Naudokitės tik teigiama energija

Tekstas parengtas pagal Peterio Kummerio “Nieko nėra neįmanoma” knygą.

 

Kas nežino, jog paukščiai moka skraidyti. Tas mokėjimas yra įgimtas. Niekas negali priversti paukštį suabejoti savo sugebėjimu, nes jis nemoka nei mąstyti, nei skaityti, o tik ima ir naudojasi ta galimybe. Pabandykime įsivaizduoti, kaip jaunas paukštelis tupi ant stačios uolos viršūnės ir ruošiasi skristi. Už jo stovi šimtai žmonių, kurie bando perspėti jauniklį ir sulaikyti, kad jis nenukristų ir neužsimuštų. Kaip tas paukštelis pasielgs? Aišku – jis nuskris. Mat jis nesupranta, ką žmonės jam šaukia, o kita vertus, vadovaujasi savo gyvenimo principais, savo instinktu.

 

Žmogų, priešingai, visada veikia kitų žmonių nuomonės, nors jis ir pats turi pakankamai jėgų, kurios galėtų jam užtikrinti pergalę, jei tik jis daugiau galvotų apie tas savo jėgas, o ne apie kitų žmonių nuomonę. Juk masių sąmonė yra baimės sąmonė. Baimė yra mozaika, sudėliota iš skausmų, skyrybų, nelaimių, ligų ir kitokių destruktyvių reiškinių. Tačiau tą baimę galite įveikti, jei be perstojo teigsite savo tiesą; po kelių dienų ar savaičių ta baimė paliks jus, nes ji yra kaip tas maitvanagis, kuris, pamatęs, jog sužeistas žvėris vėl atsigauna, nulekia šalin ieškoti lengvesnio grobio.

 

Lygiai taip pat pradingsta ir baimė, kai pasąmonė nuolat maitinama teigimo, žodinio bei vaizdinio įtaigojimo. O smagiausia, kad pasikeisti galima per kelias savaites (kai kam užtenka tik kelių dienų), tokioje baimėje išgyvenus net kelis dešimtmečius. Kokia didžiulė jėga mums duota, jei per kelias dienas ar savaites pavyksta panaikinti per daugelį metų susiformavusias klaidingas nuostatas! Tik blogai, kad daugelis mano, jog reikia žodis žodin perimti iš įvairių knygų teigimus bei vaizdinius. Svarbu ne tai, kad jūsų samprotavimai būtų gramatiškai taisyklingi, o tai, kad jie darytų poveikį jums, sukeltų atitinkamą reakciją. Kreipkite dėmesį tik į tai, kad niekada neatitrūktumėt nuo realybės ir kad ne neigtumėt, o visą laiką tik teigtumėt. Pavyzdžiui, teigimas „Aš nesusirgsiu gripu” yra klaidingas, kadangi tai yra neigimas, o neigimas yra ne kas kita, kaip tik išvirkščias teigimas.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Todėl geriau būtų sakyti taip: „Dėkoju manyje esančiai beribei sveikatai, kuri persunkia mane visą ir stiprina visas mano kūno ląsteles. Ta sveikata pasireiškia ne tik mano viduje, ji atsispindi ir mano išorėje, ir už tai esu jai be galo dėkingas.” Savo energiją ir dėmesį sutelkite į tai, ko trokštate, o ne į tai, ko vengiate. Štai ir visa paslaptis. Taigi pradėkite kurti asmeninę programą, pasirinkdami tokius žodžius, kurie jus veikia. Pavyzdžiui, jei jums nepriimtinas žodis „Dievas” (o tai pasitaiko gan dažnai), paprasčiausiai pakeiskite jį kitu žodžiu, kuris jums labiau patinka, pavyzdžiui, vadinkite tai beribe jėga, beribe dvasia, amžinuoju intelektu, vitaline jėga, kosmine energija, aukščiausiąja sąmone, supersąmone, vidiniu šeimininku ir t.t. Kaip matote, galima rasti daugybę sinonimų pasąmonei pavadinti, pasirinkite iš jų vieną ar kelis, kurie jus labiausiai patenkintų.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Laikas atsikratyti vaikiško įvaizdžio, kad Dievas — tai senis žila barzda, gyvenantis ir viešpataujantis kažkur virš debesų ir, kaip kadaise Romos imperatoriai lėmė žmogaus gyvybę ar mirtį, rodantis nykščiu aukštyn — į dangų ar žemyn — į pragarą. Taip galvoti būtų išties naivu, tačiau kiek daug žmonių, tvirtinančių, jog netiki Dievo, kaip tik taip ir įsivaizduoja jį. Taigi galite pasirinkti kokius tik norite žodžius, kokiomis tik norite pasaulio kalbomis, svarbu tik, kad jums jie būtų suprantami ir rastų atgarsį jūsų viduje.

