Illuminati – kas jie?

Tarp visų žvalgybinių ir kontražvalgybinių intrigų visame pasaulyje ryškų pėdsaką paliko 18-ame amžiuje sukurta slaptoji iliuminatų organizacija. Kas jie tokie ir kaip ši mažai kam žinoma žmonių grupė paliko ryškų pėdsaką 18-ame, 19-ame ir 20-ame amžiuose, apgaubdami save galinga slaptumo skraiste.

 

Be to, slaptieji iliuminatai mūsų 21-ame amžiuje valdo pagrindinius piniginius srautus (pinigai – ekonomikos kraujas), daro įtaką politiniuose sprendimuose visose pagrindinėse ir didžiausiose valstybėse visame pasaulyje. Šiai grupei žmonių, vienai galingiausių ir žiauriausių organizacijų mūsų planetoje, priklauso daug buvusių ir dabartinių Amerikos vadovų, pagrindinai ne tik šios valstybės, bet ir viso pasaulio galingieji bankininkai.

 

Ši organizacija užvaldžiusi pagrindines informacines struktūras. Juk kas valdo informaciją, tas valdo Pasaulį. Žinios – tai yra valdžia. “Iliuminatai iš amžių glūdumų sukaupę begalinį išminties bagžą, įvaldę „Visatos akį“. Jie stengiasi išlikti visiškai nežinomi, nesireklamuoja, tik tyliai dirba juodą darbą savo ir savo palikuonių ateičiai.

 

Iš kur atsirado ši mažai kam žinoma slaptoji srovė? Ieškant informacijos apie šios organizacijos susikūrimą suradau nemažai šokiruojančios medžiagos. Pasirodo, jai susikurti padėjo Vatikano popiežių ir kardinolų gobšumas, siekimas vadovauti viskam. Vatikano valdantieji įvedė celibatą savo kunigams tik tam, kad visas užgyventas jų turtas atitektų Vatikano valdančiųjų sluoksniui. Jie ir susigundė gana didžiuliu tamplierių sukauptu turtu. Gal dar trumpai paminėsiu, kas gi tie tamplieriai? Tai – riterių ordinas, kuris buvo įkurtas 1118-aisiais metais ir pirmasis jam vadovavo Hugo de Pajenso, riteris – veteranas, kurio vadovaujami riterių būriai saugodavo kriščioniškuosius maldininkus, žygiuojančius į Šventąją Žemę (Palestiną).

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

1128 metais jau gerokai sustiprėjusį (jį jau sudarė tūkstančiai užgrūdintų ir iš kovų grįžusių riterių) ordiną, kuriam vadovavo abatas Bernardo Klero, palaimino ir oficialų statusą suteikė pats popiežius. Ordinas net sukūrė didžiulį laivyną, įkūrė savo nuosavą banką, o pinigus skolindavo visos Europos grafysčių kilmingiesiems, taip pat – ir pačiam Vatikanui. Tad visiškai nenuostabu, kad per kelis šimtmečius šis ordinas tapo viena galingiausių ir ekonomiškai stipriausių organizacijų. Manoma, kad kelią į Ameriką taip pat yra pirmieji atradę tamplieriai.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Jau 14-tojo amžiaus pradžioje tamplierių turtai pradėjo kelti visų Europos valdovų pavydą. Prancūzijos karalius Pilypas Gražusis staiga, tai yra 1307-ųjų spalio 13 dieną, visoje Prancuzijos teritorijoje tamplierių ordiną apkaltina erezija. Tamplierius pradedama persekioti, jų tvirtovės užgrobiamos šturmu ir apgaule. Tačiau visam šitam melui nebuvo lemta išsipildyti taip, kaip jis buvo suplanuotas. Pagrindiniai turtai buvo išsaugoti, per Portugaliją ir kitas Europos grafystes turtas buvo išgabentas, kaip manoma, į Meksiką ir kitas pietų Amerikos pakrantes.

 

Perskaitę šią informaciją, galime susidaryti nuomonę, kad jau 14-ame amžiuje tamplieriai buvo gana neblogi žvalgybininkai, juk kaip gi jie kitaip būtų išsaugoję savo nesuskaičiuojamus turtus?

