Projektas „Aldebaran“: pasaulio elito paslaptys (14 dalis)

aldebaras-projektasAnkstesnes projekto „Aldebaran“ dalis galite rasti paspaudus čia.
 
Didžioji konspiracija (2 dalis)
 
Astronomija buvo mokslas kuris buvo praktikuojamas nuo Šumerų laikų. Tais laikais tai buvo daugiau kaip astrologija. Magi – buvo astrologai, kurie sekė žvaigždes, tačiau nežiūrint į mokslo sąryšį su Kristumi, bažnyčia persekiojo mokslą ir vadino ji eretišku (įdomu, kad Jėzus buvo asocijuotas su žvaigžde).
 
Musulmonai perėmė jų studijas apie žvaigždes, todėl daugelis žvaigždžių, įskaitant Aldebaraną, turi arabiškus pavadinimus. Kitas mokslas kuris buvo praktikuojamas musulmonų vadinosi alchemija – chemijos pirmtakas. Bet kai alchemija pagaliau atsirado krikščionių žemėje, alchemija taip pat pasidarė persekiojama. Visi kas ja užsiiminėjo gyveno baimėje visą gyvenimą.
 
Didžiausias alchemikų tikslas buvo paversti pagrindinius elementus auksu. Bandydami pasiekti šį tikslą alchemikai išvystė kalnakasybos mokslą. Pasisavindami šiuos pasiekimus, elitas viešai apkaltino alchemikus blogio garbintojais apsidrausdami, kad likusi žmonijos dalis nepasinaudotų žiniomis savo labui. Viduramžių mokslininkai, tokie kaip Albertus Magnus ir Roger Bacon turėjo dirbti paslapčiomis, baimėje kad jie bus nubausti.

 

Astronomas Nikolas Kopernikas nedrįso kol gyvas paviešinti savo viso gyvenimo darbo – teorijos, kad Žemė sukasi aplink Saulę. 1600 metais Giordano Bruno buvo sudegintas ant laužo ir pavadintas eretiku, kadangi jis mokino Koperniko Žemės ir Visatos modelio. Didysis mokslininkas Galileo Galilejus, kuris pirmasis pasuko teleskopą į žvaigždes atsisakė savo atradimų po inkvizicijos grasinimų. Net Izaokas Niutonas – vienas žymiausių visų laikų mokslininkų laikė savo darbus paslėpęs, bijodamas inkvizicijos persekiojimo ir visuomenes išjuokimo.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Žinios galėjo būti skleidžiamos žiniasklaidos pagalba. Skleisti mokslą Renesanso laikotarpiu buvo galima panaudojus spausdinimo išradimą kuri padare Johann Gutenburg 1440 taisiais. Elitas neleido skleisti informaciją, kurios jie nekontroliuoja. Taigi, kad spausdinimas nebūtų tuoj pat uždraustas pirma išspausdinta knyga buvo Biblija, vienintelis “žinių šaltinis” prieinamas paprastam žmogui. Po kiek laiko spausdinimas pradėjo plisti ir pasirodė pirmosios knygos apie meną ir mokslą. Elitas, pirmiausiai per Kataliku bažnyčią, ne už ilgo pareikalavo, kad spausdinimas būtų atliekamas tik turint licenciją. Tuo metu Renesanso epicentras pasitraukė nuo Katalikų šalių į Protestantų šalis (žinoma per spausdinimą prasidėjo reforma). Tačiau elitas sieke uždėti savo leteną ant spausdinimo net ir ten. Po kiek laiko priėjimas prie žinių vėl buvo uždarytas.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

18 amžiaus viduryje, laisvamaniai, tokie kaip Volteras ar Denis Diderot – žmonės, kurie turėjo nedaug laiko politikai ir religijai, paskyrė save didžiajam mokslui vadinamam Apšvietimas. Dideroto Enciklopedijos publikacija 1760 metais buvo milžiniškas darbas, kuriame buvo viskas kas buvo žinoma apie mokslą, meną ir kūrybą ir atrodė, kad Didžioji Konspiracija pagaliau pasibaigė.