 

Dr. Merfis sykį papasakojo tokį nutikimą. Jam bekeliaujant po Europą, paskambino giminaičiai iš Airijos, prašydami padėti sūnėnui, gulinčiam ligoninėje komos būsenoje. Dėl nesveikų inkstų jo padėtis buvo kritiška. Dr. Merfis žinojo, kad tas vaikinas studijavo kunigų seminarijoje. Kai jis įėjo į ligonio palatą, rado jį gulintį lovoje. Dr. Merfis suprato, kad reikia kreiptis į jaunuolio pasąmonę tinkamiausiais žodžiais. Kadangi jis žinojo, kad jaunuolis yra tikintis, tai numanė, į kokius žodžius įsiklausys ligonio pasąmonė. Jis padėjo jaunuoliui ant kaktos ranką ir pradėjo garsiai ir aiškiai kartoti: „Jėzus yra čia. Jis padėjo ranką tau ant kaktos. Tu pasveiksi, ir viskas bus gerai!” Taip jis kartojo apie dešimt minučių.

 

Nepamirškite, kad ligonis buvo komos būsenoje. Jo viską vertinanti sąmonė normalioje būsenoje iš karto būtų pranešusi, kad jokio Jėzaus palatoje nėra. Tačiau, kaip jau apie tai rašėme, pasąmonė vykdo visus įsakymus, kurie nuolat kartojami. Kaip toliau pasakojo dr. Merfis, ligonio inkstai netrukus vėl pradėjo veikti ir komos būsena praėjo, dar po kelių dienų jis visiškai pasveikęs buvo išrašytas iš ligoninės. Jis ir dabar tebėra įsitikinęs, kad jį išgydė Jėzus Kristus, nes jo pasąmonė taip jam padiktavo.

 

Nesvarbu, dėl ko žmogus pagytų — nuo įtaigos, švento paveikslo, talismano, Lurdo šaltinio vandens. Svarbu pats rezultatas. Ne veltui sakoma, kad visi keliai veda į Romą. Taigi svarbu ne žodžiai, o pati žinia, kurią galima perduoti įvairiausiais būdais. Žmonės, kurie įsitikinę, kad jų savijauta labai priklauso nuo oro, tokį mąstymo stereotipą patys įsikalė sau į pasąmonę arba nesipriešino, kad tą padarytų kiti. Visai natūralu, kad žmogus junta oro permainas, tačiau jos kenkia tik tiems, kurie susiformavo tokį mąstymo stereotipą ir yra tuo įsitikinę. Jei, pavyzdžiui, kas nors tiki, jog oro permainos gali net privesti iki mirties, tai tokia jo prognozė, be abejo, kada nors ir pasitvirtins. Reikia nemažai vidinės drausmės ir nuovokumo, norint visiškai atsikratyti tokių baimių ir klaidingų nuostatų.

 

Taigi jūs galite sudarinėti pagalbos sau pačiam programas taip, kaip jums patinka. Nerašykite ilgiausių romanų, vadinkite dalykus tikraisiais vardais, trumpai ir aiškiai, nuolatos kartokite visa tai. Nusipirkite specialius įrašus kasetėse ir klausykitės jų nuo ryto iki vakaro, kada tik užeis noras, net per naktį. Tam tikslui galima pasinaudoti įjungimo ir išjungimo įtaisu su laikrodžio mechanizmu ir nustatyti jį taip, kad jis įjungtų magnetofoną naktį. Tokiu būdu jums miegant pasąmonė vis tiek būtų veikiama.

