Po kontakto su ateiviais, JAV ruošiasi invazijai

1871 m. keli dideli rutulio formos NSO nuskrido virš Ajovos, Viskonsino, Minesotos, Indianos ir Ilinojaus valstijų, savo kelyje sunaikinę kelias gyvenvietes, beje, Green Bay mieste žuvo 1,5 tūkst. žmonių, o Pestile – apie 6 tūkst. Labiausiai nukentėjo Čikaga, kurioje, praskridus milžiniškam rutuliui, vienu metu gaisrai kilo keliose miesto vietose. Akmeniniai pastatai akimirksniu užsiliepsnodavo tarsi fakelai, o rutulio skleidžiamas karštis buvo toks, kad net marmuras degė tarytum anglis, o metaliniai daiktai lydėsi. Įdomiausia, kad Čikagos apylinkėse buvo rasti šimtai kūnų, žuvusių nuo nežinomos priežasties (o ne nuo ugnies).

 

Tarytum daugiausia NSO pastebėta virš JAV, jų karinės pajėgos dažniausiai su jais konfrontavo, tačiau valdžia viską kruopščiai slepia. Ar kai ką atskleidžia 1997 m. pasirodžiusi F. Korso knyga „Kitądien po Ruzvelo“?

 

Joje rašoma, kad 1947 m. generolas Tuainingas pateikė prezidentui G. Trumenui ataskaitą apie NSO sudužimą šiauriau Ruzvelo ir jo reikšmę Jungtinėms Valstijoms. Joje nurodyta, kad ateiviai, matomai, turi priešiškų ketinimų, nes žvalgo slaptas amerikiečių bazes ir kartu vengia kontaktų. „Kartu ateiviai turi technologijas, gerokai pažangesnes už Amerikos, ir ginkluotę, galinčią mus sunaikinti. Ateivių ketinimai neaiškūs, ir neatmetama, kad jie rengia įsiveržimą į Žemę“.

 

Tos išvados suneramino Trumeną ir kitą dieną jis pasirašė memorandumą, kuriuo įgaliojo Gynybos ministrą D. Forestolą organizuoti visiškai slaptą NSO tyrinėjimą kodiniu operacijos „Majestic-12“ pavadinimu. Siekiant smulkiai išsiaiškinti, kas tai per objektai, buvo nuspręsta ne tik kruopščiai ištirti turimą medžiagą, bet ir ieškoti visame pasaulyje sudužusių objektų. Nuspręsta nuo gyventojų slėpti galimybę būti užpultiems ateivių ir karinio pajėgumo skirtumą. Savo dienoraštyje 1947 m. spalio mėn. Trumenas užrašė: „Aptarti su valstybės sekretoriumi karinius veiksmus užpuolus iš palydovo (t.y. kosminio objekto). Ar turi tam pasipriešinti?“ (tuo metu sekretoriumi dirbo D. Maršalas).

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

1952 m. liepos-rugpjūčio mėn. grupės po 10-12 NSO surengė 4 naktinius antskrydžius virš Vašingtono, atlikdamos neįsivaizduojamus manevrus ir net pakibdamos virš Baltųjų rūmų ir Kapitolijaus. O rugpjūčio 18 d. naktį antskrydyje dalyvavo net 68 objektai. Taip buvo pademonstruota, kad ateivių laivai gali be kliūčių skraidyti net virš sostinės ir Oro pajėgos nepajėgios jiems sutrukdyti. Tų pačių metų žinomame R. Chilenkoterio dokumente prezidentui D. Eizenhaueriui irgi pabrėžiama, kad NSO veikla tampa vis svarbesnė nacionalinio saugumo požiūriu. JAV generolas D.Mak-Artūras 1955-57 m. irgi teigė, kad NSO yra realūs ir kelia baisią grėsmę, nes jie žvalgo mūsų planetą ruošdami masinį įsiveržimą. Jis manė, kad kitas karas bus jau tarpplanetinis.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Tad 7-me dešimtm. visiems tapo aišku, kad JAV gresia didesnis pavojus nei TSRS ir Kinijos karinės pajėgos. Priešiškai nusiteikę ateiviai kolonizuoja Mėnulį, persekioja žemiečių kosminius laivus, grobia žmones ir su jais atlieka eksperimentus, žudo galvijus, ima floros, faunos ir dirvos pavyzdžius… O jų karinis pranašumas toks, kad žmonija praktiškai beginklė prieš juos. Žinomame NATO štabo laiške (1967 m.) vyriausybių vadovams irgi kalbama apie potencialią ateivių kišimosi į žemiškus reikalus galimybę ir priduriama, kad „jei šios civilizacijos turi priešiškų ketinimų, neturime nieko, kuo galėtume gintis“.

