Aryana Havah “Inuaki. Reptilija Manyje” (V)

A.: Gal norėtum pasakyti ką nors ypatingo ?
D.: Ne, gali uždavinėti klausimus. Tik Agchtonas tau liepė perduoti, kad man atliko net septynis velnio išvarymo ritualus skirtingose vietose. Jis galvojo perduoti per mane dar kai ką…. ypač atsižvelgiant į tai, kad kai kurie iš kunigų nebuvo tais kuom bandė pasirodyti… bet susilaikė, kadangi tai privestų prie stipraus mano santykių su tėvais pablogėjimo.
A.: Ką reiškia, nebuvo tais, kuom bandė pasirodyti ? Nebuvo šventikais ?
D.: Šventikais jie buvo, tik nesilaikė savo įsitikinimų.  
A.: Kaip sako – daryk kaip kunigas sako, bet patys to nedaro ?
D.: Ne, tiesiog reikia kalbėti ir daryti tai kas atrodo teisinga ir gera. Mes privalome rodyti pavyzdį savo vibracijomis ir gyvenimu. Kam reikia versti kitus daryti tai, kuom pats netiki ?
A.: Todėl, kad pas mus egzistuoja tam tikros elgesio normos, moralės principai.
D.: Teisingai. Tiktai juos platinti turi tie, kurie jais seka ir tiki.
A.: Gal dar grįžkime prie čakrų. Norėjau tavęs paklausti, Inuakai taip pat turi septynias čakras ?
D.: Ne, pas juos jų dešimt. Septynios kaip pas žmones ir dar trys kaip paraleliniai diskai, išdėstyti virš pakaušio.
A.: Tai, kaip suprantu, energetiniame lygmenyje mes panašūs ?
D.: Visai ne.
A.: O koks tarp mūsų skirtumas ?
D.: Esantys čia, žemėje, turi septynias čakras, o aplink mus yra skirtingų spalvų septyni energetiniai laukai. Tų laukų spalvos atitinką čakrų spalvas ir atrodo lyg spalvoti balionai patalpinti vienas į kitą.
A.: Tai vadiname biolaukais.
D.: Gerai, tie biolaukai būdingi tik žmonėms. Pas Inuakus jų daugiau nėra. Anksčiau jie buvo, bet kai planetoje įvyko pakilimas, jie persimainė į tobulą aukso spalvos energetinę sferą.
A.: Ir kokia jos paskirtis ?
D.: Ji nustato ir palaiko organizmo pusiausvyrą. Su jos pagalba galima bendrauti. Jeigu nori su kuom nors pasikalbėti, ji prasiplečia tiek, kad pasiekia tą kitą žmogų, kuriam tu nori kažką pasakyti. Su jos pagalba aktyvuojama Merkaba. Ir, apskritai, beveik viskas daroma su šitos sferos pagalba.
A.: Ar ir mums bus taip pat po pakilimo ?
D.: Taip, tik čia, šiuo metu vykdomas neįprastas eksperimentas. Bandoma įvykdyti kvantinį šuolį išsaugant mūsų dabartinius fizinius kūnus. (ketvirta dimensija paskutinė kurioje mums reikalingas fizinis kūnas. Vert. Past.)
A.: O Inuaki neišsaugojo kūnų ?
D.: Buvo išsaugota tiktai forma, o kūnas tapo energija. Taip pat pasikeitė planetos energetika ir struktūra. Dabar bandoma išsaugoti struktūrą keičiant energiją. Žmonės turi šansą išsaugoti kūną tokį, koks jis yra dabar. T.y. išsaugoti molekulinę struktūrą. Pasikeis tiktai DNR kodas.  Šiuo metu tik viena ketvirtoji žmogaus DNR kodų aktyvuota.
A.: Ką reiškia jų aktyvavimas ?
D.: Aktyvavus visą DNR, žmogus galės išlaikyti kūno šviesą, vibracijas, garsą ir Matricos informaciją. Tai reiškia, kad jis bus pastoviai susijungęs su visos visatos pulsu ir kvėpavimu. Veiks harmonijoje su ja. Į DNR turėtume žvelgti kaip į šviesos, garso ir vibracijų siųstuvą.
A.: Ką reiškia „Visatos pulsas“ ?
D.: Visata turi savo pulsą – tam tikrą vibraciją. Visata perduoda šią vibraciją galaktikai, vėliau ją perima Žemė ir toliau žmogaus smegenys, kurios perduoda į širdį, o širdis paskleidžia po visą kūną. Tai vyksta ir dabar, bet dėl iš dalies blokuojamo DNR kodo, žmogus priima tik ketvirtadalį to, kas siunčiama.
A.: Pas tave taip pat aktyvuota tik ketvirtadalis ?
D.: Ne, pas mane aktyvuota apie 70%. Bet aš ne vienas – tokių labai daug.
A.: Kodėl jie neaktyvuojami visiems ?
D.: Todėl, kad ne visi pereis kvantinį šuolį. Nėra tikslo aktyvuoti DNR tiems, kurie neis su mumis. Jeigu jie išeitų į Matricą su aktyvuotais kodais, tai sukurtų milžinišką pažeidimą tiek Matricos segmente, kuriam jie priklauso, tiek juose pačiuose. Jiems tektų pasilikti Matricoje tiek laiko, kol kokia nors planeta išgyventų jiems palankius pasikeitimus. Aktyvacija jiems tiktai pakenktų, todėl, kad jiems per vieną gyvenimą tektų atidirbti visą negatyvią energiją, kurią jie yra pasiuntę į savo Matricos segmentą.
