Krajonas apie Perėjimą (I)

Šiuo metu vis daugėja Dvasiniais kanalais gaunamų nurodymų iš Aukštesniųjų Dvasinių Plotmių, kokia kryptimi mes turėtume vystytis, plėtotis, kad galėtume harmoningai, darniai pereiti į Naująją Epochą, pirmiausia ženklią visos mūsų Šventos Motinos Žemės energetikos pokyčiu. Dvasiniai Vedliai savo pasirinktų tarpininkų Dvasiniais kanalais mums perteikia informaciją, kaip gi reikėtų patiems mums keistis, keisti savo energetiką tam, kad, pirmiausia, savo energetiniais pokyčiais prisidėtume prie mūsų Motinos Žemės visuminio – Jos Sielos, visų Jos subtiliųjų kūnų – energetinio išgijimo bei susiharmonizavimo, perėjimo į daugiamatę tikrovę, kur matavimų jau nebe keturi… Tai sąlygotų ir mūsų pačių energetikos pokyčius, kad galėtume darniai, kartu su mūsų Motinos Žemės energetikos virsmais pereiti į aukštesnį, subtilesnį, mūsų pačių visų kūnų, energetikos virpesių lygmenį.

 

Kas yra Krajonas?

 

Krajonas tai viena aukščiausiųjų, šviesiausiųjų Dvasinių Esmių – Angelas, niekuomet nebuvęs įsikūnijęs žmogumi, – jau keliolika metų bylodamas kaip visuomet susirenkančiam visuose pasaulio kraštuose dideliam kiekiui žmonių, pabrėžia, jog mes patys esame Angelai, Anapusybėje, prieš gimdami šiame pasaulyje, įsipareigoję įgyvendinti tam tikrą gyvenimo programą ir jau ją įgyvendindami, būdami Žmonėmis, keičiame pačios mūsų Motinos Žemės energetiką bei mūsų pačių Būties kokybę. Krajonas mums byloja per paprasto žmogaus – tarpininko Li Kerolo – Aukštesnįjį Aš, – itin akcentuodamas būtinybę išmokti subalansuoti savo elektromagnetinį lauką ir tuo būdu suteikti sau galimybę susisieti su bendra Motinos Žemės Kosmine Gardele, kad įgytume dvasinių žinių ir įgūdžių, kaip gi konkrečiai pereiti, kartu su Motina Žeme, į naują energetikos, sąmonės realybės lygmenį.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Krajonas apie Perėjimą

 

Aš, Krajonas, šiandien žadu kalbėti apie Pakilimo procesą. Apie tai, kad artėja pats svarbiausias momentas dėl kurio jūs iš tikrųjų atėjote į šį gyvenimą. Daugelis iš jūsų nugyveno labai daug gyvenimų šitoje planetoje, kad priartėtų prie šios kulminacinės Pakilimo fazės.

 

Taip, aš žinau, kad šis klausimas dabar labiausiai aktualus ir galbūt mes su jumis šiandien ne tik pasikalbėsim ta tema, bet ir paskirsime tam ir kitus mūsų susitikimus. Šiandien aš norėčiau jums priminti apie jūsų norą: pereiti Pakilimą kartu su planeta. Jūs žinote, kad aš, Krajonas, palydžiu kiekvieną žmogų einantį į žemiškąjį įsikūnijimą. Ir lemiamu momentu, kai kiekvienas iš jūsų stovi prieš sūkurį įtraukianti jūs į naują gimimą, Aš dar kartą kiekvieno iš jūsų klausiau: ar jūs tam pasiruošę ? Ar jūs tikrai norite tai praeiti ? Ir nei vienas žmogus, kuris dabar yra įsikūnijime Žemėje, neatsisakė.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Taip, jūs žinote, kad daugelis vis dar miega ir nepriima šitos informacijos. Ir nenori pabusti. Na ką gi, tai jų pasirinkimas. Nors vėliau daugelis, perėję į Dvasinį Pasaulį labai gailėsis, kad nesugebėjo nubusti ir suvokti savo žemiškąjį kelią, savo misiją.
Jūs labai daug ką darote savo gyvenimuose, kad pereitumėt Pakilimą. Žinau, kad daugelis iš jūsų visiškai pakeitė savo gyvenimo būdą. Suvokę, kad galite padėti ne tik sau, bet ir visai planetai, jūs įsijungėte į darbą stengdamiesi padėti. Ir tai nuostabu, kadangi dabar, pirmiausiai reikia galvoti apie tai, kaip pavyks Žemei pereiti Pakilimą. Kol jinai nepraeis šio kulminacinio taško, nei vienas iš jūsų nepraeis. Paprasčiausiai nepajėgs.

