Lobsang Rampa: astralinių kelionių patirtis (II)

Pirmąją dalį skaitykite čia.

 

Po to, pagal tai, kaip žmogus įvykdo jam iškeltas uždavinius, -apie tai papasakosiu vėliau, – jis kyla vis aukščiau ir aukščiau, kol pagaliau, praeina per visus astralinių pasaulių planus ir pasiekia būseną, kurioje jau nebėra pakartotinių užgimimų ir persikūnijimų, ir kurioje jis susiduria su kur kas aukštesnėmis žmonėms nebūdingomis būties formomis.

 

Bet jūs norite žinoti, kas vyksta, kai jūs mirštate. Jūs paliekate savo kūną, ir jūsų astralinė forma pakyla ir patenka į žemutinį astralą, kur ji atsistato po sukrėtimų ir žalos, jai padarytų dėl gyvenimo ar mirties Žemėje. Paskui, praėjus keletui dienų žemiškuoju skaičiavimu, jūs patenkate į Atminties Salę, kur pamatote, ko per savo gyvenimą pasiekėte ir ko nesugebėjote pasiekti.

 

Įvertinant praėjusio gyvenimo sėkmes ir nesėkmes, jūs galėsite nuspręsti, ko turite išmokti ateityje, tai yra, ar privalote įsikūnyti tuoj pat, ar šešis šimtus metų praleisti astrale. Viskas priklauso nuo to, ko jūs privalote išmokti, nuo jūsų tikslų visos evoliucijos mastu. Prieš kalbant, ką žmogus daro astraliniame pasaulyje, palieskime dar vieną momentą.

 

Viena labai maloni ledi man parašė: „Aš labai bijau, aš bijau, kad mirsiu vienatvėje ir nieko nebus greta, kad man padėtų ir nurodytų Kelią, kuriuo aš turiu eiti. Pas jus Tibete yra Lamos, kurie nukreipia mirštančiojo sąmonę. Aš gi nieko neturiu ir todėl man labai baisu”.

 

Žinokite, kad yra ne taip. Niekas nėra vienišas, apie nieką negalima pasakyti, kad jis „nieko neturi”. Jūs galite save laikyti vienišu, ir visiškai įmanoma, kad nieko nėra šalia jūsų žemiškojo kūno, bet astraliniame pasaulyje yra specialūs pagalbininkai, kurie laukia prie mirštančiojo patalo, todėl vos tik astralinė forma atsiskirs nuo mirusio fizinio kūno, jie bus greta, pasiruošę suteikti bet kokią pagalbą, kaip ir gimimo atveju – visada yra žmonės, pasiruošę pagelbėti naujagimiui.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Žemiškoji mirtis yra gimimas astraliniame pasaulyje, ir atitinkamai paruošti palydovai visada bus greta, pasiruošę atlikti savo užduotį ir jus išlaisvinti nuo baimės. Visai neturite ko bijoti. Atminkite, kad atėjus jūsų laikui palikti šį sielvarto pasaulį, kaip jis ateina kiekvienam iš mūsų, Toje Pusėje jūsų lauks, jumis pasirūpins ir jums padės lygiai taip pat, kaip tai daro žmonės Žemėje, laukdami kūdikio pasirodymo.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Kai jūsų astralinis kūnas, ką tik atsiskyręs nuo mirusio fizinio, patenka į šių pagalbininkų rankas, su jumis jie elgiasi labai atsargiai, padėdami suprasti, kur jūs esate. Daugelis nepasirengusių žmonių galvoja, kad pateko į Dangų ar į pragarą. Pagalbininkai jiems tiksliai paaiškins, kur jie yra, ir padės susigaudyti, parodys Atminties Salę, ir jais pasirūpins taip, kaip savo laiku pasirūpino jais pačiais.
Kas dėl pragaro – nieko panašaus neegzistuoja. Tad netikėkite, kad patenkate į pragarą, jūs ten negalite patekti todėl, kad nieko panašaus nėra. Dievas – nesvarbu, kaip mes Jį vadiname – visada yra gėrio ir atjautos Dievas. Niekas niekada nebuvo pasmerktas, niekas nebuvo nuteistas amžinoms kančioms. Neegzistuoja jokie velniai, šokinėjantys aplink ir smeigiantys smaluotas šakes į jūsų drebantį kūną. Visa tai nesveiko proto dvasininkų liguistos vaizduotės vaisius, dvasininkų, siekiančių įgyti valdžią kūnams ir sieloms tų, kurie nieko geresnio nežino.

