Sielų gaudyklės kontroliniai įrengimai

Reikėtų dar šiek tiek sugrįžti prie sielų gaudyklės temos. Dvylika dalių parašiau apie tai, kaip aš su tuo reikalu kovoju. Kova – gal nelabai tinkamas tam žodis. Arčiau tiesos būtų tai, jog didesnę sąmoningo gyvenimo metų skyriau kodų nulaužimui sistemos užraktuose. Standartiniai sprendimai čia niekada neveikia. Todėl, kad standartai – sielų gaudyklės esmė. Norint nulaužti užraktus reikia žinoti vieną paprastą dalyką.

Tas žinojimas man kainavo 10 metų: turi galvoti ir elgtis kitaip ir nebijoti pačių blogiausių ir pačių geriausių pasekmių. Kitaip tariant, kūrybiškumas yra raktas į sėkmę, ieškant galimybių pabėgti. Bet deja, tai įkandama užduotis vienetams. Kritinė populiacijos dalis taip ir liks kalėjime dar kelias inkarnacijas į priekį, o sielų gaudyklė ir toliau klestės. Tam yra daug priežasčių. Aš esu realistas ir realiai sakau, jog sistemos griūties procesas prasidėjo daugiau dėl geologinių, astromoninių, astrofizinių procesų bendrai galaktikos mastelių. Archontams (priežiūros sistemai) tai iššūkis, bet jie su tuo iššūkiu kol kas susitvarko. Mes šiuo metu galime ir privalome pasinaudoti nestabilumais matricos darbe ir tarpdury įkišti koją. Ta ir darom.

Procesai sistemoje valdomi keliais lygiais. Yra automatinis lygmuo, kai į populiaciją įvedamos save reguliuojančios programos, pavyzdžiui, karma. Taip pat yra mechaninis lygmuo, kaį į populiacijos vystymosi raidą įvedami papildomi evoliuciniai katalizatoriai, tokie kaip karai, revoliucijos, katastrofos, epidemijos. Tai atsitinka tuomet, kai sistemos mechanizmas susiduria su išoriniais iššūkiais ar techniniais gedimais. Ir yra trečias lygmuo – rankinis valdymas. Jis tarnauja kaip avarinė sistema, pirmoms dviem sušlubavus, kai kyla pavojus visos pragaro mašinos – sielų kalėjimo normaliam darbui. Tai štai, kalėjimo diagnostika dabar tokia: ji pradėta reguliuoti mechaniniu būdu, kai kada pereinant prie visiško rankinio valdymo. Automatinis lygmuo niekur nedingo. Užvesti procesai vyksta. Tačiau nemažai jų išsiderino. Išsimagnetino programų laikmenos. Todėl, kad vežimas rieda labai duobėtu keliu ir vadeliotojai pluša iš peties. Galų gale šiandien dauguma jų nebežino, ar pasieks kelionės tikslą. Tai ir yra ta gera žinia, už kurios reiktų kabintis.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

Gal iš pradžių reikėtų paaišinti nežinantiems apie ką mes čia kalbam. Pakartosiu visą abėcėlę. Mes gyvename planetoje vardu Gaja, kuri yra pavogta, suklastota kompiuterinė programa, pavadinta, kažkodėl, Žeme. Žemė yra sielų gaudyklė ir kalėjimas. Joks ne universitetas. Atsipeikėkit. Tai pati natūraliausia ašarų pakalnė, kur viskas apversta aukštyn kojomis. Sielos čia suvyliojamos, vagiamos ir atvežavos iš visos galaktikos bei įvairiausių paralelinių jos versijų tam, kad suteikti fizinius kūnus, kurie yra apraizgyti čipais bei implantais.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Žmogaus fizinis kūnas sukurtas dirbtinai, selekcijos keliu, kad būtų pritaikytas gyventi būtent Žemės sąlygomis. Tikrieji šio projekto autoriai nežinomi. Jie greičiausiai nusiplovė rankas ir dingo, o visą šią biomašiną išmoko valdyti ir prižiūrėti reptiloidiniai setimo proto atstovai. Jiems Žemė kartu ir kalėjimas, kurį stropiai prižiūri, ir įvairių išteklių, tame tarpe gyvybinės energijos bei biomasės kasykla. Čipai bei implantai naudojami negatyvių energijų gavybai. Žmogus, gyvendamas Žemėje įvedamas į sudėtingas situacijas, išbandymus bei patirtis ir dėl to išspinduliuoja be galo daug gyvybinės energijos, kuris susiurbiama parazitiniams pasauliams maitinti. Pati Žemė, tas realybės vaizdas, kurį matome, yra holograminė projekcija, kurią mes, kaip žmonių populiacija kolektyviai sukuriam. Mes tam tikra prasme esame kaip kinoprojektoriai su CD leistuvais. Kaip mes užprogramuojami, taip ir matom, toks vaizdas prieš mūsų akis ir atsiveria. Bet jeigu tai priklausytų tik nuo mūsų valios – būtų labai gerai. Deje, esame kol kas patikimai valdomas kinoprojektorius. Jei žinai kvantinę mechaniką, jokių klausimų kaip viskas čia vyksta, neklyla. Tačiau mes turime išsilavinimo spragas ir kvatinė mechanika „vidurinėse“ mokyklose nedėstoma. Todėl, kad žmogus turi būti „vidurinis“, kitaip tariant „normalus“. Normalus tas, kuris leidžiasi tinkamai instaliuojamas ir daro tai ko reikia operatoriams.

