Elitinės giminės narys atskleidžia pasaulio paslaptis (IV)

2005.09.27 d.

 

Insaideris:

 

Prieš pradėdamas, turiu pasakyti, kad nematau visų pranešimų, kai kurie yra tušti, todėl galiu praleisti klausimus. Jei taip atsitiktų, klauskite dar kartą. Pasistenkite neuždavinėti vis tų pačių klausimų, pirmiausiai peržiūrėkite visą temą, susipažinkite su mano atsakymais, aš pasakoju apie dalykus, apie kuriuos nebuvo paklausta, bet jie gali jums rūpėti, skaitykite atidžiai.

 

K.: 1 Kokia realios sąmonės jungtis su šiuo kalėjimu?

 

2 Kokiais metodais galima nutraukti jungtį ir „išlaisvinti“ sąmonę?

 

A.: 1+2. Priklauso nuo to, ką laikysime realia sąmone ir jungtimi, mano požiūriu jie gali reikšti beveik priešingą tam, ką jūs galite turėti galvoje. Reali sąmonė yra tai, kas jums pateikiama, kai esate susijungę su Visatos Protu, kuris veikia pagal Dievo Įstatymą (jie nėra vienas ir tas pats, nors daugelis linkę tikėti kitaip). Šis Protas įsiskverbia visur, jis valdo viską, todėl su juo susijungę jūs galite patirti neribotą jo galią.

 

Joks kalėjimas negali izoliuoti nuo šios galios, todėl išsigelbėjimas ateis, jūs būsite palydėti iki tam tikro taško, nors didžiąją darbo dalį teks atlikti patiems. Bet tai tik pradžia, didžioji darbo dalis dar laukia jūsų priešakyje.

 

Kiek man leista, aš jau keletą kartų paaiškinau, kaip prisijungti, bent jau kaip pradėti.

 

Tai iš tiesų priklauso tik nuo jūsų.

 

Dvejodamas aš dar papildyčiau, kad senovinių tekstų studijavimas padės (nors daugelyje sąmoningai yra pridėta iškraipymų ir neteisingų vertimų), bet tik nuo tam tikro atsitokėjimo lygmens, jūs atpažinsite/prisiminsite mažas dalis, kurios yra teisingos. Jei nesate tame lygmenyje, jūs suvoksite iškraipymus/neteisingus vertimus kaip tiesą (kaip keletas čia parodė, ypač 1 religinės srovės) ir suklysite.

 

K.: Jums rūpi paaiškinti mums, kas vyksta? Jūs tipo geras berniukas, kuris duoda įrankius ar jūs mus valdote? Jūs pakeitėt savo požiūrį ar ką?

 

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

A.: Terminas neutralus reiškia ne teigiamą ar neigiamą, o tiktai pateikimą jums įrankių, o kaip juos vartoti, pasirenkate pats pagal savo norus… jūs esate pažeidėjas.

 

Ar jūs tebesakysite, kad aš kontroliuoju kiekvieną jūsų gyvenimo momentą, valandą, minutę, sekundę ir nurodau jums kaip galvoti/kalbėti/daryti?

 

Nerūstaukite ant ne to asmens.

 

K.: ar būtina žinoti, kodėl mes esame čia išsilaisvinimui, ar pakaks tik suprasti, kur mes esame? Ar atsakymų ieškoti „savyje“ ar „stojant“ į organizacijas, ar prašant dieviško įsikišimo, ar visuose trijuose? O gal nei viename? Jūs neatsakėte nei į vieną mano klausimą, tikiuosi aš jūsų neįžeidžiau.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

A.: Būtina matyti ištisą vaizdą, kai jis nevisas, tai tarsi vaizdas pro pusiau uždengtą langą. Jūs nežinote, kas yra užuolaidos dengiamoje dalyje, todėl negalite teisingai pasielgti. Kas dengia visą spektrą? Supraskite šią vietą, kas ir kur tai yra, žinokite, kas esate jūs, kaip čia atsidūrėte, kodėl čia atvykote, kaip sugrįžti. Paruoškite save atsakymams, išsivalykite, siekite Proto, kalbėkite (viduje, išorėje), kad esate pasiruošę, gyvenkite tiksliai pagal gaunamus atsakymus.

 

Niekada nestokite į „slaptas organizacijas“, kokios bebūtų aplinkybės. Jokių religijų, įskaitant ir naująjį amžių, nepasikliaukite žmonėmis guru, pranašais, rabinais, imamais, popiežiais, pranašautojais, mediumais, dalai lamomis, politikais, autoriais, mokslininkais, “įžymybėmis“, tėvais ir t.t. kaip teisėtais Dieviškų reikalų autoritetais… Kitais klausimais, jūsų reikalas pasitikėti ar ne, tačiau susitaikykite ir su pasekmėmis.