 

Visi tie dalykai padeda jums treniruoti savo psichiką, nes tokiu būdu jūsų pasąmonė nuolatos „plaunama”. Iš knygų apie šnipus jums tikriausiai pažįstamas angliškas žodis „brainvvashing”, reiškiantis „smegenų plovimą”. Ne ką kita darote ir jūs patys, o slaptosios tarnybos tokius dalykus praktikuoja jau seniai seniai. Jūs išplaunate iš savo smegenų senus dalykus, pakeičiate juos naujais, kuriuos pastoviai kartodami nuolat įtvirtinate. Taigi pradėkite nuo savo paties smegenų plovimo, būkite pats sau Džeimsas Bondas, Jūsų paties Didenybės vidinis slaptasis agentas ir šnipas Nr.007.

 

O dabar vėl grįžkime prie vaizdinių. Čia veikia tik viena taisyklė: visada matykite sprendimą, norimą galutinę būseną, kurią galėtumėt pasiekti, ir kuo realistiškiau įsijauskite į savo fantazijos scenas.

 

Kartą man paskambino nevilties apimtas pažįstamas. Kai jis pasakė, kas jam taip gadina nervus, vos susilaikiau nenusikvatojęs. Bet geriau papasakosiu viską iš eilės. Jis aiškino man: „Aš sudariau sau kuo puikiausius teigimus, kurie man išties labai tinka. Užtat tie vaizdiniai man kelia daugybę problemų. Tai kas, kad aš jau žinau, kaip turėtų atrodyti mano svajonių namas, tačiau niekaip negaliu nuspręsti, kur jis turėtų stovėti: prie jūros, prie ežero, o gal kalnuose. Taip pat dar nenusprendžiau, kaip reikėtų jį nudažyti, todėl niekaip negaliu susidaryti aiškaus galutinio vaizdo.”

 

Šiaip taip įveikęs norą juoktis, aš iš pradžių nuraminau jį, o paskui papasakojau jam tokį anekdotą. Viename laive buvo sugautas keleivis be bilieto ir kapitonas nusiuntė jį į laivo virtuvę skusti bulvių. Puskarininkis zuikiui parodė didžiulį kalną bulvių ir liepė pirmiausia jas išrūšiuoti. Kai po kokios valandos kapitonas užėjo į laivo virtuvę, tai pamatė, kad tas zuikelis guli sau ant bulvių krūvos ir ramiausiai miega net nepradėjęs darbo. Kai kapitonas paklausė jo, ką tai reiškia, šis truputį sumišęs atsakė: „Labai gaila, bet toks nepaliaujamas sprendimų kaitaliojimas mane visiškai išmušė iš vėžių.”

 

Aš paaiškinau savo draugui, kad jo pasąmonė labai gerai žino, kuri vieta geriausia jam pačiam ir jo namui, todėl jis, priklausomai nuo nuotaikos, gali įsivaizduoti tą savo namą tai kalnuose, tai prie jūros, tai dar kur nors. Tarp kitko aš paklausiau jo, kaip jam patiktų, jei įsivaizduotų už namo medžius ar ištisą mišką, o priešais namą jūrą ar ežerą. 0 dėl namo spalvos, tai aš patariau jam paprasčiausiai pasitarti su tariamu dailininku ir kartu su juo pabandyti įsivaizduoti, kaip atrodytų jo namas įvairioje aplinkoje, o paskui kartu nutarti, kokia spalva geriausia būtų jį nudažyti. Taip jo problema buvo išspręsta, ir mes abu likome labai patenkinti.

 