Žemė, kaip sielų gaudyklė yra plokščias darinys, apvali planeta ir viena iš visatos korio akučių. Visos trys Žemės hipostazės yra vienu metu. Čia viskas kaip su tuo nelaimingu Šriodingerio katinu. Kol neatidarysi dėžės, nesužinosi, ar jis gyvas, ar ne. Todėl jis yra ir gyvas, ir miręs tuo pat metu. Visa žemiška realybė yra grįsta pačiais absurdiškiausiais paradoksais, todėl loginė grandinė daug kam labai sunkiai dėliojasi. Maža to, Žemę dengia dirbtinai sukurtas elektromagnetinis kupolas, vadinamas dangus, kur gyvena Olimpo ir kitokie dievai, kuris apsaugo sistemą bei ekranuoja bet kokią galimybę sieloms po mirties išeiti lauk. Po mirties siela vėl patenka į žemę atidirbti skolų, kurių nepridarė. Tačiau dauguma žmonių gyvena religinėse/moralinėse kontrolės sistemose, kurios pasako, kas gerai, o kas blogai. Pagal tą raidę mes patys save nuteisiame reinkarnacijai. Savo noru. O archontai tik prižiūri, kad viskas vykstų sklandžiai. Tai ir yra automatinis režimas, kai laikomasi numatytų algoritmų.

Kadangi tiek pati žemė, tiek žmonių populiacija šiame kontekste nagrinėtini kaip procesas, kuris turėjo pradžią ir turės pabaigą, pažvelkime kada tai prasidėjo. Nevaldomų procesų sielų gaudyklėje nebūna. Pradžia buvo tada, kai Žemės programos CD buvo pagrobras ir suinstaliuotas kitaip – aukštyn kojomis. Kitaip tariant, planeta patyrė invaziją ir buvo užvaldyta svetimų. Tie svetimi nusprendė, jog žmonės, kaip rasė turi išnykti, nes pagal savo prigimtį yra per daug galingi, bet labai patiklūs ir naivūs, nes geba kurti. Tačiau svetimų tarpe kilo trintis, kaip žudyti, ar iš karto, ar labai lėtai. Tas maištas laive aprašytas pranašo Enocho knygoje. „Sveikas protas“ nugalėjo ir buvo nuspręsta žmogų žudyti lėtai, pakeičiant iš esmės jo genetiką. Todėl dalis jų leidosi į žemę ir susikryžmino su žmonių rase. Pirmiausia jie žmones išmokė nekęsti kitokių ir žudyti. Ir jiems gimė milžinai, kuriuos nušlavė tvanas. Bet ne visus. Likę įsitvirtino karalių, carų ir prezidentų postuose tiesiog tūkstantmetėmis dinastijomis. Žmonijos reali istorija sufalsifikuojama. Atsiranda Darvinas, kurio skiedalus apie žmogaus kilmę iš beždžionių visi priima už gryną tiesą be jokių įrodymų. Ar neatrodo keista?

