Kas supa žmogų ir ko jis nemato? 7 Žmogaus kūnai

7-zmogaus-kunaiPopuliarėjant vaivorykštės temai, verta prisiminti, jog ne tik naują Seimą sudaro 7 kūnai. Žmogaus kūnas irgi kaip rusiška matrioška sudarytas iš 7 kūnų. Tradicinis mokslas pripažįsta vienintėlį, plika akimi matomą ir rankomis apčiuopiamą – fizinį kūną. Senovės išminčiai žinojo,jog yra dar 6 nematomi žmogaus kūnai.

 

Žuvų eroje mokslas atsiskyrė nuo dvasingumo ir nuplaukė į priešingą pusę. Įsigalėjo karingojo materializmo nuostatos, jog žmogus teturi vieną vienintėlį fizinį kūną, sudarytą iš atomų ir molekulių. Religijos, priešingai, neigė žemiškąjį žmogaus pradą.

 

Žmogaus kūnas buvo išpreparuotas ir ištyrinėtas lyg automobilis – atskirais organais ir sistemomis. Tačiau už oficialios medicinos ribų liko jokiais tradiciniais prietaisais nefiksuojami energetiniai ryšiai tarp atskirų organų – eterinis kūnas. Vandenio eroje sparčiai tiesiami tiltai, jungiantys mokslą apie žemiškas materijas ir žinias apie dvasinį žmogaus pavidalą. Žinios apie pastarąjį atėjo iš senovės indų raštų – Vedų, kuriose aprašomi 7 žmogaus kūnai.

 

Pirmieji trys – fizinis, eterinis ir astralinis – vadinami žemaisiais. Juos turi gyvūnai ir net kai kurie augalai. Kiti keturi – mentalinis, kauzalinis, budos ir atmaninis – dažnai vadinami bendiniu žodžiu “siela”. Kiekvienas subtilusis kūnas turi savo formą, struktūrą, funkciją ir bioritmus, kurie dera su kitų kūnų gyvybiniais ritmais. Pirmųjų 5 kūnų visuma sudaro žmogaus aurą.

 

1. Fizinis, arna žemiškasis kūnas – smulkiai aprašytas medicinos vadovėliuose. Visi žino, kas sveika, o kas žalinga žmogaus organizmui. . Kaulai, raumenys, kraujotaka ir t.t. – šias sistemas „taiso“ medicina ir sveikas gyvenimo būdas. Fizinis kūnas turi aiškią formą, kurią atkartoja nematomi subtilūs kūnai.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

2. Eterinis, arba gyvybinis kūnas – yra fizinio kopija, savotiška pagalbinė matrica. Jame sukaupta genetinė informacija, jis paskirsto astralinę energiją, kuri negali tiesiogiai patekti į fizinį kūną. Sudarytas iš įvarių energijos rūšių – elektromagnetinės, “chi”, “pranos”. Gauna energiją iš astralinio kūno, fizinio kūno ir aplinkos, yra siejamas su Jupiterio planeta. Aktyvų eterinį kūną žymi puikus tonusas, stiprus imunitetas.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Nuovargio sindromas – ženklas, kad eterinis kūnas išsekęs. Mes susergame tik tada, kai įvyksta rimti eterinio kūno pažeidimai. Alkio jausmas rodo, jog eteriniam kūnui reikia kuro. Daiktai irgi turi eterinius kūnus, kurie sąveikauja su žmogaus. Neveltui močiutės sakydavo, jog naujus puodus reikia prisijaukinti, o daiktų iš priešų verčiau apskritai neimti. Kai eteriniiai kūnai konfliktuoja, sakome: “biolaukai nesutapo.” Kai jie dera, sakome “įsimylėjau.”

 

Ekstrasensai “skaito informaciją” iš daiktų ir žmonių eterinių kūnų. Eterinė energija eikvojama dirbant fizinį darbą, judant, o atstatoma miegant ar medituojant. Šį kūną aktyvina kvėpavimo pratimai, sportas, suderinta mityba, pasnikas. Jis yra – 2-jų lygmenų formos, spinduliuojantis, kintamos spalvos – nuo mėlynos iki violetinės, 30cm iki 1.20 spinduliu aplink fizinį kūną. Praėjus 36 val po mirties, žmogus ”numeta” eterinį kūną.

 

3. Astralinis, arba emocijų kūnas – kuria mūsų jausmus ,nuotaikas, aistras, norus, vizijas. Jį turi ir gyvūnai. Jis regimas kaip 1.20-2 metrų mirguliuojančių spalvų nimbas apie žmogų. Spalvų spektras kinta priklausomai nuo norų ir geidulių. Mes nematome astralinio pasaulio, bet jame gyvename, nes jaučiame, mus užvaldo aistros ir geismai. Kai miegame, mūsų astralinis kūnas atsiskiria nuo fizinio, kuris kartu su eteriniu pasilieka gulėti lovoje.