 

Ir žinoma, nuo to laiko iki šiol vyksta negirdėtas mokslo augimas. Atradimai atnešti Apšvietimo įkvėpė Industrinę Revoliuciją, kuri sumažino gaminių pagamintų fabrikuose kainą. Tas vėliau atsiliepė socio-politine revoliucija, kurios rezultate buvo pagerintas vidutinių žmonių gyvenimo standartas, suteikęs žmonėms truputį supratimo apie tai kas gali būti laisvė ir demokratija. Materialusis gerbūvis daugumos pasaulio žmonių šiandiena yra daug aukštesniame lygyje, nei bet kokiu laikotarpiu praeityje, tačiau recesija įvykusi neseniai pademonstravo, kad “laisve” yra labai trapi.

 

Taigi ar Didžioji Konspiracija iš tikrųjų priėjo liepto galą? Žinoma ne! Tas kas vyksta dabar demonstruoja, kad iš tikrųjų tas paskutinių dviejų ar trijų šimtmečių progresas yra netikra (false) aušra. Tai dėl kitos Elito, kuris pasinaudodamas vystymusi ir mokslu taktikos, kuris taip sustiprino savo pozicijas. Iš pradžių, kaip visada, mokslo platinimas buvo stabdomas, tačiau elitas pastebėjo, kad leidžiant kai kuriems žmonėms mokytis, yra sukuriamos naujos priemones valdyti žmonėms.

 

Pagrindiniai principai, kurie buvo sukurti prieš tūkstantmečius pasiliktų tie patys – psichologija ir propaganda, bet šios priemonės dabar gali būti panaudotos per naujas žiniasklaidos formas. Būtent tas ir įvyko. Išradus pigų spausdinimo metodą, kartu su radiju, televizija, kompiuteriais ir internetu elitas vis dar kontroliuoja žmoniją.

 

Pagrindinė taktika kuri dabar yra Elito įgyvendinta, tai tikinti žmones, kad jie yra išsilavinę, tuo tarpu kada didžiulė žmonijos dalis gauna labai prastą išsilavinimą ir jie mokomi tik to ko elitas nori, kad jie mokėtų. Nacionalinio išsilavinimo standartu įvedimas tikslinis egzaminavimas mokyklose yra akivaizdus to pavyzdys.

 

Prieš du dešimtmečius mokytojai, kurių tikslas buvo nuoširdus jaunos kartos išlavinimo siekimas, naudojo savo iniciatyva, kad išdėstyti pamokas iliustruojant faktus naudojantis skirtingais šaltiniais, juokais ar naudojant savo patirtį. Mokytojai dabar yra verčiami to nedaryti, kadangi mokiniai turi mokytis tik leidžiamų „faktų“ iš kurių jie bus egzaminuojami. Kaip ne būtų tragiška, mokiniai šiandien eina į mokyklą ne mokytis ir išlaikyti egzaminus, bet vien tik išlaikyti egzaminus.

 

Pačių universitetų prasmė kečiasi tiek Europoje tiek Amerikoje. Ir tai dar vienas elito veiklos žmonių išsilavinimo atžvilgiu pavyzdys. Po Antro pasaulinio karo ir iki prieš 20 metų, Universitetinis išsilavinimas buvo absoliučiai už dyką ir apmokamas iš mokesčių. Šiandien deja gauti universitetinį išsilavinimą darosi neįmanomai brangu, todėl labai daug Europiečių ir Amerikiečių nesugeba eiti į universitetus. Tas parodo tikrą elito politiką paprastų žmonių išsilavinimo atžvilgiu.

 

Paprastai kalbant elitui visiškai nereikalingi jauni išsilavinę žmonės nei Europoje nei Amerikoje. Vietoje to kad mokyti žmones, kadangi tai moraline pareiga, elitas šiuo metu „parduoda“ vietas universitetuose tiems, kas daugiau moka. Elito atstovai savo atspalvį tam pardavimui, kaip, pavyzdžiui – tai būdas, kai skirtingų kultūrų jaunimas gali susitikti ir bendrauti. Kadangi tiems jauniems žmonėms iš Kinijos, Indijos, Brazilijos ir kitu šalių, mokesčiai yra subsiduojami vyriausybių –elitui jie nenaudingi ir vėliau tokie mokslo vietų “pardavimai“ bus baigti. Iš esmės tai yra taip – tokia išsilavinimo taktika gyvuos tol, kol elitas turi iš to naudos. Universitetų paskirtis yra biznis. Ir todėl investuotojai į universitetus terminuoja kursus kurie turi būti mokomi. Aišku, kad tie investuotojai yra elito nariai.