 

Dabar sugrįžkime į 18-tąjį amžių.1776 metais gegužė 1-ąją Vokietijoje, Bavarijoje, dar tais laikais mažai kam žinomas jėzuitų teisės profesorius Adamas Waizkaufas (Adam Waizkoof) įkuria labai slaptą Iliuminatų (lotyniškai – pašventintųjų) organizaciją, kurioje susijungia tokios jėgos kaip Jėzuitų ordinas, masonai, tamplieriai, asasinai (karinga sekta, susikūrusi 11 amžiuje), dauguma religinių stiprių sektų. Šios slaptosios jezuitų organizacijos tikslas – apjungti vadovavimą visam Žemės rutuliui, jos gyventojams ir naudingųjų iškasenų kontrolei .A.Waizkaufas visą šį juodajį apjungimą įvardina kaip “Naujoji Pasaulinė Tvarka“

 

Naujai sukurtai organizacijai nebuvo svetima juodoji magija, visi jos ritualai. Žmogžudystės buvo vykdomos viešpatavimo sustiprinimui ir slaptumo išsaugojimui. Narkotiniam tinklui sukurti buvo skiriamos neįsivaizduojamai didžiulės lėšos. Organizacija stiprėjo finansiškai su lyg kiekviena diena. Bet kuris narys buvo užkietėjęs cinikas, žudikas, kietaširdis.Galima net paminėti vieną iš iliuminatų įkurtos organizacijos, Amerikoje gerai žinomos ir liūdnai pagarsėjusios „Kaulai ir Kaukolė“ šutvę, į kurios sudėtį įeina ir kai kurie buvę Amerikos prezidentai. Norint patekti ir įsitvirtinti „Kaulų ir Kaukolės“ organizacijoje,turėdavai iškasti kapinėsie palaidotąjį ir nukirsti jam galvą, ją pristatant visiems organizacijos nariams.

 

Tarpusavio bedravimui ir informacijos perdavimui buvo sukurtas užkoduotas raštas, kuris nėra pasiekiamas arba žinomas kam nors ne iš šios organizacijos narių. Sukurtas oficialus antspaudas vaizduoja piramidę, viršuje piramidės – akis, iš kurios eina spinduliai į visas puses. Tai – viską matantis ir kontroliuojantis ženklas. Aišku, taip besiplečiančia ir neribojamą įtaką turinčia organizacija pradėjo nepasitikėti 18-ojo amžiaus pabaigos Europos valdantieji. Kai kuriems šios slaptosios organizacijos nariams net teko pabuvoti už grotų. Bavarijoje ji buvo visiškai uždrausta. Kiek vėliau iliuminatų viešpatavimo buvo kratomasi visoje Europoje. Tačiau jie jau turėjo patirties iš ankstesniųjų tamplierių laikų, tai greitai įvertino susidariusią situaciją ir persidislokavo.

 

Noriu paminėti, kad Vatikanas taip pat stojo piestu prieš šios organizacijos įsigalėjimą, manau, tai – visškai suprantama. Juk Vatikanas visada stengėsi sunaikinti tas jėgas, kurios įgydavo kur kas didesnės valdžios nei pats Romos popiežius ir išrinktieji kardinolai. Jau 19-ojo amžiaus pradžioje apie iliuminatų viešpatavimą beveik niekam nebuvo žinoma.

 

1975 metais buvo rasti dokumentai, kad slaptosioms organizacijoms, kurios vėliau persikūnijo į „Naująją Pasaulinę Tvarką“, priklausė tokie žmonės kaip: Leonardas da Vinči, Viktoras Hugo ir seras Izaokas Niutonas. O štai daugumos istorikų žiniomis pradedama susikoncentruoti prie vienos gana įdomios išvados: Europos Sąjungos sukūrimas – taip pat iliuminatų veiklos rezultatas. 20-ojo amžiaus pabaigos ir 21-ojo amžiaus pradžios istorikai, tyrinėdami šios slaptosios organizacijos kelius ir takelius, atsidūrė Rusijos valstybės žvalgybos valdyboje GRU.

