Ateiviai nori mokinti žemiečius?

Panašu, kad mūsų žemėje ateiviai ne tik jaučiasi, kaip namuose, bet ir nori būti mūsų mokytojais. Yra ne vienas atvejis, kai artimo kontakto su žmonėmis metu ateiviai perduoda įvairią informaciją. Tai gali būti mokslinė-techninė informacija, žinios apie kitus pasaulius, visatos sandarą ir kt.

 

Atrodo, kad ateiviams nelabai rūpi tai,kaip žmonės priims šias žinias ir kaip jas vėliau panaudos. Kartais būna netgi taip, kad ateiviai, pasidalinę žiniomis su žmonėmis, iš karto iš atminties ištrina visus prisiminimus apie susitikimą su jais.

 

Papasakojo apie žvaigždes ir raketas

 

Ufologijoje labai gerai žinoma istorija, kuri 1961-ais metais nutiko sutuoktiniams Betei ir Barniui Hilams. Jie vakare važiavo tuščiu keliu. Netoliese pasirodė skrendantis disko formos objektas, kuris sustabdė žmonių automobili.

 

Pro disko iliuminatorius matėsi į žmones panašių ateivių figūros. Kas vyko po to, Hilai neprisiminė, nes atsigavo tik tada, kai nuo susitikimo su ateiviais vietos buvo nuvažiavę 56 mylias. Tik vėliau, panaudojus hipnozę, Hilai atsiminė, kad į žmones panašūs ateiviai juos privertė išlipti iš automobilio ir persėsti j skraidantį aparatą.

 

Ten jie iš pradžių buvo įdėmiai apžiūrėti, o paskui išklausė paskaitą apie Visatos sandarą. Pasakojimo metu buvo parodytas dangaus schema, kurioje parodė žvaigždę, iš kurios atvyko. Betei netgi pavyko atmintyje atkurti matytą vaizdą. Specialistai nustatė, kad ateiviai atvyko iš Beta Reticuli žvaigždės sistemos.

 

Betė ir Barnis Hilai 1961-ais metais susitiko su ateiviais

 

1965-ais metais veterinarijos gydytojas Gonzalesas su dviem savo pažįstamais iškeliavo i fermą, esančią Karakaso (Venesuela) apylinkėse. Netikėtai vakaro dangus nušvito, jame pasirodė skleidžiantis j zyzimą panašų garsą ir geltona spalva šviečiantis sferinis NSO. jis pakibo virs sustojusio automobilio, vertikaliai žemyn išleido spindulį, kuriuo nusileido du ateiviai. Tai buvo apie 3 m aukščio būtybės šviesiais iki pečių plaukais ir apsirengę metalo spalvos kombinezonais.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Suprantama, kad žmonės buvo apstulbę nuo pamatyto vaizdo, tačiau ateiviai su jais užmezgė visiškai taikų pokalbį. Žemės gyventojai šiek tiek atsipalaidavo, o Gonzalesas netgi pats ėmė klausinėti ateivių. Atsakymai telepatiniu būdu buvo perduodami visiems trims žmonėms. Ateiviai teigė, kad atskrido iš Oriono žvaigždyno specialiai tam, kad ištirtų Žemėje gyvenančias gyvas būtybes. Jie teigė, kad žmonių neliečia, tik jau iš mūsų planetos išgabeno įvairių rūšių gyvūnų į žvėryną savo planetoje. Patys ateiviai bazuojasi žvaigždėlaivyje, kurio dydis prilygsta pusei Mėnulio, ir kuris kursuoja tarp Marso ir Jupiterio.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Būtybės iš kosmoso taip pat papasakojo, kad į Žemę atskrenda patys arba atsiunčia į žmones panašius robotus. jie netgi paminėjo dirbtinių stebėtojų skaičių mūsų planetoje – apie 2 milijonai! Ateiviai atsakinėjo labai išsamiai, panaudodami žemiečiams gerai suprantamus terminus. Gonzalesas pasidomėjo apie kosmoso įsisavinimą ir branduolinio ginklo panaudojimą. Ateiviai detaliai papasakojo Žemės gyventojų naudojamos kosminės technikos veikimo principus, nurodė skirtumus tarp amerikiečių ir sovietų kuriamų raketų.

