Pražuvėliai – didžiausios istorijos mįslės

Kai kurie mūsų planetos kampeliai dar menkai žinomi – nuolat keisčiausiomis aplinkybėmis be pėdsakų dingsta ne tik žmonės, bet ir lėktuvai, laivai. Istorija mena ištisas armijas ir gyvenvietes, mįslingai išnykusias nuo žemės paviršiaus.

 

Dykumoje pražuvusi armija

 

Daugelis senovinių metraštininkų pasakoja apie mįslingą dykumų reiškinį, vadinamą dainuojančiais smėlynais. Tereikia kuriam nors keliautojui atitrūkti nuo draugų ir jis išgirsta keistą šnabždesį, viliojantį tolyn. Daugelis senovės keliauninkų, pasidavusių keistajam šauksmui, amžiams išnykdavo smėlynuose. Šių dienų mokslininkai nustatė hipnotizuojančio garso priežastį – jį sukelia sauso smėlio srovės, byrančios kopų šlaitais.

 

Tačiau daug didesnę mįslę dykumos dvasios užminė 524 m. pr. Kr. Tuomet persų karalius Kambizas pasiuntė 50 tūkstančių karių armiją, kurie turėjo sunaikinti jo valiai pasipriešinusius egiptiečius.

 

Kareiviai išžygiavo iš Tėbų miesto ir pasuko į dykumą. Tačiau trokštamo tikslo – egiptiečių Amonijos miesto taip ir nepasiekė. Be pėdsakų dingo smėlynuose. Iki šiol spėliojama, kas galėjo pražudyti persus: gal kareivius gyvus palaidojo didžiulė smėlio audra, užnešusi juos tonomis smėlio? Iki šiol tebeieškoma katastrofos vietos – gal pavyks surasti drabužių, ginklų ar net karių palaikų likučių, kurie dykumoje gerai išsilaiko. Vis dėlto dykuma kol kas neatskleidė – dingusiųjų nepadėjo surasti net šiuolaikiniai metalo detektoriai.

 

Pradingusi Vikingu gyvenvietė

 

Vikingai, nuo kurių drebėjo visa Viduramžių Europa, buvo puikūs jūrininkai. Jie buvo įkūrę kolonijų ne tik Islandijoje bei Grenlandijoje, bet ir Siaurės Amerikoje. X a. Grenlandijoje klestėjo net dvi vikingų kolonijos: rytinė ir vakarinė, kur gyveno apie 3 tūkst. vikingų.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Tačiau XIV a. klimatas Grenlandijoje pablogėjo: į vikingų gyvenamus plotus pradėjo slinkti ledynai, kartu su jais – šaltis ir purvas. Šalį alino badas, maro epidemijos bei kariniai susidūrimai su eskimais. Tačiau visus apstulbino mįslingas per 1000 žmonių, įsikūrusių vakarinėje kolonijoje, dingimas.

 

1350 m. norvegų dvasininkas iš rytinis gyvenvietės sumanė aplankyti kaimynus vakaruose. Nuvykęs į vakarinę gyvenvietę, rado ją visiškai tuščią – po kaimelį bastėsi sulaukėję gyvūnai. Neaptikta jokių lavonų. Spėliota, gal vikingus galėjusi sunaikinti epidemija, piratų ar eskimų užpuolikai, gal jie patys kažkur iškeliavo. Tačiau visas versijas paneigia faktas, jog gyventojų kūnų neaptikta, o ištuštėjusiame kaime liko slampinėti naminiai gyvuliai.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

 

Mįslingi ženklai ištuštėjusioje kolonijoje

 

Keistos nelaimės persekiojo ne tik vikingus – XVI a. pabaigoje Amerikoje, Šiaurės Karolinoje, paslaptingai pražuvo anglų kolonistų bendruomenė. Tai buvo pirmoji nuolatinė Britanijos gyvenvietė, 1587 m. birželį įkurta Šiaurės Amerikoje, Atlanto vandenyno pakrantėje, Roanoko saloje.

 

Trys britų laivai atplukdė 117 kolonistų iš Portsmuto miesto. Ekspedicijai vadovavęs Džonas Vaitas nusprendė keliems mėnesiams grįžti į Europą – pasiimti daugiau kolonistų. Europoje Dž.Vaitas užtruko daug ilgiau – net 3 metus. Prie Roanoko salos pasirodė tik 1590 m. rugpjūtį, kartu su juo 4 laivai. Išsilaipinę į krantą jūreiviai rado kolonistų kaimelį visiškai ištuštėjusį. Ant medžio greta kaimelio tvoros buvo didelėmis raidėmis išrėžta “Croatoan”.

