Mes ateiviams tik energetinė ferma?

Kas motyvuoja negatyvias būtybes ? Tai nesibaigiantis alkio jausmas. Jos galvoja, kad gyvena pasaulyje, kur viskas yra maistas ir viską galima valgyti, kur stipresnis turi teisę suvalgyti silpnesnius. Tokiu būdu jos tampa vis galingesnės ir dar daugiau valgo ir nuo to tampa dar galingesnės. Kuo daugiau jos valgo tuo daugiau joms norisi, ir energijos nėra vienintelis dalykas ką galima valgyti.

 

Grobuonys žmogaus pavidale gali jausti alkį pinigams, valdžiai, narkotikams ir t.t. o kadangi gyvenimas visatoje egzistuoja milijardus metų, tai to pilnai pakako, kad super galingos negatyvios būtybės dar labiau evoliucionuotų.

 

Tos super būtybės – grobuonys tapo tais, kuriuos galima pavadinti Demonais arba negatyviomis nežemiškomis esybėmis. Jos siekia visiško gyvybės kontroliavimo visose visatose, kad taptų Realybės Dievais. Tai yra Kūrėjo dalys, kurios atsisakė jo ir siekia tobulėjimo ne per susiliejimą su Kūrėju, o sutraukdamos į save visą gyvybę. Jie sutraukia į save kitas gyvybes per apgaulę, manipuliuodami protais ir suvartodami jų gyvybinę energiją.

 

Taip kaip mes auginame grūdines kultūras ir gyvulius, kad panaudotume tai maistui, taip pat ir negatyvios jėgos augina žmones tam, kad gautų dvasinės energijos ir biologinių dalių. Jiems mes ne daugiau nei galvijai, kuriuos jie naudoja savo nuožiūra. Jie pastoviai keliauja per galaktikas kurdami arba užgrobdami civilizacijas, kurias vėliau naudoja kaip natūralius resursus. Žemė – tai jų energetinė ferma, per kurią ateiviai ir demoniškos jėgos siurbia žmonių gyvybinę energiją.

 

Begalybė civilizacijų gyvena šioje galaktikoje ir daugelis iš jų milijonais metų senesnės už mus. Labiau išsivysčiusios gyvybės formos pastoviai lanko ir lankė Žemę visais laikais, ir kai kurios iš jų atsakingos už žmogaus atsiradimą tiek Žemėje, tiek ir kitose tinkamose gyvenimui planetose. Tai reiškia, kad pati žmonija užgimė netgi ne Žemėje, taip kad formaliai mes visi ateiviai, nors ir gyvename čia taip ilgai, kad laikome planetą savo gimtąja.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Visokiausi ateiviai gyvena šioje planetoje. Jie gyvena bazėse ir miestuose, kurie paslėpti giliai po žeme, taip pat po vandeniu ir kalnuose. Jie susisiekia nematomais erdvėlaiviais, požeminiais tuneliais ir laiko-erdvės portalais.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Nors Žemėje egzistuoja kaip minimum 50 skirtingų ateivių rūšių, tik kelios iš jų visiškai negatyvios arba pilnai pozityvios. Negatyvūs ateiviai naudoja žmones kaip natūralius resursus. Neutralūs ateiviai gyvena čia tam, kad stebėtų ir mokintųsi. Pozityvūs ateiviai suinteresuoti padėti žmonijai ištrūkti iš energetinės fermos ir tapti super žmonėmis. Žinoma realybėje viskas daug labiau komplikuota, kadangi kiekviena rasė gali turėti daug ir įvairių tikslų. Bet esmė tame, kad negatyvūs ateiviai mus išnaudoja, o pozityvūs atvirkščiai – nori mums padėti.

 

Šiuo metu Žemėje yra sukurta speciali Kontroliavimo Sistema, kuri reguliuoja ir kontroliuoja kiekvieną žmogiškojo egzistavimo aspektą. Sistema stebi kiekvieną ir stengiasi užbėgti už akių kiekvienam bandymui ją aptikti ar destabilizuoti. Ji griežtai nutaikyta į tuos žmones, kurie dalinasi žiniomis, stengiasi padėti kitiems pamatyti vykstančių apgavysčių lygį ir grąžinti atimtas jėgas. Visos sistemos gijos eina iš energetinės fermos, kuri kultivuoja žmonių neišmanymą ir sukelia jiems kančias, kad sugeneruoti kuo daugiau negatyvių energijų.