 

Galima viltis ir suvokti tai, kad žmogui dirbant reikiama kryptimi, jis galės išpirkti kaltę už bet kokį nusikaltimą, nors ir koks sunkus jis bebūtų. Dievas niekada nuo nieko nenusigręš, niekada nieko nepaliks.
Dauguma žmonių mirties bijo todėl, kad jų sąžinė nešvari, o dvasininkai, kurie visada viską žino geriau už kitus, tvirtina apie pragarišką liepsną, amžinas kančias ir amžiną prakeikimą. Ir nelaimingieji, prisiklausę panašių istorijų, galvoją, kad iš karto po jų mirties prisistatys velniai ir pradės su jais siaubingai elgtis.

 

Netikėkite tuo, netikėkite panašiomis nesąmonėmis. Aš viską atsimenu, į astralą įeiti galiu bet kuriuo metu, ir kartoju, kad nėra jokio pragaro, nėra tokios vietos, kur jus amžinai kankintų. Visada egzistuoja atpirkimo galimybė, visada yra šansas, visada yra gailestingumas, atjauta ir supratimas. O tie, kurie pasakoja apie pragarą ir amžinas kančias, – jiems tiesiog galvoje ne viskas gerai. Tai sadistai, kurie nenusipelno, kad apie juos būtų galvojama kitaip.

 

Dėl vienokių ar kitokių priežasčių mes vis tik bijome mirties, ir ši baimė mumyse slypi labai giliai. Jei žmonės atsimintų astralinio pasaulio puikumą, ten veržtųsi minios, jie nė minutei nenorėtų pasilikti šioje Žemėje, visomis jėgomis stengtųsi išvengti jos pamokų. Jie patys stengtųsi baigti sąskaitas su gyvybe, bet juk jūs jau žinote, kaip tai bloga, kokią sunkią žalą sau padaro žmogus, įvykdęs savižudybę. Jis kenkia ne kam nors kitam, o būtent sau, save išbraukdamas iš gyvenimo.

 

Štai su kuo tai palyginkite. Įsivaizduokite, kad norite įgyti kokią nors profesiją, pavyzdžiui, teisininko ar gydytojo. Jums teks mokytis ir laikyti egzaminus. Bet jei įpusėjęs kelią prarasite ūpą ir paliksite mokslą, tai jau nebegalėsite nei gydyti, nei užsiimti advokato praktika. Todėl jums vėl teks grįžti į auditoriją ir vėl pradėti mokytis. Tačiau, grįžęs po kurio laiko, jūs pastebėsite, kad mokymo planai pasikeitė, knygos, iš kurių mokėtės, paseno, ir viskas, ką jūs studijavote anksčiau, praktiškai tapo beverčiu, tad jums reikia pradėti iš pradžios. Tas pat atsitinka ir su tais, kurie nusižudo. Jūs būsite priversti vėl ateiti, iš naujo įsikūnyti, tarsi įstoti į koledžą kartoti kurso.

 

Kadangi jūs įsikūnijote iš naujo, jums viską mokytis teks iš pat pradžių, viskas, ko jūs mokėtės anksčiau, pasirodys pasenę, gyvenimas pasirodys išeikvotas tuščiai. Niekada nesižudykite, nėra nieko blogiau už savižudybę.

 

Taip, bet tai mus nukreipė visai į šalį nuo klausimo apie tai, ką gi astraliniame pasaulyje daro žmonės. Labai daug kas priklauso nuo to, kokioje evoliucijos pakopoje yra žmogus, daug kas priklauso nuo to, kam žmogus pasiruošęs. Bet astraliniai pasauliai puikūs, jų nuostabūs peizažai nuspalvinti nežemiškomis spalvomis, juose skamba muzika, kurią sunku įsivaizduoti Žemėje, ten stovi namai, kuriuos kiekvienas žmogus statosi minties jėga. Jums reikia tik pagalvoti apie jį, ir, jei tai darysite pakankamai atkakliai, jis pasirodys. Panašiai kaip ateinate į Žemę ir į astralinį pasaulį jūs ateinate visiškai nuogas, o po to jums reikia tik pagalvoti, kaip norėtumėte būti apsirengęs. Ten jums visai nereikalingi rūbai, bet dauguma žmonių nori būti apsirengę dėl kažkokių keistų priežasčių, todėl astraliniame pasaulyje galima sutikti pačias nuostabiausias drabužių kolekcijas, nes kiekvienas sau kuria bet kokio stiliaus rūbus, kas tik šaus į galvą. Lygiai taip pat kiekvienas statosi namą pagal savo pageidavimą. Ten, aišku, nėra automobilių, autobusų ir traukinių, jums jie ten tiesiog nereikalingi. Kam erdvę užgriozdinti automobiliais, jei ir be to galite judėti taip greitai, kaip tiktai pageidaujate. Ir taip pat, vien tik minties jėga, jūs galite atsidurti bet kurioje astralinio pasaulio dalyje.