 

Kas labai neramina, tai kad dauguma knygų iš kurių reikia mokytis dabar pakeičiamos elektroninėmis planšetėmis ir kitais prietaisais. Iš pradžių tai atrodo, kad geras dalykas, nes iš tikrųjų toks prietaisas gali saugoti tūkstančius knygų. Tačiau internacionalinės žiniasklaidos konglomeratai – Elito „kalbininkai“ – tai jie dalina nemokamai planšetes. Šiuo sufalsifikuotos finansines krizės metu, kai karpomi biudžetai, mokyklos verčiamos priimti šias „neįkainuojamas dovanas“. Niekas kaip ir nesijaudina dėl to, kad planšetės prifarširuotos reklamos ir pati žiniasklaida reguliuoja planšetės turinį.

 

Nematoma jokia kitokia šio elgesio priežastis, kaip Elito vardu skleisti melą. Kai kas gali pasakyti, kad neįmanoma tokiu būdu to padaryti. Papasakosiu viena istorija. Pora metu atgal aš kalbėjau su viena mergina, kuri baigė Amerikos Kreacionizmo mokyklą. Jos supratimas apie tai kaip ir kada Visada susikūrė buvo visiškai klaidingas. Tačiau tai tas išsilavinimas kuris jai buvo duotas ir ji visiškai nenorėjo klausytis kitų versijų. Kitaip tariant vaikai tiki tuo ko jie mokomi. Šumerų liaudis buvo mokoma, kad visi žmonės buvo sukurti tarnauti vergijoje. Aš tikiu, kad ateinančių kartų gyvenimo supratimas gali būti elito pilnai pakeistas, pateikiant savo iškreiptas dogmas.

 

Ilgalaikė elito strategija pateikti žmonėms „duoną ir cirką“ – senoves Romėnų Imperijos išsireiškimas. Jei dauguma žmonių yra pamaitinti ir palinksminti, jų pagrindiniai poreikiai yra patenkinti ir jų socialinio perversmo siekimas yra užtemdytas. 20 to amžiaus pradžioje elitas atrodė tai užmiršo ar nesitikėjo. Po keleto ekonominių nuosmukių žmonės visuose kraštuose pasidarė alkani ir be darbo. Alkani verkiantys vaikai, absoliutus žmonių potencialo ignoravimas privedė žmones prie revoliucijos.

 

Nelaimei šiuo judėjimu pasinaudojo Stalinas ir Hitleris. Elitas vėliau pasinaudojo komunistinio ir fašistinio režimų vaisiais. Šiuo metu situacija yra kitokia. Nėra noro kelti revoliuciją ir jokio noro pakeisti pasaulį. Tai dėl to, kad elitas užtikrino, kad nedarbingi būtų pamaitinti pigiu importuotu maistu, dėmesys nukreiptas nebrangių prekių ir 24 valandų per parą internetu bei televizija. Tai žinoma šių laikų „duona ir cirkas“. Tai bendru atveju yra mechanizmo griaučiai, kuriais naudodamasis elitas pavergs žmones per kelis dešimtmečius. Pataisius žymioji frazė skambėtų taip – „Žmogus gali gyventi tik ant duonos ir cirko“. Ir Elitas žino kad dauguma gali.

 

Įrodymas kad Didžioji Konspiracija gyvuoja ir klesti yra dažnas žiniasklaidos šaipimasis iš tų kas ieško tiesos. Tai tiesiog žeidžia. Tačiau, žinoma, Elitas elgiasi taip, kaip jis elgėsi amžiais. Žinių ir inovacijos augimas atnešė globalizaciją. Iš vienos puses globalizacija yra geras dalykas, kadangi tai padeda kovoti su rasizmo barjeru ir paneigia, kad tarp žmonių yra skirtumas.