Lėtai, per šimtus tūkstančių metų lėtai žudomas smulkesnėmis ar didesnėmis traumomis, žmogus mutuoja, keičiasi, išskiria daug energijos, kuri reikalinga svetimų pasaulių maistui. Taigi mūsų Žemės ir žmonijos populiacijos programinę įrangą valdo dviejų kategorijų ateiviai: blogi ir labai blogi. Jie vadinami reptiloidais, archontais ir t.t. pavadinimai čia nevaidina didelės rolės. Egipto ir Graikijos gnostikai visą šią pragaro mašineriją vadino Demiurgu. Šiuo tikslu buvo sukonstruotas kupolas, kad sielos niekur nepabėgtų, taip pat sansaros ir karmos mechanizmai. O tada ir buvo užkurta krematoriumo krosnis visai populiacijai be išimties. Tas pragaras vyksta iki šių dienų.

Iš žmogaus fizinio skafandro, jo galvos buvo išimtos vienos programos ir įdiegtos kitos. Tai vyko tūkstančius metų. Reikalas tas, jog žmogaus genomas – sudėtingas mechanizmas ir jį perprogramuoti taip paprastai nepavyksta. Reikia atlikti daug eksperimentų. Ne viskas pavyksta atlikti chirurginiu tikslumu. Be to, vykdant genetinius eksperimentus su žmogumi, visada susidaro daug gamybos atliekų, kurias reikia pašalinti, kitaip gausim netinkamus produktus, kurie neduok Dieve, pradės tar savęs kryžmintis. Taip buvo sunaikintos ištisos tautos, miestai, valstybės. Pavyzdys iš Biblijos – Sodoma ir Gomora, Mochendžo daro miestas Indijoje. Tokių naikinimo pėdsakų randama visuose kontinentuose. Mūsų tėvai ir seneliai prisimena mėsmalę XX a. pradžioje Europoje. Tai irgi ateiviškos genetinės selekcijos reiškiniai.

Kurlink aš suku? Tai štai, kaip atrodo iš šalies, tas archontiškas projektas su žmogaus genomu. Jis turi aiškų tikslą – šeštosios rasės žmogus – biorobotas. Iš esmės tai žmogaus nužudymas. Juk Kristus Naujoje Evangelijoje aiškiai diferencijavo, kad po žemę vaikšto ir žmonės, ir lavonai. Tas biorobotas į kurio projektą tiek daug investuota pastangų laiko resursų, ir yra gyvas vaikštantis lavonas, gebantis atlikti labai nedaug privalomų funkcijų. Tai nereiškia, jog žmogus daromas debilu. Tas lavonas labai protingas, jis gali baigti kelis universitetus, išmanyti finansų rinką ir šachmatus. Bet vis viena jis bus lavonas, nes didžioji dalis jo smegenų, atsakingų už kūrybą, asocialtyvų mąstymą ir teisingą pasaulėvoką, tiesiog išjungiama. Geras santechnikas, geras vairuotojas, geras chirurgas, puikus menedžeris, tik viena vienintelė funkcija ir ne daugiau. Netgi žodis „geras“ čia netinka. Geri ir labai geri atrenkami nuo vaikystės. Vieni yra tiesiog sužlugdomi, kol jų talentai dar nespėjo prasiveržti, o kiti išvežami į slaptas kosmines programas, treti tiesiog nužudomi. Ir žudomi jie buvo visada, visais laikais su labai dideliu intentyvumu. Tam tarnavo karai. Visa Europa pastatyta ant tų nelaimingų žmonių kaulų. O kas lieka? Liekla vidutinybės, nes asocialais irgi atsikratoma.

Dabar aš papasakosiu visą šį mechanizmą ir jums atsivers čakros. Tada suprasite, kodėl pas mus niekaip negerėja jokie reikalai. Ir artimiausiu metu greitai tikrai nepagerės. Genetiniai procesai kūno skafandre vyksta labai ilgai ir nenuspėjamai. Mes visada turime viltį įkišti koją į tarpdurį. Kitaip gyvenimas prarastų prasmę. Viskas pakankamai paprasta. Aš tą mėsmalę perėjau savo kailiu ir dabar dar kenčių per savo kvailą galvą. Ir tas archontų idiotizmas neturi galo. Jis iš tikrųjų begalinis, kaip ir šiuolaikinių žmonių. Jie juk performuoja mus pagal savo atvaizdą. Žingsnis po žingsnio, tai vyksta per labai daug metų.

