Aryana Havah “Inuaki. Reptilija Manyje” (X)

A.: Tai mūsų paskutinis susitikimas. Man tavęs labai trūks.
D.: Man taip pat. Tik nepamiršk, mes visada galime bendrauti mintimis.
A.: Gal tu ir gali, bet man dar iki to toli.
D.: Mes abu galim, pamatysi.
A.: Apie ką norėtum šiandien pasikalbėti ?
D.: Aš norėčiau tau dar papasakoti apie Annunakus.
A.: Gerai.
D.: Jie šiuo metu gyvena pačią liūdniausią savo gyvenimo dalį.
A.: Kodėl ?
D.: Jie žino, kad netrukus jų sąmokslas bus atskleistas. Jų laikas baigiasi ir jiems prisieina daryti viską, kas įmanoma, kad tai atitolintų. Jie žino, kad žmonių protas gali generuoti bangas, kurios sugeba pakeisti laiką ir erdvę, daryti įtaką Matricai. Todėl jie įvairiausiais būdais bando priversti patikėti tam tikromis minties energijomis, kad bent trumpam atitolintų permainas.
A.: O jie patys nesugeba sukurti blokuojančių energijų ?
D.: Ne, tiktai mes galime tai daryti. Mes Matricos vaikai, mes atitinkame mūsų segmentą. Jie – tarsi parazitai. Tik mes galime kurti arba blokuoti pasikeitimus. Jie tiktai sugeba skleisti tam tikras energijas, kurios blokuoja mūsų sugebėjimą priimti informaciją, kuri ateina iš Matricos. Jie gali paveikti mūsų mintis. Bet, kas liečia Žemės likimą, jie bejėgiai.
A.: O kaip jie bandys mumis manipuliuoti ?
D.: Baimės pagalba. Jie puikūs meistrai provokuoti paniką, baimę, neapykantą, materializmą. Jie – puikūs šių jausmų propaguotojai. Šiuo metu į Žemę liejasi Tiesa. Ji ateina ir paveikia mūsų mąstymą. Mes visi pradėjome uždavinėti klausimus, ieškoti bandydami prisikasti iki Tiesos. Yra žmonių, kurie jau suprato, kas vyksta, kas mes, iš kur mes atėję ir kur einame. Jų pradedama klausyti. Vis daugiau ir daugiau jų kalba apie 2012 metus, polių pasikeitimą, ekonomines krizes ir globalinį atšilimą. Tie, kas tai daro, turi rimtų argumentų. Bet visada atsiranda kas nors, kas arba prieštarauja tai informacijai, arba skelbia nelaimės, susinaikinimo ar mirties idėjas. Tik noriu pasakyti, kad taip turi būti. Tam, kad sugebėtume judėti į priekį, mes turime atsisakyti senų įpročių, pašalinti pažinimo ribas ir visa siela priimti tuos, kas ateis. Pasauliui prisieis kentėti, bet ta kančia bus trumpalaikė. Planetai Inua prireikė šimto metų, kad prisitaikytų prie naujų vibracijų. Mums prireiks tik keliolikos. Tai – Matricos dovana.
A.: O ką mums reikėtų daryti ?
D.: Mes turime panorėti permainų. Turime siųsti į Matricą minties energiją, per kurią mes paprašysime, kad tai įvyktų. Kuo daugiau žmonių apsijungs savo mintimis, tuo greičiau ir lengviau praeis pakilimas, tuo mažiau žmonių mes prarasime.
A.: O argi Matrica neįvykdys to perėjimo, jeigu mes jame aktyviai nedalyvausime ?
D.: Žinoma, taip. Tik permainos vyks skausmingai ir sunkiai. Juk, tokiu atveju, Matricai teks pašalinti visas priešiškas jėgas tam, kad nusistovėtų pusiausvyra. Tik tada, kai visi pažeidėjai bus pašalinti iš Matricos segmento, atitinkančio Žemę, bus galima kalbėti apie visišką harmoniją. Bet jei visa žmonija bendradarbiaus, tada minties energija įeinanti į Matricą padės jai, ir Matrica, savo ruožtu, nustačiusi, kad neegzistuoja prieštaraujančių faktorių, atsakys tuo pačiu, sumažindama nelaimes.
A.: Bet juk tu supranti, kad neįmanoma priversti visą žmoniją galvoti vienodai.
D.: Tai įmanoma. Kiekvienas žmogus, kuris susijungs su nauja Matricos tėkme, padės sustiprinti šį judėjimą, kas, savo ruožtu, prives prie aktyvaus dalyvių gausėjimo. Kaip aš jau tau sakiau, nereikia pamiršti, kad paradui vadovauja dauguma.
A.: Aš tik nesuprantu, kodėl Annunakai negali palikti mūsų ramybėje ? Galu gale, gal mes juos net priimtume.
D.: Mes negalime jų priimti. Jeigu mes žinotume, kokie jie iš tiesų yra, mes jau seniai būtume juos išvarę. Net jei mes juos ir priimtume jie vis tiek negalėtų likti Žemėje, kadangi jų vibracijos niekaip neatitiks naujų planetos vibracijų. O žmonės galų gale supras, kad jie patys sau šeimininkai. Kad jie gali patys sau vadovauti ir neprivalo būti vergais jokių valdovų, tam tikrų šeimų, bankų, neturi priklausyti nuo nieko, kas tai bebūtų. Atėjo laikas prabusti, pradėti jausti, perimti mūsų gyvenimus į savo rankas. Mums daugiau nereikia, kad kažkas mus įtakotų. Daugiau nereikia gerti kasdienės dozės nuodų. Atėjo mūsų laikas. O Annunakai su tuo susitaikyti negali.
A.: Ką mums reikia daryti ?
D.: Reikia suprasti, kad mes visi – esame viena. Kad mūsų mintys – stebuklingos ir, kad viskas ko panorėsim, įvyks. Mes visi turime panorėti permainų ir priartėti mintimis prie to momento, kai įvyks šuolis, padėti Žemei, galvoti pozityviai, aktyviai dalyvauti platinant šias žinias.