A.: O tiems, kurie pasiliks, kada bus pilnai aktyvuotas DNR ?
D.: Tik po pakilimo.
A.: Kodėl ?
D.: Todėl, kad po vibracijų šuolio žemėje vėl bus viskas gerai. Šiuo metu Žemė kenčia. Ji prisipildžiusi priešingų energijų.
A.: Tai reiškia ?
D.: Žinai, neapykanta ir meilė yra vieninteliai jausmai, kurie turi reikšmę, visa kita kyla iš jų.
A.: Bet juk žmogus gyvendamas praeina visus aspektus.
D.: Taip, bet dabar tas metas, kai reikia nuspręsti, kurioje pusėje mes norime būti. Dabar mes išgyvename tai, ką išspinduliuojame, kadangi Žemė pasiekė tą būseną, kai daugiau nepriima iš mūsų nieko, grąžindama mums tai ką mes sukūrėme per savo gyvenimus. Tas pats vyksta ir su Matrica. Vyksta kažkas panašaus į generalinę tvarką.
A.: Gal tai susiję su milžinišku kiekiu sergančių žmonių ?
D.: Taip, teisingas pastebėjimas.
A.: O kaip atsiriboti nuo negatyvių emocijų ?
D.: Kad išsilaisvintume nuo negatyvumo, reikia jį sąmoningai suprasti, susidurti su juo akis į akį, priversti paklusti ir pakeisti į meilę.
A.: O ką daryti, jeigu kažkas, sakykim, bijo šunų ?
D.: Reikia juos mylėti. Reikia kiekvieną vakarą mintimis pasikalbėti su jų sfera – koordinatorium ir pasiųsti į Matricą mintis apie meilę, atleidimą ir paprašyti pagalbos tos gyvūnų rūšies atžvilgiu. Taip galima susitvarkyti su visomis baimėmis, su visa neapykanta. Visą tai reikia surasti, įsisamoninti ir perkeisti į meilę ir šviesą. Tai reikia padaryti tam, kad pasaulis galėtų prisipildyti naujos energijos.
A.: Ar tai kokia nors ypatinga energija ?
D.: Tai moteriška energija.
A.: Bet ji juk jau egzistuoja!
D.: Taip, tik ji nebuvo dominuojanti. Labai ilgą laiką žemei vadovavo vyriška energija. Dabar tai jau keičiasi. Įsigalėjus naujoms vibracijos, moteriška energija bus lygi vyriškai.
A.: Manau tai bus tik į naudą. Puikiai matome, ką padarė vyriškoji energija.
D.: Visai teisingai, tai išeis tik į naudą. Tos dvi energijos subalansuos Žemę energetiškai ir vibracijomis, bus tam tikra jėgų pusiausvyra.
A.: Žinoma, kad kai jėgos lygios, jos viena kitą panaikina.
D.: Ir tai gerai, nes tai neša pusiausvyrą ir tobulumą.
A.: Bet juk kažkada ir moterys valdė.
D.: O paskui atėjo vyrai, ir vėl valdė moterys, paskui vėl vyrai. Viso buvo keturi panašūs ciklai ir dabar mes pereiname į penktą. Tiesą sakant, jie atitinka tam tikrus elementus.
A.: Kokius elementus ?
D.: Pradžioje buvo ugnies ciklas, vėliau – žemės, po jų sekė oro ir vandens.
A.: O kas liko ?
D.: Liko eteris. Dabar mes į tą ciklą ir einame. Aš kalbu apie eterį, kaip apie pačios Matricos būseną, o Matricoje yra absoliuti pusiausvyra ir viskas joje turi būti lygu.
A.: Tie ciklai buvo nustatyti iš anksto ?
D.: Viskas yra apibrėžta. Visatoje viskas veikia pagal tam tikrus logikos principus ir paklūsta griežtai  nustatytiems įstatymams. Nieko nėra palikta savieigai.
A.: Kas tai per įstatymai ?
D.: Tai universalūs įstatymai. Visa Visata jais vadovaujasi ir visi jie yra iš meilės.
A.: Ar meilė reiškia žemišką meilę, taip, kaip mes ją suprantame ?
D.: Meilė, kurią mes čia galime patirti yra tik maža dalis meilės minties energijos, egzistuojančios Matricoje. Čia jos iki galo suprasti neįmanoma.
A.: Ar galėtum pateikti pavyzdį ?
D.: Visatos meilė – tai harmonijos, pusiausvyros, pasitenkinimo, pagarbos, taikos su savimi, supratimo, dvasios ramybės būsenos apjungtos į vieną.
A.: Toli mums dar iki to!
D.: Ne, atvirkščiai, visai netoli.
A.: Nori pasakyti, kad žmonės taip greitai atsisakys senų įpročių ?
D.: Taip, nes tiems, kurie liks, bus prieinamos naujo žinios, jie kitaip į viską žiūrės. Jie automatiškai bus sujungti su nauja informacija ir energijomis. Ir kiekvienas žmogus pradės keistis, persitvarkyti. Tai tiesiog eis iš kiekvieno žmogaus vidaus.
A.: Kaip tai atrodys energetiškai ?
D.: Atidarant čakras, kurios dirbs pilnu pajėgumu. Kai aukščiausias energetinis centras visiškai atsivers, pradės aktyvuotis ir likę trys. Bet jie aktyvuosis ne iš karto. Kai pirmasis diskas pasieks puse savo maksimalios galios, pradės aktyvuotis antras. Kai pirmas atsidaro iki maksimumo, o antras iki pusės, tada pradeda atsidarinėti trečias ir tik antram atsidarius pilnai, trečias atsidarys iki pusės.
