Lobsang Rampa: astralinių kelionių patirtis (I)

Pirmiausia aptarsime klausimą apie gyvenimą po mirties, arba apie mirtį, arba apie kontaktus su tais, kurie jau paliko šią Žemę. Pirmiausia apie tuos, kurie palieka šią Žemę. Paprastai tai labai ligoti žmonės, ir „mirtis” ateina kaip žmogaus kūno visų mechanizmų veiklos nutraukimo rezultatas. Neveiksnus kūnas tampa netinkamas gyvybei, pavirsta tiesiog ankštu kūno futliaru, ribojančiu laisvę nemirtingosios dvasios, kuri jau nebegali ištverti tokio apribojimo, ir apleidžia kūną.

 

Kai ji palieka mirusį kūną, palieka ir pažįstamas žemiškąsias ribas. Kaip ją dabar turėtume vadinti – Siela, Dvasia, Aukštuoju AŠ ar dar kaip nors kitaip? Pasinaudokime žodžiu „Siela”. Tada Siela atsiduria visiškai naujose sąlygose, kur yra žymiai daugiau jausmų ir galimybių, nei jai teko patirti Žemėje. Čia, Žemėje, mums tenka traukti pėsčiomis ar lindėti skardinėje dėžutėje, vadinamoje automobiliu. Mes juk kol kas nesame turtingi, kad galėtume nusipirkti lėktuvo bilietą, esame pririšti prie Žemės.

 

Kai žmogus išeina iš savojo kūno ribų, atsitinka visiškai kitaip. Tada jis atsiduria naujame matavime, kurį vadiname „astraliniu pasauliu”, pastarajame jis gali pagal savo norą akimirksniu persikelti erdvėje minties pagalba. Čia jam nereikia laukti traukinio ar autobuso, kur laukimas ilgiau trunka, nei pati kelionė. Astraliniame pasaulyje jūs galite judėti tokiu greičiu, kokiu pageidaujate. „Pageidaujate” – tai ne atsitiktinis žodis. Iš tikrųjų turite patys nuspręsti, kokiu greičiu norite skristi, kokiame aukštyje ir kokiu maršrutu. Jei, pavyzdžiui, panorėsite pasimėgauti nepaprastais astralinio pasaulio peizažais su jų žaliomis ganyklomis ir ežerų gausa, jūs galite lengvai, kaip pūkelis, sklęsti virš žemės ar vandens paviršiaus arba pakilti aukščiau ir būti virš astralinių kalnagūbrių.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Patekę į šį naują nuostabų išmatavimą, patiriame tokius stiprius pasikeitimus, kad, jei nebūsime labai atsargūs, galime užmiršti visus tuos, kurie mus apverkia tame baisiame sename Žemės rutulyje, kurį ką tik palikome.

 

Bet jei žmonės Žemėje mus apverkia pernelyg graudžiai, mes jausime nepaaiškinamus skausmo ir sunkumo priepuolius, keistą liūdesį ir apgailestavimą. Kiekvienas, kuris nors kartą patyrė chronišką neurotinį ar dantų skausmą, gali įsivaizduoti, į ką tai panašu: netikėtas ir nepaprastai aštrus skausmo priepuolis, kuris vos neišmeta iš kėdės. Kai esame astraliniame pasaulyje, ir jei mus apverkia pernelyg skausmingai, užuot tvarkę savus reikalus, mums trukdo, sukuria visai nereikalingus „inkarus”, užlaikančius mūsų tolimesnį vystimąsi.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Dabar keliaukime toliau ir pažiūrėkime, kas bus, kai praeis mūsų pirmosios dienos astraliniame pasaulyje. Keliausime tuo metu, kai jau pabuvojome Atminties Salėje, jau nusprendėme, kokį darbą čia atliksime, kokiu būdu ruošiamės padėti kitiems, ko ruošiamės mokytis.

