Apie Naujają Pasaulio Tvarką

Orvelas savo antiutopijoje „1984“ aprašė pasaulį, pasidalinusį į tris stovyklas, tris globalias valstybes. Trys šalys nepaliaujamai kovoja viena su kita, kai tuo tarpu jų lyderiai veikia išvien, kadangi amžinas karas užtikrina jiems amžiną valdžią. Piliečiai nuolat sekami, jų pasiklausoma, istorija falsifikuojama ir perrašoma, o vaikai skundžia savo tėvus. „Didysis Brolis stebi tave“, – skelbė plakatai ant sienų „1984“ pasaulyje. Jis viską mato, viską žino, JIS kontroliuoja visus tavo poelgius, žodžius ir netgi mintis. JIS – visur. Didysis Brolis stebi tave!

 

Bankininkai, Bilderbergas, Trišalė komisija – vardan ko visa tai, kam? Kam pinigai ir valdžia tiems, kas jau turi visus pinigus, ir visą valdžią, kokių tik įmanoma norėti? Ogi sau pačiam, vardan savęs. Pinigai vardan naujų pinigų, valdžia vardan naujos valdžios. Tas, kuris gimė elgeta, gali tapti turtingiausiu pasaulyje žmogumi, bet tas, kuris gimė pačiu turtingiausiu, neabejotinai gali susimąstyti apie tolimesnį savo progresą. Pavyzdžiui – apie pasaulio pertvarkymą. Valdžia pasauliui – svajonė, kurią puoselėjo daugybė kruvinų maniakų, karvedžių, valdovų. Napoleonas ir Hitleris, Cezaris ir Čingischanas – niekam nepasisekė. Negalima užkariauti pasaulio – pernelyg nelygios jėgos. Bet galima padaryti pasaulį kitokiu, ramiu ir nuolankiu, prijaukintu ir dresiruotu – ir tada pasaulis pripažins dresiruotojo valdžią.

 

„Naujoji Pasaulio Tvarka“ – šie žodžiai parašyti ant dolerio banknotų. Lotynų devizą Čarlzas Tompsonas 1782 metais patalpino į JAV antspaudą. Devizas siejamas su Vergilijumi, kuris vaizdavo būsimą žmonijos klestėjimą; Viduramžiais šias eilutes traktavo kaip krikščionybės epochos pranašavimą. Ir kažkada tie žodžiai simbolizavo žmogaus siekį patirti laimę, sukurti naują pasaulį, kuriame visiems gera. Dabar pasidarė aišku, kad tame naujame pasaulyje išties bus gera – bet toli gražu ne visiems.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Yra dar pora terminų, kurie skamba ten, kur kalbama apie Naująją Pasaulio Tvarką – Globalizacija ir Mondializmas. Abu šie žodžiai reiškia, iš esmės, vieningos pasaulinės vyriausybės sukūrimą, visišką visų gyventojų kontrolę ir bet kokių nacionalinių, kultūrinių, religinių žmonių savitumų ištrynimą. Visi vienodi, visi ryja hamburgerius Makdonalduose, žiūri MTV, žaidžia su lėle Barbe. Visi žiūri tuos pačius filmus, skaito tuos pačius laikraščius, meldžiasi tam pačiam dievui. Visi sėdi namuose, yra kontroliuojami ir pas kiekvieną – čipas, kuris patvirtins, kad visi namiškiai išties namuose. Bet koks socialinis, nacionalinis, politinis ir religinis tradiciškumas, dar išlikęs šiuolaikinėse visuomenėse, nepaisant nieko, turi būti panaikintas, žmonės turi pavirsti vienalyte, nedaloma mase, kuri randasi nuolatinėje judėjimo būsenoje, neturi nei tautybės, nei lyties, nei ekonominių ar religinių ribų. Tik su šitokia minia įmanoma ekonominė ir technokratinė kontrolė, kitaip visada susidursi su natūraliomis žmogaus, visuomenės ar nacijos savigynos formomis. Ir žmogus, ir visuomenė, ir tauta natūraliai gina savo tapatumą ir savitumą.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Patinka tokia ateitis? Paranoja? Ne, čia ne paranoja – čia realybė.

