J.Markūnas apie užkeikimus ir nužiūrėjimus

J.Markūnas, kaip diagnostas – analitikas, savo veiklą grindžia nuostata, kad dvasinės ir fizinės fizinės negalios priežastys – tai paties žmogaus ir jo protėvių negatyvios gyvenimo patirtys, gamtos ir visatos dėsnių nepaisymas.

 

Nustatydamas problemų priežastis ir išsiaiškindamas jos pasekmes, žmogui gali išsivaduoti iš nesėkmių, susigrąžinti sveikatą ir harmoningus santykius su aplinka.

 

Ištrauka iš knygos “Žmogaus gyvenimo nesėkmių ir ligų priežastys bei galimybės jų išvengti”

 

Užkeikimai ir nužiūrėjimai – diskutuojant šiais klausimais, yra įvairių nuomonių. Vieni tvirtina, kad nužiūrėjimai ir prakeikimai yra prasimanymas, o kiti nuoširdžiai tiki jų buvimu. Žmogus šiems dalykams skiria nepakankamai dėmesio, nes dažnai negali nustatyti daugelio nesėkmių priežasčių.

 

Nemaža dalis žmonių tikrai nėra apsaugoti nuo kenksmingo poveikio iš šalies, kurį įgalina tamsusis pasaulis per mūsų pačių ir mūsų protėvių nuodėmes. Svarbiausia, kad tai vyksta pasąmonėje, nepaisant žmogaus norų. Pavyzdžiui, žmogus, atėjęs aplankyti naujagimio, gali neturėti nei blogų minčių, nei ketinimų, bet gali suaktyvėti lankytojo agresyvios vidinės struktūros arba pagilėti jų silpnos vietos. Minėtųjų pokyčių perdavimo galimybė labai stipri -ji veikia per žvilgsnį, mintis, klausą, prisilietimą ar kt.

 

Kartą Panevėžyje tyrinėjau keleto žmonių negalios priežastis. Besikalbant su paskutine interesante, atėjo pagyvenusi moteris ir paklausė, ar negalėčiau priimti jos 15-mečio sūnaus. Nutariau patyrinėti jaunuolio negalią, jam nedalyvaujant. Pasirodė, jog jį stipriai nužiūrėjo 34 m. amžiaus moteris, apsilankiusi toje šeimoje, kai berniukui buvo vos 2,5 mėnesio. Paklausiau, kaip mama pastebėjo sūnaus ligą ir kokių priemonių ėmėsi. Ji prisiminė, kad sūnus, būdamas maždaug 2,5 mėnesio amžiaus, tapo labai neramus – be perstojo ėmė klykti dieną ir naktį. Ji tuo metu dirbusi ligoninėje medicinos sesele ir sūnų gydyti patikėjusi ligoninės gydytojams. Pradžioje gydy­mas nebuvo sėkmingas, o po kurio laiko vaikas nurimo. Taigi po minėtos moters apsilankymo tamsusis pasaulis pradėjo maitintis vaiko gyvybės syvais, dėl to jo galvos smegenys atsidūrė – 2,5 m bioenergetinėje duobėje. Esant tokiam BE potencialui, protavimo visiškai nėra, o tos galvos smegenų dalies vystymasis sustoja. Aš pasakiau motinai, jog ji su savo sūnumi neturi jokio bendravimo ryšio, nes sūnus visai nesugeba protauti. Mokytas šuo vykdo duotą komandą, o jos sū­nus net ir to nesugeba. Moteris tai patvirtino. Aš paaiškinau jai, jog padėti jau niekuo negaliu, nes protiniai sugebėjimai ir mąstysena vystosi tam tikrais vaiko augimo laikotarpiais, o sugrąžinti į vaikystės metus aš nepajėgiu. Kas laiku neišsivystė, tas ir liks neišvystyta.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Diagnozuoju moterį, atvykusią iš Druskininkų. Pagrindiniai sveikatos rodikliai lyg ir neblogi. Žmogui, su tokiais duomenimis pragyvenusiam ilgesnį gyvenimą, sveikatos problemų lyg ir neturėtų būti. Ji atsakė, jog kreipėsi į mane prieš dvejus metus. Patikrinau tuometinę jos sveikatos būklę, ir supratau, jog viskas toli gražu ne taip, kaip dabar atrodo. Tada ji buvo arti mirties, o tai reiškia, kad problemos nepasibaigusios. Atlikau kūno organų ir juos valdančių galvos smegenų diagnostiką. Problemų daug, o pati svarbiausia – bendras organizmo užterštumas per 60 proc. Tokiais atvejais organizmas nebesugeba apsivalyti nuo po aborto susikaupusių šlakų, nes sutrinka atskirų organų, o kartu ir visa apsivalymo sistema. Dažniausiai tam tikslui aš rekomenduoju specialią, individualiai parinktą “Herbalife” programą. Diagnostikos būdu nustačiau, kiek ir kokio produkto reikia, ir nustebau pamatęs, jog moteris negali vartoti vandens daugiau nei 100 g pirmąją dieną, daugiau nei 200 g – antrąją, ir t. t. Tik po septynių dienų ji galėtų išgerti apie 3 I vandens, reikalingo naudojant sustiprintą “Herbalife” valymo ir sveikimo programą. į mano klausimą, kodėl negalinti vartoti vandens, moteris atsakė, jog gena skystį išskiriančius vaistus. Diagnozavau viso to priežastis ir padėjau jas pašalinti. Ryte nusprendžiau patikslinti informaciją dėl vandens kiekio ir sužinojau, kad galima naudoti visą programą. Iš pradžių aš net suabejojau informacijos teisingumu, nes toks staigus pokytis per 11 valandų mane suglumino. Kai susitikom 22 valandą, paklausiau, kaip ji jaučiasi dabar, kaip miegojo naktį. Moteris pasakė, kad visą naktį tekę bėgioti į tualetą.