 

Bet tai nėra jokia naujiena, nes sužlugus TSRS valstybei nemažai jos KGB archyvų atsidūrė „juodojoje rinkoje“, o iš dokumentų aiškėja, kad ši slaptoji iliuminatų organizacija glaudžiai bendravo su pačia įtakingiausia ir viską konroliuojančia GRU struktūra. Tačiau kaip tik istorikai ar tiriantys „Naujosios Pasaulinės Tvarkos“ veiklą norėdavo gauti interviu ar šiaip dokumentus, patvirtinančius šią informaciją. Tačiau visi buvę KGB darbuotojai, nors jau ir nedirbantys jokiose valstybinėse struktūrose, būdavo neprakalbinami už jokius pinigus. Iškyla klausimas: kodėl ir kas gi sukelia baimę, pradėjus domėtis iliuminatų veikla? Bet kaip sakoma: “ko negali pinigai, tą gali labai dideli pinigai.“ Ir štai šokiruojančios tyrinėtojų išvados: iliuminatai glaudžiai bendravo su Josifu V.Stalinu bei komunistų partijos generaliniu sekretoriumi Sergejumi N.Chruščiovu.

 

Iš nupirktos ir paskelbtos informacijos išaiškėja, jog glaudžiai bendraujant iliuminatų atstovams ir KGB struktūroms Vatikanas buvo apsuptas sovietinės žvalgybos. Daugumai, ko gero, iškiltų klausimas: na kam gi KGB struktūroms reikalinga buvo šnipinėti Vatikaną? Bet ir vėl randamas atsakymas, kuris vėl šokiruoja: KGB struktūros buvo samdomos šnipinėti Romos popiežių ir Vatikano kardinolus. Dar kolkas nerasta dokumentas, kiek už šią paslaugą buvo sumokėta arba tiesiog kiek ši paslauga kainavo iliuminatams? Bet tai nėra pagrindinis klausimas. Pagrindinis klausimas: ar tai kerštas Vatikanui? Ne. Romos popiežius ganė apie du milijardus avelių. Štai kur pagrindinis tikslas. Šios avelės kaip oras buvo reikalingos iliuminatams įgyvendinti savo ketinimus. Tai – Naujoji Pasaulinės Tvarkos programa, į kurią per šimtmečius kryptingai juda iliuminatai.

 

Toliau tyrinėjant dokumentus, kurie buvo nupirkti už solidžią pinigų sumą iš slaptųjų KGB dilerių, aiškėja stulbinantys faktai. Pasirodo, įVatikaną, labai uždarą ir nelabai kuo bepasitikinčią valstybę Romos miesteatvyksta šventikas iš Ukrainos, atlikęs bausmę sovietiniuose lageriuose,nuteisas už antitarybinę ir antikomunistinę propagandą, nukreiptą prieš Tarybų Sąjungą. Priimamas kaip ne svetimas ir savo pažiūromis puikiai užsirekomendavęs antikomunistas – šventikas. Visa tai vyksta 1972 metais. Romos soste tvirtai suleidęs dvasingumo šaknis, turintis beribį pasitikėjimą tarp tikinčiųjų sėdi ir visam katalikiškajam pasauliui vadovauja popiežius Paulius 6-asis.

 

Per porą mėnesių ištremptasis šventikas susidraugauja su popiežiaus kabineto kardinolu Vilotti. Antikomunistas-šventikas, Vatikano valstybėje vadinamas Vladimiru, greitai užkariauja simpatijas proamerikietiškųjų dvasininkų prie Romos popiežiaus sosto pagarbą. Ir tai neturėtų visiškai nieko stebinti, kurie bent kiek perpranta iliuminatų vadovavimo technologijas.Greitai vienos komandiruotės metu į Milaną kardinolas Vilotti yra užverbuojamas. Na ir pakliūk į sekso pinkles: viešbutyje susigundė be galo simpatiška gražuole ir buvo visa tai nufilmuota.

 

Taip aplink šventąjį sostą susidaro žiedas, kuriam vadovauja žvalgybinės Sovietų Sąjungos ir iliuminatų jungtinės pajėgos. Štai tada ir prasideda patys idomiausi ir šokiruojantys veiksmai. Dar nebuvo galutinai išsiaiškinta, kodėl staiga 1939 metais mirė popiežius Pijus 11-asis. Šis popiežius tikinčiųjų pasauliui vadovavo 20-ojo amžiaus 4-me dešimtmetyje. Mirė jis netikėtai.Visur ir visada labai stipriai kritikavo Hitlerio įsiviešpatavimą Europoje ir visame pasaulyje. Dar reikia perspėti skaitytoją, kad mirus popiežiui, jokie tyrimai nėra atliekami. Jis nubalzamuojamas ir toliau viskas vyksta pagal Vatikano nustatytą laidojimo reglamentą.

