Aryana Havah “Inuaki. Reptilija Manyje” (VII)

A.: Sakei, kad šiandien norėtum pakalbėti apie Žemę.
D.: Taip, aš norėjau tau papasakoti, kad tai, kas atsitiko Inua planetoje, vyksta ir Žemėje. Aš kalbu apie kolonizaciją.
A.: Kas mus kolonizavo ?
D.: Tie patys Annunakai. Tai įvyko maždaug prieš penkis šimtus tūkstančių metų. Į Žemę atskrido kosminis laivas ir paėmęs dirvos ir vandens mėginius, jis išskrido tam, kad vėliau grįžtų kartu su kitais, kurie čia įsikūrė.
Tikslas buvo toks pats – išnaudoti gamtinius išteklius. Grįžę jie dar atsivežė Inuakų iš Inua. Išmokinti vietinius gyventojus dirbti su jų sudėtingą technika buvo per daug sunku, todėl jie ir atsivežė darbui Inuakų. Jie pradėjo dirbti, bet buvo aiškiai matyti, kad tik tos jėgos nepakanka. Vėliau Inuakai sukilo. Dėl to Annunakam teko įtraukti į darbus ir žmones. Paaiškėjo, kad jie negali net lygintis su Inuakų sugebėjimais. Jie tik viską maišė ir gadino. Tokiu būdu žemės gyventojai buvo genetiškai pakeisti, tik kodas paimtas ne iš Annunakų, bet Inuakų.
A.: Nori pasakyti, kad mes broliai ?
D.: Taip.
A.: Mes tikrai turime jūsų DNR ?
D.: Taip, jūsų rūšis egzistuoja dėka mūsų. Ant tuo metu egzistavusio žemėje DNR kodo buvo uždėtas mūsų genetinis kodas. Taip atsirado šiuolaikinė žmonių rasė.
A.: O kodėl mes į jus nepanašūs ?
D.: Annunakai visada išlaikydavo išorinę išvaizdą atitinkančią tą planetą.
A.: Mokslininkų tarpe egzistuoja hipotezė, pagal kurią, tam tikru evoliucijos metu, žmonių DNR patyrė pakeitimus, ir kad planetos mastu mes turime bendrą moterišką ląstelę, kurį egzistavo Afrikoje prieš 180-300 tūkstančių metų.
D.: Taip. Tai tiesa. Tada įvyko pirmasis genetinis pakeitimas.
A.: Pirmasis ?
D.: Taip, kadangi maždaug prieš keturiasdešimt tūkstančių metų, Annunakai mums uždėjo dar ir savo genetinį kodą. Nes tada žmonės buvo pradėję suprasti kas jie. Todėl Annunakai pagalvojo, kad jeigu genetiškai mes busime jiems artimesni, mes juos priimsime.
A.: Tai mūsų kodas sudarytas iš Inuakų, Annunakų ir primityvaus žmogaus ?
D.: Taip.
A.: Bet tada pagal logiką gautųsi, kad mes labiausiai Annunakai.
D.: Ne, kadangi naujo genetinio pakeitimo nepavyko atlikti visiems. Įvyko susimaišymas ir kai kas gavo daugiau DNR iš Inuakų, o kai kas daugiau iš Annunakų. Tuo pačiu metu žemėje gyvena ir grynakraujai Annunakų palikuonys.
A.: Bet dabar mes daugiau ar mažiau vienodi.
D.: Ne, viskas vyksta pagal tas pačias taisykles. Ir toliau vyksta genetiniai eksperimentai ir kryžminimai. Taip pat egzistuoja ir grynakraujės šeimos.
A.: Nori pasakyti, kad egzistuoja šeimos, kurios gerbia savo kilmę ir neleidžia kraujomaišos ?
D.: Taip.
A.: O kas atsitiko su Annunakais, kai jie išskrido ?
D.: Jie neišskrido, jie čia, tarpe mūsų, tik kaip ir Inua planetoje, jie pasislėpė.
A.: Aš jau girdėjau tą teoriją, tik negaliu patikėti.
D.: Aš nieko nenoriu įtikinėti, tik noriu pasakyti, kad jie valdo pasaulį, žinoma, iš pogrindžio ir jie yra šio pasaulio tikrieji valdovai.
A.: Sakyk, o tie Annunakai panašūs į reptilijas, tik dvikojai ?
D.: Taip.
A.: Aš girdėjau, kad yra žmonių kurie juos vadina reptilijų rase.
D.: Vadink juos kaip nori. Bet jie – tikrieji Annunakų palikuonys.
A.: Aš žinau šią teoriją, bet ja sunku patikėti. Niekas jų nematė ir tiksliai nežino.
D.: Žino. Juos visi žino. Valstybių vadovai, jų patarnautojai. Mes tik mažuma.
A.: Kaip suprantu, mes iš jų gavę tik mažą dalį DNR kodo.