 

Tačiau tie, kas ieško ir skleidžia tiesą pradeda suprasti, kad globalizacija elito supratimu, tai vienos valdžios, žiniasklaidos ir finansinės sistemos įvedimas. Globalizacija įgyvendintų kiekvieno Žemės gyventojo kontrolę – kiekvienas pamaitintas ir palinksmintas iki letarginio lygio, kiekvienas įtikintas, kad jis „išsilavinęs“ ir kiekvienas elgiasi tiksliai taip, kaip jam pasakyta. Tai yra moderni Babiloniečių brolijos plano versija. Tačiau mes nusipelnę daugiau nei tas. O raktas Didžiosios Konspiracijos galą yra senoves pasiuntinio radimas.

 

Pritaikydama Mesendžerio archyvų žinias prieš 6000 metų Babiloniečių brolija išmoko, kaip kontroliuoti žmoniją. Inicijuodamas Didžiąją Konspiraciją, elitas užkirto kelią žmonijai normaliai vystytis. Tačiau egzistuoja prieštaravimas. Paskutiniaisiais amžiais elitas pasitikėjo Žemės žmonių inovacijomis, kad sukurti globalią visuomenę kontroliuojamą brolijos Šeimų. Kodėl elitas paprasčiausiai ne pasinaudojo Mesendžerio archyvais su technologinėmis inovacijomis, kurių reikėjo sukurti radijui, televizijai, kompiuteriams ir panašiai? Iš tikrųjų šis faktas kelia dar didesni klausimą – jei elitas turi Mesendžerį, kodėl per paskutinius 6000 metų jie nepanaudojo savo labui visų technologinių naujienų? Paprasčiausias atsakymas – elitas neturi priemonių prieiti prie archyvo. Tai gali būti dėl 2 priežasčių:

 

– „Įtardamas“, kad Mesendžeris gali būti panaudotas blogiems tikslams Senoves Pasiuntinys išjungė Mesendžerį prieš tūkstančius metų.

 

– Mesendžeris kažkokiu būdu buvo pagrobtas iš Šumerų Kunigu-karalių ir vėliau prapuolė laike.

 

Klausimas kas tai padare, kas jie buvo?

 

Projektas „Aldebaran“: pasaulio elito paslaptys (15 dalis)

 

Vertė: Šaulys

Rekomenduojami video:


2500
10 Comment threads
16 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Neimkite į galvą ką jie sako!

Tie kurie netiki tuo ką išvertė te mums, manau patys yra papirkti Elito. Tikroji tiesa kažkur anapus. Tik vienas Kūrėjas ir Jo Sūnus težino. Ir Elitas nevertas ir neturi teisės dangstytis, aukščiausių jų Vardais. Ir Žodžiais. Ir Veiksmais. Tikrai nemažai teisingų pastebėjimų čia perskaičiau apie tą velnio neštą ir pamestą, bet dar vis globojamą Elitą….

Viktoras

Nebloga projekta sauly paemei. Gal apie roswella buvo siek tiek idomesnis, bet ir sis idomus. Tikiuosi nemesi savo hobio sviesti kitus. O tai, kad ne visiems info suvirskinama nekreipk demesio. Lauksiu naujos dalies ;)

Saulys

Dekui uz palaikyma.
As kaip jau minejau, pats jokiu budu nesitikejau, kad visa istorija pasuks tuo keliu. Kai pirma karta susipazinau su meziaga, nebuvau giliai isiskaites, taciau “priciupau” ideja apie palydova – Pasiuntini. Ziurejau laida su autoriumi – maniau istorija pasuks link kosmoso daugiau nei prie zemisku reikalu… Taciau as pats suintriguotas kiek dar bus nardoma i visokias draugijas, brolijas ir ju zmonijai paspestus spastus. Dziaugiuosi, kad kazka tame randate.

