl šio tipo kontaktams jau nebetaikomas „būtybės“ terminas, nors ir ne visi liudininkai teigia jog bendrauja su ateiviais iš kosmoso, dažnai teigiama jog asmuo yra prisijungęs prie informacinės visatos duomenų bazės ar kad kontaktuoja su pačia dievybe.

 

Kiti ufologai penktam kontaktų tipui priskiria abdukciją be fizinės prievartos. Dar kiti šiam tipui priskiria liudijimus, kai kontaktuotojas kurį laiką praleido gyvendamas pas ateivius iš kosmoso.
Šis tipas, jau atsiriboja nuo mokslinio reiškinio vertinimo ir imasi tirti subjektyvias patirtis.

 

VI tipo kontaktas

 

Ufologas Maiklas Neisbittas, šiam kontaktų tipui priskiria numanomą scenarijų kada apipasakojamas incidentas su NSO dalyvavimu, kurio rezultatas buvo trauma arba mirtis. Šis kontaktų tipas artimas Haineko skalės antrojo tipo kontaktams, nes NSO čia palieka matomą pėdsaką. Šitoks tipo aprašymas beveik vienareikšmiškai naudojamas visų ufologų, nors kai kurie ufologai priskiria ne tokį moksliškai prieinamą reiškinį, kaip lytiniai santykiai su ateiviu iš kosmoso. Tokie liudijimai atsirado maždaug nuo septintojo praeito šimtmečio dešimtmečio ir yra labai mėgstama bulvarinės spaudos, skirtos paranomaliems reiškiniams.

 

VII tipo kontaktas

 

Black Vault Encyclopedia Project šiam kontaktų tipui priskiria lytinius santykius su ateiviu iš kosmoso. Tačiau skirtingai nei šeštojo tipo kontaktuose, čia svarbus faktorius yra hibridinių palikuonių atsiradimas. Ši idėja, labai panaši į paleokontaktų teoriją apie galimą ateivio ir žmogaus hibrido sukūrimą, sąveikaujant lytiniu aktu. Paleokontaktų teorija teigia, kad senovėje žmonės būtent tokiu būdu kryžminosi su ateiviais ir todėl buvo toks staigus technologinis šuolis iš akmens amžiaus technologijų į labiau pažengusias.

 

Tačiau artimi septintojo tipo kontaktai prieštarauja Haineko skalės koncepcijoms, nes Hainekas apskritai nesiėmė teigti jog trečiojo tipo kontaktuose dalyvauja ateiviai iš kosmoso, nes tam yra per mažai mokslinių duomenų.

 

Kiti ufologai septintojo tipo kontaktus grindžia sąmokslo teorijomis apie sudarytas oficialias sutartis tarp ateivių ir žemės vyriausybių. Tačiau, kadangi nėra pakankamai duomenų, šis artimo kontakto tipo aiškinimas yra laikomas nemokslišku.

 

Įmanomas ir kitoks kontaktų skirstymas. Jis taip pat dažnai naudojamas ufologų.

 

Raudonasis kontaktas

 

Tai oficialus arba pusiau oficialus žemės vyriausybės susitikimas su nežemiška civilizacija. Įvairios sąmokslo teorijos teigia jog tokie kontaktai jau buvo įvykę. Kaip pavyzdys galėtų būti 1964 metais maždaug gegužės mėnesį, Odincovo rajone (Maskvos apskritis), ne va įvykęs kontaktas tarp TSRS spec. tarnybų ir zonnerijiečių rasės arba analogiškas susitikimas įvykęs panašiu metu JAV, Hollomano oro pajėgų bazėje, Niu Meksike.

 

Geltonasis kontaktas

 

Lytiniai santykiai su nežemiška gyvybės forma. Kadangi kaip minėta tai labai populiari tema bulvarinėje arba kitaip geltonojoje spaudoje, iš čia ir kildinamas kontakto tipo pavadinimas.
Šio kontakto aprašymų scenarijus paprastai būna vienodas, asmuo arba pagrobiamas ir yra verčiamas santykiauti su ateiviu, arba tai vyksta namuose pagal abipusį sutikimą. Bulvarinėje spaudoje dažnai pasirodo straipsniai apie pagimdytus ateivio ir žmogaus hibridus. Tačiau ufologinėje literatūroje dažniausiai aprašomi įvykiai, kai asmeniui turėjusiam lytinius santykius su ateiviu, parodomas jų palikuonis. Tokie vaikai paprastai vadinami „žvaigždžių vaikais“.

 

Žaliasis kontaktas

 

Esant abdukcijos atvejui, kai kurie asmenys teigia jog kurį laiką gyveno ne Žemėje, o kitos civilizacijos gimtojoje planetoje. Paprastai, šio tipo kontaktuotojai teigia jog su ateiviais gyveno kelis metus, nors realiame gyvenime nerandama duomenų apie jų nebuvimą Žemėje, ar kokį nors dingimą apskritai. Tokie asmenys paprastai teigia, kad dėl laiko ir erdvės iškreiptumo, jie ateivių planetoje praleido kelis metus, nors Žemėje tuo metu prabėgo vos kelios valandos. Vienas žymesnių atvejų yra 1992 metais nuskambėjęs per visą Lietuvą kunigo Bronislovo Paltanavičiaus nutikimas. Anot jo, ateiviai jį pagrobė ir nuskraidino į savo planetą. Ten aprodė savo gyvenimo būdą ir buvo nusivedę į vietinę šventyklą, kurioje jis gavo ateivišką komuniją.

 

Šiam kontaktų tipui priskiriamas ir pagrobtųjų pavertimas vergais ar darbininkais kitose planetose.

 

Baltasis kontaktas
Šiam tipui priskiriami visi paleokontaktai, t. y. kontaktai vykę tarp žemiečių ir ateivių iš kitų planetų, gilioje senovėje. Paleokontaktų teorijos šalininkai, teigia jog žmonija senovėje ateivių buvo apdovanota įvairiomis supertechnlogijomis, buvo valdomi ateivių ar tai kad visų religijų dievų prototipai buvo ateiviai iš kosmoso.

 

Klasikiniais „baltojo kontakto“ atvejais galima laikyti: dogu statulėles (manoma jog taip prieš 5000 metų buvo atvaizduoti ateiviai) arba dogonų gentis, kuri pasižymėjo savo astronominėmis žiniomis kaip pavyzdžiui, dar gerokai prieš oficialiam mokslui atrandant jog Sirijus yra dvinarė žvaigždė, tai buvo žinoma dogonų genties mitologijoje.

 

Tai gi, apžvelgėme pagrindines artimojo tipo kontaktų klasifikacijas. Jų žinoma yra ir daugiau ir įvairesnių, tačiau čia norėta apsiriboti populiariausiomis. Žinoma, dažnas ufologas stengiasi savo knygoms suteikti savitumo ir sugalvoja savo klasifikaciją, tačiau tai paprastai tik klaidina skaitytoją. Aptartos kontaktų teorijos yra dažniausiai naudojamos, tad besidomintis ufologija skaitytojas jau galės nebeklaidžioti artimojo tipo kontaktų vingrybėse ir galės ramiai mėgautis ufologine literatūra.

 

Straipsnio autorius: Gabrielius E. Klimenka, paragraf 78

 


Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami skelbiamą turinį portale kuris priklauso Anomalija.lt grupei, Jūs turite įdėti nuorodą į šaltinį (t.y. Anomalija.lt). Daugiau informacijos apie naudojimo taisykles rasite čia.

Rekomenduojami video:


2500
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
martin

mano automobilis NSO

Taip pat skaitykite