Tačiau kokie mes siaurakakčiai, jei tokios smulkmenos trukdo mums pradėti dvasines treniruotes. Elgiamės kaip tame posakyje: „Vakar stovėjau prie bedugnės krašto, o šiandien jau vienu žingsniu arčiau.” Ačiū Dievui, kad jūsų pasąmonė šiuo atžvilgiu mažiau kompleksuota, ji žino, kaip tai pasireiškia, žino visus jūsų slapčiausius jausmus, net jei jums atrodo, kad apie juos niekas nežino. Taigi duokite valią savo fantazijai ir drąsiai vaizduokitės bet ką. Neretai gali atsitikti ir taip, kad po kelių savaičių pasirodys, jog tai, ką visą laiką įsivaizduodavot, jau nebetraukia jūsų, kad staiga jums svarbesni atrodo jau visai kiti dalykai. Tokiu atveju jūs nieko nelaukdami iš karto pakeiskite savo vaizdinius. Juk jūs jau susilaukėte pirmojo atsakymo iš savo pasąmonės: ji padėjo jums pačiam apsispręsti, ko iš tikrųjų norite. Jei po kelių savaičių ar mėnesių apatija ar nuobodulys imtų raginti jus liautis užsiiminėti tokiais niekais, tai būkite labai budrūs, nes tokiu būdu dažnai jūsų pasąmonė nori įsitikinti, ar pakankamai rimti jūsų norai. Tokiais atvejais reikėtų, pasitelkus fantaziją, įsivaizduoti naujas kitokias scenas, kad nenutrauktumėt žaidimo, o pagyvintumėt jį ir duotumėt ženklą savo pasąmonei: „Tęsk toliau savo darbą, man jis yra labai svarbus.”

 

Tokiu laikotarpiu daug dėmesio skirkite kalbos turiniui. Visi esame pripratę prie kasdien vartojamų posakių ir nesąmoningai įsiteigiame jų turinį. Nepamirškite, kad nuolatinis kartojimas pasąmonę veikia labiausiai. Noriu dar kartą priminti, kad jūsų pasąmonė beveik „aklai” įgyvendina viską, kas jai pakankamai dažnai kartojama. Dažnai vartojami posakiai laikui bėgant gali pasidaryti jums gana pavojingi. Todėl juos vertėtų „suinventorizuoti”.

 

„Taip galima gauti infarktą.”
„Mirsiu iš juoko.”
„Krisk iš padų.”
„Šiandien darau kvailystes vieną po kitos.”
„Kasdien vis labiau kvailėjų.”
„Dirbu, kol visai apkvaištu.”
„Jei šiandien vėl išgersiu, rytoj iš ryto būsiu lavonas.”
„Jei užvalgysiu, rytoj sirgsiu visą dieną.”
„Visada bijau, kad lėktuvas, kuriuo skrendu, gali nukristi.”
„Taip smarkiai belakstydamas automobiliu, kada nors vis tiek nusisuksiu sprandą.”

 

Kaip dažnai mes tiesiog visai nesąmoningai kartojame tokius ir panašius šmaikščius posakius, tiesa? Tačiau ką reiškia „nesąmoningai”? Jie ateina iš pasąmonės, iš vaizdinių kūrėjo dirbtuvių. Todėl galvokite, ką kalbate, geriau pasirinkite vieną kitą nekenksmingą posakį, o kitus pasidėkite į savo pasąmonės saugojimo kamerą. Jei kada nors tektų pasinaudoti jais, jie nedarytų jums žalos, o būtų naudingi. Taigi pakeiskite kalbėjimo būdą ir papildykite savo „posakių kraitelę” nekenksmingais posakiais. Atsisakykite šių ir panašių posakių:

 

„Kai tik pamatau tą bendradarbį, man darosi bloga.”
„Tu mane nervini.”
„Kai tik pagalvoju apie jį, vos nesprogstu iš pykčio.”

 

Kiekvieną kartą, kai tik pakartojate tokį ar panašų posakį, tai įdedate į jį ir nemažą porciją jausmo. Turėtumėt suprasti, kokį poveikį tai galėtų turėti. Gal čia jums norėtųsi paprieštarauti: „Na gerai, bet ką gi man daryti?” Jau sakiau jums, kad svarbiausia yra pradėti dvasinio tobulėjimo darbą. Pradėjus daug kas pasikeis savaime, nes jūs atsidursite pozityvios, teigiamos energijos lauke.

 

Juk dažnai išbridus iš jūros reikia pereiti per akmenuotą dykynę, kol prieini gėlo vandens telkinį, iš kurio galima atsigerti. Todėl reikia pradėti tą darbą neatidėliojant, nes kuo anksčiau pradėsite, tuo greičiau sulauksite norimų rezultatų. Tai jūsų paties gyvenimas, tik jūs galite pakeisti jį, jūs vienas šeimininkas, kitų šeimininkų nėra!

Rekomenduojami video:


2500

Taip pat skaitykite