Elitinės giminės narys atskleidžia pasaulio paslaptis (V)

2005.09.28 d. (Paskutiniai Insaiderio atsakymai)

 

K.: Ar tai paprastas „kartelės pakėlimas“ patikrinimui, jog man pakanka valios tęsti, ar iš tikrųjų egzistuoja galia, kuri stengiasi išlaikyti žmones vaikščiojimo miegant būsenoje? Galia, kuri NENORI, kad žmonės „taptų tokiais, kokiais gali būti“? Jei tai tiesa, koks geriausias būdas šitai išspręsti, anot jūsų patirties?

 

A.: tai susiję su jūsų fizinio kūno veikla, kuris maištauja kiekvieną kartą, kai jūs pasiekiate naujų aukštumų šioje karalystėje. Fizinio kūno užduotis – leisti jums patirti šią realybę, o jums siekiant kitko, jis kiekvieną kartą priešinasi. Tai yra jo pareiga, todėl geriausia jį gerbti ir švelniai tramdyti.

 

Esybės taip pat lydės jūsų mintis ir stengsis jas nukreipti, tai vėlgi jų pareiga, gerbkite jas ir jos tai įvertins. Niekada negalvokite apie jas kaip apie piktybines ar velniškas, jos tik reaguoja į jūsų veiksmus.

 

Tai ne galia, kuri nenori, kad jūs taptumėte tuo, kuo iš tikrųjų esate, priešingas teiginys yra tiesa, bet jos (esybės – vert. past.) taip pat turi savo užduotis, kurias privalo atlikti.

 

Tai apie materialią jūsų dalį.

 

K.: Ar mes turėtume pamiršti viską, ką žinome? Gal mums paprasčiausiai paleisti savo nuosavą Ego ir visiems priimti kitokią paradigmą? TAI būtų LABAI sunku atlikti, nes tai palaiko mus kaip individus šiame gyvenime. Hmmmm…

 

A.: Prisiminkite viską, ką kažkada žinojote, nuvertinkite tai, ko jus buvote išmokyti po to, kai pamiršote seną ir sugrįžkite.

 

K.: Kaip jūs patartumėte auginti vaiką žemėje?

 

A.: Aš neturiu vaikų ir niekada neturėsiu.

 

Pirmiausia, ką daro vos tik gimęs kūdikis – verkia. Taip yra todėl, kad Siela suvokia kur gimė ir negali tuo patikėti (tik gimę, jūs geriau suvokiate kas jūs ir kur esate, nei dabar).

 

Siela verčia kūną verkti, nes tai yra pirmas kartas, kai ji atsiduria šiame fiziniame pasaulyje (nors tokių yra labai nedidelis skaičius) arba todėl, kad ji suprato, jog sugrįžo per reinkarnaciją po klaidų buvusiame gyvenime (tokių yra didžioji dalis).

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Pati Siela neverkia (savo pirminėje būsenoje ji nepažįsta šių funkcijų), bet jos siunčiami signalai verčia kūną verkti.

 

Jis „be priežasties“ verkia dienas, savaites, mėnesius, kol sąmonė praranda savo galią tiek dėl natūralaus proceso, tiek dėl tėvų įtakos ar net, šiais laikais, dėl vaistų poveikio… Štai kada žmonės iš tikrųjų gimsta, po to, kai pamiršta kas jie yra, kur jie yra, dalis pamiršta greičiau nei kiti. Šis verksmas skiriasi nuo verkimo, atsirandančio po pirmųjų kelių mėnesių, kai kas net gali jį girdėti. Nuraminkite vaikus šiuo lemtingu susivokimo laikotarpiu ir paaiškinkite, kad Vienasai padovanojo jiems progą grįžti atgal į ten, kur jų vieta. Tai turės poveikį pasąmonei, kuris lydės juos visą likusį gyvenimą.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Gimimo laikas yra nulemtas (kaip ir mirties laikas), kaip ir aplinka, tėvai, gimimo aplinkybės, sveikata, etc… sutapimų nėra.