 

Įsivaizduokite, kad jūs užsiėmęs savosios užduoties vykdymu – pagalbos kitiems arba kažko naujo studijavimu, o po to įsivaizduosite, kad iš užpakalio pasirodo kažkieno ranka ir pradeda jus gnaibyti ir griebti už kaklo – kartą, antrą, trečią – tai blaško jūsų dėmesį. Taip ir atkaklus kišimasis tų, kurie Žemėje jus apverkia, jums trukdo tęsti mokymąsi ar padėti kitiems, todėl, kad jūs jau nebegalite reikiamai susikoncentruoti ir atlikti tai, ką jums reikia daryti.

 

Daugelis galvoja, kad jie gali susiliesti su „anapusiniu” pasauliu, jei kreipsis į mediumą iš gatvės, sumokėti jam keletą dolerių ar šilingų ir tuoj pat gauti pranešimą, panašiai, kaip mes gauname atsakymą telefonu.

 

Tarp kitko, apie telefonus: pabandykite prisiskambinti iš Italijos į Kanadą! Arba iš Anglijos į Urugvajų! Pirmiausia, problema ta, kad jūsų tarpininkas – operatorius Žemėje ar mediumas – dažnai net nemoka kalbos, kuria jūs pasirengęs kalbėtis. Be to, jūs susiduriate su visomis trikdžių rūšimis ragelyje – šnypštimu, traškesiais, gaudimu, -kurie stipriai apsunkina atsakymo gavimą, o kartais padaro jį iš viso neįmanomą. Čia, Žemėje, jums visada žinomas telefono numeris, kuriuo skambinsite. Bet niekas negali pasakyti numerio žmogaus, neseniai palikusio šią Žemę ir dabar gyvenančio astraliniame pasaulyje. Telefono numeris astraliniame pasaulyje? O juk tai pakankamai arti tiesos todėl, kad kiekvienas žmogus bet kuriame pasaulyje turi savo dažnį ir bangos ilgį – panašiai kaip, pavyzdžiui, Bi-Bi-Si ar „Amerikos balsas” turi savo transliacijų parametrus. Ir jei jums žinomas dažnis, savo imtuvą jūs galite nusistatyti su sąlyga, jei bus palankios atmosferinės sąlygos, jei teisingai pasirinkote laiką ir jei stotis tikrai transliuoja savo laidas. Bet jūs, įjungę imtuvą, negalite būti absoliučiai tikras, kad galėsite sugauti reikalingą stotį dėl tokios paprastos priežasties, jei ją kas nors galėjo tiesiog išvesti iš rikiuotės.

 

Tą patį galima pasakyti ir apie žmogų, kuris yra už šio gyvenimo ribų. Jūs galite su juo susikontaktuoti, jei žinote jo pagrindinį asmeninį dažnį ir jei jis šiuo dažniu sugeba priimti telepatinius pranešimus. Kol mediumas neįgys didelės patirties, daugeliu atvejų jį gali suklaidinti įvairios astralinės būtybės-trikdžiai, kurios sugeba atlikti išėjusio žmogaus vaidmenį ir atspėti „iškviečiančiojo” mintis bei norus. Įsivaizduokime ką tik našle tapusią misis Braun, kuri nori kontaktuoti su misteriu Braunu, jau išsilaisvinusiu iš žemiškųjų pančių ir esančiu Kitoje Pusėje.

 

Viena iš tokių esybių-trikdžių gali atspėti misis Braun norą, prasiskverbti į jos mintis ir sužinoti, kaip misteris Braunas kalbėjo, kaip atrodė, kaip rengėsi, į ką buvo panašus. Ir štai ta esybė, kaip padykęs mokinys, neišmokęs pamokos, gali niekais paversti net pačius geriausius mediumo ketinimus, jam pakišęs „misterį Brauną”, ką tik gautą iš misis Braun sąmonės. O mediumas detaliausiai aprašys misterio Brauno pasirodymą, kuris „dabar stovi šalia manęs”.

