Aukštesnės būties ilgesys

Apie 1968-uosius metus Brad Steiger sudarė savotišką anketą, skirtą, kaip jis tuomet pavadino „žvaigždžių žmogaus”, ar išskirtinai dvasiškai orientuotos asmenybės tipui nustatyti. Šitokį terminą Steiger pasiskolino iš Amerikos etninių gyventojų mitologijos, kuri byloja, kad žvaigždėse gyvena dvasinės būtybės ir laiks nuo laiko apsireiškia Žemėje, o taip pat, kai kurie mūsų išlaiko ypatingesnį ryšį su žvaigždėmis. Brad Steiger pasitelkė idėją žmogaus, pradedančio jaustis esančiu ne iš šios aplinkos, išgyvenančiu tai taip stipriai ir pilnutinai, kad galėtų būt pavadintu tik kaip „nukritusiu iš žvaigždžių”.

 

Sherry Hansen, liuteronų teologė, tuometinė Niu Jorko universiteto konsultantė, vienoje iš savo edukacinių programų 1970-aisiais, sudarė panašią anketą. Sulyginę tyrinėjimus su Brad’u jiedu padarė išvada, kad dažniausiai respondentai vadina save „dvasiniais padėjėjais” šioje žemėje. Ištisą dešimtmetį Brad Steiger su žmona tapusia Shelly tobulino apklausos formą, ir nuo 1987-ųjų iki 1993-ųjų išsiuntinėjo daugybei žmonių visam pasaulyje. Virš 30 000 asmenų gražino užpildytas anketas.

 

Jas atsakė įvairiausių visuomenės sluoksnių, visų įmanomų specialybių, dvasinių bei religinių pažiūrų atstovai. Pavyzdžiui, protestantų bažnyčiai priklausančių sudarė 49% visų apklaustųjų, katalikų – 39%, „naujojo amžiaus” dvasinei pakraipai – 12%, netikinčiais save įvardino tik 1% . Mistinių patirčių skiltyje, 94% atsakiusiųjų stipriai išgyvena „vientisumo su visata” pojūtį, 67% – intensyvius religinius jausmus, 91% teigia patyrę telepatinį ryšį su būtybėmis iš nematomojo ar aukštesniojo pasaulio, tiek pat tvirtina turintys angelą sargą.

 

Beveik visi apklaustieji pritaria idėjai, kad jų dvasiniai ar fiziniai protėviai yra atkeliavę iš kitų dimensijų, kaip ir daugelio jų pačių sielos. Nors visi šie vyrai ir moterys liudija besijaučiantys „svetimi svetimam krašte”, tačiau daugybė jų aktyviai dirba visuomeniškuose srityse, būdami medicinos seselėmis, gydytojais, mokytojais, tarnautojais, žurnalistais bei psichologais ir net teisininkais. Pats ryškiausias bruožas – atsakymas bendras absoliučiai visoms anketoms – tai pasiryžimas ir noras tarnauti planetos labui, visoms gyvoms būtybėms.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Brad Steiger juokavo – šimtai mokslininkų dešimtmečiais ieško gyvybės kosmose, o jis netikėtai atrado visą tinklą būtybių iš kito pasaulio, išsidriekusį čia pat, Žemėje. “Žvaigždžių žmonių” fenomenas išlieka “nematomas”, tačiau užkliudo ir pritraukia jaunesnius, “kitokiais” pasijutusius naujų kartų atstovus. Jie tapo vadinami “žvaigždžių vaikais” (star children), “žvaigždžių sporomis” (starseeds) ar “klajokliais” (wanderers), viena po kitos išdygo internetinės “stovyklos”, skirtos pasidalinti patirtimi, studijuoti, taip pat svetainėse pateikiamas gan vieningas sąvokų apibrėžimas.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Pasak tokių šaltinių, “žvaigždžių sporomis” galima būtų pavadinti daugelį, kas nuoširdžiai jaučiasi turįs misiją šiame pasaulyje ir laukia meto “sudygti”.Tai aiškiai primena ir biblijinę grūdo metaforą.

 

Teigiama, “žvaigždžių vaikai” galiausiai turi išmokti pažinti fizinį pasaulį “iš užkulisių” ir prisiminti savo tikrąją prigimtį kiek įmanoma gryniau. Aukštesniosios jėgos padeda jų transformacijai, pilnutinio savęs suvokimui. Tada jie pasiruošę įgyvendinti misiją, padėti kitoms, žemiškais saitais supančiotom sielom atpažinti savo dieviškąją paskirtį. Kaip bežiūrėsi,visa tai skamba lyg iš senosios gnostikų doktrinos.Ir lygiai taip pat pabrėžiama atbudimo svarba – jis gali būti nuoseklus, ramus arba staigus, net dramatiškas. Visais atvejais “žvaigždžių vaikų” atmintis nuskaidrėja, bent tiek, kad atrasti ar pajausti savo tikrąją prigimtį ir tapt sąmoningu.