 

Jums reikalingas tik jūs ir Dievas, jokio kitų (su kūnais) kišimosi… Kartoju, jokio svetimo tarpininkavimo.

 

Jei jūsų tėvas paprašys stiklinės vandens, kad įsitikintų, jog jūs juo rūpinatės ir esate paklusnus, ar jūs tiesiog jam atnešite, ar pasiėmęs stiklinę, eisite pas kaimyną, kad šis paaiškintų, ko iš tikrųjų prašė jūsų tėvas, nors kaimynas nieko negirdėjo ir dabar pats geria vandenį iš stiklinės?

 

Ar aš taip pat esu toks kaimynas? Aš nepaliečiau stiklinės vandens, aš atidariau duris ir liepiau jums grįžti pas tėvą.

 

Niekas manęs neįžeidė, žmonės įžeidžia save patys. Aš būčiau įžeistas, jei tai, ką sakau, būtų nukreipta prieš Vieną, ir, jei taip atsitiktų, aš sumokėčiau.

 

Aš atsakinėju nuo tos vietos, kur baigiau prieš tai, ir rašau tiek, kiek man leidžia laikas. Kartais aš praleidžiu klausimą, nes į jį jau atsakyta arba jis neesminis, taip pat ne visus klausimus matau.

 

K.: taigi, ką jūs pakomentuotumėte apie NESARA (angl. – National Economic Stabilization and Recovery Act – vert. pastaba), PLANETĄ X, AŠIGALIŲ POSLINKĮ, KONTAKTĄ, ANTRĄJĮ ATĖJIMĄ? Kas slepiasi už tų pasakų ir kodėl?

 

A.: NESARA: perspektyvoje duos priešingus rezultatus jums asmeniškai.

 

PLANETA X: daugiau nebeegzistuoja kaip ir daugelis kitų planetų, mėnulių, žvaigždžių, galaktikų. Tačiau jų baigtis sukelia kažką, o tai reiškia, kad jie visuomet išlieka visumos dalimi, atlikdami savo vaidmenį.

 

AŠIGALIŲ POSLINKIS: mano žiniomis, taip atsitiko 2 kartus, 2-je ir 3-je eroje, jei reikės, tai bus atlikta vėl.

 

ANTRASIS ATĖJIMAS: atlikę savo užduotį, jūs grįžtate atgal, kur priklausote, tai reiškia, kad antrasis atėjimas negali įvykti Žemėje, nes jūs jai nepriklausote. Žmonės, kurie laukia „išganytojo“ Žemėje, kad jis atliktų visą darbą už juos, klysta. Aš pastebėjau, kad dalis Krikščionių pyksta ir su prakeiksmu puola mane asmeniškai, ką gi, tai jų pasirinkimas.

 

Apie Krikščionybę aš kalbėjau daugiau, nei apie kitas religijas, nes taip susidėstė klausimai. Paklaustas, aš būčiau kalbėjęs bei pasakyčiau panašius dalykus ir apie kitas religijas/ ideologijas.

 

K.: Kas mane domina, tai: jei kas nors skirs laiko ir pastangų informacijos ir nuorodų paieškai gausybėje knygų ir legendų ir atskirs „pelus nuo grūdų“, kas tada? Jei tas asmuo pritaikys praktiškai tai, ką sužinojęs, ar atsidurs arčiau tiesos, kurią neabejotinai žino kraujo linijos?

 

A.: Taip.

 

Vėlgi, kraujo linija yra svarbi tik žmonių valdymui. Ji nesuteikia kokių tai išskirtinių sugebėjimų daugiau suprasti, tačiau žinios yra perduodamos iš kartos į kartą, todėl atrodo, tarsi taip būtų. Bet šios žinios nėra paslėptos, Tiesa negali būti nuslėpta, Ji nori, kad jūs Ją sužinotumėte ir kviečia jus sulig kiekviena jūsų gyvenimo akimirka.

 

Štai kodėl per valdančiuosius Ji pasiekia jus drauge su iškraipymais ir melagingais papildymais. Kad jus supainiotų ir priverstų patikėti tais iškraipymais. Nėra parašytos nei 1 knygos, kurioje būtų tik Tiesa ir nieko daugiau, išskyrus Tiesą.

