Pozityvios energijos galia

Su meile ir šviesa pradedame šią dieną. Kiekvienas žmogus, atsikėlęs iš ryto, prisimena dienos užduotis, kurias turėtų atlikti ir susiplanuoja laiką joms atlikti. Taip prasideda kasdienybė. Jis gyvena savo užduočių, įsipareigojimų, tikslų laike. Kaip smegenys išskleidžia skirtino dažnio mąstymo impulsus, taip ir pati kasdienybė susideda iš skirtingų laiko ir erdvės išjautimo lygmenų. Žmogus gali gyventi griežtai apribotame laike ir erdvėje, kur tiksliai vykdo savo žemiškus planus, bet kartu gali gyventi ir kitoje realybėje, kur virpesių dažnis aukštesnis ir prie kasdienybės užduočių prisijungia galimybė suvokti gyvenimo dėsnius. Kaip skaitydami knygą, esmę suvokiate tarp eilučių, tai ir gyvendami savo kasdienybę, esmę turite suvokti tarp eilučių. Įsitikinus, kad pozityvia energija galite keisti savo kasdienybę, jūs pradedate gyventi sąmoningą gyvenimą. Pozityvi energija iškelia jūsų sąmonės vibracijas iki sielos sąmonės. Sielos sąmonės mintis ir jausmas taip pat turi materializacijos galią, nes tos mintys ir jausmai išsispinduliuoja per žmogaus protą ir širdį. Viskas, kas išeina per žmogaus protą ir širdį, turi materializacijos galią. Vadinasi, materializuojasi viskas, pradedant nuo ego sąmonės skleidžiamų minčių iki sielos ir esybės sąmonės skleidžiamų minčių. Nuo to, ką mes ištransliuojame per savo širdį ir protą, priklauso kokios kokybės bus mūsų gyvenimas. Nes aukštesnių dažnių gyvenime mažai tėra negatyvumo, kuris žmogų vargina: užspaudžia jo kūrybinius impulsus, užspaudžia energijos tekėjimą per ląsteles ir formuojasi ligos. Vadinasi, gyventi sielos sąmonės lygyje jums tikrai vertėtų, nes gyvenimas būtų gražesnis, lengvesnis, greičiau suvoktumėte, ką galite, ką mokate daryti ir tai atlikdami pajustumėte vidinę pilnatvę.

 

Kaip Žemėje, tarp žmonių, vyrauja įvairovė, taip įvairovė yra ir sielų pasaulyje. Jūs į Žemės evoliuciją įsijungėte prieš daugybę metų, vieni prieš tūkstančius metų, kiti prieš 10 tūkstančių metų. Kiekviena siela jau yra patyrusi daugybė išgyvenimų ir suformavusi tam tikras patirtis. Šios patirtys ir lemia, kokios struktūros ji šiandiena yra. Ji gali būti įskaudinta ir pavargusi, ji gali būti pakylėta ir lengvai išsiskleidžianti. Ji gali būti jauna ir žingeidi, bet gali būti jau daug patyrusi, suformavusi aiškius savo tikslus, kupina dieviškosios išminties ir gebanti daryti poveikį dabartiniam savo įsikūnijimui ir žmonijos gyvenimui.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Žmogaus sąmonė veikia tam tikroje amplitudėje, sielos sąmonė veikia dar didesnėje amplitudėje. Vadinasi, iš vienos pusės pažvelgus galime matyti sielą pavargusią, įskaudintą, o iš kitos pusės, ta pati siela bus didinga, aiškiai suvokianti savo egzistencijos prasmę, turinti didžiules patirtis ir suvokianti dieviškąsias tiesas. Kaip žmogus turi pakelti savo sąmoningumą, taip ir prabudusi siela turi per savo veiksmus ir pasaulio pažinimą, pakelti savo sąmoningumą, kad atsiskleistų jos vidinės galimybės. Ir visa tai vadinasi procesu – gyvenimu. Niekada nebus taip, kad per vieną gyvenimą išspręsite visus karminius klausimus ir atlaisvinsite sielą iki visiško nušvitimo, kai jai nebereikės gyventi Žemėje. Tai neteisingas požiūris į gyvenimą. Ne nušvitimo reikia siekti, nes jis neturi jokios prasmės, o gyventi nuolatiniame pažinime, nuolatiniame savęs tobulinime, gebėjimų formavime, bendravime su aukštesnėmis jėgomis ir t.t. Juk jūs gyvenate amžinybėje. Nėra tikslo, yra procesas. Tikslai būna maži ir jie nuolat keičiasi. Juo daugiau suvoki ir gebi, tuo įdomesni tikslai, bet juos pasiekus, susiformuoja kiti ir taip nuolat. Todėl nušvitimą laikyti tikslu yra klaidinga, nes po patirto nušvitimo tavo siela kels naujus uždavinius sau ir naujus tikslus. Jei jūsų kasdienybėje pasireiškia esybės sąmonė – tai jau galima pavadinti nušvitimu, bet vis tiek tai tik sudaro sąlygas tolimesniam augimui, brendimui ir platesnio mąsto uždavinių išskleidimui. Bet tai nėra galutinis žmogaus vystymosi tikslas, tai tik naujos galimybės ir naujos užduotys.

 

Pasakyti tiksliai apibrėžtai kas yra siela dėl tos įvairovės ir daugiaplaniškumo yra sudėtinga. Lieka tik vėl dėlioti mozaikos dalis, kuri viena kita papildydamos leis jums geriau suvokti, kas yra siela ir kokie jos planai.

 

ARKANGELAS GABRIELIUS

 

Parengė: Violeta Petraitienė, šaltinis: pazinimolink.com

Rekomenduojami video:


2500

Taip pat skaitykite