 

Tikro patyrusio mediumo tokiu būdu apgauti neįmanoma, bet, deja, jie sutinkami pakankamai retai, o ir toks žmogus vargu ar turės laiko panašiems dalykams. Be to, jei šiuo atveju įsivėlęs komercinis interesas ir žmogus reikalauja konkrečios sumos už seansą, tai atveria kelią žemesnio dažnumo vibracijoms, ir adresato tikrasis pranešimas gali iš viso nepasiekti.

 

Pernelyg neteisinga savo sielvartu kenkti ir trukdyti tam, kuris jau paliko šią Žemę ir dabar dirba kur nors kitoje vietoje. Be to, įsivaizduokite, kad jūs užimtas svarbiu reikalu, o kažkas kitas, kurio jūs negalite pamatyti, muša jus per sprandą, žnaibosi ir į ausį šaukia visokias nesąmones. Žinoma, pasiekta koncentracija tuoj pat išsisklaidys, ir visokių negerų minčių srautas jūsų kankintojo adresu užpildys jūsų sąmonę.

 

Būkite tikri, kad, jei jūs tikrai mylite žmogų, išėjusį į kitą pasaulį, o tas žmogus tikrai myli jus, jūs būtinai vėl susitiksite, nes jūs vienas kitą pritrauksite, kada ir jūs taip pat paliksite Žemę.

 

Astraliniame pasaulyje jūs negalėsite sutikti žmogaus, kurio nekenčiate ar kuris nekenčia jūsų. Tai neįvyks, nes tokiu būdu būtų pažeista astralinio pasaulio harmonija, tai neįmanoma. Žinoma, kai jūs vykstate į astralinę kelionę, jūs galite įeiti į žemutinį astralą, kuris yra lyg laukimo salė ar priebutis prieš tikrąjį astralinį pasaulį. Žemutiniame astrale jūs dar galite aptarinėti tam tikru įkarščiu skirtingumus, bet niekuomet to negalite aukščiausiuose lygmenyse.

 

Tad atminkite: jei jūs tikrai mylite kitą žmogų ir tas žmogus myli jus, jūs vėl būsite kartu, tik visiškai kitu pagrindu. Astraliniame pasaulyje nebus tokių nesusipratimų, kokie dažnai pasitaiko Žemėje, čia neįmanoma sumeluoti – juk tame pasaulyje kiekvienas gali matyti aurą, ir, jei astralinio pasaulio gyventojas pasakys neteisybę, kiekvienas akimirksniu apie tai sužinos pagal jos spalvos ir asmeninių vibracijų pasikeitimą. Tad ten kiekvienas mokosi sakyti tiesą.

 

Matyt, dauguma žmonių mano, kad, organizuodami prabangias laidotuves ir sielvarto ekstazėje apverkdami mirusįjį, jie parodo jam didelę pagarbą. Nieko panašaus. Apraudojimai egoistiniai ir rimtai įtakoja tą, kuris ką tik pateko į astralinį pasaulį, pažeidžiant tos esybės pusiausvyrą. Į apraudojimą reikia žiūrėti kaip į savigailos išraišką, egoistinį liūdesį todėl, kad iš gyvenimo išėjo žmogus, daug daręs tiems, kurie čia pasiliko. Geriausia vis tik savo jausmus valdyti ir vengti juos isteriškai išreikšti. Šituo parodysite savo pagarbą tam, kuris jus paliko, neversdamas jo kentėti.

 

Astraliniai pasauliai (taip, būtent daugiskaitoje!) absoliučiai realūs. Daiktai juose taip pat realūs ir materialūs, kokie mums atrodo Žemėje, bet iš tikrųjų ten jie dar materialesni, nes astraliniame pasaulyje egzistuoja jausmai, peržengiantys žemiškojo supratimo ribas, sugebėjimai, spalvos ir garsai. Astralinėje būsenoje mes galime daryti tiek daug, kad…

 

– Daktare Rampa, jūs tiek daug mums pasakojote apie astralinius pasaulius, bet to vis tiek nepakanka. Ką ten žmonės daro, ką jie valgo, kaip leidžia savo laiką? Ar negalėtumėte apie tai papasakoti?
Žinoma, apie tai aš galiu jums papasakoti, kadangi turiu eidetinę atmintį ir galiu atsiminti viską, kas kada nors vyko su manimi. Aš galiu atsiminti savo mirtis ir gimimus, ir didelis mano privalumas tas, kad astralinėse kelionėse galiu būti pilnos sąmonės. Ką gi, pasižiūrėkime, kas vyksta astraliniuose pasauliuose.

