Artėja valanda kai net mūsų mintis galės valdyti pasaulio galingiausieji

psichotriniai-ginklaiPsichotronika tai sritis, tirianti nuotolinio signalo perdavimo galimybes tiesiai į žmogaus nervų sistemą bei to signalo panaudojimą informacijos perdavimui bei žmogaus elgesio kontrolei.

 

Dauguma psichotronikos tyrimų yra įslaptinti, nors turtingos šalys tam turi ištisus mokslinius institutus, tiriančius radiosteziją, geopatogeninių zonų dirbtinių analogų sukūrimą ir pan., tuo užsiima didžiausios JAV kompanijos, kaip kad Raytheon ir Sierra Nevada.

 

Darius Mockus apie psichotronikos eros pradžią:

 

Lig šiol apie psichotronines priemones rašiau atsietai, tiesiogiai nenurodydamas kas jas naudoja, nors tarp eilučių čia buvo viskas aišku – kompiuterio sąmonės sąsaja (toliau KSS) pirmiausiai buvo prieinama patiems galingiausiems ir turtingiausiems. Be abejo, tai yra valdžia ir oligarchtas, kurie savo tikslams siekti turi galimybę priemones rinktis iš pačių naujausių ir technologiškai pažangiausių.

 

Šitaip planetos valdžia po truputį susikūrė viziją, kad psichotroninės priemonės turi būti sudėtos į visus žmones tam, kad bet kada jų vidų būtų galima perkelti į kompiuterizuotas atvaizdavimo priemones ir pažiūrėti „ką jie mąsto“ ir „kokie jų ketinimai“. Tai gerai veikia ypač tada, kai žmogus nežino, kad yra šitaip kontroliuojamas, tačiau didelių problemų nėra ir tada, kai žmogus žino. Šis planas, akivaizdu, yra totalinės priklausomybės sistema, kurioje mygtukas įstatomas į patį žmogaus asmens ir jo laisvės centrą ir šis centras tampa visiškai priklausomu nuo valdžios. Mąstai „ne tai, ką reikia“ – išjungia mąstymą ir nemąstai…

 

Buvo įprasta vaizduoti, kad tai nesąmonė ir kad tai neįmanoma, tačiau buko neigimo stadija seniai pasibaigusi ir spaudoje bei moksliniuose straipsniuose pasirodo vis daugiau informacijos apie naujus proveržius. O turtingiausi ir galingiausi seniai turi veikiančius prototipus. Tad dabar ne neigiama, bet tvirtinama, kad šios priemonės yra arba „ten kažkur“, arba naudojamos tik taikiems tikslams: nematančius padaro matančiais, negirdinčius – girdinčiais ir nemąstančius – mąstančiais… Tik jokiu būdu ne prieš žmogų, arba tai „valstybinė paslaptis“.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Tačiau tiesa ta, kad pagrindinis KSS pritaikymas yra būtent kriminalinis, nukreiptas prieš žmogų, jo teises ir laisves. Dar labiau situaciją pablogina tai, kad ši sritis visiškai teisiškai nereglamentuota ir viešuose įstatymuose nėra net užuominų apie tai, kad mintys skaitomos ir įrašomos, galima valdyti žmogaus valią ir elgesį, keisti atmintį ir t.t. O tai seniai įmanoma ir negana to – labai plačiai naudojama, ypač teisėsaugoje, kurioje tai yra naujas informacijos rinkimo ir modifikavimo pagal operacijos poreikius būdas.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Kokios yra KSS apibendrintos funkcijos, nuo kurių priklauso ir įvairios pritaikymo galimybės? Galima gauti 1) kognityvinę psichotroniką, kuri išplečia kognityvines žmogaus galimybes (tokias pavyzdžiui, naudoja profesoriai, 2) komunikacijos psichotroniką, kuris susieja toli vienas nuo kito esančius žmones, panašiai kaip mobilus ryšys, 3) informacijos gavimo ir įrašymo psichotroniką, kuri pavyzdžiui, naudojama tardymo metu, 4) kūno valdymo psichotroniką, 5) fizinės ir psichinės būsenos monitoringo psichotroniką, 6) gabumų blokavimo su elektro- ir magneto-statiniais laukais, ir pan.

 

Matome, kad pritaikymo spektras labai platus ir šių technologijų pritaikymas nėra vien tik negatyvus – nėra abejonės, kad galima siekti ir gerų tikslų. Kaip atskirti „blogį“ nuo „gėrio“ – akivaizdu? Dažniausiai tai priklauso nuo to, kas valdo KSS, pats žmogus ar kiti – tai yra, valdžia, organizacijos ir oligarchai. Kai žmogus siekia savo tikslų, jis siekia sau tik gero – ko siekia tau kiti žmonės, nebūtinai pozityvu. Kitaip sakant, psichotronika yra pažanga, negana to labai didelis žingsnis į priekį, tačiau turi būti normali tvarka, o nusikalstami pritaikymai atvirai kriminalizuoti. To siekia planetinis TI judėjimas.