HBH

Jautria tema Šaulys palietė. Labai įdomu skaityti. Lauksiu kitos dalies. Dėkui.

Re

Akivaizdu, kad užlipai ant “mazolių” – Elitazz pasipiktinęs:)))))
O bendras pastebėjimas – Elitas taip pat degraduoja…

To Re

Na prasom man pasakykite – kas tas Elitas? Ar apibrezima ar pavardem.

Saulys

As nenoriu badyti pirstais – jis ar ji. Butu neatsargu. Ypatingai pries tuos agresyvokus skaitytojus, kurie ignoruoja naturalaus pazinimo procesa, o seka visuotinio neigimo principu (dievazi galejo is karto parasyti – autorius kvailys :-) kam gadinti baitus informacijos? Ar taip ar kitaip tai vede prie to paties, zinojau, kad tuo baigs :-) ). Taigi Elitas – tai ne tiek kam gerai sekasi. Tai tie kas reguliuoja kaip kam turi sektis. As paieskosiu tikslesniu aprasymu paremtu faktais, kad butu galima susidaryti ivaizdi. Nesu tikras ar sugebesiu paaiskinti geriau nei Dok. filme “Thrive” (Klestejimas) jie turi web, bet ivedus I Google pavadinima… Skaityti daugiau »

Saulys

Beje patariu skaityti Anomalija tinklapi. Cia yra kalnas informacijos taip pat apie ta pati elita. Jei jauciate siame pasakojime mazai apie tai parasyta. Tiesiog cia pat straipsnio apacioje: “Elitines gimines narys atskleidzia paslaptis” II dalis, tai yra ir pirma, po to “Interviu su ateiviu” I dalis. Zodziu kam duotos akys tas mato, kam duotos ausys tas girdi….. Neprimena nieko? :-) Informacija cia pat tik klausimas kiek ir ar mes norime buti kurti ir akli?

To Re

Na taip – kas nori, tas randa nemokama ar labai nebrangu issilavinima, plius internetas neribojamas – o ten klodai nemokamos info. “Thrive” maciau jau seniai ir dar daug kitu panasiu dalyku. Bet kas is to? Paziuri visi filmuka, galvyte palinksi ir toliau eina vergauti. :)

To "To Re"

Taip ir turi būti – kam per sudėtinga skaityti tarp eilučių ir daryti naudingas išvadas, eina vergauti… Ir eis, tol kol “pramuš” kada nors smegenis išganinga mintis – viskas yra čia ir dabar:). Būtent tokia žmogaus evoliucija.

Saulys

Thrive… As ne is vieno ziurejusio girdejau ta pati – atrodytu, kad filmas atskleidzia kazkokia tiesa, bet gale taip iseities ir nepasiulo. Be abejo kai ziuri medziaga yra programa minimum ir programa maximum. As pasiuliau ta filmuka, nes nebuciau geriau apibudines to elito. Tiesa pasakius as pats sunkiai isivaizduoju kas jie. Tai zmones kurie niekada I viesuma nepapuola, jie geriau laimingi paziuri kaip viesumoj atrodo tie kuriuos jie nuperka. Skaitytojui (jai), kuris sako kad mates Thrive seniai, pasiulyciau Youtube dirstelti Davido Icke vienas paskutiniuju (beje tai ne pirmas geras jo pasirodymas) “Saturn not what we know” paliecia ivairias temas is… Skaityti daugiau »

Saulys

Beje apie vergavima…. Kalbu apie vidutinius paprastus zmones (save tokiu ir skaitau). Samone. Tai tas ka minejau citatoje apie golfo kamuoliuka. Jei mes praplesim savo pazinima, tai prasiples musu supratimas ir kartu mes busime samoningesni. Tada perskaicius knyga pasaulis neatrodys golfo kamuoliuko dydzio. Vienintelis dalykas ka mes galim. Plesti ir rinkti teisingas zinias. Plesti savo akirati, moketi atskirti informacija. Zinoti kas uz kokios informacijos stovi, moketi diskutuoti, stengtis, kai pagaliau atsivers supratimas, kad ir kiti tai zinotu. Musu fiziniai kunai paversti poreikiu tenkinimo vergais. Ir tie kas tai zino moka jais (poreikiais) manipuliouti taip kad mes jei nemastysim – Vaiksciosim… Skaityti daugiau »