 

Be šios Kontrolės Sistemos, surinkti tokį energijų derlių, jiems niekaip nepavyktų. Čia, kaip pieno fermoje, kuo geriau organizuotas darbas, kuo daugiau prižiūrėtojų, kuo efektyviau dirba melžimo įranga, tuo didesnis pelnas.

 

Peržiūrėkime dar kelias priežastis kodėl negatyvūs ateiviai čia lankosi. Jau minėjau, kad žmones jie laiko natūraliais resursais, kuriuos galima ir reikia eksploatuoti. Dar juos domina mūsų genetika, mūsų žinios, sugebėjimai ir jėga, nors visą tai kol kas nuo mūsų akylai slepiama. Taip pat tikras lobis yra mūsų planetos naudingosios iškasenos ir strategiškai labai gera vieta stiprinant savo karinę ir politinę galią galaktikoje.

 

Pagal dvasinius ir galaktikos įstatymus, tiems ateiviams būtina, kad mes savanoriškai atiduotume save ir savo planetą, jų valdymui. Jeigu mes atsisakytume, jiems tektų panaudoti jėgą, o tada pas kitas nežemiškas rases atsirastų teisė įsikišti į konfliktą ir priversti juos gerbti įstatymus. Bet jeigu mes savo valia pasirenkame vergovę, tada kitos civilizacijos į mūsų reikalus įsikišti neturi teisės.

 

Nuo neatmenamų laikų negatyvūs ateiviai mumis manipuliuoja ir apgaulės būdu verčia atsisakyti savo laisvos valios. Kad tai galėtų veikti, jie turi laikytis tik vienos sąlygos: kad žmonės galėtų patys savarankiškai išgyventi, ir būtų pakankamai išsivystę, kad galėtų pavergti patys save, savanoriškai prisijungdami prie blogio imperijos.

 

Paskutiniu metu atsirado technologijos leidžiančios stebėti ir kontroliuoti visus ir kiekvieną. Kariai gali smogti bet kuriai pasaulio vietai, o tautos kurios atsisakytų dalyvauti visame tame, būtų užpultos arba jas smaugtų ekonominėmis sankcijomis, tol kol jos būtų priverstos kapituliuoti. Dėl tos priežasties dabar yra pats tinkamiausias momentas, kad negatyvūs ateiviai pradėtų savo baigiamąją fazę visiškam planetos užgrobimui. Jeigu jiems tai pavyktų, jie įgautų dar daugiau valdžios ir turėtų dar daugiau resursų, kad įvesti negatyvias kontrolės sistemas ir kituose pasauliuose, ir tokiu būdu jų energetinės fermos plotas dar padidėtų.

 

Baigiamoji, šios grandiozinės apgaulės suplanuota stadija yra ta, kad mes turėtume priimti ateivius kaip savo išgelbėtojus, kurie atvestų mus į naują taikos ir klestėjimo amžių. Žinoma tikslas labai pageidautinas, bet priemonės ir būdai kuriais jie tai siektų įgyvendinti, ir vėl būtų apgaulingi ir galu gale atvestų prie visiškai atvirkštinių rezultatų.

 

Tos pačios jėgos, kurios paslapčia vedė žmonija prie gamtą teršiančių technologijų naudojimo, tie patys, kurie nurodinėjo pasaulio elitai pradėti pasaulinius karus, tie kurie skirdavo statytinius į mūsų vyriausybes ir tie patys kurie sukūrė barbariškas religines sistemas atsakingas už milijonų žmonių nužudymą ir persekiojimą, tos pačios jėgos pasiūlys išeiti iš problemų, kurias patys ir sukūrė, su sąlyga, kad mes, savo noru, atiduosime planetos valdymą į jų rankas. O kad mes kuo labiau prie to priartėtume, žemiškoji elita paskutiniu metu įgyvendino seriją šoką sukeliančių teroristinių išpuolių, sukėlė badą, epidemijas, finansines krizes, beprotiškus karus ir energetines katastrofas.