D.: Ne tik tai. Dar ir dalį smegenų, kuri atsakinga už agresiją ir negatyvius jausmus.
A.: O kaip tu matai, kad jie mus valdo ?
D.: Maždaug prieš 6500 metų Annunakai nusprendė atsitraukti dėl masiškų sukilimų. Tik ne tikrąją prasme. Jie nusprendė dirbti iš pogrindžio. Todėl jie organizavo kelias slaptas organizacijas ir apibendrino kelis mūsų pagrindinių religijų nuostatus, apmokė šventikus ir išsiuntė juos į pasaulį pamokslauti. Įvedė dogmas ir iškreiptus tikėjimus. Tai puikiai save pateisino, kadangi žmonės pradėjo juos garbinti ir jų klausyti.
A.: Išeitų, kad visi tikėjo tam tikra doktrina.
D.: Jie tiesiog išrinko kelis žmones iš giminės, kuri buvo arčiausiai pagal kraujo ryšius, tik jie žinojo teisybę. Tie asmenys, per gerai atidirbtus ritualus, vykdė žmonių aukojimus. Kraują ir organus jie atiduodavo savo Viešpačiams.
A.: Senais laikais tikrai buvo vykdomi aukojimai, tik juos aukodavo dievų garbei.
D.: Jie ir buvo tie dievai. O tie ritualiniai aukojimai vykdomi ir dabar. Suprask, jie nuo to priklausomi – tai jų maistas. Be to vienas iš slaptų organizacijų tikslų yra žinių perdavimas. Šiuo metu tos okultinės bendruomenės egzistuoja visame pasaulyje ir visose socialinėse sferose.
A.: Kaip jiems tai pavyksta ?
D.: Per valstybės pareigūnus, kai kurias organizacijas ir firmas, per bankų sistemą, kariuomenę, policiją, įstatymus, švietimo įstaigas ir žiniasklaidą. Jie – visur, dėka tų, kurie jiems tarnauja. Jie juos apmokė ir tie žmonės savo ruožtu apmoko kitus ir taip toliau. Jie – tie, kurie šiuo momentu valdo mus ir visą pasaulį.
A.: Ir vis tik, kaip jiems tai pavyksta ?
D.: Jie labai sena rasė. Jų žinios begalinės ir labai gerai suderintos. Jie valdo materiją, žino visus Visatos aspektus ir puikiai nusimano astrologijoje. Jie gali valdyti žmogaus protą, orus, energijas, sielos būsenas, žodžiu, gali padaryti viską ką nori, kaip nori ir kiek nori, ir taip dažnai, kaip jiems to reikės. Jie panaudojo religiją įvesdami iškreiptus melagingus tikėjimus, reikalingus jiems. Jie privertė žmones patikėti, kad astrologija ir aukščiausios žinios yra sugalvotos velnio. Jie paskleidė mintį, kad sapnai ir vizijos nuo velnio, nors velnias, taip kaip mes jį matom ir įsivaizduojam, visai neegzistuoja, o sapnai ir vizijos ateina iš Visatos, Matricos. Visose Žemės vietose, kur egzistuoja teigiamos energijos ar galimybė jas perduoti, jie pristatė namų ir pastatų siekdami tai sunaikinti. Jie negali leisti, kad pasikeistų situacija, per kurią jie mus įvedė į visiško bukumo būseną. Jie mus valdo per religiją, kurią naudoja kaip labai efektyvią priemonę išplauti smegenims ir sunaikinti intuicijai. Taip pat per politiką ir, svarbiausia, per finansinę sistemą. Tiesą sakant – jie mūsų pinigai. Jie suteikia mums maistą, šilumą, pastogę, mokyklas, atostogas, sveikatą, visiškai viską. Valdančios ir karališkosios šeimos – jų tiesioginiai palikuonys. Mūsų prezidentų venomis teka jų kraujas. Viskas vienaip ar kitaip susiję su tomis okultinėmis organizacijomis.
A.: O valdančios šeimos ir prezidentai tai suvokia ?
D.: Taip, jie žino apie savo kilmę, gerbia ją ir visiškai paklūsta organizatorių valiai. Jie – tie, kurie manipuliuoja mumis ir valdo mūsų gyvenimus. Mes gimstam, gyvenam, dirbam ir mirštam dėl jų.
A.: Bet juk turėtų egzistuoti kokios dvasinės struktūros, kurios apie tai kalba ?
D.: Taip ir yra. Tik kai kurios iš jų finansuojamos iš tų pačių šaltinių, specialiai tam, kad turėtų priėjimą prie informacijos ir ją iškreiptų.
