Darius Mockus. Pasaulio galingieji žmones valdo psichotroninias ginklais

smegenys-minciu-kontroleDarius Mockus

 

Visai neseniai visuomenės informacijos priemonėse pasirodė kraują stingdanti informacija, kad jau sukurtas ir naudojamas psichotroninis ginklas – toks, kuris gali paveikti žmogaus smegenis ir nuslopinti valią. Tad jau dabar apie psichotroninį ginklą reikia kalbėti kaip apie faktą, su kuriuo būtina skaitytis – mus visus pasaulio galingieji gali valdyti per atstumą.

 

Psichotroninis valdymas yra dviejų rūšių, kurias sąlygiškai galima vadinti specialaus naudojimo ir bendro naudojimo. Specialus psichotronikos pritaikymas yra prieš kokį nors konkretų asmenį, kurį kontroliuoja priklausomai nuo konkrečios operacijos tikslų.

 

O bendro naudojimo psichotronika nukreipta prieš visą populiaciją ir ji valdoma bendrai. Ekonominis visuomenės eksploatavimas pagrįstas masiškumu, nes valdžia naudą gauna ne iš kiekvieno individualiai, bet pritaikę kiekybinį principą. Vadinasi sutvarkytas turi būti ne tik kiekvienas individualiai, bet ir visa masė, ypač darbininkų klasė, kurie, įsivaizduojama, turi dirbti savo darbininkų darbus ir nesukti galvos dėl nieko kito.

 

Ši masė valdoma ne tik organizacinėmis ir finansinėmis priemonėmis, bet ir su psichotronika, pritaikant psichologinę inžineriją. Pagrindinis aukštesnės vadovų klasės tikslas yra pašalinti konkurencijos pavojų ir tai daroma su psichotroninėmis priemonėmis valdant aktyvumo lygį: žmogų bandoma programuoti kaip robotą, kuris automatiškai darbe vykdo savo funkcijas ir neturi jokio noro keisti savo gyvenimą, rodant kokį nors konkurencinį aktyvumą, siekiant savo verslo ar kokios nors kitos nepriklausomybės formos. Kitas būdas suvaldyti masę yra gabumų lygio programavimas, kad negalėtų įgyti aukštesnio išsilavinimo ir konkuruoti su tais, kurie pastatyti tvarkyti žemesnio socialinio sluoksnio gyvenimą.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Aišku, visada yra išimčių, tačiau tos išimtys niekada nėra masinės – koks vienas žmogus iš dešimt tūkstančių, vaidinantis kokią nors organizacijos suplanuotą „sėkmės istoriją“. Tokie žmonės dažniausiai būna agentūrinių spektaklių aktoriai. Tam išrenkami kokių nors patrauklių metrikų žmonės, nes darbininkų klasėje tokių irgi labai daug, ir jiems sudaromos sąlygos suvaidinti „laisvą rinkos ekonomiką“. Galima bandyti ir be užnugario, bet tada turi pasikliauti tik savimi ir bet kada tave gali suvalgyti kokia nors valstybės organizacijos įstaiga, nes jeigu turi daug pinigų, tai visi nori jeigu ir ne kad juos padovanotum, tai bent išleistum mokesčiams ir už galybę nereikalingų paslaugų. Spektaklio sėkmė – 100 proc., o laisvo žmogaus – net nesiekia 50/50. O jeigu pasiseka, verslą tenka „parduoti“.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Tačiau visi šie atvejai tėra išimtys. Jų pasitaiko, bet gal vienas iš tūkstančio. Kiti yra nuslopinti su bendro pobūdžio psichotronine technika. Ir tai dar ne viskas. Dažnai žmogus apie tai sužino pragyvenęs nemažą gyvenimo dalį, tačiau tai nereiškia, kad ši sistema nukreipta tik prieš suaugusius žmones. Priešingai – visų pirma ji nukreipta prieš vaikus, kurie mokosi mokyklose, kur vyksta atranka įvairioms karjeroms. Ta atranka vyksta ne konkurencijos būdu, nes psichotronika laisvai konkuruoti neleidžia. Priešingai, visoms karjeroms žmonės išrenkami organizacijos, rašoma programa, o tada mokykla dresiruoja juos kaip šunis, diegdama sąlyginius refleksus, reikalingus parinktam gyvenimui. Formuojami vadovo refleksai, vergo refleksai, komandų vykdytojo refleksai ir pan.