 

Nepaisant padidėjusio informacijos srauto, vis dar daug „netikinčių“, kuriems atrodo, kad minčių skaitymas ir įrašymas yra „iš fantastikos srities“. Šitiems netikintiems padarysiu trumpą mechanizmo aprašymą. Norint suprasti kaip tai veikia, reikia žinoti šį tą apie pagrindinį smegenų fiziologijos procesą, kuris yra elektrocheminė veikla. Kas yra elektra visi žino, jeigu bent kiek girdėję apie laidininkus, puslaidininkius ir iš jų pagamintą elektroniką. Elektra, tai laidininkais ir puslaidininkiais judantys krūviai (paprastai elektronai arba jonizuoti atomai).

 

Elektroschemos ir neuronų tinklai veikia panašiai tik neuronuose mikro-srovės sudarytos iš jonizuotų atomų, o tai reiškia, kad aplink neurono membrana pastoviai yra elektro-statinė įtampa, o krūviams judant, susikuria magneto-statiniai sūkuriai. Neuronų lokalus tinklas veikia tada, kai jis šitaip elektriškai susižadina ir perduoda signalus į gretimas ar tolesnes vietas smegenyse. Taip pat visi žino, kad kintamos srovės elektro-grandinės skleidžia elektromagnetines bangas, nes virpantys elektronai spinduliuoja fotonus, lekiančius šviesos greičiu.

 

Pagrindinis principas tvirtina, kad šis elektrinis aktyvumas koreliuotas su psichinėmis būsenomis, mintimi, judesiu, jausmu ir taip toliau. Vadinasi išoriškai veikiant šį aktyvumą, galima kištis į žmogaus „vidines“ psichines būsenas. Kad tai būtų įmanoma, reikia sudaryti smegenų aktyvumo žodynus, o tada, šiuo žodynų galima išversti kas vyksta žmogaus sąmonėje, bet kurioje smegenų žievės vietoje.

 

Kaip nuskaitomos mintys? Fiksuojant implantais smegenų aktyvumą ir koreliuojant ką žmogus savo viduje daro. Tai pasiekiama indukcija kryptimi neuronas į imtuvo anteną, kuri gali būti smegenyse esantis implantas arba išorinė didelė bio-lokacinė antena. Kaip mintys įrašomos? Tai pasiekiama indukcija kryptimi siųstuvo antena (implantas arba išorinis įrenginys) į neuronus. Galima prieštarauti, kad jokia indukcija neįmanoma.

 

Bet, pavyzdžiui, radijo ryšio antenos – veikia. Net mobilus telefonas funkcionuoja tokiu principu. Radijo bangos krinta ant antenos laidininko ir jame indukuoja mikro-sroves, kurios sustiprinamos ir analizuojamos su elektronika, vadinama dekoderiu. Moduliuotos bangos iššifruojamos ir radijo išvestis paduodą atsiųstą informaciją.

 

Lygiai taip pat sąmonė, kaip radijas, parodo informaciją-mintis, kuri buvo atsiųsta „radijo“ bangomis. Kita kryptis veikia taip pat, tik atvirkščiai – mintis skaito todėl, kad smegenų neuronų tinklai siunčia moduliuotas biologines elektromagnetines bangas, kurios implante arba nuotolinėje antenoje irgi sukuria mikro-sroves, kurios su elektronika iššifruojamos ir pagal žodyną išverčiamos į sąmonės mąstymo turinį.

 

Su tokia technika galima pasiekti daug tikslų, vienas iš kurių yra tardymas, vykdomas teisėsaugos organų arba žvalgyboje. Tai daroma žmogui žinant arba nežinant. Reikalas tas, kad implantus renkamasi įdėti taip, kad žmogus apie tai nežinotų. Miegant, užmigdžius su narkoze, pavyzdžiui, kokios nors nesusijusios chirurginės operacijos metu. Tai ypač populiaru kalėjime, kur visiems kaliniams įdedami implantai ir jie paverčiami valstybės „zombiais“.

 

Tai labai patogu prokuratūrai, kuri nori laimėti visas bylas, tad įdėję šnekos centro blokavimo implantus, neleidžia tinkamai gintis teisme ir sumažina laimėjimo šansus. O jeigu prokuratūra vis tiek pralaimi, tai šitaip atkeršija žmogui sugriaudami gyvenimą. Šiuo metu, KSS yra pati didžiausia valstybinė paslaptis, kuri slepia valdžios naudojamus neteisėtus visuomenės valdymo metodus. To paneigti niekaip neįmanoma ir kuo toliau, tuo visuomenė daugiau gauna įrodymų. Kai šie metodai galutinai išviešės, juos teks reglamentuoti įstatymais. O iki to, planetos valdžia kuria visokius planus, kaip šį „transhumanizmą“ įvesti į kiekvieno žmogaus gyvenimą.