A.: Reiškia, kad mes esame uždarame rate. Ką mes bedarytume, vistiek liekame vergais.
D.: Mes turime klausytis savo sielos. Tai svarbiausia. Niekas negali būti aukštesnis pagal sukūrimą. Mes visi lygūs. Būtent todėl niekas neturi teisės nurodinėti mums, ką galvoti ir į ką tikėti.
A.: Ir vis tik mokslas yra naudingas, dėka jo mes ištobulėjom, sugebėjom suprasti įvairius dalykus.
D.: Mokslas visiškai priklauso jiems. Jis užėmė religijos vietą. Šiuolaikinis mokslas neturi nieko bendro su Matricos Tiesa. Šitas mokslas buvo sukurtas, išrastas būtent tam, kad suklaidintų, kad priverstų mus patikėti tuo, kas jokiu būdu nesiriša su realybe. Tam tikru žmogaus evoliucijos etapo metu, kilo abejonių dėl religinių doktrinų teisingumo. Tada Annunakams teko rasti kitą būdą, kad galėtų toliau dominuoti, kvailinti ir versti tikėti į tai, ką reikėjo, kad būtų tikima. Taip atsirado mokslas.
A.: O ko jie bijo ?
D.: Jie bijo, kad žmonės prabus ir suvoks, kad jie gyvena nepriklausomai nuo kūno ir yra dalis visuotinės sąmonės, kad jie laisvi ir neapriboti taip pat kaip ir pati kūrinija.
A.: Nu ir kas, kad jie suvoks. Kas atsitiks ? Nieko.
D.: Žmonės įveiks juos ir išvarys. O problema tame, kad jie neturi kur eiti. Jų planeta sunaikinta, o priėjimas prie kitų dangaus kūnų užblokuotas. Jie pasiekė tašką, kuriame Matrica pakeis juos kaip rūšį, pirmiausiai, privesdama juos prie išnykimo ribos, o paskui transformuos. Jie to nenori. Jiems baisu.
A.: Ir man vis tiek neaišku, kaip jie gali daryti viską ką nori. Kaip jų niekas ne demaskuoja ?
D.: Kas juos gali demaskuoti, kai jie viską valdo. Visiems, kurie bando ką nors pasakyti, tuoj pat pritvirtinamos etiketės „šarlatanai“, „bepročiai“ arba tiesiog „blogiečiai“. Mūsų vadovai sukūrė tiesiog puikią programą valdyti sąmonę ir jausmus. Mums aiškina, ką galvoti, į ką tikėti, kaip reaguoti, ką valgyti, ką gerti, ko klausyti. Viskas suplanuota, apskaičiuota ir vykdoma be priekaištų. Niekas neprasprūdo pro jų dėmesį. Tik pagalvok, jei koks mokslininkas padarys atradimą, kuris jiems netinka, tuoj atsiras šimtas mokslininkų jam prieštaraujančių. Bet jeigu JIE sugalvos paleisti į rinką išradimą, tuoj atsiras šimtai mokslininkų, kurie juos palaikys. Iš tiesų, egzistuoja žmonės, kurių neapkvailino, kurie tiki gėriu ir tai parodo, bet jie atstumiami, iš jų juokiamasi, klijuoja etiketes, šalina per nelaimingus atsitikimus, netikėtas mirtis arba „savižudybes“. Viskas apskaičiuota iki smulkmenų, viskas stebima.
A.: Gerai, bet jeigu dauguma žmonių galvotų kitaip. Jie negalėtų nieko padaryti. Negali gi jie išžudyti visų. Manau ir šitoje sistemoje egzistuoja žmonių, kurie žino tiesą ir norėtų ja pasidalinti.
D.: Tie, kurie žino teisybę ir norėtų ją papasakoti kitiems – pašalinami. O kas dėl daugumos…dabar su tuo sudėtinga. Mus kontroliuoja ne tik veikdami mūsų smegenis, bet ir chemikalais.
A.: Chemikalais ?
D.: Visos cheminės medžiagos, kurios dedamos į vandenį ir maistą, konservantai, maistiniai papildai, vaistai – sukurti specialiai tam, kad priverstų žmogaus smegenis reaguoti tik į tam tikrus dirgiklius, o tiksliau, nereaguoti.
A.: Bet vaistai juk gelbsti gyvybes.
D.: Taip, kai kurie. O kiti buvo sukurti tam, kad atskirtų žmogų nuo Pirminio Šaltinio.
A.: Labai sunku tuo patikėti. Ką mes darytume be antibiotikų, skiepų ?