 

Visa tai padaryta tam, kad patvirtinti ateivių teiginį, kad Žemės vyriausybės nesugeba valdyti, kad jos korumpuotos, kad joms neužtenka dvasingumo ir tų žinių, kurias turi ateiviai ir, kad tik ateiviai žino kaip ir turi galimybes išvesti mus iš tos situacijos. Jie pasakys, kad žmonija užteršė aplinką ir, kad tik priėmę ateivių technologijas mes galėsime išgelbėti ir atstatyti planetą.

 

Jie apipils mus medicinos ir technologijų stebuklais ir netgi pasakys, kad jie yra “geri vyrukai” su kuriais mums reikia bendradarbiauti, kad išvyti iš planetos tuos blogus ateivius, o jei mes atsisakysime, tai atseit tie blogieji užkariaus mus ir pavergs. Nors ne paslaptis, kad tie patys negatyvūs ateiviai vaidins ir gerus ir blogus.

 

Turint omeny karus, korumpuotas vyriausybes, aplinkos užterštumą ir žmonių kančias, kas gi nepriimtų tokios pagalbos ? Gal tik tie, kurie sugebės suprasti, kad visa tai skamba per daug gražiai, kad būtų tiesa. Tik tie, kurie pajus, kad visame tame yra kažkas labai negero. Visi kiti bus taip užliūliuoti kontakto su ateiviais, kad jau nesugebės sveikai mąstyti. Tų pažadų, apie epinius pasikeitimus įtaka, bus tokia didžiulė, kad žmonės niekaip neįžiūrės po jais slypinčios apgaulės.

 

Žmonės beviltiškai siekia, kad tos kančios greičiau pasibaigtų, bet tas jų padėties beviltiškumas privers juos pasirinkti ne tai kas jiems geriausia. Panašiai, kaip paskendus laivui, likę gyvi, iš nevilties pradeda gerti jūros vandeni, akimirką jie jaučiasi geriau, o paskui miršta nuo per didelio druskos kiekio organizme.

 

Kokia ateitis mūsų laukia, jeigu ateivių planą pavyks įgyvendinti? Pradžioje žmonės džiaugsis taika ir laimingu gyvenimu. Visus, kurie tam priešinsis, paskelbs žmonijos priešais, teroristais ir rasistais, kad jie veikia iš neapykantos ateiviam ir kursto rasinę nesantaiką, kad jie nori sabotuoti taiką ir ramybę. Jie bus persekiojami vardan naujo “karo su terorizmu”, tam bus pasitelktos naujausios sekimo technologijos ir bus sukurti būriai gaudyti kitaip mąstančius, kurie bus uždaromi sulaikymo centruose, kuriuose jiems paprasčiausiai “išplaus smegenis”. Vyriausybės jau pilnai tam pasiruošusios.

 

Į naujas technologijas ir sulaikymo centrus (FEMA Camps) įdėti milžiniški pinigai. Sukurti psichotroniniai ginklai galintys daryti poveikį didelėms žmonių grupėms. Viskas paruošta tam, kad milijonus būtų galima izoliuoti, tardyti, plauti smegenis, o reikalui esant ir dar blogiau.

 

Po truputi visuomenės gyvenimas bus transformuotas panaudojant ateivių technologijas, tokias kaip antigravitaciniai varikliai, generatoriai gaminantys nemokamą energiją, visų ligų, tame tarpe ir vėžio išgyvendinimas, smegenų veiklos sustiprinimas kompiuterių pagalba ir žmonių DNR kryžminimas su ateiviais, kad išvesti naują rasę, kuri bus mažiau emocionali o labiau intelektuali. Religiją pakeis į dvasingumą, vienybę ir atsidavimą kažkokiam Dieviškam planui, kurį ateiviai patys ir sugalvojo.

 

Žmonės taps priklausomi nuo naujų technologijų. Jų žmogiškosios dvasinės jėgos ir sugebėjimas patiems mastyti, atrofuosis. Ateivių dvasingumas bus paremtas tuo, kad dar labiau išgyvendinti žmonių laisvą valią, programuojant juos aklam paklusnumui ir silpninant jų gebėjimą matyti tiesą ir pastebėti apgaulę, o genetinės manipuliacijos pavers žmonių rasę dar geresniais tarnais ir vergais. Nes tikrai svarbūs sugebėjimai, tokie kaip laisva valia, emocijos, sugebėjimas atskirti tiesą, vidinis suvokimas vis silpnės.