A.: Gerai, o kaip ?
D.: Reikia pasakoti žmonėms, kaimynams, draugams apie permainas, kurios artėja. Paaiškinti kam tos permainos reikalingos ir ką jos reiškia. Parodyti, kad iš tiesų tame nėra jokio pavojaus, kad tai įprasta Žemei, kad viskam yra sava logika, ir visi mes dieviškojo plano dalis. Reikia perspėti juos, kad jie bent minimaliai apsirūpintų tuo, ko gali reikėti pereinamuoju laikotarpiu…Maždaug tai, ką mes turėtume padaryti.
A.: O kuom mums reikėtu apsirūpinti ?
D.: Svarbiausia sėklos, mechaniniai įrankiai ir šiek tiek maisto. Be to reikia paruošti savo sąmonę. Lengviausia susitaikyti su praradimais, kai žinai, kad tai bus neilgam ir kad gale tavęs laukia kažkas gero. Tačiau, jeigu mes bijosime, išspinduliuota baimė pritrauks prie mūsų tokias pačias energijas, kokias mes skleidžiame ir galu gale mūsų sąmonę ir pasąmonę pradės veikti nepakeliamas kiekis negatyvios informacijos. Tai prives arba prie to, kad gyvas organizmas pradės savęs naikinimo procesą arba prie to, kad mums reikės palikti šį Matricos segmentą. Nė viena iš šių aplinkybių nėra palanki. Kam praleisti šią progą ? Kiekviena siela dirbo milijonus metų tam, kad pasiektų šį momentą. Būtų labai gaila, jei kam nors nepasisektų. Mūsų tikslas yra pažadinti žmones, pasakyti jiems, priversti juos suprasti arba bent jau padaryti taip, kad jie norėtų sužinoti daugiau. Jie turi suprasti, kad realybė, kurioje mes gyvename, sukurta mūsų pačių, mūsų sąmonės, ir kad jinai iškreipta. Tai mes padarėme ją tokia. Taip, mumis manipuliavo, mus šantažavo, vertė tikėti doktrinomis, bet tai nemažina mūsų kaltės. Tik mes patys už tai atsakingi. Atėjo laikas, kai mums daugiau nebus tai atleidžiama. Mes visi turime nuspręsti, kuom tikime. Kiekvienas iš mūsų turi tai padaryti. Mes daugiau neturime laiko slapstytis, galvodami, ką pasakys mūsų kaimynas, jei sužinos, ką mes iš tiesų manome. Mes turim įsivaizduoti ką pasakytų kaimynas, jei sužinotų, kad mes žinojome, kas turi įvykti, bet nieko nesakėme.
A.: Bet juk žmonės tave gali palaikyti bepročiu.
D.: Nu ir kas ? Kai kas palaikys tave bepročiu, kai kas prisijungs prie tavo įsitikinimų, o kai kas pradės ieškoti savo kelio. Reikia galvoti tik apie tai, keliems mes galime padėti, kelis išgelbėti, keliems padėti pakeisti mąstymą. Kas svarbiau ? Skaičius žmonių kurie tave teisia ar tie kuriems tu padėjai su savo patarimais ?
A.: Logiškai mastant, žinoma, tie kuriems padėjo mano patarimai. Ką dar mes galėtume nuveikti ?
D.: Pirmiausia, tai panorėti, kad kiekviena nauja diena padarytų mus geresniais ir išmintingesniais. Be to, kiekvieną rytą tik nubudus atlikti trumpą meditaciją, kurios metu turėtumėte prisijungti prie meilės dažnio. Tai padės mums atsijungti nuo egzistuojančio neapykantos dažnio. Paskui, kiekvieną vakarą, prieš einant miegoti, paprašykite, kad Matrica jums leistų tiesiogiai pasijungti prie jos miego metu. Taip mes susijungsime su savo Aukščiausiuoju Aš, vibruosime vienodai su Matrica ir seksime kiekvieną Žemės permainų žingsnį.
A.: Tai nesudėtinga.
D.: Visai ne. Tai – pats lengviausias būdas pasikeisti. Mūsų kūnas ir protas pereis per radikalius pertvarkymus, bet palaipsniui. Būtent todėl turime būti pasiruošę tam, kas ateina. Tuo metu, kai planeta įvykdys šuolį, mes būsime ten, kartu su ja, mes prabusime perkelti į kitą pasaulį, kuriame baimė, neapykanta ir materializmas paprasčiausiai neegzistuos. Nebus daugiau ir Annunakų, nes jie negalės sekti mums iš paskos. Jie liks kitoje laiko erdvėje kur nueis ir tie kas į juos panašūs. Jie jau tai mato, ir jie neviltyje. Būtent tai juos verčia didinti informacinių ir energetinių išpuolių skaičių.
A.: O kaip tai pasireiškia ?
D.: Fiziniame lygmenyje stiprinamas manipuliavimas maistu. Labiausiai Žemėje naudojama duona, todėl visokias „naudingas“ medžiagas lengviausia dėti į miltus. Paskui prasidės masinis vakcinavimas prieš, taip vadinamas, „naujas“ ligas. Bus tyčiojamasi iš tų, kurie bandys apie tai sakyti tiesą, juos šalins arba apdės baudomis. Bus leidžiamos knygos, filmuojamos laidos, tik su vienu tikslu, įrodyti, kad kokia nors hipotezė, kuri visiškai save pateisino, yra paprasčiausiai melaginga. Egzistuoja daug būdų. Energetiniame lygmenyje mus kasdieną veikia kenkianti energija, kuri blokuoja meilės čakrą. Tai daroma tam, kad mes negalėtume priimti teigiamos energijos, kurią mums siunčia Matrica.
A.: O kaip ji mus veikia ? Pastoviai ?
D.: Aš jaučiu šį poveikį du kartus per dieną. Kartą – vidurnaktį ir kartą – per pietus.
A.: Ir kiek tai tęsiasi ?
