Neįsivaizduojama minties galia

Protas nuolat spinduliuoja minties energiją, kuri gali būti matoma kaip aura. Ji sklinda per kelias pėdas nuo asmens, toldamos, darosi vis nepastebimesnės. Žmogus nuolat spinduliuoja minčių bangas ir jos, išeikvojusios pirminę savo jėgą, juda panašiai kaip debesys, susimaišydamos su kitomis to paties tipo minčių bangomis.

 

Kai kurios lieka šalia tos vietos, kur gimė ir jeigu jų nesutrikdo stiprios priešingo pobūdžiobmintys, gali išlikti beveik nepakitusios daugybę metų. Kitos mintys, siunčiamos su konkrečiu tikslu arba veikiamos stipraus noro, stiprios emocijos, aistros, nulėks nepaprastu greičiu ten, kur buvo nukreiptos.

 

Paprastai į mintį žmogus įdeda labai nedaug jėgos, mąstymas tampa beveik mechaninis, todėl mintys toli neplinta, jei tik jų nepritraukia kitas panašiai mąstantis žmogus. Kai mintis išsiskiria su didele jėga, joje paprastai yra tam tikra dalis pranos, kuri suteikia minčiai papildomos jėgos. Prana įkvepia minčiai gyvybės, paverčia ją beveik gyva būtybe.

 

Dar vienas dalykas – minties sugebėjimas pritraukti prie savęs kitas panašaus pobūdžio mintis ir tokiu būdu smarkiai sustiprėti. Mintis ne tik pritraukia prie žmogaus iš mąstymo atmosferos, traukos lauko ribose, panašias į save kitas mintis, bet ir turi polinkį jungtis tarpusavyje, maišytis, susilieti. Visuomenės minčių erdvė – tai visuomenę sudarančių žmonių minčių visuma.

 

Įvairios žmonių skleidžiamos mintys traukia prie savęs panašias mintis ir pačios skrieja link panašių į save. Taip astralinėje erdvėje susidaro sluoksniai, kur tarsi debesys ore susirenka į tam tikras grupes, pagal pobūdį. Tai nereiškia, kad sluoksnis užima kažkokią erdvės dalį ir išstumia iš ten kitokių minčių sankaupas. Astralinėje erdvėje vienas reiškinys netrukdo kitam. Minčių debesis sudarančios dalelės sudaro įvairaus dažnio virpesių telkinius, todėl ta pati erdvė užsipildo labai skirtingomis mintimis, kurios laisvai plinta, nesusiduria viena su kita, susijungia tik su panašiomis į save, nors kai kuriais atvejais gali atsirasti laikinų kombinacijų ir su kitokiomis mintimis.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Žmogus traukia prie savęs mintis, kurios atitinka jo spinduliuojamas į išorę mintis ir savo ruožtu jį patį veikia pašalinės mintys, panašios į jo paties. Ši minčių tarpusavio sąveika primena kuro pylimą į ugnį. Jei kažkas ilgai slepia savyje pyktį, neapykantą, į jo protą ims lietis toks bjaurus minčių srautas, jog žmogus pasibaisės, jei tik supras, ką su savimi daro.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Kuo ilgiau jis atkakliai eis ta kryptimi, tuo liūdnesnės pasekmės laukia. Kiekviena mintimi žmogus atsiskleidžia kokiai nors įtakai. Jis paverčia save centru tos rūšies minčių, kurios jame dominuoja. Jeigu jis jas saugos tol, kol jos netaps jam įprastomis, pradės traukti prie savęs aplinkybes ir sąlygas, kurios duos galimybę pasireikšti mintims tikrovėje. Vienokia ar kitokia proto būsena ne tik traukia prie savęs, bet ir atveda prie aplinkybių ir situacijų, duodančių galimybę panaudoti mintis ir polinkius, kuriuos žmogus kurį laiką slėpė ir ugdė savyje. Jei protas apimtas gyvuliškos aistros, visa jo prigimtis stoja į sąmokslą, kad vestų jį ten, kur šios aistros gali būti patenkintos.