 

Atraskite Ją ir pagal Ją gyvenkite, įtraukite Ją į visas savo gyvenimo puses… žmonėms tai yra sunkiausia dalis, nes būtina pakilti virš šio fizinio/ materialaus pasaulio, pasiliekant žmogaus kūne, kuris reikalauja priešingo.

 

K.: Kiek arti tiesos yra Neale Donald Walsch parašyta serija „Pokalbiai su Dievu“? Ar jūs nesate kaip nors susijęs su Paukščių Gentimis, paminėtomis Ken Carey knygoje „Žvaigždžių sėklos tūkstantmetis“? ar esama nors kiek tiesos Sheldan Nidle rašiniuose www.paoweb.com?

 

A.: Amerikos indėnai sėkmingai išsaugojo žinias, bet mūsų dienomis (taip pat ir praėjusiame amžiuje) jos pateikiamos klaidingu būdu. Integracija „veikia“.

 

Apie paminėtus autorius: kaip aš rašiau anksčiau, ne jūsų labui leisti kištis žmogui/ patarėjams/ prekybos agentams tarp savęs ir Dievybės. Jie gali pasakyti kelis teisingus dalykus, tačiau visos tiesos – niekada.

 

K.: Niekas Žemėje neturi galios mus „išlaisvinti“. Niekas už šios Žemės ribų nemato priežasties išlaisvinti bet kurį iš mūsų. Dieviškasis šaltinis (jei toks iš viso egzistuoja) pats laukia, kol mes pavieniui išsigelbėsime patys. Nebus jokio „masinio pakilimo“ nei „masinės apšvietos“ ir „mes žmonės“ bus apkvailinti tuo pačiu „mes žmonės“, kas prailgins trukmę nuosprendžio, pagal kurį mes esame čia įkalinti. Mes galime pasilikti šioje vietoje visą amžinybę, jei toks yra mūsų pasirinkimas, ir mes susikūrėme tikėjimo sistemą, kuri leidžia mums tai daryti.

 

A.: Aš išimčiau žodžius „Niekas už šios Žemės ribų nemato priežasties išlaisvinti bet kurį iš mūsų“ ir „(jei toks iš viso egzistuoja)“. Dėl pirmojo sakinio: buvo laikai, kai egzistavo būtybės, turėjusios galios taip padaryti, tačiau joms nebuvo iškeltas šis uždavinys. Ir Dieviškas Šaltinis YRA – nėra jokių „laukia“, „nori“ ir t.t.

 

Jūs esate kelyje, kitas pranešimas taip pat tą parodė, bet gyvenimas yra svarbi užduoties dalis.

 

K.: Ir pagal Dievo Įstatymą Kristus buvo atsiųstas čia padėčiai pataisyti.

 

A.: Taip, bet Kristus nenusileido į Jėzumi iš Nazareto vadinamo žmogaus kūną, 2014 metų atgal, kovo 20-ąją, beveik 2 val. iki saulės patekėjimo (tai yra slaptas jūsų „dievo sūnaus“ gimimo laikas) (šie atsakymai pateikti 2005m. – vert. past.). Kristus (kuris turėjo kitokį „tikrą“ vardą, bet čia aš vartosiu būtent šį) pasirodė kartą, tik vieną, ir tai įvyko kitoje eroje, toli nuo mūsų eros (kurioje gyveno ir Jėzus iš Nazareto).

 

Ar jūs žinote, kas tebepalaiko žinias apie tikrąjį Kristų?

 

Ar jūs žinote, kas tebepalaiko žinias apie netikrą kristų(us)?

 

Atsakymas priešingas tam, ką jūs galvojate.

 

K.: Kodėl visi elito nariai garbina liuciferį, melagį ir apgaviką?

 

A.: Milijonai šios planetos žmonių tarnauja savo pačių sugedusiems materialiniams/ fiziniams/ proto/ emociniams troškimams, ar jie priklauso elitui?

 

K.: Ar šiuo metu tarp „aukštesniųjų esybių“ vyksta giminės tarpusavio vaidai?

 

A.: Aukštesniosios esybės neturi fizinių kūnų, tarp jų nėra jokių „vaidų“, jų nekontroliuoja ši karalystė, todėl jos negali dėl to kentėti.

 

Jūs turite omeny žmonių kraujo linijas ir aš manau, kad iš to, ką esu čia parašęs, atsakymas į jūsų klausimą akivaizdus… visuomet esama tokių, kurie neatlieka savo pareigos. Aš priklausau mažumai. Žmonės nemato skirtumų tarp frakcijų.