D.: Skiepai – pati didžiausia apgavystė. Jie paveikia imuninę sistemą. Aš labai blogai jaučiaus po paskutinio karto, kai mane privertė pasiskiepyti. Aš puikiai mačiau, kaip įvesti mikrobai apipuolė mano čakrų sistemą, kad galėtų išsisklaidyti po visą kūną, paveikdami limfinę sistemą.
A.: Bet juk vaistai padeda.
D.: Taip. Bet galima ir be jų. Iš tiesų jie padaro daugiau žalos, nei padeda. Liga – tai perspėjimas, kad kažką darome neteisingai. Galbūt, ten kur tu gyveni, vietovė užteršta, gal maistas netinka, galbūt mintys ar jausmai neteisingi. Vietoje to, kad gertume tabletes, reikėtų išanalizuoti visą tai. Tabletės, kaip aš matau, veikia tik pasekmes, bet nepanaikina priežasties. Kai tu išgeri tabletę, ji išsiskaido organizme pavirsdama į energiją. Ta energija būna įvairi, priklausomai nuo tabletės sudėties. Kūne ji pradeda reguliuoti sekreciją, ją susilpnindama arba pastiprindama. Tai veda prie pagerėjimo, bet iš esmės tai neteisinga. Organizmas susitvarkytų žymiai geriau jeigu pašalintume ligos priežastį.
A.: Bet juk antibiotikų atradimas buvo labai svarbus.
D.: Taip, bet dabar ir tuo manipuliuojama. Kuo daugiau antibiotikų geri, tuo labiau organizmas stengiasi nuo jų apsiginti, net iki tokio lygio, kad iš vis nustoja į juos reaguoti. Mikrobai ir virusai yra mūsų gyvenimo dalis, jie – dalis planetos. Mes gyvename kartu nuo pat pradžios. Mes turime juos priimti ir mūsų kūnas tai žino. Jis žino, kad viskas apskaičiuota.
A.: O Annunakai, kurie, kaip tu sakai, mus valdo, kur jie dabar ?
D.: Jie gyvena čia, su mumis. Pasislėpę nuo mūsų dabartinio sugebėjimo matyti ir suvokti. Lyg gyventų kitame išmatavime, bet gyvena jie čia ir dabar. Jie aktyviai dalyvauja mūsų gyvenime tik mes niekaip negalim paveikti jų.
A.: O kur konkrečiai jie yra ?
D.: Jie turi milžiniškas požemines bazes, panašias į miestus. Ten jie ir gyvena. Bet jų labai daug ir paviršiuje, jie visą laiką tarp mūsų tik mes to nesuprantame.
A.: Tai mes jų nematome ? Jie nematomi ?
D.: Juos galima matyti, tik jie aplink save skleidžia energetinį lauką, kurio dėka gali atrodyti kaip tik panorėję. Todėl mes jų neatpažįstame.
A.: Kaip projektuoja ?
D.: Mintimis.
A.: Ir daugiau nieko nenaudoja ?
D.: Jų protiniai sugebėjimai gerokai lenkia žmogiškuosius. Todėl jiems tai kaip žaidimas. Jie be didesnių pastangų gali priversti jus matyti bet kokį vaizdą.
A.: Ir taip, tiesiog laisvai, vaikšto tarp mūsų ?
D.: Ne tik vaikšto, vadovauja – gyvena su mumis. Juo gali būti mūsų viršininkas, artimas mums žmogus, draugas…
A.: Tai tavo sutuoktinis gali būti Annunaki ir tu to net nežinosi ?
D.: Tai įmanoma, bet paprastai taip nebūna nes jie nesiporuoja su kita rūšimi.
A.: Net su tais kurie turi jų DNR kodą ?
D.: Tik išskirtiniais atvejais. Kartais jie nusprendžia patobulinti savo rūšį. Tada į tai įtraukiami žmonės, bet tik po labai kruopščios atrankos.
A.: Kuom remiasi atranka ?
D.: Tikrinama geneologija, charakteris, astrologiniai faktoriai ir daug kitų.
A.: Kodėl astrologiniai ?
D.: Tai labai svarbu. Jie žino, kad planetos daro didžiulią įtaką formuojant charakterį. Todėl astrologija – pats seniausias mokslas. Ji vienija visas Visatos žinias.
A.: Nežinojau, kad jinai tokia svarbi.
D.: Nes tau neleidžiama žinoti. Visais laikais sakydavo, kad astrologai yra magai, kad jie tarnauja velniui. Šiuo metu, kai žmonės tokiais dalykais daugiau netiki, buvo paskleista nuomonė, kad tai kvailystė ar tiesiog laiko gaišimas.