 

Dž.Vaitas su kolonistais buvo susitaręs: jei tektų pasitraukti iš kaimelio, jie matomoje vietoje turėtų palikti ženklą, nurodantį, kur išėjo. Veikiausiai kolonistai pasitraukė gyventi į 80 km piečiau buvusią Kroatono salą. Tačiau Vaitui taip ir nepavyko jų surasti. Kilus audrai, vėjas laivus pradėjo nešti į atvirą jūrą ir ekspedicija pasuko atgal, į Angliją. Taip ir liko neaišku, kas nutiko Roanoko salos gyventojams. Spėliojama, kad juos galėjo išžudyti ispanai, su kuriais tada kovojo anglai. Tačiau ispanų metraščiai mini tik vieną ekspediciją į Roanoko salą -1588 m. gyvenvietė aptikta ištuštėjusi.

 

Manyta, kad anglus galėjo išžudyti vietos indėnai, bet gyvenvietė nesuniokota, nematyti jokių kovos ar griovimo pėdsakų. Dabar prieita prie išvados, kad kolonistai veikiausiai persikėlė gyventi į netoli buvusios draugiškos indėnų česapikų genties teritoriją. Indėnų legendose minimi į šią gentį priimti baltaveidžiai, tačiau beveik visi jie netrukus žuvo indėnams tarpusavyje kariaujant. Likę gyvi anglai veikiausiai perėmė indėnų gyvenimo būdą ir ilgainiui sumišo su tenykščiais.

 

Iš laivo įgulos liko tik šuo

 

Nuo pat laivininkystės pradžios jūreiviai pasakoja legendas apie laivus vaiduoklius, kurių įgulos dingo nežinia kur, o palikti laivai vieni skrodžia jūrų bangas. 1855 m. vasario 28 d. laivo “Maratonas” jūreiviai Atlanto vandenyne aptiko plūduriuojantį burlaivį “James Chester”. Priplaukę prie apleisto laivo, jūreiviai apstulbo: jis buvo visiškai tuščias. Nematyti jokių grumtynių ar nelaimės pėdsakų, net gelbėjimo valtys išliko. Laivo krovinys nepaliestas, triumas pilnas maisto produktų ir gėrimų. Nors keletą metų bandyta nustatyti, kas nutiko patyrusių jūrininkų laivo komandai, ši mįslė taip ir liko neįminta.

 

Panašus laivas vaiduoklis aptiktas ir prie Australijos krantų: Koralų jūroje rastas tuščias krovininis laivas “Jita”. Jo įgula – 25 jūreiviai mįslingai dingo, nė viena gelbėjimo valtis neatrišta.

 

Dar paslaptingesnis nutikimas įvyko 1850 m. prie JAV valstijos Rod Ailendo miesto Niuporto krantų: čia vieną ankstyvą rytą pasirodė didžiulis burlaivis “Sea Bird”. Susirinkusieji krante išvydo, jog laivas, iškėlęs visas bures, plaukia tiesiai pražūtingų rifų link. Tačiau, likus vos keliems metrams iki susidūrimo, laivą pagavusi didžiulė banga tiesiog išmetė “Sea Bird” ant kranto. Apylinkių gyventojai burlaivyje aptiko tik šunelį, pasitikusį juos garsiu lojimu. Laivo virtuvėje kunkuliavo virdulys, o valgomajame dar nebuvo išsisklaidę tabako dūmai.

 

Iš laivo žurnalo paaiškėjo, kad “Sea Bird” gabeno kavos krovinį iš Hondūro į JAV. Vakare iš jūros grįžę žvejai pasakojo matę šį laivą ir net pasisveikinę su kapitonu. Kas nutiko su įgula per porą valandų, taip ir nepaaiškėjo.

 

Žmonėms, apžiūrinėjusiems šiuos laivus vaiduoklius, susidarė įspūdis, jog įgulos laivus palikdavo staiga, palikę gelbėjimosi priemones, tarsi pagauti netikėto pamišimo priepuolio. Anot vienos teorijų, tokius priepuolius gali sukelti infragarsas, kurį retkarčiais skleidžia banguojantis vandenynas. Žmones staiga apima nenusakomo siaubo jausmas ir viską metę jie šoka į jūros bangas.

 

Pradingo traukinys

 

1911 m. birželį iš Romos geležinkelio stoties į turistinę kelionę išvažiavo prabangus turistinis traukinys. Juo važiavo 106 italai iš pasiturinčių šeimų – šią kelionę joms dovanojo firma “Sanetti”. Tačiau vos prasidėjusi kelionė baigėsi paslaptinga tragedija – 3 vagonai ir garvežys, įvažiavę į beveik kilometro ilgio tunelį, pradingo be žinios. Tik po kurio laiko iš tunelio pasirodę du persigandę keleiviai pasakojo, jog traukiniui įvažiavus į olą po kalnųjį apgaubė keistas baltas rūkas ir jis vis labiau tirštėjo.

