Energetinis antrininkas

Paskutiniai tyrinėjimai rodo, kad žmogų ir kitus biologinius objektus supa struktūra, turinti tam tikrą formą ir galinti keistis, priklausomai nuo įvairių faktorių. Šis savotiškas energetinis kokonas buvo pavadintas “infoenergetiniu antrininku”. Nustatyta, ir tai patvirtina rusų mokslininkų A. Medelianovskio, A. Ocharino, N. Sočevanovo, kai kurių Peterburgo ir Maskvos mokslininkų kolektyvų darbai, kad žmogus valios pastangomis gali atskirti savo informacinį energetinį antrininką, pasiųsti jį bet kokiu nuotoliu ir gauti tokiu būdu informaciją, nepriklausomai nuo erdvės ir laiko. Prietaisais užfiksuoti šio antrininko atsiskyrimo nuo žmogaus momentai.

 

Taip pat patvirtinta, jog žmogaus mintys turi tam tikrą energetinį ekvavilentą, leidžiantį perkelti jas į materialų veiksmą.

 

Žmogus, kaip gamtinė vientisa sistema turi turėti nuolatinę energijos atsargą. Nelogiška manyti, jog ši sistema gyvybinės veiklos metu išskiria energiją, kuri tiesiog spinduliuojama į išorinę aplinką – tai prieštarauja gamtos dėsniams. Objektyvūs duomenys rodo, kad žmogaus organizmas spinduliuoja ne tik žinomus mums fizinius laukus. Visas šių laukų rinkinys galiausiai sudaro sudėtingas struktūras, supančias žmogaus kūną, turinčios įvairią konfigūraciją ir paskirtį.

 

Įdomiausia iš jų yra minėtasis energoinformacinis antrininkas – tai kiekvieno konkretais individo energetinė matrica, susidaranti susifokusuojant visiems fiziniams laukams – tiek kiekvieno atskiro organo, tiek viso organizmo aplamai. Ši energetinė matrica – tai rezonansinė zona ir turi savyje griežtai individualią informaciją apie organizmo būklę ir jo tolimesnes galimybėmis. Taip pat jinai atlieka ir nuosavas funkcijas, aktyviai dalyvauja mąstymo ir sistemos savireguliacijos procesuose. Yra duomenų apie jos formą ir struktūrą, kuriuos galima patikrinti naudojant prietaisus.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Energoinformacinis antrininkas turi išėjimo būseną, kuri realizujasi trimis atvejais : stichiniu, dirbtiniu ir klinikinės mirties atveju. Išeinant antrininkui, sutrinka priežasties pasekmės ryšiai, jis sugeba judėti laike. Maksimalus atsiskyrimo laikas – 6-8 val, po to prasideda klinikinė mirtis ir apvalkalo perkodavimas. Atsiskyrimo būsenoje žmogus praktiškai nesugeba valdyti organizmą, be to, asmeninis “aš” persikelia į antrininką. Tai reiškia, kad žmogus per savo antrininką gali ne tik matyti ir girdėti, bet ir “nuskaityti” emocinį foną, fiksuotą ir nefiksuotą mintį, taip pat priimti informaciją lygmenyse, dar nežinomuose šiuolaikiniam mokslui.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Surastas metodas ir žinomas mechanizmas dirbtinai atskirti energoinformacinį antrininką, taip pat sukurtas jo valdymo metodas. Šiame darbe panaudojami žmonės su vidutiniais statistiniais duomenimis, neparuošti pagal kokias nors specialias metodikas. Be to, įjungiama sistema – tarpininkas ( percipientas ) ir vedantysis ( induktorius ). Metodika leidžia išvengti negatyvių energetinių, psichologinių pasekmių tyrimų dalyviams, tuo ji skiriasi nuo kitų.

 

Šis metodas leidžia iš kito kampo tyrinėti procesus, vykstančius žmogaus organizme ir paaiškina ne tik vienos ar kitos žmogaus psichinės būklės mechanizmus, bet ir natūralaus biosistemos judėjimo erdvėje ir laike galimybę. Taip pat atsiskleidžia nauji energoinformacinės sąveikos būdai.

 

Bet koks protas turi turėti savo pagrinde vieningą gamtinį pradą. Žinoma, kad žmogaus smegenys nežino lingvistinių barjerų. Galima daryti išvadą, kad smegenų “kalba” ir turi savyje tą bendrą pradą, vadinasi, bendravimas galimas ir su kitu protu be kokių nors techninių priemonių.

 

Istoriniai pavyzdžiai ir šiuolaikiniai tyrinėjimai rodo, kad mus supančiame pasaulyje egzistuoja su niekuo nesusiję informacijos šaltiniai ir metodai prisijungti prie jų. Tokiu būdu gaunama informacija yra labai įvairi, pakankamai patikima, kartais turi prognostinį pobūdį. Įvarios hipotezės apie šių šaltinių kilmę mini “kartų atmintį, genetiškai įdėtą į žmogų, taip pat planetos vieningo lauko egzistavimą, dar – kontaktus su nežemišku protu.

 

“Grupės 2”, užsiimančios kontaktais su nežemišku protu kolektyvo turima informacija leidžia daryti išvadą, kad išvardinti reiškiniai realiai egzistuoja ir kad juos galima identifiluoti.