 

Pirmasis Pasaulio Tvarkos žingsnis – kontrolė ir apjungimas

 

Globalizacijos citadelė – Amerika. Banalu, bet teisinga. Amerika pati save pasiskyrė globaliniu žandaru ir tikslingai grobiasi pasaulį sau – TVF, FTB, NATO. Viskas eina per Ameriką. Ir patys aršiausi globalistai – amerikiečiai. Pavyzdžiui, Kisindžeris, arba Rokfeleris. Pažįstami vardai? Nenuostabu, nes visos tos struktūros, apie kurias ėjo kalba, jų sukurtos arba vadovaujamos struktūros, siekia vieno tikslo – pasaulio globalizavimo. Jiems vadovaujant. Ir pirmas žingsnis – atskirų valstybių sujungimas į stambesnius darinius.

 

Europos Sąjunga – tai tik pirmoji jų supervalstybė. Kaip žinia, planuojamas Amerikos susivienijimas, Šiaurės Amerikos Sąjunga (NAFTA), su bendromis sienomis ir bendra valiuta – Amero. Tai bus antroji globali supervalstybė. Beliek tik pridėti Aziją – ir turėsime tris supergalybes, visai kaip pas Orvelą. Trys šalys vietoje šimtų, ir vieninga, globali valdžia virš jų, vieningas pasaulio reguliatorius – JTO. Ar pamenate, kas pastatė JTO pastatą, ant kieno žemės jis stovi? Karnegis, Rokfeleris, Bilderbergo nariai – vis tie patys vardai. JTO jau buvo pasiūlyta sugrįžti į feodalizmą, sumažinti pramoninį augimą, sumažinti gyventojų skaičių. Ir visa tai – esminės globalizacijos tezės. Bet apie jas kiek vėliau.

 

O kol kas – vienijimasis. Šiaurės Amerikos sąjungai pradžia iš esmės jau padaryta. Priimti sprendimai, pasirašytos sutartys. Visuomenės, kaip įprasta, nutarė netrukdyti, dėl to mažai kas pačioje Amerikoje, Meksikoje ir Kanadoje žino apie greitą susijungimą. Fermerių žemės konfiskuojamos mokamų vyriausybinių autostradų, kertančių kontinentą, bet neleidžiančių pasukti į šalį, statyboms. Judėjimo laisvės ribojimas – idealus būdas kontroliuoti gyventojus. NAFTA daro keliones kontroliuojamas, o smulkius miestelius, atsidūrusius už autostradų zonų, pasmerkia išmirti. Galbūt reikia laukti, kol bus apribotas judėjimas jachtoms, privatiems lėktuvams? Būtų logiška. Taip, sienų panaikinimas palengvina gyvenimą turistams – bet niekas neturi keliauti be specialios kontrolės ir leidimų. Jau dabar Amerikoje planuojama bendra valiuta, kuri pakeis dolerį, kuriamas Šiaurės Amerikos tribunolas, viršesnis už nacionalinius teismus.

 

„Mes turime padėti apsišvietusiai žiniasklaidai, skirtingai nei smulkiems žurnalams, apsėstiems nacionalinės nepriklausomybės idėja, suvokti, kad tautos patriotinė pareiga yra palaikyti Šiaurės Amerikos Sąjungą, kadangi ji atneš turtus skurdiesiems ir duos maisto badaujantiems vaikams“ – Henris Kisindžeris. Kaip jaudinančiai Kisindžeris rūpinasi vaikais! Taip rūpinasi, kad net nesiruošia leisti jiems gimti šiame žiauriame pasaulyje.

 

Antras žingsnis – gyventojų skaičiaus sumažinimas.

 

Gyventojų skaičiaus kontrolė ir maksimalus gyventojų skaičiaus sumažinimas – tai kita globalizacijos plano dalis. Aptarnauti saujelei aukščiausių būtybių nereikia pernelyg daug tarnų, pakaks maždaug 500 milijonų. Visi kiti žmonės nereikalingi. Ne ta prasme, kad juos reikia išnaikinti, o ta prasme, kad jiems išvis nėra ko gimti šiame pasaulyje.