 

Aš žinau, kad kai kas iš jūsų paprieštaraus: per amžius buvo žmonių, kurie sugebėdavo Pakilti. Taip jūs teisūs. Net tuo atveju kai planeta nebuvo tam pasiruošusi ir Pakilimo nepraeidinėjo. Bet, tie kurie pakildavo, netgi būdami aukšto lygio Dvasiomis, nesugebėdavo paruošti savo fizinių kūnų Pakilimui iki tokio lygio, kad juose pasiliktų ir palikdavo kūnus nors ir tapdavo Pakylėtomis Būtybėmis.

 

Noriu pasakyti, kad Žemės mastu, Pakilimas prasidėjęs labai seniai. Pakilimą bandė įgyvendinti dar Jėzus Kristus, bet dėl labai daug įvairių priežasčių, padaryti tai prieš daugiau nei 2000 metų, nepavyko. Bet Kristus padėjo Pakilimo proceso pagrindus. Ir nuo to momento ledai pajudėjo. Mes nekartą laukėme, kad tas procesas pagreitės ir Žemė kartu su žmonija ir kitomis gyvybės formomis galės pereiti Pakilimą. Bet procesas ėjo per daug lėtai. Galbūt tame slypi gili prasmė. Žemė pasiruošė, žmonės pasiruošė, nors, kaip aš jau sakiau, daugelis niekaip nenori praregėti. Gyvenimo šurmulys visiškai juos įtraukęs. Senosios energijos, išeidamos iš jūsų gyvenimo, iš trečios dimensijos, vis dar stengiasi išlaikyti daugelį žmonių savo stipriuose gniaužtuose. Bet Pakilimo procesas negrįžtamas. Be to, kaip aš jau esu kalbėjęs, jūs jau esate šio įvykio, būtent Pakilimo, epicentre. Ir jūs turėtumėt tai aiškiai suvokti. Jūs turite žinoti, kad planeta visiškai pasiruošusi Pakilimui. Liko tik smulkūs patobulinimai. Pagalba planetai, kuria jinai gaus dar šių metų bėgyje.

 

Ir neveltui aš jums sakiau, kad 2011 metai, Krajono metai, skaičiaus 11 vibracijomis neša savyje Nušvitimą. Tai reiškia, kad ir jūs ir planeta bus prisotinta Šviesos. Turi įvykti labai svarbūs įvykiai šių metų gale, kurie galutinai paruoš planetą pereiti tą kulminacinį momentą.

 

Nenorėčiau, kad jūsų sielose, nuo mano informacijos gimtų įtampa arba baimė. Manau, kad tie iš jūsų, kurie yra susitikime su manimi, supranta, kaip tai svarbu. Svarbu, kad Žemės ir žmonijos evoliucija išeitų į kitą lygį, kad jūsų sąmonė ir sąmonė planetos išeitų pagaliau į tą Vienybės ir KRISTAUS SĄMONĖS lygį, kuris ir tiktai kuris padės jums sukurti iš esmės naujus santykius, naują gyvenimą. Ir tada tikrai prasidės šviesos amžius, kuris jau ne už kalnų ir kuris praeina paskutinį savo patobulinimą.