 

Bet lytinio brendimo metu jie nutraukia tam tikrus saitus ir tampa visiškai atsakingais už savo veiksmus, jų laisva valia leis gyventi, kaip jiems norėsis ir nulems gyvenimo kokybę… jų veiksmai net gali sąlygoti išėjimo būdą („mirtį“), bet negali pakeisti išėjimo laiko.

 

Tik keletą jų gyvenimo sričių paveiks iš tėvų gauti įrankiai. Didžioji vaiko gyvenimo dalis bus paremta laisva valia, tai neturės beveik nieko bendro su tėvais, jūs esate svarbūs tik pirmaisiais 5-6 vaiko gyvenimo metais, todėl tik šiuo laikotarpiu jūs galite padaryti daugiausiai gero.

 

Naudokitės savo intuicija (ne instinktais. 2 skirtingi dalykai). Tapę tėvais, jūs apdovanojami savybėmis (reikalingomis vaikų auginimui), kurios prieš tai nebuvo prieinamos, įsiklausykite į jas.

 

Kiekvienas vaikas yra skirtingas, reaguoja skirtingai, bet suteikite jiems žinių, kad egzistuoja kai kas daugiau, nei jie patiria, kad egzistuoja Gėrio Šaltinis iš kurio visa išteka tikslingai ir 1 dieną jie sugrįš, atlikę savo užduotį čia, Žemėje.

 

Pasakokite apie tai ne vieną kartą, bet kartokite metų metus, ir nepasakykite daugiau, nei tiek.

 

Viską darant teisingai, jie patys pradės jo ieškoti visą savo likusį gyvenimą, tai jų pareiga.

 

Jei pateiksite tai įprastu būdu (kaip daro religingi žmonės), pasieksite atvirkščio rezultato.

 

Muzikos instrumentai buvo suteikti skirtingoje eroje dėl tam tikros priežasties, o ne tik paklausyti, kaip kiti žmonės jais groja.

 

Švietimas: vienas iš manipuliavimo būdų (aš jau išvardijau kitus). Jais bus manipuliuojama, bet lytiškai subrendę jie turi reikšmingą progą tai panaikinti. Taip pat ir likusio gyvenimo metu jiems dar ne kartą pasitaikys tokios galimybės.

 

Jūs negalite nutraukti manipuliavimo, kaip ir paskatinti pabudimą, tai priklauso nuo paties vaiko ir jo elgesio su jam suteiktais įrankiais… Vadovaudamasis Dievo Įstatymu Visatos Protas nuolat skverbiasi į jūsų vaiką, suteikdamas jam progą pabusti bet kuriuo momentu. Viskas priklauso nuo jo/jos.

 

K. Ką jūs žinote apie pranašesnę rasę, kuri buvo (ir jos dalis tebėra) garbinama kaip dievai? Ar jūs išpažįstate kokius nors viešpačius ar dievybes?

 

A.: Šiuo metu tėra 1 rasė, nėra kitokios specialios rasės virš kitų, žmonės painioja skirtingus dalykus ir eras.

 

Vienasai yra dievinamas/garbinamas kaip tas, ką jūs vadinate „dievu“.

 

Žodis „dievas“ yra iškraipytas terminas (kalbama apie angl. žodį – god, kuris skiriasi nuo angl. žodžių Divine – Dieviškas, Dievo; ir Divinity – Dievybė. Vert. past.) , nes jums – žmonėms leidžia jaustis taip, tarsi jūs savo maldomis galite valdyti aukštesnę esybę (kaip ir anksčiau, aš turėjau rūpestingai rinktis žodžius, kad pats nepatekčiau į spąstus).

 

Aš siūlyčiau juo nesinaudoti, bet tai yra jūsų pačių pasirinkimas su pasekmėmis.