 

psichotriniai-ginklai

 

Bendro pobūdžio valdymas ne būtinai destruktyvus, nes vienų lygį siekiama pažeminti, o kitų paaukštinti. Tiems, kuriuos nusprendžia pažeminti, naudojami destruktyvios interferencijos dažniai, o tiems, kuriuos nori paaukštinti, pritaiko konstruktyvios interferencijos dažnius, kurie stimuliuoja protą. Tačiau ir vieni ir kiti privalo dirbti sistemai. Tuos, kurie sistemai dirbti atsisako, šalina su specialaus panaudojimo psichotronika, nužudydami arba padarydami kriminaliniais nusikaltėliais. Aišku, tokios operacijos visos turi savo priedangas, nes atvirai nusikaltimų nedaro niekas, tačiau pilnai valdant smegenis, net nusikaltimą suklastoti – nėra sudėtinga.

 

Tai gali atrodyti neįtikėtina, bet kuo žmogus ilgiau gyvena, tuo daugiau mato tokių pavyzdžių. Prieš paslapčių viešintojus, nukreipta ištisa susidorojimo sistema, kuri pateikia juos kaip psichiškai nestabilius ir eliminuoja iš visų konkurencijos grėsmę keliančių gyvenimo trajektorijų. Laisva visuomenė, savo giliajame lygmenyje (deep state, deep society) yra kaip tik tokia – nėra nei teisės, nei teisingumo, nei teisių, nei laisvės, nei demokratijos. Bet tai nieko nedomina, nes neva to niekaip neįmanoma įrodyti, nes visos įrodinėjimo priemonės priklauso sistemai.

 

Vakaruose visuomenės pamatas seniai yra sujudęs ir subruzdęs, bet sistemos valdomose masinio informavimo priemonėse, apie tai informacijos nedaug, jos reikia ieškoti pačiam ir tiesiogiai iš žmonių, o ne per sistemai tarnaujančius tarpininkus, kurie save laiko „žurnalistais“. Informacija žmonės seniai keičiasi tiesiogiai ir ji visai ne tokia, kokią matome oficialioje žiniasklaidoje. Jų įtaka nedidelė, didelis tik susireikšminimas; yra dalis avižmogių (sheeple), kurie gyvena pasakų pasaulyje ir „žurnalistais“ tiki.

 

Tiems, kas gyvena tokioje paralelinėje realybėje, gali atrodyti, kad bendro pobūdžio psicho-socialinė inžinerija yra iš fantastikos srities, bet dauguma juk per šią sistemą būna perėję nuo pat pagrindų ir žino kaip jie buvo „sutvarkyti“ – tai buvo „sunkumas“ kūne, „sunkumas“, „tuštumas“ galvoje arba psichologinės-organizacinės pinklės, kurios priverčia žmogų tapti paklusniu agentūrinių užduočių vykdytoju, net žinant, kad darai niekšybes kažkokiam žmogui, kurių jis visiškai nenusipelnė – tik taip kokio nors organizacijos išgamos smegenys susisuko.