 

Šiuolaikinė biometrija atsirado kaip eugenikos instrumentas. Jeigu kas nežino: eugenika – tai kažkas panašaus į žmogaus selekciją, idealios žmonių veislės išvedimas ir „nepilnaverčių“, eugenikų nuomone, žmonių pašalinimas ir draudimas jiems daugintis. Pakvipo fašizmu? Taip. O demokratija nekvepia? O juk būtent savo demokratinėmis tradicijomis besididžiuojančioje Amerikoje 1904 metais buvo paleista oficiali eugenikos programa. Finansiškai ją rėmė Rokfeleriai ir Karnegiai. Tie patys, kurie statė JTO pastatą ir sukūrė Bilderbergą. Nuo 1910 metų Amerikoje veikė gyventojų sterilizacijos įstatymai. Tuos, kurie pasirodė esą nepakankamai protingi, oficialių testų nuomone, kurie turi įgimtų ligų, ką bent kažkuo galima buvo įtarti, tuos pagal teismo sprendimą (!), visiškai teisėtais pagrindais (!!) prievarta sterilizavo ir visiems laikams atėmė galimybę turėti vaikų! Bažnyčios gaudavo pinigų, kad liaupsintų eugeniką pamoksluose. Rokfelerio eugenikų mokiniais tapo nacių Vokietijos kolegos. Žmogaus „pagerinimo“ programa persikėlė į Vokietiją ir užrūko krematoriumų kaminai, o tėtušis Rokfeleris žėrėsi pinigėlius, tiekdamas Amerikos priešui naftą.

 

Bet nacistai karą pralaimėjo ir eugenika pakeitė pavadinimą. Bet ne esmę. Dabar ją vadina Šeimos Planavimu.

 

Šeimos Planavimas – daug geriau skamba negu gimstamumo apribojimas ar prievartinė sterilizacija, tiesa? O svarbiausia – žmonės dabar eina ten savanoriškai… O tie, kurie siūlo pinigus gyventojų skaičiui Žemėje sumažinti, tampa gerbtinais mecenatais, pavyzdžiui Bilas Geitsas. Jo fondas skiria milžiniškas sumas organizacijoms, užsiimančioms šeimos planavimu. Bet ir jis dar tik kūdikis, lyginant su patyrusiu meistru, Nobelio Taikos premijos laureatu Henriu Kisindžeriu.

 

Būtent jis buvo vienas pagrindinių JAV nacionalinio Saugumo plano, priimto 8 dešimtmetyje, kūrėjų.

 

Trečiojo pasaulio šalių gyventojus planas laiko grėsme Amerikai (pernelyg daug prisiveis – kur juos paskui dėti?). Vadinasi, tų šalių gyventojų skaičius turi būti sumažintas. Sumažinimui Planas paskyrė 13 šalių. Valstybėms pasiūlė kreditus, bet tik mainais į jų dalyvavimą gimstamumo kontrolės programoje. O kad procesas būtų linksmesnis, Planas numatė organizuoti lokalius karus, prievartinę sterilizaciją ir maisto tiekimą, kaip ginklą. Čia galim prisiminti „humanitarinę pagalbą“, kurią mums siuntė Perestroikos laikais. Kas buvo tame maiste, ir kaip jis pas mus atsidūrė – tamsus reikalas.

 

„Ir aš iš tikrųjų manau, kad pasaulis apsidarys geresnis, kai liks 10 ar 20 procentų iš mūsų“ – pasakė daktaras Erikas Plankis, amerikiečių biologas, pasiimdamas eilinį apdovanojimą. Jis taip pat pasiskundė AIDS – tasai pernelyg lėtai žudo ir labai gyrė Ebolos virusą – ebola milijonus užmuštų labai greitai.

 

Jam plojo.

 

„Jei yra reinkarnacija, aš svajoju sugrįžti į šį pasaulį mirtinu virusu, kad įneščiau bent kokį indėlį į gyventojų pertekliaus problemos sprendimą“ – Princas Filipas, Bilderbergo klubo narys.