 

Vienasai turi daugybę apraiškų/emanacijų/bruožų, kuriomis pasižymi esybių hierarchija su skirtingomis, bet sutartinai veikiančiomis funkcijomis.

 

Visos jos yra bekūnės/nematerialios, nors vienos gali valdyti kūnus, tik skirtingu būdu, nei mes, kitos gali apsireikšti materialiame pasaulyje, pažemindamos savo dažnius ir iš savęs išspinduliuodamos tam tikras formas.

 

Visos yra garbinamos kaip Vienas, kuriantis Gėrį, ir jos taip pat skiria save Vienam.

 

Jūs meldžiatės kai kuriems žmonėms, kaip „dievams“, ar tai būtų „pranašai“, „įžymybės“, sportininkai, politikai, autoriai ir t.t., o tai yra bjauru.

 

K.: Ką jūs valgote? Iš kur tai atsiranda?

 

A.: Ką tiesiogiai pateikia gamta. Aš turiu šiltnamį, kuris aprūpina mane tam tikromis daržovėmis/vaisiais, kurie išauga iš neužterštų sėklų. Aš turiu sveikų gyvulių, kurie aprūpina mane mėsa, kiaušiniais, pienu. Aš gaunu vandens iš požeminio šaltinio. Žinokite, kad duonos galima nusipirkti nedidelėse nepriklausomose kepyklose, ypač „užsieniečių“, nes jos nenaudoja tokių pačių ingredientų, kaip „vietiniai“; jų produkcija irgi užteršta, bet ne tiek. Šiose „užsieniečių“ valdomose parduotuvėse nusipirkti gėrimai/maistas jums tinka labiau, nei parduodami supermarketuose.

 

Likusieji mano giminės gyvena kitaip, jie turi „tarnų“, kurie aprūpina juos viskuo iš nuosavų valdų/gamyklų/ūkių/ir t.t.

 

K.: Insaideri, ką jūs galite pasakyti man apie Nikola Tesla? Jūsų nuomone jis atliko/neatliko savo „misiją“ čia, Žemėje?

 

A.: Visos žinios perduodamos. Teslai taip pat, tai nėra jo originalios idėjos. 2 insaideriai perdavė jam žinias, žinodami, kad Tesla panaudos jas planui (kuris buvo tuo metu) perimti energijos resursų kontrolę iš tam tikrų kraujo linijų, pažeminant jų vertę „naujų“ technologijų pagalba. Tesla atskleidė tai ne tiems žmonėms ir nutraukė visą reikalą. Protingas individas, ne toks protingas žmogus.

 

Insaideriai, priklausantys mažumai, turi būti budrūs dėl tokio pobūdžio atsitikimų.

 

K.: Ar horizonte matyti didelio mąsto įvykiai, kurie sukels kvantinį šuolį masinėje sąmonėje ir/ar kitaip apibrėš gyvenimą bei gyvenimo būdą?

 

A.: Ne, nieko panašaus.

 

Kaip aš jau ne kartą minėjau, tai vyksta asmeniniame lygmenyje. Tai reiškia, kad jūs susiprantate savarankiškai, naudodamiesi jums prieinamais įrankiais, kurių dalį, kiek man buvo galima, aš jau aprašiau.

 

Įvykis, kuris pakeistų dabartinę civilizacijos eigą, tikėtinas (praeityje taip keletą kartų atsitiko), bet tai neturi nieko bendro su tuo, ką rašote jūs. Jūsų pareiga Vienam ir sau lieka tokia pati, kas benutiktų.

 

Nešvaistykite energijos įvykių laukimui, būdami pasyvūs jūs tik prailginsite savo buvimo laiką.

