Gabrielius E. Klimenka. Kaip veikia sąmokslo teorijos?

Pastaruoju metu yra populiarios įvairios sąmokslo teorijos, kuriomis tik begalė žmonių. Apie tai statomi filmai, apie tai rodo televizijos laidos, apie tai rašoma spaudoje ir diskutuojama internetinėje erdvėje. Sąmokslo teorijų yra pačių įvairiausių, pradedant ateivių sąmokslu ir baigiant tuo jog mokslininkai slepia, jog Žemė iš tiesų yra plokščia.

 

Tokios teorijos dažnai maniakiškai užvaldo kai kurių žmonių sąmones. Pažįstu ne vieną kuris tiki įvairiomis teorijomis apie iliuminatus, šešėlinę vyriausybę, ateivių sąmokslą sudarytą su vyriausybe, slepiamus nuo visuomenės duomenis apie kontaktą su ateiviais ir panašiai.

 

Sąmokslo teorijos iš tiesų turi savo žavesio. Juk taip smagu jaustis žinančiam tai apie ką kiti net neįtaria. Tokios teorijos remiasi visokiais dėsningumais, sutapimais ir panašiais reiškiniais. Žmogus besidomintis sąmokslo teorijomis visada ras kokių nors kabliukų, dažnai matomų jam vienam, kalbančių apie sąmokslą. Kuo daugiau jis kapstysis po sąmokslo teoriją tuo daugiau tokių kabliukų matys.

 

Tam, kad galėtume kalbėti toliau reikia apsibrėžti patį terminą. Sąmokslo teorija (angl. conspiracy theory) tai hipotezių visuma, nurodanti į socialiai svarbų reiškinį arba įvykį ar net įvykių seką, o taip pat istorijos bėgyje nutikusius įvykius kurių tikslas, kaip manoma, yra sąmokslas. Paprastai sąmokslą rezga kokia nors grupė (pvz. iliuminatai), ji taip pat valdo ir prižiūri patį įvykio procesą, siekdama savo interesų.

 

Sąmokslo teorijos kyla dėl įvairių socialinių ir psichologinių žmogaus poreikių. Sąmokslo teorijos principas senas kaip pasaulis. Jo apraiškų galima rasti visuose istoriniuose etapuose, mituose, religiniuose postulatuose. Vienas iš tokių atitikmenų būtų tikėjimas piktosiomis dvasiomis. Žmogaus gyvenime vyksta visokios nelaimės kaip kad derliaus nebuvimas, sausros, ligos ir t.t. Dalis religijų tai paaiškina piktosios dvasios veikimu.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Dažnai, net ir mūsų laikais, tokiomis bėdomis yra kaltinami paskiri asmenys ar jų grupės. Seniau kaltindavo raganas, dabar kaltinamos slaptos valdančios instancijos. Niekas iš principo nepasikeitė, tik bėdų kaltininkas. Žmogui visada maloniau tikėti, jog dėl pasaulio bėdų yra kaltas kažkas konkretus. Čia neieškoma racionalių paaiškinimų, o siekiama viską mistifikuojant, suteikti neribotas galias įsivaizduojamai žmonių grupei. Dažnai ta grupė neturi jokio realaus patvirtinimo, jog egzistuoja. Tiesiog kažkas būna davęs sąmokslo teorijai pradžią, o tada jau atsiranda žmonių kurie ja patiki ir randa vis naujų „įrodymų“ apie tai, jog ši teorija teisinga. Kaip pavyzdys galėtų būti pasaulio vyriausybių sudaryta sutartis su ateiviais iš kosmoso. Teorija teigia, jog po atominės bombos sprogimo užbaigusio antrąjį pasaulinį karą, ateiviai į mus atkreipė dėmesį ir ėmėsi valdyti mūsų planetą.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Tai žinoma „patvirtina“ tai jog po dviejų metų prasidėjo skraidančių lėkščių bumas pasaulyje, taip pat šioje teorijoje minimas ir Roswelo incidentas, kuris yra peraugęs į atskirą sąmokslo teoriją apie tai jog JAV vyriausybė nuslėpė NSO sudužimo faktą ir slepia ateivius karinėje bazėje. Teorija įgavo tokį mąstą jog atsirado bent septynios nepriklausomos NSO sudužimo vietos, atsirado begalė liudininkų „mačiusių“ katastrofą.