 

Pakankamai atvirai pasakyta. Iš pradžių visos šalys susijungia į kelias dideles – ar netgi į vieną. Bet jeigu šalis viena, tai nėra priešo, nėra ant ko visų bėdų suversti. Dėl to geriau, jei jų bus ne viena. Trys – idealus variantas. Viena – priešas, kita – sąjungininkas. Kodėl taip blogai? Priešas kaltas! Kodėl mokesčiai išaugo? Sąjungininkams padedam! Paskui gyventojų skaičius sumažinamas iki būtino minimumo ir žmonės imami kontroliuoti – asmeninis gyvenimas, judėjimas, žodžiai ir mintys. Naujoji Pasaulio Tvarka.

 

Ir tai – ne paranoja. Tai – realybė.

 

Amerikos mokslo karalius ir jo viešos mintys

 

Džonas Holdrenas – žmogus, kurį Amerikoje vadina mokslo karaliumi. Barako Obamos patarėjas mokslo ir technologijų klausimais. Žmogus, kuris (su dviem bendraautoriais) parašė knygą „Ekologijos mokslas: gyventojai, resursai, aplinka“. Polas Erlichas, Ana Erlich ir Džonas Holdrenas. „Ekologijos mokslas“! Rūpinimasis pasaulio gerove! Kaip JTO ataskaita, siūlanti sumažinti gyventojų skaičių ir grįžti į feodalinę sistemą. Štai kelios citatos, kurios puikiai parodo „mokslo karalių“ mąstymo būdą.

 

„Prievartiniai abortai taps legalūs… Iš vienišų motinų valstybė atims vaikus, arba jos bus priverstos darytis abortus. Kaip būdas parodyti nepritarimui, gali būti raginimas atiduoti neteisėtai gimusius į globėjų šeimas“

 

„Masinė gyventojų sterilizacija chemikalų geriamajame vandenyje būdu gali būti tinkama, jeigu nepadarys žalos gyvulininkystei“

 

Maistas – kaip ginklas, pamenate? Svarbiausia, kad karvėms nepakenktų…

 

„Valstybė galėtų kontroliuoti reprodukciją arba sterilizuodama moteris, arba naudodama priverčiamuosius preparatus ilgalaikei gimstamumo kontrolei“.

 

„Planetos Režimas turi kontroliuoti globalią ekonomiką ir jėga diktuoti vaikų, leidžiamų gimdyti, skaičių“.

 

Didysis Brolis stebi tave? Ne, Didysis Brolis iš Orvelo knygos kūkčioja kamputyje. Tokių dalykų net jis nesumąstė. Atimti vaikus iš šeimų ir kastruoti tuos, kurie tau netinka – tai ir yra planetos išgelbėjimo planas? Įdomu – autorius pats jau praėjo sterilizacijos procedūrą? Beje, dar vienas gyventojų skaičiaus sumažinimo fanatas, CNN įkūrėjas Tedas Terneris – laimingas penkių vaikų tėvas. Deividas Rokfeleris, globalistas Nr.1 – šešių vaikų tėvas. Matyt, visos kontrolės priemonės pačių globalistų neliečia. Galbūt jie nelaiko savęs Homo Sapiens?

 

O dabar svarbiausia. Knygos autorius tapo mokslo karaliumi ir prezidento patarėju šiuolaikinėje Amerikoje. O knyga išleista 1977 metais! Ir tada jis skelbė – neįvesite gimstamumo kontrolės – pasauliui galas. Praėjo 30 metų. Vėl sako tą patį. Išvados? Nėra jokios globalinės katastrofos, keliančios grėsmę planetai dėl pernelyg daug žmonių! Prieš 30 metų, dabar, ar po 30 metų – visada bauginimai liks tie patys.

 

Romos klubas – Bilderbergo kontroliuojama organizacija – paskelbė gyventojų skaičiaus sumažinimą pagrindiniu aplinkos apsaugos būdu. Ir išties, argi neverta atsisakyti vaikų jūsų šeimose, jeigu šitaip išgelbėsite pasaulį? Bet neišgelbėsite. Tiesiog padovanosite jį globalizacijos architektų vaikams.