A.: Kam visa tai ?
D.: Kadangi tai yra būdas susisieti su Visata. Būti harmonijoje su žvaigždėmis, tai reiškia, gyventi harmonijoje su Kūrinija. Mus visus pasąmonės lygmenyje įtakoja Saulė, Mėnulis, planetos. Žemė yra milžiniškas magnetas, kuris sukasi apie savo ašį sukurdamas, savo ruožtu, magnetinį lauką. Tas magnetinis laukas daro labai svarbią įtaką gyvenimui žemėje. Egzistuoja kosminiai ciklai, saulės pulsavimai, elektromagnetinės audros. Žmonės privalo skaitytis su šiais dalykais. Yra palankus laikas sodinimui, derliaus nuėmimui, vaikų pradėjimui: ir priešingai – nepalankus. Viskas turi prasmę, nieko nebuvo padaryta veltui.
A.: Bet kam jiems tai slėpti, jie juk gautų savo naudą ?
D.: Ne, nes žmonės suprastų gyvenimo prasmę. O gyvendami sąmoningai, jie turėtų priėjimą prie neišsenkančių Matricos resursų. Jie galėtų išgydyti save kosminėmis energijomis, užsėtų laukus tinkamu metu, o tai duotų gerokai didesnį derlių ir priteklių. Jie daugiau nenaudotų pesticidų, nes su kenkėjais galima susidoroti naudojant kitus augalus. Jeigu žmonės atsižvelgtų į žvaigždes, vaikai gimtų kitokie: geresni, gabesni, su kitomis programomis, labiau lygia struktūra.
A.: Kaip kovoti su kenkėjais kitų augalų pagalba ?
D.: Kitų augalų pagalba kenkėjus galima atbaidyti. Juos galima susodinti tarp lysvių su vaisiais ir daržovėmis arba purkšti jų sultimis. Bet geriau būtų sodinti, kad nereiktų žudyti augalų.
A.: Duok kokio augalo pavyzdį.
D.: Serenčius. Apsaugo vaisius, beje ir braškes su avietėm nuo vabzdžių, kurie jas ėda. Susodinus krūmelius aplink lysves, tavo derlius – apsaugotas. Aš tai tikrai žinau ir net sakiau savo močiutei, bet ji iš pradžių manimi nepatikėjo, o vėliau paaiškėjo, kad aš buvau teisus. Ji daugiau neturi problemų su braškėmis.
A.: O ką tas augalas daro ? Kaip jis paveikia kenkėjus ?
D.: Jisai skleidžia medžiagą, kuri juos atbaido ir taip pat spinduliuoja tam tikrą energiją, kurį apsaugo augalą sąveikaudamas su kenkėjų biologiniu lauku, priversdamas juos atsitraukti. Tiksliau, Serenčius tokiu būdu saugo save, bet apsaugoja ir aplink jį esančius augalus.
A.: O tokių augalų daug ?
D.: Iš tiesų visi augalai kam nors skirti. Niekas neegzistuoja veltui. Dauguma augalų žmonės gali gydytis, bet reikėtų atkreipti dėmesį, kokiu astralinių laiku juos rinkti ir kas juos renka.
A.: Tai svarbu ?
D.: Taip, nes tam tikru laiku jų gydomosios savybės maksimaliai sustiprėją. Dar svarbiau yra žmogaus, kuris jas renka, psichinė būklė – jis pirmas, kas prie augalo prisiliečia todėl gali perimti jo energiją arba ją pakeisti.
A.: Aš nežinojau.
D.: Žmogus, kuris renka augalus, turi būti sveikas, ramus, subalansuotas. Na, bent jau, turi pasakyti, kad yra sveikas, ramus ir subalansuotas prieš eidamas rinkti vaistažoles. Tai labai svarbu.
A.: Tik, kad to niekas nežino.
D.: Augalai-gyvi sutvėrimai, geri, nuostabūs. Jie čia tam, kad mums tarnautu, padėtų. Deja, mes juos žudom išraudami ir išmesdami. Taip pat mes elgiamės su eglutėmis. Jei tik tu galėtum girdėti jų šauksmus, kai jas kerta. Viskas veltui. To niekas negirdi.
A.: Bet tu juk sakei, kad tau patinka Kalėdos.
D.: Taip, labai. Bet kaip patirtis, kaip vibracijos. Man labai pasisekė. Mama nupirko dirbtinę eglutę. Nesugebėčiau būti namie, kur pastatytas nužudytas medis ir dar tuo džiaugtis. Bet žmonės tai daro. Jie žudo planetą eikvodami jos turtus ir tuo žavisi.
Gal galėtume šiandien baigti.