 

Keisčiausia tai, jog tų teorijų yra tiek daug, jog jei visos iš jų būtų tiesa, tai mus valdytų bent jau dvidešimt skirtingų organizacijų. Pusė iš jų būtų atsakingos už tuos pačius politinius įvykius. Didžioji dalis įžymybių priklauso bent kelioms iš šių slaptų organizacijų. Dabartinė įžymybė Lady Gaga tuo pačiu metu priskiriama ir iliuminatams ir masonams, nes ji ne va išsiduoda naudodama jų simboliką savo klipuose ir koncertuose. Žinoma, jos klipuose išties galima rasti šiek tiek panašios į jų simbolikos, tačiau didžioji dalis vadinamosios simbolikos yra pritemtos ir netalaiko bet kokio labiau besidominčio simbolika žmogaus kritikos.

 

Sąmokslo teorijos yra glaudžiai susijusios su stereotipizacijos ir projekcijos mechanizmais. Tai elementari žmogaus psichologija. Asmuo vadovaudamasis stereotipais visada ras juos kur beieškotų, o savo ar pasaulio bėdų projektavimas į kažkokias nežinomas jėgas lydėjo žmogų per visą istoriją. Anksčiau tai buvo demonai, dabar ateiviai.

 

Mitologija išlieka ta pati, tik būna įvilkta į modernų rūbą. Projekcijos mechanizmas gi apibrėžia tai, jog sąmokslo teorijos šalininkas, perkelia savo negatyvias ir pozityvias charakterio savybes į įsivaizduojamą pasaulio griovėją arba mesiją. Būtent todėl atsiranda tikinčių visokiais sai babomis ir kitais tadais blindomis. Veikiant projekcijos mechanizmui, žmogus, mesijui arba griovėjui suteiktas savo asmenines savybes hiperbolizuoja, būtent todėl dažnai sąmokslo teorijų veikėjai turi arba labai amoralias savybes arba tiesiog dieviškas. Politologai gi mano, jog sąmokslo teorijos gajos dėl ideologinės reakcijos į socialinę nelygybė.

 

Kaip taisyklė, jei žmogus jau patikėjo kokia nors sąmokslo teorija, jį sunku bus perkalbėti, net pateikus racionalius paaiškinimus ir akivaizdžius įrodymus paneigiančius teoriją. Čia geras pavyzdys galėtų būti sąmokslo teorija teigianti, jog Apollo 11 įgula niekada nebuvo išsilaipinus Mėnulyje. Nors buvo pastatytas ne vienas filmas ir parašyta ne viena knyga paneigianti šią teoriją, tačiau ji vis dar gaji ir jos ribos vis plečiasi. Sąmokslo teorijos šalininkui nereikia jokių įrodymų paneigiančių jo teoriją, nes jis įrodymams tarsi turi imunitetą. Tai greičiausiai vyksta todėl, kad žmonės linkę tikėti mitais. Galima sakyti, jog tai archajinio mąstymo anachronizmas likęs iki mūsų laikų.

 

Archajiniam žmogui, mitas, buvo didesnė realybė už materialiojo pasaulio dėsnių paaiškinimus, negrindžiamais mitais. Mitas tapdavos dogma vos jis būdavo papasakojamas. Matomai šis dėsnis galioja ir modernių laikų žmogui, nors jis sąmoningai to nesuvokia. Kaip ir bet kokia archajinio mąstymo apraiška išlikus iki mūsų dienų, mitas egzistuoja desakralizuotoje aplinkoje. Nors mitas ir yra desakralizuotas jis vistiek gajus. Mitinė savimonė visada mitą padaro tikresniu už realybę, tad šis principas galioja ir sąmokslo teorijoms. Taigi, žmogus tikintis sąmokslo teorija, paprasčiausiai ignoruoja faktus kalbančius prieš ją, arba paneigia tipiniais sąmokslo teorijų šalininkams būdingais principais, pvz. tie visi įrodymai prieš sąmokslo teoriją yra sufalsifikuoti.

 

Kita teorija sako, jog sąmokslo teorijos yra gajos, todėl, kad tampa vadinamaisiais memais, konkuruojančiais su mokslinio pasaulio pažinimo memais. Šie memai yra gajūs, nes statomi ant nepasitikėjimo ekspertais ir visuotinai priimtais šaltiniais.