 

Aš pridėčiau dar kai ką, kas gali skambėti priešingai pasakytam, bet skaitykite atidžiai:

 

Kai masės priverstos patikėti kažkuo neigiamu, jos gali sukurti tai, ko visiškai nenori. Taip, pavyzdžiui, dirba jūsų vadinama NWO (angl.- New World Order – naujoji pasaulio tvarka; vert. past.). Jūs tikite, kad ji įgyja formą, taigi ji įgis formą, o teoretikai yra pagrindiniai žaidėjai, padedantys jai įgyti formą, bombarduodami jus „faktais“ apie tai, kad ji įgyja formą.

 

Tvirtindami, kad jūs prarandate galią kiekvieną dieną, jie vis labiau jus kontroliuoja… Kai iš tiesų jūs esate padėties šeimininkais.

 

Taigi, tie žmonės, kurie tai „atranda“, iš tikrųjų tai kuria. Panašiai veikia ir vizualizacija.

 

Bet aš kartoju, net jei šitie dalykai atsitiktų, jūsų pareiga Vienam ir sau išlieka ta pati.

 

K.: Ar gali kilti „aukštesniųjų esybių“ vyro/žmonos ryšyje nesklandumų? Ar buvo taip, kad Vieno sutverti būti drauge, eitų skirtingais keliais, nes atsisakė atlikti savo pareigas? Jei taip, tai kurioje šio plyšio pusėje esate jūs? Ar jūsų Dievas – Visada Egzistuojantis Vienas?

 

A.: Vėl Aukštesnės Esybės painiojamos su Sielomis kūnuose, ar tai būtų kraujo linija ar ne. Aukštesnės Esybės ir Sielos – skirtingos būtys.

 

Aukštesnės Esybės neįeina į kūnus šioje eroje (kuri trunka ilgiau, nei jūs manote), jos bekūnės ir nejaučia šio pasaulio taip, kaip mes.

 

Sielos kūniškos, mes esame šioje materialioje/fizinėje plokštumoje ir kaip realybę jaučiame jos žemus dažnius, nors ir mes galime pakilti virš jos ir pažinti aukštesnę karalystę.

 

Aš turiu tai trumpai paaiškinti: jūs nesate kūne, bet apimate/apgaubiate jį, patys būdami kitame nematomame kūne, sudarytame iš panašių kaip Siela (o tai jūs) elementų, bet šis nematomas kūnas yra susipynęs su fizine plokštuma (labai svarbu, kad jūs tai suvoktumėte) ir su matomu kūnu jungiasi iš nematomo kūno smegenims, širdžiai ir nugaros sritims perduodamos energijos ryšiais, taip mes (Sielos) galime valdyti kūną bei jo funkcijas ir pažinti šį pasaulį.

 

Sielos yra dvilypės, tai reiškia, kad jūs esate dar ir kažkur kitur, laukdami susivienijimo kitoje karalystėje.

 

Panašiai kaip ir jūs, dalis kraujo linijos atstovų neatlieka savo pareigų ir dėl to kenčia nuo pasekmių.

 

Daugelis kraujo linijų to taip pat nežino.

 

„Plyšio“ nėra ten, kur jūs manote. Jis yra asmenybės lygyje, taikoma ne tik jums, bet ir man.

 

Aš priklausau tos frakcijos mažumai, kuri vis mažėja.

 

Aš paaiškinau, kodėl žodžio „dievas“ nedera vartoti dėl prasminių spąstų. Vienasai yra Visada Egzistuojantis, Tyras, Geras ir iš tikrųjų Vienas, kuriantis Gėrį.

 

K.: Insaideri. Ar jūs čia sakote, kad „senieji“ keliai pagrįsti tiesa ir yra teisingi? Ar mes turime ieškoti senųjų kelių ir jais eiti? Ar mums reikia siekti darnos su „Motina“? kas labiau domina Vienatinį Dievą – mūsų širdys ar protai? Ir kas iš jų tvirtesnis?

 

Ar verta skirti dėmesį Jėzaus mokymui apie meilę?