 

psichotroniniai-ginklai

 

Valdymui pritaikomą sistemą jau gan seniai vadinu psichotronine lobotomija ir manau, kad dauguma supranta, ką turiu galvoje. Kas yra lobotomija, manau žinoma, o kas nežino, gali informacijos susirasti žiniatinklyje. Iš pradžių tai buvo chirurginis neuronų žalojimas, kuriuo neva būdavo „išpjaunama“ ta sritis, kuri turėjo patologiją taip ją pašalinant kaip kokį nefukcionalų organą. Tačiau tiesa daug žiauresnė, nes tiksliai lokalizacijos nebuvo žinomos, tad pjaudavo ar žalodavo viską iš eilės, net visą kaktos srities kognityvinę žievę, taip sunaikindami visus žmogaus asmenybės ir proto centrus. Žmogus šitaip tapdavo visiškai nefukcionalus, nors „problemos“ irgi nelikdavo. Bet nelikdavo ir žmogaus. Čia tas pats kaip gydymas nužudant žmogų.

 

Psichotroninė lobotomija šiek tiek kitokia, nes su ja suardoma ne smegenų struktūra, bet smegenyse vykstantis procesas. Aišku, ilgalaikis proceso slopinimas irgi žaloja smegenis, bet ne taip, kaip pjaustant su skalpeliu. Tikslas ne pašalinti, bet parodyti, kad visiškai kontroliuoji situaciją ir žmogus niekaip negali pasipriešinti. Jei pradeda kalbėti apie psichotroninę techniką, agentūra siunčia į psichiatrinę įstaigą, kur visam gyvenimui priklijuoja diagnozę ir iš konkurencijos pašalina negrįžtamai.

 

O su tokią etiketę turinčiu žmogumi nesiskaito visiškai ir niekas. Nes viskas, ką jis aiškina – tik vaidenimasis ir „menulio fazės“. To organizacija ir siekia. Dažnai žmones su diagnoze irgi priima į agentūrą, bet jie dirba pačiame žemiausiame lygyje, su nusikaltėlių socialiniu sluoksniu. Dažnai neturi nei giminių, nei pažįstamų ir didžiąją dalį laiko gyvena psichiatrinėje ligoninėje, o į laisvę išeina tik vykdyti agentūrines operacijas, kurių metu valstybė išnuomoja butus ir leidžia pagyventi šiek tiek laisvo gyvenimo. Tokie žmonės yra visiškai pakabinti, ir tinka tik „nešvariems darbeliams“. Kiti turi savo daugmaž „laisvą“ statusą ir jie terorizuojami agentūros su „gang stalkin‘u“.

 

Neurono dydis smegenyse apie 4/1000 milimetro. Įtampa jame apie 70 mili-amperų (70/1000 A). Taip pat turi savo dažnį, kuris yra apie 40 Hz. Šį dažnį galima nesunkiai nuslopinti išoriniais elektromagnetiniais impulsais ir tai padarius iš sąmonės dingsta šio proceso koduojama funkcija. Savo viduje žmogus fenomenologiškai jaučia, kaip dingsta mintis, prisiminimas, jausmas, pojūtis. Kaip ištrinama idėja, sprendimas, planas, tikslas. Kaip staiga pranyksta, noras ką nors daryti, arba žmogus pradeda nevaldyti savo žodžių, veiksmų ir emocijų.

 

Tam užtenka kur reikia paslopinti arba kur reikia pastimuliuoti ir žmogaus valia sunaikinama, vietoj to suformuojama operatorių užprogramuota elgesio programa, kuri leidžia žmogų kontroliuoti ir eksploatuoti, pritaikant kokiai nors siaurai funkcijai. Ir visai nesvarbu ar žmogus supranta kas vyksta, ar ne, nes dėl aprašytų priežasčių, pakeisti individualiai nieko negali. Galimybė burtis į grupes nuslopinama su destruktyvia interferencija.

 

Tokia yra realybė ir ji pradeda formuoti gyvenimą labai anksti. Aš receptų kaip tai pakeisti jokių nesiūlau. Kiekvienas žmogus tegu pagalvoja pats, net jeigu to rimtai padaryti neleidžia psichotroninė lobotomija ir mąstymą iškraipančios programos. Kovoti rimčiau tenka tik tada, kai įsijungia specialaus susidorojimo programa, nes šis klausimas virsta gyvybės ir mirties klausimu, tad apribojimų jokių priemonėms nelieka.