Saulys

Visu pirma, gerbiama skaitytoja, as siulyciau pradeti skaityti nuo pradziu, kur as izangoje pasakiau, kad ne su visomis AUTORIAUS idejomis sutinku, taciau is pagarbos visokiu nuomoniu skaitytojams, as jokiu budu nebusiu saliskas ir projekto ideja stengsiuosi perduoti originaliai.
Taciau.
Paskutines dvi dalys, tiesa pasakius, atrodo visai neblogai. As nejauciau jokio vidinio priestaravimo isiskaitydamas I teksta.
Toliau. Aciu uz pavadinima manes “pseudozurnalistu” :-) tai ko gero butu manes pakelimas pareigose! Samokslo teorija :-) koks idomus issireiskimas. Taigi visagalis Google raso – “Tai tikejimas kad kazkokia organizacija atsakinga uz kazkoki nepaaiskinama ivyki”. As tikiu kad zodis kuris skamba tamstos galvoje yra – SMEIZTAS!

Saulys

Nelaimei as paziurejau I Google ir ieskojau nemokamo mokslo universitete. Vienintelis universitetas kuris sakosi nemokamas yra Danijoje AALborg universitete. Visas “VUALIA”. As nepulsiu toliau nagrineti kalbinio, pragyvenimo ir visu kitu barjeru neskaitant jau to mazycio kad koks turi buti seimos biudzetas isleisti mokini mstudijuoti “nemokamai” I Danija. Neabejoju, kad “zveris su atvira pinigine” laukia kiek Daniojoj tiek namie. Paskola atiduodama po mokslo. Ar kada teko tureti paskola sakykim 10000 svaru? Tai geriausiu atveju 300 kas menesi 48 menesius. Ir paskola neprapuola. Nesvarbu kada ja reikia moketi. Toliau. Jokia “masoniska Anglija” nemoka, niekada nemokejo ir niekada nemokes uz joki moksla isskyrus… Skaityti daugiau »

Autoriui

Atsakysiu labai trumpai cituojant Einsteina: “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.” Pamastykite apie save. Reikes Jums ilgai mastyti… Po kokio 5 metu Jus galbut suprasite…

Autoriui - Šūdų Vertėjėliui

Galbūt kada nors gyvenime suprasite skirtumą tarp šmeižto ir kritinio mąstymo. Na gal už kokių 10 metų.

Saulys

Man labai gaila, kad perskaitya dalis issaukia kai kuriu skaitytoju pykti. Taciau as apeliuoju I mastancia skaitytoju dali ir kvieciu priimti informacija ramiai su mintimi, kad pries 25 metus mes pykome del bjaurios narkotiku ir prostitucijos kulturos ateinancios is Vakaru ir ko gero daugelis sakeme – nesamone mes iki tokio lygio nenuvaziuosime. Dabar mes tame gyvename. Gal vertetu pasiziureti ka kalba zmones kurie visa gyvenima gyveno tokioje aplinkoje ir jei mes manome kad mes iki tokio lygio nenusivaziuosim, pagalvokime dar karta.

Autoriui

Koks Jus visgi kvailas!

Nemokamas issilavinimas

Ir dar… Jusu dukte moka uz moksla 9000 GBP/metus, bet tikiuosi eme paskola IR jei ji neuzdirbs XYZ algos per metus – paskolos net nereikes grazinti, ar ne taip? Visa Masoniska Anglija su Elitiniu Princu Carzlu priesaki moka uz moksla, kad tik zmones butu issilavine, net jei jie to mokslo nepanaudos ir dirbs padavejomis uz minimuma.