 

Galu gale žmonija taps protiškai pavergta, dvasiškai deformuota, genetiškai iškraipyta vergų rase. Taps vergais, kurie bus pilnai pasiruošę tam, kad juos panaudoti užkariaujant kitus pasaulius. Panašus scenarijus nekartą įgyvendintas kitur ir kai kurie kitų pasaulių gyventojai dabar randasi mūsų planetoje kaip užkariautojai ir daro tą patį su mumis.

 

Autorius: Saulius Krulickas (Soleadas)

Rekomenduojami video:


2500
12 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Priešas

Čia panašu į kūdikio gimdymą: kūdikis kenkia motinai, bet ar jis yra priešas?

Marcus

wow…pasirode ateiviu snipo straipsnis,gal parasyk kaip tu prasibrovei pas ateivius ir viska issnipinejai nepastebetas? :D
beje as irgi maciau ateivius,jie vadovauja maximai,iki,norfai ir kitiems didiesiems centrams,ir jau paeme dali liaudies i vergija…zmones gelbekites!!! :DDDDD
islaisvinkim maximos vergus is ateiviu ranku :D

Saului Krulickui

Sauliau, is kur zinai? aplamai cia gal kokia nauja biblija gimsta? Is kur zmones aplamai tokius dalykus traukia, turint omeny, kaip ir buvo mineta,ne vienas tokio pobudzio straipsnis smekstauja virtualiosiose platybese

lialia

marazmatinis straipsnis su daugybe logikos klaidu, nes jame teigiama, kad pagal naujas technologijas patobulintas zmogus bus maziau emocionalus, o daugiau intelektualus, TACIAU juk blogieciams ateiviams reikia musu per emocionaluma iskiriamos energijos, juk butent tam jie sukure energetines fermas. Kazkaip nesirisa viskas, negi tie ateiviai patys kirs saka ant kurios sedi ir paliks save be maisto…

Yoli

http://www.youtube.com/watch?v=fCFO3-MOCYE

http://2012thebigpicture.wordpress.com/tag/keshe-foundation/

http://jhaines6.wordpress.com/2012/09/07/us-presidential-decree-and-keshe-foundation-response-this-is-not-news-but-i-never-found-the-time-to-read-this-and-today-seems-the-day-for-everyone-to-do-so-j/

Dar lietuviu kalba neradau bet siuo metu gal ateiviai ir ne tokie svarbus.Studijavau ir praktikuoju pasamones galia tai galiu pasakyti kad “kaip pasiklosi taip ir isimiegosi.””Ko kitam linkesi ta ir pats turesi”labai paprasta o atrodo zodziai nuvalkioti,ane?

Centurijonas

Taip bus, bet ir ši pasaka turi laimingą pabaigą.
Nes bus Antrasis Kristaus Atėjimas ir tada prasidės aukso amžius.

lolita

Labai panasu i filma VIZITORS.

nika

Pilnas seimas psixiniu ateiviu

Vaidas

Autorius pasakoja savo kliedesius tarsi jie būtų absoliuti tikrovė. Siūlyčiau perkelti prie “skaitytojų istorijos”, nes tai šiuolakinė pasaka prieš miega

Chronos

Straipsnis tai toks… depresuojantis. Kadangi esu vienas iš tų, kuris masto kitaip (kaip ir tikriausiai dauguma anomalijos lankytojų), todėl nesinorėtu atsidurti kokioje koncentracijos stovykloje :D

Daug esu skaitęs panašių tekstų, bet čia viskas į vieną krūvą sumesta, paaiškinta konkrečiai, aiškiai, be jokių nukrypimų. Šiaip dar gerai būtų pamatyti panašaus pobūdžio straipsnį, tiktai kad jis būtų apie pozityvias būtybes.

Sirijus

kad ir taip aisku, kad daugumai ju,esam vergai… budresne akis visad pastebes, o tie kurie pastebes, bus apsaukti beprociais ir maistautojais. aisku, aciu tiems, kurie padeda zmonems susivokt, bet kad tie, kurie, manau per silpni pries tuos, kurie mus valdo…

Taip pat skaitykite