 

Autorius: Darius Mockus, šaltinis: psichotronika.wordpress.com

Rekomenduojami video:


2500
13 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
setas

Nusikalteliu ir psichu visada buvo. Nors sios savybes labiausiai isryskeja ir pasireiskia kai zmogus atstumiamas tam tikro socialinio sluoksnio, kuriam jis priklauso arba noretu priklausyti. Arba kai per jega yra kisamas i zemesni socialini sluoksni. Tai daznai vyksta dar mokykloje, kaip autorius ir pastebejo tikliai. Galima tai vadinti programavimu paklusti sistemai, kuri beje daugumos nuomone pasiteisina, bet kai kurie individai ziauriai nukencia. Beje daug kur jau bandoma negalintiems paklusti sistemai pritaikyti individualias programas. Nes sie nepritapeliai kartais pasizymi gabumais, ir jeigu jie bus atstumti visuomene praras siuos gebejimus, kuriais siaip galetu pasinaudoti.

G

Jei mano smegenys nepazeistos :), tai kiek pamenu, kad pries koki 15-20 metu skaičiau kad toks dalykas yra kuriamas. O gal jau ir buvo, nes tikrai rase ir apie panasu poveiki. ..

João

Nesamone, geriau paskaitykit apie chemtrails (cheminiai takai).

klajunas

Čia turbūt hakerių darbas. Tinklaraštyje padaryta klaida, o čia su klaida nukopijuota.

Bet ne tame esmė, nes neuronuose galima kalbėti ir apie mikro-sroves ir įtampas aplink membraną.

Remigijus

Įtampa matuojama voltais (V), o ne amperais (A)

Paveikta

Abejoju kokiais nors mechanizmais, sukurtais specialiai paveikti zmogaus smegenis. Tikiu, kad bet koks fizinis suzalojimas gali paveikti neigiamai smegenu funkcionaluma, o dar tikiu, kad gali buti toks individo ar masinis slopinimas, bet vykdomas visai kitomis priemonemis. Pasiziurekite siuolaikinius animacinius filmukus vaikams, ten kai ka parodo, kaip ir kuo saudosi “geris” ir “blogis” ir nebutinai tai yra realus ginklai, o kazkokia energija, kuri gali ne tik nuslopinti ka nors – “apdoroti”, bet ir sunaikinti. Kai kurie patiria kazkoki zinojima, o kiti niekada nesusimasto, kur cia suo pakastas. O dar kiti pavargstabkovoti su vejo malunais ir jie daugmaz jauciasi arba apsimeta laimingi,… Skaityti daugiau »

;D

jau geriau but ismestam is tos (tavo) sistemos nei buti jos zombiu :)

As

Butent.. kai praeini pirma praktika ir paskui pasiskaitai tokius dalykus viskas labai aisku buna… pritariu, apsidairykit ir stebekit darboviete… supratau tik darbo deka kaip kas ir kodel vyksta pasaulyje ir kaip vyks toliau…

;D

tai gal kazka issamiau galejai parasyti? nes komentaras pvz man nieko nepasake…

tadasas99

kalbama globaliai, bet apsidairykit savo darbovieteje, darbovietes sistemoje (ypac jei didesne imone) atitikmenu rasite pakankamai

Tango

Viskas paprasta sedi lopas uzsismaukes neturintis ka veikti ar ragana ir galvojantis esas uz kitus auksciau. Tyciajoasi is gyvenimi is tavo gyvenimo. Krc zziauru. Gimiau paciu laiku jai buciau gymes pries tukstanti metu zole ta pati mediai tie patis,…. NEEEEE BLEEEEETTT!!!!!!

LM.Bido

As jiems pora trajanu nusiusiu tegu turi . LD

Taip pat skaitykite