Po Deivido išėjimo, aš dar ilgai sėdžiu ir bandau įsisamoninti gautą informaciją. Pamenu, kad kadaise esu skaičiusi knygą „Aukščiausioji Paslaptis“, kurią parašė David Ike, apie Šumerų lentelių vertimą. Jos buvo rastos 1850 metais, apie keturis šimtus kilometrų nuo Bagdado, Irake. Lenteles išvertė Zecharia Sitchin, visų gerbiamas mokslininkas, istorikas, rašytojas ir lingvistas. Jis teigė, kad lentelėse yra informacija apie aukštesniąją rasę, kuri vadinasi AN.UNNAK.KI, ir kuri atskrido į Šumerą iš Nibiru planetos. Sitchin teigia, kad šios planetos trajektorija ovalo formos. Ji prasideda tarp Jupiterio ir Marso ir nueina toli už Plutonio. Pilnas jos ciklas tęsiasi 3600 metų. Lentelėse buvo rasta unikali pagal savo tikslumą informacija apie saulės sistemą ir visas planetas, įskaitant jų dydžius ir orbitas. Sitchinas sako, kad tie Annunaki atvyko į Žemę prieš 450 tūkstančių metų, ieškodami aukso. Jie apsistojo Afrikos kontinente ir pradėjo kasti rūdą. Pradžioje mineralus kasė tik patys Annunakai, bet vėliau jie sukilo ir jų valdantieji nusprendė sukurti hibridinę rasę, kuri sugebėtų dirbti. Jie išbandė įvairius variantus, tačiau galiausiai nusprendė, kad labiausiai tiktų šiuolaikinis žmogus.
Lentelėse aprašoma, kaip Annunakai sukūrė geneologines atšakas, kad galėtų kontroliuoti žmoniją savo naudai. Taip pat, kaip buvo sukurta Monarchija.
Svarbu nepamiršti, kad iš evoliucijos istorijos žinoma, kad prieš 200 tūkstančių metų įvyko rasės patobulėjimas. Netikėtai Homo Erectus pavirto į Homo Sapiens, vėliau, prieš 35 tūkstančius metų nuo dabar, pasitobulino dar ir tapo Homo Sapiens Sapiens, tai yra šiuolaikiniu žmogumi.
Kas sukėlė šiuos evoliucijos šuolius niekas nežino ir negali paaiškinti. Be to, moksliniais tyrimais nustatyta, kad mes visi turime moteriškos lyties protėvį, kuris gyveno Afrikoje maždaug prieš 140-300 tūkstančių metų. 