 

Tolimesnės veiklos forma gali būt labai individuali, išreikšta atvirai ar užslaptinta paprastume.Tai gali būti pozityvių žinių skleidimas, mokyklų, globalių bendrijų įkūrimas ar tyli asmeninė pagalba.

 

“Žvaigždžių žmonės” linkę manyti, kad visais žmonijos gyvavimo laikais savotiškos “žvaigždžių sporos” buvo siunčiamos į Žemę pagelbėti išsivadavimams iš “tamsiųjų erų”, visuotinės pažangos siekiams. Tačiau daugeliui “žvaigždžių vaikų” nepavykdavo įgyvendinti savo misijų ir jie pasijausdavo, lyg pakliuvę į spąstus, – suvilioti materialaus pasaulio iliuzijų klimpdavo vis giliau į užmarštį.

 

Čia vėl žvilga panašumas su gnostikais, tik viskas rutuliuojasi kosminėje eroje. “Žvaigždžių vaikai” jaučiasi svetimais ir ypač tą pažymi vadinamieji “klajokliai”, dažniausiai sunkiai išgyvenantys savo nepritapimą, jie jaučiasi tiesiogiai ištremti iš kitų planetų.

 

Toks pareiškimas labai derėtų hipiškų laikų filosofavimams, o “žvaigždžių vaikai” mano, kad šitokios būtybės kaip tik būna esminiais katalizatoriais masiškai transformuojant sustabarėjusias visuomenes, kaip tai akivaizdžiausiai pasireiškė septintame dešimtmetyje. “Nukritusiais iš kitos planetos” miesčionys pažymi ypatingus keistuolius, o būtent taip save pristatė įtakingas džiazo novatorius Sun Ra, ar panašiai užsimindavo ir legendinis Jimi Hendrix. Kaip nebūtų keista, toks pareiškimas tikriausiai nenustebintų induizmo pasekėjo. O gal galima aprėpti dar plačiau – kad visi religiniai mokymai neišvengiamai išpažįsta mažiausiai du pasaulius (“šį” bei “kitą”), ir tarp jų besikabarojantį moksliškąjį homo sapiens. Tad jaustis svetimu, ar kartais prisiminti bet kuria prasme kitokį pasaulį yra lyg ir visai natūralu.

 

Gal būt tai žmogiškosios būties archetipas, užfiksuotas gnostiniuose raštuose ir slapta apsireiškiantis kitose epochose, staiga atgijęs ir šiandien. Tačiau ne tiesiogine sąsaja – egzistuoja dabartinės gnostikų grupuotės, susiformavusios atkuriant tradicijas, bet “žvaigždžių vaikai” savotiškai interpretuoja kai kurias pagrindines gnostikų idėjas. O šviežiau ir naujau pasireiškia tai, kad “žvaigždžių žmonės” pernelyg nesirūpina savo paties išsigelbėjimu, nes paprasčiausiai jaučiasi ir taip esantys iš kito pasaulio!

 

Pagaliau “žvaigždžių vaikų” fenomeną netiktų vadinti nauja religija, net gi judėjimu, greičiausiai tai per daug abstraktus reiškinys. Tačiau platus, kiek žinoma, sukėlęs tylų, bet pakankamą susidomėjimą ir Lietuvoje. Leidykla “Šviesa”, dažniausiai asocijuojama su vadovėliais, 1997-ais metais lyg niekur nieko išleido knygą “Žvaigždžių vaikai”( Star Children, 1994). Tiesa, jos autorė Jenny Randles, bene garsiausia ir labiausiai gerbiama Anglijos ufologė, pateikia gan santūrų, gal kiek bedvasį įvadą į temą, tačiau nestokojantį žavesio.Visais atvejais tokio pobūdžio knygos skatintų savęs pažinimo, bei pozityvaus atsiskleidimo siekį.

 

Jei paslaptingumas traukia, svetimumas ugdo, bylodamas amžiną tobulesnio pasaulio ilgesį, didinga prigimtis įpareigoja: jei esi šviesos dalelė – turi šviesti kitiems.

 

Autorius: Lukas Devita


2500
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Aukštesnis ūgiu.

>> Aukštesnės būties ilgesys.

Įdomu tai, kad dauguma ateivių yra žemesni ūgiu, o būtent mes esam aukštesni.

Paaiškinimas: “aukštumas” arba “žemumas” reiškia tik ilgumą ar trumpumą.