 

Klasifikuoti sąmokslo teorijas yra ganėtinai sudėtinga, nes dalies jų neįmanoma priskirti jokiais klasifikacijai, nes jos būna pavienės. Dalį žinoma galima suklasifikuoti, tai sąmokslo teorijos kalbančios apie oligarchus, elitines grupes, sektas, spectarnybas, ateivius ir t.t. Paprastai šios menamos ar realiai egzistuojančios grupės neva stengiasi nuslėpti kažkokią informaciją nuo plačiosios visuomenės.

 

Didžioji dalis sąmokslo teorijų, teigia, jog egzistuoja vienokia ar kitokia slapta organizacija, sukurta kelių žmonių su tikslu užvaldyti pasaulį. Šiaip iškart kyla klausimas: kodėl daug tų organizacijų bandančių užvaldyti pasaulį ir kodėl jos taip lengvai išsiduoda, jei jau apie jas rašomi straipsniai ir žinomos jų visos paslaptys? Kaip ten bebūtų, sąmokslo teorijos bando paaiškinti įvairių istorinių ar politinių įvykių „realybę“ remdamiesi tos slaptos organizacijos veikla. Tie įvykiai dažnai būna nusidriekę per ilgą istorijos tarpsnį ir pristatomi kaip bandymo užvaldyti pasaulį etapai.

 

Kaip taisyklė, sąmokslo teorijos tampa populiarios ištikus kokiai nors ekonominei ar politinei krizei. Tokiu metu, visuomenė neieško objektyvaus situacijos paaiškinimo, ji ieško kas yra dėl to kaltas. Taigi, kokia nors „slapta organizacija“ tampa savotišku atpirkimo ožiu. Žinoma, kaip pastebi tyrėjai, dažnai tokios sąmokslo teorijos būna dirbtinai generuojamos, nes taip lengviau valdyti mases. Tokią taktiką naudojo naciai, bei TSRS valdžia.

 

Kiekvienoje visuomenės dalyje egzistuoja socialinės grupės, kurios labiau linkusios pasitikėti sąmokslo teorijomis. Sąmokslo teorijos paprastai gajos tarp asmenų nepatenkintų esama socialine ar visuomenine padėtimi. Tai savotiška vidinio konflikto ir nepasitenkinimo esama padėtimi išraiška. Projektuodamas savo problemas į visuomeninius įvykius, žmogus tarsi nuleidžia garą ir nusimeta asmeninę atsakomybę.

 

Pensilvanijos (JAV) universiteto profesorius Džonas Entinas, mano jog sąmokslo teorijos niekada nesiremia moksliniais įrodymais, jos visada yra pastatytos ant spėjimo, gandų ir mitų.

 

Sąmokslo teorijomis paprastai bandoma supaprastintai paaiškinti įvairius socialinius ar politinius reiškinius, tuo pačiu keliant pseudologinius argumentus, mokslininkų vadinamus Argumentum ad ignorantiam. Paprastai tokie argumentai remiasi neoficialiais šaltiniais (laikraščiais, internetiniais tinklalapiais, kartais specializuotomis knygomis ar filmais). Tokiose teorijose paprastai taikomi dvigubi standartai: bet kokie paneigiantys teoriją faktai atmetami kaip padirbti, tačiau prielaidos patvirtinančios sąmokslo teoriją priimamos visiškai laisvai, kaip nereikalaujančios išsamesnių įrodymų.

 

Tikėjimas sąmokslo teorijomis nedraugauja su kritiniu mąstymu, nes atmeta visus logiškus paaiškinimus ir priima tik pseudologinius pastatytus ant spėjimų ir gandų, būtent todėl bet koks oficialus bandymas paneigti sąmokslo teoriją suprantamas kaip tos paties sąmokslo dalis. Štai, pavyzdžiui, sąmokslo teorijos šalininkas, vadovaudamasis tokiais principais, visai tikėtina, jog teigs, kad šis straipsnis užsakytas sąmokslų organizatorių. Ir priešingo dalyko tokiam žmogui neįrodysi, nes jis jį atmes kaip sąmokslo dalį.
Sąmokslo teorijos yra glaudžiai susijusios su paranoja. Dažnai sąmokslo teorijos šalininkas jaučiasi taip, jog sąmokslas rezgamas, jei ne prieš jį asmeniškai tai bent jau prieš tą socialinę grupę kuriai jis priklauso.