D.: Apie pusvalandį.
A.: Ir visą tai globaliu mastu ? Kaip jie tai daro ?
D.: Specialių prietaisų, panašių į obeliskus, pagalba. Jie pagaminti iš granito, bet viduje tušti. Į tą tuštumą jie patenka per požeminius tunelius. Ten sudėlioti milžiniški kristalai užkrauti tam tikromis programomis. Nustatytu laiku Annunakai ateina, patikrina, pakeičia arba pastiprina spinduliavimą.
A.: O kur tie obeliskai stovi? Po žeme ?
D.: Ne, jie viršuje, juos visi mato. Jie išdėstyti Anglijoje, Amerikoje, Egipte, Prancūzijoje, visur. Viso jų septyni.
A.: Ir mes nieko negalime padaryti, kad panaikintume jų poveikį ?
D.: Mes negalime jos užblokuoti. Galime tik save apsaugoti.
A.: Kaip ?
D.: Geriausia apsauga, tai – varis.
A.: O kaip jį naudoti ?
D.: Galima pastoviai nešioti varinį amuletą. Tik jis turi būti apvalus, jokiu būdu ne kvadratinis.
A.: Kas blogai su kvadratiniais ?
D.: Jie netinka žmogaus energetiniam laukui. Viskas mūsų kūne apvalu. Įsivaizduok žmogaus kūno pjūvį, stuburo, galvos, rankų, pirštų, čakrų…viskas apvalu. Tai – amžinybės simbolis. Mano mama turi kvadratinį žiedą, kurį kartais nešioja virš vestuvinio. Jis jai sukelia galvos skausmus. Aš jai pasakiau kodėl, bet ji manimi netiki. Aš matau kaip jis veikia jos čakras. Aiškiai matosi, kaip jos mažėja ir jų sukimosi greitis darosi lėtesnis.
A.: Ir to pakanka ? Tiesiog nešioti ką nors varinio ?
D.: Taip, tai labai padeda. Idealu, žinoma būtu apsaugoti kambarį, kuriame mes miegame.
A.: Kaip ?
D.: Apjuosti kambarį su varine viela, arba bent jau lovą. Tik galus reikia sujungti. Taip mes būsim apsaugoti. Niekas negalės patekti į tą lauką. Ypatingai jei sujungdami vielos galus nusiūsime Matricai mintį apie apsaugą. Varis juk – šventas metalas.
A.: Kodėl ?
D.: Todėl, kad jisai sukuria lauką, kuris savo stiprumu labai panašus į meilės vibracijas. Varis teigiamai veikia augalus, gydančiai veikia plaučius, ateityje bus atrasta, kad varis teigiamai veikia ir žmogaus DNR. Jei tu nešiosi šį metalą, jis privers visą kūną rezonuoti, kad atsivertų meilės čakrą. Kai tik ta čakra atsivers, organizmas galės aktyvuoti sistemą apsisaugojimui nuo bet kokio negatyvių energijų poveikio. Nes siela kuri tai pasieks, turės tokias pačias vibracijas kaip ir Matrica. Dvasia vibruoja kartu su ja, ir todėl gauna jos apsaugą ir palaikymą. Tai reiškia, kad žmogus eina Tiesos ir Pakilimo keliu. Tai reiškia, kad to jau niekas negali užblokuoti ir niekas negalės išvesti jo iš šito kelio. Turi suprasti, kad mes esame čia ir dabar tam, kad padėtume Žemei, kad dalyvautume jos pakilime ir tame kas jos laukia ateityje. O ji, savo ruožtu, atsidėkos mums, padarydama mus savo gyventojais naujame pasaulyje. Tai bus nuostabu. Todėl mes turime suprasti, kad galime jai padėti mąstydami pozityviai, panorėdami, kad sena tvarka pasibaigtų, ir kad prasidėtų nauja era. Mes daugiau negalime leisti, kad kiti darytų mums įtaką. Mums reikia klausyti savo sielos. Jeigu mes jaučiame, kad norim permainų, turim panorėti to visa savo siela. Kiekvieną akimirką reikia galvoti apie laisvę, meilę ir permainas. Mes turime mintimis sukurti idealų pasaulį ir jame gyventi, maitinat jį viltimi ir troškimais, kad jis taptų realybe. Atėjo laikas suprasti, kad niekas daugiau neturi teisės vogti mūsų gyvenimo, likimo, spręsti už mus. Todėl prašau jūsų būti greta mūsų, tų, kurie atėjo perduoti jums šias žinias. Aš prašau jūsų padėti mums padėti jums.
A.: Mes pasistengsime. Tik aš nežinau ar pavyks.
D.: Jums tereikia norėti. Tai nesudėtinga. Tereikia nusiųsti mintį apie permainas į Matricą. Jinai ją priims, papildys ir įgyvendins. Tai viskas. Visa kita ateis savaime. Ir dar nepamirškime apie mūsų susitikimus sekmadienio vakarais. 22.30.
A.: Manau, jau mes galėtume baigti. Gal dar norėtum ką nors pridurti ?
D.: Ne. Aš myliu jus visus ir jūsų Žemę. Manau, kad galėsiu būti jums naudingas. Norėčiau sutikti jus visus naujame pasaulyje.
A.: Ir aš manau, kad mes pasimatysime. Aš jau tavęs pasiilgau.
D.: Kaip jau sakiau, mes galime būti kartu tiek, kiek tu norėsi ir kada norėsi.
A.: Man reikės laiko, kad susitaikyčiau su bendravimo mintimis idėja.
D.: Aš jau sakiau. Reikia tik norėti.
A.: Kartais mums nepavyksta net medituoti, ką jau kalbėti apie bendravimą mintimis…
D.: Tai jų įtaka. Annunakų. Kai pajusi, kad kažkas tave laiko vietoje, pagalvok apie mane, prisimink tuos, kurie atėjo iš Inua ir tuos kurie ten liko. Mes padėsime tau taip pat kaip ir padėsime visiems kitiems, kas paprašys mūsų palaikymo. Mes – tai jūs.
A.: Ačiu.
D.: Nėra už ką. Susitikime visi naujoje meilės ir taikos eroje.