 

Po mirties astralinis kūnas pasilieka žemėje, jis gali įgauti tam tikrus matomus pavidalus – vaiduoklių, vėlių, antgamtinių būtybių,siaubų. Kuo daugiau mes kontaktuojame su astraliniais padarais – tuo labiau juos maitiname savo gyvybine energija, duota mums kūrybai ir meilei. Vaiduokliai ir bildukai tampa gyvesni, o mes – labiau panašūs į numirėlius. Įvairūs nužiūrėjimai ir prakeiksmai pirmiausia pažeidžia astralinį kūną.

 

Astralinį kūną aktyvina kasrytinės maudynės šaltame vandenyje, vaikščiojimas basomis, meno terapija, kult9rinių poreikių tenkinimas, meditacijos į skonį, kvapą, gražią gamtą, nuoširdus bendravimas, teigiamos emocijos ir gražūs siekiai. Nukreipti norus į gėrį ir grožį – užduotis, kuriai kartais prireikia ne vieno gyvenimo.

 

Astralinio kūno sveikata – tai neišsenkantis optimizmas, aktyvumas, atviros vaikiškos emocijos, trykštantis gyvenimo džiaugsmas. Astralinę energiją “vagia” pyktis, pavydas, gėla , nuoskaudos. Teigamų emocijų stygius veda į depresiją, apatiją. Šiuolaikinės, sparčiai intelektualėjančios ( mentalinės) visuomenės rakštis – emocijų suvaržymas. Iš čia – bėgimas į alkoholį ir narkotikus, teikiančius astralinę energiją.

 

4. Mentalinis, arba intelektualusis kūnas – valdo mintis, mąstymą, protinę veiklą. Jis veikia per kalbą, kai stengaimės įvardinti, tai, ką matome ir jaučiame. Jis tarsi laidininkas tarp žemiško žmogaus ir jo dieviškos prigimties Mentalinė energija padeda susivokti, kas esame ir kas vyksta. .Šiuolaikinė visuomenė stipriausiai įtakoja mentalinį kūną, kai stengiamasi sukaupti kuo daugiau informacijos ir jos pagrindu suvokti aplinką.

 

Esame verčiami protu suvokti net meilę! Mentaliniame kūne gimsta mintys, kurios savo ruožtu skatina norus (veikia astralinį kūną). Nuolat apie kažką galvojame gerai arba blogai. Blogos mintys sekina gyvybinę energiją, pritraukia blogus žmones ir įvykius. Apie tai Kristaus žodžiai: “Ten, kur jūsų mintys, ten – jūsų siela”. Mentalinis kūnas yra kiaušinio formos, 1.20-3 metrų spinduliu nutolęs nuo fizinio. Jo spalva kinta retai, yra šviesiai žydra,geltona, pilka, sidabrinė, balta.

 

Jis plečiasi nuolat studijuojant, ugdant nepriklausomą mąstymą, ieškant reiškinių prasmės, skaitant rimtas knygas, diskutuojant su išmintingais žmonėmis. Šį kūną ardo padrikos mintys, keiksmai ir prakeiksmai, nekritiškas tikėjimas kitų pasakomis ar apgaulėmis, melas, tuščios kalbos, beprasmis spoksojimas į TV ekraną ar dykas braidžiojimas po interneto informacijos šabakštynus.

 

5. Kauzalinis, arba sielos kūnas. Jame sukoncentruota visų inkarnacijų patirtis, sukaupta informaciją apie konkrečius įvykius išoriniame ir vidiniame žmogaus gyvenime. Šio kūno energijos silpnėja, kai gyvenimas skurdus įvykių, monotoniškas ir nuobodus, kai mes nepriimame gyvenimo iššūkių, t.y. nekuriame naujos karmos. Įvykiai nelygu įvykiams.

 

Kauzaliniame kūne išlieka tik tie, kurie sukrėtė žmogų. Vieną sukrėtė kaimyno bankrotas, kitą – saulėtekio grožis ar originali mintis. Mes kasdien darome atsakingus sprendimus, konkrečiais poelgiais formuojame kauzalinį kūną ir kuriame naują karmą. Stiprų kauzalinį kūną turi veiklūs žmonės, šaunuoliai, sėkmingi vadybininkai, vidutinio rango vadovai.

 

Jo forma – švytintis baltas ar geltonas, 5 m skersmens ovalas. Jis plečiasi, kai mes imamės atsakomybės už savo ir kitų gyvenimą, kažką keičiame, laisvai kuriame priežastis, kurios atves vėliau prie pozityvių ar negatyvių pasekmių. Kauzalinės energijos leidžia pajusti grupės energijų vibracijas, pajusti sielų bendrumą.

 

6. Budos, Kristaus arba Likimo kūnas atspindi pagrindinius Lemties scenarijus. Jis neša informaciją apie žmogaus vidines nuostatas, vertybes, jo personalinę “psichologiją”, gyvenimiškosios patirties kaupimo būdus. Likimo scenarijus įmanoma keisti keičiant Budos kūną, t.y. sąmoningai keičiant požiūrio kampą, tobulinant charakterį, atsisakant žalingų įpročių ir ydų. Kartais reikia kažką paaukoti, kad gautumėm energijos vidiniams pokyčiams. Budos kūną aktyvina pedagogai, psichologai, išminčiai. Jų tikslas – pakeisti teisinga linkme moralę ir etiką..