 

Jei asmuo pripratęs galvoti apie pakylėtus dalykus, laikui bėgant jis paklius į sąlygas, harmoningas jo įprastoms mintims, trauks prie savęs kitas, kurios tučtuojau susijungs, tarsi suaugs su jo paties mintimis. Tai galioja ne tik minčių atžvilgiu, bet ir pačių žmonių. Asmuo traukia prie savęs panašaus būdo ir mąstymo žmones ir savo ruožtu yra traukiamas prie panašių žmonių. Mes kuriame sau aplinką ir draugiją šiai dienai vakarykščios dienos mintimis. Vakarykštės mintys vis dar daro mums didesnę ar mažesnę įtaką, bet šiandieninės visada stipresnės ir norint, gali lengvai pakeisti ir išstumti praeities minčių įtaką.

 

Aktyvi, t.y. paleista su tam tikru tikslu mintis yra daug stipresnė už sukurtą be tikslo. Mintis, prisotinta pranos, turi didesnę jėgą už paprastą. Bet kuri teigiama, t.y. aktyvi mintis yra daugiau ar mažiau prisotinta pranos. Stiprus žmogus net nesąmoningai siunčia stiprias teigiamas mintis ir perduoda jomis pranos atsargas, proporcingas jėgai, su kuria ta mintis buvo paleista. Tokios mintys lekia tarsi kulkos į taikinį, vietoj to, kad plauktų, kaip daro įprastos. Stiprus mąstytojas, kurio mintis prisotinta pranos, dažnai sukuria taip vadinamą minties formą, t.y. tokią gyvybingą mintį, kuri yra beveik gyva būtybė. Tikros minties formos, susiliesdamos su žmogaus psichiniu fonu, įgauna beveik tokią pat jėgą, kaip tas asmuo, kuris ją skleidžia. Okultiškai išsivystę žmonės dažnai pasiunčia tokias minties formas artimiesiems į pagalbą sielvarte ar skausme, daugelis mūsų yra patyrę gerų minčių poveikį, gautą tokiu būdu. Jos padeda, kai net neįtariame savo jausmų pokyčio priežasties, suteikia naujų jėgų antplūdį.

 

Nors neigiamos minties formos dažnai yra nesąmoningai išmetamos į aplinką egoistiškų norų ir siekių turinčių žmonių, užkrėsdamos daugelį aplinkui, tačiau bijoti jų poveikio nereikėtų. Niekas negali būti jų užkliudytas, jei aplink save palaikys meilės ir pasitikėjimo atmosferą. Ji atstumia stipriausias bangas, nukreiptas prieš mus. Kuo aukštesnis minties lygis, tuo ji stipresnė.

 

Pats silpniausias žmogus, jei tik jo siela pripildyta visuotinės meilės ir pasitikėjimo Vieningąja Jėga, yra daug stipresnis už tą, kuris savo didelę galią naudoja egoistiniams tikslams. Aukščiausios jėgos gali priklausyti tik dvasiškai išsivysčiusiems žmonėms, kurie seniai atsižadėjo žemų siekių ir garbėtroškiškų sumanymų. Tokie žmonės nuolat siunčia jėgos pilnas bangas, nešančias pagalbą, kreipdami jas tiems, kuriems jų reikia. Tereikia mintyse paprašyti pagalbos iš tų, kurie gali ją suteikti ir tučtuojau pritrauksime prie savęs stiprios, teigiamos minties bangas, nuolat sklindančias iš aukščiausių būtybių, tiek gyvenančių šiame pasaulyje, tiek bekūnių. Jei žmoniją veiktų egoistiški žmonės, ji seniai būtų žuvusi.

 

Minties formos pasaulyje reikia saugotis tik tokių minčių, kurios atitinka žemus kėslus, glūdinčius mumyse pačiuose. Jei palaikome savyje žemas, egoistiškas mintis, taip atidarome įėjimą į save to paties tipo minties formoms, kurios yra aplinkui mus psichinėje atmosferoje ir gali užvaldyti, priversti padaryti tai, kas anksčiau keltų siaubą. Mums duota teisė kviesti bet kokius svečius, todėl turime būti atsargūs, rinkdamiesi juos.