Žvelgdama atgal, pastebiu, kad vis dar turiu labai daug klausimų, į kuriuos norėčiau gauti atsakymus. Gal būtent tiek man buvo skirta sužinoti, o galbūt Matrica man išmintingai atsiuntė tik tiek informacijos, kiek mano protas sugebėjo suvokti. Turiu pripažinti, kad tai, ką aš išgirdau, mane ir sukrėtė, ir šokiravo.  Kai kuriuos dalykus aš jau žinojau, kiti tiesiog supurtė mano tikėjimą ten, kur aš maniau niekas negalėtų padaryti jokios įtakos, priversdami mane patikėti, kad iš tiesų aš nieko nežinau.
Mano protas verčia mane atmesti kai kurias mintis, bet iš pačio mano esybės vidaus, kažkas šaukia, kad visa tai tiesa. Nežinau kur…kas… Galbūt visa tai tik fikcija, o galbūt ir realu. Man dar nepavyksta viso to objektyviai išanalizuoti. Vienintelis dalykas, kuris privertė mane parašyti šią knygą ir papasakoti apie mano susitikimus su šia ypatinga dvasia yra tai, kad aš iš visų jėgų tikiu jo tyrumu ir sąžiningumu. Tikiu išmintinga šviesa, kartais aptemstančia nuo visų jo žinomų paslapčių, kuri atsispindi lyg veidrodyje jo giliose mėlynose akyse.