 

1978 –ieji. Vatikaną sudrebina staigi popiežiaus Pauliaus 6-tojo mirtis.Ir vėl, kaip ir visiems, palikusiems šį pasaulį popiežiams, joks skrodimas neatliekamas, nedaromi jokie tyrimai dėl staigios ir neaiškios popiežiaus mirties.

 

Bet šį karta iliuminatai atsiduria labai nepageidaujamoje ir visai nelauktoje situacijoje. Į Romos popiežiaus sostą išrenkamas (tikrai tai – neatsitiktinumas) Jonas Paulius 1-asis. Šis popiežius yra gerai informuotas apie organizaciją, kuri pasaulį nori valdyti pagal dėsnius, nepriimtinus nei popiežiui, nei visai dorovės normas pripažystančiai Vakarų Europai. Popiežius naikina išsikerojusią korupciją. Vatikano valstybės viduje uždraudžiamos finansinės machinacijos, jis pats asmeniškai stebi pagrindinių finansinių srautų eigą. Buvo išaiškinta milijardo dolerių afera (1978 metais – tai galingi pinigai). Doleriai priklausė ne tik Šventąjam sostui, tai buvo ir iliuminatų indėlis.

Rekomenduojami video:


2500
36 Comment threads
50 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Domina nežinia

Tai kas gi priklauso šiai bendruomenei dabar?

Renatas

Dingtu iš čia viso astalavista visiems

Renatas

Aš dar ne dingęs dabar esu viso sayonara visiem astalavista davai paka bye iki ate dasvidanya ja ir kažkas dar viso lol

Bad boy

OK why you here

Renatas

Lol kas per ką

Adomas

Lol ką

Ignas

Iliuminatai,masonai tai tie patys satanistai.Jiems priklauso dauguma konservatorių,Grybauskaitė,Putinas,Obama.

Prapuolenis

Adamkus ir vienas buvęs Vilniaus meras.

???

1. Jei kaip kai kurie sako illuminati valdo pasauli tai kam dar jiems sleptis, juk lengvai galetu numalsint sukilimus ir kitoki sh*t jei tokiu kiltu (juk visa pasauli “valdo”) 2. Illuminati tera pasakos sukurtos kad isgarset lengviau butu ir kai kas nors garsus mirsta is kart atsiranda idiotu kurie susieja tai su illuminati o garsenybes illuminati naudojasi kad dar garsesnes butu… zdz esme ta kad illuminati mano manymu egzistuoja tik visiskai kitaip nei visur rasoma (tera budas lengviau isgarset)

Pasaulis

Patikėk ira :)

Renatas

Lol kur mano visi komentai dingo OK creepy

Dovydas.

Pabandysiu kaip nors trumpai. Iliuminatai (apsviestieji,nusvite) yra viena is setono sektu. Pagal krikscionybe setonas yra sio pasaulio valdovas ir jis yra paciame jo virsuje (piramides virsuje) ir vaizduojamas kaip visa matanti ir visa zinanti akis kuri skleidzia sviesa nes satana yra (bent jau buvo) sviesos (nesejas,skleidejas) todel si simbolika yra labai daug kur naudojama (visame pasaulyje) tereikia tik netinget ir youtubeje pasiieskoti klipu ju ten simtai. Kadangi jie yra jo sekta tai jie ji garbina kaip sio pasaulio valdova ir bando pelnyti jo palankuma nes tik jo valioje yra suteikti sio pasaulio gerybes (tai yra valdzia,turtus ir pan) ji garbinantiems.… Skaityti daugiau »

yeah...

Tingiu as ta visa tavo komentara skaityt

Markas08

Sveikinu jeigu nebūtu žodžio stuktūros tai aš dabar to neparašyčiau žinau kad aš buvau egipte ir išejau i lauka nakty kokia 4 nakties ir pamačiau visus iluminatus ir piramides galas pakylo į viršu ir atsimerke akis ir pasidare žalia o tada žmones pavirto zombiais

Jooooo

Lol

Renatas

Ką b### nesupratau lol

666

illuimanti – tai seniai zmoniu sukurta organizacija, kurioje tikima i velnia

Renatas

Ir dar netik iluminati yra vienintelė organizacija Gotai nėra organizacija, bet jie vistiek tiki į velne

Anonimas

omg

Taip pat skaitykite