 

Insaiderio komentaras:

 

Charlane, skaitau, ką parašėt:

 

1. Jūs nesielgiate/nekalbate kaip vienas iš tos linijos, ir tai gerai, nes jie ignoravo savo užduotį. Tai reiškia, kad pasąmonėje jūs atsijungėte nuo tos linijos (net jei sąmoningai gal ir ne, šitai svarbu suprasti).

 

Jūs pasiekėte tam tikrą lygį, aš tai padariau beveik 11 metų atgal.

 

2. Jūsų pranašumas kai kuriose srityse ne genetinis, genų paskirtis kiek kitokia.

 

Tai apie tai, ką aš paminėjau viršuje.

 

Prieš įsileisdami tam tikras žinias, jūs turite pasidomėti, iš kur jos. Ar jūs žinote, iš kur atėjo „žinios“, kurias jūs ką tik parašėte, kada jos buvo paviešintos, kaip tai buvo atlikta ir kieno rankomis? Dar svarbiau, kas kontroliavo tas rankas, kurios tai dokumentavo?

 

Aš tai sakau su geriausiais ketinimais.

 

Jei jūs tai žinotumėte, jūs to neskelbtumėte tokiu būdu.

 

Ištirkite šaknis to, ką pasakėte ir įsitikinkite patys, tai jūsų pačių labui.

 

Žinios iš niekur neatsiranda, jas visada kas nors perduoda.. išimčių nėra.

 

K.: Taigi, jūs priklausote „elitinei giminei“, kurios mes nekenčiame, nors niekas nieko niekada apie jus negirdėjo? Kodėl mes turėtume nekęsti kažko, ko mes nežinome? Kodėl mes nekenčiame jūsų? Ar mes, pagaliau, žinome, kad nekenčiame būtent jūsų? O gal taip yra todėl, kad jūs žinote, ką mes kasdien vartojame ir todėl mes nekęstume jūsų, jei žinotume, kas tai yra?

 

Ir jei tie, kurių vardus mes žinome nepriklauso „tikrosioms kraujo linijoms“, o jūs sakote, kad esate narys elitinės šeimos, kurios mes nekenčiame, tai jūs tarsi leidžiate suprasti, kad mes jus pažįstame, kad galėtume nekęsti. Kaip taip gali būti, jei „tikrųjų kraujo linijų“ vardai ir veidai mums nežinomi? Gal mes daugiau nekenčiame jūsų egzistavimo prigimties arba mes nekenčiame jūsų padėties gyvenime?

 

Ir, jei taip yra, ar visi žmonės nekenčia jūsų ar tik tie, kurie nežino ar nesupranta jūsų tikrųjų ketinimų ir/ar prigimties?

 

A.: Paskutinį kartą aš atsakysiu į tai.

 

Viskas dėl neteisingo supratimo, kas valdo iš tikrųjų. Naudojamos sąvokos, kurios neliečia mano giminės, bet jos yra valdymo dalis. Ydingas dalyvavimo prigimties suvokimas ir ydingas supratimas apie padėtis, kurios leidžia įtakoti žmonių gyvenimą.. ir jūs valdomas vėl. Niekas negali nekęsti kitų todėl, kad pats nesupranta reikalo esmės, tačiau būtent taip ir yra.

 

T.y. neteisingas taikinys, veltui švaistoma energija.

 

K.: 13, jei dieviškumas yra nuleistas žemyn per jūsų kraują, kokia to jūsų kraujo grupė ir Rh? Ar esate Tamplierių dalimi ar susijęs su Vatikanu?

 

A.: Kaip perteikti savo galią „žemyn“, Dievybė pasirenka pagal savo pageidavimą. Kraujas/genai/fizinė dalis yra tik mažutė dalis to, kaip tai vyksta. Iš tikrųjų, to net nereikia… skamba kaip prieštaravimas?

 

Ne, įrodymai aplink jus.

 

K.: „Ką jūs sakėte, galėtų įvykti, bet tai atliktų tie, kurie valdo žemesnes sritis. Tie iš aukštesnio lygio daro tai per kasdien jūsų vartojamus dalykus.“ Norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai žinote?

 

A.: Aš nepažįstu jūsų asmeniškai, bet jau dabar žinau, kad nevalgau ir negeriu 90 proc. to, ką jūs darote kasdien (pridėkite procentų). Aš net neinu arti jų, kad neprisiliesčiau. Tai beveik viskas, kas parduodama, išskyrus kelias išimtis šen bei ten.