 

Astrale labai daug darbo, kuriuo jūs galite užsiimti. Jūs galite, pavyzdžiui, padėti tiems, kurie kiekvieną sekundę atvyksta iš Žemės. Jūs galite juos prižiūrėti, gydyti, juk dauguma, patekę čia, nesuvokia astralinio pasaulio realybes ir toliau tiki tuo, kuo tikėti mokė jų religija. Jei jie ateistai ir neturi tikėjimo, juos apgaubia tirštas juodas rūkas, lipnus, klaidinantis rūkas, ir kol jie nesupras, kad apakinti savojo kvailumo, jiems padėti niekas negalės, nors palydovai eina paskui juos ir tą rūką stengiasi išsklaidyti.

 

Be to, ten yra konsultuojantys žmones iš astralinio pasaulio, kurie privalo grįžti į Žemę. Kur jie norėtų grįžti, kokius norėtų turėti tėvus, kokiai šeimai norėtų priklausyti -turtingai ar vargšų? Kokios sąlygos leis jiems atlikti tai, dėl ko jie sugrįžta? Astraliniame pasaulyje visa tai atrodo taip lengva, bet, kaip žinote, tai nelengva jums esant Žemėje.

 

Žemutiniame astrale žmonės dažnai valgo, norintys gali net rūkyti! Ko norėtumėte suvalgyti, galima sukurti minties jėga iš oro, kad neatrodytų stebėtina, reikia atsiminti praną, kuria, be abejonių, tikite Žemėje. Taip kad jūs galite valgyti, ką norite, galite gerti, ko pageidaujate, bet iš tikrųjų tai neprotinga todėl, kad jūs turite visas energijas, visas priemones egzistavimui, kurias jums užtikrina atmosferiniai spinduliavimai, o valgymas ir gėrimas – tai tiesiog įpročiai, ir kuo greičiau juos pamiršite, tuo jums bus geriau. Bet tuos įpročius galite ir išsaugoti, nes žemutiniame astraliniame pasaulyje galite daryti daug ką, ką darėte ir Žemėje.

 

Taip, ponai moralistai, seksualinis gyvenimas astraliniame pasaulyje taip pat egzistuoja, jis nepalyginti geresnis, nei jūs galėjote patirti Žemėje, nes galimų pojūčių diapazonas čia daug platesnis. Tad jei Žemėje jums teko patirti ne pernelyg harmoningą seksualinį gyvenimą, atminkite, kad astraliniame pasaulyje jo gausite, nes tai būtina, kad būtų sukurta harmoninga asmenybė. Žinoma, kuo aukščiau jūs kylate į astralinius pasaulius, tuo stipresnės tampa jūsų asmeninės vibracijos, tuo geresni ir malonesni tampa jūsų išgyvenimai ir tuo didesnį pasitenkinimą suteikia jums jūsų egzistavimas.

 

Žemėje daugelis žmonių yra grupių nariai. Pavyzdžiu paimkime (ir tik kaip pavyzdį) dešimt žmonių, kurie kartu iš tikrųjų sudaro vieną astralinę esybę. Žemėje tai dešimt skirtingų žmonių, bet štai iš jų trejetas, ketvertas, penketas ar šešetas miršta. Tie, kurie atsidurs astraliniame pasaulyje, negali tapti tikra vientisa asmenybe, kol nesusivienys visa grupė.

 

Tokius dalykus labai sunku aiškinti, tai apima įvairius išmatavimus, apie kuriuos Žemėje niekas net nežino. Bet gali būti, jūs kada nors jautėte kokio nors žmogaus, pašalinio žmogaus, stebėtiną artumą. Galbūt jums kildavo mintis apie tai, kaip jūs derate su tuo žmogumi, ir jūs jausdavote netektį, kai tas žmogus praeidavo pro šalį. Visiškai tikėtina, kad jis buvo jūsų grupės narys, ir, kai jūs paliksite Žemę, jūs sudarysite vieningą esybę. Žemėje visi tie žmonės panašūs į augalo ūselius, kurie krypsta į įvairias puses, kad gautų daugiau pojūčių ir įgytų kuo daugiau patirties per tą neilgą sąmonės blykstelėjimo laiką, kuriuo yra mūsų žemiškasis gyvenimas. Ir kai šios grupės visi nariai – visi „ūseliai” – susirenka kartu, tai panašu tarsi viena asmenybė pragyveno dešimt žemiškųjų gyvenimų. Juk į Žemę nusileisti jai tenka tik dėl to, kad pažintų sunkų materialųjį pasaulį, nes panašios patirties astraliniame pasaulyje įgyti neįmanoma.