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

VIII dalis…

Rekomenduojami video:


2500
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
irena

bet jei mus apsviecia tai irgi nuzudys Aryana Havah ir vel mes daugiau nieko nesuzinosim

as

ziauriausia tai, kad berniukas pacioje pradzioje sake jog jis ne reptilija, bet vistiek ant knygos virselio parasyta kitaip

Tomas

pabaigos tekstas kuris yra ne dialogas visiska tiesa esu dauk apie tai skaites. tik pradejas skaityt sito pasakojimo 1 daly inuakus palaikiau anunakais;D paziurekit filma “the 4 kind” ten apie juos sneka ir yra tikru vaizdialiu kaip jie valdo ar apsede zmones nerelus vaizdelei o kas baisiause kad jie tikru tikriausi…:)

atsakovas

Jei tai tiesa. O jei ne? Išmokit priimt tai- ko jums tikrai reikia.

ekstrasensas

Blemba idomus pasakojimas. Kiekviena karta kai tik iseina eiline dalis skaitau nuo pradzios iki galo be sustojimo ;D O tai retai buna! Laukiam dar!

Marius

Jeigu tai tikra tj OMG :0 Sio teksto pradzia nesinori tiketi, kad mes buvome tokie buki, kad nesugebejome ismokti, bet tokia jau tikra tiesa ir buvo, mes buvome pernelyg jauna rase, jei sis tekstas netikras, tai zmogus apsiskaites apie nibiru, annuakki, sumerus, zeme valdancias organizacijas, sis tekstas lyg visko subendrinimas. Laukiu greiciau kitos dalies.
P.S Atsiprasau uz tai, kad rasau visiskai netaisyklingai, neisijungia lietuviskos raides :(

Taip pat skaitykite