 

Pirmiausia, astralinis pasaulis ne vienas, egzistuoja daugybė astralinių pasaulių, taip pat kaip yra daugybė skirtingų vibracijų, būdingų žmonėms. Tikriausiai tai lengviausia būtų įsivaizduoti pavyzdžiu imant radiją. Visuose Žemės rutulio pakraščiuose yra daugybė radijo stočių, ir jei jos visos pabandytų veikti vienu dažniu ar vienu bangos ilgiu, tai eteryje gautųsi tikra maišatis, juk kiekviena iš laidų būtų užgožiama kitos laidos. Todėl kiekviena stotis turi savąjį dažnį, ir jei jūs užsimanėte pasiklausyti Bi-Bi-Si laidos iš Londono, tai imtuvą nustatote bangai, specialiai skirtai Bi-Bi-Si stočiai. Jei norite klausytis Maskvos, imtuvą nustatote Maskvos dažniu. Yra tūkstančiai įvairių stočių, ir kiekvienai skirtas savas dažnis, kiekvienas atskiras objektas nedaro trikdžių kitam.

 

Panašiu būdu astraliniai pasauliai – tai skirtingi egzistencijos lygmenys, turintys skirtingus dažnius, todėl, pavyzdžiui, astraliniame pasaulyje X jūs galėsite sutikti žmones, kurie tam tikrose ribose suderinami vienas su kitu. Astraliniame pasaulyje Y atrasite kitą žmonių tipą, suderinamų vienas su kitu pagal tam tikrus savus požymius. Sąlygos žemutiniame lygmenyje, kurį mes vadiname „žemutiniu astralu”, kažkuo primena žemiškąsias, ten susimaišę įvairių tipų žmonės, ir paprastas žmogus, sapne palikęs savo kūną ir keliaujantis astralu, patenka būtent čia, kur visos esybės sumaišytos. Žemutiniame astrale susitinka įvairių žmonės, įvairių įsitikinimų ir net iš įvairių pasaulių. Tai labai primena gyvenimą Žemėje.

 

Pagal tai, kaip žmogus pasiekia vis aukštesnį lygį, jo vibracijos tampa vis švaresnės ir švaresnės. Jei žemutiniame astraliniame pasaulyje jūs panorėję galėsite su kuo nors susiginčyti ir jam pareikšti neapykantą, tai, pakilęs į aukštesnius astralinius planus, to padaryti nebegalėsite, nes čia nebesutiksite priešingų vienas kitam žmonių.

 

Todėl atminkite: astraliniai pasauliai panašūs į radijo stotis, veikiančias skirtingais dažniais, arba, jei norite, panašūs į didelę mokyklą su skirtingomis klasėmis, kur kiek viena sekanti turi aukštesnį dažnį, nei prieš tai buvusi. Tad Pirmoji klasė, arba Pirmoji pakopa, – tai klasė, arba pakopa, atvedanti prie „bendro vardiklio”, arba taip pat galima pasakyti, kad tai astralinis pasaulis, kur žmogus savo galimybių nustatymo procese gali sutikti bet ką.

 

II dalis

 

Lobsangas Rampa, Tibeto lama
Parengė: Juozas Skudra


2500
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
dziugas4

Ne visai taip yra.Autorius turbut pats nera dalyvaves astralinese kelionese,o tik komentuoja kitu pasakojimus.

debilas

” kad iš užpakalio pasirodo kažkieno ranka ir pradeda jus gnaibyti ir griebti už kaklo”

straipsnio autoriui reiktų lietuvių kalbą išmokt :D

nu jo

Taip ir as visiskai pritariu

zmogus

idomus straipsnis,daugiau tokiu :):):)

Taip pat skaitykite