 

Ne kiekvienas yra tokios grupės narys, bet, galimas dalykas, jums žinomi atvejai, kai du ar daugiau žmonių tiesiog negali apsieiti vienas be kito. Tai gali būti didelės šeimos nariai, kurie nuolat nerimauja sekdami, ar pas kitus viskas tvarkoje. Net būdami susituokę jie kartkartėmis palieka savo partnerius ir susirenka namuose, kaip viščiukai aplink seną vištą-perekšlę. Daugelis žmonių individualistai. Nebūdami kokios nors grupės nariais, jie atėjo į Žemę atlikti savo konkrečios misijos. Jų kilimai ir kritimai yra tik jų pačių pastangų rezultatas. Vargšėms sieloms ir iš tikrųjų Žemėje labai dažnai sunku gyventi, ir tai nebūtinai reiškia didžiulį karminį įsiskolinimą. Tai reiškia, kad jie atlieka specialų darbą ir užsidirba gerą karmą keletui gyvenimų į priekį.

 

Tikrai žinantys žmonės gali pasakyti, kuo buvo žmogus praeitame gyvenime, bet netikėkite reklama, kuri skelbia, kad už nedidelę sumą jums papasakos apie visas jūsų buvusias inkarnacijas. Tuo netikėkite nė minutės, dauguma tų, kurie rašo panašius skelbimus, – apgavikai. Jei už panašias paslaugas jie reikalauja pinigų, jūs galite būti absoliučiai tikri, kad jie apgavikai, nes tikrai apmokytas žmogus už okultines paslaugas niekada nepaims pinigų – tai mažina jo nuosavų vibracijų lygį!

 

Nors ir liūdna, bet tokia reklama daugumoje atvejų – akiplėšiška apgavystė. Jums lengvai žada išstudijuoti Akašos Kronikas ar pažvelgti į jūsų praeitį ir nustatyti, kokias klaidas jūs spėjote padaryti, arba pažiūrėti, kas artimiausioje ateityje su jumis atsitiks, – su sąlyga, kad už tai jūs gerai sumokėsite. Arba, sakykime, visos tos sektos, kurios imasi jus apmokyti senovinių Misterijų, jei iki savo amžiaus pabaigos kiekvieną mėnesį mokėsite konkrečią sumą. Kai kurie iš jų – tiesiog paprasti komerciniai neakivaizdiniai kursai, jiems reikalingi jūsų pinigai, bet, galimas dalykas, jie jums padarys ką nors gera – pavyzdžiui, išmokys netikėti jokia reklama.

 

Mano asmeninis požiūris toks: jei matote efektyvią reklamą, kur jums žada ką nors padaryti už nedidelį mokestį, būkite atsargūs. Jei tie žmonės ką nors ir gali padaryti, jie tai daro dėl savęs ir tokiu būdu siekia pinigų ir galios. Jau vien tas faktas, kad jiems tenka organizuoti neakivaizdinius kursus ar suteikti vienokias ar kitokias paslaugas, labai įtartinas, ir aš nuoširdžiai norėčiau, kad egzistuotų koks nors būdas tikrinti ir kontroliuoti panašią reklamą.

 

Yra labai daug tikrai žinančių žmonių, bet pagal savo patirtį žinau, kad jie reklamuojasi nepaprastai retai. Taip pat atminkite, kai sutiksite žmogų, gražiai aiškinantį, kaip jis įeis į astralinį pasaulį, pažvelgs į visas jūsų Kronikas ir t. t., – jūs negalėsite nei įrodyti, kad jis jus apgaudinėja, nei įsitikinti, kad sako tiesą. Todėl, dėl asmeninio saugumo, su panašiais žmonėmis nereikėtų turėti jokių reikalų, o geriau užsiimkite meditacija, nes medituodami jūs savarankiškai pasieksite norimą rezultatą.

 

Pabaiga.