 

Privalau papildyti, kad esama skirtingų rūšių, kurios skirtingai veikia skirtingus žmones. Pavyzdžiui 2 priešingybės žmonių, vartojusių tai ilgą laiką: dalis valgio metu patiria vos ne transą, kitiems tai visai nedaro jokio poveikio. Dauguma žmonių yra kažkur tarp jų, tai veikia juos taip, kad jie nepastebi. Jie greičiau dėvisi, pavargsta, sensta, lėčiau mąsto, koncentruojasi į emocinius/fizinius poreikius, susiduria su prieš 200 metų negirdėtomis sveikatos problemomis jaunesniame amžiuje, t.y. smunka gyvenimo kokybė.

 

Jūs nesate tuo, ką valgote, bet tai ką valgote kontroliuoja jūsų savijautą, jūsų kūno reakcijas. Dėl savo neišprusimo ir tingumo jūs patys save žalojate. Kada paskutinį kartą jūs tyrėte būtent ką jūs valgote ar kaip pagamintas jūsų sodos vanduo? Įvertinę visą tai ir išsiaiškinę, kokios medžiagos naudojamos ir ką jos sukelia, paklauskite savęs: ar duosiu šią medžiagą savo vaikui ir leisiu tai praryti? Bet būtent taip jūs kasdien elgiatės su savo vaikais.

 

Toliau, kaip jūs pastebėjote, visur esama elektromagnetinių svyravimų, o jūsų namai – pati aktyviausia vieta. Ar jūs bent kartą išjungėte elektrą savo namuose, kad pastebėtumėte vibracijos skirtumą?

 

Bent kartą jūs miegotumėte geriau.

 

K.: Ir prieš ką ar kam atskaitingas „elitas“?

 

A.: Galiausiai visi atsiskaito Vienam.

 

K.: Oh, pasaulio elitas, taip vadinama „visuomenės grietinėlė“. Puiki iki skausmo, bet visuomet tokia pati, besikartojantys tų pačių kelių tipų bruožai. Visos kitos reptilijos, pilkieji, hibridai, žmogiškumo pardavėjai lenkiasi jiems iki žemės.

 

A.: Visuomenės grietinėlė neturi nieko bendro su kraujo linijomis. Jie yra jūsų kraujo.

 

K.: Prašau, pasakykite, kas yra jūsų mėgiamiausias okultinis subjektas?

 

A.: Niekas nenuslėpta.

 

Insaiderio komentaras (tai atsakymai į viešai nepaskelbtus temos pranešimus arba klausimus – vert.past.):

 

BTN nli,

 

Atsakymai į tam tikrus klausimus ar detalus tam tikrų temų aiškinimasis sukels priešingą efektą tam, ką reikia pasiekti, tai jums nepadės.

 

Omaras, kuris buvo šalia jo mirties valandą, bet neleido numirti (laimėdamas laiko) ir tas, kuris buvo drauge su Abu Bakru ir atvedė jį iki Omaro kalbos, kai jis grįžo iš Medinos… nors žmona svarbesnė.

 

Tai nebeturi reikšmės, tai atlikta.

 

Aš nenaudoju e-mail ir mano dalyvavimas netrukus pasibaigs.

 

K.: Ar jūs kaip nors susijęs su Anunakiais, apie kuriuos rašė šumerai? (angl.-Anunnaki. Šumerų dievai –vert. past.). Kiek arti tiesos yra knyga Iluminatus! Trilogija: Akis piramidėje (The Eye in the Pyramid), Aukso obuolys (The Golden Apple), Leviathan parašytos Robert Shea ir Robert Anton Wilson? Ar Moronis, kuris minimas Mormonų Knygoje yra ateivis iš Plejadų ir ar tiesa, kad tokios būtybės vis dar kontaktuoja su žmonija?

 

A.: Jų daugiau čia nebėra. Tai buvo kita era. Jų žinios jiems nepriklausė, žinios visada yra perduodamos, todėl jos ir dabar yra pateikiamos.

 

Aš jos/jų (?) neskaičiau. Jei ją audringai šlovina kritikai ir ji stipriai propaguojama, jūs žinote, ką tai reiškia. Ten gali būti kiek tiesos, bet ji skęsta iškraipymų jūroje. Niekas netvirtina, kad autoriai tai daro sąmoningai. Nors kai kurie būtent taip ir daro (tie, kuriems svarbu pripažinimas ir šlovė, tie, kurie „pardavė savo dūšias“), kai kurie ne, bet pastarieji būna pastebėti ir paremti, nes tarnauja jų tikslams. Nėra nieko lengviau, nei parašyti „bestselerį“/“hitų“ albumą/filmo scenarijų, jei žinai aukščiausio rėmėjo planus.