 

Keli keleiviai iššoko iš važiuojančio traukinio ir šis be pėdsakų ištirpo baltame rūke. Traukinys taip ir nesurastas. Tiesa, sklido kalbos, kad jis patyręs kraupią katastrofą, tačiau kelionę organizavusi kompanija paslėpusi sumaitotus vagonus ir žuvusiųjų kūnus, o visuomenei pateikusi pasakėlę apie keistą traukimo dingimą.

 

Keisčiausia, jog traukinys atsirado po kelių dešimčių metų – Meksikoje! Meksikiečių psichiatras Chose Saksino aprašė, jog ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje vienos geležinkelio stočių darbuotojus apstulbino nežinia iš kur išniręs traukinys. Iš jo išlipusius 104 italus netrukus sugrūdo į psichiatrijos ligoninę, nes šie visi kaip vienas užsispyrę tvirtino traukiniu atvykę tiesiai iš Romos.

 

Tiesa, apie šio traukinio vaiduoklio pasirodymus minima ir kitose pasaulio vietose. Dažniausiai jį mato italų turistai, stovyklaujantys prie apleisto geležinkelio tunelio. Senovinį traukinį matė ir Rusijoje: 1955 metais jis pasirodė apleistoje geležinkelio trasoje. Traukinys, kurio langai buvo aklinai uždaryti, o vairuotojo vieta tuščia, pašėlusiu greičiu prašvilpė pro apstulbusius žmones, sutraiškė kelias vištas ir pranyko. Traukiniu vaiduokliu susidomėjęs Ukrainos mokslų akademijos narys V.Lešatas paskelbė, jog traukinys kažkokiu būdu keliauja laiku. Pasakojama, kad V.Lešatui pavyko 1991 m. rugsėjo 25 d. patykoti vėl pasirodžiusio vaiduoklio. Mokslininkas neva net užšokęs ant traukinio laiptelių – ir nuo to laiko jo niekas nebematė.

 

Ekspedicija rasta po 40 metų

 

Tačiau ne visų pražuvėlių mįslės liko neįmintos – 40 metų paieškų prireikė, kol buvo surasti be žinios dingusio prancūzų mokslininko Fransua de Laperuzo jūrų ekspedicijos likučiai. Su pavydu žvelgę į anglų jūrų keliautojus bei atradėjus prancūzai 1785 metais taip pat surengė jūrų ekspediciją aplink pasaulį. Į kelionę išplaukė du laivai su 240 jūrininkų, tarp jų buvo ir žymūs to meto prancūzų astronomai, geografai, fizikai ir botanikai (beje, į ekspediciją vos nepakliuvo ir 16-metis Paryžiaus karo mokyklos auklėtinis Napoleonas Bonapartas). Manyta, kad kelionė truks apie ketverius metus. Žinios apie ekspedicijos atradimus Prancūziją pasiekdavo per laiškus.

 

Tačiau 1788 metais laiškų srautas nutrūko – paskutinis pasiekė prancūzus iš Australijos. Prancūzijoje prasidėjus revoliucijai ekspedicijos paieškomis niekas nesirūpino, jūrų keliautojų susigriebta ieškoti tik po poros metų – tačiau laivų niekaip nepavykdavo rasti. Tik po daugelio metų vienos Ramiojo vandenyno salos gyventojai anglų fregatos “Search” kapitonui pardavė špagos rankeną, kurioje išgraviruotas prancūziškas herbas. Netrukus paaiškėjo, kad tolimoje Vanikoro saloje čiabuviai iki šiol mena legendą apie du laivus, sudužusius prie jų salos. Dalis jūreivių išsigelbėjo ir ilgus metus gyveno kartu su tenykščiais, kol vienas po kito išmirė. 1959 metais surengta ekspedicija patvirtino čiabuvių pasakojimus – prie salos vandenyno dugne išties rastos abiejų laivų liekanos.

 

Autorius: Arvydas Karliauskas

Rekomenduojami video:


2500
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
as

Net pagooglinau apie ta Sanetti traukinį.

powix

apie traukini sudomino

Rufus

Situos straipsnius jau anksciau esu skaites o straipsnelis apie traukini sudomino tikrai.

Mrs.Leto

Ta istorija su traukiniu,tai kaip iš Hario Poterio.Kur Psychai užpuola traukinį,pasirodo baltas rūkas ir t.t :D
bet šiaip,tai ši ties kraupu.Įdomu straipsnis.Kiek daug mes dar nežinome…įvairiausios energetinės zonos…kitų pasaulių ir dimensijų susijungimo sritys,į kurias papuolus prasideda keisčiausi dalykai…be galo įdomu

Dratas

Dingusios kariuomenės karių palaikų likučiai, ginklai ir papuošalai prieš keletą metų buvo aptikti.

Taip pat skaitykite