Todėl aš siūlau jums bent kuriam laikui pamiršti, kad esate suaugę, žiūrėti į pasaulį vaiko, kuris dar neturi jokių žinių, akimis. Pamiršti senas paradigmas ir įpročius, pamiršti,  ko mus mokė kiti, tai ką mes buvome priversti įsisąmoninti. Tiesiog dabar, nuo šio momento panorėkime sužinoti Tiesą. Susijunkime visi su Matrica ir imkime informaciją tiesiai iš jos. Pasakykime, kad nuo šiandien mums daugiau nesvarbu, ką apie mus pagalvos kaimynai, pažįstami, tėvai. Mes egzistuojame patys savyje. Mes – unikalūs. Mes visi nepriklausomos būtybės, bet tuo pačiu esame viena – Matricos lygmenyje. Kaip šio vaiko lūpomis sakė dieviškumas, mes gyvename ypatingu laiku, kai Žemė turi pasikeisti, prisiderindama prie naujų vibracijų.

Gali būti, kad mes daugelį gyvenimų kovojom siekdami šios galimybės. Gali būti, kad mes prašėm ir maldavom dangaus, kad mums suteiktų šią pagalbą. Su kiekvienu gimimu ir mirtimi Matrica vis arčiau ir arčiau vedė mus prie šio momento. Tai ir mūsų nuopelnas, kad mes esame čia ir dabar. Tai – mūsų šansas. Suvienykim mūsų jėgas, kad sugriautume abejingumo, nežinojimo, materializmo ir apgaulingos realybės barjerus. Kad visi kartu galėtume eiti Ten, kur mūsų laukia geresnis pasaulis, kuris bus ramesnis, išmintingesnis.