 

Pati silpniausia sąmokslo teorijų dalis (ypač globaliųjų) yra tai, jog prie bandymo paaiškinti sąmokslą pridedamos įvairių istorinių įvykių interpretacijos. Čia būtinai yra pasimaunama ant vadinamojo Chenlono Skustuvo principo. Šis principas teigia, jog, nors ir yra žinoma, kad realybėje vieno ar kito įvykio priežastys gali būti pakankamai kasdieniškos, jų vieton statomi veiksniai, kuriuos nulėmė grandiozinio slaptos pasaulinės organizacijos, nepriekaištingai konspiruotas planas, kurio dalyviai siekia vieno vienintelio tikslo ir niekada nedaro klaidų. Žinoma, tokia prielaida skamba neįtikėtinai, juk kuo daugiau žmonių dalyvauja sąmoksle, tuo jis greičiau atsiskleidžia, o dabar nei viena sąmokslo teorija neturėjo realių įrodymų apart spėjimus ir pritempinėjimą.

 

Daugelį sąmokslo teorijų galima paaiškinti vienas nuo kito nepriklausomai sutapimais. Sutapimai mus lydi kasdieną. Žmogaus sąmonė linkusi ieškoti sutapimų. Dažnai sąmonė veikia pagal tam tikrus modelius, kuriuos lengva nuspėti. Štai galite kada pabandyti atlikti tokį eksperimentą. Paimkite pirmą pasitaikiusį žmogų. Paaiškinkite jam žaidimo sąlygas: jūs pasakysite jam kokį nors dalyką, o jis turi galvoti apie tai kas pirma ateis jam galvon. Tarkime jei pasakėte automobilis, o jam pirma į galvą atėjo zaporožietis, tai tegul jis apie jį galvoja, nereikia sugalvoti geresnio automobilio, tiks tas kuris pirmas atėjo galvon.

 

Kai jau išsiaiškinsite žaidimo taisykles užduokite sekančius klausimus, pateikdami mano parašytus atsakymus:

 

Kl. Daržovė.
Ats. Morka.
Kl. Vaisius.
Ats. Obuolys arba apelsinas.
Kl. Skaičius.
Ats. Septyni.
Kl. Veido dalis.
Ats. Nosis.

 

Pamatysite, jog devyni iš dešimties žmonių bus sugalvoję būtent tai ką jūs pateiksite savo atsakymuose. Paeksperimentuokite, nebijokite. Aš tokį eksperimentą atlikau salėje kurioje buvo 400 žmonių. Pavadinau tai „masine hipnoze“. Buvo susitarta, jog kieno mintis atspėsiu tie plos. Paprastai plodavo visa salė. Tokių mąstymo modelių galite susirasti ir daugiau pasinaudoję psichologijos literatūra. Tokius pat modelius naudoja iliuzionistai ir didžioji dalis ekstrasensų apsimesdami, jog moks skaityti žmogaus mintis. Lengvatikiai patiki, skeptikai gi ieško racionalaus paaiškinimo.

 

Tokie pat principai ir modeliai veikia ir sąmokslo teorijose ieškant sutapimų. Kaip pastebi sąmokslo teorijų tyrėjai, tokie sutapimai kurie tarsi patvirtina teorijos tikrumą, paprastai būna kasdienis reiškinys. Tokio pobūdžio sutapimų galima rasti bet kokioje socialinėje grupėje. Taigi norėdamas sukurti sąmokslo teoriją, gali paimti bet kokią socialinę grupę ir suradęs sutapimus, lengvai sukurti naują teoriją. Toks pats principas veikia visoms sąmokslo teorijoms. Paprastai tie sutapimai sąmokslo teorijos šalininkams atrodo labai reikšmingi, tačiau sociologai, taip nemano, nes statistiškai tokie sutapimai egzistuoja bet kokioje žmonių grupėje, tad nėra tikslinga kažkokio konkretaus įvykio sutapimus laikyti kažkuo ypatingais. Nors žinoma šis argumentas sąmokslo teorijų šalininkų neįtikins.

 

Pasistengus, sutapimus galima surasti bet kokiai temai. Pabandykite paeksperimentuoti. Čia pateiksiu vienos sąmokslo teorijos atrastus sutapimus dviejų įžymybių gyvenimuose. Pabandykite atrasti ką nors panašaus savo draugų ratelyje ir tikrai atrasite.