 

Užtat kaip aplinkos apsaugojimo priemonę galima pasiūlyti labai daug ką. Pareikalauti sumažinti pramonės augimą, įvesti mokestį už angliarūgštę. Nuo 2010 pradžios šis mokestis pasirodys Prancūzijoje, kas jau dabar smarkiai kilstelėjo benzino kainas. Kaip patogu naftos magnatams! Arba galima pareikalauti atsisakyti vaikų. Laukinės gamtos apsaugos fondą įkūrė eugenikas Hakslis, princas Bernardas – buvęs esesininkas ir Bilderbergo vadovas, ir princas Filipas – Bilderbergo narys, tas pats, kuris svajoja sekančiame gyvenime tapti mirtinu virusu ir žudyti, žudyti, žudyti… Patys spręskite, kiek nuoširdūs yra tie kovotojai su gamtos priešais.

 

O dabar sugrįžkime pas savo senus gerus draugus – bankininkus. Europos susivienijimas ir euro atsiradimas, iš pirmo žvilgsnio, pakirto dolerio galią. Tačiau patį dolerį turi pakeisti bendra Šiaurės Amerikos valiuta. Nacionalinės valiutos, kaip ir sienos, kultūra, įstatymai, tradicijos, turi būti panaikintos. Jų vietą užims bendra valiuta. Pinigus galima spausdinti ne tik vienai šaliai. Juos galima spausdinti ir pardavinėti visame pasaulyje. Sorošas jau siūlė sukurti vieningą valiutą tarptautiniams atsiskaitymams. Dar daugiau, jis tiesiog siūlo perimti prekybos patirtį iš Amerikos visam pasauliui:

 

„Papildomos pinigų masės sukūrimas – geriausias atsakymas kredito rinkos griūčiai. Amerika tai daro šalies viduje. Kodėl neišplėtojus šios praktikos visame pasaulyje?“

 

O štai Atali, dar vieno finansininko globalisto, pasiūlymas:

 

„Dar 9 dešimtmečio viduryje aš siūliau sukurti viršnacionalinę valiutą, kuri apjungtų savyje dolerį, Europos valiutas ir jeną. Šiandien į tokią valiutą galima įjungti platesnį valiutų spektrą. Ten tikrai turi patekti ir Kinijos juanis, ir Indijos rupija, ir Brazilijos realas, ir Rusijos rublis…“

 

Ar norite gauti atlyginimą pasauline valiuta, kurią Pasaulio Bankas išdavė jums skolon už procentus ir maitinti už tuos pinigus vaiką, pagimdytą laikantis kvotos, kurią įvedė Pasaulio vyriausybė?

 

Tai ne paranoja. Tai – realybė. Deja…

 

Ir viskas, ko reikia – tai įtikinti žmones priimti naująjį pasaulį. Viskas, kas reikalinga – tai kruopščiai parengti krizę…

 

Šaltinis: versijos.com

Rekomenduojami video:


2500
10 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Keistai

Rašė, kad abortai taps legalus ir skatina mažinti gimstamuma, bet kolkas tik atvirskciai darosi: skatina gimstamuma ir draudzia jau abortus ten, kur buvo anksčiau legalu

cortesas

aha,tegu tvirtina-man nuo to nei šilta nei šalta,vis vien žinau kad mano teisybė

cortesas

kaip niekada dabartines realijas ir tendencijas atspindintis straipsnis,o tie dauniukai kurie prieš tris metus čia parašė kad straipsnis briedai tegul dabar tai pakartoja : bet greičiausiai jiems jau visiškai smegenis išplovė a ne? Jurate Jutta?

pilietis

paranojiku rasineliai… su savo konspiracijom zmones daznai nuo proto nuvaziuoja….

vaidas

jus patys pazvelkit kas is kur visada ateina ,kas kariauja, kas siulo,,,.
kodel sunku i jav papulti ir dauk pavizdziu sutapimu,valdo kas.
amerika roma ir sviecarija ar ne tiesa A?

Faktai

ideja paimta is Biblijos.

Indre

nezinau,ar tai tikra,ar isgalvota :// nes suos zenklus daug kad naufoja,tik gali buti, kad tai tik sugalvota

ponaitisd

naufoja:D

nei vieno

Ir nei vieno normalaus kontraargumento per visa straipsni.

11

„Jei yra reinkarnacija, aš svajoju sugrįžti į šį pasaulį mirtinu virusu, kad įneščiau bent kokį indėlį į gyventojų pertekliaus problemos sprendimą“ – aš irgi apie tai svajoju.

as

BRIEDAI GRYNI

bananas

pats tu briedas

Taip pat skaitykite