Ne, negalima taip jų nuvertinti, jie tikrai ne idiotai, nes sukūrė ir paleido veikti tokią pragaro machiną, kad geriau apie tai net negalvoit. Kai kurie žmonės labai teisingai pasielgia, nes atsisako apie tai galvoti. Ir jie laimingesni už mane. Tų, kurie niekuo nesidomi ir nekvaršina sau galvos dėl pasaulio (nes šventai tiki tuo ką pasako vadovėliai ir galva televizoriuje) smegenys išskiria daugiau endorfinų negu mano. Deja, taip. Bet jeigu jau įlindau į tą nesąmnonę, reikia baigti mėšlą kratyti iki galo, kad kitiems būtų lengviau. Jei kas sugalvotų daryti tą patį. Dirbat tokį darbą endorfinais nepasitenkinsi niekaip.

Taigi, mes kalbame apie automatinį režimą. Tikslas – 6 rasė – žmogus robotas su nuolat reinkarnuojančia siela. To pasekoje gimsta mechaninis pasaulis, turintis visas dirbtinio intelekto charakteristikas. Po 6 rasės gims 7 rasė – kyborgai, kai galutinai bus nuspręsta atiduoti žmonėms protu nesuvokiamas technologijas, kai susilies bio ir informacinė inžinerija. O tada jokių endofinų niekam nereikės. Jau dabar esame lavonai, o kas būsime 6 ir 7 rasėje?

Dabar pateiksiu kelis mokslinius faktus ir jų komentarą. Taigi, oficialūs mokslininkai (šaltinius susiraskite patys, čia ne akademinis traktatas, kad reikėtų kažką cituoti) sako, kad žmogaus smegenys per 12 tūkst. metų sumažėjo. Tai reiškia, kad šiuolaikinio žmogaus smegenys sveria mažiau, negu kromanjoniečio neolite. Atmirė tos smeganų dalys, kurios garantavo organišką gyvenimą gamtoje. Kitaip tariant, žmogus genų inžinerijos keliu buvo ištrauktas iš natūralios jam aplinkos ir persodintas į vazoną palangėje, kur jį ir saulę skiria bejausmis purvinas stiklas. Jokios evoliucijos nėra ir nebuvo. Jokios natūralios atrankos nėra ir nebuvo. Visa tai valdomi ir prižiūrimi biologiniai procesai. Yra konkretūs operatoriai, kurie tuo profesionaliai užsiima.

Paskui reguliariai buvo fiziškai inaikinamos tautos, kurios neatitiko numatyto modelio. Taip pat buvo naikinami visi įmanomi keistuoliai, kurie išsiskirdavo gabumais matyti daugiau bei suvokti plačiau, pavyzdžiui raganos, Prancūzijos katarai. Pavyzdžių – daug. Visi karai, visos revoliucijos, inkvizicijos, epidemijos tarnavo tam, kad papjauti kuo daugiau debilizacinei raidai nebetinkamos biologinės medžiagos.

Dabar pagalvokime, o kas išliko? Teisingai, tie, kurie mokėjo prisitaikyti, panašiai kaip Michailo Afabasijavičiaus Bulgakovo „Baltojoje gvardijoje“. Išliko tie, kurie sugeba išversti kailį, prisitaikyti prie nuolatinio streso ir jo nejausti. Tai vidutinybės, kurios neturi jokių moralės kriterijų, išskyrus vieną genetinę žmogišką ydą – norą prikišti pilvą ir skubiai pasidauginti tokius pat. Kitaip tariant, per karus, inkvizicijas bei revoliucijas buvo žudomi gabiausi ir kvailiausi (dvasinis ir intelektinis elitas). Pagal sielų kalėjimo logiką – perteklinė biomasė, kad išliktų vidutinybės.

Vidutinybės susilaukia tokių pačių palikuonių. Ir tie genetiniai imprintai – išlikti bet kokia kainą, kad galėčiau pavalgyti ir pasidauginti – tapo genetiniu visuomeninės raidos kodu. Žmogus iki invazijos vystė naująsias smegenis, bet taip išėjo, jog į pirmą planą vėl iškilo senosios, reptilinės. Vidutinybės gali būti net labai gabios atlikti kokią nors siaurą funkciją, bet jos neturi įgūdžių matyti plačiau ir suvokti daugiau. Abstraktus mastymas pas tuos žmones beveik neveikia. Arba veikia tik epizodiškai. Apie kūrybą – nėra prasmės net kalbėti. Jie sugeba prisitaikyti, išlikti, skubiai pasidauginti ir vėl dominuoti. Ir jie korporatyviai nekenčia jokių talentų, bet kokių kitaip mastančių, nes tarp jų jie jaučiasi kaip nuogi karaliai. Todėl būtent dominuoti linkusios vidutinybės sukelia karus ir revoliucija tam, kad galima būtų legaliai išpjauti bet kokius kitokius nei jie patys. Tokiu būdu populiacija standartizuojasi ir sėkmingai degraduoja toliau, iš kartos į kartą valdžioje esančių debilų ir pusdebilių armija plečiasi.

