Senovės valdiečių horoskopas: kas esate Jus?

Senovės valdiečiai gana plačiai praktikavo astrologiją, todėl ir buvo persekioti Bažnyčios. Jie stengėsi savo ezoterinį mokymą paslėpti nuo pašaliečių, tačiau 2006 metais vienoje iš valdiečių bažnyčių Toledo mieste buvo rastas užgriuvęs požemis kuriame slypėjo slaptoji valdiečių biblioteka. Viena iš knygų „Ordium Astrologica Predicatorum Fratrum Minorum Valdensis“ (autorius Seraras de Žarderas), pasakojo apie valdiečių astrologijos paslaptis. Knygoje „The Sacred Arts of Valdensis Astrology“ (autorius žymus JAV astrologas Stiven McFargust), pasakojama, kad ši horoskopo sistema yra labai patikima, ja remiasi pačios moderniausios JAV astrologijos mokyklos, apjungiančios senąją ir naująją astrologiją).

 

Valdiečių astrologija nuostabi tuo, kad apjungia ir krikščioniškos Europos mentalitetą ir semiasi žinių iš senovės artimųjų rytų. Moderniosios astrologijos tyrėjai (pvz. G. Salinsky ar E. Hartman), sako kad valdiečių astrologija yra ta svarbiausia vienijanti grandis kuri nutiesia tiltą tarp senosios ir moderniosios astrologijos.

 

Strėlės kryžius (09.20 – 10.22)

 

Žmonės gimę po Strėlės kryžiumi, turi gana veržlų charakterį. Jie mėgsta pasiekti tikslą, gali skaudžiai įgelti ir sužeisti žmogų kaip strėlės antgalis. Bet dažnai strėlė pasiekusi savo tikslą lūžta, taigi ir šios mūsų Viešpaties Jėzaus avelės, gali palūžti sužeidusios kitą savo brolį. Šiuos asmenis globoja šventasis Donatas, kuris buvo romėnų karys sutikęs mūsų Viešpatį. Taigi ir šio kryžiaus globotiniai turi savyje potencialą kautis už savo tiesą ir savo tikėjimą.

 

Šv. Brigidos kryžius (10.23 – 11.19)

 

Kaip kad švetoji Brigida buvo tikėjimo kankinė, žmonės gimę po jos kryžiaus globa, yra ištikimi savo įsitikinimams. Jie linkę į gudrumą, kaip apaštalo Pauliaus minimi balandžiai galintys apsimesti gyvatėmis idant laimėtų. Tai yra gudrūs, bet nelinkę į suktybes žmonės, karštai mylintys savo artimuosius. Jiems šeima prilygsta motinai Bažnyčiai, todėl jie pasiryžę ne tik kovoti, bet ir aukotis dėl savo šeimos, artimųjų, draugų ir bendražygių.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Lotyniškasis kryžius (11.20 – 12.25)

 

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Kadangi Lotynų Bažnyčia linkusi persekioti visus kurie tiki kitaip nei jie, žmonės gimę po šiuo kryžiumi, linkę kerštauti. Jų kerštas paprastai būna gerai apgalvotas. Jie nėra karštakošiai, tačiau jei nori turėti priešą piktesnį ir gudresnį už patį Belzebubą, susipyk su tuo kas gimė po Lotyniškuoju kryžiumi. Tačiau kokie bebūtų kerštingi, šie žmonės savo draugus labai myli. Jie gerbia tuos kurie juos gerbia ir tuos kurie nekovoja prieš juos. Jiems yra sunkiausia laikytis mūsų Viešpaties priesako mylėti savo priešus. Tačiau, jei nori draugo kuris būtų tau kaip uola, kaip Pteras ant kurio Višpats pastatė savo Bažnyčią, draugauk su esančiais Lotyniškojo kryžiaus globoje.