 

Mormonus, kaip ir kitus religingus žmones, kontroliuoja tie patys, kurie kontroliavo jų „pranašus/dievo sūnus/angelus/ šventuosius ir t.t.“ Šiame pasaulyje Siela, kartą pabuvusi kūne, nebegali virsti Angelu. Siela negali transformuotis į tai šiame pasaulyje, aš tvirtai tai kartoju. Tačiau vis vien teigiama, kad Moroni buvo atgaivintas kaip Angelas šiame pasaulyje. Mormonizme esama tiesos grūdo (kaip ir kitose religijose), todėl raštų skaitymas nepadarys jums žalos, kol būsite dėmesingi.

 

K.: Koks maistas ir t.t., naudojamas mums kontroliuoti? Ar yra kas nors, ką mums dera vartoti ir ko ne, kad aiškiau matytume realybę? Iš ko susideda nuosaikumas? – tai saikingumas visame kame ar kažkas daugiau?

 

A.: Apie maistą žiūrėkite aukščiau. Tai tėra 1 manipuliavimo dalis, ji naudojama derinyje su kitais 6 jūsų kasdieninio gyvenimo kontrolės metodais. Jei jūs galite „ištrinti“ kelis iš savo gyvenimo ar bent patirti mažesnę jų įtaką, poveikis dramatiškai susilpnės, tačiau ne tai pagerins jūsų sąmoningumą.

 

Šie metodai naudojami tam, kad jūs greičiau susidėvėtumėte, pablogėtų jūsų gyvenimo kokybė. Jie yra tarpusavyje susiję.

 

Štai tie metodai:

 

1. maistas ir gėrimai
2. vaistai, „Sveikatos priežiūra“ (tame tarpe vitaminai)
3. Elektros bangos (tame tarpe ir jūsų PC ir mob. telefonas, namų elektros tinklas, viskas, kas turi mikroschemas).
4. Žiniasklaida, ar tai TV-radijas-laikraščiai-žurnalai-internetas (akivaizdžiausias metodas, bet ir labiausiai pavergiantis).
5. Muzika, Garsai (skiriasi nuo žiniasklaidos, taikomas kitaip, bet dažniausiai per žiniasklaidą).
6. Oro užterštumas.
7. Švietimo sistema (tame tarpe žinoma literatūra, kuri dažniausiai iškraipyta, ar tai būtų istorija, psichologija, metapsichologija, „filosofija“, menas, mokslas, religija, net ir pasakos, sekamos mažiesiems).

 

Politikai naudojasi šiais metodais ir bombarduoja jus tuo kasdien, kad užsitikrintų palaikymą ir aprūpinimą.

 

Taisyklė tokia: Jei kas remiamas/šlovinamas/jam plojama/giria kritikai/ duodama dykai, būk labai atsargus. Kas tai bebūtų – maistas, vaistai, naujausi technologiniai stebuklai, , „menininkas“, politikas, muzikantas, knyga, šou, gėrimai ir t.t. Tvirtinimai, kad „kai kurie išlaikė laiko išbandymą“, organizuojami tikslingai.

 

Problema tame, kad būdamas pernelyg atsargus gali pražiopsoti keletą tikrų perlų, kuriuos kai kas sąmoningai įterpia tarp manipuliavimo įrankių.

 

Esama ir keleto kitokių metodų (draugijos/kultai/ sektos/ žmonės, politikuojantys vieni su kitais, ir t.t.), bet pagrindas – 6 viršuje (Insaideris suklydo (?) – vert.past.), kurie reklamuojami nuo Prancūzijos „Revoliucijos“.

 

Nuosaikumas: sąmoninga susilaikymo forma, grindžiama savęs pažinimu, siekiant vidinės Sielos (kuri yra jūsų nematomoji forma, Siela nėra jūsų dalis, jūs esate vientisi) darnos. Santūrumas emocijose/troškimuose/aistrose/veiklume nereiškia jų atsisakymo (tai jums pakenks, būkite atsargūs), ramiai pažabojus, juos dera nukreipti viena vaga aukštesnių tikslų siekimui. Visa tai veda link blaivaus gyvenimo, nors ir paprastesnio, bet kupino dovanų, nes jūs tampate visišku savo paties šeimininku, o jūsų emocijos/ troškimai/aistros nebediktuoja jums, kaip elgtis. Greta šio proceso, tuo pat metu jūs išsivalysite ir pasiruošite Visatos Proto apšvietai.