 

Po to papasakojo apie jų pačių naudojamus skraidančius aparatus, kurie skirti skrydžiams per kažkokias „subatomines substancijas”. Žemėje kuriamą kosminę techniką ateiviai pavadino labai primityvia. Palikę žemiečius lengvo šoko būsenoje, ateiviai sugrįžo į savo aparatą, kuris Šovė aukštyn į dangų ir greitai išnyko iš akių.

 

Vėliau apie keistąjį nutikimą Gonzalesas papasakojo žurnalistams. Jį taip pat tyrė specialistai, kurie taikė hipnozę ir patvirtino, kad kontaktas su ateiviais tikrai buvo. Tačiau pokalbio su ateiviais turinys, kuri perdavė veterinarijos gydytojas, buvo toks, kad specialistams liko tik gūžčioti pečiais.

 

Inžinierius, tačiau suprato labai nedaug

 

Dar vienas panašaus ateivių elgesio pavyzdys – atsitikimas su amerikiečių inžinieriumi D.Frajumi. 1950-ais metais jis dirbo Vait Sando raketiniame poligone Naujosios Meksikos valstijoje. Frajus naktiniame danguje pastebėjo tamsią judančią dėmę. Po to pasimatė ir visas objektas — maždaug 8 m aukščio, 9 m skersmens, pagamintas iš kažkokio blizgančio metalo.

 

Objektas nusileido 20 m atstumu nuo žmogaus. Inžinierius, genamas profesinio smalsumo, priartėjo prie objekto ir ištiesė ranką, norėdamas jį paliesti. Tuo metu galvoje pasigirdo balsas, sklindantis tarsi iš tuštumos: „Geriau apvalkalo neliesti, jis dar neatvėso”.

 

Frajus, nors ir labai buvo nustebęs, tačiau neišsigando ir užmezgė dialogą, kuris vyko taisyklinga anglų kalba. Kažkas nematomas inžinieriui papasakojo, kad jie jau kelis šimtmečius j Žemę siunčia ekspedicijas tyrimams atlikti. Jų pagrindinis laivas skrieja Žemės orbitoje, o į pačią planetą siunčiami distanciniu būdu valdomi aparatai, iš kurių vienas ir nusileido šalia Frajaus.

 

Po to paslaptingasis ateivis, kuris, tikriausiai kalbėjo iš orbitoje esančio laivo, pasiūlė amerikiečiui pačiam Įsitikinti jų technikos galimybėmis ir per pusvalandį nuskristi iki Niujorko bei sugrįžti atgal. Aparate atsidarė durys, pro kurias Frajus pateko į kabi ną ir atsisėdo į vieną iš keturių kėdžių. Inžinierius vėliau papasakojo: „Durys užsidarė, pro iliuminatorių matėsi, kaip Žemė ėmė tolti didžiuliu greičiu. Nejutau jokio pagreičio. Atrodė, kad aparatas kabo nejudėdamas ore, tik Žemė tolsta”.

 

Greitai apačioje pasirodė Niujorko šviesos. Frajus mano, kad aparatas galėjo būti apie 30 km aukštyje virš miesto. Po to aparatas lengvai pasviro, apsisuko ir po ketvirčio valandos vėl nusileido poligono teritorijoje. Skrydžio metu inžinierius nematomam ateiviui uždavinėjo klausimus, tačiau iš atsakymų nedaug ką suprato. Pavyzdžiui, jis taip ir neišgirdo normalaus paaiškinimo apie „gravitacinį lauką“, kurį naudoja ateivių laivas skrydžio metu.