 

Šios moters gyvenimo istorija yra tipiška. Jos tėvai gyveno Ukrainoje. Vyro motina neapkentė būsimos marčios ir darė viską, kad vestuvės neįvyktų. Neapykanta buvo tokia didelė, jog ji su juodųjų burtininkų pagalba užkalbėjo ją mirčiai. Moteris buvo šviesaus pasaulio zonoje, ir užkeikimai neveikė, bet lyg Damoklo kardas kabojo virš galvos ir laukė savo meto. Pirmas užsimojimas kirčiui buvo tada, kai moteris pastojo. Anyta nuolat ją atakavo, reikalaudama pasidaryti abortą, sakydama, jog vaikais apsikrauti visada suspės, o dabar reikia mokytis ir apsirūpinti gyvenamuoju plotu. Moteris pasiguodė vyrui, šis griežtai užprotestavo, pagrasinęs, jog nežinia ką padarytų žmonai ir motinai, jei tai įvyktų. Žmona paklausė vyro, ir viskas baigėsi sėkmingai.

 

Pastojusi trečią kartą, ji pati sumanė daugiau vaikų nebeturėti ir nutraukė nėštumą, tuo atverdama kanalą užkeikimų programai. Per du mėnesius ji vos nemirė. Tuomet per savo pažįstamus sužinojo apie mane. Naikinimo programa atsitraukė, bet tamsusis pasaulis per jaunystės ir jos protėvių padarytas nuodėmes vėl pradėjo moterį gundyti, tikėdamasis susigrąžinti ją į savo zoną.