 

Galimo ateivių įsiveržimo grėsmė nedavė ramybės ir prezidentui L. Džonsonui. Iš išslaptinto Nacionalinio saugumo agentūros pranešimo paaiškėjo, kad 1967 m. jis įsakė Agentūrai ir Pentagonui ištirti „NSO grėsmę žmonijai“. Apie grėsmes ir galimus karinius veiksmus 1978 m. kalbėjo ir JAV Tarptautinio saugumo departamento skyriaus vadovas M. Mišo. Flying Saucer

 

Iš ufologų apie priešišką nežemiečių prigimtį visąlaik kalbėjo IKUFON direktorius Kolomonas von Kevickis. 1978 m. jis nusiuntė memorandumą OON, o vėliau paskelbė dar du memorandumus, kuriuose siūlė:
# OON sušaukti tarptautinį kongresą NSO klausimams, kuriame apžvelgtų jų galimą grėsmę žmonijai;
# Sukurti pasaulinę agentūrą kosmoso reikalams, kad būtų galima koordinuoti NSO kontrolę;
# Ieškoti kontaktų su NSO galimybių;
# užkirsti kelią bet kokioms žemiškų karinių pajėgų priešiškumo apraiškoms NSO atžvilgiu.

 

Tada Kevickio memorandumai didelio dėmesio nesulaukė, tačiau vėlesni faktai rodo, kad juose pateikti teiginiai buvo gana sveiko proto ir verti dėmesio. Kai Kevickis du savo memorandumus 1981 m. nusiuntė R. Reiganui, jis gavo atsakymą, kuriame patvirtinama, kad valdžia vis dar pripažįsta NSO grėsmę ir imasi reikiamų priemonių šalies saugumui užtikrinti. 1981 m. JAV Aukščiausio teismo sprendime apie duomenų apie NSO neskelbimą irgi užrašyta: „Nacionalinio saugumo agentūra įrodė, kad NSO jėgos kelia grėsmę Jungtinių Valstijų nacionaliniam saugumui“. Matyt ne veltui 1981-ais R. Reigano administracija taip aktyviai „stūmė“ SOI programą. Tai galėjo būti ir lazerinio bei pulsinio ginklo sukūrimo priežastimi.

 

Užpuolimo iš kosmoso idėja nepaliko Reigano ramybėje. 1987 m. derybų Ženevoje metu jis pasakė M. Gorbačiovui: „Jei mūsų pasaulis staiga atsidurtų prieš būtybių iš kitų planetų, iš kitos Visatos įsiveržimo grėsmę, mes akimirksniu užmirštume apie smulkius nesutarimus tarp mūsų šalių ir susivienytume to užpuolimo atrėmimui“. Tą pačią mintį Reiganas išsakė ir 1985 m. gruodį Felstono universiteto studentams, 1988 m. gegužę Čikagoje, o 1987 m. rugsėjį 42-oje OON sesijoje dar pridūrė: “Tuo pat metu klausiu: ar jų dar nėra tarp mūsų?”. Vėliau pokalbyje su Kerol Reuter Reiganas pareiškė, kaip „Žvaigždžių karų“ programą, nukreiptą prieš TSRS, nukreipti prieš ateivius. [ Beje, panašios mintys sukosi ir B. Kllintono galvoje. 1999 m. pasisakydamas prieš mokytojus po to, kai Kongresas vetavo jo įstatymą apie materialinės pagalbos jiems padidinimą, Klintonas pareiškė: „Jei mus pultų ateiviai iš kosmoso, mums būtų ne iki tokių tąsymųsi“ ].