 

Keltiškasis kryžius (12.26 – 01.19)

 

Keltiškojo kryžiaus globoje esantys, yra drovūs ir tylūs žmonės. Jie daugelį dalykų slepia viduje. Savo vidinį gyvenimą parodo tik artimiesiems. Kadangi keltų žemėse Lotynų bažnyčia persekioja vietines Kristaus aveles, jie priversti gyventi slaptoje ir slaptoje garbinti savo Viešpatį Jėzų Kristų. Taip ir gimę po Keltiško kryžiaus globa, slepiasi nuo aplinkinių. Jie gerai jaučiasi tik tarp artimų žmonių, kurie juos palaiko. Aplinkinis pasaulis kartais juos gąsdina.

 

Šv. Petro kryžius (01.20 – 02.20)

 

Šventojo Apaštalo Petro kryžiumi paženklinti žmonės yra tvirti kaip ir Kefas, t.y. Petras, Uola. Jie turi tvirtą nuomonę, kurią būna sunku pakeisti, bet ne todėl kad šie žmonės neįsiklausytų ką sako aplinkiniai. Taip yra būtent todėl kad šie žmonės turi slaptąjį žinojimą, gnosis. Jie dažnai intuityviai jaučia kas teisinga, o kas ne. Tai žmonės turintys išsilavinimą, ne tiek duotą universitetų ar mokyklų, kiek gautą iš Viešpaties. Tokio žmogaus ginčo metu nenugalėtų net pats Saliamonas. Tai žmonės sugebantys taikliai naudoti savo turimą gnosis. Kartais jų gnosis vertinamas dviprasmiškai nes tai dviprasmiškas kryžius, galintis reikšti ir Viešpaties garbę ir šėtono pinkles.

 

Maltos kryžius (02.21 – 03.17)

 

Kaip mūsų kariai, besikaunantys Jėruzalėje yra stiprūs ir drąsūs, taip ir po Maltos kryžiumi gimę žmonės yra tikri dvasios ir kūno galiūnai. Jie mažais serga, nes kaip sakė išmintingieji romėnai: „Sveikame kūne – sveika siela“. Tai ramūs, stiprią valią ir savitvardą turintys žmonės. Maltos kryžiaus jėga suteikia jiems galios miklinti savo kūną, protą ir sielą. Jie būna geri sportininkai, kaip graikų atletai, išmintingi kaip pats Saliamonas, ir einantys į šventumą, kaip ir šventasis Augustinas, kuris iš paleistuvio tapo šventu Dievo vyru.

 

Hiero kryžius (03.18 – 04.19)

 

Hiero kryžiaus globoje esantys žmonės yra tvirti, nes juos globoja pats Kristus. Šis kryžius sujungia dangų ir žemę, tai tas pats kryžius kuris buvo Jokūbo sapno laiptai angelams, tai tas pats kryžius ant kurio kentėjo Kristus. Žmonės gimę po Hiero kryžiumi yra geri vadovai, nes kaip Apaštalas Paulius sako jie yra Kristaus atvaizdas. Tokiu vadovu galima pasikliauti, nes jis yra ištikimas savo tikslams, gerbia savo pavaldinius, ir rūpinasi kitais. Jam nesavitas egoizmas. Toks vadovas niekada neapgaus mokėdamas tai ką žmogus uždirbo, nes kaip moko Šventasis Raštas, kiekvienas darbininkas – vertas savo užmokesčio.

 

Koptų kryžius (04.20 – 05.25)

 

Korptų kryžiaus globoje esantys žmonės yra geri ir kilnūs pamokslininkai. Jie yra plepūs, bet visada kalba svarbius dalykus. Jų kiekvienas žodis yra aukso vertės, jie geri mokytojai. Daug išmano ir moka įdomiai papasakoti tai kitiems. Jie žingeidūs, bet ne dėl tuščio smalsumo kurio nemėgsta Viešpats, o dėl švento troškimo pažinti. Tokie žmonės dažnai vadovauja bendruomenėms. Jie nepaprastai įdomūs ir charizmatiški, jais seka Dievo tautos avelės.