 

Lobsangas Rampa, Tibeto lama
Parengė: Juozas Skudra

Rekomenduojami video:


2500
10 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Jurgita

Kas galite parašykite man sms,kas tikrai turi patirties su astraline kelione.
+37060651562

eilinis

kliedesiai musu fantazijai nera ribu. dazniausia tokie dalykai yra spekulioujami tam,kad valdyt mases. as netikiu niekuom kas susije su religijom ir visokiais astralais ir pan. bet jaigu ten kazkas ir butu tai manau ir Dievas ir visi kiti ant manes neturetu pykt nes esu silpnavalis pilnas pagundu gyvenu fiziniam materialiam pasauly kur tokiu dalyku nematau ir nezinau kaip patirt ir pan nes cia pilna visokiu spekuliantu tokiais dalykais.

NEXO

Nijolė pasakė ir pati nepatykėjo,pažiūrėsim kai ten pateksi ką ten darysi iš nežinojimo ir netykėjimo kad tai egzistuoja tave apgaups tirštas rūkas ir galėsi ten klaidžioti nervina tokie neišmanėliai ir rašynėja.

NEXO

įdomu jei gyvenime pasieki su meditacija tai kaškoki lygi ar dvasini tai ten irgi turėsi toki pat lygi tai kažkur parašyta sveikas kūnas tai ir sveika siela.

Amber

Ir dar,mane nuramino tai kad :”astraliniame pasaulyje yra specialūs pagalbininkai, kurie laukia prie mirštančiojo patalo, todėl vos tik astralinė forma atsiskirs nuo mirusio fizinio kūno, jie bus greta, pasiruošę suteikti bet kokią pagalbą, kaip ir gimimo atveju – visada yra žmonės, pasiruošę pagelbėti naujagimiui.”….

Amber

Sunkiausia patiketi tuo,ko negali pamatyti. Aisku idomu buvo paskaityti apie astralini gyvenima, bet kiek tame straipsnyje tiesos ,lieka tik paspelioti, tiketi arba ne? Mano nuomone,tikrai kazkas egzistuoja,…suzinosime po mirties… :)

omcikas

na man uzkliuvo sita vieta ”Be to, ten yra konsultuojantys žmones iš astralinio pasaulio, kurie privalo grįžti į Žemę. Kur jie norėtų grįžti, kokius norėtų turėti tėvus, kokiai šeimai norėtų priklausyti -turtingai ar vargšų” tai kas rinktusi gimt vargsu ? tai jeigu jau taip tai dauguma rinktusi mazdaug taip – renkuosi buti turtingu tevu sunus ir uz savo blogus darbus preitame gyvenime atidirbinesiu kaip miliardierius dalinantis labdara busimame gyvenime .. Manau jei egzistuoja rainkarnacija tai tikrai nuo musu noru nepriklauso kuo busime.. manyciau kuo busime kitame gyvenime labiau priklauso nuo to kuo buvome siame gyvenime.. gal netgi labiau ne kuo… Skaityti daugiau »

Rasa

OMCIKAS, paistai cia—Galbut tai ir atsakas i klausima kodel geriems zmonems nutinka blogi dalykai – todel, kad preitame gyvenime jie daug blogo padare kazkam kitam.
P S viska nulemia karma deja kaip begaila butu, o tie geri zmones, kartais tyliai gilia sakni knisa ir is vis ka tu zinai apie tuos gerus zmones?is paziuros atrodantys angeliukai, o kas viduje pas juos verda ar zinai ?Kaip su godumu, gaslumu ir uzslepta agresija? Nu gal geriau pasiskaityk daugiau apie karma ir surasi ka noriu pasakyti.

ponaitis-deskalteris

nepykit,bet gal galit apsviesti del to sapnavimo?

lolita

Labai geras straipsnis.Dekoju! Reikes pasidometi lucidiniu sapnavimu.Neabejoju,kad tai tikra.

Susidomejes

“ten stovi namai, kuriuos kiekvienas žmogus statosi minties jega
” toliaiu eina kalba apie drabuzius ir t.t, ar astras tai tiesiog kitas pasalis,kureme mes esame zmones,o ne tiesiog kazkokia energija? – Toliau – “seksualinis gyvenimas astraliniame pasaulyje taip pat egzistuoja” tai mes ten dulkinames ar ka darom? labai panasu y paprasta zmogaus gyvenima.
Bandau praktikuoti astralines keliones apie vienus metus,kolkas buvo pavyke tik keleta kartu priarteti prie vibraciju (nzinau ar tai istikro vibracijos), tuo tarpu turiu tikrai daug patirties su lucidiniu sapnavimu, tai tikra… tikiuosi suzinoti daugiau apie astraline kelione is savo patirties…

Susidomejes

priveliau visokiu klaidu ne del savo amziaus ar issilavinimo,bet del apsvietimo ir naujos klavieturos

Taip pat skaitykite