 

1992 m. Žvalgybos valdybos bendradarbio Ch, Spreigo knygoje “Apgaulė išsisklaido” rašoma, kad slaptuose dokumentuose, su kuriais jis buvo susipažinęs, nurodoma, kad iš pat pradžių buvo paimtas kursas dėl draugiškų santykių su ateiviais nustatymo, tačiau 1979 m. jie lazeriniu ginklu supleškino kelis tai pabandžiusius daryti amerikiečius, todėl JAV ėmė kurti SOI programą, iš tiesų nukreiptą ne prieš TSRS, o prieš kosminę „blogio imperiją“, esančią kitoje galaktikoje. Kad „Žvaigždžių karų“ programa nukreipta prieš ateivius, antrino ir britų žvalgybos pulkininkas E. Godli. [ Tokį tikslą gali turėti ir 2002 m. Dž. Bušo paskelbta nacionalinė priešraketinė gynybos programa. ]

 

Anot prancūzų savaitraščio BSD, 1992 metais pusė „Shuttle“ laivų turėjo naujausią aparatūrą NSO aptikimui bei jų sunaikinimui agresyvaus elgesio atveju. Atrodo, kad JAV sukūrė ir priemones, leidžiančias atskirti NSO nuo lėktuvų ir raketų. Ufologas B. Oksleris pareiškė, kad 1989 m. jis ant plaukiojančios platformos Meksikos įlankoje matė milžinišką ekraną, kuriame buvo atvaizduojami įvairūs skraidantys objektai. Greta kai kurių buvo raidės ASC (Alternative Spacecraft), žyminčios NSO.

 

Todėl keistai nuskamba MAI nario-korespondento V. Vasiljevo pareiškimas 2002 m. Maskvos ufologų konferencijoje, kad JAV specialiosios tarnybos tarsi specialiai skleidžia gandus apie NSO grėsmę žmonijai siekdamos paskatinti ufologų organizacijas atsisakyti šio reiškinio tyrinėjimų. Matyt, jis irgi viena iš dezinformacijos krypčių. Kita kryptimi, matyt, buvo kai kurių JAV žiniasklaidos priemonių platinta informacija, kad, atseit, specialios tarnybos pranešė apie vyriausybės kontaktą su nežemiečių vadovybe.

 

1989 m. du CŽV darbuotojai, sąlyginai įvardinti kaip „Sakalas“ ir „Kondoras“, TV programoje „NSO slepiama“ ir fizikas R. Lozorius iš Los-Vego kalbėjo, kad, atseit, JAV vyriausybė sudarė sutartį su nežemiečiais, kuria anie gavo požemines bazes JAV karinių objektų teritorijose, esančiose Naujosios Meksikos, Nevados, Arizonos ir Kolorado valstijose. Mainais ji gavo tyrimui vieną savo kosminių laivų ir turi padėti JAV tobulinti ginkluotę.

 

O Lozorius tikino, kad slaptame dokumente skaitė, kad ateiviams buvo atiduota dalis Zonos S-4, kur jie 1964-79 m. nuolat aiškino amerikiečių mokslininkams savo laivų sandarą ir jų valdymą. Tačiau, atseit, 1979 m. zonos apsauga pabandė pranikti į ateiviams skirtą dalį ir buvo jų sunaikinta. Pastiprinimo laukė toks pat likimas – viso žuvo 44 apsaugininkai. Ateiviai nužudė ir mokslininką, kurį mokė, o tada paliko zoną. Todėl Lozorius, 1988 m. buvęs zonoje, jokių ateivių jau nematė. Nuo tada amerikiečiai
savarankiškai tiria zonoje paliktas NSO nuolaužas.

 

Ufologai M. Chezemanas ir D. Knapas bandė gauti patvirtinimą iš zonoje S-4 dirbusių liudininkų, tačiau nė vienas jų nepatvirtino bendro ateivių darbo su amerikiečių mokslininkais. Kas, beje, ir mažai tikėtina. Labai gali būti, kad ir visi pranešimai apie JAV vyriausybės susitarimą su ateiviais tėra dezinformacija, kurios tikslai galėtų būti: a) nuraminti visuomenę, kad nesibaimintų kalbų apie grėsmę; b) kitoms šalims sukurtų įspūdį apie JAV visagalybę.

 

Tačiau yra ir manančių, kad globalaus ateivių įsiveržimo į Žemę scenarijus mažai tikėtinas. Dažniausiai pateikiamos trys priežastys:
a) tūkstančius metų NSO žmonių atžvilgiu elgėsi neutraliai arba lojaliai – tai kodėl dabar jų nuostata turi staigiai pasikeisti?!
b) Ateivių civilizacijos šiuo metu aktyviai (ir sėkmingai) kuria žmonių ir ateivių hibridus. Joms nėra (ir nebus) jokio poreikio grubiai pulti Žemę!?
c) Žemę lanko kelių nepriklausomų civilizacijų, kurios nėra valdomos vieno bendro centro, atstovai, kurių kiekvieni elgiasi pagal savo tikslus. Tad kelią agresyvių civilizacijų įsiveržimui gali užkirsti kitos.