 

Taigi, panagrinėkime paraleles tarp dviejų JAV prezidentų: Linkolno ir Kenedžio. Štai kokius sutapimus išskiria sąmokslo teorijos ir laiko juos itin reikšmingais:

 

Linkolnas prezidentu buvo išrinktas 1860 metais, Kenedis – 1960 metais; abu buvo nužudyti penktadienį būdami šalia savo žmonų; abu rūpinosi žmogaus teisėmis; abu, būdami prezidentais, neteko vaiko; abu buvo nušauti; Linkolnas buvo nušautas Fordo teatre, Kenedis – automobilyje kurį pagamino firma „Ford“; pagal kai kuriuos šaltinius Linkolno žudikas Butas gimė 1839 metais, o Osvaldas, Kenedžio žudikas – 1939 metais. Sutapimų galima rasti ir daugiau. Tačiau tokių ir dar įmantresnių sutapimų galima rasti paėmus du bet kokius atsitiktinius žmones.

 

Su 2001 metų rugsėjo 11 – osios teroristiniu aktu dar įdomiau: žodžiuose „New York city“ ir „Afghanistan“ yra po 11 raidžių; teroristo kuris pirmasis grasino dangoraižiams dvyniams varde taip pat 11 raidžių – Ramsin Yuseb; Džordžo Bušo (George W. Bush) varde irgi tiek pat raidžių; New York valstija yra vienuolikta iš eilės; lėktuvų įsirėžusių į dangoraižius reisų numeriai buvo 11 ir 92 (9+2=11). Įdomu ar ne? Tačiau šiame pavyzdyje akivaizdžiai matosi, jog norint surasti sutapimų jų visada rasi. Štai pavyzdžiui, kodėl Bušo vardui reikėjo pridėti antro vardo raidė? Juk normaliai turėtų būti naudojamas visas vardas, o ne tik raidė, bet tada tas vardas neįsipintų į bendrą sąmokslo teoriją.

 

Kaip taisyklė žmonės nesupranta, jog pasirausus giliau tokius sutapimus galima atrasti bet kokiame įvykyje. Žinoma, daug įdomiau manyti, jog tokie sutapimai yra kokių nors aukštesnių jėgų ar slaptos organizacijos plano dalis, taip gyventi išties įdomiau. Štai jums dar vienas eksperimentas kurį galite atlikti. Paimkite Bibliją ir atraskite joje slaptą kodą. Kaip tai padaryti?

 

Paprasčiausiai pasirinkite skaičių, tarkime tą patį 11. Apibraukite kiekvieną 11 raidė, susirašykite jas ant lapo iš eilės. Bandykite atsekti kokie žodžiai susidaro atsitiktine tvarka, o jei dar kai kurias raides sukeisti vietomis vadovaujantis kokia nors sugalvota taisykle? Jums tikrai pavyks atrasti visai prasmingų raidžių junginių. Sveikinu, jūs sukūrėte naują sąmokslo teoriją, nes juk kažkas tą kodą bus paslėpęs praeityje ir žinoma su kokiu nors sąmokslišku tikslu. Šaunuoliai. Eikite dabar apie tai parašykite knygą ir ne tik nemenkai užsidirbsite, bet ir turėsite nemažai pasekėjų.

 

Tai gi mielas skaitytojau, linkiu tau kritiškai vertinti kiekvieną įvykį, kritiškai vertinti kiekvieną sąmokslo teoriją, nes dauguma jų vistiek neturi realaus pagrindo, kai kurios specialiai sukurtos su kokiu nors tikslu, kitos sukurtos dėl pinigų, kaip kad visa 2012 12 21 pasaulio pabaigos industrija. Kol tu tiki sąmokslo teorijomis ir perki apie tai knygas bei filmus, kažkas iš to kraunasi kapitalą. Nors gal ir tai yra eilinė sąmokslo teorija. Kas žino?

 

Straipsnio autorius: Gabrielius E. Klimenka, paragraf 78

 


Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami skelbiamą turinį portale kuris priklauso Anomalija.lt grupei, Jūs turite įdėti nuorodą į šaltinį (t.y. Anomalija.lt). Daugiau informacijos apie naudojimo taisykles rasite čia.