Nemokamas issilavinimas

AUTORIAU, KUO REMIANTIS VAPATE TOKIAS ABSOLIUCIAS NESAMONES??? “Paprastai kalbant elitui visiškai nereikalingi jauni išsilavinę žmonės nei Europoje nei Amerikoje. Vietoje to kad mokyti žmones, kadangi tai moraline pareiga, elitas šiuo metu „parduoda“ vietas universitetuose tiems, kas daugiau moka. Elito atstovai savo atspalvį tam pardavimui, kaip, pavyzdžiui – tai būdas, kai skirtingų kultūrų jaunimas gali susitikti ir bendrauti. Kadangi tiems jauniems žmonėms iš Kinijos, Indijos, Brazilijos ir kitu šalių, mokesčiai yra subsiduojami vyriausybių –elitui jie nenaudingi ir vėliau tokie mokslo vietų “pardavimai“ bus baigti. Iš esmės tai yra taip – tokia išsilavinimo taktika gyvuos tol, kol elitas turi iš to naudos.… Skaityti daugiau »

Saulys

Autorius padare logiska isvada remdamasis savo samprotavimais. Remiantis savo ziniomis nemanau, kad jis toli nuo tiesos, taciau skaitytojo valia susidaryti savo nuomone. Beje cia as pridursiu vieno zymiausiu siu laiku filosofo pastebejimu paskaitoje apie beribes zmogaus samones galimybes:
“Jei zmogaus samone yra golfo kamuoliuko dydzio, tai perskaites knyga jis tures golfo kamuoliuko supratima”.

Nemokamas issilavinimas

Neleidzia man imesti linko, bet i Google iveskite: “which universities are free in europe”. Et Voila!!!!

Saulys

Idomi pastaba autoriui. Bet as ir pats labai noreciau zinoti kokie tie universitetai kurie nemokami? ir kur ta “nemokama” medziaga kursui. As zinau taip – mano dukra moka uz moksla 9000 svaru per metus. Ji “nemokamai” gavo knygas ir plansete su uzkrautom mokymo programom. Bibliotekoje knygas gali imti 24 val per para. Taigi apie kokius “nemokamus” mokslus kalba? Prasom konkreciau. Bibliotekos… Kiek tamsta praleidziate laiko bibliotekoje? Gal teko dirbti biblioteninke? Man tenka padirbeti karts nuo karto. Bibliotekos ne luzta nuo knygu. taciau knygu yra. Didziausia beda, kad lankytoju nera… Kitaip tariant jei nera skaitytojo, tai knyga neskaitoma – Nesvarbu ar… Skaityti daugiau »

Nemokamas issilavinimas

Gerb. autoriau, islyskite is savo urvo!! Nemokami universitetai yra Olandijoje, kai kur Vokietijoje ir kitose salyse, plius geriems studentams VISAME pasaulyje duoda “stipendijas”. Gal Jus nemokate naudotis Google.com? Pilna informacijos apie ivairiausius kursus (anglu, rusu kalba. Deja mes kalbam beveik mirusia kalba – lietuviu). Vienas is geriausiu universitetu paskelbe, kad ju kursu medziaga prienama visiems ir NEMOKAMAI. Gerbiamas autoriau – per tokius zmones kaip jus ir atsiranda samokslo teorijos, kai zmones neisigiline vapa NESAMONES. Persiprasau uz kalbos tona, bet zmoniu bukumas mane erzina, ypac kaip pateikiamas pseudo zurnalistu. Sekmes ieskant nemokamo “mokslo sviesos” – as ja radau!

Nemokamas issilavinimas

Beje – siame pasaulyje mazai kas yra nemokama. Jus gal manote, kad profesoriai turi uz dyka dirbti, uz dyka kazkas patalpas suteikti, uz dyka rasyti vadovelius? Kazkas uz tai moka! Valstybe arba kokie nors fondai – I kuriuos pinigai patenka ne is dangaus, bet vienaip ar kitaip is VERSLO. “Žiniasklaida reguliuoja planšetės turinį” – jus gal is medzio iskrites?

Nemokamas issilavinimas

Na tik neskieskit ereziju – yra ir nemokamu universitetu, o kursu medziaga net didziausi universitetai dalina NEMOKAMAI! Internetas “luzta” nuo informacijos, bibliotekos luzta nuo knygu ir viskas NEMOKAMAI. Apie ka jus kalbate?

Taip pat skaitykite