 

Būkite kiek įmanoma panašesnis į tai, su kuo jūs norite susijungti.

 

K.: 1. Ar jūs turite draugų ne iš kraujo linijos, su kuriais bendraujate?

 

2. Ar jūs jaučiate simpatiją, neapykantą ar gailestį?

 

A.: 1. Taip, bet nėra išmintinga pažinoti daug žmonių.

 

2. Kūnas verčia jus patirti simpatiją, neapykantą, gailestį ir visas kitas emocijas, kartu su troškimais ir aistromis, kad jus supainiotų, priverstų užmiršti save, kad taptumėte bežade savo paties kopija.

 

Jos turi savo pamatus šiame materialiame/fiziniame pasaulyje.

 

Juo labiau jūs leidžiate joms save valdyti, tuo stipriau prikaustote save prie šio pasaulio. O tai prieštarauja jūsų pareigai. Tačiau ne nekęskite jų, gerbkite.

 

Aš nukreipiu jas į vietą, kur jos gali pasitarnauti kam nors esmingam.

 

K.: Aš klausiu, KAIP atstatyti ryšį su dieviškuoju šaltiniu? KAIP tūlas pakyla virš šio kalėjimo?

 

A.: Aš manau, kad šiandien jau atsakiau į tai. Jei jums asmeniškai ne, paklauskite dar kartą, aš atsakysiu rytoj.

 

K.: aš nesakau, kad kiekvienas iš mūsų YRA DIEVAS, Aukščiausias Šaltinis, bet mes esame mūsų pačių NUOSAVAS dievas, nes iš tikrųjų mes KURIAME savo nuosavą realybę. O ką atsakysite jūs, Insaideri?

 

A.: Jūs dalinai aprašėte laisvą valią ir įspūdį, kurį ji gali jums sukelti, nieko daugiau ar mažiau. Taip pat ir žodis „meilė“ turi gausybę spąstų, ypač vartojant taip, kaip jūs.

 

K.: Re: žemė yra kalėjimas… Ar jūs turite omeny Šviesą, įkalintą materijoje? Jei taip, tuomet aš pradedu suprasti visus momentus, apie kuriuos jūs užsiminėte iki šiol.

 

A.: Įkalintas – ne visai tinkamas žodis, jis tarsi teigtų, jog Dievybė gali turėti blogų ketinimų. Geriau būtų, sumanytas tokiu būdu, kad… arba įsiskverbę vienas į kitą…

 

Insaiderio komentaras:

 

3nd3r,

 

Kai kurie jūsų aprašyti dalykai tiesiogiai siejasi su Visatos Protu. Kaip aš jau minėjau, kiekvienas gali tai suprasti.

 

Jei jūs galite, reiškia esate aukštesniame lygyje už kitus, tačiau būkite atsargus naudodamasis tuo, tai ne jūsų, ne šiame pasaulyje.

 

Be to, tai gali būti pradžia ko nors apgaulingo, ką patiria daug žmonių. Aš manau 2 ritualai galėtų jus inicijuoti ir leisti pamatyti, kas iš tikrųjų tai yra, bet atėjus laikui, jūs būsite nukreiptas link jų.

 

K.: jie įtraukė šeichą dykumoje, su kuriuo Jėzus susidūrė savo kelionių metu ir kuris jį palaimino. Gal kartais ką nors apie tai žinote?

 

A.: Aš žinau, kad keletas žmonių, su kuriais Jėzui iš Nazareto „teko susidurti“ buvo insaideriais. 3 karaliai, atsiradę iš karto po jo gimimo, iš tikrųjų jų buvo 5, bet du laikėsi šešėlyje ( skaičius 3 šioje istorijoje tarnauja simboliniam tikslui, kaip ir daugybė kitų dalykų, skaitykite lėtai).

 

Dovanomis buvo simboliniai artefaktai (kai kurie senoviniai), kurie apeigų metu inicijuotų jį jam skirtos užduoties atlikimui, dėl to jis turėjo keliauti į tam tikras vietas.

 

Aš jau sakiau keletą kartų ir pakartosiu paskutinį – jis nebuvo tikrasis Kristus, jį paruošė taip, kad jis būtų į Jį panašus ir jis buvo lydimas visą gyvenimą iki mirties, ir po to buvo užrašomi jo žodžiai (tai prasidėjo gerokai anksčiau prieš jo mirtį, nors platinimui vėliau perrašyti dar kartą).