 

Frajus apie nepaprastą atsitikimą pranešė savo vadovybei. Įdomu tai, kad pastaroji nė trupučio nesuabejojo sveiku inžinieriaus protu, nes kitaip jis neužilgo nebūtų buvęs paskirtas grupės, kuriančios raketos-nešėjos „Atlasas”‘ sistemas, vadovu.

 

Mokslai mechanizatoriams

 

Pranešimų apie tokius „mokomuosius” kontaktus sulaukiama vis dažniau. Labai dažnai kontaktuotojams nereikia net susitikti su NSO — protingų kosmoso būtybių balsai skamba tiesiog jų galvoje. Kontaktu tiek daug, jog susidaro įspūdis, kad iš visu Visatos kampelių protingos būtybės tiesiog užplūdo mus, norėdamos perduoti savo žinias.

 

Nustatyti jų tikruosius tikslus yra sudėtinga, tačiau, atrodo, ateivių uždavinys yra supažindinti žemiečius su daugybe mokslinių ir filosofinių žinių bei pasidalinti savo nuomone apie mus ir mūsų gyvenimą. Ar tai nėra pernelyg dosnus gestas mažytės planetos, pasimetusios Visatos platybėse, ir jų gyventojų atžvilgiu? Ar verta buvo siųsti į Žemę tiek įvairiausių rasių humanoidų? Juo labiau, kad nepaneigiamų kontaktų su ateiviais užmegzti nepavyksta, nežiūrint į Žemės gyventojų norus.

 

Tikru kontaktu negalima pavadinti atsitikimo, kuris nutiko 40-mečiui mechanizatoriui Viktorui Molčalinui iš Krasnodaro krašto (Rusija). 1990-ais metais liekni trijų metrų ūgio ateiviai jam surengė neilgą kelionę j planetą, panašią Į Žemę. Kelionės metu ateiviai jam uždavinėjo gana naivius klausimus apie mūsų planetą. Pavyzdžiui, juos domino Įvairių valstybių vadovų pavardės, ar žemiečiai kariauja tarpusavyje. Patys ateiviai Molčalinui pateikė gana daug sudėtingos informacijos apie žvaigždynus, gyvenamus pasaulius, kažkokias žvaigždžių dujas ir kita. Planetoje, Į kurią buvo nugabentas mechanizatorius, daugiausia laiko jam teko klausyti mokslines paskaitas. Nors žemietis klausėsi labai susidomėjęs, tačiau suprato labai mažai.

 

Globalinis eksperimentas?

 

Kartais žemiečiai yra tiesiog paskraidinami, kaip Frajaus atveju, kartais nugabenami Į kažkokias bazes, kaip tai nutiko Molčalinui. Tačiau dažniausiai. „pamokos“ vyksta tiesiog susitikimo su žmonėmis vietoje, kaip nutiko sutuoktiniams Hilams ir veterinarijos gydytojui Gonzalesui.

 

Pabandžius sulyginti duomenis, kuriuos schema, kurią pavyko atkurti Betės atmintyje įvairūs kontaktuotojai gavo iš Įvairių ateivių, jos pasirodė esančios gana prieštaringos. Ne mažesnę nuostabą kelia ir patys išrinktieji kontaktams žmonės. Susidaro įspūdis, kad ateiviai žinias specialiai perteikia ne mokslininkams, o paprastiems žmonėms, kurie nelabai ką supranta iš to, ką sužinojo.

 

Žvaigždžių žemėlapis kurį nupiešė Betė Hill

 

Gali būti, kad šie kontaktai – tai kažkokio globalinio eksperimento, kuris vykdomas su Žemės gyventojais, dalis. Apie šio eksperimento tikslus galį būti žinoma specialiosioms tarnyboms, jeigu jos iš tikrųjų palaiko slaptus ryšius su ateiviais.

 

Kai kurie specialistai pateikia netiesioginius tokių ryšių įrodymus, pasiremdami nepaprastu mokslinio ir techninio progreso tempu, skaitmeninių technologijų atsiradimu, interneto išplitimu ir panašiai. Gal tokie ryšiai iš tiesų egzistuoja, tačiau labai abejotina, kad ateiviai Žemės gyventojams atskleidė savo tikruosius planus.