 

Bendravimo su šiais šaltiniais būdai labai įvairūs, bet jų esmė glūdi energoinformaciniame antrininke, o apskritai tie būdai – tai tik dviejų pagrindinių metodų variacijos.

 

Pirmasis metodas – taip vadinamas autoišėjimas – žmogus savarankiškai gauna priėjimą prie informacijos, turėdamas įgimtus ar įgytus ekstrasensorinius gabumus. Pasijungimas prie šaltinio gali būti nesąmoningas ir sąmoningas – spontaniškai, nedalyvaujant žmogaus valiai, bet gali būti ir žmogaus valdomas. Tokių žmonių-fenomenų yra gana ribotas skaičius, nors pastebima jų daugėjimo tendencija. Autoišėjimo reiškinys pagimdė daugybę prietarų, tapo daugybės atšakų, einančių nuo egzistuojančių religijų, atsiradimui. Šis metodas pavojingas žmogaus sveikatai, sukelia pačius įvairiausius psichinius nukrypimus.

 

Antruoju atveju naudojama jau minėta sistema “tarpininkas-vedlys”. Tarpininkas – įprastas žmogus. Vedlys kontroliuoja pasijungimo prie šaltinio situaciją ir užtikrina tarpininko saugumą. Metodas ir informacija – patikimesni. Šis metodas jaunesnis už autoišėjimą, tačiau irgi turi gerai atsekamas istorines šaknis. Pastaruoju metu jis tapo viso pasaulio mokslinių sluoksnių įdėmaus dėmesio objektu.

 

1985 atliekant energoinformacinio antrininko erdvinio perkėlimo praktiniam eksperimentui, su tarpininku atsitiko tai, kas nebuvo numatyta. Jam pasakojant apie stebimą įvykį, staiga pasikeitė balsas, kalbos maniera, per kūną nuvilnijo drebulys. Tarpininkas ėmė greitai sakyti tekstą, kuriame buvo kalbama apie judėjimo laike saugumo priemones ir apie kosmines normas. iš kalbos susidarė įspūdis, jog eksperimentatoriai pažeidė kai kurias iš išvardintų nuostatų. Palaipsniui su informacijos šaltiniu buvo užmegztas dialogas, t.y. šaltinis ne tik davė patarimus, bet ir uždavinėjo klausimus, kurie kartais įstumdavo pokalbio dalyvius į aklavietę.

 

Būdinga, kad tarpininko žinių lygis absoliučiai neatitiko gaunamos informacijos lygiui. Informacijos pateikimo būdas nebuvo būdingas nei konkrečiam žmogui, nei žmogui aplamai. Tarpininkas gaudavo informacija dviem rakursais – spalvotą holografinį vaizdą ir ryškiai išreikštą informacinį srautą fiksuotos minties lygmenyje, tuo pat metu pastebimai nuslopstant paties tarpininko mintis ar aplamai užgestant sąmonei.

 

Buvo jaučiamas stiprus išorinis poveikis dalyvių atžvilgiu, pasireiškiantis švininiu sunkumu visame kūne, stipriu spaudimu smilkinių srityje, atminties sutrikimais, baimės, neturinčios realios priežasties, jausmu. Kai kurių dalyvių namuose pasitaikė poltergeistų. Vėliau šie reiškiniai buvo pašalinti. Taip pat užfiksuoti tiesioginio poveikio prietaisams ir žmogaus organizmui faktai. Tolesnė praktika parodė, kad ruošiant tarpininkus, nepriklausomai nuo žmogaus asmenybės ir geografinių sąlygų, minėto šaltinio požymiai nesikeičia. Apibūdinti jo materijos formą tarpininkui nesisekė trejus metus, nors jis tą formą matė, bet apsakyti negalėjo : “kažkas, ko nėra su kuo palyginti”.
 
Autorius: Aleksandras Gurovas

Rekomenduojami video:


2500
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Aleksandrui Gurovui

Kuo skiriasi prieveiksmių „aplamai“, „apskritai“ ir „bendrai“ reikšmės?

Aplamai padarytas iš būdvardžio aplamas, o šis reiškia „paviršutiniškas; neapdairus, žioplas“ (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius, 2000, p. 28). Vadinasi, išgirdę: Jis dirba aplamai, suprantame, kad jis dirba paviršutiniškai.

„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (Vilnius, 2000) teikiama antroji prieveiksmio apskritai reikšmė „bendrais bruožais: Apskritai kalbant, darbu esu patenkintas; Apskritai, jis išsilavinęs žmogus“ (p. 34).

Bendrai padarytas iš būdvardžio bendras, o jo antroji reikšmė „kartu daromas, atliekamas“ (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius, 2000, p. 78). Pvz.: bendrai gyvename; darbą padarysime bendrai.

Bendrai nevartotinas išvadiniu (apibendrinamuoju) žodžiu: Bendrai (taisoma Apskritai) jis neblogas žmogus.

nesidalinsiu

Gerbiamasai, matyt papuolete i laiko ‘kurmiarausi’ ir atsidurete visai ne ten, kur jums reikia…

Taip pat skaitykite