 

Visi drauge mes stipresni už jus ar ne?

 

Ar mes esame šiame kalėjime dėl savo „nuodėmingos“ prigimties ar dėl supratimo stokos?

 

A.: Pirmieji žinių šaltiniai yra arčiau Tiesos, nei vėlesni. Prisiminkite vilneles kūdroje, kai ką nors įmetate: kuo toliau nuo centro sklinda bangelės, tuo jos mažesnės, kol galų gale išnyksta.

 

4000 metų atgal sąlyginai nėra seniai šios eros matu.

 

Neteisingi vertimai, neteisingos interpretacijos/priedai, ištrynimai klaidins jus. Todėl siekite Visatos Proto, kuris padės tiesą atrasti, o vėliau ją tiesiogiai perduoti toliau.

 

– Būkite Darnoje su visu tuo, ką jums teikia Dievo Įstatymas, ir kas buvo sukurta mūsų sugrįžimui suvokti, neverčiant to į žmonių terminus.

 

– Dieviškasis Vienas YRA, čia nėra jokių „domisi“, „nori“ ir t.t., nors ir Jo emanacijos/apraiškos/bruožai gali veikti kaip Vienasai. Mes neturime Proto, mes galime sąveikauti su Protu, kuris gali sudaryti sąlygas mums būti išvien su Juo.

 

Turėti kažką reiškia valdyti tai, valdyti reiškia vadovauti tam ar, mažiausiai, kontroliuoti… Mes nevadovaujame Protui ir Jo nekontroliuojame.

 

Daugiausiai painiavos kelia naudojimasis intelektu ir Proto turėjimas, nes intelektas tėra Proto suteiktas instrumentas.

 

Siela turi skirtingas esmes, ji susideda iš tam tikrų „dalių – futliarų“, tačiau tai yra viena esybė. Vieną iš jų galima vadinti Širdimi, tai yra tai, kas jungia mus su Gyvybės šaltiniu, kurį mums suteikė Vienasai, naudodamasis savo emanacijomis.

 

Visos esybės yra vienodai svarbios.

 

– Perskaitykite tai lėtai: meilė nėra tai, kas suprantama žmonių terminais, tai iškreipta versija. Tikrojo Kristaus mokymas nėra Jėzaus iš Nazareto mokymas, tačiau pastarasis pritaikė daug iš pirmojo (aš atsimenu, vėl nekartočiau, bet šis kontekstas to reikalauja). Kristus turėjo kitą vardą, bet aš naudosiuosi šiuo, nes žmonės prie jo įpratę. Žinia yra čia nuo to laiko, kai tikrasis Kristus apsireiškė Pats skirtingoje eroje nei mūsų. Jėzus iš Nazareto buvo mūsų eros dalis. Krikščionybė skelbia ją kitaip ir iškreiptai.

 

Be tikrojo Kristaus apsireiškimo Žemėje mes nežinotume, kaip grįžti prie Dievo Įstatymo, kuris per Visatos Protą leidžia mums pakilti. Tai ir atskleidė tikrasis Kristus. Kur mes esame, kodėl, kas, kaip, kokie, kada – visa tai Jis atskleidė pagal Gerojo Vieno Valią ir tikrajam Kristui turi būti skiriamas visas garbinimas, tai lemtinga aplinkybė. Jam nereikia jūsų garbinimo, Aukštesnėm Esybėm nieko nereikia iš mūsų dabartinėje formoje, bet toks yra būdas pranešti, jog jūs Tai suvokiate. Jums reikalingas pripažinimas, kurį Tai jums užtikrina.

 

– Dievybė gali padaryti 1 žmogų visapusiškai stipresnį už visus kitus drauge sudėtus.

 

– Man leista pasakyti, kad jūs vis dar esate čia dėl nepakankamo susivokimo. Mąstydami negalvokite „mes“, bet „aš“. „Mes“ ateis vėliau, kitoje karalystėje.