Archontai, matydami tai, ilsisi. Nes tai jų planas. Ir jeigu kas nors pradeda vystytis kitaip, iš karto įjungiamas rankinis valdymas. Tiesa, visus tuos procesus žemės sąlygomis įgyvendina ne patys archontai, o patikimos padlų armijos – visokie slaptieji ordinai, kurie savo ruožtu duoda nurodymus karaliams ir prezidentams kaip ir ką daryti, kad degradacija būtų patikimai užtikrinta.

Kaip vyksta tas rankinis valdymas?

Labai paprastai. Aš tą rankinį valdymą perpratau savo kailiu, nors iš pradžių turėjau tik sausą informaciją. Tiek rankinis, tiek mechaninis valdymas – panašūs procesai. Tačiau yra ir esminių skirtumų. Prie mechaninio valdymo galima priskirti, pavyzdžiui, kokio nors populiaraus lyderio, tarkim Kenedžio nužudymą. Tai gali būti dirbtinai eskaluojamas karas, pavyzdžiui Rusija – Vakarai. Juk šitas karas reikalingas tam, kad visų pirma sumažinti populiaciją, atsikratyti nereikalingais žmonėmis, o taip pat neperspektyvia genetine medžiaga. Ką reiškia karo stovis? Vadinasi visai legaliai gali sodinti į kalėjimus arba tiesiog gatvėje žudyti kitokius. Nuostabu. Pavojingų elementų gaudymu užsiims vidutinybės, nes po karo norės valgyti, skubiai pasidauginti ir vėl užlipti į dominuojančius postus, prisidengę spalvomis ir lozungais, kurie bus populiarūs tuo metu. Kam reikalingas jiems tas dominavimas? Todėl, kad jie, vidutinybės, negeba kontroliuoti genetinių instinktų (tai yra genetinės selekcijos pasekmė, tiksliau – siektinas rezultatas), tokių kaip noras pavalgyti, daugintis, įgauti statusą bei kontroliuoti teritoriją. Kitaip tariant tie gyvuliniai instinktai juos valdo, o išlikę intelekto likučiai skiriami tų instinktų apratnavimui. Tai pats geriausias rankinis valdymas.

Man akivaizdu, jog žmonija degraduoja ir šiuo metu vyksta ne evoliucija, bet deevoliucija sugyvulėjimo linkme. Anksčiau žmogus buvo žmogumi, o dabar gyvulys-lavonas, kalbanti mėsa, kuri užprogramuojama tik siaurai funkcijai atlikti, o valdomas per laukinius-gyvulinius instinktus, kurie atsirado sukryžminus žmogaus ir beždžionių genus. Viskas yra atvirkščiai. Ne žmogus atsirado iš primatų (kaip kad sakė vienas populiarus Anglijos narkomanas Darvinas), o žmogus pamažu, labai lėtai tampa išmaniąja kompiuterine beždžione. Visa viešoji propaganda dirba tam, kad tą gyvulinį lygį išlaikyti ir palaikyti. Smatrfonai ir kompiuteriai dar nieko nereiškia. Jie tik dar labiau skatina visuomenės debilizaciją. Kai žmogaus smegenys nedirba, o jos niekada nedirba žiūrint į smartfoną, išsiskiria laimės hormonas. Kodėl? Todėl, kad nereikia nieko galvot. Viskas yra internete. Ekstazė. Daug žinojimas ir gebėjimas nardyti ieškant informacijos nėra intelekto požymis. Tuo tarpu savarankiškas, nepriklausomas mąstymas, analizė, kūryba reikalauja daug pastangų ir gyvybinės energijos, kurios šiuolaikinis žmogus retai kada turi. Techninis progresas susijęs su debininio lygmens išlaikymu ir pagilinimu: kuo mažiau galvojant kokybiškai atlikti kuo daugiau finkcijų. Jokia kūryba ar inovacijos čia nereikalingos. Jos tik trukdo. Gal pastebėjote, jog mes jau nebemokame rašyti ranka? Net parašo nebereikia, yra elektroninis. Tai bent geras pasiekimas?