Rekomenduojami video:


2500
8 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
inkognito

1974 metais kai buvau pagrobtas ir buvau nelaisvėje jų laive jie man aiškino, kad jau po 20 metų pradės karą prieš mus,aš su jais tada susikivirčijau,išgėdinau juos, kad puola silpnus ir negalinčius apsiginti ir vis tik išsiderėjau, kad jie leistų mums dar patobulinti ginkluotę nors iki 2000 metų. pasakiau kad garbingi kariai kaunasi tik su lygiaverčiais priešininkais ir tik paskutiniai pašlemėkai gali elgti taip kaip jie ketina.Galiausiai jie sutiko, nors ir nelabai noriai ir dar pasakė, kad vis viena ir po tos datos, mes už juos būsime bent 300 kartų silpnesni. Bet iki dabar joks karas kaip ir neprasidėjo su… Skaityti daugiau »

Saulys

Mano pries tai buves komentaras prapuoles ir ko gero pasirodys (arba Ne) veliau. Taciau paziurejes I “Lozoriaus” pasakojimo isvadas dar karta tvirtinu, kad tik dalis jo kalbu galetu buti priimtos uz gryna piniga. Tikiu, kad istorija prifarsiruota melo. Yra angaras kuriame laikomas NSO. Ne butinai ta zona. Yra moksliniai darbai kuriu metu bandoma issiaiskinti, nukopijuoti technologijas. Taciau kiek Bobas ten dirbo ir ka jis dare klausimas. Anksciau jis man nekele abejoniu, taciau paklausius to zurnalisto kuris ji pristate – aisku, kad jis (zurnalistas) yra spec. tarnybu statytinis. Spekit patys ar toks zmogus skleistu tiesa?

Saulys

Nemanau, stipriai istikines, kad civilizacija, kuri pasieke laiko, gravitacijos ir erdves valdyma, kuri gali iveikti sviesmeciu atstumus imtu matyti mumyse gresme – kokia ji bebutu musu sukurta, o dar labiau pabandykim isivaizduoti agresyvios visuomenes su “kreiva santvarka” issivystymo lygi. Kiek ilgai ir tokia visuomene gyvuoja ir koks yra jos technologinis potencialas isgyventi 1000 metu 1000000 metu? o juk tas laikas visatos atzvilgiu near ilgas. Taigi tik tobula visuomene be karo ir zmoniu kvailinimo gali issilaikyti ir isssivyustyti iki auksto lygio. Ir manote, kad tokia visuomene kuri isgyvena tukstantmeciais be susinaikinanciu karu ir su tobula valdymo ir organizavimo sistema staiga pultu… Skaityti daugiau »

Zenon

Ne lozorius o fizikas bob lazar kas čia tox per vertėjas

a

nesupratau?

Astronautasx

kartais mintyse sukasi, kdl visi kazkokie failai apie nso islenda is senoves, 100 metu senumo, kdl nera 2010, 2011, praeito menesio? gal pacios valstybes viena kita tyrinedavo atitinkamo amziaus skraidanciomis tenchnologijomis, ir tuometinis zmogus galejo velniai zino kuo palaikyt isvydes toki objekta, ir dar su lemputem blizganciom.. tiesa slypi kazkur anapus..

Saulys

Del to, kad NSO pasirodymai ne taip dazni. Mes pripratom matyti juos kas savaite YouTubej del falsifikuotos informacijos srauto. Tai vienas is visuomenes kvailinimo ir tokiu budu valdymo budu.

lolita

Jokia agresija as netikiu. Turim 3 tankus-atsiginsim.

Bosivas

bet kodel iki dabar viskas visiskai slapta karts nuo karto islenda slapti dokumentai bet kai islenda tai galekas yra kai sugedes telefonas. kiek procentu tiesos nieks nzn. bet zinau tik viena jei noretu uzpulti tai nereiketu musu tyrineti.

As pilnai sutinku su sio straipsio citata:
c) Žemę lanko kelių nepriklausomų civilizacijų, kurios nėra valdomos vieno bendro centro, atstovai, kurių kiekvieni elgiasi pagal savo tikslus. Tad kelią agresyvių civilizacijų įsiveržimui gali užkirsti kitos.

Taip pat skaitykite