A.: O kada trečias atsidarys pilnai ?
D.: Čia jau priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualiai. Tam nėra taisyklių. Kai kam jie atsidarys greičiau, kitiems lėčiau. Paskui aktyvuosis auksinė sfera kaip pas Inuakus.
A.: O nebus tarp žmonių atsiskyrimų ?
D.: Ne, sferos aktyvacija visiems praeis vienu metu. Bet kokiu atveju tai priklauso dar ir nuo Žemės vibracijų lygio aktyvavimo. Signalas aktyvuoti sferą, iš Matricos bus duotas tik tada, kai ir žmonės ir Žemė visiškai susilygins vibracijų lygmenyje.
A.: O jei bus žmonių kuriems visiškai aktyvuotis nepavyks ?
D.: Tai neįmanoma, turi suprasti, kad viskas yra energijos. Skiriasi tik žmonių sugebėjimas jas priimti.
A.: Bet juk tai gali trukti šimtus metų.
D.: Ne, tikrai ne.
A.: O kaip manai, kiek tai truks ?
D.: Apie tris metus, jei mes kalbame apie laiką egzistuojantį dabar.
A.: Tu vis kalbi apie laiką egzistuojantį dabar. O koks bus laikas tada ?
D.: Jo paprasčiausiai nebus.
A.: Tai pas mus daugiau niekas neskaičiuos laiko valandomis, minutėmis ?
D.: Ne, nes laikas daugiau neegzistuos.
A.: Gerai, tai jeigu daugiau nebus metų, kaip mes sužinosime savo amžių ?
D.: Amžiaus nebus. Suprask, laikas būdingas tik mąstymui, kuris egzistuoja dabar. Visatoje nėra laiko, ji tiesiog egzistuoja. Laikas kaip linija. Išeini iš vieno taško ir ateini į kitą. Visatoje viskas paprasta – tu esi visur. Nereikia išeiti, kad ateitum.
A.: O dėl ko mes tada egzistuosim ?
D.: Mes egzistuosim pagal Visatos pulsą.
A.: Sakei, kad Inua planetoje skaičiuojate laiką planetos apsisukimais, tai reiškia, kad vis tik laikas egzistuoja ?
D.: Apsisukimai remiasi Visatos pulsu. Inua – lyg būtų Matricos širdis. Kaip plaka širdis, taip ir planeta sukasi visiškoje harmonijoje su Visatos pulsu.
A.: Inua – Matricos širdis ?
D.: Tik retoriškai. Ji viena iš daugelio širdžių. Kaip čia tau paaiškinus…. visos planetos, kurios pereina pakilimą, tampa lyg širdimis, susijungdamos su Visatos pulsu ir egzistuoja su ja visiškoje harmonijoje.
A.: Sakei, kad mus bandoma pakylėti išsaugant mūsų fizinius kūnus. Kodėl ?
D.: Todėl, kad tai dar niekada nebuvo daroma, o kadangi visatoje pastoviai eksperimentuojama, atėjo laikas išbandyti ir tai.
A.: Ir mes tiesiog bandomieji triušiai.
D.: Panašu į tai.
A.: O visos kitos planetos perėjusios kvantinį šuolį darė viską vienodai ? Visos ?
D.: Ne, kiekvienai buvo duota kažkas naujo.
A.: Ir tu atėjai čia, kad išbandytum naują būdą ?
D.: Ne, aš buvau atsiųstas, kaip ir kiti Inuakai, kad paaiškinčiau jums kai kuriuos dalykus, kad dauguma žmonių galėtų sėkmingai pakilti. Mes stengiamės pažadinti žmonių sąmonę masiniu būdu, o tai galima padaryti tik per perdavimus.
A.: Kalbant apie tai, kas bus ateityje ?
D.: Ne, perduodant tai, ką žmonės jau dabar privalo žinoti. Žinoti kas jie, iš kur atėjo, kokia jų paskirtis, kas juos veda ir kokia jų vieta visatoje.
A.: Kas mes ?
Balsas staiga pasikeitė.
D.: Aš – Agchtonas. Aš atėjau pasakyti jums, kad jūs – šviesa. Jūs – Matricos vaikai, tikriausiai, vieni iš labiausiai pažangių jos kūrinių. Jumyse egzistuoja visi Matricos elementai, kaip vibracijų taip ir energetiniame lygmenyje. Jūs – aukščiausi, tobuliausi, jūs – absoliutas, ir todėl turite pradėti elgtis kaip tokie. Jūs buvote sukurti iš planetos pulso, Kūrėjo kvėpavimo ir Dievo noro. Jūs – jo vaikai ir turite tokius pat sugebėjimus, savybes ir jėgą. Atėjo laikas jums tapti aktyviais ir sąmoningai dalyvauti bendroje kūryboje. Tapkite Bendrakūrėjais. Prabuskit!
Pasakęs šiuos žodžius, Deividas susmuko ant sofos. Aš pabandžiau jį sugriebti, bet nespėjau. Atmerkęs akis jis tarė:
D.: Atleisk, pajutau lyg galinga srovė būtų perėjus mano kūną ir man pasidarė silpna.
Aš padaviau jam stiklinę vandens, nutylėdama, kad paskutinę frazę jis ištarė kitu balsu. Pažiūrėjau į jo mėlynas akis, akis septynmečio vaiko, ir pagalvojau,  kiek dar Visatos paslapčių už jų slepiasi.
A.: Siūlyčiau šiandien baigti, pasakiau aš užbaigdama pokalbį.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