 

5 karaliai taip pat dalyvavo ir jo nukryžiavimo metu, ir Jėzus iš Nazareto tai žinojo, jis būtų elgęsis kitaip, jei jų ten nebūtų. Jėzus iš Nazareto visada žinojo, kad yra jų vedamas, iš tikrųjų jis kartais net aktyviai ieškojo jų ir kitų insaiderių. 2 atvejais jis pasitraukė, tačiau buvo sugrąžintas atgal.

 

K.: „Elitas“ elgiasi taip, tarsi jos (naftos) atsargos yra atnaujinamos, bet iš tikrųjų jie jas kaupia. Būčiau dėkingas už jūsų mintis apie tai.

 

Candace Frieze kūriniai

 

A.: Žemė ją saugo, kol jiems jos prireikia, tie valdžioje paprasčiausiai atsuka kranelį. Taip pat esama tam tikrų frakcijų (virš marionečių), kurios yra atsakingos už tą daugumos nesupratimą, kurį jūs visi drauge išreiškiate pareiškimu apie resursų išeikvojimą.

 

Viskas vyksta taip, kaip aš aprašiau senesniame atsakyme.

 

Tuose kūriniuose yra klaidų.

 

1. Anunakiai yra valdovai iš skirtingos eros, jų nebėra ir juos pakeitė kiti.

 

10 000-15 000 metų į priekį (taip, Žemė vis dar bus) žmonės suras tekstus apie šios eros valdovus ir galvos, kad tai tinka jiems. Tų tekstų didžioji dalis jau yra parašyta.

 

2. jei tai kas parašyta tame tekste būtų tiesa, tai reikštų, kad šiuo metu Žemė, „žvaigždžių draugai“ ir Angelai yra sukilę prieš Vieno Dieviškąjį Įstatymą…. apie tai bjauru net užsiminti (aš turiu būti labai kruopštus, formuluodamas mintis, kad taip pat neįkliūčiau į spąstus).

 

Jei tai parašęs asmuo to neištaisys, ji pasieks priešingo savo siekiui ir pasiims su savimi daug tuo patikėjusių Sielų.

 

Kartoju, nesinaudokite jokių žmonių tarpininkavimu tarp savęs ir Dievybės.

 

3. Kova vyksta asmeniniame lygyje, tai reiškia, kad tik jūs galite tai atlikti, nelaukite „išganytojų“.

 

K.: Mano vienintelis klausimas dabar: Ar iš tikrųjų TAIP paprasta? Aš neišduosiu to, ką jūs sąmoningai ar netyčia atskleidėte… Aš dabar žinau, kad tai ką jūs sakote yra tiesa: Apie šitai negalima papasakoti, tai turi būti atrasta, nes tai praranda jėgą, jei yra kam nors atskleidžiama.

 

Ar ne tame slypi tokio didelio slaptumo priežastis? Žmonės negali to sužinoti ne todėl, kad tai skirta „tik elitui“, bet greičiau dėl to, kad jeigu jiems apie tai bus PASAKYTA, jie praras paskutinę progą iš čia ištrūkti?

 

A.: Tiesa nori, kad jūs Ją žinotumėte, tai yra Jos pagrindinis tikslas, Ji kviečia jus kiekvienu jūsų gyvenimo momentu, ir kad jūs tikrai suprastumėte, Ji yra visiškai paprasta ir pastebima su Dievo Apvaizda. Ji yra „priešais jus“.

 

Atsakymas į paskutinį klausimą – taip.

 

Jei jūs radote Ją, dėkokite Dievo Įstatymui, niekam daugiau.

 

Kelionė tik prasidėjo, kelias ilgas.

 

Aš gal būt grįšiu rytoj.

 

V dalis.

Rekomenduojami video:


2500
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Nepaejo

Nu perskaiciau bet atsakymai atwiri. O atviras atsakymas neatsakymas tai as dbr nueinu bet tuo paciu ir ateinu, ar tai rusu propaganda?

lolita

As esu isitikinusi,kad religija mus atskyre nuo Absoliuto-Dievo.

Gytis

nebera anunakiu :) idomu idomu,galejo paklaust kas tie pilkieji ir reptilijos ir kur jie? :)

antinas

Tikriausiai del to ir paplito sis tekstas po interneta, kad atsakimai yra logiski ir ganetinai protingi, tik nuvilia klausimai. Susidaro ispudis, visi klausinetojai yra dvieju tipu zmones. Uzburti religijos ir samokslo teoriju ir praktiskai nei vieno fundamentalaus, esminio zmonijos egzistencijos ar pagrindiniu moksliniu teoriju pagrindimo klausimu.

Taip pat skaitykite