 

K.: Jei „Kristus“ atėjo kitoje eroje, kodėl jam nepasisekė?

 

A.: Galvokite, ką kalbate, jūs kenkiate sau. Tikrasis Kristus sėkmingai atliko savo pareigą iki galo ir dabar jūsų eilė. Jei jums nepasiseks, nekaltinkite Dievo. Dievas nekaltas dėl Žemiškų reikalų.

 

Kai jūs persikaitinate Saulėje, ar kaltinate Saulę, kuri palaiko gyvybę Žemėje ir ne tik, ar kaltinate save, kad nieko neveikdamas per ilgai gulėjote saulės atokaitoje?

 

Insaiderio pareiškimas:

 

Tai mano paskutinis pranešimas.

 

Tai vyko pagal Dievo Įstatymą, kuris aukščiau mano šeimos ar bet ko Žemėje ir kitur. Mažuma perduoda tai pagal Aukštesnių Esybių įsakymą, supraskite tai.

 

Yra 2 nepageidaujami judėjimai, apie kuriuos man žinoma.

 

Aš pasilikčiau ilgiau, bet dauguma temų jau aprėpta.

 

Aš atsakiau tiek, kiek man buvo leista ir paprasčiausiu man prieinamu būdu.

 

Dėl šios priežasties aš turėjau rašyti greitai.

 

Jei jūs apsispręsite:

 

Kasdien dėkokite Gerajam Vienam, kuriame visa turi savo būties pradžią, už Jo Dieviškąjį Įstatymą, suteikiantį jums progą grįžti į savo tikrąją būseną, į karalystę, kuriai jūs iš tiesų priklausote, už Jo Būtinybės galią, taikančią pagrįstus pataisymus, kuriuos jūs kasdien patiriate.

 

Šlovinkite Aukštesnes Esybes, kurios veikia pagal Dievo Įstatymą, kurios yra Vieno pasireiškimai/emanacijos už Gyvybės priemonių suteikimą visose srityse, už jų palaikymą ir šių priemonių suteikimą mūsų labui, už kelrodį link išlaisvinimo ir kitką.

 

Kreipiantis į Dievybę (perskaitykite dar sykį) rūpestingai rinkitės žodžius, nereikalaukite, nepasakokite, nemaldaukite, neįsakinėkite, nesiūlykite, neklauskite… … tai yra pasibjaurėtina, paprasčiausiai pasakykite ir vykdykite savo pareigas.

 

Supraskite klausimus, kuriuos iškėliau jums atsakydamas, aš pasakiau daugiau, negu jūs perskaitėte, perduokite tai kitiems.

 

Grįžkite.

 

Išvados

 

Ši tema giliai sujaudino daug žmonių, tai buvo pastebima iš pranešimų, į kuriuos Insaideris retai atsakydavo, taigi jie liko be atsakymų, nes Insaideris nekreipė dėmesio į komplimentus, šlovinimus, padėkas, įžeidimus, neapykantą, baimę.

 

Daug kas būtų atsikirtinėjęs, bet Insaideris sutelkė dėmesį į kiek galimą didesnę informacijos sklaidą, o ne ginčus.

 

Ar jis iš tikrųjų buvo Insaideris?

 

Gal tik melagingas pokštas?

 

Kodėl pasitraukė, praėjus vos kelioms dienoms, juk pikto pokštininko tikslas turėtų būti dėmesys ar dezinformacija, besitęsianti savaites, mėnesius ir ilgiau, kaip daro kiti?

 

Kaip pasakytų Insaideris: „Rinktis Jums“.