 

Po to ji pas mane apsilankė dar du kartus. Pagrindinė apsilankymų priežastis – išsiaiškinti, iš kur ji girdi balsą, įtikinė-jantį mesti savo vyrą ir pradėti susitikinėti su jaunystėje mylėtu vaikinu. Balsas tvirtino, jog jos vyras vis tiek greitai mirsiąs nuo vėžio. Diagnozavęs pasakiau, jog ji šiuo balsu netikėtų, nes jis ateina iš tamsaus pasaulio ir nori ją susigrąžinti į savo valdas per nuodėmes, kurios atsiras, kilus nesantaikai tarp jos ir vyro šeimos narių. Moteris jau buvo pabandžiusi atnaujinti meilės ryšius, bet pasąmonėje jautė, jog kažkas ne taip. Ieškodama teisingo sprendimo, ji atliko viso gyvenimo išpažintį. Pagaliau apsisprendė ir pasirinko savo gyvenimo kelią. Jau daugiau nei dveji metai ji skambina per šventes, dėkoja ir linki palaimos už suteiktą pagalbą ir grąžinimą į šviesaus pasaulio zoną.

 

Užkeikimo jėgą labai akivaizdžiai iliustruoja vienos pažįstamos išsilavinusios moters pasakojimas.

 

Ji ištekėjo už vyresnio išsiskyrusio vyriškio ir sulaukė nuo jo sūnaus. Nuo pat mažens vaikas prastai augo ir mokėsi, net ūgiu atsiliko nuo bendraamžių. Su juo būdavo sunku susitarti, jis bodavo išsiblaškęs, sunkiai susikaupdavo. Vėliau prasidėjo ir kur kas didesni nemalonumai: vaikas įsivėlė į kiemo kompaniją, už jį, grasinant nužudyti, buvo reikalaujama išpirkos ir t. t.

 

Kaimynei patarus, motina parodė sūnų aiškiaregei moteriai. Ši pasakė, kad trijų mėnesių vaikas buvo užkeiktas reikalą išmanančio specialisto, o ji užkeikimą nuėmė ir grąžino tam, kas jį siuntė, ir kad netrukus motina sužinosianti, jei tai buvo kažkas iš artimųjų. Aiškiaregė taip pat pasakė, kad tas užkeikimas augo kartu su vaiku. Ir tikrai – po savaitės iš savo pirmojo sūnaus, su kuriuo bendravimas nebuvo nutrūkęs, vyras sužinojo, kad jo pirmąją žmoną ištiko insultas, o nespėjus nuo jo atsitiesti – lūžo klubo sąnarys, kas rimtai apsunkino moteriai gyvenimą. Ši moteris turėjo aiškiaregės nurodytus išorinius bruožus…

 

Aiškiaregė motinai pasakė dar ir tai, kad vaikas 14 metų augo užkeikimo įtakoje, todėl tai, kas per tą laiką deformavosi, bus sunkiai atstatoma, ir vaikas atsities tik per porą metų.

 

Šioje istorijoje įspūdingiausiai atrodė staigus vaiko pasikeitimas. “Pažiūrėk, mama, kaip šviečia saulė ir kokios gražios gėlės…” – šūktelėjo sūnus, vos abiem išėjus iš aiškiaregės namų. Nuo tokio per 14 metų negirdėto pareiškimo motina vos neatsisėdo ant žemės. “Lyg kas kokį maišą jam nuo galvos būtų numovęs. Juk saulė švietė nuo pat ryto…” – vėliau pasakojo motina. Per vasarą sūnus ūgtelėjo 25 cm, vėliau praaugo tėvus, pradėjo geriau mokytis, tapo supratingesnis. Netrukus išryškėjo berniuko polinkis technikai, jis įsigijo atitinkamą išsilavinimą, iš kurio dabar pelnosi sau duoną, sukūrė šeimą.

 

Analizės rezultatai parodė, kad vaiko užkeikimo programa prasiskverbė per atvirus tėvo kanalus dėl blogų tarpusavio santykių su pirmąja žmona, o naujosios žmonos neigiamos emocijos pirmajai tuos kanalus praplėtė. Visa tai pakenkė jiems ir jų vaikui. Tėvai – žmonės suaugę, todėl susilpnėjo tik kai kurios jų organizmų funkcijos ir pablogėjo sveikata, tuo tarpu vaikui tai neleido normaliai vystytis.