 

Alfos ir Omegos kryžius (05.26 – 06.21)

 

Šio kryžiaus ženklas apjungia viso pasaulio puses. Ezechielio minimi angelais saugantys keturias pasaulio puses, ypač globoja gimusius po šiuo kryžiumi. Šie žmonės nesimėto į šalis. Pradėję vieną darbą jį būtinai pabaigia ir be vargo imasi naujo. Jie darbštūs ir be vargo įveikia sunkumus. Jie labiausiai atspindi tai ką Apaštalas Jonas, savo Apreiškime, vadina Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga. Nes šie žmonės tikrai pareigingi ir kilnūs. Jie visda siekia užsibėžto tikslo. Jie net norėdami nesugeba būti nepareigingais. Šiais žmonėmis ypatingai galima pasikliauti, nes jie neišduos kaip Judas, esant sunkumams neatsižada kaip Petras, o visada liks šalia kaip ir Mergelė Marija, kuri pasiliko prie kenčiančio Viešpaties Kryžiaus medžio.

 

Jeruzalės kryžius (06.22 – 07.19)

 

Jeruzalės kryžiaus globoje esantys, pasižymi nepalenkiamu tvirtumu. Kaip Jeruzalę ginantys mūsų kariai, aštuoniese prasilaikė pusė metų prieš visą nekrikštų kariuomenę, taip ir šio kryžiaus globotiniai sugeba trvirtai siekti užsibrėžtų tikslų. Tai stiprios dvasios žmonės. Jie ne tik stirpūs patys, bet sugeba sustiprinti ir kitus. Gina silpnesnius. Visada padės ištikus nelaimei. Tačiau jei juos supykdysi, kerštas gali būti stiprus kaip visa tamplierių ordino kariauna. Tai geras draugas ir galingas priešas. Jie žino kas yra ir kuo tiki, juk ne be reikalo Jeruzalė yra visatos centras.

 

Lelijos kryžius (07.20 – 08.24)

 

Po šiuo kryžiumi gimę žmonės yra kilnūs, riteriški ir tyri. Lelija būdama tyrumo simboliu, rodo kad šie žmonės nemėgsta melo. Jie nemeluoja patys ir nekenčia kai meluojama jiems. Tai tikri tiesos kariai, anot Apaštalo Pauliaus, paėmę į rankas tiesos kalaviją. Jie visada gina tai kas yra teisinga, nesukčiauja ir neveidmainiauja. Tai tikrai patikimi žmonės, kurie niekada neapgaus, nes jie nėra tokie kaip melo tėvas šėtonas. Norėdamas papirkti tokį žmogų gali nusvilti, norėdamas apgauti gali nukentėti. Jei reikia patikėti paslaptį, geresnio paslapties saugotojo nerasi.

 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio kryžius (08.25 – 09.19)

 

Šventojo Pranciškaus kryžiaus globoje esantys žmonės, nėra prisirišę prie materialiojo pasaulio vertybių. Jie net esant nepritekliui nenusimena, nes juos globoja Pranciškus. Jie randa išeitį iš pačių sunkiausių išbandymų kuriuos mums siunčia Viešpats. Tai laimingi žmonės, kurie gali pakelti ūpą kitiems, pamokyti ir suteikti vidinės stiprybės. Tai žmonės kurie nėra pavydūs, kurie priima kitus ir yra geros širdies. Jie paprastai myli gyvūnus ir laiko juos savo namuose, ir net ne dėl maisto o iš meilės Viešpaties tvariniams. Tokie žmonės labiausiai linkę į užjaučiančią meilę, caritas. Būna geri gydytojai, mokytojai ir gerai atlieka darbus kur reikia meilės ir atjautos savo artimui.

 

Autorius: Gabrielius E. Klimenka

 


Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami skelbiamą turinį portale kuris priklauso Anomalija.lt grupei, Jūs turite įdėti nuorodą į šaltinį (t.y. Anomalija.lt). Daugiau informacijos apie naudojimo taisykles rasite čia.

Rekomenduojami video:


2500

Taip pat skaitykite