Rekomenduojami video:


2500
21 Comment threads
12 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Velniop Sistemą

Pasak autoriaus pasaulyje nėra jokių sąmokslų, jokių užkulisinių veikėjų, viskas ką mums rodo per televiziją yra objektyvi tiesa be jokio tikslo formuoti mūsų nuomonę. Pats terminas sąmokslo teorijos buvo sugalvotas tam, kad mus visus įtikinti jog jokių sąmokslų nėra.Yra daug dalykų, kurių męs patys niekada nepatikrinsim, bet mums sako, mums rodo ir męs turime jais tikėti.

Moi

Sutapimu nebuna, buna tik sinchroniskumai – fizikos desnis.

Saulys

Na vertinant taip pat – viskas kas cia parasyta gali vertinti kaip samokslo teorija. :-)))))))) Kas yra Samokslo teorija? 1. “Conspiracy ” – visiskai nekalbama apie samoksla. Deja zmoniu savoka suformuota taip kaip tos morkos teste kad kai tik isgirstama “visuomenei nepriimtina nuomone” – atsakymas aiskus – darzove (deja tie kurie zino atsakyma butent tokie ir yra). Etikeciu klijavimas. 2. Ar man pradeti vardinti mokslininkus kurie siandien turetu buti vadinami “samokslo (nekenciu sitos frazes) teoretikais”? Pradekim…. Neuzteks mygtuku klaviaturoj. Paminesiu tik kelis – Leonardo Da Vinci, Tesla, … tuscias darbas, NEVERTA. Jei as buciau pavadintas salia tokiu vardu – “S.… Skaityti daugiau »

Alvydas

Sąmokslo teorijos mane mažai domina, nes vadovaujasi sutapimais, panašumais, bet ne logika, tegul ir kvaila, bet logika.
Palyginimas su morka ir atskleidžia kiek vertos tokios teorijos.

indigo

del ateiviu, tai mazai tiketina kad ju laivas taip KVAILAI galetu cia suduzt zemej. papraswciausiai buvo saltasis karas, amerika norejo pasirodyt pries rusija kad KIETA yra, su ja geriau neprasidet, nes peremus yra ateiviu galbut technologijas. cia tas burbulas dezinformacija buvo specialiai pakistas. o kad ateiviai lanko zeme karts nuo karto, tai cia faktas, i kaniu jasna

Laura

o jau su tuo testu morku,tai pranoko visas ribas. Palyginti pasaulinio masto ivykius su zmoniu psichologija ir speliojimais.

Laura

seip del Dzordzo Buso, ir to,jog antro jo vardo raide tik,o ne visas vardas,vien,kad butu skaicius 11,nes tipo rasoma paprastai (anot autoriaus)pilnas ir antras vardas, tai totali nesamone. Nes iprastai visada antras vardas tik pirma jo raide pazymimas,taip,kad nereikia cia lia lia. O kitas dalykas, kad, ok. Yra tikrai zmoniu,kurie fanatiskai pasinese ant tu teoriju,bet.. Kas nuneigs ir nurasys, kad pasaulyje nera kaikuriu teoriju,tas parodo savo trumparegiskuma ir bukuma. Nes.. Ne paslaptis yra biologiniai ginklai, kaip virusai. Ir kad egzistuoja tam tikros organizacijos. Autorius kazkaip bande viska nuspalvint baltom spalvom,visi zmones labai geri,niekas nieko blogo nedaro, jokiu teoriju nera. Ziurekim… Skaityti daugiau »

indigo

maziau reik but internetuose visokiuose, kaip delfi, nes smegenus plauna tai tvarkingai, bukinami zmones

cool

illuminati card game tai kas vaizduojama kortose jai įvyko arba įvyks

THC

Lengviausia yra uzmerkti akis ir manyti,kad tu viska zinai, kad tu toks svarbus ir niekas niekados tau nesumeluos..o esme tame,kad bijai pazvelgti tiesai i akis,tu tikriausia nepatiketum jei ir plyta i tave mestu ir toliau nuosirdziai tarnautum sistemai..
iskakok ta vaikiska naivuma nes jis vemt vercia

Atsakymas

Vaiduoklių ir ateivių gerbėjai smarkiai įsižeidė. Ačiū autoriui už puikų straipsnį.

Taip pat skaitykite