Myliu jus visus ir norėčiau, kad Tiesa įeitų į jūsų sielas. Niekada nepamirškite žodžių:
Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Pabaiga.

 

Vertė Saulius Krulickas

Rekomenduojami video:


2500
18 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
ANNUNAKAS

DABAR TAI JAU IR PER KEBABUS NUODIJAM ZMONES , GREIT PEREISM PRIE CEBUREKU

Anonimas

Tai butina platinti ir gelbeti zmoniu ir sielu ateiciai.

ALIO

Citata: ” …zmoniu protas gali generuoti bangas,kurios sugeba pakeisti laika ir erdve,daryti itaka matricai”—– tai kaip tik irodo,kad pati matrica yra reptiliju valdoma ir per ja-jos programas reptiloidai valdo zmones,ir ne tik musu planetoje.Todel yra didziausias absurdas ,kai sako,kad mums reikia susisiekti su matrica…,kad mums reikia jos istatymu klausyti…,kad ji mus atrusiuos…, ir visos ktos nesamones.Matrica-tai reptiloidu sukurtos ir valdomos sistemos karkasas. Paklusti matricai – reiskia paklusti reptilijoms, reiskia klupoti pries jas ant keliu, kaip ir baznycioje. Juk ir meldziames ne kam kitam,o musu dievams – reptilijoms,kurios per smailu – trikampiska stogo smaigali (piramide) su ant jo iskelta antena-kryziumi, susirenka… Skaityti daugiau »

Povilas

Noreciau perskaityti jos dar 2 knygas, bet tik vokieciu kalba radau :(

Any ideas?

tiesa

Tiesiog nuostabu, atsivėrė akys, tikiuosi vis daugiau ir daugiau žmonių perskaitys ir jie taip pat pagaliau supras tiesą.
O tie, kurie netiki, kad tai yra tikrų tikriausia tiesa ir bando mus suklaidinti, jie tikriausiai ir yra iš tų, kurie turi annuaki DNR.

peleda

Labai patiko.Laukiam naujos eros.

atsakovas

taip ir vadinasi. tik’reptilija manyje’ žodžiai angliškai

Anonimas

kaip ta kniga vadinasI? :)

Saulius Krulickas

Nežinau ar šiame tinklapyje yra įdėta antra tos pačios autorės knyga, jei kas pageidajate galiu atsiūsti. Rašykit soleadas9@gmail.com

Agne

Visada svajojau gyventi vienkiemyje, kept savo duoną ir augint savo daržoves… Bet, kaip čia rašo mes isprausti į rėmus- darbas, kaimynai ir t.t. Gal kada nors… jei Matrica perkels į naująją žemę. O apie vielą varinę aplink lovą- reiks pamėgint ;)

Taip pat skaitykite