 

Pirmosios žmonos sveikata pradėjo blogėti labiau negu jos buvusio vyro ir antrosios jo žmonos. Pradėjo veikti stipri insulto programa, atsirado rimtų problemų lytinėje, medžiagų apykaitos, kasos, stuburo, galvos kraujagyslių, sąnarių, kaulų ir kitų organų valdymo sistemose dėl bioenergetinių nepakankamumų galvos smegenyse. Taigi neigiamos tarpusavio nesantaikos pasekmės neaplenkė nė vieno…

 

Panašių atvejų yra labai daug. Apie juos galima būtų rašyti knygas, bet aš apsiriboju keliais pavyzdžiais. Tačiau ir iš jų galima daryti išvadą, jog Dievas – dangaus ir Žemės Sutvėrėjas – neapsaugo nuo prakeikimų ir nužiūrėjimų žmonių, jų vaikų bei palikuonių, jeigu pastarieji yra tamsaus pasaulio zonoje. Norint sulaukti Dievo apsaugos ir palaimos, reikia gyventi teisingą gyvenimą, vadinasi, nuolat būti šviesaus pasaulio zonoje.

 

Geriems santykiams su aplinkiniais ypatingą dėmesį turėtų skirti nėščios moterys. Bet kokia nesantaika ar tyli, net neišreikšta žodžiais neapykanta gali atverti vaiko nužiūrėjimo galimybę įsčiose arba pirmaisiais jo gyvenimo metais.

 

Labai dažnai vaikui pakenkia medikai gimdymo metu arba per pirmąją gyvenimo savaitę. Tad gimdymo namuose turėtų dirbti ramūs, nuoširdūs, o svarbiausia – šviesūs žmonės, nes dažnai gimdyvės nusilpsta ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, kartu susilpnėja motiniška apsauga vaikui. Nemažą paramą gimdyvei bei vaikui galėtų suteikti kūdikio tėvas, jei dalyvautų gimdyme. Žinoma, jis irgi turėtų būti šviesaus pasaulio zonoje.

 

Jeigu žmogaus bioenergetinės apsaugos potencialas stiprus, jam nereikia jokios papildomos apsaugos, nes tai yra signalas, kad jį saugo šviesios jėgos. Kartais žmogus sąmoningai “prisi­šaukia” įvairius nužiūrėjimus, užkeikimus ir pan. Tai visų pirma įvairių nekvalifikuotų “žiniuonių” prognozės. Dažnai įjuos kreipiamasi, esant didelėje neviltyje, depresijoje, išsekus. Tai būsenos, kai žmogaus pasąmonė yra atviriausią, tad neigiama išorinė informacija gali be jokios kliūties gali ten patekti. Taip žmogus užprogramuojamas. Kartais jis užsiprogramuoja ir pats, beatodairiškai tikėdamas viskuo, pavyzdžiui, bet kuria po ranka pakliuvusią astrologine prognoze.

 

Svarbu žinoti, jog nužiūrėjimams ir prakeikimams kanalai atveriami per pyktį, neapykantą, pažeminimą ir kitas, nors tiesiogiai ir neišreikštas neigiamas emocijas. Kiekvienas į jį supančius žmones turėtų žiūrėti atlaidžiai ir pagarbiai, nes kiekvienas individas turi tik jam būdingų dvasinių vertybių. Amerikiečių tyrimai rodo, jog įstaigų ir firmų vadovų gyvenimas yra daug trumpesnis negu vidutinis valstybės gyventojų amžius. Tai dėl to, kad neteisingai paskirtos nuobaudos, neapykanta tarp vadovo ir jam pavaldžių žmonių atveria kanalus sielų struktūrų susilpnėjimui ir netgi naikinimui. Visa tai turės neigiamų pasekmių ateityje.

Rekomenduojami video:


2500
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
HellSing

Nereikia kaltinti kitu del savo bedu

Kunigėlis

Ir užsikruškit, su visais tais savo užkeikimais, ir su visais savo nužiūrėjimais.

Taip pat skaitykite