Po apsilankymo pas odontologą, negali prisiminti ilgiau nei 90 minučių

britas-dantu-gydymas„Neurocase“ žurnale neseniai buvo aprašyta neįtikėtina istorija apie britų karį Williamą, kuris vieną 2005 metų rytą nuėjo pas odontologą gydyti danties kanalo. Nuo tos dienos praėjo daugiau nei dešimt metų, o jis kiekvieną dieną prabudęs vis dar mano, kad dabar yra 2005 metai, o jis yra karys kuris tuoj eis pas savo odontologą.

 

Trumpiau tariant brito vi­di­nis lai­kro­dis am­ži­nai užs­tri­go 2005 me­tų ko­vo 14 die­ną 13:40 val. – t.y įpu­sė­jus vizi­tui pas odon­to­lo­gą.

 

Neurochirurgijos specialistai tvirtina, kad kažkas įvyko danties gydymo procedūros metu ir tas kažkas nebeleidžia vyrui suformuoti jokio ilgalaikio atsiminimo. Dabar brito atsiminimai gyvuoja tik apie 90 minučių, tad vyras kiekviena diena atsimena tik pusantros valandos savo veiklos, o veliau smegenys tarsi persikrauna ir britui vėl atrodo, kad dabar 2005 metai.

 

„Aš pri­si­me­nu, kaip sė­dau į kė­dę ir odon­to­lo­gas su­lei­do man į žan­di­kau­lį vie­ti­nio vei­ki­mo anes­te­ti­ką“, – dės­tė Wil­lia­mas įvy­kių ei­gą iki lem­tin­go­jo mo­men­to. Nuo tos aki­mir­kos jo at­min­tis vi­siš­kai tuš­čia, tačiau jis te­bep­risi­me­na ir ga­li pa­sakyti, kaip ir kur prieš 10 me­tų su­si­ti­ko ir su­si­pa­ži­no su Jor­ko ku­ni­gaikš­čiu, jis tiesiog ne­įsi­dė­mi da­bar­ti­nių įvy­kių – ne­tgi to, kur jis gy­ve­na.

 

Panašiai kaip filme „Memento“, brito žmona sugalvojo būdą, kaip prisitaikyti prie tokios sunkiai suvokiamos situacijos. Užrašų knygutėje, kurią pavadino „Pirmiausia perskaityk šitą“, ji sukūrė savotišką jo gyvenimo gidą. Skaitydamas jis sužino, kas jam nutiko tą dieną pas odontologą ir kad jo vaikai jau užaugę.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Iki šiol ne­aiš­ku, kaip dan­tų šak­nų ka­na­lų chi­rur­gi­ja pri­ver­tė vyro sme­ge­nis ši­taip dirb­ti. „Tai 100 mi­li­jo­nų sva­rų klau­si­mas ir nei aš, nei kiti specialistai ne­tu­ri at­sa­ky­mo,“ – ne­sle­pia Wil­lia­mo gy­dy­to­jas M. M. Bur­ge­sas kuris te­be­sis­ten­gia įmin­ti pa­slap­tį.

 


Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami skelbiamą turinį portale kuris priklauso Anomalija.lt grupei, Jūs turite įdėti nuorodą į šaltinį (t.y. Anomalija.lt). Daugiau informacijos apie naudojimo taisykles rasite čia.

Rekomenduojami video:


2500

Taip pat skaitykite