Rankinis valdymas susijęs su išsišokėlių medžiokle. Kas yra išsišokėliai? Pirmiausia tie, kurie dirba su savimi dvasinį darbą, kurie nori atsimerkti ir pamatyti tikrą vaizdą. Tokių „kitokių“ buvo visada. Bet dabar jų žiauriai daug priviso. Nelaimė čia pat. Būtent tokie yra labai nenaudingi sistemai, nes jie savo vibraciniu fonu išsiskiria iš bendros pilkos masės. Kai tokių individų skaičius išauga iki kritinės masės (tam užtenka trečdalio populiacijos), šis dirbtinis archontų pasaulis gali sugriūti, nes neužteks likusios dalies, kad išlaikytų esamų hologramų kokybę. Kovoti su išsišokėliais archontiškai sielų kalėjimo sistemai labai svarbu. Jie šiai funkcijai atlikti skiria labai didelį dėmesį. Ypač dabar. Būtent dėl šios priežasties 1997 metais archontų pajėgos planetoje buvo padidintos. Buvo investuojamas laikas į prevencinių mechanizmų tobulinimą tais atvejais, kai sistema išsiderina ir proto kontrolės mechanizmai dirba ne pilnu pajėgumu. Taip yra dabar.

Kaip veikia prevenciniai mechanizmai?

Skleidžiama skaliarinė (plačiajuostė) banga teritorijose, kur gyvena daug žmonių. Tai yra miestai. Bet nebūtinai. Ta banga visada yra. Monitoriuose tam tikrais simboliais atsispindi bendras teritorijos fonas. Jei tokie konkrečioje teritorijoje žmonės „normalūs“, tai prietaisai nieko nerodo. Jei atsiranda žmonių su kitokiais dažniais, simboliai parodo vietą ir žmogų. Gali būti taip, kad žmogus, tarkim iš prigimties yra imlus paranormaliems dalykams ir viską suvokia teisingai. Tada, tokiu atveju, jam prieš gimstant įstatomi implantai, kurie tuos gebėjimus slopina. Tai daroma dėl tų pačių priežasčių, kad niekas neišsišoktų. Visiems gabiems žmonėms prevenciškai įstatomi implantai. Tada jie gauna ir kitą „dievo dovaną“, dėl kurios džniausiai prasigeria arba nusižudo dėl labai neaiškių aplinkybių.

Gerai, tarkim jie pastebėjo kitokį žmogų. Tada imamasi kitų žingsnių. Jam siunčiamos situacijos, žmonės, dedami papildomi implantai, kurie jį slopina. Jis gali susirgti, jam gali atsirasti finansinių problemų, avarijų. Žodžiu, atsitiks bet kas, kas nukreips jo dėmesį nuo dvasinių reikalų į iliuzijų žaidimus, skausmą, netektis ir t.t. Po to tokį žmogų gali bandyti įtraukti kokia nors sekta, priskres kokia nors draugė arba draugas, kurio negalės atsikratyti, kuris čiulps gyvybinę energiją ir pinigus iš visų čakrų ir t.t. Poveikio priemonių arsenalas labai platus. Tikslas paprastas – slopinti konkretaus žmogaus vibracijas. Aha, pradėjai skleisti kitokią bangą, nei aplinka, še tau per kepurę. Būk “normalus”.

Visi tie dalykai vyksta ir automatiniu, ir rankinių režimu. Tiesiog sistema nori save apsaugoti nuo pavojingų ir perteklinių jos požiūriu dalykų, kad populiacijos vystymosi raida nenukryptų nuo archontų numatytos debilizacinės linijos. Atminkit vieną – šitas sielų kalėjimas nesuinteresuotas dvasiniu žmonijos progresu. Jis nesuinteresuotas net ir vieno žmogaus nubudimu. Šitą įsikalkit didelėmis raidėmis kur nors ant sienos: niekam šioje visatos vietoje nereikia, kad žmogus gerai ir laimingai gyventų. Niekam nereikia, kad mes pamatytume tiesą. Kartais net ir mums patiems. Todėl ir sakoma, jog melas – saldesnis už tiesą. Visas mūsų viešas gyvenimas, kurį matome per savo akis – grįstas melu ir iliuzijomis. Likimas ir gyvenimas nėra akli prokurorai, kurie skatina ar baudžia mus už gerus ar blogus dalykus. Tai sielų kalėjimo valdymo įrankiai. Grubūs ir primityvūs: atskiras žmonių grupes įtikink kokiomis nors nesąmonėmis ir tarp savęs sukiršink: kas teisesnis. Tada tos grupės viena kitą pjaus, dėl visko kaltos bus raganos ir išliks vidutinybės, kurios pūvančius genetinius kodus skleis tolyn į šviesią ateitį.