 

O gal žmonijos sąmonė dar pernelyg primityvi, kad galėtų sužinoti visą tiesą?

 

Inf. pasidalino: mzicka, inf. šaltinis žurnalas “Mįslės ir faktai”

Rekomenduojami video:


2500
14 Comment threads
13 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Skystis

>> Susidaro įspūdis, kad ateiviai žinias specialiai perteikia ne mokslininkams, o paprastiems žmonėms, kurie nelabai ką supranta iš to, ką sužinojo..

Jie turi posakį: į pripildytą indą neįmanoma įpilti naujo skysčio..

:(

wut

hm. Keistoki kaimynai, sakyciau. Bet gal kada nors su jais ir sugyvensim. Pasaulis idomus. Idomu kas bus toliau ;D

niekas

kad mes neseniai nulipe nuo medzio tai jau taip.mastanti protinga butybe savo namu netersia.paukstis ir tas uodega is lizdo iskisa kad purpt padarytu,o jau zmpnes tai…tiesiog suo ar kate meilesni uz zmogu.susukyi godumo, pavydo,kersto ir kitokiu slikstyniu,brrrrrrr.

Skystis

>> susukyi godumo, pavydo, keršto ir kitokių šlikstynių..

Reikalas tame, kad Žmonės neturi šių “šlykštynių”, tai tik šmeišto kompanija prieš žmoniją.

Ingognito

Jie mane lanko tik jus nezinot

simonas

cia turbut nauju narkotiku padarynys sitas straipsnis su komentarais ?

ropke vadui

tai juk visata didziule. pylna tu planetu su kokiais tik nori elementais, pilnai tiketina kad yra kur tokiu planetu su kur kas didesneis resursais aukso nei pas mus . tonom galbut galima kast. kam jiem tas auksas aplamai? technologijom? materialistiniu tikslu jie jau senai atsisake, kaip jau minejau pakeisime ir mes mastyma per artimiausius simtmecius, atsoksim nuo visko kas yra blogis

vadas

Mano pries tai parasytas komentaras priestarauja tuom kad ateiviai nera atsisake materialiniu vertybiu (nepamirskim, kad jie nera dvasiskai istobuleje) jie gal tik i jas ziuri kitaip nei zmones. O auksas jiem reikalingas kad atstatytu givybines funkcijas, suteiktu daugiau galios protui. Kaip minejau protas yra galingas radijo imtuvas, radijo imtuvui veikti reikia energijai laidzios medziagos. Jeigu energijai laidi medziaga neturi kondukcijos t.y. pernesa 100% energijos tai smegenis automatiskai veikia daug greiciau, galingiau ir ilgiau. Del resursu tai zeme vienintele is saules planetos kuri turi aukso (bent jau taip zinoma siuo metu). Apie mastyma ir poziuri.. Mes esam skirtingos rases, jie niekada… Skaityti daugiau »

vadas

Yra tokia teorija, kad realiai jie musu skriaust negali nors ir noretu nusluot nuo zemes pavirsiaus, tad jie turi pasirinke zmones kurie tai daro uz juos. Tie zmones gauna viska, naujausias technologijas ka tik nori, jie valdo pinigu sistema, akcijas, karus ir t.t. Jokie ateviai negali isikisti i zmoniu evoliucija, nei blogieji (pilkieji kurie buvo cia aprasyti, reptilijos) nei gerieji(Pledajieciai ir kiti), nes jeigu jie tai padarytu ir papasakotu kas realiai vyksta, dauguma isprotetu ar nusizudytu, beto kiltu karas jau nebe tarp zemes o tarp kitu civilizaciju. Pilkieji ateiviai yra pagarseja kaip zmoniu ir gyvunu pagrobejai. Na jie pagrobia pakankamai… Skaityti daugiau »

ropke

is komentaro sprendziant ne tokie jau ir protingi ateiviai? nu tu duodi. nieks cia nieko negrobia, cia perlenkta yra su tais grobimais. jie jau senai gyvena pagal paniatkes, kad bet koks priestaringas veiksmas pries kito individo valią, yra nusikaltimas, kalbant visatos mąstais. tas pats laukia ir musu, jau siame tukstantmetyje pakeisime mąstyma. netgi sakyciau 200metu begyje

liolik

Is kur toks tvirtas isitikinimas apie sielas?