VI dalis…

Rekomenduojami video:


2500
8 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
janina

as ichtiandro palikuone rabarbaru jogurto valdove, kebabu oilgarche

as

as irgi inukvakis:D

atlantas

sudas tu atsiprasant

janina

baobabai jus abu

Tomas

ydomu kada prasides veiksmas sitam fantastinem romane?

Marius

Tai pat keista, kad kai pasakė jog Deividas kuris buvo Inuaki atejo čia su misija, Aryana nepaklausė iškarto apie kokia misija jis kalba, logiškai mastant, kekvienas iškarto paklaustu kokia jo misija, o ne klausinetu ilgai apie visai kitus dalykus, ir tik šiame tekste jis pats pasakė ko jis čia atejo.

Virgis

Tai kaip suprantu jis jau nera inuakis. Jis pats pasake kad dabar yra zemietis tik turi inuakio informacija. Dabar jis save nelaiko inuakio, jis tik sako kad kazkada buvo juo.

Marius

Nemanau, kad tekstas yra tikras, kadangi neprisimenu ar antroje ar pirmoje o gal ir trečioje bugo paklausta, ar gali gyventi Inuaki ir žemiečiai kartu, buvo pasakyta, kad negali, o tai kaip vienas iš inuaki jau gyvena su mumis ? Čia labai subtilus dalykas, daug kur tekstas pjaunasi tarpusavyje.

Benamis

Takai, cia kiekviena diena po dali ideda sito pasakojimo, va cia visos dalys: https://anomalija.lt/category/straipsniai/publikacijos/

Takas

Ar šis pokalbis yra iš kokio nors romano?

Taip pat skaitykite