Jeigu sutiksite dvasinį mokytoją, kuris neturi problemų, bėkit nuo jo kuo toliau, vadinasi sistemai jis nepavojingas, nes skleidžia melą. Aš už tai sumokėjau labai didelę kainą ir dabar tebemoku, nuo pat 2012 metų. Atvirai pasakysiu, jog tai yra tikras košmaras. Jeigu jūs galvojate, kad išsivalę save ir pamatę realybę liksite ramūs ir labai laimingi, tai darote be galo lemtingą klaidą. Pabėgimas iš kalėjimo – žiaurių kančių kelias. Bet palaipsniui išmoksti į tai nekreipti dėmesio.

Na, kol kas ties tuo ir sustosiu. Nesinori didelės paklodės rašyti. Žinia, kuri čia yra užkoduota – labai paprasta: „nusimeskit rožinius akinius“ ir turėkit vilties.

Laikai iš tiesų keičiasi. Pokyčius užtvirtiname kančios ir netekčių kaina. To nereikia bijoti. Tai reikia žinoti. Žmogiškos laimės toliau nebesukursit, jus paprasčiausiai ves pas žmones skleisti tiesą, kurie iš jūsų juoksis, o paskui naudos jūsų sakinius kaip savo, nes norės išlikti dėl dešros. Tegul. Mauras padarė savo darebą ir eina toliau. Juk tos papūgos – taip pat savo misiją atlieka. Daugelis žmognių – kaip kokios USB laikmenos, kurios nieko savo originalaus neturi, o tik copypas‘tina tai ką kažkas pasako. Tai neabejotinai svarbus darbas. Bet tie žmonės atėjo ant gartavo, jie niekada nepajaus ir neatkentės, kaip, kaip jūs. Palinkėkite jiems ir sau laimės.

Kalėjimo sienas atpažinsite realiu gyvenimu. Jis jums be galo pažįstamas. Aš tik perteikiu savo astralines projekcijas. Kiekvienas gali turėti savo modelį ir jis bus teisingas. Viskas priklauso į kokį aukštį tą droną pakelsi ir iš kokio aukščio ar kampo į tai žiūrėsi.

Šaltinis: kvantinemagija.lt

Rekomenduojami video:


2500
4 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
trollolol

??? Ka as cia bandziau perskaityti…

Dauguma

>> Atsiranda Darvienas, kurio skiedalus apie žmogaus kilmę iš beždžionių visi priima už gryną tiesą be jokių įrodymų.

Įdomu tai, kad P. Darwieną priėmė vakarai visai visai neseniai, kažkur tik apie 2000 metus. Anksčiau tai buvo tik saujelės Rusijos “bolše vikų” pakliedėjimų, į kuriuos niekas nekreipė jokio dėmesio.

Pagal legendas, tikrai buvo “modifikuotų bezdžionių” rasė, gal dabar, po 2000 metų jie yra dauguma?

LAni

Įdomu tai kad asmenybių tipų pasaulyje daug ir dar nereiškia kad dominuoja vienas tipas, dažnai pasitaiko mišrūs. Kūrybingumas tai irgi priklauso kai kuriems asmenybių tipams (dar klausimas priklauso nuo “vietos” kur taiko kurybingumą, nes vienoje vietoje gali būti visiškai nekūrybingi, kitoje atvirkščiai) ir sakoma, kad tobūlėjant technologijoms žmogui neliks nieko kito kai tapti “meninkais”, nes monotoniškus darbus pasiims sau robotai. Taigi kokia ta ateitis mūsų laukia? Čia vienas iš požiūrių.

Tai tep

Daug fantazijos.Priminė ROMUALDO DRAKŠO knygą ,,ŽMOGUS,,Netikėčiau tik rašytinę informaciją.Susidomėčiau jeigu butu gyvi seminarai.Ir galimybė užduoti gyvai klausimus.

Sadivla123

Aaa o po sito bbb…

Sadivla123

Kas pirminis-vista ar kiausinis, kada atsakysite i Sita klausima, tuomet Jums bus siesta!!!

Taip pat skaitykite