 

Satja Juga pasirengusi po Pakilimo pareikšti savo teises. Ir taip, planetos Pakilimui reikia, kad kiekvienas suvoktų šio proceso svarbumą. Suvoktų, kad jis dalyvauja šiame procese ir kelio atgal nėra. Kad kiekvienas žmogus galėtų suvokti kaip svarbu jo ramybė, pusiausvyra ir džiaugsmingas ramumas ir kokią rolę tai vaidina planetos Pakilime ir jūsų visų Pakilime, pateiksiu labai žemišką pavyzdį.

 

Jau esu sakęs, kad Gaja pradėjo pereidinėti dvasinio gimdymo procesą. Ir taip, Žemė tikrai randasi tame procese, kurį galima sulyginti su vaiko gimimu. Ji pati ir Motina ir Vaikas. Todėl jai dvigubai sudėtinga ir dvigubai džiaugsminga. Šiuo Pakilimu ji gali duoti naują postūmį visų būtybių evoliucijai.

 

Dabar pabandykime įsivaizduoti, kaip jūs elgiatės kai moteriai prasideda gimdymas. Aš manau, kad būtų labai naudinga apsupti tą moterį meile, supratimu ir dideliu džiaugsmu. Ir paprastai taip ir elgiasi visi protaujantys giminės ir pažįstami. O ar skiriasi kuo nors Žemė nuo žemiškosios moters ? Tik tuo, kad joje yra daugybė gyvybių ir jai reikia panašios pagalbos.

 

Pirmiausiai jūs turite suprasti, kad procesas jau nesustabdomas. Žemės gimdymo procesas jau prasidėjo. Jūs niekur nuo to nepabėgsite. Žemė tuo džiaugiasi ir yra rami ir subalansuota. Ji jau beveik pasiruošusi įvykdyti Pakilimą ir visa gamtos karalystė taip pat tam pasiruošusi, išskyrus žmoniją. Nepamirškite to. Tik žmonės – jos vaikai, dar nepasiruošę.

 

Kai kurie – bijo, kiti pamiršo ko jie atėjo į šį įsikūnijimą. Ir tik nedidelis procentas žmonių labai aktyviai dirba padėdami planetai ir sau.

 

II dalis

 

Vertė: Saulius Krulickas
Soleadas9@gmail.com

Rekomenduojami video:


2500
6 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Xma

Nu bet ir smegenu plovimas

LMT

Cia kazkokia samaisa su graiku mitais, ir skamba graikiskai.Imitacija Angelo Gabrielio, tai jau is zydu-krikscioniu religijos. O kas si karta vaidina Nekaltaja Mergele Marija?

Rita Zelina

Vienas iš Krajono kanalų (informacijos perdavėjas) yra Davidas Brownas( http://www.kryon.org.za ), jis Krajoną įvardija kaip visą visatą persmelkiančią sąmonę, ir regi jį kaip virš Saulės sistemos planetų išsiskleidusį globojančios energijos skėtį arba auksinės energijos juostą.Jo nešama Krajono žinia skambėtų maždaug taip: “Meilė yra žmonijai vienintelis tinkamas kelias.Ir visų žmonėms iškylančių problemų sprendimas glūdi meilėje.”
Beje, Davidas Brownas su Krajono mokymais ne kartą lankėsi Lietuvoje, kitose Pabaltijo šalyse ir toliau ketina čia atvažiuoti.

Reja

Susidomejusiam.Nueik i http://www.biteplius.lt/~Soleadas.Man idomu paskaityti jo rasinius.

Kosmosas

Sveiki. Labai patiko.

Benamis

1. Taigi parasyta: Angelas, niekuomet nebuvęs įsikūnijęs žmogumi
4. Angliskai tikriausiai Kryon.

Susidomejes

Perskaiciau, viskas ok. Dabar turiu klausimus:

1. Tai vis delto, kas tas Krajonas? Angelas?
2. Kur arba kam jis visa tai pranese (uzrase, paskelbe arba pns.)
3. Kas tas Saulius Krulickas? As jau ne pirma karta matau jo straipsnius jusu portale, jis komandos narys ar tiesiog kazkokia paslaptinga asmenybe kuri atsiuncia jums info?
4. Kaip bus angliskai Krajonas?

Taip pat skaitykite