 

Stiprūs norai sukuria minties formas, siekiančias juos patenkinti, nesvarbu, geri jie ar blogi. Per jas pritraukiam prie savęs įvairius reiškinius ir, savo ruožtu, priartėjame prie tų pačių reiškinių. Mūsų sukurtos minties formos tampa pagalbininkėmis. Būkim atsargūs, jas kurdami, nesiūskim norų, kuriems nepritartų aukščiausiasis “Aš”, kitaip galima susipainioti rezultatuose, atsiradusiuose iš minčių ir teks smarkiai kentėti, savo patirtimi įsitikinant, kad negalima naudoti psichinių jėgų blogiems tikslams.

 

Žmones baudžia jų pačių sukurti reiškiniai. Svarbiausia – niekad, jokiomis aplinkybėmis negalima siūsti stiprių minčių ir norų, galinčių pakenkti kitam žmogui, nes toks veiksmas turės tik vieną rezultatą – atgalinį veiksmą ir skaudžią pamoką. Nekask kitam duobės… Pikta mintis, siunčiama į švarią sielą, atšoka nuo jos ir sugrįžta siuntėjui, įgavusi nuo smūgio didesnį pagreitį.

 

Praeityje žmonija sukūrė daugybę minčių pačiais įvairiausiais klausimais. Bet kurios specialybės žmogus gali pritraukti reikalingas bet kurios srities mintis. Daugelis didžiųjų atradimų buvo gauti būten t šiuo keliu, nors atradėjai ir nesuvokė, iš kur atėjo tos mintys. Dauguma šių žmonių, atkakliai galvodami apie kokį nors dalyką, atverdavo tuo savo protą aukštosioms minčių įtakoms, kurios veikdavo jas priimantį protą.

 

Neišreikšta mintis, prisotinta noro jėgos, nuolat ieško būdų pasireikšti ir yra lengvai pritraukiama proto, kuris gali ją išreikšti veiksmu. Kitaip tariant, jei mąstytojui gimsta mintis, kuriai išreikšti jis neturi pakankamai energijos ar gabumų ir iš kurių jis negali gauti naudos, tai šios jo sukurtos stiprios mintys metų metus ieškos kitų protų, per kuriuos galėtų pasireikšti. Kai galiausiai jas pritrauks pakankamaio energingas, kad jas išreikštų, žmogus, jos kriokliu pasipils į jo protą ir įkvėps jį.

 

Jei žmogus susitelkia ties kokiu nors klausimu ir sprendimas vis išslysta, jam reikia užimti pasyvią poziciją to klausimo atžvilgiu ir visai tikėtina, kad tuomet, kai jis pats nustos galvoti, klausimo sprendimas sužibs prieš jį tarsi burtų lazdele pamojus. Kai kurie didieji žmonės patys patyrė šį minties pasaulio dėsnį, nors nedaugelis jų suvokė priežastis.

 

Minčių pasaulis pilnas neišreikštų minčių, kurios laukia žmogaus, kuris jas pritrauks ir panaudos. Tokiu pat būdu žmogus gali pritraukti stiprias teigiamas mintis, kurios padės įveikti liūdesio ir nusivylimo priepuolius. Minčių pasaulyje yra didelės energijos atsargos ir kiekvienas, kam jos reikia, gali pritraukti tai, ko jam reikia. Sukaupta pasaulinė mintis priklauso žmonėms, tereikia ja naudotis.

Rekomenduojami video:


2500
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Briedas Atvirkščiai

Sunku patikėti, kaip galima “suvartyti” paprastus dalykus..

.. ne panašūs “minčių debesėliai” jungiasi, jungiasi panašiai galvojantys žmonės.

.. aura nėra mintis, aurą spinduliuoja fizikinė smegenų veikla. Aura be smegenų veiklos neegzistuoja.

toliau neužteko tolerancijos skaityti totalų “briedą atvirkščiai”.

esu aš

kas parašė šitą straipsnį?

wAZIR

Aš turėjau svajonę, dabar ji vaikšto šalia manęs ir nervuoja ; D

lolita

norai pildosi.Bukite atsargus.

Taip pat skaitykite