 

Noriu pridurti, kad psichotronika nėra vien tik tokia. Be šis jos variantas, pigiausias ir labiausiai paplitęs, bet tuo pačiu ir silpniausias. Implantus įmanoma surasti (lygiai taip pat kaip ieškant pasiklausymo aparatūros), net jeigu tai nano-implantai ar mikronų dydžio elektringos daleles nano-botai. Toliau juos neutralizuoti įmanoma indukuojant pramušimo srovę, nors tai daryti smegenyse – labai pavojinga. Tačiau kažkas panašaus naudojama su elektrošoku. Sukelta srovė sugadina mikro-schemas ir išveda jas iš rikiuotės.

 

Taip pat galima trikdyti ryšį blokuojant elektromagnetines bangas. Šis procesas vadinamas jam‘inimu (angl. jam – trikdyti) ir jis naudojamas, pavyzdžiui, blokuojant mobilų ryšį kalėjimuose, ligoninėse ir t.t. Ir dar vienas įmanomas būdas yra ekranavimas, tačiau tam reikalingos tikrai veikiančios priemonės („Faradėjaus narvas“). Aišku, tam reikia specialisto arba žinių, taip pat lėšų įsigyti brangioms priemonėms. Ir, aišku, yra tikra, ne mėgėjiška apsauga, kuri labai brangi ir kurios rasti įmanoma tik juodojoje rinkoje turint ryšių ir pinigų. Nes valdžia arba oligarchai ne tik „puola“, bet turi ir „gintis“, nes visa tai naudojama ir prieš juos iš konkuruojančių firmų.

 

Blogiausioje padėtyje yra žmonės, priklausantys žemiausiai klasei, nes jie neturi nei ryšių, nei pinigų; sistema visa susitarusi, tad nėra į ką kreiptis pagalbos. Todėl tenka išeičių ieškoti pačiam, apsunkintomis sąlygomis. Tokioje padėtyje atsidūręs žmogus pirmiausiai ieško pagalbos pas kitus: teisėsaugoje, žmogaus teisių organizacijose. Tačiau jos neranda. Tada tyrinėti pradeda pats, kol supranta kas vyksta ir kas už to stovi.

 

Ir trečia stadija, kai pradeda ieškoti praktinių gynybos priemonių. Pagrindinė problema yra galimybė „įrodyti“ ir antra problema, ieškant gynybos technologijų, – reikia moksliškai ištyrinėti psichotronikos mechanizmus ir šias žinias panaudoti konstruojant ar įsigyjant gynybos sistemas. Vienas iš aktualių klausimų būna parametrų išmatavimas su įvairiais matuokliais, nes dažniai ir kitos savybės, tokios kaip žodynai, visose valstybėse yra didžiausia paslaptis.

 

Taigi į klausimą kas nori susidoroti atsakymas paprastas: valstybė, arba sistema, ir konkurentai visose gyvenimo srityse. Tave vergu paversti nori valdžia ir oligarchatas, kuriantis globalinio užvaldymo darbotvarkę, kurioje laisvų žmonių visuomenė – nefigūruoja. Suprantama, tai daroma lėtai, kad viskas atrodytų ne kaip perversmas, bet natūralus „gamtinis“ procesas, o tam reikia 15 metų, 20 metų ir pan.

 

Autorius: Darius Mockus, šaltinis: psichotronika.wordpress.com

Rekomenduojami video:


2500
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Anubis

Jau valdau.

Izotopas

– tai vyksta ne elektronikos principu, smegenys nėra elektrinis kompiuteris, elektrinis aktyvumas smegenyse yra tik pašalinis efektas, ir dar ne valdžios čia iniciatyva, bet tai vyksta.

Pakuta

Idomu.Idomu ar baznycia gali irgi tureti tokios itakos?

moteris

Supratau kad kazkas tokio vyksta su manim tik pries 1,5 m.Ziaurus gyvenimas (pavadinkime) tokiu kaip as. Nors neaisku, kiek tos manes yra, o kiek esu valdoma. Paskutiniu metu dar kazkiek gelbsti alkoholis..

Targeted Individual

Kuo daugiau žmonių apie tai žinos, tuo bus geriau TI bendruomenei, nukentėjusiai nuo šios supuvusios sistemos. Pasidomėkite, kas yra gangstalkingas, elektroninis persekiojimas. Ačiū.

aurimas

Perskaičiau ir apsiverkiau.

Taip pat skaitykite