vadas

Pradzioje rasiau kad cia tik teorija, o tiketi ja ar ne spresti jums, tad nepulkit cia manes. :D Isitikinimas apie sielas? – tai jau ne teorija, o faktas.

vadas

robke, ta pati teorija sako, kad zeme apskritai yra kolonizuota, mes jiems kaip ferma tik kaip minejau viskas yra padaryta taip tvarkingai kad niekas nieko nesako ir negali padaryti. Tol kol bus dabartine hierarchijos sistema tol mes busim kolonija. Beto auksas yra labai vertingas del to nes neturi kondukcijos – ko siems ateiviams ir reikia.

Vytautas

Jei nepyksit labai išsakysiu savo variantą kuris skiriasi nuo pateiktų. Pirmiausiai ateiviai buvo mūsų minčių materializacijos padarinys ir didžiulė problema visai visatai. Jų tarpe jokių teigiamų nebuvo. Problema 2012m liepos pabaigoje išspręsta praktiškai paskutinę akimirką. Jie kaip visuomet kas 26000m turėjo atskristi nuimti mūsų derliaus pakrauti visokių pakylėjimų metodais į savo laivus ir išskraidinti visapusiškam maistui. Sielų niekam nepavyko ir nepavyks “sugaudyti” ir tyrinėti. Anapusinis pasaulis nepažinus. Tiesiog toks jis turi būti. Be to tas 21g ne siela o “aš”. Žmogus normaliai turi tarsi dvi sielas. Viena randasi tarsi užrakinta kol kūnas gyvas kūne. Kita anapus. Kritiškais atvejais kad kūnas… Skaityti daugiau »

vadas

Idomi teorija, Vytautai. Aisku reiktu labiau isigilinti i tai bet kiek info cia pateikei lieka daug klaustuku. Gal galetum placiau?

Vytautas

Kad plačiau nelabai kas ir yra. Nebent pasaulėdara. Egzistuoja mūsų pasaulis, sielų pasaulis, visatos kūrėjų dviejų esybių moters ir vyro pasaulis (ne vieno dievo kaip įprasta). Iki 2012 rugsėjo egzistavo tarpinis pasaulis tarp mūsų ir sielų pasaulio. Tarpinis pasaulis tai ateivių produktas skirtas mums valdyti. Jis sudarytas iš agregorų ir iš žmonių nematomų kūnų likučių po mirties susiformavusios kažkokios būtybės. Visa informacija žemėje buvo perfiltruojama per šį pasaulį ir pateikiama kokia reikia. Visos religijos iš to pasaulio. Informacija gauta būnant komos būsenoje, šiaip iš keistų patirčių nutikusių praeitą vasara, savitu švytuoklės naudojimu ir per saulės simbolius (pažiūri į saulę, užsimerki… Skaityti daugiau »

Garnett

yra ir tu ateiwiu wisokiu rasiu wieni nori padet žmonem o kiti mainais expermentuoja su zmonem bet nieko jiem padaryt negali kadangi pas juos neleidzia karma

siela

mano buvimas internete geras. mano slapivardziu pasivadino – a.t.sielis – xsistemax ir daugeli lietuvos ymoniu senuoju slapyvardziu tai as atlikau nauda civilizacijai.

Raganius

Laukiam ka ponas Inkognito pakomentuos :)

xanax

nebėra inkognito čia…ir jau seniai…numirė jis.

Taip pat skaitykite