Rekomenduojami video:


2500
9 Comment threads
5 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
salomeja111

Perskaiciau viska saziningai, atidziai. Sakoma, kad reikia paciam nuspresti, kas tiesa, kas ne. Gal ne visa informacija, bet toks jausmas, kad “puolamas” labiausiai Kristus. Daug filosofiniu atsakymu, kurie tikrai aiskiai neatsako i daugeli klausimu. Galbut vertimo klaidos. Ta prasme, gali manyti ir vienaip, ir kitaip. Ar tame ir yra “pasirinkimas”? Dar vienas dalykas uzkliuvo. Jei musu sielos yra visai atskiras dalykas nuo kuno (tik apima), kodel mes sergame ir esam tokie priklausomi nuo jo? Kartais pagalvoju, kad yra daug teisybes filme “Matrica”, juolab kad ne taip seniai mokslininkai irode, kad “juodoji materija” veikia kaip holograma. Bet holograma tai sistema, kuri… Skaityti daugiau »

Pyktis.

Kodel kazkokiam “elitines seimos” atstovui reiktu savo vergams kazka aiskinti? Gal sazine prabilo? ;D Kazkokio meslo prirasyta. Cia belekas su lakesne fantazija gali prikeverzot tokiu veju.
Kaip Inkognito kliedejo apie ateivius,galaktikos taryba ir pan brieda. Taip ir cia belekas.

Siela

>> reiktų savo vergams kažką aiškinti?

dauguma teologijų teigia, kad: “žmogus į žemę pateko patirti”. kitaip tariant ne “vergauti”, o “tobulėti”.

tokiu atveju žmogui reik palikti laisvę pažinti, laisvę klysti. tiesioginiai nurodymai netinka, nes trigdo laisvo pažinimo idėja. maždaug apie tai kalbama.

DreamsWatcher

oho kiek cia besidominanciu Insid3riu vaje jaje kaip smagu gaila vat tik is perskaitytu komentaru jusu rasytu gal keli tik vos vos supranta ka perskaite(tai yra insaiderio parasytus zodzius is sesiu kapmpu skirtingu laiku bus skirtingai suprastas bet vistiek tai bus tiesa ir tikslu) bet kiek vis pamastau ir del tiek verta buvo pasirodyti insaideriui nes… pasikeite galybe zmoniu visame pasaulyje

Sudomintas

Skaičiau jo naujausius atsakymus į klausimus, buvo kažkas apie pasaulio pabaigą, tai jis sakė, kad jei mėgsti pasaulio pabaigas 2012 teks nusivilti, bet 2023-2027 tau tikrai patiks :D

antinuj

pritariu tau, kazkas tikrai cia ne taip, lyg kazkoks budizmas…:)

Deep space

zodziu papuolem mes cia ir visi pamatysim kas bus toliau ir visa tai tikra, niekur nuo to nepabegsim

vova

jei ka tai insideris vel grizo ir vel atsakineja i klausimus…

minde

kur jis grizo? :D Pats ieskojau tame forume ir nieko naujo nera ;D

Vyts

godlikeproductions.com/forum1/message1475710/pg1

minde

pfff… as irgi galiu uzsireginti kur nors parasyti jog stai as insaideris grizau ir atsakysiu jums i klausimus ;D

antinas

Villy tas vaiko gymimo aprasymas kai siela reinkarnuoja labai primena budizma, taip pat pateikiami atsakymai labai primena budizma ne kaip religija, o kaip filosofija. O kad ne krikcioniskas, o kazkoks kitoks tikejimas tai tas nuolatinis kristus kaip ir nekristus, dievas bet ir ne kaip dievas ar pan.

antinas

I dali perskaiciau atidziai, II ir III greiciau, IV perbegau akimis, o V isvede is kantrybes. Reziume: panasu, kad kazkoks budistas (gal ir kitas tikejimas) pagaliau nusipirko kompiuteri ir neblogai pasismagino :)

Villy

Man cia is viso nepamasu, kad jis atstovautu kokiai nors religijai, nes sake tik viena dalyka: tiketi Dievu ir niekuo daugiau, prie ko cia budizmas ar kitas tikejimas?

Taip pat skaitykite