 

Budos kūno vertybes ir moralę formuoja 7-ojo, Atmano kūno idealai. Pavyzdžiui, tikinčiojo idealai skatina laikytis Dekalogo, branginti ir skleisti meilę, rūpintis artimaisiais. Jam blogai – kai paminama teisybė, skriaudžiami silpnieji. Vartotojo atmaniniai idealai verčia vaikytis materialių turtų, prestižo. Vartotojui gerai, kai pilni šaldytuvas ir seifas, o blogai – kai nepatenkinti drambliški apetitai, kai neatimta iš kito kažkas, kas jį pasotintų. Egoistai neturi Budos kūno, nes nesugeba atliepti kito, mylėti kitą kaip patį save. Aktyvų ir pastovų Budos kūną turi žmonijos pranašai ir šviesuliai, pasiaukoję dėl kitų.

 

7. Atmano, arba idealų kūnas siejamas su tikėjimu, religingumu, pasaulėžiūra. “Atman” – sanskrito kalba reiškia “dvasią”. Dvasia – nemirtinga ir amžina, tik joje žmogaus darbai tampa nemarūs. Didieji Pranašai – Kristus, Buda, Mahometas – nešė galingus amžinus Atmano energijų užtaisus, kurių nenumalšins Laikas. Atmano kūnas gimdo idealus, kurie skatina žmogų atlikti tam tikrą misiją.

 

Karma prasideda būtent nuo idealų kūno, nes jo tikslas – sergėti kiekvieno žmogaus individualų pašaukimą. Atmano kūną kuria žmogaus dvasiniai ieškojimai. Be jų atmano kūnas yra neveiksnus, jo tiesiog nėra Atmano kūno veiksmingumą rodo stebuklingi išgijimai ir išsigelbėjimai: žmogus, dar neatlikęs savo misijos, yra dažnai apsaugomas nuo mirties, grįžta į šį pasaulį realizuoti savo misiją.

 

Vienodai stiprius Atmano kūnus turi aršus ateistas, pasišventęs kunigas ir satanistų vadeiva. Skiriasi tik nežemiškos kilmės energijos šaltiniai, kurie maitina šių trijų lygiateisių piliečių atmaninius kūnus. Visi trys išpildo tam tikrą misiją, gina savus idealus ir dievus. Tikinčio žmogaus atmaninis kūnas smarkiai įtakoja, keičia ir harmonizuoja kitus 6-ris kūnus. Joks pozityvus mąstymas, autogeninės treniruotės ar sveika mityba negali išgrynininti asmenybės: ją nušviesinti ar aptemdyti gali tik tikėjimas ir Dievo valia. Horoskope Atmano kūno energijas simbolizuoja Saulė.

 

Kai kurie ezoterikai teigia, jog Budos ir Atmano kūnus turi vienetai Žemės gyventojų. Drįsčiau teigti, jog daugiau tiesos teorijoje, jog kiekvienas iš mūsų turime tuos kūnus, tik jų aktyvumas – periodinis, arba išvis neegzistuoja. Dauguma žmonių kasdieniame gyvenime dažnai atitolsta nuo savo etikos ir idealų, negrindžia poelgių ir sprendimų principais ir pasaulėžiūra. Tuomet jų aukštieji kūnai susitraukia kaip balzakiška Šagrenės oda ir nerezonuoja su didžiaisiais įvykiais, neįtakoja žmonijos raidos.

 

Straipsnio autorė: astrologė Saulė Jonaitytė horoskopas.lt, publikuota savaitraštyje “TV per savaitę”

Rekomenduojami video:


2500
4 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Mantas

Ačiū labai labai

Martynas

puikus straipsnis :)

Vedos

>> Žinios apie atėjo iš senovės indų raštų – Vedų.

Aplink žmogų fiksuojamos fizinės “auros” nėra jokie astraliniai kūnai.. Tai tik žmoguje vykstančių procesų sukelti “virpesiai”.. Bendrai labai nevykusi “Vedų” traktuotė, tiksliau laisva interpretacija..

grazka

Čia su vienu kūnų nesusitvarkai , kur jau su septyniais ;D

kim

kažkada dar galvojau – o gal tikrai tie astraliniai ir kiti kūnai kurie supa mūsų materialųjį kūną egzistuoja? Bet kuo daugiau gyvenu – tuo mažiau suvokiu jų realybę. Gal dar siela nesubrendo ,kad tai suvokčiau?

alvydas

iki subrendimo > fizinis kūnas tūri pajusti savo neigiama požiūrį į gyvenimą – tas dažniausiai baigiasi savižudybėmis. Kai suvoksi gyvenimo grožį per sunkumą ar net ašaras, tik tada pajusi savo “sielą”.

Taip pat skaitykite